Login lub e-mail Hasło   

Żydowscy sponsorzy holokaustu ?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://astral-projection.blog.onet.pl/ZY(...)60721,n
Chodzi mi o kłamstwa i oszustwa szerzone przez pewien odłamu Żydów i ich nie - żydowskich pomocników z Europy i USA
Wyświetlenia: 2.691 Zamieszczono 11/12/2010

Sprytną taktyką okazało się praktyczne wykorzystanie tragicznych kart historii, czyli Holocaustu. Z Holocaustem jest związanych wiele syjonistycznych mitów i kłamstw. Zbrodnia ta była zbrodnią przeciwko ludzkości i zbrodnią ludobójstwa, dokonaną głównie na tych Żydach, którzy nie mieli wystarczającej ilości pieniędzy,aby wykupić się nazistom. Faktem historycznym zaś jest, że żydowskie banki i towarzystwa finansowe w bardzo obfity sposób kredytowały... nazistów. Gdyby nie wsparcie syjonistów i masonerii, to zarówno rewolucja bolszewicka z 1917 roku, jak i sukces Hitlera w Niemczech nie byłyby możliwe. A nasz świat obecnie wyglądał by zupełnie inaczej. Zarówno rewolucja roku 1917jak i naziści krok po kroku spełnili podstawowe założenia polityki syjonizmu. Rewolucja bolszewicka odniosła sukces zarówno dzięki kredytom udzielonym przez wpływowych masonów, jak i przez to, iż przedstawiciele masonerii zasiadali na stanowiskach kierowniczych carskiej armii. Gdy rewolucja już wybuchła, odmówili wykonania rozkazu zdławienia tejże. Te kilka pułków / oddziałów armii carskiej mogły w tamtych niespokojnych czasach z powodzeniem zdławić rewolucję...


Wstęp. Długo i z niechęcią zabierałem się do pisania tego tekstu, ale kiedyś trzeba było zacząć, bo temat jest ważny i naglący. Chodzi mi o kłamstwa i oszustwa szerzone przez pewien odłamu Żydów i ich nie - żydowskich pomocników z Europy i USA.Odłam ten to Żydzi wyznające idee syjonizmu i globalizmu. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie ci stosują pewną taktykę w rozmiękczaniu społeczeństw świata. Dużą rolę odgrywają tu syjonistyczne media, które w podbitych narodach sieją demoralizację, propagują idee tzw 'tolerancji wyzwalającej', która z realną tolerancją niema nic wspólnego, jak i propagują szerokie przemiany obyczajowe. Z drugiej strony mamy prężne, syjonistyczne organizacje takie jak B'nai' Brith, ADL (Anti Defamation League), które są albo tubami propagandowymi syjonizmu, albo działają na rzecz oczerniania innych.

2.Szczególną rolę odegrał tutaj niemiecko - amerykański koncern I.G. Farben. Koncern ten był powiązany z innymi, koszernymi korporacjami w USA, jak i ze środowiskiem żydowskich bankierów z Wall Street. Dyrektorzy I.G.Farben wspierali materialnie partię Adolfa Hitlera. W latach 30 - tych minionego wieku przelali 400.000 Marek niemieckich na konto funduszu politycznego Hitlera, który pomógł mu przejąć władzę w roku 1933. W latach 1933-1934 przedsiębiorstwo to wsparło finansowo nazistów całkowitą kwotą 84,2 mln marek - przekazano ją bezpośrednio na cele NSDAP. Dzięki temu wsparciu członkowie kierownictwa IG Farben zajmowali wysokie stanowiska w państwowych instytucjach koordynujących niemiecką, nazistowską gospodarkę wojenną.

W1938 roku kartel ten kontrolował 380 firm w Niemczech i 500 filii zagranicą, a siedem lat później miał decydujący udział w gospodarce III Rzeszy produkując między innymi: 100% niemieckiego syntetycznego kauczuku, 95% gazów trujących (w tym Cyklon B służący do uśmiercania ludzi w obozach koncentracyjnych), 84% materiałów wybuchowych, 70% prochu, 46% paliwa wysokooktanowego dla samolotów,30% kwasu siarkowego. Koncern I.G. Farben był potężną firmą z filiami w wielu krajach, głównie w III Rzeszy i USA. Warto tutaj przypomnieć kolejny historyczny fakt. Owocna współpraca między niemieckim a amerykańskim oddziałem I.G. Farben trwała przez cały okres wojny. Poszczególni, żydowscy dyrektorzy I.G. Farben, także ci z USA doskonale wiedzieli do jakich celów służą hitlerowcom produkowane w ich firmie gazu bojowe (trujące). Służyły one do mordowania ich biedniejszych braci w wierze, czyli Żydów. To przerażające, ale to są fakty historyczne. Żydzi Żydom zgotowali ten los. Link do poszczególnych dokumentów (korporacje żydowskie finansujące III Rzeszę) - więcej szczegółów - tutaj 

Z zarządu filii amerykańskiej I.G. Farben trzej niemieccy dyrektorzy zostali oficjalnie skazani w procesie norymberskim. Pozostałych dyrektorów nie skazano. 
Informacje te potwierdza Wikipedia (nie jest to najlepsze źródło informacji, ale..) link
 

Podaje także, iż na początku wojny oraz w trakcie jej trwania koncern uczestniczył także w grabieży przedsiębiorstw na terenie Austrii,Czechosłowacji, Polski, Norwegii oraz ZSRR - współpracował w tym celu z wysokimi funkcjonariuszami nazistowskimi wskazując która fabryka czy zakład ma być zabezpieczona, rozmontowana i dostarczona do IG Farben.
Polecam trwający 43 minuty film z polskimi napisami, między innymi o procesie norymberskim i procesie przeciwko koncernowi I.G. Farben 

Wszystko wskazuje na to, że pogrobowcy I.G. Farben, zajmujący po wojnie czołowe stanowiska w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Światowej Organizacji Żywności (FAO) mają nowy plan. Plan ten nosi nazwę Codex Alimentarius (kodeks żywnościowy) i jest przygotowywany od 1962 roku. Do tego zagadnienia wrócimy w dalszej części tekstu, a jest to zagadnienie o tyle ciekawe, co przerażające. Wróćmy do polityki syjonizmu.


3.Pierwszym i najważniejszym założeniem tej politykibył rabunek ziemi palestyńskiej i założenie tam państwa Izrael.Konieczne było też zmuszenie mieszkających w Europie Żydów do opuszczenia swoich domostw i udania się do Izraela. Proszę pamiętać, że najważniejsi Żydzi reprezentujący poglądy syjonistyczne przebywali na terenie Palestyny na długo przed wybuchem II Wojny Światowej. Byli więc tam bezpieczni - oczywiście inną sprawą jest diaspora Żydowska w USA i tamtejsi bankierzy, ale o tym na razie nie będę pisał. 
Do planu przesiedlenia do Palestyny nie pasowały masy żydowskie skupione w gettach: zamożni zasymilowani oraz wierni Torze, w większości ubodzy materialnie lecz bogaci duchem. Żydzi ci nie mieli zamiaru emigrować do Izraela z pobudek religijnych (zakaz Tory przeciw tworzeniu państwa Żydów przed przyjściem Mesjasza) i osobistych (komfort życia w Europie, niechęć do fanatyzmu syjonistów). opisali to ortodoksyjni rabini 
Moshe Shonfeld('The Holocaust Victims Accuse' Neturei Karta 1977) oraz Michael Ber Weissmandl - link po Polsku - kliknij tutaj  
Ciekawy pogląd na sprawę przedstawiają autorzy bloga grypa666. Piszą oni: '
Antysemityzm był w planie syjonistów na II wś. Wiodący syjonista Teodor Herzl(1860-1904) zapowiadał w swych pamiętnikach strategię integracji Żydów pod wpływem prześladowań: 'Pobudzę antysemitów do likwidacji żydowskiego dobrobytu. Antysemici [?]wzmocnią prześladowania i ucisk Żydów'.Niemiecki antysemityzm wykreowali myśliciele żydowscy w Niemczech, a kryptożydowscy 'narodowi socjaliści' podjudzili Niemców do nienawiści do Żydów, podporządkowując żydowskie cierpienia budowie państwa syjonistycznego. 

4.Drugim i także ważnym założeniem tej syjonistycznej polityki było masowe przejmowanie majątków prostych Żydów po wojnie.Majątki te zostały albo znacjonalizowane, albo ich właściciele zmarli na skutek ludobójstwa bądź działań militarnych. Dziś syjoniści z Izraela domagają się od Polski ponad 65 miliardów dolarów rekompensat za rzekome majątki żydowskie pozostawione w Polsce, które w większości wypadków nie należą im się. Były liczne afery z tym związane, konkretnie chodzi o przejmowanie majątków bądź rekompensat za majątki przez podstawione osoby,które nie mają nic wspólnego z prawowitymi właścicielami, którzy dawno zmarli lub wyemigrowali.


08.09.2006r.odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rekompensatach za przejęte przez państwo nieruchomości oraz niektóre inne składniki mienia - druk nr 133. Projekt owej ustawy ma ścisły związek z żądaniami środowisk żydowskich wypłaty im przez Polskę kwoty 60 - 65 miliardów dolarów za pozostawione mienie w Polsce po 1939r. - czego te środowiska nie ukrywają.

Organizacje żydowskie w USA szacują, że w razie uchwalenia ustawy około 20procent roszczeń majątkowych - dotyczących także utraconych majątków innych obywateli przedwojennej Rzeczpospolitej - będzie pochodziło od ich żydowskich właścicieli lub ich spadkobierców. Zgłaszają jednak zastrzeżenia co do proponowanej w ustawie wysokości rekompensat, które mają wynieść 15% wartości przedwojennego majątku. Wszystko wskazuje na to, że te 15% zostanie zaskarżone przez trybunały i obalone.Więcej na: 5.Kolejnym celem syjonistów związanym z holocaustem jest wykorzystywanie pojęcia 'antysemityzm'. Dziś, jeśli ktoś chce zdyskredytować przeciwnika agresywnego globalizmu i syjonizmu, to organizacje takie jak ADL nadają mu łatkę antysemity. Taka łatka jest wystarczającym powodem do tego, aby człowiek któremu taką łatkę nadano przestał istnieć w sferze publicznej. Organizacje syjonistyczne takie jak ADL stały się samozwańczymi trybunałami czy wręcz sądami, wydającymi 'wyroki' w sprawach związanych z polityczną poprawnością. 'Wyroki' tych organizacji są skrupulatnie przestrzegane przez lewicujące środowiska artystyczne,akademickie, filmowe, naukowe itp. Człowiek z raz przylepioną łatką antysemity nie może zrobić kariery, jest w pewnym stopniu prześladowany. Jak dziś w skuteczny sposób zniszczyć naukowca,filmowca, czy aktora? Wystarczy, aby organizacja taka jak ADL czy inna tuba lobby syjonistycznego nazwała go antysemitą. 

Polecam wszystkim film dokumentalny antysyjonistycznego Żyda, Yoava Shamirao tytule 'Defamation'. Yoav Shamir przeniknął do syjonistycznej organizacji ADL i poznał szokujące praktyki stosowane przez tą organizację. Film ten pokazuje, że szef ADL celowo 'tworzy' antysemityzm, ponieważ potrzebuje pracy. Zwraca uwagę na problem ogromnego wyolbrzymiania antysemityzmu przez tą organizację. Młodzi Żydzi są szczuci przez tą organizację i wychowywani w atmosferze wiecznego strachu przed prześladowaniem.

Co ciekawe, te poglądy popierają także ci żydowscy rabini, którzy przejrzeli na oczy widząc zakłamanie syjonistycznej polityki. 
Inny wątek podejmowany przez ten film to rozmowa szefa ADL z prezydentem Ukrainy. Szef tej organizacji mówi wprost prezydentowi Ukrainy, aby przestał porównywać Wielki Głód, czyli ludobójstwo Ukraińców,do Holocaustu. Jeśli prezydent spełni jego oczekiwania, to wtedy  ADL pomoże Ukrainie w interesach z USA. To pokazuje, jak wielkie wpływy ma ADL na świecie i jak bardzo potężna jest to organizacja. Ale co stoi za takim postępowaniem wobec ukraińskiej tragedii Wielkiego Głodu? Szef ADL, Abe Foxman nie chce, aby jego
 raisond' Etre (racja bytu), tzn. Holokaust, konkurował, był przyćmiony albo nawet kwestionowany przez jakiekolwiek inne ludobójstwo. Nie koniec na tym, gdyż jak potwierdza to w swojej doskonałej książce 'WiekŻydów' profesor Harvardu Yuri Slezkine, żydzi byli w rzeczywistości 'gorliwymi stalinowskimi egzekutorami'. Bolszewiccy żydzi byli poważnie zamieszani w zbrodnie ludobójstwa przeciwko Ukraińcom i innym narodom. Tak więc postawa Abe Foxmana wobec Ukraińców wydaje się być zrozumiała, gdyż to bolszewiccy syjoniści uczestniczyli w ludobójstwie Ukraińców. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam tutaj - klik 

Ja sam, prywatnie, chciałbym zwrócić waszą uwagę na inny fakt.Otóż jakie nazwiska nosili wykonawcy ludobójstwa Polaków w Katyniu? Oczywiście, były to nazwiska żydowskie i bardzo łatwo to sprawdzić w oficjalnych źródłach. 

6.sprawa Codex Alimentarius i związki z I.G. Farben.Za twórcę Codex Alimentarius uważa się Fritza ter Meer, niemieckiego naukowca i zbrodniarza wojennego, który podczas II Wojny Światowej pracował dla koncernu farmaceutycznego IG Farben. Nowe preparaty testował na więźniach obozu Auschwitz. Po wojnie Fritz ter Meer został skazany w Norymberdze na 7 lat więzienia. Wyszedł po 4latach dzięki wpływowemu Żydowi (sic!) Nelsonowi Rockefellerowi i został prezesem firmy Bayer, która należała do spółki firmy IG Farben. 
W1963 roku Fritz ter Meer miał zainicjować powstanie Komisji Codex Alimentarius, za którą stoją Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i Światowa Organizacja Żywności (FAO). Komisja działa do dziś i jak twierdzą jej zagorzali przeciwnicy, realizuje swój zbrodniczy plan sprzed lat. Czy to prawda? Jak na razie wiele przepisów dotyczących Codexu, zarówno w Polsce, jak i na zachodzie, jest nieaktywnych. Są to tzw 'martwe przepisy'. Jednak już od zeszłego roku w wielu sklepach z suplementami, jak i w aptekach obserwuje się wycofywanie z obrotu pewnych naturalnych suplementów diety i naturalnych witamin. Tak, to dotyczy także nas wszystkich. 

Codex popiera toksyczne dodatki spożywcze, pestycydy i żywność genetycznie modyfikowaną. Około 300 niebezpiecznych dodatków do żywności, w większości syntetyczne, będą dozwolone w ramach Codexu, w tym aspartam, BHA, BHT, bromian potasu, tartrazyna i inne.Codex określa limity dla niebezpiecznych chemikaliów przemysłowych,które mogą być stosowane w żywności, ale są one niezwykle wysokie, a lista substancji chemicznych, które mogą być wykorzystywane jest długa. Ba, Codex dopuszcza do obrotu także te toksyczne dodatki, które zostały bezwzględnie zabronione w 2001roku. Są to tzw 'trwałe zanieczyszczenia organiczne' (POP). Po wprowadzeniu nowych dyrektyw Codex Alimentarius z początkiem 2010roku, nielegalna będzie sprzedaż większości naturalnych witamin,suplementów mineralnych oraz leków ziołowych. Wiele z nich już zostało zabronionych.Kodeks przewiduje zakaz promowania naturalnych środków leczniczych i terapii, a nawet witamin, oprócz tych oferowanych przez posiadające odpowiednie uprawnienia koncerny farmaceutyczne. Krótko mówiąc jest to pewna forma globalizacji rynku usług zdrowotnych, gdzie prawa do produkcji witamin będą miały tylko międzynarodowe koncerny. Koncerny te są w naturalny sposób powiązane ze sobą,jak i z środowiskiem żydowskich bankierów z USA i Europy. 

Podobne artykuły


17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 2181
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1213
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1063
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1119
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 535
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 791
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 640
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 677
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 486
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 978
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 620
 
Autor
Dodał do zasobów: mugol
Artykuł

Powiązane tematy

Kwestia zrozumienia, że czego za wiele, to jest niezdrowe.

Problem polega na tym ze świat goni za pieniądzem.
Na czoło tej sztafety wysuwają się ci którzy są najsprawniejsi w takim pozyskiwaniu tej wartości.
Dlatego znajdą się zawsze tacy którzy każdą ideę zdołają przeinaczyć tak aby dawała zyski.
Na taką sytuację i przeciwstawienie się jej nie ma mocnych.
W dzisiejszym świecie jest brak świętości.
A w takim temacie prob ...  wyświetl więcej

Ta wypowiedź moja jest bardziej tytułem analizowania samego pojęcia holokaust.
i tego co mnie boli czy denerwuje jak ktoś tego słowa używa.

Natomiast artykuł jest jest bardziej o tym że tutaj na tym świecie wszystko jest jakimś interesem cały czas trwającym.
A takie dłubanie przy interesach czyiś jest bardzo niemile widziane

bo po prostu je psuje, ogranicza zyski czy niszczy cele końcowe.

  ...,  16/12/2010

Jednym z najbardziej obłudnych przejawów politycznie poprawnej nowomowy jest mówienie o Żydach tylko pozytywnie. Próba rozbijania żydowskich mitów zawsze kończy się bzdurnymi oskarżeniami o "antysemityzm". Tak jakby był to naród nieskalany żadnym grzechem. Holokaust stał się żydowskim pomnikiem męczęństwa po wsze czasy ale rzadko dodaje się, że naziści mordowali nie tylko Żydów. Choć trzeba przyzn ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska