Login lub e-mail Hasło   

Gdzie są zmarli?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/dunk(...)_po.htm
"Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi ze swojego snu" (Hi.14:12).
Wyświetlenia: 6.367 Zamieszczono 25/10/2011
Biblia nie podziela przekonania, że dobrzy ludzie po śmierci idą do nieba, aby sławić tam Boga!

Przeciwnie, mówi: "Po śmierci nie pamięta się o Tobie, a w krainie umarłych, któż cię wysławiać będzie?" (Ps.6:6).

Pismo Święte naucza, że zbawieni znajdą się w niebie, ale dopiero po (!,GM) zmartwychwstaniu (1Tes.4:15-17; J.14:1-3).

Co więcej, chrześcijańska nadzieja nie wiąże się wcale z eterycznym życiem, jak tego chce spirytyzm, lecz z fizycznym życiem w materialnym świecie.

Zbawieni otrzymają ciała podobne do tego, które miał Jezus po zmartwychwstaniu, przemienione, ale wciąż namacalne i materialne! (Flp.3:21; 1J.3:2).

Zdziwionym uczniom, którzy widząc Go po śmierci myśleli, że to duch, Pan Jezus powiedział: "Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie Ja mam." A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: "Macie tu co do jedzenia?" A oni podali Mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu. A On wziął i jadł przy nich. (Łk.24:39-43)

Mając fizyczne, namacalne ciała zbawieni wezmą w udział w wielkiej uczcie, w której Jezus spożywał będzie z nimi owoc winnego grona, tak jak przyobiecał: "Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do (!,GM) owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego (Mt.26:29).

Hebrajskie słowo szeol, podobnie jak greckie hades oznacza "cmentarzysko", "grób", i wskazuje na miejsce spoczynku zmarłych sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Obie grupy oczekują w grobach (?, GM) na zmartwychwstanie. 

Pierwsi otrzymają życie wieczne podczas powtórnego przyjścia Chrystusa (1Kor.15:52), drudzy spłoną po zmartwychwstaniu niesprawiedliwych (Mal.3:19; Ap.20:14-15).

Bóg nie znajduje upodobania w wiecznych torturach i agonii niepobożnych. Niezbawieni zamiast cierpieć w nieskończoność zginą wraz z Szatanem w jeziorze ognia, który Biblia nazywa "piekłem" (Ap.20:10).

Piekło nie jest miejscem wiecznej kaźni, lecz miejscem śmierci. Biblia mówi: "owo jezioro ogniste to druga śmierć." (Ap.20:14-15). Sformułowanie "druga śmierć" implikuje, że po niej nie ma zmartwychwstania, ani jakiejkolwiek egzystencji (Ap.20:9.14). Tą śmiercią umrą ci wszyscy, którzy nie znajdą się wśród zbawionych (Ap.20:9).


Biblia mówi: "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J.3:16). Tekst ten potwierdza, że jedyną alternatywą dla "życia wiecznego" jest "zginąć", a nie cierpieć wieczne męki (Rz.6:23).

Duch życia stanowi życiodajną energię, która znika z ostatnim oddechem każdej istoty, dobrej czy złej, zwierzęcia czy człowieka. (Prywatnie uważam, że powyższe dotyczy także całego stworzenia.GM)

Biblia mówi o Bogu: "Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha i ściągnął w siebie swoje tchnienie, to by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu" (Hi.34:14-15).

( A więc, GM) Wraz z oddechem życia zanika psychika, czyli myśli, uczucia, i wola (Koh.9:6.10). Ten stan niebytu Biblia przynajmniej 61 razy nazywa "snem". Jest to "sen śmierci" (Ps.13:4).

Jezus powiedział uczniom: "Łazarz, nasz przyjaciel zasnął; ale idę zbudzić go ze snu. Tedy rzekli uczniowie do Niego: Panie! Jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci; oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł." (J.11:11-14)

Prawdę tę znał również Daniel (Dn.12:2), któremu Bóg obiecał, że nagrodę otrzyma dopiero przy końcu dni, gdy powstanie z martwych, a nie zaraz po swej śmierci: "Ty zaś idź i zażywaj spoczynku, a otrzymasz swój los przy końcu dni" (Dn.12:13).

Biblia mówi, że ci, którzy zmarli nie znajdą się w niebie przed tymi, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa i vice versa.

Apostoł Paweł napisał: "My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli" (1Tes.4:15); "Wszyscy będziemy przemienieni, w jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nie skażeni" (1Kor.15:51-52).

Tę samą naukę znajdziemy w Starym Testamencie, m.in. w księdze Hioba: "Tak człowiek, gdy się położy, nie wstanie; dopóki niebo nie przeminie, nie ocuci się i nie obudzi ze swojego snu" (Hi.14:12).

(...)

Pismo Święte naucza, że zmarli śpią bez świadomości swego bytu. Nie posiadają żadnej z trzech cech, które stanowią o ludzkim istnieniu, a mianowicie władz umysłowych, uczuć, ani woli.

  • U zmarłego nie zachodzą procesy myślowe: "Gdy tchnienie go opuści, wraca do swej ziemi, wówczas przepadają jego zamiary" (Ps.146:4); dlatego "umarli nic nie wiedzą" (Koh.9:5).
  • Zmarli nie posiadają emocji: "Zarówno ich miłość, jak ich nienawiść, a także ich gorliwość dawno minęły; i nigdy już nie mają udziału w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem" (Koh.9:6).
  • Ludzie zmarli pozbawieni są także woli, gdyż po śmierci, jak mówi Pismo "nie ma ani działania, ani zamysłów" (Koh.9:10).


Zmarli nie odczuwają upływającego czasu, podobnie, jak żywi nie mają poczucia czasu podczas snu, stąd częste w Biblii przyrównanie śmierci do snu.

Wszystkie lata, które upłyną od śmierci, aż po przyjście Chrystusa będą dla zmarłych chwilką, nieświadomości! Dla(..) miliardów (GM), którzy zmarli czas, jaki upłynie od ich śmierci do powtórnego przyjścia Chrystusa będzie mgnieniem oka. (...) Bóg zaoszczędził nam wielu lat bezczynnego oczekiwania...

Za: http://www.dekalog.pl/eliasz/goscie/dunkel/zycie_po.htm

Powyższe w żadnym razie nie kłóci się z  szacunkiem, który winniśmy zmarłym ani z pamięcią o nich! Wielu naszych bliskich i przyjaciół “żyje” dopóki trwa pamięć o nich. I , w jakimś sensie, zawsze są i będą z nami.

Czym innym jest dobra pamięć a czym innym kult. Szacunek dla zmarłych jest szacunkiem dla nas samych, którzy też jesteśmy martwi jedynie w innej jednostce czasu...
GM

Podobne artykuły


90
komentarze: 98 | wyświetlenia: 66222
53
komentarze: 63 | wyświetlenia: 26878
32
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4301
32
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3460
22
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3734
22
komentarze: 39 | wyświetlenia: 3961
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 7954
22
komentarze: 117 | wyświetlenia: 6219
14
komentarze: 36 | wyświetlenia: 30390
6
komentarze: 39 | wyświetlenia: 713
18
komentarze: 18 | wyświetlenia: 5848
72
komentarze: 75 | wyświetlenia: 27647
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6533
77
komentarze: 112 | wyświetlenia: 38145
34
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6591
 
Autor
Dodał do zasobów: Grzegorz Mniejszy
Artykuł

Powiązane tematy

Nie należy chwalić życia po życiu, ponieważ z zakończeniem naszego żywota czeka nas tylko pustka. Uczmy się żyć w zgodzie ze sobą ciesząc się z życia i tego co nam oferuje.
Zmarli pogrążyli się w tej pustce i przestali istnieć. Pamięć o nich jest niczym, nie można z nią porozmawiać, przytulić itp. Więc osoby wartościowe należy doceniać za ich życia, a czy będą wspominane czy nie - to dla nich bez znaczenia, ponieważ zakończyli swoje istnienie.

Dla nich, jak najbardziej, ale przecież nie dla nas...
Ukłony:-)

@scarecrow: "Zmarli" są w "memo" tzw. "żywych"... Jest to trochę tak jak w sieci P2P... nawet jak nie ma 100% seeda, to z peerów da się złożyć "całość"!!!
Pisząc dosadnie: jak chcesz poznać swoje poprzednie wcielenie... popatrz na MATKĘ ;)

  erin,  25/10/2011

Chciałam tu przytoczyć słowa Pana Jezusa do Łotra na krzyżu, ale natknęłam się na ciekawą wymianę opinii na ten temat i po prostu podaje linka: http://www.tematybiblijne.fora(...)15.html

Za link b. dziękuję! Chciało by się rzec "otóż to". Dobrze jest mieć świadomość, że takich "przekłamań" wypaczających sens i znaczenie jest, niestety, bardzo wiele.
Pozdrawiam
:-)

Spieszmy się kochać siebie. chwilkę tu krotką mamy....dzięki za logiczne biblijne ujecie życia i śmierci

  hexa,  27/10/2011

Szymonie, z całym szacunkiem, ale: albo logiczne albo biblijne.

  epegeiro,  27/10/2011

W rozważaniach o śmierci w kontekście Biblii należy również poruszyć kwestię ducha.Oto co mówią np te dwa teksty biblijne-(Kaznodziei Sal 12:7) Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. (Hebrajczyków 12:22.23) Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia
...  wyświetl więcej

  Areva,  27/10/2011

,,W rozważaniach o śmierci w kontekście Biblii należy również poruszyć kwestię ducha.Oto co mówią np te dwa teksty biblijne-(Kaznodziei Sal 12:7) Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał. (Hebrajczyków 12:22.23) Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia ...  wyświetl więcej

  liwa,  27/10/2011

czesto wierzymy w tzw. duchy upatrujac naszych bliskich w nich. Ja tez wierzylam w nie. Po smierci taty, czulam Go, prawie "widzialam", snil mi sie... bylam przekonana, ze jest przy mnie, nawet troszczyt sie o nas (ale bzdura!).
Od kiedy przestalam wierzyc w zycie po smierci, zadne duchy nie nawiedzaja mnie :) :) nawet tata przestal "przychodzic".
Zyjmy tak, aby byc zadowolonym z wla ...  wyświetl więcej

"Pismo Święte naucza, że zbawieni znajdą się w niebie, ale dopiero po (!,GM) zmartwychwstaniu (1Tes.4:15-17; J.14:1-3)."

Słowa Jezusa na krzyżu do łotra: "Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (23,39—43)
wiec jak to jest panie filozofie?

  erin,  29/10/2011

Ja także przytoczyłam te słowa ale natrafiłam na ta stronę: http://www.tematybiblijne.fora(...)15.html, pozdrawiam
:)

Krótko mówiąc....w zależności,w którym miejscu umieści się czy to przecinek czy to dwukropek.Ma to tak ,,zabrzmieć"aby było zgodne z doktryną uznawaną przez...papiestwo nie wyłączając JPII kiedy żył.
Słowa te powinny być tak zredagowane:
,,Zaprawdę powiadam ci dziś,będziesz ze mną w raju.''

tłumacząc to:
,,Dzisiaj ci to mówię,że będziesz ze mną w raju.''
Otrzyma

...  wyświetl więcej

w Biblii można znaleźć potwierdzenie niezliczonych sprzecznych ze sobą tez.

Otóż to, wiec jaki wuj zdecydował które "przykazania" badź "prawdy" są ważniejsze?
:) Podobno bilbila skirowana jest do prostaczków ale nawet i ci widza dziesiątki sprzeczności, wiec pytanie kto ustalił, ze tbibila to źródło wszelkiej nieomylnej wiedzy?

Które to tezy?Przedstaw nam.

w czym po smierci koń jest gorszy od czlowieka?.Czlowiek ma isc do nieba a koń? No własnie....Czlowiek ktory przez swoje zycie zrpbil tyle zla,i modlil sie gorliwie, i kon ktory cale zycie pracował i nie mial zadnego grzechu. gdzie tu logika i sens/

Koń to do nieba pójdzie... Ba, pobiegnie galopem...
;-)

  antyk,  07/12/2012

amenDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska