Login lub e-mail Hasło   

Natura człowieka

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://chomikuj.pl/aant
Huna w ujęciu europejskiej psychologii.
Wyświetlenia: 3.982 Zamieszczono 11/11/2010

  Natura człowieka

 

Człowiek to korona stworzenia. Jako jedyna istota na Ziemi posiada coś, co można nazwać autorefleksją. Może oto powtórzyć za Kartezjuszem : … myślę, więc jestem. Inne prymaty również mają pewne oznaki świadomości, lecz człowiek jest w tym najdoskonalszy. Podobnie jak budowa fizyczna mózgu, świadomość ludzka jest również kilkuczłonowa. Analizując mózg człowieka, można stwierdzić, że jest on zbudowany z trzech podstawowych paneli, podobnych w swym charakterze do warstw cebuli. Pierwotnie mamy mózg gadzi, w skład którego wchodzi pień mózgowy, potem mamy część mózgu przynależna ssakom, na koniec mamy szare komórki (kresomózgowie), charakterystyczne tylko dla człowieka. Nie dziwi więc, iż i osobowość człowieka jest również trójczłonowa. Jako pierwsi zauważyli to Polinezyjczycy, a właściwie szamani, nazywani kahunami, którzy podzielili świadomość pojedynczego człowieka na Średnie Ja( Lono), Niższe Ja (Ku), oraz Wyższe Ja (Kane). Podział podobny w psychologii zachodniej dokonał znacznie później dopiero Zygmunt Freud, dzieląc osobowość na Id, Ego, i Superego, co koresponduje w pewien sposób z podziałem w tej kolejności na Ku, Lono i Kane.

Co charakterystyczne podział kahunów jest o tyle doskonalszy, iż podaje, w jaki sposób dochodzi do komunikacji między tymi poziomami osobowości, o czym będę jeszcze pisał. Freudowi nie udało się prawidłowo tego określić. Max Freedom Long, który spopularyzował Hunę w kręgu cywilizacji zachodniej, twierdził, iż dlatego ludzie naszej kultury stale borykają się z wewnętrznymi problemami i mało sobie radzą z wszechobecnym stresem, ponieważ Europejczycy mają bardzo małe pojęcie, jak prawidłowo posługiwać się własną osobowością, w tym ujęciu podziału jej na podświadomość (Id, Ku), świadomość ( Ego, Lono) i nadświadomość (Superego, Kane). Oto kahuni ustalili, co dzisiaj raczej potwierdza nowoczesna psychologia, iż logiką i racjonalnością kieruje się Średnie Ja, czyli Lono, lub inaczej Ego. W rozumieniu potocznym odpowiada temu to, co zwykliśmy określać świadomością człowieka. To jest ten rdzeń z którym identyfikujemy się jako my, jako nasze ja. Jednakowoż kahuni ustalili także, co również znajduje potwierdzenie w nowoczesnej psychologii, że równie ważne jest Niższe Ja, czyli Ku, lub Id, które potocznie nazywamy podświadomością. To ono wykonuje i kieruje wszystkimi czynnościami nawykowymi, rutynowymi, kieruje automatyką naszych działań. Gdy prowadzimy samochód, to pojazdem kieruje właśnie Ku, gdy zmieniamy biegi, poruszamy kierownicą, tymi czynnościami zawiaduje Ku. Więcej nawet gdy chodzimy na dwóch nogach, to balansem ciała zawiaduje Ku, gdy gramy w tenisa, to nie daj Boże, iż zaczęlibyśmy się zastanawiać jak odbijać piłkę, by dobrze grać musimy się oddać w ręce Ku, które to, jeśli się dobrze wytrenujemy, będzie także dobrze kierowała naszą grą. Oczywiście, trening czyni mistrza, ale to zawsze w konsekwencji Ku kieruje naszym ciałem w czasie gry.

Lecz jest w tym zawarta jedna niedogodność. Bowiem Ku zawiaduje nie tylko pozytywnymi nawykami, ale także naszymi złymi nawykami, nałogami. Dlatego tak trudno z poziomu Lono( Ego) pozbyć się złych przywar nawykowych, gdyż nimi kieruje nie Lono lecz Ku. Będę o tym pisał, ale tu tylko zasygnalizuję, iż zdrowy człowiek, to taki człowiek, który poprzez Lono( Ego) umie sobie podporządkować Ku (Id). Bo Ku jest jak dziecko, a Lono jak dorosły. Dziecko nie może rządzić dorosłym. Oto Ku nie umie dokonywać dobrze osądów logicznych, myśli traktuje w sposób dosłowny. Jeśli na przykład zastosujemy afirmację : nie będę palił papierosów. To Ku nie zrozumie tego jako zaprzeczenie, lecz jako afirmację : … będę palił papierosów. Dlatego wszelkie afirmacje kierowane do Ku, nie mogą mieć formy zaprzeczenia. W tym przypadki prawidłowa afirmacja dla Ku, to : - cieszę się czystym powietrzem, które zawsze trafia do mych płuc. Lub podobnie. Chodzi głównie o to, w by w afirmacjach nie stosować partykuły „Nie”. Dlatego u zdrowego człowieka to Lono powinno kierować Ku. Ku ma do dyspozycji całą pamięć, i tę w mózgu i tę w tkankach ciała, bo jak ustalono, ciało pamięta, ma pewnego rodzaju elastyczność, lecz siedzibą Ku ( podświadomości) nie jest mózg w głowie, tylko mózg w brzuchu. Jest to splot słoneczny, który jest miejscem, gdzie podświadomość ma swój sztab dowodzenia. To tam następuje komunikacja, i ścieranie się między Lono i Ku. Warto tu teraz zatrzymać się na moment. Powtórzmy więc jeszcze raz, źle jest, gdy to Ku jest dominujące nad Lono. Gdy Ku działa samopas, gdy nie słucha logicznych argumentów Lono, prowadzi to prostą drogą do chorób i to nie tylko nerwowych, lub psychicznych, ale nawet do zwykłych chorób ciała. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie choroby, z wyłączeniem może tylko niektórych urazów mechanicznych, choć są tacy, którzy nawet je zaliczają do konsekwencji dominacji Ku nad Lono, wynikają z konfliktu między Ku i Lono.

Wyższą Świadomość ( Kane) można przyrównać do Anioła Stróża, który czuwa nad bytem człowieka. Co ważne jednak, i jest to chyba najważniejsze prawo Huny, by ten anioł opiekun dobrze sprawował swe zadanie, trzeba mu jednak dostarczyć odpowiednią ilość energii ( mana). Co ciekawe, wydawać by się mogło, prymitywni Polinezyjczycy odkryli podstawowe prawo, jak należy tego dokonywać. To znaczy w jaki sposób zasilić energią Kane. I oto pierwsza niespodzianka dla nas, Europejczyków. Oto Kane nie może być zasilane bezpośrednio przez Lono( Średnie Ja, Ego). Oto Kane, owszem, może być zasilane energią, ale tylko z poziomu podświadomości ( Ku). To Ku może przesłać manę ( energię ) po sznurze Aka bezpośrednio do Kane, do Anioła Stróża. Sznur Aka , to energetyczny sznur, przez który następuje energetyczna i informatyczna relacja, czy to na poziomie naszych ciał energetycznych, naszych świadomości, czy po prostu między nami ludźmi, lub nami i innymi zewnętrznymi bytami. Nawet przy spotkaniu dwóch ludzi, zawsze następuje połączenie między nimi sznurami Aka, wychodzącymi z poziomu ich splotów słonecznych. Gdy już Kane ( Superego) będzie miało odpowiedni poziom energii, wtedy mogą się dokonywać prawdziwe cuda ozdrowieńcze, i to na wszystkich poziomach rzeczywistości , w której egzystujemy. Możemy wówczas uzdrowić ciało, ducha i całe nasze życie. Ten drobny niuans, ten że kontaktować się możemy z Wyższym Ja , ale tylko przez Niższe Ja, sprawił tak naprawdę , iż tak dużo cierpienia i bólu stoi za rozwojem naszej europejskiej cywilizacji. Wynika stąd, co podkreślają wszyscy znawcy Huny, w tym Max Freedom Long, że zamiast modlić się o zdrowie i pomyślność z poziomu Średniego Ja ( Lono) do naszego Anioła Stróża, powinniśmy raczej zadbać o to, by dostarczyć poprzez Ku odpowiednią dawkę energii ( many)temuż aniołowi, tak by mógł on zrealizować nasze modły i pragnienia. Niezmiernie istotne jest, by to Ku wysłało tę energię. Wszystko więc, co możemy zrobić, to wpłynąć na Ku, nakłonić Ku, by to właśnie taką energię przekazało Kane. Na pewno więc trudne to będzie, gdy Ku nie będzie chciało współpracować, gdy nie będzie chciało słuchać, jako dziecko, tego dorosłego, którego reprezentuje Lono. Widać więc stąd, że choroby utrudniają nam odpowiedni kontakt z Kane. Jest to podobne do samonapędzającego się koła. Cierpienie więc rodzi następne cierpienia. To właściwie ludzie zdrowi i optymistyczni mogą liczyć na dobry kontakt z Kane, bowiem tacy ludzie mają zdrowe relacje między Lono i Ku

Jak już wspomniałem, nasza podświadomość ( Id, Ku ) ma swą siedzibę w splocie słonecznym. W rzeczy samej, gdy nie skupiamy uwagi na siłę, egzystujemy w obszarze trzewiowym. To tam jak gdyby jesteśmy, oddychamy trzewiami. Gdy dołączymy do tego jeszcze percepcję wzroku, oto mamy obraz naszego jestestwa. Osho twierdzi, że to właśnie dawniej ludzie lokowali swoją w świadomość w okolicach pępka( trzewiowo), na drodze rozwoju ludzkości, pięła się ona sukcesywnie w górę, poprzez serce dochodząc do głowy. Może jest w tym sporo racji, ale jeśli zgodzimy się z tym, że podświadomość wykonuje za nas większość automatycznych czynności, oraz to że ma ona swe centrum dowodzenia w splocie słonecznym, wydaje się więc, iż obszar trzewiowy jest właśnie siedziskiem naszej jaźni. Przynajmniej tak ma autor tej publikacji. Może ludzie bardziej duchowo rozwinięci niż ja, mają tę lokalizację wyżej. Może w sercu lub w głowie? Należy tu jednak zaznaczyć, iż wzrok jest bardzo ważny w tej gestii. Wzrok plus obszar trzewiowy, oto nasza wizytówka. W ten sposób my się określamy.

Można tu też nadmienić, iż to właśnie podświadomość (Ku) , a nie świadomość ( Lono), dysponuje pamięcią, lecz jest ona jak dziecko, i potrzeba dużo starań, by podporządkować je dorosłemu, w tym przypadku świadomości( Lono).

Ustalone jest, iż splot słoneczny jest podstawowym nerwem, splotem, unerwienia współczulnego( sympatycznego). Jest to część unerwienia wegetatywnego. Jest to ta część unerwienia, która odpowiedzialna za akcję, za czyn, za automatykę i robotykę ciała. Jest więc ono adekwatne z Jang, z aktywnością. A ponieważ akcja, czynność jest najważniejszą cechą życia człowieka, widać więc, że układ współczulny jest najważniejszym układem nerwowym. Drugim typem jest układ parasympatyczny( przywspółczulny), jest on antagonistyczny do współczulnego, ma charakter Jin, jest to unerwienie odpowiedzialne za odpoczynek, relaks, brak działania i akcji. Głównym nerwem tego układu jest nerw błędny. Sympatyczny jest o tyle ważniejszy, bo nawet zwykłe wstanie z krzesła, to akcja, to czyn i zawiaduje tym właśnie układ sympatyczny. Warto tu nadmienić, że oba te układy są wzajemnie antagonistyczne, to znaczy gdy pracuje układ sympatyczny, to nie pracuje parasympatyczny, a gdy działa parasympatyczny, to nie pracuje sympatyczny.

Jeśli chcemy doskonalić się na ścieżce rozwoju duchowego, to musimy przede wszystkim zadbać z poziomu Lono( świadomości) o nasze dobre relacje z Ku ( podświadomością). Jest kilka dróg, które mniej lub bardziej pomogą nam na tej drodze, na drodze do zdrowia, bo dobre relacje Ku z Lono skutkują zdrowiem fizycznym i psychicznym. Są to: pranajama, aktywność fizyczna( sport rekreacyjny), prawidłowa dieta, afirmacje, wizualizacje, medytacje, metody medycyny naturalnej, medycyny klasycznej, masaż klasyczny i orientalny, wyższe uczucia( miłość, empatia, przyjaźń), szara i biała magia, NLP, EFT. Podobnież można rozstroić u siebie dobrą współpracę Ku z Lono, przez uleganie złym emocjom( strach, złość, gniew), złym uczuciom( nienawiść, zawiść, zazdrość), przez uleganie obżarstwu, przez brak higieny ciała i duszy, przez lenistwo, małą aktywność fizyczną,przez małą aktywność umysłową, marazm, dewocję, czarną magię.

Wygląda to pozornie jak miszmasz, ale o to chodzi, że człowiek i na człowieka można naprawdę działać z wielu poziomów, na wiele sposobów. Jak nie pomoże „a”, to pomoże być może „b”. A z kolei bywa , że zaszkodzić może nawet złe słowo, to co możemy nazwać grzechem wobec innego człowieka, ale także wobec siebie. Trzeba szukać swej drogi i trzeba baczyć na to, co się robi. Regułą jest to, iż człowieka, gdy trafia na dobrą ścieżkę, trudniej jest z niej wykoleić. Podobnie, gdy już idzie złą drogą, najpewniej się stoczy, chyba że przejrzy na oczy. Tam gdzie następuje prawidłowy rezonans między Ku i Lono, tam jest i zdrowie i pomyślność, gdzie jest dysonans między Ku i Lono, tam się dzieje źle. Bardzo ważne jest, by Lono, jako ten dorosły, postępował wobec Ku sprawiedliwie i konsekwentnie. To jest dziecko (Ku), a wiemy doskonale, że dziecko ma zawsze bardzo dobrą intuicję, i od razu wyczuje, gdy ktoś go zwodzi lub chce w czymś wykorzystać. Tylko wtedy, gdy Lono będzie dobrym,konsekwentnym i sprawiedliwym dorosłym, nawet wymagającym, Ku podporządkuje się mu. Mówimy w ogólności o takim człowieku, że ma charyzmę.

 

 

                                                      

                                                           Trójczłonowe Ja

 

                                        

Działanie na Wyższą Świadomość( Higher Self- Aumakue, Kane) poprzez Podświadomość(Unconscious Mind- Ku, Unihipili), Oraz dobroczynne działanie Wyższej Świadomość na Świadomość( Conscious Mind- Lono, Uhane)

Podobne artykuły


16
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1290
16
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2340
15
komentarze: 27 | wyświetlenia: 513
15
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2364
15
komentarze: 20 | wyświetlenia: 871
14
komentarze: 3 | wyświetlenia: 623
14
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1933
14
komentarze: 44 | wyświetlenia: 2468
14
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1407
14
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1952
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1806
14
komentarze: 55 | wyświetlenia: 431
13
komentarze: 26 | wyświetlenia: 919
13
komentarze: 36 | wyświetlenia: 430
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 685
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska