Login lub e-mail Hasło   

Sprawiedliwość i Pokój

Watykan przeciw globalnej pazerności
Wyświetlenia: 1.059 Zamieszczono 25/10/2011
Zgłoszony przez 3 użytkowników jako spam

 

Czymś niedopuszczalnym jest, aby w obliczu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego człowiek człowiekowi stawał się wilkiem, a jedne kraje wzrastały kosztem innych, słabszych gospodarczo.

Apel o reformę międzynarodowego systemu finansowego i ustanowienie "światowej władzy publicznej" sprawującej kontrolę nad rynkami finansowymi, zarządzającej finansami wystosowała wczoraj do rządów państw Stolica Apostolska, podkreślając, że chodzi o dobro ogółu i jego przyszłość. Wezwanie to znalazło się w dokumencie "O reformę międzynarodowego systemu finansowego i monetarnego w perspektywie władzy publicznej o uniwersalnej kompetencji", przygotowanym przez Papieską Radę "Iustitia et Pax" (Sprawiedliwość i Pokój).

Ogłoszenie wczoraj noty przez Papieską Radę "Iustitia et Pax" związane jest z rozpoczynającym się na początku listopada br. szczytem państw grupy G-20 w Cannes we Francji. Odwołując się do encykliki Benedykta XVI "Caritas in veritate", watykański dokument przypomina, że źródeł obecnego kryzysu należy szukać nie tylko w strukturach ekonomicznych i finansowych, ale przede wszystkim moralnych, jak też ideologicznych. Jest on bowiem pochodną błędów technicznych i moralnej odpowiedzialności konkretnych osób i instytucji. 
- Demokracja tak naprawdę stała się dziś przykrywką dla forsowania partykularnych interesów wybranych grup, a nie dobra wspólnego. W tej sytuacji nie jest dziwne, że Ojciec Święty przypomina o prymacie integralnego rozwoju, o prymacie jednostki nad prymatem korporacji finansowych - mówi Adam Sadowski. Zwraca jednocześnie uwagę, że nie jest to krytyka demokracji, ile współczesnej wersji systemu, który coraz mniej ma wspólnego z ustrojem demokratycznym, w którym politycy powinni dbać o interes publiczny.
- Dokument Watykanu skupia się na dwóch aspektach: stworzeniu ram zasad zarządzania globalnego (...) i reformie międzynarodowego systemu finansowego z serią konkretnych propozycji. Pierwszym punktem światowego "zarządzania" jest pilne i konieczne przezwyciężenie asymetrii globalizacji rynków i globalnych instytucji i zasad, które pozostają przeważnie narodowe - mówił wczoraj podczas watykańskiej prezentacji dokumentu prof. Leonardo Bacchetti, profesor ekonomii politycznej na rzymskim Uniwersytecie Tor Vergata. 
Jak zaznaczył z kolei ks. abp Mario Toso, sekretarz Papieskiej Rady "Iustitia et Pax", przygotowany przez nią dokument nie podaje żadnych propozycji rozwiązania kryzysu, gdyż nie do tego jest powołana. Przedkłada tylko kilka wskazań, uznanych za pomocne w uleczeniu sytuacji, jak choćby to, że decyzje o wymiarze światowym nie będą podejmowane wyłącznie przez największe korporacje finansowe i kraje rozwinięte i to nie one decydować będą o przyszłości krajów nierozwiniętych. W istocie dokument postuluje zlikwidowanie prawdziwej hegemonii instytucji finansowych, od których nierzadko uzależniona jest władza publiczna, a zarazem reformę władzy publicznej pozbawionej jakiejkolwiek odpowiedzialności przed narodem za błędne decyzje i nadużycia. Zwraca uwagę, że instytucje państwowe nie mogą działać, nie biorąc pod uwagę skutków swojego działania. Wreszcie, wskazując na patologie na ogół oderwanej od rzeczywistości biurokracji, ostrzega przed "technokratami", którzy ignorują dobro wspólne. - Watykan zwraca uwagę na aspekt humanitarno-społeczny, na to, że zawsze trzeba uwzględniać dobro poszczególnego człowieka. To jest święta racja i zawsze trzeba o tym pamiętać - przyznaje w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Mirosław Barszcz, ekonomista z KUL. - Jeśli natomiast chodzi o działania w świecie, to zawsze trzeba pamiętać, że nie ma uniwersalnych odpowiedzi, rozwiązań, które mogłyby być stosowane z powodzeniem na całym świecie. Innych środków zaradczych trzeba szukać w Libii, innych w Korei Południowej, a jeszcze innych w Etiopii. Tu w każdym przypadku trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Tylko w taki sposób można szukać dróg rozwiązań różnorodnych kryzysów - dodaje.
Opublikowana wczoraj w Watykanie nota podkreśla, że w świecie rosnącej współzależności pomiędzy narodami powinna łączyć je nie pozbawiona skrupułów i uczciwości konkurencja, lecz zasada solidarności. To samo dotyczy pozbawionego jakiejkolwiek kontroli procesu globalizacji, w której liczy się wyłącznie zysk, a nie człowiek.

 

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1594
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 914
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1181
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1198
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 765
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 751
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 459
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1030
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 584
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 731
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 506
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 722
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 993
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

A zapowiadało się, Świstaku, że jednak coś na tym świecie zrozumiesz...

W tym wypadku minus jest dla Watykanu, nie dla ciebie.

  swistak  (www),  26/10/2011

Rząd światowy jest faktem, ale nie znamy jego składu personalnego ! Demokratyczna władza ma służebna rolę wobec elektoratu. Ta utajniona wybrała się sama.

To jest manifest utopijny...

  ykes,  25/10/2011

Nie wiem czy dobrze pamiętam Świstek, ale ty chyba nie przepadałeś za ideą rządu światowego? Sugerowana przez ojczulków "światowa władza publiczna" zdaje się pod to podchodzić.

  mugol  (www),  26/10/2011

Zapadają globalne decyzje podejmowane niedemokratycznie, w interesie garstki bogaczy, co jest równoznaczne z globalna dyktaturą. ONZ jest skorumpowaną marionetką a Rada Bezpieczeństwa dziwką by móc napadać na suwerenne kraje.

Watykan walczący z pazernością. To się chyba nazywa oksymoron.

  andrzejs,  30/10/2011

Ciekawy jestem, czy watykan już zaczął..., od siebie i podporządkował się "światowej władzy", sprawującej kontrolę nad... ichnimi finansami.

  andrzejs,  30/10/2011

Odrzucając chciałem napisać zaznaczyć opcję "obłuda", ale nie ma takiej. Albo chociaż "hipokryzja" - też nie ma.

trochę mnie zdziwiło to odrzucanie... w zasadzie swistak ponownie zredagował wiadomość, która pojawiła się w mediach... te odrzucenia przypomniały mi starą zasadę: "zła wiadomość - zabić posłańca"

  Hamilton,  30/10/2011

Europejski rząd przez wieki mieścił się w Watykanie. Tam rozdawano karty i władzę pochodzącą od "boga". No i nie było wtedy podziału na biednych i bogatych. Nie napadano też na suwerenne kraje. Człowiek był w centrum uwagi. Była sielanka. Ale jaja. Przyganiał kocioł garnkowi, a sam smolił przez wieki.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska