Login lub e-mail Hasło   

Własna działalność gospodarcza cz. 1

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://ksiegowosc.instytut-szkoleniowy.p(...)za-cz-1
Własna działalność gospodarcza kojarzy się z wieloma pozytywnymi aspektami. Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy kierujemy się: chęcią uzyskania większego zarobku niż...
Wyświetlenia: 1.247 Zamieszczono 09/05/2011

Własna działalność gospodarcza kojarzy się z wieloma pozytywnymi aspektami. Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy kierujemy się: chęcią uzyskania większego zarobku niż dotychczas, czy też wykonywaniem pracy tylko pod swoim dyktatem.

Według zapisów prawa tzw „własny biznes” to „zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”1. Powyższy zapis jest konkretyzacją swobody zawartej w artykule 20 Konstytucji RP, która gwarantuje wolność podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej dla każdego na równych prawach. Zasada równości której wyrazem jest ów zapis obejmuje wszystkich przedsiębiorców, nie ma więc znaczenia czy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna i kto sprawuje nad nią kontrolę i nadzór właścicielski. Jedyny wymóg to środki finansowe oraz gotowość na poniesienie ryzyka, ryzyka, które nieodmiennie wiąże się z działalnością gospodarczą. To zakładający firmę musi sobie odpowiedzieć sam na pytania dotyczące przyczyn i skutków planowanej działalności.

Artykuł 20 Konstytucji RP konstytuuje zasadę wolności gospodarowania pod którą należy rozumieć przede wszystkim gospodarkę wolnorynkową, która oparta jest na własności prywatnej, własności obejmującej środki konsumpcji i produkcji oraz wymiany dóbr. Własność powyższa może należeć zarówno do osób fizycznych jak i prawnych oraz do jednostek organizacyjnych2 które prowadzą działalność gospodarczą we własnym imieniu3. Ważnym aspektem tego typu gospodarki, o której wspomina zapis konstytucyjny jest też to iż tylko gospodarka w ten sposób rozumiana może realizować zasadę solidarności, polegającą na wzajemnym wspieraniu się, dialogu pomiędzy podmiotami, które często stoją po przeciwnych stronach (tzn przyświecają im różne interesy), czy też współpracy pomiędzy partnerami społecznymi. Tak rozumiana realizacja swobody gospodarczej w pełni realizuje cele które przyświecają Wspólnocie do której należymy od 2004 roku.

Owszem nie należy zapominać o reglamentacji ze strony państwa w przypadku pewnych rodzajów usług4. Mówiąc o ograniczeniach wolności działalności gospodarczej należy pamiętać iż może ona mieć dwojaką formę: ograniczenia rodzaju podmiotowego i przedmiotowego. Do pierwszych należy zaliczyć np. konieczność posiadania odpowiednich uprawnień. Drugi rodzaj ograniczeń stanowią koncesje i zezwolenia i dotyczą tylko wybranych rodzajów działalności gospodarczej. Są one zatem wyjątkiem od reguły zawartej w/w art.20 Konstytucji RP.

Koncesja wydawana jest na wniosek uprawnionego, jest to decyzja administracyjna, uznaniowa organu koncesyjnego, wydawana na określony czas (od 2 do 50 lat). Czasami zamiast koncesji organ może wydać tzw promesę, jednak zgodnie z orzecznictwem SN promesa nie stanowi obietnicy wydania w przyszłości koncesji dla danego przedsiębiorcy.

W przeciwieństwie do koncesji zezwolenie nie jest decyzją uznaniową. Organ administracyjny musi wydać zezwolenie jeśli przedsiębiorca spełnia przesłanki nałożone na niego przez przepisy ustawy.

Mówiąc o reglamentacji należy również wspomnieć o ewidencji przedsiębiorców. Obecnie w zależności od formy prawnej danego przedsiębiorstwa, przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania swej działalności w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym. Który prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe. Wnioski o dokonanie rejestru w KRS można składać w formie elektronicznej. Forma ta zostanie udostępniona również dla przedsiębiorców dokonujących rejestracji w Ewidencji Działalności Gospodarczej – od dnia 1 lipca 2011 roku.

Każda działalność będąca działalnością gospodarczą powinna cechować się fachowością, podporządkowaniem regułom opłacalności i zysku. Kierujący swym biznesem podkreślają przede wszystkim fakt iż wykonywana przez nich praca w danej formie prawnej pozwala im realizować swoje pasje, zgodnie z posiadanym wykształceniem.

1 Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz.1807)
2 Są to tzw ułomne osoby prawne.
3 Jest to definicja zawarta w Kodeksie Cywilnym – art. 43
4 Art. 22 Konstytucji RP

Podobne artykuły


43
komentarze: 10 | wyświetlenia: 18992
26
komentarze: 9 | wyświetlenia: 3723
66
komentarze: 28 | wyświetlenia: 57622
13
komentarze: 11 | wyświetlenia: 905
4
komentarze: 5 | wyświetlenia: 555
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648748
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75078
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15383
42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6809
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40739
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17631
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13285
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23580
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18883
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska