Login lub e-mail Hasło   

Własna działalność gospodarcza cz. 2

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://ksiegowosc.instytut-szkoleniowy.p(...)za-cz-2
Źródło: Opracowano na podstawie raportu CBOS „ Zadowolenie z pracy i mobilność zawodowa”, listopad 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_156_09.PDF1 Pie...
Wyświetlenia: 1.023 Zamieszczono 09/05/2011

Źródło: Opracowano na podstawie raportu CBOS „ Zadowolenie z pracy i mobilność zawodowa”, listopad 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_156_09.PDF1

Pierwszym ważnym wyborem czekającym na przyszłego, młodego przedsiębiorcę jest moment w którym winien on zadecydować o formie prawnej swego przedsiębiorstwa, firmy. Bowiem to właśnie forma prawna określa związane z nią formy odpowiedzialności, organizację i zarządzanie (Oznacza to, iż cała organizacja, zarządzanie, regulowanie stosunków prawnych, formy organizacyjne nadrzędności i podrzędności oraz wzajemne powiązania zależą od podstaw prawnych na których opiera się dana firma.). Każda wspomniana forma ma swoje cechy charakterystyczne, które przyszły przedsiębiorca powinien przeanalizować w momencie zakładania swej działalności. Najważniejszymi kryteriami będą:

  • Określenie zasad działalności
  • Uprawnienia do decydowania i reprezentowania
  • Zasady podziału zysku i ewentualnego udziału w stratach
  • Możliwości finansowania działalności i rozwoju przedsiębiorstwa
  • Nakłady związane z określoną formą prawną
  • Obciążenia podatkowe
  • Obowiązek publicznych sprawozdań oraz współdecydowanie pracownicze
  • Łatwość i możliwość późniejszych przekształceń
  • Rozmiar prowadzonej działalności
  • Rodzaj prowadzonej księgowości

Oparcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej nie powinno opierać się więc tylko na pomyśle. Owszem pomysł i sama chęć, odwaga by zmierzyć się z rzeczywistością wolnorynkową to dobry punkt wyjścia dla dalszych działań.

Wśród form najczęściej podejmowanych przez osoby które po raz pierwszy chcą założyć własny biznes jest tzw samo zatrudnienie. Jest to najprostsza forma szczególnie praktyczna, gdy zamierzamy prowadzić działalność samodzielnie. Procedura uruchomienia jednoosobowej firmy nie jest skomplikowana i nie wymaga dużych nakładów finansowych. Należy jednak pamiętać iż w tym przypadku właściciel odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Jeżeli chodzi o sprawy związane z rozliczeniami podatkowymi – w tym przypadku osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wybierać między kartą podatkową, ryczałtem a zasadami ogólnymi.

Obok działalności osoby fizycznej innymi popularnymi formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej są spółki kapitałowe oraz spółki cywilne. Te formy są najczęściej wybierane gdy działalność ma obejmować szerszy zakres działań, do których potrzebna będzie ścisła współpraca z innymi osobami. Pamiętać należy jednak iż tutaj inaczej mogą rozkładać się kwestie związane z odpowiedzialnością za zobowiązania firmy oraz sprawy dotyczące możliwości wyboru danego sposobu rozliczania się z fiskusem.

Uproszczone procedury organizacyjno-finansowe są tylko w przypadku spółki cywilnej, w pozostałych formach organizacyjnych, a więc przy spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółce z o o i spółce akcyjnej są już procedurami złożonymi.

 

Jeśli zaś chodzi o zakres odpowiedzialności, wygląda on następująco:

Przy spółce cywilnej mamy do czynienia z odpowiedzialnością solidarną.

Odpowiedzialność subsydiarna występuje w spółce jawnej, z kolei zaś w spółce partnerskiej partnerzy odpowiadają tylko za wspólne zobowiązania, które powstały w związku z wykonywanymi przez nich czynnościami wchodzącymi w zakres ich wolnego zawodu.

W przypadku spółki komandytowej pełna odpowiedzialność spoczywa na komplementariuszu zaś do wysokości wkładu odpowiada komandytariusz. Podobnie jest w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej, z tym że do wysokości wkładu własnego odpowiada akcjonariusz.

W spółce z o o i spółce akcyjnej mamy do czynienia tylko z odpowiedzialnością ograniczoną, tzn do wysokości wkładu.

Jeżeli przyszły przedsiębiorca już wie, jaką chce prowadzić działalność gospodarczą i w jakiej formie to rozpoczyna rejestrację swojego przedsiębiorstwa. Aspekt ów został już przeze mnie przybliżony.

Poniżej przedstawiony został wykres czynności rejestracyjnych w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną.

Podobne artykuły


83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 74273
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648464
45
komentarze: 14 | wyświetlenia: 5352
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15235
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40618
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13199
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17526
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18767
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23404
24
komentarze: 41 | wyświetlenia: 15143
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 27926
18
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3922
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10942
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19417
16
komentarze: 13 | wyświetlenia: 66427
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska