Login lub e-mail Hasło   

Liga Świata : Projekt

Liga Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec...
Wyświetlenia: 1.921 Zamieszczono 15/12/2010

 Liga Świata będzie gwarantem światowego pokoju nieingerującym w politykę i suwerenność danego kraju chyba, że ten dąży do zbrojeń, wojny lub przemocy i niesprawiedliwości wobec własnego lub innego narodu.

Liga Świata za pomocą obywateli danego państwa obali każdy terror, dążenia do wojny, konfliktu i manipulacji polityczno- finansowo- militarno- religijnej. 

Celem Ligi Świata jest pokój, rozbrojenie, walka z problemami społecznymi: głodem, lichwą, nałogami  , wyzyskiem, bezdomnością, analfabetyzmem, chorobami, genetyczną  modyfikacja (żywność, zwierzęta, człowiek, materia...), szkodliwymi opryskami, tajnymi organizacjami, globalizacją, manipulacją:, której celem jest tworzenie konfliktów a także kłamstwem historycznym, zabobonami oraz z religiami szerzącymi nienawiść i uprzedzenia  ...  

Celem drugorzędnym jest eliminacja pojęć wnoszących chaos i agresje oraz strach: wojna, ludobójstwo, terroryzm, tajne stowarzyszenie, morderstwo, przemoc, molestowanie, destrukcja, manipulacja, ofiara w imię władzy, pieniędzy czy religijnego obłędu jak również: kłamstwo w imię własnych lub grupowych interesów (kosztem innego człowieka lub ogółu społecznego)... 

Liga świata będzie dążyć do likwidacji systemów politycznych, partyjnych opartych na zasadach kastowych. Liga Świata będzie stawiała za wzór genialna jednostkę ponad grupowy obłęd i dążenie grup manipulacyjnych do władzy. Celem polityki jest dobrobyt i szczęście narodu, dlatego reprezentanci narodów wolni będą od poglądów polityczno – ustrojowo - religijnych, wolni od działania na rzecz stowarzyszeń i osób trzecich.

Dobro kraju i narodu będzie poparte wiarą w Boga (bez imienia, wizerunku i reprezentującego go Religi wedle zasady: Bóg jest jeden) i człowieka! Naczelnym prawem człowieka jest dążenie do prawdy, wiedzy i oświecenia wszystko to ma na celu rozwój ludzkości, poprawę jego bytu i stabilną, bezpieczna przyszłość dla przyszłych pokoleń. 

Nakaz całkowitego rozbrojenie pozwoli na rozwój technologii przyjaznej człowiekowi, na zachowanie ogromnych ilości paliw kopalnych i bogactw naturalnych oraz wpłynie na zwiększenie budżetu państwa celem likwidacji haniebnych pojęć dla ludzkości, jakimi są: głód, choroba, bezdomność, uzależnienia... 

Liga świata to zgromadzenie mędrców dbających o losy jednostki jako Cząstki  Boskiego porządku i równowagi wszechświata. Działanie Ligi Świata będzie wolne od uprzedzeń, poglądów rasowych, politycznych, religijnych czy podtekstów finansowych.

Etyka, moralność, zasady oraz prawda oparta na wiedzy będzie kryterium wydawania opinii.Interes jednostki ponad zmowy, religie, politykę, finanse, interesy korporacji oraz tajnych stowarzyszeń! Religia, polityka, manipulacja finansowa jest sprzeczna z istota ludzkiego działania, indywidualizmu oraz wiary w człowieka i Boga! 

Globalizacja grozi totalitaryzmem, wyzyskiem, obaleniem praw jednostki, pogrzebaniem różnorodności językowo - mentalnej oraz odrębności  kulturowej, która wpływa na różnorodność świata i rozwój indywidualnych jednostek wychowywanych w duchu patriotyzmu.

Działania pro globalne są naruszeniem praw istoty wszechświata, bowiem tylko Bóg ma prawo jednoczyć materię, myśl, prawdę nie naruszając istniejącego porządek wszechświata i wolności jednostki ludzkiej. 

Tylko wiedza prawdziwa i poparty wolnością rozwój jednostki a nie ciemny zabobon oparty na krwi i ofierze  czy też polityka i jej siostra religia oraz finanse oparte na władzy wybranych elit jest gwarantem rozwoju i oświecenia ludzkości poprzez zwiększenie jego potencjału umysłowego i rozwoju duchowego w oparciu o zasady i silny kręgosłup moralny jednostki, której  wolność idzie ku wnętrzu a nie ku wolności zewnętrznej, która jest powodem zgubnych nałogów i problemów społecznych i finansowych. 

Wiedza i prawda ponad wszystko! Złoto i pieniądz wszelaki, religia, ugrupowania polityczno-ustrojowej nie są gwarantem prawdy i wiedzy, ale przymusu i praw, które wpływają za pomocą władzy na wytworzenie elit i kast uprzywilejowanych, co zwiększa poczucie zagubienia jednostki, obniżenie jej inteligencji, wytwarza zazdrość, dążenie do posiadania środków materialnych, władzy polityczno - religijnych, niezadowolenia i poczucia krzywdy oraz niesprawiedliwości społecznej.  

Dlatego też narody prowadzone przez apolitycznych mędrców będą dążyły do rozwoju i prawdy a nie władzy ustrojowej i powiększania budżetu państwowego, bowiem pieniądz nie jest gwarantem szczęścia a elementem wpływającym na byt jednostki, manipulacje, przekupstwa i chęć władzy opartej na budżecie, co może wpływać na złudne poczucie wszech możności, co doprowadza do upadku mentalnego, moralnego i deprawacji władz jak i narodu. 

System finansowy jest systemem deprawacji społecznej, politycznej i religijnej. Pieniądz nie może być kojarzony z władza i destrukcją. Pieniądz nie może stanowić o wartości człowieka i jego pozycji społecznej, bowiem narusza to godność i poczucie wartości jednostki...

Pieniądz tak jak wszystko musi ewoluować i nie może powodować upadków, być przyczyna bezdomności, zbrodni, kłamstwa, manipulacji, deprawacji, bezrobocia, głodu i zacofania...  

Liga światowa zadba, aby pieniądz stał się przeżytkiem społecznym wpływającym destrukcyjnie i demoralizująco na ludzkość świata, „nie będziecie czynili z mamony Boga swego”.

Manipulacja finansowo - towarowa będzie zastąpione światowym rynkiem równowagi i wymiany towarowej. 

Żadne inne twory światowe i międzynarodowe nie są gwarantem suwerenności i wolności dla krajów i nacji, ponieważ każde państwo będzie dążyło to powiększenia swoich wpływów i zysków płynących z podejmowanych działań. 

Tylko organizacja wolna od wpływów polityczno - religijnych pozostając poza wpływem interesów państwowo - finansowych może sprawować role arbitrażową pomagając ludom w zachowaniu ich odmienności i wolności odpornej na wpływy władzy o charakterze militarno polityczno finansowym. 

Annuit Coeptis

Dydymus 

P s Dziękuje kolegom i hakerom z WikiLeaks oraz grupie Anonimowi za wsparcie, po 3 miesiącach wracam i jestem znów on-line. Akcja zastraszenia przez ABW i próby odcięcia mnie od internetu nie udały się, dzięki artykułowi na eioba.pl i programowi w TVN (Uwaga) udało się przedstawić problem żywności modyfikowanej genetycznie. Problem zatrutej wody, jedzenia, powietrza, manipulacji polityczno- religijno- medialnej istnieje, jednak naszym celem jest dążenie do prawdy mimo twierdzeń osób (manipulantów dążących do władzy), które uważają, iż możemy zagrozić systemowi...

System, który dąży do zniszczenia pojęcia człowiek nie jest systemem pro-ludzkim!!!

Pozdrawiam
dydymus 

P s 2  Zdrajcami narodu nie są Ci, którzy występują przeciwko wojnie manipulacji i Religi, ale Ci, którzy dążą do wojny i manipulacji, której celem jest oddanie Państwa i Narodu w dobrowolną niewolą siłą obcym.Dzisiaj następuje ostatni atak na naród Polski i na suwerenność polski! Plan zmiany zapisów konstytucji (nawet, jeśli jest ona zmanipulowanym dokumentem pozwalającym na sprawowanie władz przez elity) pozwoli na wprowadzenie przez bankierów unii europejskiej systemu tworzenia pieniądza poprzez lichwę i kontrolę finansową obywatela!

Zmiany wpisów konstytucyjnych uczynią z polski kraj podległy władzy zwierzchniej, którą stanie się klub Bildenberga oraz Komisja Trójstronna!Po cichu dopełnia się kolejny dobrowolny rozbiór polski, wprowadzenie obcej waluty, deprawacji społecznej i finansowej, co sprowadzi na naród polski głód, biedę, demoralizacje, upadek moralności i zasad społecznych…

Jeśli teraz zabraknie nam sił w walce z globalizacją, już nigdy Polska nie uniesie dumnie głowy! Powoli z niewolnika systemu Polskiego zmanipulowanego kapitalizmu staniemy się niewolnikiem europejskiego systemu deprawacji a za kilka lat każdy obywatel stanie się niewolnikiem nowego globalnego porządku świata! 

 


Podobne artykuły


17
komentarze: 130 | wyświetlenia: 2415
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1177
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 857
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 754
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 697
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 673
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 759
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 545
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 536
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1538
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 439
 
Autor
Artykuł
Dodatkowe informacje  swistak  (www),  15/12/2010

Liga rządzi, liga radzi, liga nigdy cię nie zdradzi. Masz kolego niezłą seksmisję do odwalenia !

Trąci mi to nieco utopią,ale coż z dzisiejszych realiów nią nie było..a jednak.Obrać jakiś kierunek to jak wyruszyć w drogę,a kto postawił pierwszy krok ten przebył pół drogi...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska