Login lub e-mail Hasło   

Ciekawostki dla miłośników książek

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni". Poznajcie to co jest naj....
Wyświetlenia: 9.073 Zamieszczono 19/07/2011

"Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów"

  Kartezjusz

C I E K A W O S T K I


Największa biblioteka online
Wirtualna biblioteka „Books24x7”, która gromadzi materiały z takich dziedzin jak zarządzanie, IT, inżynieria, finanse czy administracja publiczna, to największy tego typu zbiór książek i artykułów w wersji online w Polsce. Na początku stycznia 2007 roku do biblioteki dodano 278 nowych tytułów. Dzięki temu liczy ona już ponad 12 tys. egzemplarzy. Do korzystania ze zbioru wystarczy standardowa przeglądarka stron internetowych. Adres tej strony to : www.books24x7.pl

Największa biblioteka świata
Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (Library of Congress) – największa biblioteka świata, powstała w 1800 roku. Posiada ponad 130 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmanów oraz biblioteką sztuki. Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy. Pełni funkcję biblioteki narodowej.
Biblioteka Kongresu oficjalnie wpisała język śląski do rejestru języków świata. Międzynarodowa Organizacja Językowa również zarejestrowała język śląski i przypisała mu kod ISO"szl".
Przez kilka lat Związek Ludności Narodowości Śląskiej i Ruch Autonomii Śląska próbował oficjalne zarejestrować język Ślązaków. Język śląski jest teraz drugim zarejestrowanym językiem na Śląsku, pierwszym był język dolnośląski.


Największa biblioteka świata starożytnego
Biblioteka Aleksandryjska - największa biblioteka świata starożytnego założona w Aleksandrii przez Ptolemeusza I Sotera za radą Demetriusza z Faleronu (datuje się to wydarzenie na lata około 350-283 p.n.e.).
Biblioteka działała przy Museionie, ówczesnym odpowiedniku instytutu badawczo-naukowego. Ptolemeusz II Filadelfos przyczynił się istotnie do zgromadzenia wielu znaczących zbiorów. Nakazał przeszukania rejonu śródziemnomorskiego w poszukiwaniu cennych pism. Niektóre wykupywano, inne tylko przepisywano. Każdy, kto wjeżdżał do Aleksandrii z jakąś księgą, musiał ją zostawić w depozycie biblioteki, by można było ją skopiować.

Zniszczenie biblioteki
Podczas inwazji Cezara na Egipt (48/47 p.n.e.) od okrętów egipskich zajął się ogniem Pałac Królewski, a następnie ogień przeniósł się na bibliotekę. Prawdopodobnie nie wszystkie zbiory spłonęły, bo Serapeion został nienaruszony, ale na pewno spora ich część. W 391 r. patriarcha Teofil wykonując rozkaz cesarza Teodozjusza o niszczeniu świątyń pogańskich spalił część Serapeionu (tam znajdowały się także księgi pogańskie). Ostatecznie księgozbiór zniszczono w 642 r. na rozkaz kalifa Omara, który polecił Arabom spalenie wszystkich ksiąg niewiernych.

Nowa Biblioteka Aleksandryjska
W 1989 r. władze Egiptu rozpisały konkurs architektoniczny na projekt nowej biblioteki, która ma być kontynuacją i nawiązaniem do tradycji. W 1995 r. rozpoczęto budowę. Nowa Biblioteka Aleksandryjska, zwana Bibliotheca Alexandrina, została udostępniona w 2002 roku i jest powszechnie uznawana za jedną z najważniejszych realizacji architektonicznych ostatnich dziesięcioleci.

Największa polska biblioteka
Bibliotekę Narodową utworzono w 1930 roku (organizowano od 1919), jej tradycje sięgają jednak jeszcze XVIII wieku, kiedy powstała pierwsza w Polsce duża biblioteka publiczna - Biblioteka Załuskich. To właśnie jej zbiory, wraz z księgozbiorem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswillu i zbiorami Biblioteki Wilanowskiej włączono w księgozbiór powstającej Biblioteki Narodowej. Duża część zbiorów spłonęła w 1944 roku.

Gromadzi ona książki, periodyki, publikacje elektroniczne i audiowizualne wydawane na terenie RP, oraz polonika zagraniczne. Jest najważniejszą biblioteką naukową o profilu humanistycznym, głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.
Od 1996 do biblioteki Narodowej trafiają po dwa egzemplarze wszelkiego rodzaju druków: od książek i czasopism poprzez nuty, atlasy, mapy, aż do druków ulotnych, takich jak plakaty, katalogi, ulotki etc. Rocznie wpływa do biblioteki około 120 tys. różnego rodzaju dokumentów.

Obecnie księgozbiór liczy około 7 mln jednostek, wśród których znajduje się kilka milionów jednostek zbiorów specjalnych. Wśród zbiorów jest m.in. ponad 160 tys. woluminów druków wydanych przed 1801 rokiem, około 25 tys. jednostek rękopiśmienniczych (w tym 6.645 rękopisów muzycznych), ponad 160 tys. druków muzycznych, prawie 400 tys. rycin, fotografii i innych dokumentów ikonograficznych, około 80 tys. atlasów i map, 1,7 mln jednostek dokumentów życia społecznego oraz ponad 2 mln książek i 700 tys. woluminów czasopism XIX i XX-wiecznych.

            Najstarsza książka świata
W bułgarskim Muzeum Narodowym w Sofii można obejrzeć najstarszą książką świata. Wystawiony w muzeum obiekt, to sześć połączonych ze sobą płytek z 24-karatowego złota. Są one zapisane językiem Etrusków, którego nikt do tej pory nie zdołał w pełni odczytać. Książka posiada też ilustracje: jeźdźca, syreny, harfy oraz żołnierzy. Jej wiek oszacowano na 2,5 tys. lat. Maleńka książka została odkryta 60 lat temu, podczas kopania kanału w południowo - wschodniej Bułgarii. 

Najstarsza gazeta świata
400 lat temu – w 1609 r. ukazała się w Strasburgu pierwsza gazeta. Wydawcą był niemiecki drukarz i księgarz Johann Carolus. Nosiła nazwę „Relation”. Wkrótce pojawiło się „Aviso” – drukowane w Wolfenbüttel.

Gazety ukazywały się nieregularnie.
·        Dziennik Post Och Inrikes Tidningar - oficjalne szwedzkie wydawnictwo poświęcone bankructwom oraz komunikatom spółek i rządu - ukazywał się od 1645 roku.
·        Gazeta, z ponad 360-letnią tradycją od 1 stycznia 2007 roku jest publikowana wyłącznie w Internecie na stronie internetowej Szwedzkiego Biura Rejestracji Spółek (SCRO). Szwedzki „Post Och Inrikes Tidningar” przestał się ukazywać w druku, jednak trzy egzemplarze dziennika będą drukowane i przechowywane w uniwersyteckiej bibliotece, by tradycja nie umarła.
·        Pierwszą gazetą, której nakład w 1890 r. osiągnął 1 mln egzemplarzy, był francuski dziennik „Le Petit Journal”.
Słowo „gazeta” pochodzi przypuszczalnie od włoskiego słowa „gaza”, które oznacza srokę.
Tego bowiem ptaka w charakterze logo często umieszczano we włoskich gazetach. Tak nazywano także drobną monetę, za którą nabywano dzienniki w ówczesnej Wenecji.
Słowo „gazeta” może pochodzić także od hebrajskiego „izgard”, oznaczającego herolda, gońca, zwiastuna.
·        Pierwsza gazeta codzienna, wydawana 6 dni w tygodniu, zaistniała w Lipsku w 1650 r. Pomysł szybko przyjął się w całej Europie.
·        Pierwsza polska gazeta – „Merkuryusz Polski Ordynaryjny” została wydana w 1661 r. w Krakowie. Ukazywała się 1-2 razy w tygodniu w nakładzie 100-200 egz., w objętości 8-12 stron.
Codzienne gazety cieszyły się coraz większą popularnością.
W 1990 r. na świecie wychodziło 9220 dzienników (najwięcej ukazywało się w Indiach, Stanach Zjednoczonych i Związku Radzieckim). Ale w 30 krajach w ogóle nie było prasy codziennej.
·        Do gazet o największym nakładzie należały wówczas: „The Wall Street Journal” (ok. 1 795 000 egz.) i „USA Today” (ok. 1 500 000 egz.).
·        Obecnie szwedzki dziennik „Metro” jest gazetą o największym nakładzie na świecie. „Metro” zostało nawet wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest gazetą bezpłatną, rozdawaną na ulicy w wielu krajach świata.

Najmniejsza książka świata
W Piotrowicach w willi Zygmunta Szkocnego znajduje się Muzeum Najmniejszej Książki Świata. Zygmunt Szkocny ur. w 1911 roku jest z zawodu architektem. Pierwszym dziełem pana Szkocnego była książeczka o wymiarach 15 x 20 mm, poświęcona historii III powstania śląskiego opisanego w 15280 literach. Kolejne dzieła były coraz mniejsze. Do wybuchu wojny wykonał 12 miniaturowych książeczek.
Wszystkie miniatury są pisane ręcznie, piórkiem technicznym na papierze welurowym lub kancelaryjnym i oprawione zgodnie z regułami sztuki introligatorskiej w cielęcą skórę. Takie zajęcie wymaga niezwykłej cierpliwości, wytrwałości, a przede wszystkim zdolności. Autor najmniejszych książek świata posiada certyfikat Guinnessa przyznany w 1994 roku.

 


Największa książka świata
W Malezji wydrukowano największą książkę na świecie. 50-stronicowy album "Ilustrowana historia Sarawaku" ma 3 m wysokości i 2,2 m szerokości. Prace nad nim trwały dwa lata, drukowanie 45 dni, a oprawianie ponad miesiąc. Album trafił na aukcję, a dochód z jego sprzedaży był przeznaczony na cele dobroczynne.

 
 
Gigantyczny atlas - największą książkę, jaką kiedykolwiek wydano na świecie.
Mierzący1,8 mna2,75 matlas pt. Ziemia  kosztuje 100 tysięcy dolarów.
 Pozycja zostanie wydana jedynie w 31 egzemplarzach
- Sprzedane zostały  już dwa egzemplarze do Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
Każde dzieło robione jest na zamówienie. Praca nad jednym egzemplarze trwa miesiąc
Oby przewrócić stronę w atlasie, trzeba to zrobić  obiema rękami, żeby nie zniszczyć olbrzymich kart tego niezwykłego dzieła.
 
 
 
Najgrubsza ksiązka na świecie
 
 
 
 
 
Książka, w której zgromadzone zostały wszystkie przygody Panny Marple, postaci stworzonej przez Agathę Christie, została wpisana do księgi Guinnessa. Najgrubsza na świecie lektura liczy sobie 4032 strony, waży około 8 kilogramów i ma 322 mm grubości. Powstało tylko 500 kopii rekordowej książki. Zostaną sprzedane za ok. 1000 funtów.

 
 
 
 
 
 Książka, nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzenia.
Ignacy Krasicki

Ktoś powie, że czytać każdy umie, zaprawdę mało kto czytać potrafi.
Cyprian Kamil Norwid

"Kto czyta książki, żyje podwójnie"
Umberto Eco

"Książka jest niczym ogród, który można włożyć do kieszeni"
chińskie przysłowie
 
 
 
 

 Żródło:

informacje zebrane z internetu i własnych zapisek

Podobne artykuły


78
komentarze: 18 | wyświetlenia: 56823
10
komentarze: 6 | wyświetlenia: 30773
7
komentarze: 144 | wyświetlenia: 736
22
komentarze: 8 | wyświetlenia: 30376
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 8610
12
komentarze: 7 | wyświetlenia: 3290
41
komentarze: 22 | wyświetlenia: 12007
35
komentarze: 12 | wyświetlenia: 5097
34
komentarze: 4 | wyświetlenia: 5986
31
komentarze: 24 | wyświetlenia: 9017
30
komentarze: 23 | wyświetlenia: 3060
29
komentarze: 24 | wyświetlenia: 4145
28
komentarze: 80 | wyświetlenia: 8640
27
komentarze: 6 | wyświetlenia: 5295
 
Autor
ArtykułPodoba mi się to!

  Mirka_ B,  20/07/2011

Dziękuję Skalny Kwiecie ;)
Pozdrawiam serdecznie i życzę cudownych chwil w Bieszczadach !

  lilith123  (www),  20/07/2011

Naprawdę bardzo interesująca lekturka!

Cieszę się bardzo ;-)

  Gamka  (www),  21/07/2011

Fantastyczne !!!

  barba13,  22/07/2011


"Książka, nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykszenia."
Ignacy Krasickio
Artykuł ciekawy, cytat mądry - ale niestety z błędem ort. "Naprzykrzać" dwa razy piszemy przez "rz". Zwracam uwagę, bo warto poprawić zanim się komuś utrwali, ale wiem, że to zwykła literówka. Pozdrawiam serdecznie.

  Mirka_ B,  22/07/2011

Ale wstyd ;( !! dziękuję bardzo! już poprawiłam, jeśli są jeszcze jakieś błędy to proszę o ich wskazanie.
Przepraszam za ten szok literowy ! wszystkich czytających.
Pozdrawiam i dziękuję ;-)

  barba13,  23/07/2011

To żaden wstyd - każdemu się może zdarzyć. Dzięki, że się nie obraziłaś. Naprawdę nie obniżyło to wartości artykułu :)

Dziękuję

  Strzyga  (www),  22/07/2011

Nie wyobrażam sobie jak drobne literki muszą być w tej najmniejszej książce świata i jakim trzeba być mistrzem, żeby napisać coś tak drobnym maczkiem :)
Bardzo ciekawy zbiór. Lubię takie ciekawostki.

To chyba najciekawszy artykuł, na jaki ostatnio na Eiobie trafiłam.
Dziekuję i pozdrawiam
AlicjaDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska