Login lub e-mail Hasło   

Król Wszechświata i szczęście Żydów z powodu odszkodowania.

Wydaje mi się, że jest zbyt cicho jeśli chodzi o odszkodowanie dla Żydów i zbyt głośno o Chrystusie.
Wyświetlenia: 1.407 Zamieszczono 19/03/2011

     W pewnej  gazecie  polonijnej  z  okresu  Bożego  Narodzenia  przeczytałem  na  pierwszej  stronie:  „Jezus  Chrystus  Królem  Wszechświata”.  No  dobrze,  niech  tak  będzie,  a  może  On  jest  również  takim  kimś  poza  Wszechświatem?  Wszak  istnieje  teoria  filozoficzna,  że  Bóg  może  być  większy  od  Wrzechświata  i  zawierać  Wszechświat  w  sobie.  Ograniczanie  „Królowi”  takiej  możliwości,  może  wynikać  z  różnych  powodów,  ale  najbardziej  prawdopodobna  jest  zazdrość.  

     Ale  jak  to  faktycznie  jest  z  tym  Chrystusem  i  Wszechświatem?  Pytanie  samo  ciśnie  mi  się  do  głowy.  Załóżmy,  że  zalecimy  na  jakąś  planetę,  w  odkrytym  przez  teleskop  Hubbla  Wielkim  Murze  Galaktycznym,  odległym  od  nas  o  trzy  MILIJARDY  lat  świetlnych  (Papież  Jan  Paweł  II  powiedział,  że  nie  przeszkadza  mu  to,  że  w  kosmosie  mogą  istnieć  inne  cywilizacje.  W  takim  razie,  kto  to  taki,  to  „Indywiduum  Synajskie?”).  Na  tej  planecie  spotkamy  małego  zielonego  ludzika  o  wielkich,  czarnych,  bezbiałkowych  oczach,  którego  nazwiemy  „Marsjaninem  z  Gogle”  „Zielonym  Ludzikiem”,  albo  jakoś  tak  podobnie.  Zapytamy  go:  Gdzie  tu  jest  świątynia  „Chrystusa  Króla”,  bo  chcieliśmy  się  do  Niego  pomodlić,  a  poza  tym  Jemu  i  jego  Matce  podziękować,  za  pomyślną  podróż,  a  kiedy  ten  „Marsjanin”  podniesie  do  góry  ramiona  i  chowając  w  nie  swoją  wielką  głowę,  zrobi  ze  zdziwienia  jeszcze  większe  swoje  wielkie  bezbiałkowe  oczy,  wtedy  będziemy  wiedzieli,  że  tytuł   ten  jest  tylko  względny.  Ale  jeżeli  ten  mały  „Zielony  Ludzik”  wskaże  nam  ręką  kierunek  i  powie:

- Jest  tam,  na  tamtej  ulicy.  Tylko  nie  pod  wezwaniem  „Chrystusa  Króla”,  a  „Jezusa  Obrzezanego”.

- Pod  wezwaniem  „Jezusa  Obrzezanego?” – zapytamy  zdziwieni.

     Wtedy  będziemy  już  wiedzieć,  że  to jest  tytuł  bezwzględny,  z  tym,  że  przyjął  tu  inną  nazwę,  bo  i  wartości  są  tutaj  inne.   

- No  tak,  obrzezanego.  To  wy,  na  Ziemi  Go  obrzezaliście  i  ty  tego  nie  wiesz?  To  wy  go  obrzezaliście – wy,  ziemianie.

- No  tak.  To  my  ziemianie – ale  tylko  Żydzi.  To  szczególny  naród  wśród  ziemian.

- Naród?  U  was  są  jakieś  narody?  A  co  to  takiego?

- Jak  by  ci  to  powiedzieć.  Widzisz – to  tak,  jakby  u  was  zamieszkiwali  tacy  jak  ja,  tacy  jak  ty,  a  oprócz  tego,  może  jeszcze  jacyś  tacy…  no…  może  różowi,  może  takiego  wzrostu – tu  pokażemy  ręką  wysokość  domniemanego  ufoludka – i  każdy  zamieszkiwałby  w  odrębnym  rejonie  waszej  planety. 

- Mówisz,  że  tacy  też  u  was  są.  Różowi?   Że  tacy  go  obrzezali?

- W  ósmym  dniu – jak  oznajmia  Pismo.  Ale,  to  nie  tacy  jak  pokazywałem.  To  tylko  przykład.  Ci,  co  go  obrzezali  mają  odpowiednio  wygięte  nosy,  pejsy,  uszy  jak  kalosze  i  tak  dalej – co  ci  będę  szczegóły  opowiadał.  

- Masz  rację.  Z  tej  odległości,  to  wszyscy  jesteście  ziemianami.  To  przecież  wyście  go  obrzezali.

- To  Żydzi.  Jezus  był  Żydem.  Do  tej  pory  jest  u  nich  zwyczaj  obrzezywania.

- Nie,  Jezus  nie  był  Żydem.  Z  tego,  co  mówisz,  to  tylko  objawił  się  u  nich.  Ale  Żydem  nie  był.  Jest  synem  Boga.

- Jest  synem  Boga – Prawdziwego  Boga,  to  prawda,  ale  wtedy  był  też  człowiekiem – Żydem.  Objawił  się  u  Żydów,  bo  Żydzi,  to  naród  wybrany  przez  jego  tatusia – Boga. 

- Wymyślasz  jakieś  narody,  Chrystusowi  przypisujesz  cechy  Ziemianina,  a  przecież  to  Król  Wszechświata.  Jak  Żyd  może  być  królem  Wszechświata? 

- Skoro  tak  mówisz,  to  niech  tak  będzie.  Ale  nie  tylko  Bóg  jest  Wszechmogący.  Aby  być  Wszechmogącym  wystarczy  być  Żydem.  Chrystus  objawił  się  w  narodzie  wybranym,  bo  Żydzi,  to  naród  przez  Boga  wybrany.  Już  ci  to  mówiłem.  Słuchaj  mnie  trochę!  Wiem  to  dobrze!

- Skoro  mówisz,  że  wybrany  przez  Boga,  to  chyba  go  szanujecie,  co?  I  dbacie  o  niego?

- No  tak.  Szanujemy.  Ale  oni  z  kolei  za  dużo  chcą.  Już  od  dawna  domagają  się  od  nas  zwrotu  kilkudziesięciu   miliardów  dolarów.  Chyba  sześćdziesięciu – możliwe,  że  już  im  tą  kwotę  wypłacają,  bo  jakoś  cicho  o  tym.  Więc  żeby  własny  naród  się  nie  buntował,  wypłaca  się  po  cichu.  

- Więc  teraz  ty  mnie  słuchaj!  Macie  im  zwrócić  to,  czego  się  domagają,  bo  jak  sam  mówisz  jest  to  naród  wybrany.  A  jeżeli  już  im  to  wypłacają,  to  bardzo  dobrze  robią,  choćby  dlatego,  że  „Król  Wszechświata”  mówił – u  nas  też,  że  „ostatni  będą  pierwszymi”.

     Tak  więc  z  rozmowy  wiemy  już,  że  Żydzi  są  Wszechmogący  i  że  domagają  się  od  nas  zwrotu  pieniądza – po  ichniejszemu  też  będzie  pieniądza.  Z  gazety  tej – faktycznie  polskiej – wiemy,  że  Chrystus  to  nazwa  bezwzględna – to  „Król  Wszechświata”.  Wiemy  też  z  nauk  kościelnych,  że  Żydzi  to  naród  przez  samego  Boga – tatusia  Chrystusa – wybrany,  a  biorąc  pod  uwagę  fakt  nieomylności  Boga  Taty,  mocno  dziwi  mnie  owczesny  sprzeciw  społeczeństwa  wypłaceniu  im  odszkodowania  za  utracone  przez  nich,  bardzo  zrujnowane  i  mocno  zadłużone  mienie.  Bóg  Tatuś  wybierając  sobie  naród,  chyba  wiedział  co  czyni.  Naród  wybrany  też  nie  domaga  się  tego,  czego  w  Polsce  nie  pozostawił.  (Inna  rzecz,  że  w  ogromnej  ilości  Niemiec  to  zburzył,  inna,  że  Polak  i  tak  zapłaci.)  Poza  tym  „Chrystus  Król”  powiedział:  „Co  Tatusia  Tatusiowi,  a  co  cesarskie  cesarzowi”.  On  (mam  na  myśli  naród  wybrany),  mając  w  przeszłości  z  Najwyższym  dobre  koneksje,  najprawdopodobniej  zachował  je  do  dziś.  Można  zatem  stwierdzić,  że  sprzeciwiając  się  narodowi  wybranemu  sprzeciwiamy  się  samemu  Panu  Bogu  Tacie,  a  jeśli  tak,  to  Pan  Bóg  Tato  może  się  na  nas  zdenerwować  [zobacz  wypowiedzi  prof.  o.  Jacka  Sali  OP.  (ale  nie  tylko),  jak  to  Pan  Bóg  podlega  ziemskim  namiętnością  i  chowa  się  przed  nami,  czasem  płacze,  to  znów  się  śmieje,  czemu  zatem  miałby  się  na  nas  nie  wk…?].  A  jeśli  tak,  to  wtrąci  nas  do  piekła,  a  wtedy  diabły  będą  dusze  nasze  na  widłach  nosić  i  maczać  je  w  rozpalonej  smole,  albo  wyżarzać  w  piecach  gazowych  i  odpuszczać  lub  hartować  w  ropie,  a  jeśli  nastąpi  zwrot  „pieniądza”,  tylko  że  „pieniądz”  będzie  zbyt  mały,  to  możemy  jakoś  przetrwać  odbywając  przejściową  pokutę  w  czyśćcu,  ale  żeby  przekonać  się  jakie  tam  są  warunki,  to  po  odpowiednie  książki,  wszystkich  zainteresowanych  odsyłam   do  księgarń  typowo  kościelnych,  a  jeżeli  mimo  wszystko,  ktoś  takiemu  obrotowi  sprawy  będzie  się  sprzeciwiał,  to  przypomnę  mu  słowa  „Króla  Wszechświata”,  cyt:  „Miłujcie  nieprzyjaciół  swoich”,  co  oznacza,  miłujcie  również  „przyjaciół”,  co  z  kolei  oznacza,  wszystkich,  a  przede  wszystkim  Wszechmogących.  

     Zwrot  „pieniądza”  (w  końcu  nie  byle  komu,  tylko  samemu  narodowi  przez  Pana  Tatę  wybranemu),  ma  dla  nas  wielorakie  korzyści.  Po  pierwsze:  nie  będziemy  prowokować  Najwyższego,  bo  to  po  naszej  śmierci  może  okazać  się  dla  nas  niebezpieczne.  Po  drugie:  nasze  państwo  będzie  wreszcie  szczęśliwe,  bo  biorąc  pod  uwagę  przymusową  i  długotrwałą  „niewolę”  komunistyczną,  niewątpliwie  należy  mu  się  trochę  szczęścia,  a  jeżeli  już  nie  jemu,  to  przynajmniej  narodowi  i  znów  tak  jak  w  przedwojennych  powstaniach  będziemy  mogli  wymachiwać  narodową  flagą  z  napisem  „Bóg,  Honor,  Ojczyzna”,  a  wszystko  to  razem,  to  nic  innego  jak  „Ojcowizna”.

    O  szczęśliwości  państwa  z  powodu  szczęścia  jednostek,  mówi  w  swoich  pismach  św.  Augustyn.  On  mówi  tylko  o  szczęśliwości  kraju,  z  powodu  jakichś  bliżej  nie  związanych  bezpośrednio  z  Bogiem  jednostek,  a  jedynie  Go  wyznających,   a  jeżeli  jednostki  wywodzą  się  z  Narodu  Wybranego  to  zamieszkując  w  danym  kraju,  czynią  ten  kraj  „dwakroć,  a  może  i  trzykroć  szczęśliwszym”.  To  nie  żart.  To  czysta  prawda.  Zobaczmy  na  Stany  Zjednoczone  AP.  To  najbogatszy  kraj  świata.  Tam  sama  pani  X  popierała  dążenia  Żydów  i  zwracała  się  do  naszego  rządu  o  zwrot  ich  majątku.  Najprawdopodobniej  dążyła  do  sprawiedliwości,  a  zarazem  jeszcze  większego  szczęścia  swojego  kraju.  Ale  chyba  nie  tylko.  Być  może  pani  X,  miała  ku  temu  też  inne  powody?  Być  może  dobrze  zapamiętała,  że  jak  była  Pierwszą  Damą,  to  Żydzi  podsunęli  jej  mężowi  do  uciech  cielesnych  młodą  stażystkę  i  być  może  przewidując,  że  gdy  będzie  startować  w  wyborach  prezydenckich  i  zmęczenie  psychofizyczne  z  tego  powodu  może  uczynić  ją  w  wiadomych  sprawach  niedomagającą,  więc  już  wtedy  zabiegała  o  względy  Narodu  Wybranego  z  myślą,  że  ten  wychodząc  jej  naprzeciw,  w  odpowiedniej  chwili  zaopiekuje  się  jej  mężem,  dostarczając  mu  młodą,  powiedzmy  „Litwiński ”.  Zapewne  chciała  być  szczęśliwa  i  dostarczyć  szczęścia  mężowi.  Tym  razem  byłoby  to,  aż  popiątne  szczęście,  bo  szczęście  pani  X,  i  jej  męża  pana  Y,  i  szczęście  własnego  państwa,  i  narodu  wybranego,  i  nas  wszystkich  w  Jezusie  Chrystusie – „Królu  Wszechświata”.  A  jeżeli  doliczyć  do  tego  jeszcze  szczęście  Tatusia  Chrystusa  i  jego  Mamusi,  i  aniołów,  i  świętych,  i  …  wyliczać  by  bez  końca,  to  wtedy  nastąpiłaby  eksplozja  szczęść. 

     W  tej  chwili  naród  wybrany  jest  mocno  popierany  przez  nieuprawniony  do  tego  typu  działań  kongres  amerykański.  Skierujmy  więc  swoje  prośby  do  Najwyższego,  o  nadanie  mu  takich  uprawnień.  Swoją  drogą  dziwne,  że  naród  wybrany  nie  zwrócił  się  z  prośbą  o  poparcie  tych  żądań  do  parlamentu  niemieckiego.

     Kiedyś  czytałem  na   Internecie,  że  amerykanie  (zapewne  popierani  przez  panią  X  i  naród  wybrany),    podobno  chcą  oddać  Indianom  ziemię.

 

 

 

 

 

 

 

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1786
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 1045
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1329
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1014
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1209
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 699
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 555
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 954
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1235
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1112
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 581
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 805
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1072
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 910
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  20/03/2011

Wnioskuje z arta, że dla Zydów ważniejsza od uczciwego życia jest kasa i władza !

  ykes,  20/03/2011

Powiedział żyjący w ubóstwie, niezainteresowany polityką Świstek.

  mojra  (www),  20/03/2011

Swistak ! Żydom trzeba współczuć i modlić się o ich oświecenie. Może syjoniści nie zabiją kolejnego Mesjasza jak to robią z uwięzionymi i torturowanymi Palestyńczykami !

  w84u6  (www),  20/03/2011

Tu masz zdjęcia okrutnych żydow http://goo.gl/f6xtb , ale na szczęście już nie żyją.
Nowe pokolenia to rozwiążą :
http://goo.gl/eX0K0
http://goo.gl/5FTGR

Przypomniałem sobie, że zaczynam się wyciszać, więc po namyśle nie będę komentował.

  Kitek,  20/03/2011

@ mojra.
Nie jestem pewien, ale Msza Trydencka, w której była modlitwa o nawrócenie Żydów została zniesiona. Jeśli tak, to ich nawrócenie się będzie niemożliwe i Talmud pozostanie bez zmian, a więc w dalszym ciągu będziemy przez nich nazywani psami.

@Kitek
Obecnie trwa wielki comeback mszy w rycie trydenckim, więc nic straconego. :)

@Kitek - przeczytałam i ogarnęło mnie zdziwienie gdy zobaczyłam, że rekomendujesz swój własny art... tym bardziej, że jeszcze muszę ochłonąć i oczyścić z negatywnych uczuć jakie wzbudził we mnie ten twój tekst!

Nazwa "rekomendacja" jest nieco myląca. Polega to na tym, że osoby które mają rekomendującego na liście osób obserwowanych, dostaną informację o tym, że człowiek ten coś poleca do przeczytania. Nic więcej.
Choć mnie osobiście, polecanie własnych tekstów wydaje się nieco dziwne, niczym "lubienie" własnych wrzutów na facebooku.

  Kitek,  20/03/2011

Ponieważ od pewnego czasu obserwowałem pewnego „katolika”, który na tym forum, prawie zawsze rekomenduje swoje artykuły, więc i ja postanowiłem to robić.

  w84u6  (www),  20/03/2011

Kituś, ateiści muszą być jak żona Cezara ;)

Ale przecież Kitek to nie ateista, on wierzy w Zecharię Sitchina i Enkich. ;)

  w84u6  (www),  20/03/2011

Możliwe, ale to nie były bóstwa tylko kosmici ;) co go nie dyskwalifikuje ;P

Przyznasz chyba, że trudno będzie pogodzić kreacjonizm z ateizmem? No bo jak to, kreacja bez Kreatora? :))

  w84u6  (www),  20/03/2011

Nie wiedziałem, że aż tak go wzięło ;) ...co nie znaczy, że uczciwość musi mu być wstrętna ;)

Jako żywo, kitkowej uczciwości i zapałowi, nie mam nic do zarzucenia. Ehh, żeby mnie się tak chciało jak jemu. :))

  Kitek,  20/03/2011

Nie jestem ani za ewolucją, ani za typowym kościelnym kreacjonizmem. Jest na świecie dużo artefaktów mówiących o ingerencji zewnętrznej. Nie eliminuje to ewolucji jako takiej, ale ewolucja od małpy do człowieka jest mi obca i w tym kontekście Sitchin jest dla mnie bardziej przemawiający, niż Biblia ze swoimi idiotyzmami. Kreacjonizm mógł w raju istnieć, ale poza rajem istniało również życie. Bibli ...  wyświetl więcej

  marian R,  26/03/2011

Pozwolisz kolego Kitku, że podsumuję to co się dzieje Twoimi słowami:..." Kiedyś czytałem na Internecie, że amerykanie (zapewne popierani przez panią X i naród wybrany), podobno chcą oddać Indianom ziemię...."
Gratuluję artykułu, przy okazji dziękuję za gratulacje ...widzę, że i Tobie wiele do 100 nie brakuje.

  Elba,  26/03/2011

Dlaczego ktokolwiek ma zwracać cokolwiek państwu Izrael za starty z okresu II wojny światowej - przecież wtedy nie było takiego państwa??? Powstało 12 lat po II wojnie światowej, a w czasie II wojny światowej ginęli obywatele Polski, Czech, Węgrier, itd. a nie państwa Izrael, o którym wtedy nawet nie wiedziano, że ma powstać.

Izrael deklarował niepodległość w 1948, w 1949 zaś został przyjęty do ONZ.
Prezentujesz wiedzę historyczną, typową dla damy z prawego skrzydła światopoglądowego. :))

  ...,  26/03/2011

Ty, taki wyedukowany i tropiący głupotę w intenecie a chrzanisz jabyś uderzył się w głowę. Co to znaczy "prawe skrzydło światopoglądowe"? Czy wiedza bądź niewiedza przypisane są do jakichś "skrzydeł"? "Lewicowość" nawet takiemu cwaniaczkowi jak ty odebrala zdolność myślenia wolnego od ideologicznej mieizny?

Znaczy, masz jakieś zastrzeżenia do dat, które wymieniłem, mistrzuniu?
Co do reszty, ja swojego "skrzywienia" nie ukrywam. Wiedziałbyś o tym, gdybyś posiadł tajemną sztukę Czytania Ze Zrozumieniem. ;)

I owszem, patrząc w prawo, widzę pokłady głupoty większymi niż kiedy patrzę w lewo. Może różnice nie są przytłaczająco wielkie, ale są.

  ...,  26/03/2011

Daty - oczywiście, że prawdziwe.
A co niby ja ukrywam? "Prawicowość"? Nie bardzo bo na temat KK mam pogląd zblizony do ciebie choć ty jesteś ateistą - podobno. Nie głosuję nigdy na żadną partię. Poglądy mam liberalne. Czy o mojej "ukrytej prawicowości" świadczy stosunek do homoseksualistów? Choć oni akurat mnie ani ziębią ani grzeją. To lewackie męty takie jak R. Biedroń są groźne. Same ped ...  wyświetl więcej

Dobrze że w datach się zgadzamy, ciężko byłoby upchnąć 12 lat pomiędzy 1945 a 1948. :))

Co do reszty, to że napisałem że głupota jest typowa (IMO) dla prawicy, w żaden sposób oczywiście nie przesądza że wszyscy prawicowcy są głupi, nie oznacza to również że na lewicy to sami tytani intelektu tylko bywają.

Co do reszty, w zasadzie ani mi się nie chce ani potrzeby takiej nie widzę, a

...  wyświetl więcej

  ...,  26/03/2011

DarkWater nie kpij, że słowo "pedał" obraża geja bo oni sami siebie nazywają w ten sposób.
A jeżeli już dyskutujemy w materii lewica-prawica to walka pomiedzy tymi ideologiami ma długa historię. Ty mówisz "lokalizują cię ..." i tak dalej. Z kolei ci z lewa piszą o "homofobach" czy "opętanych nienawiścią". To jest takie kopanie się bez końca. Żeby było jasne - jesli chodzi o lewicę to mnie p ...  wyświetl więcej

>DarkWater nie kpij, że słowo "pedał" obraża geja bo oni sami siebie nazywają w ten sposób. <
Wiesz, ja mogę do dobrego kolegi powiedzieć "słuchaj mnie, idioto", i będzie to odebrane zupełnie inaczej niż te same słowa usłyszane z (przykładowo) twoich ust. No chyba że każdy osobnik publicznie rzucający "pedałami", zna ich wszystkich osobiście na stopie towarzyskiej, co najmniej.

...  wyświetl więcej

  ...,  26/03/2011

Tych paru publicystów to ludzie mający krytyczny pogląd na III RP. Z nimi się zgadzam ale to nie oznacza że jestem pro-pisowski. Jestem liberałem gospodarczym ale takim w wydaniu ojców liberalizmu a nie PO-paprańców, którzy unurzali liberalna filozofię w gównie. Tak czy owak zgoda na pewne aspekty prawicowe nie oznacza automatycznego zaszeregowania.
A dlaczego niewiara w księdza może życie ...  wyświetl więcej

Daleko odbiegliśmy od tematu, nie sądzisz? :)

Przedstawiłem ci moje poglądy na "right wing" i powody dla których są to takie a nie inne poglądy.Co do dat się zgadzamy, więc dalszą dyskusje kontynuujmy pod bardziej odpowiednim tekstem. OK?

I mnie nie musisz tłumaczyć się ze swoich poglądów. Twoje poglądy, twój problem.
Co do krzyży i księdza proboszcza, obawiam się ze praktyk

...  wyświetl więcej

  ...,  26/03/2011

Nie tłumaczę się, po prostu dyskutujemy. W porządku. Możemy poduskotować przy innej okazji. Zresztą, slęczenie w internecie pół soboty to strata czasu.

  Kitek,  02/04/2011

Drodzy państwo!
W natłoku spraw tutaj nie zaglądałem od dość dawna. Jednak jeśli mogę coś powiedzieć to:
Prawica myśli górnolotnie, podniebnie i jeszcze wyżej – kategoriami, których tutaj na ziemi nie dosięgamy. Lewica ma zawsze więcej racji niż prawica i wiąże się to ze sposobem myślenia. Jest bardziej przyziemna i z racji swojej przyziemności musi mieć więcej racji, bo my tu mieszk ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska