Login lub e-mail Hasło   

Boimy się uczyć cz. 4. – Prezydenci USA za kulisami

Prezydenci USA z ... innej perspektywy
Wyświetlenia: 2.983 Zamieszczono 15/06/2011

George Washington (1789-1797) – 1 prezydent USA, mason. Przyjęty do loży Fredericksburgh Lodge No. 4 w Fredericksburg, Virginia dnia 04.11.1752 r. Inne źródła wskazują na jeszcze jedną przynależność do loży: Alexandra Lodge nr 39, Wirginia. Spokrewniony był z takimi osobistościami jak: Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Van Buren oraz Taft. Washington był jedynym członkiem masonerii pełniącym jednocześnie funkcję prezydenta i mistrza swojej loży. Jako ciekawostkę można dodać, że zarówno Washington jak i Thomas Jefferson hodowali na swoich prywatnych plantacjach konopii, na których zbili majątek. Dodajmy, że jeśli chodzi o plantacje, to Washington miał na swojej ponad 200 czarnoskórych niewolników.

John Adams (1797-1801) – 2 prezydent USA, mason. Pomógł w tworzeniu pieczęci znajdującej się min. na odwrocie późniejszego banknotu  jedno dolarowego. Spokrewniony z F. D. Rooseveltem, który ów pieczęć zamieścił na rewersie dolara podczas swojej kadencji.

Thomas Jefferson (1801-1809) – 3 prezydent USA, mason. Istnieje niewiele zapisów świadczących o jego członkostwie w loży z racji kilku pożarów oraz wojen, które owe zapisy znacząco wyniszczyły. Jefferson mógł być prawdopodobnie członkiem Charlottesville Lodge No. 90, gdyż to tam widnieją pewne zapiski, w których wymienia się jego imię i nazwisko. Spokrewniony był z następującymi osobistościami: William Henry Harrison, Jackson, Tyler, Benjamin Harrison, Calvin Coolidge, Harry Truman oraz Lyndon Johnson.

James Madison (1809-1817) – 4 prezydent USA, mason. Kilka świadectw świadczy o tym, że Madison był członkiem loży Hiram Lodge No. 59 w Westmoreland County, Virginia - loża Hiram istniała bardzo krótki czas.

James Monroe (1817-1825) – 5 prezydent USA, mason. Wstąpił do loży St. John's Regimental Lodge. W późniejszym czasie wstąpił do loży Williamsburg Lodge No. 6 w Williamsburg, Virginia dnia 09.11.1775 r. Spokrewniony był z Richardem Nixon’em.

John Quincy Adams (1825-1829) – 6 prezydent USA, nieznany status masoński. Wiele osób z jego otoczenia należało do lóż masońskich.

Andrew Jackson (1829-1837) – 7 prezydent USA, mason. Był prawdopodobnie członkiem loży St. Tammany No. 1, Nashville, Tennessee. Była to pierwsza loża w Tennessee utworzona w 1789 r. na życzenie Wielkiej Loży Północnej Kalifornii. Jackson był szóstym Wielkim Mistrzem w tejże loży od 7.10.1822 r. do 4.10.1824 r. Spokrewniony był z następującymi osobistościami: William Harrison, Jefferson, Tyler, Benjamin Harrison, Calvin Coolidge, Harry Truman i Lyndon Johnson.

Martin Van Buren (1837-1841) – 8 prezydent USA, mason. Spokrewniony był z prezydentem Theodorem Rooseveltem.

William Henry Harrison (1841) – 9 prezydent USA, nieznany status masoński.

John Tyler (1841-1845) – 10 prezydent USA, mason. Znacząco postacią w otoczeniu tego prezydenta był Henry Clay – Wielki Mistrz Wielkiej Loży Kentucky. Tyler Spokrewniony był z następującymi osobistościami: William H. Harrison, Jefferson, Jackson oraz Benjamin Harrison.

James K. Polk (1845-1849) – 11 prezydent USA, mason. Wstąpił do loży Columbia Lodge No. 31 w Columbii, Tennessee dnia 05.07.1820 r.

Zachary Taylor (1849-1850) – 12 prezydent USA, mason. Członek Knights Of The Garter.

Millard Fillmore (1850-1853) – 13 prezydent USA, nieznany status masoński. Istnieją pewne podstawy do tego by sądzić, iż znaczącą postacią z jego otoczenia był wspomniany już Henry Clay.

Franklin Pierce (1853-1857) – 14 prezydent USA, mason. Członek Knights Of The Garter. Pierce był kuzynem prezydenta Jamesa Garfielda, Grovera Clevelanda i Benjamina Harrisona. Człowiekiem który zapłacił za kampanię prezydencką Pierce’a (1852) był August Belmont (ambasador Holandii), przedstawiciel brytyjskich banków dynastii Rothchildów.

James Buchanan (1857-1861) – 15 prezydent USA, mason. Wstąpił do Loży No. 43 w Lancaster, Pennsylvania dnia 01.12.1816 r.

Abraham Lincoln (1861-1865) – 16 prezydent USA, niepotwierdzony status masoński. Wielu ludzi z jego otoczenia rządowego było masonami. Lincoln wyznaczał wiele osobistości na wysokie stanowiska a byli to m.in. wolnomularz Stephen Johnson Field (Associated Justice) oraz Salmon Portland Chase (Chief Justice). Politycznym idolem Lincolna był Henry Clay, amerykański senator, kandydat na prezydenta i jeden z najbardziej wpływowych ludzi pierwszej połowy XVIII w. Clay był Wielkim Mistrzem Masonów w Kentucky w latach 1820-1821 r. Człowiekiem który dokonał zamachu na Lincolna w 1865 r. był John Wilkes Booth - mason.

Andrew Johnson (1865-1869) – 17 prezydent USA, mason; wiele źródeł na jego temat zaginęło podczas wojny secesyjnej. Wstąpił do loży 5.05.1851 r.; Greenville Lodge No. 119, Greenville, Tennessee. W pewnym okresie czasu Johnson zadeklarował nawet “posłuszeństwo” wobec Alberta Pike’a.

Ulysses S. Grant (1869-1877)18 prezydent USA, jego przynależność do masonerii jest nieznana, jednak liczne grono osób z jego otoczenia było ściśle powiązane z tymże zakonem. Grant był spokrewniony z takimi osobami jak: Theodore Roosvelt oraz Franklin Roosevelt. Istnieją pewne przypuszczenia jakoby był również spokrewniony z samym Jerzym Waszyngtonem. Kluczowym doradcą Granta był Jonas Mills Bundy – wolnomularz.

Rutherford B. Hayes (1877-1881) – 19 prezydent USA, nieznany status masoński. Mianował wielu ludzi związanych z tajnymi stowarzyszenia na wysokie stanowiska rządowe.

James A. Garfield (1881) – 20 prezydent USA, mason. Wstąpił do loży Magnolia Lodge No. 20 w Columbus, Ohio - 19.11.1861. Dnia 10.10.1866 został afiliowany do Garrettsville Lodge No. 246 w Garrettsville, Ohio jako Kapelan w latach 1868-1869. Jego brat był „przywilejowanym” członkiem Pentalpha Lodge No. 23 w Waszyngtonie. James A. Garfield zostaje postrzelony na stacji kolejowej, po czym umiera w swoim biurze 19.09.1881 r. Istnieją ciekawe przypuszczenia na temat samego zabójstwa prezydenta. Jedna z wersji głosi, iż Garfield został zamordowany z powodu afery związanej z walutą – wszak był on przecież przeciwnikiem i wrogiem bankowych planów Jezuitów.

Chester A. Arthur (1881-1885) – 21 prezydent USA, nieznany status masoński. Jego kluczowym doradcą był Jonas Mills Bundy – wolnomularz.

Grover Cleveland (1885-1889) – 22 prezydent USA. Nieznany status masoński. Był kuzynem takich osobistości jak: Franklin Pierce, James Garfield oraz Benjamin Harrison.

Benjamin Harrison (1889-1893) – 23 prezydent USA, nieznany status masoński. Spokrewniony był z następującymi osobistościami: William Henry Harrison (jego dziadek), Jefferson, Jackson oraz Tyler.

Grover Cleveland (1893-1897) – 24 prezydent USA, wymieniany wcześniej jako 22 prezydent USA.

William McKinley (1897-1901) – 25 prezydent USA, mason. Przyjęty do loży Hiram Lodge No. 21 w Winchester, Virginia dnia 01.05.1865 r. Jego brat zostaje przyłączony do loży Canton Lodge No. 60 w Canton, Ohio dnia 21.08.1867 r. jednak w niedługim czasie rezygnuje z niej aby zostać uprzywilejowanym członkiem Eagle Lodge No. 431, mieszczącej się również w mieście Canton. William zostaje zamordowany w biurze dnia 14.09.1901 r.

Theodore Roosevelt (1901-1909) – 26 prezydent USA, mason. Przyjęty do loży Matinecock Lodge No. 806 w Oyster Bay, New York dnia 02.01.1901 r. Roosevelt “odwiedził” Wielką Lożę Pensylwanii 05.11.1902 r. z okazji świętowania „Sesqui-Centennial of Brother George Washington's Initiation”. To właśnie on wydał polecenie aby zmienić nazwę „Executive Mansion” na „White House” – dnia 17.10.1901 r. Theodore Roosevelt był spokrewniony z prezydentem Martinem Van Burenem oraz Franklinem Delano Rooseveltem. W genealogi Theodore’a można znaleźć informacje świadczące o tym, że był on w linii prostej spokrewniony z brytyjską rodziną królewską. Oprócz tego spokrewniony był z takimi osobistościami jak: prezydent Grant, Washington, Martin Van Buren, Franklin Roosevelt.

 

William Howard Taft (1909-1913) – 27 prezydent USA, mason. Przyjęty do loży Kilwinngin Lodge No. 356 w Cincinnati, Ohio dnia 18.02.1909 r. przez Wielkiego Mistrza Charlesa S. Hoskinsona. Jego ojciec i bracia również było członkami tejże loży. W jednej z jego wypowiedzi jawnie potwierdził swą przynależność do masonerii oraz wyraził głęboką dumę z tego powodu. Taft był członkiem zakonu Skull & Bones. Co więcej, jego rodzina, która sięga wstecz dokumentami aż do roku 1679 pomagała tworzyć ów zakon; co najmniej osiem osób z rodziny Taftów było członkami Skull & Bones.

 

Woodrow Wilson (1913-1921) – 28 prezydent USA, niepotwierdzony status masoński. Najwięcej kontrowersji w przypadku Wilsona budzi jego znajomość z niesławnym Edwardem Mandellem House’m, którym był min. fundatorem wczesnego American Institute of International Affairs, która to organizacja działa dzisiaj pod nazwą „Rada Stosunków Międzynarodowych” (CFR – Council of foreign relations).

 

Warren G. Harding (1921-1923) – 29 prezydent USA, mason. Przyjęty do loży Marion Lodge No. 70 w Marion, Ohio dnia 28.06.1901. Po dziewiętnastu latach członkostwa w loży osiągnął stopień Wzniosłego Komandora.

 

Calvin Coolidge (1923-1929) – 30 prezydent USA, nieznany status masoński. Spokrewniony był z następującymi osobistościami: Harrisons, Jefferson, Jackson, Truman oraz Lyndon Johnson.

 

Herbert Hoover (1929-1933) – 31 prezydent USA, nieznany status masoński. Członek Bohemian Club.

 

Franklin D. Roosevelt (1933-1945) – 32 prezydent USA, mason. Roosevelt został przyjęty do loży Holland Lodge No. 8 w Nowym Jorku dnia 11.10.1911. Członek CFR, zagorzały zwolennik „darcia na strzępy” konstytucji amerykańskiej. Oprócz tego był członkiem Pilgrims’ Society (Stowarzyszenie Pielgrzymów) i CFR. Jego syn James napisał książkę zatytułowaną „A Familly Matter”, w której to w szczegółach opisuje plany i przemyślenia swojego ojca na temat dzielenia się technologią nuklearną ze Związkiem Radzieckim. Roosevelt tak naprawdę wiedział dużo wcześniej o ataku na Pearl Harbour i rzeczywiście nie zrobił nic, aby do zdarzenia nie doszło. Celem było rozwścieczenie amerykanów (opinia publiczna była bowiem początkowo niechętna jakimkolwiek działaniom wojennym), aby wciągnąć ich w machinę wojenną, do której w innym wypadku by nie przystąpili. Spokrewniony był z następującymi osobami: Theodore Roosevelt,  Grant, Washington, van Buren oraz Taft. W jednym z listów z dnia 21.11.1933 pisze: „Sprawa przedstawia się tak, iż jak Ty i ja wiemy, że duże centra finansowe posiadają w swych rękach rządy państw już od czasów prezydenta Andrewa Jacksona”.

 

Harry S. Truman (1945-1953) – 33 prezydent USA, mason. Członek CFR. Wstąpił do loży Belton Lodge No. 450 w Belton, Missouri dnia 09.02.1909. Na corocznym spotkaniu Wielkiej Loży Missouri, które odbyło się w dniach 24-25.09.1940 Truman został wybrany na 97 Wielkiego Mistrza tejże loży. Był także członkiem Zakonu De’Molaya. Spokrewniony był z następującymi osobistościami: Harrisons, Jefferson, Jackson, Coolidge, Lyndon Johnson. Słowa Trumana: „Posiadałem każdy masoński stopień jaki tylko istniał”. Kariera polityczna Trumana wyrosła widocznie na gruncie masońskiego sponsoringu; jak sam powiadał: „Bycie Wielkim Mistrzem stanu Missouri pomogło mu  pozyskaniu stołka senatora w 1940 r. Również jego siostra Mary Jane Truman była związana z zakonem Wschodniej Gwiazdy.

 

Dwight D. Eisenhower (1953-1961) – 34 prezydent USA. Członek Bohemian Club oraz CFR.

 

John F. Kennedy (1961-1963) – 35 prezydent USA - po raz pierwszy w historii tego kraju prezydentem zostaje katolik. Jego ojciec był członkiem CFR. Kennedy został zamordowany ponieważ chciał znacząco zmniejszyć rolę i uprawnienia CIA oraz dążył do jak najszybszego zakończenia wojny w Wietnamie. Planował także znaczącą restrukturyzację walutową.

 

Lyndon B. Johnson (1963-1969) – 36 prezydent USA, mason i członek CFR. Spokrewniony z następującymi osobami: Harrisons, Jefferson, Jackson, Coolidge oraz Truman.

 

Richard M. Nixon (1969-1974) – 37 prezydent USA, członek CFR i Bohemian Club.

 

Leslie Lynch King, Jr. aka. Gerald R. Ford  (1974-1977) – 38 prezydent USA, mason, członek CFR i Bohemian Club. Za jego kadencji vice prezydentem był Nelson A. Rockefeller. Ford wstąpił do loży Malta Lodge No. 465 w Grand Rapids, Michigan dnia 30.09.1949. Razem z nim do loży wstąpili jego bracia przyrodni, Thomas Gardner Ford,  Richard Addison Ford oraz James Francis Ford. Ford był masonem 33 stopnia oraz członkiem Zakonu De’Molaya, w którym przewodniczył jako honorowy Wielki Mistrz.

 

James E. Carter (1977 – 1981) – 39 prezydent USA, członek CFR. Jako ciekawostkę można dodać, że w 1978 r. Klub Rzymski posłużył się Sekretarzem Stanu podczas rządów Cartera aby napisał „The Global 2000 Report” – ów sekretarzem był Cyrus Vance.

 

Ronald Regan (1981-1989) – 40 prezydent USA, mason i członek Bohemian Club. Za jego kadencji wice-prezydentem był George H. Bush – mason 33 stopnia. Za czasów prezydentury Regana i Busha rząd USA świadomie zapewnił bezpośrednie wsparcie w sprawie „kampanii ludobójstwa” Majów w Gwatemali, w której zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób.

 

George H. Bush (1989-1993) – 41 prezydent USA, mason. Członek Skull & Bones, ex-dyrektor CFR, TC i Bohemian Club. Były dyrektor CIA, a w latach 80’ był w ścisłych relacjach biznesowych z Saddamem Huseinem.

 

William J. Clinton (Bill Clinton) (1993-2000) – 42 prezydent USA, mason i stypendysta Rhodesa (stypendia Cecila Rhodes’a), członek CFR (do CFR wstąpił w 1989 r.) oraz TC.

 

George W. Bush (2001-2009) – 43 prezydent USA -  mason, członek Skull & Bones do czego sam się przyznał w magazynie Time, członek CFR. Drzewo genealogiczne Bushów jest udokumentowane wstecz aż do XV w. – Spokrewnieni są w linii prostej m.in. z Henrykien III. George jest również potomkiem Karola II, króla Anglii. 

 

przetłumaczył: karolc@ireland.com 

link do oryginału w wersji ang. wygasł.

 


Podobne artykuły


11
komentarze: 22 | wyświetlenia: 750
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1023
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 657
9
komentarze: 44 | wyświetlenia: 926
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 458
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1246
9
komentarze: 16 | wyświetlenia: 528
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 621
9
komentarze: 56 | wyświetlenia: 532
9
komentarze: 33 | wyświetlenia: 869
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 784
9
komentarze: 36 | wyświetlenia: 878
8
komentarze: 5 | wyświetlenia: 414
8
komentarze: 25 | wyświetlenia: 553
8
komentarze: 27 | wyświetlenia: 284
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Ciekawam, co dowiemy się o Obamie... ;)

  goodbye...  (www),  18/06/2011

nie dalej jak dwa lata temu sensacją w mediach amerykańskich była wiadomość, że pra pra babka pani prezydentowej Obamowej była niewolnicą i harowała przy zbiorach bawełny :)))

Pewne jest, że Obama uczęszcza na posiedzenia CFR - rady stosunków zagranicznych. Co to przynalezności do innych organizacji - nie jestem pewien póki co.

  Eljash *  (www),  18/06/2011

W filmie National Geographic próbowali wyjaśnić, że masoni NIE rządzą światem (więcej http://eiba.pl/2)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska