Login lub e-mail Hasło   

Czas powywracać stoły!

Do Zbawienia ludzkości, potrzebna była Śmierć Pana Jezusa, Tereso! Potrzebna i niezbędna.
Wyświetlenia: 1.392 Zamieszczono 24/04/2011

AD` VOCEM, WPISU TERESY REMBIELIŃSKIEJ, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM:

http://www.eioba.pl/a/34t7/czy-do-zbawienia-ludzkoci-potrzebna-bya-mier-jezusa

 ---

Pewnego dnia, dawno temu, Apostoł Piotr powstrzymywał Pana Jezusa, przed udaniem się do Jerozolimy. Dowiedział się, że Zbawiciel ma tam zostać oskarżony i ukrzyżowany.

Jednak z Ust Mistrza, padły dziwne słowa:

"Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki."

(Ewangelia według Mateusza 16:21 - 23, Biblia Tysiąclecia)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/16.php

Gdy Zbawiciel był oskarżany przed namiestnikiem cesarskim, żona Piłata prosiła męża, by nie miał z tą sprawą nic wspólnego, ponieważ miała sen…

"Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu".

(Ewangelia według Mateusza 27:19, BT)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Mt/27.php

Być może, niewielu ludzi wiąże ze sobą te dwie historyczne sprawy. Jednak głównym, negatywnym bohaterem, obu, wyżej wymienionych scen, był szatan!

Najpierw kusił Piotra, a Apostoł chcąc z miłości ratować Zycie Zbawiciela, nie zdawał sobie w ogóle sprawy z tego, że Pan Jezus Przyszedł na ziemię po to, by na ołtarzu złożyć Swoje Życie, jako Ofiarę, ku miłej wonności dla Boga Ojca.

Żona Piłata, również miała sen szatański, ponieważ chciała, podobnie jak Piotr, przeszkodzić Zbawicielowi w tym zamierzeniu, które było już postanowione tysiące lat wcześniej.

Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, gdy wystąpili przeciwko Bożemu zaufaniu, to od tego momentu, stali się z punktu wiary, Bożymi nieprzyjaciółmi. Już wtedy było wiadomo, że, żeby znowu dotknąć się Drzewa Żywota, potrzebna będzie Ofiara, ponieważ bez przelania krwi, nie ma odpuszczenia grzechów.

Cytuję:

``15 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ONO zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę".`` Księga Rodzaju 3:15

http://www.nonpossumus.pl/ps/Rdz/3.php

Szatan, Boży przeciwnik, obawiał się tego Potomka, zatem już na samym początku zginął sprawiedliwy Abel.
Mijały lata, a satanos, za dozwoleniem Bożym, mnożył ofiary, z ludzi sprawiedliwych. Kiedyś, nie będąc do końca pewny, kto jest następnym w kolejności  potomkiem Ewy, pozabijał wszystkie dzieci w okolicach Betlejem. Jednak Prawdziwy i Najważniejszy Potomek, ocalał. Znalazł schronienie pod Ojcowskimi Skrzydłami, ponieważ nie czas był jeszcze, na Jego Zbawczą Śmierć!

Czasy  Mojżesza!   Pan Bóg YHWH, Rzekł, że każdego roku ma być składany baranek ofiarny za grzechy izraelitów. I przyszedł czas na Ostatniego Baranka, Który jak mówiło Prawo, miał być Doskonały i bez Skazy. Boży Plan Zbawienia, na Krzyżu zatoczył pewne koło. Zbawiciel Umierając, Rzekł: ``Wykonało się``.

Jednak po drodze, komuś zależało na tym, by to, co było w Bożym Planie, stało się nierealne. Ten ktoś, za wszelką cenę chciał, Boże Plany unicestwić. Przypomnę:

Szatan, bo o nim mowa, wkłada w usta Piotra słowa: ``Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.``

Szatan przemawia przez żonę Piłata: "Nie miej nic do czynienia z tym Sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z Jego powodu".

I również, ostatnim zrywem nienawiści, szatan ``bierze`` do ręki włócznię i przebija Boskie Ciało. Lecz, ostrze chybiło. Kość Zbawiciela nie została naruszona.

Kto jeszcze chce naruszyć ten Boski Plan i postanawia iść na wojnę z Panem Bogiem?

Czy Ty, Tereso R.?

Powiadasz, że Panu Jezusowi nie opłacało się umrzeć?

Cytat z artykułu Teresy R.

`` Zgodnie z wolą Boga kochał do końca, mimo, że po ludzku rzecz biorąc, wcale Mu się to nie opłacało. Nie dość, że nie miał z tego żadnych korzyści, to jeszcze tracił wszystko, łącznie z własnym życiem.``

Co za konkluzja! Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu, mówiąc Twoim dziwnym językiem, ``opłacała się Zbawicielowi``, ponieważ Była w Ojcowskich Planach.

``Oto idę, by wykonać Wolę Twoją``, Powiada Pismo! Śmierć Zbawiciela na Krzyżu, była miłosnym okrzykiem w Stronę Ojca Niebiańskiego: ``Wybacz im Tato, bo nie wiedzą co czynią!``. Śmierć Zbawiciela na Krzyżu, Była potwierdzeniem miłości do człowieka.

Wielką tragedię sprowadził Adam na ziemię. A jaka to jest tragedia? ŚMIERĆ!

Jednak od tej tragedii uwolnił nas Bóg Ojciec, Posyłając Własnego Syna na śmierć i to śmierć krzyżową. Na ziemię Przybył Drugi Adam, by Swą Własną Krwią, obmyć ludzi z grzechu.

Tak, do Zbawienia ludzkości, potrzebna była Śmierć Pana Jezusa, Tereso! Potrzebna i niezbędna.

Tak postanowił Bóg Ojciec i tak Postanowił Bóg Syn, a przed wieloma laty, Piotr chciał Zbawicielowi w tym Boskim Planie, przeszkodzić! Także chciała stanąć przeciwko Stwórcy, żona Piłata.

Piotr, żona Piłata i Teresa R…

BIBLIA:

`` 14 Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 15 podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 16 Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca".

Ewangelia według Jana 10 r.

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/10.php  (BT)

By lepiej zrozumieć, Zbawczą Ofiarę na krzyżu, proponuję wnikliwie przyjrzeć się następującym słowom:

``Bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję.``

Nikt życia Zbawicielowi nie zabrał, ani rzymscy żołnierze, ani Piłat pozwalający na JEGO ukrzyżowanie.

Każdy ruch młota przybijającego gwoździe, był już od samego początku przewidziany i postanowiony, w tzw. Bożym Planie. Przepowiadali o tym prorocy i święci uczniowie Pańscy.

A Judasz?

Tak, przecież Judasz wydał Pana Jezusa na śmierć! Czy również był w Bożym Planie?

I owszem, lecz sprawa Judasza, nie jest taką samą, jaką była sprawa rzymskich żołnierzy krzyżujących Zbawiciela. Nie, z całą pewnością, nie taką samą.

Pan Jezus, Bóg i Zbawiciel, Rzekł do Piłata:

`` 11 (…)"Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie".``

Ewangelia według Jana 19 r.

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/19.php

Tak, zdecydowanie większy grzech miał Judasz! Rzymscy żołnierze, wykonywali rozkaz swoich zwierzchników. Krzyżowali przecież złoczyńcę i oportunistę. ``Wykonywali tylko swoją pracę``.

Judasz, no cóż, Judasz, zdradził  pocałunkiem swojego Wielkiego Przyjaciela.

Nie wiem, jak za ten czyn będzie sądzony. Nie moja to sprawa, lecz Zbawiciela.

Wiem tylko, że większy grzech ma ten, który Go wydał.

Pierwszy Adam, z własnej i nieprzymuszonej woli, zgrzeszył.

Drugi Adam, z własnej i nie przymuszonej woli, Umarł, by dać nam szansę zbawienia.

Tak wyglądał Boży Plan, choć szatan wielokrotnie starał się i stara, Go podważać!

Ktoś powie: To jakże można walczyć przeciwko Jego Woli? Przecież to, co sobie Upatrzył Pan Bóg, to i tak się stanie!

Oczywiście! Nic nigdy nie dzieje się bez Boskiej Woli. Na tym właśnie polega Boża Wszechmoc. Może już jutro zostaniesz powołany Ty czytelniku i tak jak ja, nie zadasz Panu Jezusowi pytania, ``dlaczego Panie?``, tylko pójdziesz za Nim, ``zostawiając`` ojca i matkę, żonę i siostrę, by Zbawicielowi służyć.

Na zakończenie:

W artykule Teresy R.,  do którego się odniosłem, padają następujące słowa:

``  „Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały...”1Kor 2,7-8
Czasami można spotkać się z opinią, że krzyżowa śmierć Jezusa była częścią zbawczego planu Boga, czyli – innymi słowami – była zaplanowana przez Boga i zgodna z Jego wolą. Jednak już apostoł Paweł poucza, że władcy Izraela zabijając Jezusa postąpili niezgodnie z zamysłem Boga dlatego, że nie poznali Jego mądrości. Można z tego wywnioskować, że zabicie Jezusa było sprzeczne z pragnieniem Boga, czyli było grzechem. Tak ja jego słowa odebrałam.``

Otóż wniosek Teresy R. jest niesłuszny. To, że władcy tego świata nie poznali Chwały Bożej, którą ukrzyżowali, jest tylko dowodem na ich niewiedzę dotyczącą Godności Tego, kogo krzyżują. Natomiast gdyby poznali Godność i Majestat Pana Jezusa, to nigdy nie przyłożyliby do tego swojej ręki, ponieważ zdawaliby sobie sprawę z faktu, jaką Moc posiada krzyżowany przez nich ``człowiek``.

Dobrym, (moim zdaniem), w tym miejscu przykładem, jest postawa Józefa z Arymatei.

Cytat:

`` (50) Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. (51) Nie przystał on na ich uchwałę i postępowanie. Był z miasta judzkiego Arymatei, i oczekiwał królestwa Bożego. (52) On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. (53) Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.``

Ewangelia według Łukasza 23. (BT)

http://www.nonpossumus.pl/ps/Lk/23.php

Zatem, niektórzy jednak poznali Chwałę Tego, Który Został ukrzyżowany! Niestety, w Wysokiej izraelskiej Radzie wydającej Zbawiciela na śmierć, nie mieli za wiele do powiedzenia.

I takie zachowanie, również było w Boskim Planie Zbawienia.

A czy Piłat, lub rzymscy żołnierze krzyżując człowieka, mieli grzech? Oczywiście, przecież nie wolno odbierać życia ludzkiego…

Jednak - tutaj się powtórzę - niewspółmiernie większe od nich wykroczenie, popełnił Judasz!

Przypomnę:

Szatan, bo o nim mowa, kusi Apostoła Piotra

Szatan przemawia przez żonę Piłata

Teresa R

Czy w swoim artykule napisała słusznie? Czy również ma do spełnienia jakąś rolę w Bożym Planie?

Ciekawe, dobrą rolę, czy rolę złą?!

Może wiesz, dlaczego tytuł mojego artykułu brzmi: Czas powywracać stoły?

PS

Pytanie: Czy śmierć krzyżowa Boskiego Syna, była zgodna z Wolą Ojcowską?

Odpowiedź: Oczywiście, ponieważ gdyby było inaczej, to Bóg Ojciec, wysłałby wojska Anielskie…

Czyż nie o tym również Mówił Sam Zbawiciel, Tereso?

Właśnie o tym!

Zatem, nie wykrzywiaj prostych Dróg Pańskich!

Podobne artykuły


16
komentarze: 111 | wyświetlenia: 1820
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 551
13
komentarze: 8 | wyświetlenia: 742
12
komentarze: 24 | wyświetlenia: 1312
11
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1153
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 836
11
komentarze: 4 | wyświetlenia: 744
10
komentarze: 298 | wyświetlenia: 816
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 591
10
komentarze: 10 | wyświetlenia: 499
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 560
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 517
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1034
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 880
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  hussair  (www),  24/04/2011

Lew wrócił. Wesołych Świąt, Lwie.

  57kerenor  (www),  25/04/2011

MOJE ŚWIĘTA WIELKANOCNE!
---
Hussair...

Wiem, że życzysz mi dobrze, jednak muszę Cię zmartwić. Nie obchodzę tych corocznych, wielkanocnych Świąt.
Dla mnie Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela, jest życiem i Duchem, a nie martwą literą.

Wierzę w Niego tak samo w styczniu, jak i w kwietniu, czy w grudniu.

Jak Powiada Apostoł Paweł:

``(2) Postanowi

...  wyświetl więcej

  Remter,  24/04/2011

Zbawienia jak nie ma , tak nie ma .. bo tylko nieliczni go mogą dostąpić , a więc i dziś tych nielicznych ukrzyżuj dla własnego zbawienia . Ta nauka zatrzymała na wieki ludzkie wybawienie. To jest nauka filozoficzno - teologiczna .Ja jej nie pojęłam sercem. Wybacz , ale cytaty mi nie przemawiają do serca. To jakiś inny Bóg wymyślił i wsadził do Pisma taką naukę . Proś Boga , aby otworzył Twojego D ...  wyświetl więcej

Pomyłka w liście nastąpila.. winno być 1 l Ja 2,27

"Tak, do Zbawienia ludzkości, potrzebna była Śmierć Pana Jezusa, Tereso! Potrzebna i niezbędna. "

Ludzkość wciąż nie jest zbawiona i to nie śmierć Jezusa ma temu służyć, ale pewność i niezachwiana wiara, symbol tego, aby nie poddawać się słabości i zawsze dbać o Prawdę.

"Pytanie: Czy śmierć krzyżowa Boskiego Syna, była zgodna z Wolą Ojcowską?
Odpowiedź: Oczywiście,…"

...  wyświetl więcej

  Remter,  24/04/2011

Marcinie sam morderca niewiniątek by tego nie wymyślił, co Ty wymyśliłeś na usprawiedliwienie zabójstwa. Z twoich słów wynika , iż Jezus brał czynny udział w swojej własnej śmierci, to może to było według Ciebie samobójstwo. Bo jak karać winowajców, skoro ofiara sama zafundowała sobie śmierć. A Jego ojciec na to wyraził zgodę . To bardzo chore o czym piszesz. Nie znam takiego drugiego [przypadku .

Do: Teresa Rembielińska, Marcin Kotasiński.

W Waszym sporze jest jednak ZA zdaniem Marcina. Tak, Jezus najprawdopodobniej dał się sam ukrzyżować - był to Jego wybór. Nie ma jednak to nic z ze świadomym samobójstwem. I w tej decyzji udział miał również Judasz - ale z zupełnie odmiennych motywów, jakie mu się zazwyczaj przypisuje. I najprawdopodobniej nie był to łotr - jak powszechnie się pr

...  wyświetl więcej

  Remter,  24/04/2011

Januszu.. na Twoje słowa mogę powiedzieć Amen. I tak jak powiedziałeś , do zbawienia potrzebna jest świadomość Chrystusowa wiary w Boga, który w miłości jest w stanie nas przeobrażać w swój obraz. I nieważna jest nasza grzeszność, ale postawa względem tej świadomości , a ona z czasem nas zmieni w Chrystusów. W artykule swoim uwypukliłam tą miłość zwycięską w cierpieniu . I ona dla mnie jest zbawcz ...  wyświetl więcej

Do: Teresa Rembielińska.
Napisałem mój koment , bo jestem zwykle przekorny :) oraz jako pewien przekaz. I - prawdę mówiąc - nie różnimy się tak bardzo w postrzeganiu spraw, o których piszesz.
CYT.: "wszelkie spory doktrynalne nie mają w tym przypadku żadnego znaczenia. Z nich jedynie powstają filozofie przekonywania , a tu nie o przekonanie chodzi , tylko doświadczanie w swoim życiu świadomości Chrystusowej. " Otóż to, Teresko, otóż to... :)

Tereso: Bo Jezus to był Bóg nie tchórzliwy człowiek i nie bał się oddać ciała za Wieczność. To nie jest usprawiedliwienie, ale wyjaśnienie tego, że Bóg to aktor w swoim teatrze gra po to żeby malutkim pokazać, jaką ma moc i po jaką moc mają przyjść. To nie jest samobójstwo, jeśli się wie, że dopiero idzie się Żyć. O samobójstwie pisze człowiek, który boi się śmierci, bo myśli, że śmierć jest serio ...  wyświetl więcej

  Remter,  24/04/2011

Marcinie to prawda, ja czuję sercem, ale nie zapominaj i serce ma rozum. Jezus był zwyczajnym człowiekiem , takim jak my wszyscy. Co nas od niego dzieliło, to świadomość istnienia . On miał kontakt z dziedziną Wyższą od naszej. On był mistykiem. Jego zmysły intuicji w duchu pracowały dla Niego i potrafił je używać do tworzenia tego co chciał. Ale to wszystko w Nim czyniła wiara w poddawanie swojej ...  wyświetl więcej

Tereso serce ma rozum, ale jako równoważny nie podrzędny. Serce ma rozum po to, aby wspierać się na nim, aby chronić jego siłą swoją delikatność. Z kolei Jezus był nie-zwykłym człowiekiem, bo gdyby był zwykły, to byłby tacy jak ludzie wokoło i nie dokonałby tych wielkich rzeczy. Jego niezwykłość polegała na tym, że on Wiedział, czym przekraczał Wiarę zwykłych ludzi, którzy niewiedzą a tylko wierzą ...  wyświetl więcej

  Remter,  24/04/2011

Pierwszy kto wiedział o tej prawdzie, że człowiek może stać się bogiem , był sam Jezus:
12 Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; 13 i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga.
Sam głosił o ponownych narodzinach. Napisałam w tym kontekście , że z ciała i krwi był jednym z nas, n ...  wyświetl więcej

Pani Teresa napisała:

,,ale cytaty mi nie przemawiają do serca,,

..................................................................................................................................

Żył kiedyś w Izraelu człowiek, z wykształcenia faryzeusz, który po kryjomu przyszedł do Pana Jezusa w nocy, by Ten wytłumaczył mu jak może narodzić się człowiek na nowo, skoro jest

...  wyświetl więcej

  Remter,  25/04/2011

Szymbla 60 @ Jak się czyta , to wszystko pięknie się składa w całość, ale nie o tym chciałam napisać . Chciałam abyście dostrzegli jedną taką niemoc, jaką jest rzeczywistość wobec faktów jakie przytaczacie. Może jedynie pomóc pytanie : Czy dzisiaj kiedy by żył Pan Jezus i powtórzyła by się scena z wyborem życia lub śmierci , też wybralibyście śmierć ? Bo ja za wszelką cenę ratowałabym to życie , k ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  25/04/2011


DRUGI ADAM, PAN JEZUS...
---
Szymbla60, napisał:

``Nowy Adam przychodzący z nieba (Pan Jezus), ma siłę i Moc przywrócić do stanu faktycznego to, co zostało zatracone przez naszych prarodziców. A przeciwnik Jego, szatan, wyjąc po dzień dzisiejszy w ludziach, którzy nie rozumieją nauk Zbawiciela, lub nie doznali Jego dotknięcia, stanowczo twierdzi, że Śmierć Pana Jezusa

...  wyświetl więcej

  nse,  26/04/2011

Skoro przez Piotra i żonę Piłata przemawiał szatan w celu powstrzymania Jezusa przed śmiercią ... , to kto kazał żydom krzyczeć " Ukrzyżuj ! " ? ... , kto kierował postępowaniem faryzeuszy podczas procesu Chrystusa ?
Czy chodziło o śmierć ofiarną ; czy o świadectwo prawdy prowadzącej do wolności , którym były nauki Chrystusa i potwierdzeniem tych nauk śmierć Chrystusa ... kładąc kres kłamstwom faryzejskim ... ?

  nse,  27/04/2011

"Pytanie: Czy śmierć krzyżowa Boskiego Syna, była zgodna z Wolą Ojcowską?
Odpowiedź: Oczywiście, ponieważ gdyby było inaczej, to Bóg Ojciec, wysłałby wojska Anielskie…"
Gdyby Bóg chciał uczynienia z nas niewolników to by tak zrobił jednak nie o to mu chodziło , uważam że Bogu chodzi o uwolnienie nas od ciemności duchowej i wyprowadzenie nas z mętnego obrazu Boskiej istoty jaki został ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  27/04/2011


ZACZNIJMY OD LITERY ``A``, Mariuszu!
---
Witaj Mariuszu!

Obojętnie jak na sprawę spojrzysz, to i tak jeżeli Bóg Ojciec Dał własnego Syna na Śmierć, to stało się to tylko za dozwoleniem Bożym. Apostoł Paweł w Liście do Rzymian, nie stara się zbytnio zajmować sprawą garncarza, który z gliny ulepić może naczynie, jedno dla celów zaszczytnych, a inne, do celów nie przynos

...  wyświetl więcej

  nse,  27/04/2011

"Apostołowie mieli za zadanie głoszenie Ewangelii, a podstawą w tymże głoszeniu, jest mówienie o zbawczej śmierci Pana Jezusa na Krzyżu. Jeżeli tego nie rozumiesz, to jakże możemy porozumieć się w sprawach innych? "
1.)Ja nie zaprzeczyłem zbawczej sile śmierci Pana Jezusa na krzyżu , widzę tylko w inny sposób funkcjonowanie tej siły zbawczej niż Ty ...
2.) przez żonę Piłata szatan wc ...  wyświetl więcej

  nse,  29/04/2011

@57kerenor
Czytałem Twój artykuł parę razy , nie rozumiem dlaczego z Twoich tekstów wynika obwinianie Pana Boga za śmierć Pana Jezusa ? , bo przecież jeśli zakładasz że jego śmierć była planem Pana Boga to jednocześnie winisz Boga za śmierć Proroków i samego Pana Jezusa których zabijali faryzeusze by utrzymać się przy władzy , uważasz że Bóg miał odpuścić faryzeuszom i zamiast wysłać ostatn ...  wyświetl więcej

>> Pytanie: Czy śmierć krzyżowa Boskiego Syna, była zgodna z Wolą Ojcowską?

Odpowiedź: Oczywiście, ponieważ gdyby było inaczej, to Bóg Ojciec, wysłałby wojska Anielskie…<<

Znana rzymska sestencja mówi: zabił ten kto zyskał. A kto najwięcej na śmierci Jezusa?
Odpowiedz brzmi: YHWH. Z lokalnego Boga plemion izraelskich, stał się Bogiem niemal połowy ludzkości. Czy nie taka była prawdziwa boska intencja?

  57kerenor  (www),  27/04/2011


GŁUPOTY PISZESZ, ROBERCIE M.
---
Nie mogę mieć do Ciebie pretensji o to, że wolisz sentencję rzymską, od słów zapisanych w Piśmie Świętym.

Tak samo nie mogę gniewać się na Ciebie o to, że pomimo, że jesteś niewierzącym człowiekiem, zajmujesz zdanie w kwestii wiary.

Przyzwyczaiłem się już do Twoich wpisów i złotych myśli. A, że powyżej głupoty piszesz na temat

...  wyświetl więcej

  Remter,  30/04/2011

I tak właśnie prowadzi Twój artykuł i wiara do zrozumienia ... przez myślącego człowieka.. nie wystarczy komuś powiedzieć, że jest głupi, trzeba mu to udowodnić .. natomiast Ty korenor udowadniasz swoim artykułem wole tego Boga ... i wina za tą wypowiedź leży po Twojej stronie , gdyż z Jahwe czynisz mordercę ..

Pani Teresa napisała: I tak właśnie prowadzi Twój artykuł i wiara do zrozumienia

Kobieto ! Wy nie rozumiecie co pisze Keren, a stwierdzenie faktu przez Panią jakoby Keren czynił z Boga mordercę, jest kompletnym brakiem zrozumienia przez was, omawianego tematu.

Jednym zdaniem : nie bądźcie śmieszni.

  Remter,  05/05/2011

szymbla60 Droga do sprawiedliwości Bożej nie może prowadzić poprzez morderstwa , które tłumaczy się w ten sposób.. Ukorzenie się wobec tego faktu jest zbawieniem .. a nie jego usprawiedliwianie .. Zastanów się sercem .. a nie doktrynami nie wiadomo jakiego pochodzenia i jakie miały spełnić zadanie .. przecież to nie kto inny .. tylko sam Bóg daje człowiekowi rozum , aby mógł do niego się zbliżać.. ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska