Login lub e-mail Hasło   

Jak uwolnić Polaka z sideł Babilonu...?

Ogólnie nie odrzucam religii, bo jest ona potrzebna w życiu człowieka. Lecz świat tak przyspieszył, że kościół Matka już dawno nie nadąża za swoimi dziećmi...
Wyświetlenia: 2.664 Zamieszczono 06/01/2012

Nie trzeba zaraz usuwać nauczania religii z polskich szkół. Wręcz przeciwnie: ilość godzin poświęconych temu przedmiotowi można nawet zwiększyć. Chodzi tylko o wprowadzenie innych kryteriów jej oceny. Nauka religii staje się wówczas niezrównanym, pasjonującym materiałem ilustracyjnym o istocie wspak-kulturowego schorzenia człowieka. Zapewne Polak-katolik, dufny w swoją kilkuwiekową pozycję w Polsce, może patrzeć z lekceważeniem i drwiącym politowaniem na to, jak na jakiś odprysk antyklerykalizmu, bo nie wyobraża sobie, żeby dogmat o "zasługach" Kościoła dla Polski można było podważyć i wyrzucić na śmietnik. Ale tu właśnie jest właściwe miejsce dla całej aksjologii katolicyzmu. Jesteśmy zwróceni w przyszłość. Wierzymy w człowieka i jesteśmy pewni, że nadchodzi czas, kiedy Polak się otrząśnie z obrzydzeniem z katolicyzmu. Gdy dzisiaj w Warszawie w Zgromadzeniu Narodowym ogłasza się z mównicy sejmowej, że ponad sejmem, ponad rządem i prezydentem jest w Polsce Bóg (onże Jahwe) i że ten fakt musi widnieć w konstytucji RP. Na to powinna się znaleźć tylko jedna zdroworozsądkowa odpowiedź:

Katolicki zakon: te mesjasze,
Jezumaryje, ojczenasze,
Ten cały katolicki kram –
Nie nam! Nie nam!

Polak musi mieć własną polską aksjologię. Rzeczą oczywistą i jak najbardziej zgodną z naturą człowieka jest potrzeba religii. Pojedynczy człowiek bez religii jest jak łódź bez steru; religia integruje jednostkę i zespala ją ze wspólnotą narodową, która ją rodzi, wychowuje, chroni i otwiera jej możliwości samorealizacji w szerokim świecie. Religia nie musi się kojarzyć z jakąś metafizyką, z jakimś wydumanym bogiem i samozwańczymi urzędnikami tego boga.
Religia – to pełna czci i miłości postawa jednostki wobec wyższych wartości. A cóż innego może mieć wartość najwyższą dla jednostki, jeśli nie naród, któremu zawdzięcza ona wszystko, czym jest? Nasz naród jest źródłem i podmiotem naszej aksjologii. Wyrastamy z korzeni starożytnej polskiej Słowiańszczyzny. W starożytnym Polaku jest moc ducha, siła ramienia i przyjazna postawa wobec naturalnego bytu. Tylko zachowanie należnej czci wobec naszej słowiańskiej przeszłości pozwoli nam na jej idealizację jako podwaliny pod naszą przyszłość, w której religia + patriotyzm + kultura = jedność, wzajemnie się warunkująca i nawzajem przenikająca. Bowiem naród pozbawiony swoich korzeni szybko obumiera.
Mają rację ci, którzy twierdzą, że religia jako ogniskowa uczuć najszlachetniejszych, jakie mogą się mieścić w piersi człowieka, jest też głównym spoiwem scalającym naród. Zrodzą się nowi artyści, kaznodzieje, poeci, którzy tę wartość najwyższą – naród – ukażą w urzekających duszę dziełach sztuki, opromienią czarem poezji, zwiążą emocje mas w niepokonaną siłę, której na imię: patriotyzm. A korzenie jego będą sięgać w czasy Lechów, Popielów, Raciborów. Przyjdzie czas, gdy dziecko polskie na pytanie: - Kto ty jesteś? – wyrecytuje:

Kto ty jesteś? Polak mały.
Polak – znaczy człowiek śmiały,
Śmiały myślą, słowem, czynem,
Polak – prawym Słowianinem,
Tako uczą mnie rodzice,
Tako wierzę, tym się szczycę!

Zagubieni w świecie kłamstwa i obłudy wróćmy do naszych korzeni, do naszego "pogaństwa", które nie będzie już pustym słowianofilstwem spod znaku Lelum Polelum, rozczulającym się nad skorupką odkopaną w Biskupinie. Na bazie naszego słowiańskiego dziedzictwa stwórzmy nowoczesne "pogaństwo" – wspólczesną koncepcję religijno-światopoglądową jako ideologię siły ducha i braterskiego ramienia ludzkiego, które wynka z potrzeby czasów i poczucia samotności we wszechświecie. Odrzućmy dotychczasowe chrześcijaństwo, jako obrazę człowieczeństwa, w imię nowej filozofii człowieka i jego zadań. Niech służą nam za drogowskaz słowa Jana Stachniuka :
"Ogarnąć myślowo wewnętrzny rytm dziejów, znaczy to określić budowę kosmosu, rolę człowieka we wszechświecie, hierarchię najwyższych wartości, sens historii, jej właściwy kierunek rozwojowy."
To jest właściwy kierunek rozwojowy – nasza nowa kultura. Oznacza ona mądrą i świadomą władzę człowieka nad całą przyrodą oraz nad jej żywiołami, które mieszczą się również w naszych własnych sercach. Takie powinno być nasze współczesne wyznanie wiary. I takie zmiany czas zacząć od hasła:
Odkatoliczyć, unarodowić, dowartościować Polaka.

Ogólnie nie odrzucam religii, bo jest ona potrzebna w życiu człowieka. Jednak ostatnio świat nabrał tak ogromnego przyspieszenia, że odnosi się wrażenie jakoby kościół Matka nie nadążała już za swoimi dziećmi. Czas więc podziękować rodzicelce i opuścić rodzinne pielesze Babilonu, by wyruszyć samodzielnie na spotkanie Prawdy. Daleka i długa droga przed nami, lecz słońce nieraz nam błyśnie... Postarajmy się też o dobre "lampki oliwne i spory zapas oliwy", czyli dobre źródło wiedzy i środki zapewniające możliwość dotarcia do prawdziwego celu...

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1246
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 690
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 936
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1017
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 389
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 975
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 707
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 510
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 468
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 810
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 292
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 375
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1314
12
komentarze: 23 | wyświetlenia: 929
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  mss72,  06/01/2012

Oj,,długo i dużo mogę opowiadać o katolicyźmie Polaków.Temat nie na artykuł a na książkę.

  Elba,  07/01/2012

I dobrze, że wszyscy wiemy sporo o tym jak nas KAT doświadczał przez wieki. Teraz chodzi o to, żeby zacząć działać na rzecz wyrwania się i wyzwolenia spod tego systemu zniewolenia. Zamienić słowa i posiadaną wiedzę w czyny - mądrze i rozważnie, by jak to się mówi "nie wpaść z deszczu pod rynnę".

  Elba,  06/01/2012

A czymże jest wiara w dogmat o "zasługach" Kościoła dla Polski jak nie pasożytowaniem na narodzie z jednoczesnym praniem mózgów ...? Wraca stare...? Jak najbardziej, bo dzisiejsi panowie magnaci i bankowcy to współcześni następcy feudalnych panów i ich popleczników twierdzących, że: „władza jest z przyzwolenia Boga i należy ją szanować”. Co niektórzy wnikliwi katolicy chyba już dawno zauważyli, że ...  wyświetl więcej

Przeczytałem 2 razy , ... ale nie do końca zrozumiałem ciągłość w stosunku do tego co pisałem. Pzdr

  mss72,  12/01/2012

a to akurat się Panu często zdarza...

Jak będziesz dłużej czytał co piszę, to jeszcze cię Łaska Boża dosięgnie.

  swistak  (www),  06/01/2012

Elbo ! Bóg o KK ma podobne zdanie wyraża je w orędziach Vasuli Ryden http://archiwum.voxdomini.pl/m(...)p3.html

  Elba,  07/01/2012

Wcale się Bogu nie dziwię. Uprzedzał ludzi, aby nie tworzyli mu żadnych obrazów..., a co mamy? Bóg jako istota żywa objawiać się może tylko jako życie, a więc w przyrodzie i świecie, który nas otacza jest więcej jego przejawów, niż w sztucznie stworzonych obiektach, które tak naprawdę są niczym innym tylko pułapkami na wolną myśl człowieka. Odrzucanie więc wszystkiego, co nie pasuje do tych pułape ...  wyświetl więcej

"Wyższe wartości" w połączeniu z myśleniem narodowym nie najlepiej zagrały w historii świata. Zbyt wielu ludziom odebrano w wyniku tego połączenia ich najwyższą wartość jaką było ich życie.

  Elba,  07/01/2012

Masz rację Darek. Tak było. Nie znaczy to, że należy się poddać i do końca świata wieść niewolnicze życie bez wyniesienia jakiejkolwiek nauki dającej mądrość na przyszłość, zatruwając je dodatkowo myślami o naszej bezradności, bo taki jest nasz los, bo jesteśmy tylko małą nic nie znaczącą śrubką w mechaniźmie tego świata, a nie wysoko rozwiniętą istotą boską. Tą drogą nic nie wskóramy.
Dopi ...  wyświetl więcej

  barkarz  (www),  07/01/2012

Być może religie się starzeją i odchodzą. To, że religia jest potrzebna nie ulega wątpliwości, towarzyszyła człowiekowi zawsze. Zawsze też była na miarę czasów i wiedzy ludzi. Odchodziła gdy świadomość ludzi rosła, przemijała. Sądzę, że przeminięcie KK też jest kwestią czasu. Część kościoła też zdaje sobie z tego sprawę, przecież mimo lekcji religii w szkołach młodzieży praktykującej ubywa. Kościół staje się historią.

  Elba,  09/01/2012

Oświecenie i otwarcie się na Prawdę naszych czasów pozwala demaskować Babilon, w jakim zamyka nas KRK głoszący wypaczone przez wieki chrześcijaństwo. Prawdziwi chrześcijanie powinni usłyszeć głos Boga, by opuścić Babilon, by nie odpowiedać za działalność demonów rzadzacych nim. Do tych, którzy zachowali czyste (dziewicze) uczucia ku Bogu i Jego Słowu Bóg mówi: "Wyjdź z niego [Babilonu] ludu mój, a ...  wyświetl więcej

  miki2,  13/01/2012

Nie rozumiem po co wychodzić z pogaństwa, by wejść w pogaństwo?
W starożytności nie mieli z tym problemu. Pomieszanie religijne (nie mylić z pomieszaniem języków) zaczęło się w Babilonie. Od tego miasta rozprzestrzeniło się wielbienie chociażby triad w Egipcie. Asyryjczycy również przejęli bóstwa od Babilończyków. Od Asyryjczyków zapożyczyli Kananejczycy.
Medowie i Persowie sięgnęli ...  wyświetl więcej

O sposobie wyjścia z Babilonu wiele pisze w swoich pracach Anton P. Błagin - rosyskojęzyczna biblioteka znajduje się na http://a-plagiata.net/za-tak/i(...)e=knigi
O tym sposobie można poczytać także na http://nasa_ktp.republika.pl/T(...)ga.html
Można tam również znaleźć jedną krótką pracę Błagina.

Tak jakoś nie całkiem przekonany, ale jednak dam plusa.

Piękny tekst skłaniający do refleksji. Czytając ten tekst jak i komentarze do niego nasunęlo mi się kilka luźno z tym związanych myśli.
Pierwsze dotyczy KK instytucji, która zawsze służyła władzy a jedynym jej celem było i jest zniewolenie i podporządkowanie władzy maluczkich jeśli jakąkolwiek instytucję w historii należało by uznać za zbrodniczą to właśnie tę. Nie należy jednak mylić KK z ...  wyświetl więcej

Już dawno nie czytałem równie rozsądnej wypowiedzi. Jestem pod wrażeniem! Tylko, czy katolik (i nie tylko) jest w stanie to zrozumieć? Sądzę, że gdybyś rozbudował swoją wypowiedź, wyszedłby niezły artykuł. Pozdr. :)

Do: Dobrogost.
Zacytuję Roberta Molnara - jego wypowiedź jest i moją:
"Już dawno nie czytałem równie rozsądnej wypowiedzi. Jestem pod wrażeniem! Tylko, czy katolik (i nie tylko) jest w stanie to zrozumieć? Sądzę, że gdybyś rozbudował swoją wypowiedź, wyszedłby niezły artykuł."

Dodam tylko - "re-ligio" - "odnowiona więź". Serdecznie pozdrawiam! :)

Z czystym sumieniem, Dobrogost, dałem ci plusa. Nieważne, żem ateusz. O nas tak samo katoliki gadają bzdury.

Dziękuję :-) Jestem mile zaskoczony, spodziewałem się raczej na początek 40 minusów; 10 od wściekłych katolików, 10 od wrogów islamu, 10 od wrogów wszelkiej religii i 10 od wrogow wszystkiego co dobre :-) Ja to nawet ateuszem nie jestem popieram wszystko co uważam za prawe jak na rycerza przystało :-)

Do: Dobrogost.
I widzisz sam - jak się "przejechałeś" na własnych przekonaniach! :))

Może żadna z tych kategorii jeszcze tu nie dotarła - na razie :-)

  Elba,  12/01/2012

No proszę! Ilu miłych gości zawitało tu dziś w moje skromne progi. Gość w dom - Bóg w dom. U nas na wschodzie jeszcze działa to powiedzenie... A więc witam Waszmościów z radością i dziękuję za dobre słowo i te zacne słowne dary, jakie wraz ze swoją obecnością wnosicie tu do naszej Słowiańsko-eiobowej przestrzeni...
Darz Bóg naszej ojczyźnie! Wypatrujmy też uważnie gwiazdy, co wskaże nam drogę do wolności!

"Kiedyś wszyscy znajdziemy się w niebie i dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć: jak daleko zaszliśmy".

  nse,  13/01/2012

Musimy pamiętać, by to "wyrywanie" odbywało się w Duchu Bożej Miłości ..., przecież to tylko zagubione owieczki ;)

Beeeeeeeeeeeee!!! :-)

  Elba,  14/01/2012

Racja Mariuszu, wyrywa się chwasty, a ludzi trzeba oświecić i uwolnić. W obecnych czasach jest to już możliwe, by ludzie nauczyli się żyć zgodnie z prawami Istoty energoinformacyjnej (w religiach nazywają to Sercem), a w efekcie tego żyć w zdrowiu, szczęściu i dobrobycie. Czas wyzwolić się z życiowych dramatów i ślepych zaułków, w które daliśmy się jako stado owiec i baranów zapędzić religiom.
...  wyświetl więcej

  nse,  26/01/2012

Cały czas szukam dobrego sposobu, na weryfikacje swojego wnętrza ... i przyszła mi do głowy taka myśl, że system w który zostaliśmy wepchnięci brutalną siłą, nas kompletnie rozregulował. W religiach uczono nas o Bogu o nakazach i zakazach, a zapominano powiedzieć o tym jak tego Boga odnaleźć i jak on przejawia się w naszym życiu, wszystko wygląda tak jakby kościół chciał przyspieszyć i zamiast jec ...  wyświetl więcej

Generalnie jestem ZA... :)

  barkarz  (www),  14/01/2012

Piękny wpis, cieszy duszę. To co nazywamy duszą. Przecież żaden ksiądz nigdy nie wpajał nam polskości.

  nse,  22/01/2012

Pierwszym najistotniejszym wewnętrznym pojedynkiem jaki należało by stoczyć to pojedynek z własnym gniewem wzbudzonym dostrzeżonymi kłamstwami i manipulacjami religijnymi i politycznym, bez tego pojedynku i opanowania poniekąd naturalnego uczucia gniewu pozostajemy nadal w niewoli tego uczucia i niczym ołowiana kula będziemy nim toczeni do miejsca w którym nie chcielibyśmy się znaleźć.
Zami ...  wyświetl więcej

  nse,  26/01/2012

... napisałem to do siebie, by w końcu trafiło ;)

  Elba,  27/01/2012

Polecam artykuł: Czy umiesz uwolnić się od opinii innych ludzi? Fragment na zachętę:
Żyjesz według ich norm, zgodnie z ich standardami, szukasz ich towarzystwa, pragniesz ich miłości, boisz się, by cię nie wyśmiali, tęsknisz za ich poklaskiem, potulnie poddajesz się narzuconym wyrzutom sumienia; przeraża cię myśl postępowania wbrew modzie czy to w sposobie ubierania, mówienia, postępowania, ...  wyświetl więcej

  liwa,  27/01/2012

przypominam sobie, jako to dawno, dawno temu, gdy miałam lat kilka, uczęszczałam na religię....o matko jedyna....to był horror. Piekło, ogień no i gar ze smołą a w nim biedne ludziki-duszyczki. Czysciec, co to juz wygotowani tam poszli, by oczekiwać na niebo. No i wreszcie niebo : aniołki, śpiewy, harfy...
RATUNKU.......

Uzdrowienie ofiar (księży pedofilii) musi być priorytetową troską wspólnoty chrześcijańskiej i musi iść w parze z głęboką odnową Kościoła na każdym szczeblu.
Benedykt XVI

A rzeczywistość jak w dowcipie:
-jaki jest sposób na pedofila?
-przeniesienie do innej parafii.

  antyk,  01/12/2012

Lud Boży wyjdzie z babilonu na glos Boga. To jedno zdanie może Ci, droga Elbo, wiele wyjasnić. A biorąc pod uwagę, że ateista też siedzi w babilonie po uszy, nieżle zdziwić.

  Elba,  09/12/2012

To, że hipotetyczna Protocywilizacja istniała wynika także z badań prof. dr Szałka, który badając języki wielu narodów, pisma i m.in. dysk z Phaistos doszedł do wniosku, że kiedyś na Ziemi panował jeden język i jedno pismo. Wzmianki o tym spotykamy także w Biblii, w Księdze Rodzaju:
"Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równin ...  wyświetl więcej

  antyk,  10/12/2012

może być też inny wniosek, ze dzieciom nie daje się zapałek.

  Elba,  11/12/2012

Z czasem jednak zaczęto obawiać się coraz bardziej tego rozproszenia ludzi... A bo to nie wiadomo, co kombinują i co knują w pojedynkę...? Nikt nie donosi przecież sam na siebie... Dlatego pojawiło się wszechwidzące i wszystko śledzace oko...

  antyk,  11/12/2012

tak to ma to piramidalne oko. co ludzi wciąz i wciąż szczuje na siebie. a to kasą ze nie ma, a to że kiełbasy w tv nie dowieżli, ze zona nie taka, ze mąż to stary model... i te bachory... zadne tam dzieci. lista dłuzsza od mozliwosci twórczej antyka, i głowa rozboli. Gdy jednak na rączkę spojrzę takiego człowieka tam znamie co szósteczkami cichcem się świeci.

  Elba,  11/12/2012

Antyczne bajki Waćpan opowiadasz. Jak żyję, nie widziałam jeszcze na żadnej rączce, żadnych szósteczek...
A pewnie i nie ujrzę w ogóle, bo w moim otoczeniu bardziej anielskie istoty się kręcą...

  antyk,  11/12/2012

fi.. fiu..., pewnie niezłą maja technologie. ... te bączki, o których "waćpanna" opowiada

  Elba,  12/12/2012

Ano właśnie, jeden już namierzony. Dzięki za podpowiedź!

  Elba,  24/07/2013

Tożsamość Babilonu Wielkiego - ciekawy artykuł...
Polecam: http://www.zbawienie.com/babilon2.htmDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska