Login lub e-mail Hasło   

Cmetarz Wojenny z okresu I Wojny Światowej w Chruślankach Józefowskich

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się wiele cmentarzy wojennych z okresu I Wojny Światowej.Jeden z nich znajduje się w Chruślankach Józefowskich.
Wyświetlenia: 2.614 Zamieszczono 09/01/2012

CMENTARZ WOJENNY Z 1 WOJNY ŚWIATOWEJ W CHRUŚLANKACH JÓZEFOWSKICH

      CHRUŚLANKI JÓZEFOWSKIE, gm. Józefów, pow. Opole Lubelskie Cmentarz wojenny
 Zachowany. Usytuowany na wschód od wsi, w lesie Wolski Bór, przy leśnej drodze Chruślanki Józefowskie-Grobla. Pierwotnie otoczony murem z kamienia wapiennego, który po rozpadnięciu się zastąpiono w 1930 r. drutem kolczastym, rozciągniętym na drewnianych słupach. Cmentarz założony na planie zbliżonym do półkola o zmiennym promieniu  od 16 do 19 m. Znajdowało się tu 21 mogił zbiorowych i 30 pojedynczych. Mogiły ułożone były symetrycznie w 5 równoległych rzędów. Kompozycję zamykały mogiły ustawione półkolem wzdłuż brzegu cmentarza. Po 1945 r.
obiekt kompletnie zdewastowany, mogiły rozkopane, a część nagrobków uszkodzona. W latach dziewięćdziesiątych cmentarz uporządkowany i otoczony murkiem z bramą wejściową. Z przedwojennych elementów cmentarza zachowało się 67 żeliwnych krzyży, 32 żeliwne tablice, 3 kamienne stele oraz kamienna płyta z inskrypcją: DEM ANDENKEN DER HELDEN DES. RES. INF. REGT. 219 UND RES RES. JÄGER BATL 19 DIE IM SCHWEREN KAMPFE UM DIE HÖHEN VON IDALlN VOM 3-7 .JULI 1915 DEN HELDENTOD ERLlTTEN (przekład polski) Pamięci bohaterów 219. Rezerwowego Pułku Piechoty i 19. Rezerwowego Batalionu Strzelców, którzy ponieśli bohaterską śmierć w ciężkiej walce o wzgórza pod Idalinem w dniach 3-7 lipca 1915).


Pierwotnie pochowano tu 137 żołnierzy niemieckich (z 217, 218 i 220 pułku piechoty, 47 rezerwowego pułku artylerii polowej i 5 pułku artylerii polowej) oraz 25 rosyjskich, poległych 2-7 lipca 1915 r. W 1933 r. przeniesiono tu szczątki z cmentarza wojennego w Idalinie wraz z nagrobkami i wspomnianą płytą kamienną.
   
Źródło: APL CKKPL 1915-1918, sygn. 14 (s. 6-6v, 16-17); APL UWL 1919-1939, sygn. 3188 (s. I0-l0v, 157),3189,3193 (s. 6),3202 (s. 19-20),3212, 3223 (s. 2-31), 3224 (s. 70-98), 3229 (s. 352-355), 3231, 3236: M. Dąb r o w s k i, Cmentarz wojenny 1915 roku w Chruślankach Józefowskich...;
t e n ż e, /Po dewastacji...: T. Dz i k o w s k i, Historia miejscowości położonych w parafi Boby, s. 295; .J. Z ej d o w s k i, dz.. cyt., s, 59-61,

Żródło: Marcin Dąbrowski,Cmentarze wojenne z lat 1 Wojny Światowej w dawnym województwie lubelskim, s.87-88

Kilka osobistych refleksji:
W latach osiemdziesiątych 20 wieku po raz pierwszy zobaczyłem cmentarz wojenny w Chruślankach Józefowskich.Był w opłakanym stanie.Groby były w większości rozkopane.Niektóre z tablic i krzyży były połamane i powalone w dołach.Żółtawe kości walały się po całym cmentarzu.Fragmenty mundurów oraz skórzanych części obuwia i pasów leżały obok grobów.Wiele z tablic i krzyży zapewne zostało pogrzebanych w rozkopanych grobach.To co ocalało po restytucji cmentarza jest w dużej części niekompletne.Pamiętam np.żeliwną tablicę na tyłach cmentarza informującą o pochówku 25 rosyjskich bohaterów.Dziś już nie ma po niej śladu.Wygląd obecny cmentarza jest bardzo dobry.Krzyże i tablice zostały odnowione i powleczone złotą farbą.Krzyże i pozostałości po nich zostały solidnie osadzone w drewnianych krzyżach pomalowanych na brązowo.W centrum cmentarza umieszczono wysoki żeliwny krzyż.
Ku pamięci wszystkim poległym
Epegeiro            

Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej w Chruślankach Józefowskich
3 kamienne stele oficerskie
LEUTNANT HEINRICH OSTERMANN R.JNF.R219 1 KOMP 5.07.1915
LEUTNANT HANS GOGARTEN R.JÄGER B.19 1 KOMP 5.07.1915  *1b
LEUTNANT.D.R. JOHANN SCHECKER R.JÄGER BATL 19 3 KOMP 5.07.1915
3 żeliwne tablice oficerskie z symbolami żelaznych krzyży (znak piechoty).
LEUTNANT FRITZ LESSING R.J.R.220 6 KOMP 5.07.1915
LEUTNANT WÖRDEMANN WALDEN R.J.R.220 9 KOMP 6.07.1915
LEUTNANT KA~~~~~~HI~~~~~~ * R.J.R.~~~ 2 KOMP * 6.07.1915
   Uwagi: * -nieczytelna inskrypcja (uszkodzona tablica)
23 żeliwnych tablic z symbolem żelaznego krzyża oraz 2 żeliwne tablice bez symbolów
UTOFFZ. STEPHAN KRYZANIAK R.J.R.219 1.KOMP. 5.07.1915
MUSKETIER JOH. BOCKHOLT R.J.R. 219/5 5.7.1915  1
ERS.RES. WILHELM DÖRP R.J.R. 219/5 5.7.1915  2
UTOFFZ. HEINRICH DÖINK  R.J.R. 219 5 KOMP. 5.07.1915
MUSKETIER PAUL SPERLING R.J.R. 218 3 KOMP.  4.7.1915
MUSKETIER KARL FREYNIK R.J.R.219 2 KOMP 6.07.1915
ERS.RES. JOSEF GOEDEN R.J.R.219/6 5.07.1915
1
MUSKETIER JOHANN NIERSEN R.J.R.219/6 5.07.1915
2
RESERVIST THEODOR FELD R.J.R.219 5 KOMP 3.07.1915
FELDWEBEL BERNHARD MÖLLMANN R.J.R.219 5 KOMP 6.07.1915
MUSKETIER WISNIEWSKI CZESLAW R.J.R.219 1 KOMP 5.07.1915
MUSKETIER FRANZ GRAVE R.J.R.219 3 KOMP 4.07.1915
GEFREITER JOHANN STENKAMP R.J.R.219 5 KOMP 6.07.1915
ERS.RES EMIL MANN R.J.R.219/8 3.07.1915
1
WEHRMANN EDUARD SCHIKORA R.J.R.219/8 3.07.1915
2
UTOFFEZ. KARL KAESE R.J.R.219 8 KOMP 3.07.1915
LDSTRM. FRIEDRICH SCHRANDT R.J.R.219 1 KOMP 5.07.1915
RESERVIST LUDWIG KRAH R.J.R.219 11 KOMP 2.07.1915
MUSKETIER WILH.TERCHOW R.J.R.217/11K 7.07.1915
1
MUSKETIER HERM.BONGERT R.J.R.217/11K 7.07.1915
2
MUSKETIER WILHELM SCHEIDT R.J.R.217/9K 7.07.1915
1
MUSKETIER RICHARD PFEIFFER R.J.R.217/9K 7.07.1915
2
ERS.RES. FRANZ ROGOTZKI R.J.R.220/3 5.07.1915
1
ERS.RES. FRANZ STODOLSKI R.J.R.220/3 5.07.1915
2
UTFFEZ. THEODOR SCHÄFER R.J.R.22O 5 KOMP. 5.07.1915
UTFFEZ. HEINRICH ERFMANN R.J.R.219 1 KOMP. 5.07.1915
UTFFEZ. AUGUST RUNTE R.J.R.219 1 KOMP. 5.07.1915
UTFFEZ. KARL WAGNER R.J.R.219 2 KOMP. 6.07.1915
RESERVIST KARL BRUNING R.J.R.219/5K 6.07.1915  a
1
RESERVIST JOHANN ROTZ R.J.R.219/5K 6.07.1915  a
2GEFREITER ADOLF NEUMANN R.J.R.218/2K 6.07.1915  1   b
LANDSTRM. NIKOLAUS FISCH R.J.R.218/2K 6.07.1915   b
2
MUSKETIER KAMIL EBER R.J.R.218/2K 6.07.1915   b
3
LANDSTRM. FRITZ STRAUB R.J.R.218/2K 6.07.1915   b
4
KRIEGSFRW. OTTO B...    **1 R.J.R.218/3K ….
Objaśnienia
1,2,3,4 -Zbiorowy pochówek pod jedną tablicą
a – tablica bez symboli 1
b – tablica bez symboli 2
  **1 – inskrypcja nieczytelna (uszkodzona tablica)
8 żeliwnych tablic z symbolem trąbki myśliwskiej (znak batalionów strzeleckich)
JÄGER KURT GUDDAT R.J.B.19/3K 5.07.1915 1
JÄGER OTTO BOHRER  *1 R.J.B.19/3K 5.07.1915 2
JÄGER CHRISTIAN RÄDOR R.J.B.19/3K 5.07.1915 3
JÄGER HERMANN PEPER R.J.B.19/4K 5.07.1915 1
JÄGER ED. DRABINSKY R.J.B.19/4K 5.07.1915 2
JÄGER A. FREUDENREICH R.J.B.19/4K 5.07.1915 3
JÄGER ADAM GATTINGER  *2 R.J.B.19 3 KOMP. 5.07.1915
JÄGER HERMANN REISS  *3 R.J.B.19/2 3.07.1915 1
JÄGER FRIEDRICH RICHTER  *4 R.J.B.19/2 3.07.1915 2
JÄGER EDUARD ROICK R.J.B.19/2K 5.07.1915 1
JÄGER PAUL SCHMITT  *5 R.J.B.19/2K 5.07.1915 2
JÄGER HEINR. SCHNOCK  *6 R.J.B.19/2K 5.07.1915 3
JÄGER KARL KNEIST  *7 R.J.B.19/2K 5.07.1915 1
JÄGER JAKOB KUHN R.J.B.19/2K 5.07.1915 2
JÄGER ARNO MIETHE  *8 R.J.B.19/2K 5.07.1915 3
JÄGER K.SOHNSMEYER R.J.B.19/2K 5.07.1915 1
JÄGER JOSEF TIX  *9 R.J.B.19/2K 3.07.1915 2
JÄGER PAUL DOHMGANS R.J.B.19/2K 3.07.1915 3
JÄGER ARNOLD SCHÄFER R.J.B.19 3 KOMP. 5.07.1915
OBJAŚNIENA
1,2,3-zbiorowy pochówek pod jedną tablicą
*1 -(data urodzenia 02.05.1892 ), *1b -24.01.1888 ,*2 -(24.08.1894),*3 -(17.10.1894),*4 -(22.01.1887 ),*5 -(10.09.1896 ),*6 -(29.04.1895), *7 -
(22.01.1895),*8 -(07.02.1893 ),*9 -(09.09.1891) daty urodzenia opracowałem na podstawie
strony:http://www.weltkriegsopfer.de/index.html)
   Krzyże z owalnymi korpusami będącymi spojeniami ramion zakończonych w
w kształcie jaskółczego ogona
MUSKETIER HERMANN OBERHEIDEN R.J.R.220/8K. 2.07.1915
JÄGER HEINRICH HARTMANN  *10 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
UNTOFFZ. AUGUST PETERS R.J.R.218/2K. 5.07.1915
RESERVIST HEINRICH LINNHOF R.J.R.218/4K. 6.07.1915
MUSKETIER AUGUST WILMSKÖTTER R.J.R.218/4K. 6.07.1915
RESERVIST HEINRICH HECKMANN R.J.R.220/9K. 5.07.1915
MUSKETIER HUBERT VAHLENSIECK R.J.R.220/11K. 5.07.1915
ERS.RES. ALFRED BADEMER R.J.R.220/9K. 5.07.1915
LDSTRM. FRIEDRICH GEBHARD R.J.R.220/3K. 6.07.1915
OBERJÄGER JOSEF PAULY  *11 R.J.B.19/4K. 3.07.1915
JÄGER ANTON MANTEL  *12 R.J.B.19/4K. 3.07.1915
OBERJÄGER ROBERT TEMPELHOF R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER JOHANN MÜLLER  *13 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
ERS.RES. MICHAEL LEHMANN R.J.R.220/12K. 3.07.1915
ERS.RES. KARL GERRITZEN R.J.R.220/3K. 5.07.1915
WEHRM. WILHELM VOGELSANG R.J.R.220/3K. 5.07.1915
WEHRM. HEINRICH HERMS R.F.A.R.47/3K. 3.07.1915
GEFREITER LUDWIG KAIN F.A.R.5/11B. 2.07.1915
JÄGER WILHELM OSTERMANN R.J.B.19/2K. 5.07.1915
VIZEFELDW. JOHANN BAUMECKER   *14 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
MUSKETIER WILHELM HELFER R.J.R.220/6K. 6.07.1915
OFFZ.STELLV. KARL EHLERT R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER HERMANN BUCHEN  *15 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER JULIUS PATRIS  *16 R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER KÜHNE HERMANN  *17 R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER FRANZ BRINKMANN  *18 R.JB.19/1K. 6.07.1915
GEFREITER FRITZ BLUM R.J.R.220/5K. 7.07.1915
RESERVIST ANTON SPYCHALL R.J.R.220/9K. 8.07.1915
MUSKETIER KARL MÜLLER R.J.R.220/5K. 2.07.1915
JÄGER ALBERT MERTINS R.J.B.19/4K. 5.07.1915
MUSKETIER KARL SCHULKOWSKI R.J.R.220/11K. 2.07.1915
MUSKETIER HEINRICH SCHARDEY R.J.R.220/5K. 5.07.1915
WEHRM. JOSEF HEUER R.J.R.220/9K. 5.07.1915
MUSKETIER KARL LANDWEHRLIN R.J.R.220/11K. 2.07.1915
MUSKETIER HEINRICH ALLRAGGE R.J.R.217/9K. 7.07.1915
JÄGER LUDWIG KÖSTERS R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER JOSEF HUBERTUS R.J.B.19/1K. 5.07.1915
GEFREITER PETERS SCHOTES R.J.R.220/10K. 7.07.1915
ERS.RES. EMIL ECKHOFF R.J.R.220/2K. 7.07.1915
ERS.RES. MICHAEL WINLING R.J.R.220/12K. 3.07.1915
GEFREITER KARL NÜSKEN R.J.R.220/12K. 3.07.1915
KRIEG.FRW. ADAM JANICKI R.J.R.220/11K. 5.07.1915
MUSKETIER AUGUST FEDELER R.J.R.220/11K. 5.07.1915
ERS.RES. KARL WEISSGERBER R.J.R.220/11K. 5.07.1915
JÄGER WALTER WINTE R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER JOHANN JANKOWSKI  *19 R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER FRANZ WIBBECKE R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER FRITZ VON HAGEN  *20 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER JOHANN HEUN  *21 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
OBERJÄGER FRANZ SCHIEBEL R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER ERNST BUSCHMANN  *22 R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER CAS.HENNIGFELDT R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER FRITZ GEBHARDT R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER AUGUST MÖLLER R.J.B.19/4K. 3.07.1915
JÄGER HUGO SCHUMANN R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER OTTO SCHOLZ R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER PET.JOHANN ARERA R.J.B.19/1K. 5.07.1915
SHÜTZE FRANZ GOERKE R.J.B.19M.G.Z.104 5.07.1915
JÄGER HERMANN OHNSTEDT R.J.B.19/3K. 3.07.1915
JÄGER THEODOR FISSMANN  *23 R.J.B.19/2K. 5.07.1915
JÄGER HEINRIHC JANNES  *24 R.J.B.19/2K. 5.07.1915
JÄGER FRITZ WOLFF  *25 R.J.B.19/2K. 5.07.1915
JÄGER EMIL EMMERICH  *26 R.J.B.19/2K. 5.07.1915
JÄGER HERMANN DREBENSTEDT  *27 R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER RUDOLF BREIDERHOFF  *28 R.J.B.19/2K. 3.07.1915
JÄGER RUDOLF DICKMANN R.J.B.19/1K. 5.07.1915
JÄGER KONRAD KÄMPF R.J.B.19/4K. 5.07.1915
JÄGER MATHIAS BLAU  *29 R.J.B.19/2K. 3.07.1915
JÄGER JAKOP HILGERT  *30 R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER HERMANN SCHOLZ  *31 R.J.B.19/2K. 5.07.1915
JÄGER JOHANN LAMBERT R.J.B.19/3K. 5.07.1915
JÄGER ERNST HENKEL  *32 R.J.B.19/2K. 3.07.1915
Objaśnienia:
*10 - data urodzenia (25.08.1894 ),*11-(28.02.1876 ) ,*12 -(28.10.1878),*13, -(23.12.1894) *14 -(25.03.1895) ,*15 -(28.08.1885)
,*16 -(18.01.1892),*17 -(,13.07.1897),*18 -(,31.03.1881)*19 -(24.12.1894) ,*20 -(17.04.1892) ,*21 -(04.01.1894) ,*22 -
(22.06.1892) ,*23 -(25.06.1895) ,*24 -(20.10.18910, *25 -(30.10.1896),*26 -(04.11.1887),*27 -(20.07.1888), *28, -(28.04.1883),
*29 -(11.06.1883) ,*30 -(17.10.1894),*31 -(19.08.1892   ),*32 -(24.12.1889)
daty urodzenia opracowałem na podstawie strony: http://www.weltkriegsopfer.de/index.html)
    Krzyże w kształcie pięciokąta zwróconego ku górze,z wyrastającym na wierzchołku
małym krzyżykiem
UNTFFEZ. FRANZ BURECK R.J.R.219/3K 6.07.1915
MUSKETIER ERNST PFEIFFER R.J.R.218/M.G.K. 5.07.1915
WEHRM. BERNHARD HERRISCH R.J.R.218/2K 6.07.1915
WEHRM. WILHELM LEY R.J.R.218/2K 6.07.1915
UNTOFFZ. PAUL OSTWALD R.J.R.218/2K 6.07.1915
MUSKETIER WILHELM PRÜSENER R.J.R.220/1K 7.07.1915
MUSKETIER WILHELM KALTENBACH R.J.R.220/11K 7.07.1915
LDSTM. GOTTH. SCHNEIDER R.J.R.220/3K 7.07.1915
MUSKETIER HEINRICH KOCH R.J.R.220/7K 7.07.1915
ERS.RES. ANTON DEGENHARDT R.J.R.220/3K 7.07.1915
LDSTM. WILHELM GROTE R.J.R.220/3K 7.07.1915
ERS.RES. WILHELM STELTEN R.J.R.219/1K. 5.07.1915
WEHRM. THEODOR BAUM R.J.R.219/1K. 5.07.1915
ERS.RES. FRITZ DREUHAUS R.J.R.219/8K. 3.07.1915
MUSKETIER HEINZ SWEERING R.J.R.219/3K. 6.07.1915
ERS.RES. HEINRICH HEISTERKAMP R.J.R.219/4K. 7.07.1915
UNTOFFZ. ADOLF LÜDDE R.J.R.220/5K. 7.07.1915
MUSKETIER JOHANN BONGARTZ R.J.R.219/6K. 6.07.1915
VIZEFELDW. JOHANN STADERMANN R.J.R.219/10K. 6.07.1915
MUSKETIER FRIEDRICH KOCIEMBA  *a R.J.R.219/4K. 7.07.1915
GEFREITER RICHARD MÜLLER R.J.R.218/3K. 6.07.1915
VIZEFELDW. FRIEDRICH WITZORECK R.J.R.218/3K. 6.07.1915
MUSKETIER JOSEF HEFFEN R.J.R.219/4K. 4.07.1915
ERS.RES. OTTO KEIL R.J.R.219/8K. 3.07.1915   *b
UNTOFFZ. GUSTAV SCHMIDT R.J.R.217/3K. 6.07.1915
GEFREITER FRANZ HUBE R.J.R.217/1K. 6.07.1915
UNTOFFZ. WILHELM SCHOMÄCKER R.J.R.218/9K. 10.07.1915
VIZEFELDW. JOSEF FUNKE R.J.R.218/6K. 7.07.1915
UNTOFFZ. FRITZ SANDER R.J.R.220/1K. 3.07.1915
V FLDW.O.A. HERMANN MAGELSDORF R.J.R.218/3K. 6.07.1915
ERS.RES. ALBERT HOFFMANN R.J.R.217/12K. 5.07.1915
KRIEGSFRW. OTTO BERGER R.J.R.220/2K. 3.07.1915
MUSKETIER ERNST MÖLLER R.J.R.219/4K. 8.07.1915
ERS.RES. KARL RADIT R.J.R.219/6K. 6.07.1915
LDSTM. PETER ROOSEN R.J.R.219/9K. 7.07.1915
ERS.RES. MAX LANGENSIEBEN R.J.R.219/9K. 6.07.1915
ERS.RES. JOSEF SCHLÜTER R.J.R.219/10K. 3.07.1915
UNTOFFZ. FRIEDRICH CARUS R.J.R.219/6K. 3.07.1915
RESERVIST EMIL KICKERMANN R.J.R.220/1K 7.07.1915
Objaśnienia:
*a -Stanislaus { wersja imienia na podstawie  (http://www.weltkriegsopfer.de/index.html)}
*b -05.07.1915-data śmierci wg.  (http://www.weltkriegsopfer.de/index.html)
Uwaga: Lista nazwisk poległych żołnierzy sporządzona na podstawie ocalałych inskrypcji z krzyży i tablic.

 Lista uzupełniająca na podstawie strony  (http://www.weltkriegsopfer.de/index.html)
 
NAZWISKO    STOPIEŃ WOJSKOWY    JEDNOSTKA    DATA URODZENIA    DATA ŚMIERCI       
Arora Johann     Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 1.Kp.     31.01.1893    5.07.1915       
Arzt Rudolf     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    6.01.1885    5.07.1915       
Berg Bernhard     Vizefeldwebel    10. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        2.07.1915       
Bergmann August      Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    14.02.1896    14.02.1896       
Bobbe Max    Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp    12.12.1894     3.07.1915        
Böker Karl    Landsturmmann    12. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        8.07.1915       
Dichaus Arnold    Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 1.Kp.     08.05.1891    5.07.1915       
Dieckmann Rudolf     Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 1.kp.     2.04.1896     5.07.1915       
Dizien Paul    Oberjäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 1.Komp.    01.06.1895    5.07.1915       
Dohm Karl     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    07.10.1887    5.07.1915       
Dohmganz Paul    Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp    01.02.1887    3.07.1915       
Dreckmeyer Karl    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.    22.01.1896    3.07.1915       
Drenhaus gen.Krancuberg Fritz    Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        5.07.1915        
Dzengowski Johann    Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    28.12.1895    5.07.1915        
Ehlert Karl    Vizefeldwebel    Reserve-Jäger-Btl. 19, 3.kp.     02.06.1873    5.07.1915       
Eisenbach Jakob     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    08.10.1894    5.07.1915       
Freijnik Karl    Musketier    2. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        6.07.1915       
Gartz Richard    Vizefeldwebel    Res.-Jäger.-Batl.19, 3.Komp.    2.06.1893    5.07.1915       
Geuyen Hermann    Landsturmmann    10. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        4.07.1915      
Guddat Karl     Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 3.Kp.     21.07.1894    5.07.1915       
Haack Heinrich     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp    22.12.1897    3.07.1915       
Hester Wilhelm    Landsturmmann    1. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        5.07.1915       
Hillebrand Otto    Landsturmmann        3. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219        8.07.1915       
Höhner Karl     Oberjäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.    17.03.1882     5.07.1915       
Jonen Barthel    Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp.    1.07.1891    5.07.1915        
Jung Heinrich    Ersatz-Reservist    Reserve-Inf.-Rgt. 219, 8. Kp.        4.07.1915       
Kaß (Kass) Bernhard    Reservist    1. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         5.07.1915       
Kesselring Wilhelm    Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219          5.07.1915       
Kindeler Wilhelm     Ersatz-Reservist    12. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         7.07.1915       
Krings Peter     Musketier    11. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         2.07.1915       
Kryzaniak Stephan     Unteroffizier    1. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         5.07.1915       
Kubtzki Valentin    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.     13.02.1887    5.07.1915       
Kuhn Jakob    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.    8.07.1876    5.07.1915       
Langensiepen Albert-Max     Ersatz-Reservist    Reserve-Inf.-Rgt. 219, 6.Kp.         6.07.1915       
Mann Emil      Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         3.07.1915       
Matzke Wilhelm     Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         4.07.1915       
Minor Heinrich     Musketier    11. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         6.07.1915       
Morsch Friedrich    Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp.        3.07.1915       
Müller Walter     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp.     6.07.1893    5.07.1915       
Nonhoff Heinrich      Ersatz-Reservist    12. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219          7.07.1915       
Oerschkes Franz    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.     4.03.1896    3.07.1915       
Ohnesorge Helmuth     Ersatz-Reservist    10. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         6.07.1915       
Olschewski Emil     Jäger    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         5.07.1915       
Ostermann Wilhelm     Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 2.Kp.     14.02.1895     5.07.1915       
Pfeiffer Alfred    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.     22.01.1894     8.07.1915       
Raeder Christoph    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 3.Komp    22.09.1894     5.07.1915       
Reinhardt Ernst    Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         3.07.1915       
Reinowski Leon     Ersatz-Reservist    Reserve-Inf.-Rgt. 219, 3.Kp.         6.07.1915       
Rudak Karl    Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         4.07.1915       
Schaller Fritz    Musketier    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         3.07.1915       
Schmelzpfennig A.    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19,2.Komp.     6.05.1896    5.07.1915       
Schumacher Josef     Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.     5.04.1883    5.07.1915       
Schusmeyer Karl    Jäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.     22.02.1893    5.07.1915       
Schwarze Gustav    Reservist    3. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         3.07.1915       
Sehr Friedrich     Ersatz-Reservist    8. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         5.07.1915       
Stilner (Stilper) Christian     Landsturmmann    Reserve-Inf.-Rgt. 219, 4.Kp.         7.07.1915       
Voigt August     Jäger    Res.-Jäger.-Batl.19, 2.Komp.     27.11.1888    4.07.1915       
Volkmar Bernhard    Landsturmmann    9. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         5.07.1915       
Wagner Karl     Unteroffizier    2. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         3.07.1915       
Wennersheide Theodor    Ersatz-Reservist     3. Kp. / Reserve-Infanterie-Regiment 219         4.07.1915       
Wieland Heinrich    Jäger    Reserve-Jäger-Btl. 19, 4. Kp    27.09.1895    5.07.1915       
Wulf Johann     Oberjäger    Res.-Jaeger.-Batl.19, 2.Komp.    6.01.1879    3.07.1915       
                       
                    


Tablica główna

Żeliwne tablice grobowe

Żeliwna tablica grobowa. (Trąbka jest symbolem batalionów strzeleckich)

Żeliwna tablica grobowa. (krzyż jest symbolem batalionów piechoty)

Stela oficerska

Krzyż z tablicą w kształcie pięciokąta. ( polskie nazwisko)

Krzyż owalny. (Adam  Janicki  Polak)

Fragment oficerskiej tablicy żeliwnej

Rząd krzyży poległych

   

Epegeiro

Podobne artykuły


11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 408
11
komentarze: 10 | wyświetlenia: 1663
11
komentarze: 32 | wyświetlenia: 415
10
komentarze: 8 | wyświetlenia: 699
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 926
9
komentarze: 2 | wyświetlenia: 243
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 272
9
komentarze: 10 | wyświetlenia: 600
9
komentarze: 20 | wyświetlenia: 309
9
komentarze: 18 | wyświetlenia: 372
9
komentarze: 12 | wyświetlenia: 443
9
komentarze: 4 | wyświetlenia: 542
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 291
9
komentarze: 7 | wyświetlenia: 590
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 579
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  mss72,  09/01/2012

Fajnie,że są ludzie,których jeszcze to interesuje)

  epegeiro,  09/01/2012

Dzięki za komentarze.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska