Login lub e-mail Hasło   

Duchowa iluminacja

Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.
Wyświetlenia: 1.283 Zamieszczono 12/09/2011

Proroctwa te otrzymała wizjonerka z Europy,  które otrzymuje od 9 listopada 2010 do teraz. Proroctwa dotyczą globalnych wydarzeń, miedzy innymi  zmian klimatycznych, przewrotów politycznych, kryzysu bankowego i wzrostu władzy antychrysta. Jedna z pilnych wiadomości  odnosi się do zdarzenia mistycznego, które odbędzie się w świecie wkrótce. Wydarzenie opisane przez Jezusa Chrystusa jako ostrzeżenie, oświetlenie sumienia  jako akt miłosierdzia. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie w wieku powyżej 7 lat.  To będzie bardzo silny akt, i nikt nie będzie mógł go zignorować.  Każdy uświadomi sobie że Bóg istnieje i każdy pozna swoje grzechy, które ukażą się w oczach Boga.  Ludzie, w tym ateiści wreszcie zrozumieją, że Bóg istnieje.Ten dar będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i prosić Boga o przebaczenie. Osobiście nie ponoszę odpowiedzialności za treść przekazów i oczekuje że w odpowiednim czasie Kościół wypowie się co do ich prawdziwości.


Otrzymano w środę, 7 września 2011, godz.23.45

Moja najmilsza, ukochana Córka, powiedz Moim drogim dzieciom, że nie muszą obawiać się Ostrzeżenia. Wielu będzie odczuwać obawę i jest to zrozumiałe, ale muszą Mnie uważnie wysłuchać. Przyjdę do każdego z was. Zobaczycie Mnie i poczujecie w swoim sercu i duszy. Moja obecność wypełni wasze dusze najczystszą miłością i współczuciem, powinniście więc być pełni radości. W końcu zobaczycie Mnie i wasze dusze zostaną otoczone miłością i zachwytem.

Większość grzeszników i niewierzących poczuje po prostu ulgę, że Ja istnieje. Świadectwo Mojej Świętej Obecności będzie dla nich krwią, tak potrzebną do wypełnienia ich dusz pokarmem, którego tak długo im brakowało. Wielu będzie cierpieć męki, tak jak Ja je znoszę, gdy zobaczą swoje grzechy przedstawione przed nimi. Ich serca będą załamane, gdy zobaczą, jak Mnie zranili i będą błagać Mnie o przebaczenie.

Dzieci w wieku, który pozwala na zrozumienie, również zobaczą, jak także one obrażają Mnie przez grzech. W wielu przypadkach te dzieci, które odrzucają Moje istnienie, choć są świadome Prawdy, przybiegną do Mnie. Będą Mnie prosić, abym je objął i nie będą chciały Mnie opuścić.

Nawet najbardziej zatwardziałym grzesznikom nie uda się uniknąć wpływu tego ponadnaturalnego Wydarzenia. Dzieci, musicie ignorować plotki. Nie zajmujcie się sensacyjnymi historiami. Nie macie się czego obawiać. Ostrzeżenie musi być oczekiwane z czystą radością w waszych sercach.

Czekam z tak wielką Miłością w Moim Sercu na ten czas, gdy wyleję Moje Boże Miłosierdzie na każdego z was, wszędzie na całym świecie. To jest moment, kiedy zdacie sobie sprawę, ale później, jakie macie szczęście, wy – wasze pokolenie. Jak możecie nie rozpoznać Miłosierdzia, które okazane zostanie ludzkości? W przeszłości tak wiele dusz zmarło w stanie ciężkiego grzechu. Teraz, wszyscy grzesznicy, w końcu ostatecznie zrozumieją Prawdę.

Nie jest łatwe dla Moich dzieci zaakceptowanie egzystencji Mojej i Mojego Przedwiecznego Ojca. Bez dowodu materialnego rodzaju, wielu nie chce Mnie poznać. Wielu nie ma żadnego zainteresowania, ani wiary w Boże Królestwo. To Wydarzenie otworzy ich oczy na prosty fakt, że życie nie kończy się na ziemi. Ono trwa wiecznie. To jest powód, dla którego musicie przygotować wasze dusze.

Ostrzeżenie pokaże wam, co musicie zrobić, aby doprowadzić je do porządku. Pamiętajcie dzieci, Ja jestem waszym Zbawicielem. Kocham was wszystkich w sposób, którego nie jesteście w stanie pojąć. Oczekujcie na Moje przybycie z miłością i spokojem. Nie obawiajcie się dramatycznego spektaklu na niebie i barw promieni, które wszędzie zwiastować będą Moje przybycie. Pozwoli to wam przygotować się na ten moment.

Proszę, módlcie się, aby cała ludzkość odczuła radość w sercach, gdyż Wydarzenie to oznacza ratunek dla ludzkości na taką skalę, że ocaleje wiele dusz i umożliwiony zostanie im wstęp do Nowego Raju na ziemi.

Wasz ukochany Zbawiciel

Jezus ChrystusBoże Orędzia otrzymywane są przez zamężną kobietę i matkę młodej rodziny mieszkającej w Europie, która życzy sobie być znana jako a Divine Mercy (Europejska Wizjonerka i Prorokini) od 9-go listopada 2010 roku.

Orędzia te przekazywane są na bieżąco, wzmacniają one nauczanie Kościoła o wierze i moralności. Maria ma wsparcie wielu wierzących, również kapłanów i woluntariuszy z różnych krajów, aby orędzia były szybko ujawniane dla całego świata. Mówi ona ze są one ukazane światu dla własnego dobra i innych.

Czy oficjalnie zatwierdzone przez Kościół, czy nie, przez ewentualność godne bogobojnej wiary, Katolicy nie są moralnie zobowiązani do poparcia przekazów pochodzących z jakiegokolwiek źródła prywatnych objawień (np. widzeń, głosu wewnętrznego itd.). W przeciwieństwie do publicznego objawienia (np. Pismo Święte i Tradycja) Kościół sam nie ma opatrznościowej protekcji co do sfery prywatnych objawień. Jednakże w tym momencie są w toku mechanizmy by te orędzia poddać dokładnemu badaniu poprzez odpowiednie ścieżki w celu zapewnienia ze są zgodne ze wszystkimi aspektami doktryny Katolickiej i publicznego objawienia.

Wizjonerka akceptuje fakt, ze ci którzy twierdzą ze otrzymują orędzia natury boskiej muszą być traktowani z ogromną ostrożnością. Przeto całkowicie akceptuje to że przesłania muszą być zbadane przez wykwalifikowanych teologów. Tak więc uczyniła je dostępnymi dla Kościoła Katolickiego by je całkowicie przebadał.

Pilność Orędzi

Orędzia zostają ujawnione światu w sposób szybki, ponieważ mówi ona, ze “nie mamy dużo czasu zanim wydarzenia zaczną się rozwijać na świecie, a ludzkość ma prawo do tego by znać prawdę i zweryfikować soje życie w nadziei by ich dusze mogły być uratowane.”

Wizjonerka zdecydowała na nieujawnianie sie publiczne z kilku powodów. Po pierwsze, życzy sobie by chronić tożsamości swej młodej rodziny. Po drugie, ze nie pożąda by zwracać na siebie uwagę dla jakiejkolwiek chwały osobistej, a jako rodzic czuje, ze ma odpowiedzialność by chronić siebie i swoją rodzinę. Prosi by ludzie zaakceptowali jej prawo by tak postąpić oraz by orędzia były oceniane na podstawie ich wartości.

Mówi, ze jej rola jest prosta. “ Podyktowane przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, ja pisze ale to nie ja jestem autorem, On jest. Rozumie, że jest  trudno ludziom  zaakceptować prawdziwość tych objawień. To jest w porządku. Pozwól mi jednak zapewnić was ze Miłość jaką Jezus Chrystus oraz Jego Przedwieczny Ojciec ma dla każdego z nas tu na świecie jest tak czysta tak żarliwa. Serce się kraje na widok cierpienia jakie przechodzi z powodu grzechów na świecie a szczególnie tych, którzy nie wierzą, że On istnieje. On da teraz światu dowód, którego potrzebują podczas Ostrzeżenia – Oświetlenie Sumień, ponadnaturalnego zdarzenia, którego wszyscy będą świadkami.

Wizjonerka została pouczona przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, by nie analizować orędzi jak też nie dodawać żadnych osobistych interpretacji oraz spostrzeżeń. Orędzia muszą być publikowane dokładnie takie jak są przez nią otrzymane – bez jakichkolwiek zmian co do kontekstu.

Akceptuje ona, że boskie orędzia nie są konieczne do wiary w Boga.. Mówi, że jednak w tym przypadku są one dane ludzkości by pomóc im wzmocnić wiarę i pomóc przygotować się na wydarzenia na świecie, które jak mówi dotyczą okresu w czasie, który poprzedza Ponowne Przyjście Chrystusa. Podkreśla z absolutną niedwuznacznością, że nie ma pojęcia kiedy Ponowne Przyjście będzie miało miejsce ani czy kiedykolwiek będzie znać datę tego wydarzenia.

Orędzia

Pozycja Kościoła a Boskie Orędzia
Przesłania Mari wzmacniają nauczanie Kościoła Katolickiego co do wiary i moralności, zostały one dane ludzkości przez Jezusa Chrystusa by pomoc re-ewangelizować świat aby dusze zostały uratowane przed Ponownym Przyjściem – Sądem Ostatecznym

Rok 2011 jest Rokiem Oczyszczenia na całym świecie

Ta strona internetowa zawiera ostrzeżenia, dane Wizjonerce przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa jako serie wewnętrznego głosu, które były poprzedzone poprzez objawienia Naszej Pani oraz Naszego Pana Jezusa Chrystusa od listopada 2010 roku. Dotyczą one czasu globalnego niepokoju łącznie z wojnami i trzęsieniami ziemi, które teraz zaczną sie wzmagać z tego powodu ze człowiek odwrócił się plecami na wiarę w Boga Wszechmogącego Ojca.

W orędziach Jezus powiedział, że Bóg, Przedwieczny Ojciec już nie będzie dłużej siedział i patrzył jak grzech kontynuuje swoja manifestacje w niewierzącym świecie. Ekologiczne katastrofy nasilą się przy końcu roku 2011 i będą, niestety, odczuwalne w tych częściach świata gdzie najmniej są oczekiwane. Wtedy tylko, kiedy staną się na porządku dziennym ludzie zaczną je kwestionować. Wtedy to zrozumieją że nie są one spowodowane zmianami klimatycznymi ale stały się z Bożej ręki.

Orędzia także ujawniają zdarzenie globalne, nigdy dotąd nie widziane przez ludzkość. To wydarzenie mistyczne, które wydarzy się niedługo, będzie doświadczone na świecie przez każdego powyżej 7go roku życia, tym ludzie otrzymają wyraźny dowód tego, ze Bóg istnieje. Do zdarzenia tego Nasz Pan Jezus Chrystus odnosi się jako Ostrzeżenie – Oświecenie Sumień. Jest to dar dla człowieka, że zobaczy on własnymi oczami dowód, że Bóg naprawdę istnieje. Jednakże ważne jest by ludzie przygotowali się na  to wydarzenie, ponieważ, wielu umrze z powodu szoku kiedy ich grzechy, szczególnie te Śmiertelne, zostaną im ujawnione. Modlitwa o przebaczenie jest niezbędna zanim to zdarzenie nadejdzie.

Powodem dla którego to się stanie, według Mari, jest to, zeBóg jest pełny litości i chce dać ludziom szanse skruchy by mogli wejść do Nieba zanim, Jego Syn, Jezus Chrystus, powróci by sądzić podczas Powtórnego Przyjścia.

To z Jego miłosierdzia daje On światu tą ostatnią szanse by prosić o przebaczenie za grzechy tak, że każdy może być zbawiony i wejść do Raju, kiedy Niebo i Ziemia się zjednoczą..

Modlitwa pomoże odwrócić globalne żywioły, ale niestety, według Wizjonerki, na świecie dzisiaj nie ma wystarczająco modlitwy, tak wiec gniew Boży spadnie teraz na świat z natychmiastowym skutkiem.Trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, upały i wybuchy wulkanów będą się teraz wzmagać i potęgować.

Wizjonerka mówi, że orędzia zostały ujawnione jej jakoKsięga Prawdy – ostatnia z serii Bożych Orędzi danych światu przed Ponownym Przyjściem i była ona przepowiedziana. Są to orędzia boskiego pochodzenia i zostały przekazane z najczystszej miłości jaką Bóg żywi dla swoich dzieci.

Obecnie Maria otrzymuje kierownictwo duchowe poprzez różne ścieżki wewnątrz Kościoła.

Zgodnie z Dekretem Kongregacji Doktryny o Wierze zatwierdzonej przez Jego Excelencję Papieża Pawła V! ( 14-go października 1966r) Artykuł 1399 i 2318 Prawa Kanonicznego zostały uchylone. Imprimatur nie jest potrzebny do publikowania Bożego Orędzia, proroctw i cudów.

Podobne artykuły


13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1205
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 722
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 931
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1390
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1610
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1326
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1318
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1549
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 727
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 735
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1112
11
komentarze: 69 | wyświetlenia: 546
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 918
 
Autor
Dodał do zasobów: mojra
Artykuł

Powiązane tematy

  Areva,  12/09/2011

Na razie wizjonerom wychodzą im tylko przepowiadanie tylko wojny, kary i śmierci a w bibli jezus ostrzegał przed takimi schizolami podające że widzą jezusa bo te przepowiednie napewno nie pochodzą od boga tylko od zjaw które lubią ,,jeść" strach, lęk, cierpienie i śmierć (sugerowanie wojny, które ciągle są). Jezus wyraźnie mówił co od niego jest a co nie jest od niego. Śmierć, wojny, zaraza i głód ...  wyświetl więcej

  mojra  (www),  12/09/2011
  Areva,  12/09/2011

Komu to się mózg zlasował, mojemu kumplowi się zlasował i nie wiem co znim się dzieje. Kiedyś mówił że był opętany przez szatana tylko dlatego że był religijny (nawiedziło go opętanie po obejrzeniu horroru ,,egzorcyzmy emily rose" sam mi mówił tylko mnie dziwiło że szatan w niego wszedł a nie powinno u religijnych jest ewentualnie ,,duchowe noce" związane z zwątpieniem [a mnie omal niedoprowadził ...  wyświetl więcej

  ykes,  12/09/2011

Twierdzi się, że wiara w istnienie ateistów nie ma żadnych podstaw.

Jak będzie to się okaże. Natomiast skoro nas tak bardzo kocha to dlaczego nas chce skrzywdzić? Dlaczego po prostu nie objawi się i tyle. Coś z tą dobrocią Boga jest nie tak. Podobno stworzył nas na swoje podobieństwo. Ja bym na pewno nie skazał małego chłopczyka na guza mózgu zaraz po urodzeniu i nie skazał bym go na cierpienie. Na pewno bym nie pozwolił na tysiące umierających dzieci w Afryce.I n ...  wyświetl więcej

  Domenic  (www),  15/09/2011

ja uważam, że jak ktoś na serio się weźmie za pomaganie ludziom, to żeby dać rade w tym wytrwać, musi czerpać siłę, którą wydaje mi się, że daje tylko Bóg, bo inaczej to nie da rady. Być może się mylę, ale ja mam takie doświadczenia, że jak pomoże się komuś, kto jest np. na marginesie wykluczenia społecznego, to nie jest tak, że raz poświęcisz pół godziny, dasz 10 zł na obiad i jest ok. Takie osob ...  wyświetl więcej

Sławku - odpowiadam na Twoje wątpliwości, na Twój bunt wobec Boga i żal do Niego:
Jemu zależy na naszym PRAWDZIWYM dobru, czyli na życiu wiecznym (tzw. pójściu do nieba), jak to mieli Adami Ewa, Twoi prarodzice, ale zawalili sprawę.
Dlatego też, niestety, ale z tej perspektywy nie jest ważne kto jak zginie na TEJ ZIEMI: czy naturalnie, czy zamęczony, czy spalony na stosie, czy z raki ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  13/09/2011

Bóg dał nam wolność, dlatego nie ingeruje a upomina. Jest sprawiedliwy a potem miłosierny dla nawróconych grzeszników

A co z tymi, którzy pojęcia nie mają że On istnieje? Zostaną ukarani za brak wiedzy? Co z tymi wychowanymi w innych religiach? Zostaną ukarani za sposób wychowania?

A nich mówi Biblia jak o poganach - dla nich też jest prawo, prawo serca. :-)
Mówisz o "innych religiach"… widzisz, nawet żyjąc w chrześcijaństwie można marnie skończyć, bo nie przynależność religijno-kulturowa gwarantuje osiągnięcie Nieba, a pójście śladami Jezusa (jeśli się o nim słyszało), albo - jeśli o Nim nie słyszałeś - pójście za sercem. A jak mówi Ci Twoje serce: czy masz wyzywać Murzyna na ulicy? Czy masz kłamać o swoim bliźnim? No, powiedz mi. :-)

  swistak  (www),  13/09/2011

Przeczytaj powyższe ze zrozumieniem

Świstaku przeczytałem ze zrozumieniem:) Natomiast kogo masz na myśli mówiąc o grzesznikach?

Ciekawa relacja. Pozdrwawiam Serdecznie.

Biblia mówi o zwiedzeniach, kolego czy koleżanko, autorze-autorko... A Ty właśnie o czymś takim piszesz.No ale poczytaj sobie Biblię, a pleśń może opadnie Ci z oczu. :-)Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska