Login lub e-mail Hasło   

HTML jako język opisu stron

Artykuł prezentuje w bardzo logicznej formie składnię języka HTML wraz z praktycznymi wskazówkami/radami. Wprowadza również pojęcie HTML5 oraz XHTML. Zapraszam do lektury.
Wyświetlenia: 1.167 Zamieszczono 19/10/2011

HTML jako język opisu stron

         HTML (ang. HyperText Markup Language) jest nie rozszerzalnym językiem znaczników, dzięki którym możliwe jest tworzenie hipertekstowych (organizacja dokumentów, która dzięki nieliniowości, umożliwia ich czytanie i nawigowanie w dowolny sposób) dokumentów. Będąc przedstawicielem języka SGML, służy jako język opisu strony tzn. nie określamy nim wyglądu poszczególnych elementów, a jedynie wskazujemy, jakiego typu jest dany element – lista, paragraf, czy nagłówek[1].

Kod HTML wykonywany jest po stronie klienta, za pomocą przeglądarki WWW.

            Standardowa strona WWW pisana w języku HTML ma następującą budowę:

- na początku definiujemy deklarację DOCTYPE, która określa w jakim języku napisana jest strona oraz jest niezwykle przydatna dla walidatora W3C, który dzięki niej sprawdza poprawność budowy strony WWW[2],

- następnie otwieramy znacznik <html>, w którym definiujemy sekcje head oraz body, po czym go zamykamy - </html>; w nim mieści się cała zawartość strony,

- sekcja head (<head>…</head>) – informacje, które nie są wyświetlane na stronie, a które są niezwykle przydatne – za pomocą tagów określają typ kodowania strony, jej autora, słowa kluczowe i opis, język, informacje dla robotów wyszukiwarek, tytuł strony, listę arkuszy styli, treści skryptów (<script type=”….”>…</script>) oraz favicon (ikona przy adresie strony w przeglądarce),

- sekcja body (<body>…</body>) – właściwa część strony, wyświetlana w przeglądarkach; tutaj wpisujemy treść oraz definiujemy typy danych elementów (tabele, odnośniki, ramki, nagłówki, listy itp.); korzystamy z odpowiednich znaczków i ich atrybutów.

Język HTML jest niezależny od platformy, a w jego kodzie możemy również stosować po wcześniejszej deklaracji polecenia m.in. języka PHP(<?php treść_php ?>).

Aktualnie najnowszą stosowaną wersją HTML jest wersja 4.01., aczkolwiek coraz więcej usłyszeć można o rewolucji, która ma nadejść z początkiem HTML5 za kilkanaście lat. Owa wersja HTML5 ma dokonać wielkich zmian i tak np.:

- wszelkie video oraz dźwięk dostępny będzie na stronie za pomocą znaczników podobnych do aktualnych znaczników obrazków m.in. <video src=”…”>,

- wprowadzony zostanie odpowiedni API do obsługi Drag-and-Drop,

- usuniętych zostanie sporo aktualnych znaczników m.in. <font>,<center>, <frame>,

- dodane zostaną nowe znaczniki do tworzenia szkieletu strony <header>, <nav>, <section>, <aside>, <footer>,

- wdrożona zostanie lepsza obsługa formularzy, poprzez dodanie nowych typów pól input – email i url oraz atrybutu required.

Wszystko to po to, aby tworzenie warstwy interfejsu było jeszcze łatwiejsze i przyjaźniejsze, a przeglądarki mogły być szybsze w interpretacji[3].

            Połączenie języka HTML i XML tworzy rozszerzalny język służący do tworzenia dokumentów hipertekstowych o nazwie XHTML. Język XHTML z uwagi na wykorzystanie XML, oferuje szersze możliwości w zakresie tworzenia semantycznych[4] stron WWW, czy łączenia z innymi języki typu XML (np.: MathML)[5]. Różnice w kodowaniu między XTML, a HTML to między innymi:

- początek dokumentu XHTML stanowi odpowiednia deklaracja XML,

- dla każdego niepustego elementu XHTML wymagany jest znacznik zamykający,

- nazwy elementów i atrybutów XHTML należy pisać małymi literami,

-  wartości w języku XHTML należy pisać w cudzysłowach,

- znaczniki należy zamykać w odwrotnej kolejności do ich otwierania[6].

            Jednakże z uwagi na fakt utrudnionej walidacji i niepełnego wspierania przez niektóre przeglądarki internetowe, na razie język XHTML nie będąc popularnym i powszechnie stosowanym, oddaje pole pierwszeństwa językowi HTML.

 [1] Lemay L., HTML 4 Vademecum Profesjonalisty, str. 49-51, Helion, Gliwice, 1998,

[3] http://webhosting.pl/HTML.5.i.CSS.3.czyli.jak.bedziemy.tworzyc.strony.WWW.w.przyszlosci,

http://webhosting.pl/HTML.5.i.CSS.3.czyli.jak.bedziemy.tworzyc.strony.WWW.w.przyszlosci?page=1,
http://webhosting.pl/HTML.5.i.CSS.3.czyli.jak.bedziemy.tworzyc.strony.WWW.w.przyszlosci?page=3

z dnia 21.05.2011r.

[4] Semantyka – określenie zależności między danymi symbolami.

[5] Filipczyk B., Gołuchowski J. (red.), Tworzenie aplikacji internetowych, str. 20-22 (podrozdział 1.3.3., autor: Gołuchowski J..), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2008,

Podobne artykuły


8
komentarze: 79 | wyświetlenia: 1285
111
komentarze: 32 | wyświetlenia: 61005
54
komentarze: 68 | wyświetlenia: 31376
54
komentarze: 56 | wyświetlenia: 32681
50
komentarze: 27 | wyświetlenia: 63688
49
komentarze: 18 | wyświetlenia: 65111
39
komentarze: 50 | wyświetlenia: 23367
39
komentarze: 30 | wyświetlenia: 28993
37
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28641
36
komentarze: 37 | wyświetlenia: 23694
34
komentarze: 21 | wyświetlenia: 26379
32
komentarze: 76 | wyświetlenia: 12558
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska