Login lub e-mail Hasło   

Dlaczego Jezus musiał umrzeć?

Święta wielkanocne skłaniają do corocznej refleksji nad śmiercią Jezusa z Nazaretu. Czy była konieczna? Jakie było jej prawdziwe znaczenie? Oddajmy głos samej Biblii.
Wyświetlenia: 3.735 Zamieszczono 22/04/2011

Wiosenne święta wielkanocne skłaniają do corocznej refleksji nad śmiercią Jezusa z Nazaretu. Czy była konieczna? Jakie było jej prawdziwe znaczenie? Oddajmy głos samej Biblii.

1. Kiedy Jezus został wybrany, by stać się Zbawicielem świata? „Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was” (I P 1,20). „I będą się jej [Bestii] kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata” (Ap 13,8 Biblia gdańska).

2. Na ile Jezus był świadom swego przeznaczenia? „Albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano: Do przestępców był zaliczony; to bowiem, co o mnie napisano, spełnia się” (Łk 22,37).

3. Jakimi słowami Jezus wyraził swoją gotowość do cierpienia za ludzi? „Dlatego Ojciec miłuje mnie, iż Ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego” (J 10,17-18).

4. Czego dowiodła śmierć Jezusa? „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8).

5. Co ponadto ukazuje krzyż? „[Jezusa] Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów” (Rz 3,25).

6. Jaką karę, zgodnie z Bożym prawem, pociąga za sobą grzech? „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,23).

7. Czy Bóg mógł odstąpić od wymierzenia tej kary? „Łatwiej jednak niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z Prawa” (Łk 16,17 Biblia ekumeniczna).

8. Skoro Prawo Boże domagało się śmierci grzeszników, jedynym ratunkiem było znalezienie bezgrzesznego zastępcy rodzaju ludzkiego, który wziąłby tę karę na siebie. Kto jedynie mógł się stać naszym zastępcą? „On [Jezus] grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego” (I P 2,22). „[Bóg] tego, który nie znał grzechu [Jezusa], za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” (II Kor 5,21).

9. Jakie skutki dla człowieka przyniosła śmierć Jezusa, którą zapłacił za nasze grzechy? „[Bóg] nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego” (Kol 1,13). „A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi” (Rz 5,18). „Niechże więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów” (Dz 13,38). A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania” (II Kor 5,18-19). „Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli” (Rz 8,16-17). „(...) mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze” (Hbr 10,10). „(...) aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (J 3,15).

10. Jak dalece sięgają skutki zbawienia dokonanego dzięki ofierze Chrystusa? „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25).

11. Czym jest mowa o krzyżu dla ludzi bezbożnych, a czym dla pobożnych? „Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą” (I Kor 1,18).

12. Kiedy i w jaki sposób nasze zbawiennie się dopełni? „Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują” (Hbr 9,28).

Opr. Andrzej Siciński

[Artykuł został opublikowany w miesięczniku „Znaki Czasu” 3/2007].

Podobne artykuły


44
komentarze: 12 | wyświetlenia: 9471
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3482
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 12261
26
komentarze: 27 | wyświetlenia: 5705
24
komentarze: 12 | wyświetlenia: 2262
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 8877
25
komentarze: 4 | wyświetlenia: 4860
25
komentarze: 48 | wyświetlenia: 2543
24
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5234
20
komentarze: 69 | wyświetlenia: 3694
20
komentarze: 45 | wyświetlenia: 3269
19
komentarze: 8 | wyświetlenia: 67945
18
komentarze: 17 | wyświetlenia: 1921
17
komentarze: 3 | wyświetlenia: 9426
15
komentarze: 3 | wyświetlenia: 2227
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  adam4,  22/04/2011

"Gdy kiedyś zdobędziesz najwyższe poznanie - pewno nie będziesz mógł bez głębokiego wstydu wspominać o tych dniach kiedy to wydawało ci się ze zgodnie z bośkim porządkiem rzeczy "Syn Boży" musiał cierpieć za twoje czyny, gdyż ty sam uważąłeś za wygodniejsze dla siebie uwolnić się w ten sposób od odpowiedzialności za czyny swoje... Nie bedziesz już wowczas mógł zrozumieć dlaczego raczej nie pragnął ...  wyświetl więcej

"Na skrzyżowaniu dróg, ludzkich dróg rozstaju
Krzyż postawił dobry Bóg, dla tych, którzy Go nie kochają
Na skrzyżowaniu dróg, ludzkich dróg rozstaju
Krzyż postawił dobry Bóg, dla tych, którzy Go kochają"

Usłyszałem te słowa w dzieciństwie. Nie pamiętam gdzie i kiedy. Ale wryły się one w moją pamięć na zawsze. I im jestem starszy, tym bardziej ich sens staje się dla mnie zrozumiały.
Andrzeju, dziękuję.

  Remter,  23/04/2011

Witam .. przerażające jest to co o Bogu mogłeś napisać , czyniąc go mordercą własnego Syna i powielając od lat raz zakodowane myślenie, jakoby Bóg był żądny krwi aby móc Go przebłagać. To chory umysł wymyślił cały kanon zbawienia . Natomiast Jezus nie zbawia świata swą krwią a Prawdą jaka z Jego ust wyszła na świat.. Zastanów się i poproś o światło od Boga , zanim Go będziesz chciał oskarżyć.. odr ...  wyświetl więcej

Tereso, ty nie odrzucasz jedynie ten artykuł, ty odrzucasz Pismo Święte, które tu tylko cytuję. To jest jednocześnie odrzucenie biblijnej nauki o grzechu, który doprowadził do tego, co stało się z Jezusem. Natomiast "prawda" o Zbawieniu, o jakiej piszesz, w której grzech nie pociąga za sobą śmierci, jawi się tu jako Twoja prawda, a nie prawda Pisma Świętego. A na koniec przypomnę słowa Jezusa, wyp ...  wyświetl więcej

  Remter,  23/04/2011

Widzisz w Piśmie świętym są ukazane dwie drogi jakimi ludzkość podąża, czyli dwie zasady życia . Pierwsza dotyczy życia w miłości , druga dotyczy życia w prawie i podpierania się nim . Jak myślisz jaką zasadę w życiu Jezus stosował ?
Następna kwestia dotyczy zbawienia : Jak myślisz dlaczego zbawienie o którym piszesz nie ma mocy w ludziach, a świat pomimo tylu głosicieli nadal upada po poch ...  wyświetl więcej

  Elba,  23/04/2011

Jezus był torturowany i zabity przez ludzi z powodu zatwardziałości ich serc. Ale żeby narzędzie tej zbrodni czcić, to już jest zupełna paranoja, robienie ludziom sieczki z mózgu, no chyba, że jest to sprytnie zakamuflowana przestroga dla innych.
Wszystkie krzyże powinny być natychmiast spalone i zniszczone raz na zawsze. To wygląda tak, jakby mordeca wszędzie na widoku umieszczał zakrwawio ...  wyświetl więcej

  oculus,  23/04/2011

Elbo, nie boisz się moherów i reszty zaślepionej ludzkiej ciemnej masy?.

  Elba,  23/04/2011

Te mohery i ci zaślepieni ludzie podpuszczani przez faryzeuszy już nie raz doprowadzili do zbrodni, z największą, którą świętują do dziś dzień, szukając usprawiedliwienia dla siebie z pokolenia na pokolenie, a po uszy tkwią w grzechu ukrywania zbrodni. Tak naprawdę mogą zabić tylko ciało, ale nie ducha. Ale myślę, że żyjemy w epoce oświecenia, w której fałszywe religie wraz z wyznawcami legną w gr ...  wyświetl więcej

  oculus,  23/04/2011

JEZUS CHRYSTUS - CZŁOWIEK, KTÓRY NIGDY NIE ISTNIAŁ
lucjusz_apostolski

dzisiaj, 11:02

Imię Jezus, czyli Yeshu, było w czasach współczesnych rzekomemu Chrystusowi popularne. Oznaczało ono w języku izraelitów po prostu "Jahwe Zbawia" i nader często bogobojni rodzice nadawali je swoim męskim potomkom.
Źródła historyczne mówią o co najmniej kilkunastu Jezusach, którzy żyli

...  wyświetl więcej

Brawo odważniaku!

Mimo,ze odmiennie zwichrowanymi i cynicznymi drogami idę tu i teraz,ale pańskie "Znaki Czasu"czytam w swoim ogrodzie marzeń.Mają wiele madrosci do rozmyślań.
Ale Krzyż jest narzędziarzem mordu,symbolem zła,udowodnili to chrześcijanie na przestrzeni wieków,a Polacy katolicy walczą nim o koryta wladzy...
Chrystus ponownie idzie i dojść nie może,boi się zła,które panoszy w niebywałej sk ...  wyświetl więcej

W piątek wieczorem na małej hiszpańskiej wyspie przyglądałam się tradycyjnej, uroczystej procesji, która tutaj jednak jest pewnym show w dużej mierze dla turystów. Ale mimo wszystko, kiedy wolnym, dostojnym krokiem przechodził oddział rzymskich żołnierzy, mężczyzn ubranych w zbroje i hełmy z tamtego czasu, którzy nieśli duży drewniany krzyż, w takt przejmującej muzyki, byłam bardzo poruszona.
...  wyświetl więcej

Eli, Eli lama sabachthani!

Jak wpisać te słowa w kontekst punktu 2 i 4? Nieraz zastanawiałem się co miały one oznaczać. Czy opuszczenie przez Boga też było jego przeznaczeniem? Czy może, było to oznaką miłosierdzia? Strasznie to pogmatwane.

a gdybym odpowiedziała, że oddając na śmierć swojego syna, Bóg, w obliczu całego wszechświata, wybrał "mniejsze zło"?

Cyniczny YHWH żądający krwi własnego syna jako mniejsze zło? Mało to ludzi wytracił wcześniej? Chociażby poprzez Potop!

Do: R.M.
Nie umiem jeszcze Boga zrozumieć i nie mogę Boga usprawiedliwić, ale po prostu w Jego istnienie i działanie wierzę.
A Pana słowa przypomniały mi Księgę Hioba - on podobnie wyrażał gorycz. A dostał taką odpowiedź:
"Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz.
Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię?
Powiedz, jeśli wiesz i rozumiesz."
...  wyświetl więcej

Przykład z Hiobem, wydaje się być nietrafiony. Hiob, w przeciwieństwie do mnie - nigdy nie przestał wierzyć. Poza tym w jego przypadku Bóg uległ podszeptom szatana. To szatan twierdził: jeśli nie będziesz mu sprzyjał, to on będzie Ci złorzeczył. Bóg chcąc udowodnić szatanowi jak wielką jest wiara Hioba, poddał go próbie. Natomiast, jeśli chodzi o mnie, to przestałem wierzyć w Boga który jest opisa ...  wyświetl więcej

„Jedno jest pewne - jeśli jakiś Bóg istnieje, to nikt z żyjących na Ziemi - nic o nim nie wie.”
A Budda, Oświeceni hindusi, etc. Znasz tylko własne myśli, to są myśli jednostki, która nie wie wszystkiego.

To fakt. Ja znam tylko własne myśli, Natomiast TY twierdzisz że znasz Boga, wiec zapewne znasz też jego myśli. Co do buddyzmu - jest to nieteistyczny system filozoficzny.

Świadomość Pustki Absolutnej wskazuje, że istniej Życie, które jest Świadome, swoje myśli ma tak uporządkowane, że potrafi ta Świadomość być Pusta. W dodatku jest Absolutna, czyli obejmuje Wszystko, jaki więc jest to Byt, że jest Świadomy Absolutnie? Chodzi Ci o to tylko, że zamiast słowa Bóg jest tu słowo Pustka (żywej Świadomości (Buddów)), Jedna Świadomość? To tylko punkt widzenia.
Czy t ...  wyświetl więcej

  ryh,  05/06/2013

Ewa Góralewska->>...a gdybym odpowiedziała, że oddając na śmierć swojego syna, Bóg, w obliczu całego wszechświata, wybrał "mniejsze zło"?<<
Marsjanie są mu wdzięczni do dziś.

Samo Pismo, sama prawda.

  57kerenor  (www),  29/04/2011


RZECZ O FAŁSZYWYM PROROKU!
----

Witaj Droga Teresko!

Cytat:

``1 Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu tak samo, jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. 2 A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona

...  wyświetl więcej

...Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni - Gal. 3:24.

Według współczesnego zwyczaju żydowskiego, pochodzenie dziedziczy się po matce. Pozostając w zgodzie z tą tradycją, w Liście do Galacjan 4:22-31 Paweł wytłumaczył, że dwie żony Abrahama, Sara i Hagar, obrazują dwa przymierza. Zapis ten jest alegoryczny, wobec czego może wyrażać wię

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  01/05/2011


PRAWO PRZYNIESIONE PRZEZ MOJŻESZA, czy PRAWO PRZYNIESIONE PRZEZ PANA JEZUSA.
KTÓRE WYBRAĆ?
---
Widzę Grzegorzu, że włożyłeś dużo pracy w Twój komentarz. I praca ta, tak sądzę, zgodna jest z duchowym zrozumieniem Nowego Przymierza.
Gdybym miał się do czegoś przyczepić, choć nie za bardzo chcę, to jedynie do wyznaczonego czasu otrzymania Zakonu, czyli lat 430. Ale ...  wyświetl więcej

  ryh,  05/06/2013

ad1-To bardzo wzruszające że bóg stworzył najpierw zbawiciela zanim powołał do życia Szatana, który ponoć spowodował nasz grzech. Prowokuje to jednak pytanie : czy to jednak nie sam bóg jest prowokatorem powstania zła?
ad3-Czyli taki boski show. Jezus wiedział że odzyska życie i jest to tylko spektakl dla nas maluczkich. My takiego komfortu nie mamy.
ad4- To teraz już jesteśmy wolni ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska