Login lub e-mail Hasło   

Bezpieczeństwo finansowe za 5 zł dziennie

Zapraszam do zapoznania się z artykułem prezentującym porównanie korzyści płynących z pracy lekarza na kontrakcie, ale pokazującego zagrożenia wynikające z tego typu umów.
Wyświetlenia: 1.018 Zamieszczono 16/12/2010

Ministerstwo Zdrowia porównało dane o zarobkach lekarzy na umowie o pracę i na kontrakcie w 2009 roku. Raport Ministerstwa Zdrowia sporządzony na podstawie informacji z 662 szpitali finansowanych przez NFZ wskazuje, że zarobki lekarzy w ciągu trzech lat wzrosły o około 60%. Najwięcej zyskali pracujący na kontraktach i tak lekarz bez specjalizacji zarobił o 57% więcej niż trzy lata temu, specjalista z drugim stopniem specjalizacji - o 61%, a ordynator - o 64%. Średnie zarobki brutto lekarza bez specjalizacji na umowę o pracę to 5 300 zł, ze specjalizacją 7 200 zł, a ordynatora 10 200 zł. Przychód z kontraktu lekarza bez specjalizacji to 7 500 zł, ze specjalizacją - 9 500 zł, a ordynatora - 13 200 zł.

W Polsce lekarze coraz częściej wybierają pracę na kontrakcie, taka sytuacja jest korzystna również dla szpitala. Dyrektor szpitala chcąc zapłacić lekarzowi na umowę o pracę 7 000 zł netto musi ponieść koszt około 12 000 zł, dlatego bardzo często proponuje kontrakty na poziomie 10 000 zł, w takim przypadku obowiązek opłaty składki ZUS oraz podatku spoczywa na podmiocie świadczącym usługi medyczne. Po wejściu w życie dyrektywy unijnej ograniczającej czas pracy do 48 godzin tygodniowo kontrakty stały się ratunkiem dla problemów personalnych szpitali, które teraz mogły zatrudniać lekarzy na umowę o pracę oraz podpisywać jednocześnie kontrakty z tymi samymi osobami świadczącymi usługi w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Kontrakt daje możliwości wyższego dochodu, gdyż lekarz stara się go optymalizować poprzez zaliczanie w koszty działalności kosztów - samochodu, zakupu sprzętu medycznego, zakupu sprzętu komputerowego, użytkowania telefonu itp. Natomiast opłacanie najniższej składki ZUS pozwala również na zwiększenie dochodu netto w porównaniu z dochodem uzyskiwanym na umowę o pracę.

Praca na kontrakcie ma wymierne korzyści finansowe, niesie jednak za sobą ryzyko, gdyż lekarz w przypadku długotrwałej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem otrzymuje skromny zasiłek chorobowy uzależniony od składki ZUS, jaką opłaca, jak już wspomniałem najczęściej minimalnej. Ponadto, jeżeli lekarz ulegnie wypadkowi podczas wykonywania świadczeń w ramach kontraktu nie otrzyma odszkodowania za wypadek przy pracy w takiej wysokości, w jakiej osoba pracująca na umowie o pracę.

Przyjąłem trzy założenia:

1. Roczny dochód brutto na poziomie 120 000 zł daje nam uśreniony miesięczny dochód netto na poziomie 7 000 zł.

W przypadku choroby zasiłek wyniesie 5 641 zł netto na miesiąc, pobytu w szpitalu - 4 944 zł, wypadku przy pracy - 7 022 zł.

2. Roczny dochód brutto na poziomie 60 000 zł i przychód z kontraktu - 60 000 zł (przy założeniu 15 000 zł rocznie kosztów uzyskania przychodu oraz bez potrącania składek na ubezpieczenie społeczne) daje nam uśreniony miesięczny dochód netto na poziomie 7 838 zł (rocznie to ponad 10 000 zł więcej w porównaniu do założenia z pkt 1)

W przypadku choroby zasiłek wyniesie już 2 830 zł netto na miesiąc, pobytu w szpitalu - 2 476 zł, wypadku przy pracy - 3 583 zł.

3. Roczny przychód z kontraktu - 120 000 zł (przy założeniu 24 000 zł rocznie kosztów uzyskania przychodu oraz składki minimalnej na ZUS) daje nam uśreniony miesięczny dochód netto na poziomie 8 480 zł (rocznie to ponad 15 000 zł więcej w porównaniu do założenia z pkt 1)

W przypadku choroby zasiłek wyniesie tylko 1 118 zł netto na miesiąc, pobytu w szpitalu - 987 zł, wypadku przy pracy - 1 380 zł.

Rozwiązaniem na zabezpieczenie swoich dochodów przed nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi jest  ubezpieczenie utraty dochodów spowodowane chorobą lub nieszczęśliwym wypadkiem.   Wybierając ubezpieczenie możemy w częściowy sposób zabezpieczyć swoje dochody nawet przez okres roku.

Pragnę zwrócić uwagę, że produkty tego typu mogą mieć o wiele szerszy zakres i obejmujeą nie tylko ryzyko utraty dochodów, ale i inne zdarzenia, które najczęściej kumulują się i dlatego kwoty odszkodowania będą wyższe. Na przykład:

1. Ulegając wypadkowi ubezpieczony otrzyma odszkodowanie:

Za uszczerbek na zdrowiu.

Za pobyt w szpitalu związany z tym wypadkiem.

Za utracone dochody.

2. W przypadku, kiedy wystąpi poważne zachorowanie ubezpieczony otrzyma odszkodowanie:

Za wystąpienie poważnej choroby.

Za pobyt w szpitalu związany z chorobą.

Za utracone dochody.

Wyższy dochód netto o około 20% w porównaniu umowy o pracę z umową kontraktową stanowi wymierną korzyść finansową (w podanym powyżej przykładzie to około 1 500 zł.), zabezpieczenie swoich dochodów to wydatek  rzędu  100 zł  do 300 zł. miesięcznie. Wydatek na ubezpieczenie w takiej wysokości może nam zabezpieczyć opłatę stałych zobowiązań a jednocześnie i tak pozwoli na uzyskanie dość wysokiej korzyści finansowej z wybranej formy działalności jaką jest praca na kontrakcie.


Piotr Galus

strona - www.medochrona.pl

e-mail - medochrona@medochrona.pl

tel - +48 660 682 881

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 568
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 72547
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647876
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14993
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21474
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40418
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17353
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13071
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53189
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22529
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18039
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23101
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18623
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska