Login lub e-mail Hasło   

Rozliczaj się ze swojej działalności gospodarczej według skali podatkowej.

Skala podatkowa jest jedną z metod opodatkowania, jakie może wybrać dla swojej działalności przedsiębiorca. Przeczytaj i dowiedz się czy to dobre rozwiązanie dla Twojej firmy.
Wyświetlenia: 1.403 Zamieszczono 07/10/2010

Przy tej metodzie rozliczania - podstawą opodatkowania jest dochód, czyli różnica między przychodem z działalności gospodarczej a kosztami uzyskania przychodu. Dochód ustalany jest na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, która prowadzona jest narastająco od początku roku. Podatnikowi może skorzystać z odliczenia od dochodu strat z lat ubiegłych oraz zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne. Dochód, po odliczeniach, stanowi podstawę obliczenia podatku według odpowiedniego progu:

Podstawa obliczenia podatku w złotych:

  • Do 85.528 – podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 2 gr
  • Ponad 85.528 – podatek wynosi: 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Istnieje możliwość odliczenia od podatku zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (w części, która przysługuje do odliczenia, czyli 7,75% podstawy wymiaru). Różnica stanowi kwotę podatku od początku roku. Od kwoty tej odejmowane są zaliczki za poprzednie miesiące, co daje zaliczkę za jeden miesiąc.

Podatnik zobowiązany jest do wpłacenia należnej zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu (kwartale) rozliczeniowym i nie składa miesięcznej deklaracji podatkowej.

Jeśli dochód nie przekroczy w ciągu roku kwoty 3089 zł, to nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy.

Opodatkowanie według skali to podstawowa forma rozliczenia. Jeśli przedsiębiorca przekroczy termin złożenia wniosku (w przypadku karty podatkowej) lub oświadczenia (w przypadku podatku liniowego czy ryczałtu ewidencjonowanego) o wyborze formy opodatkowania, będzie musiał opłacać podatek dochodowy według skali podatkowej.

W przypadku, gdy podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - oświadczenie o wyborze podatku liniowego składa do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Aby dokonać wyboru kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, przedsiębiorca musi zgłosić ten fakt we właściwym urzędzie skarbowym, w terminie do 20 lutego roku podatkowego.  Rozpoczynający działalność w trakcie roku, podatnik musi złożyć zawiadomienie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej (złożyły już swój wniosek EDG-1 w odpowiednim urzędzie) lub zmieniają formę opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego czy karty podatkowej na zasady ogólne, zobowiązane są zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów, w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik zobowiązany jest do złożenia zeznania rocznego PIT-36/PIT-36L o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, w terminie do 30 kwietnia następnego roku oraz do zapłaty różnicy podatku.

Podobne artykuły


23
komentarze: 15 | wyświetlenia: 2389
16
komentarze: 16 | wyświetlenia: 2583
7
komentarze: 1 | wyświetlenia: 4247
43
komentarze: 22 | wyświetlenia: 4620
35
komentarze: 26 | wyświetlenia: 10024
29
komentarze: 23 | wyświetlenia: 3967
20
komentarze: 11 | wyświetlenia: 11185
19
komentarze: 8 | wyświetlenia: 4271
19
komentarze: 8 | wyświetlenia: 67326
18
komentarze: 11 | wyświetlenia: 5728
16
komentarze: 6 | wyświetlenia: 1924
12
komentarze: 10 | wyświetlenia: 2671
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 4326
 
Autor
Dodał do zasobów: pchytla
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska