Login lub e-mail Hasło   

Krótka historia bankowości

genesis dzisiejszych korporacji finansowych
Wyświetlenia: 23.229 Zamieszczono 25/02/2012
Pierwszą formą handlu była wymiana towarowa. Kupcy przemierzali szlaki, wymieniając towary. Sposób był prymitywny, często bywało, że jednych towarów był nadmiar, innych brakowało. Kłopot polegał na magazynowaniu, wiele towarów ulegało zepsuciu, większość stanowiły towary żywnościowe. Potem wprowadzono namiastki pierwotnego pieniądza: sól, zboże, skóry, wino. Określone towary, z reguły te, które nie ulegały zepsuciu stanowiły przelicznik towarowy. Z czasem ich miejsce zajęły łatwiejsze w obrocie metale, początkowo miedź i brąz, potem srebro i złoto. Twórcami pierwszych na świecie monet ( małych kawałków metali) prawdopodobnie byli Fenicjanie. Początkowo miały postać kulek o określonej wadze, a towary zaczęto wyceniać w zależności od popytu i podaży w owych kulkach. Sposób był już znacznie prostszy, ale zawierał jedną podstawową wadę. Zbyt wielu było chętnych na owe kulki. Podróże z "kulkami" były śmiertelnie niebezpieczne. 

Kupcy zostawiali swoje monety u złotników, a ci wydawali im tzw. kwity depozytowe, które były dowodem posiadanego kapitału. Nabywcy kwitów mogli oprocentować swoje złoto czy srebro. Tak narodził się pierwszy pieniądz papierowy.

Złotnicy stali się pierwszymi bankierami. Po czasie zaczęli emitować coraz więcej kwitów depozytowych. Początkowo każdy bank emitował swoje pieniądze. Powodowało to jednak chaos i zamieszanie. W gąszczu różnych eminentów trudno było było się połapać. Stan taki powodował nadużycia. Dopiero akceptacja papierów przez władze państwa zaprowadziły względny porządek. Później banki emisyjne w większości krajów upaństwowiono, ustanawiając centralną władzę monetarną.  Obok monet z metali funkcjonował wygodny pieniądz papierowy. Kupcy byli bezpieczniejsi, nie wożono złota, srebra, kwit był imienny i zbywalny, mały i łatwiejszy do schowania niż worki, czy skrzynie z monetami. 

W starożytnytności operacje kapitałowe i operowanie kredytem, w tym pobieranie procentów od pożyczek było naturalną częścią gospodarki. W IV wieku p.n.e Arystoteles stwierdził, iż pieniądz jest środkiem nieproduktywnym. Jednym słowem pieniądz nie może produkować pieniądza. Na pozór logiczne, ale nieprawdziwe.

Pieniądz jest towarem jak każdy inny. A żadna gospodarka nie może funkcjonować bez kredytu. Upraszczając można podzielić świat na tych, którzy mają pomysł i na tych, któzy mają pieniądze na jego realizację. Bez połączenia tych dwóch podmiotów, każdy najbardziej genialny projekt skazany jest na niepowodzenie. W ten sposób pieniądz staje się produktywny.

Inwestowany w przedsięwzięcie gospodarcze po czasie przynosi profity, którym dzielą się przedsiębiorca i bankier po drodze dając dodatkowo źródło utrzymania wielu rodzinom.

Od początku chrześcijaństwa przeciw lichwie występowało większość  świętych Bazyli, Klemens z Aleksandrii, Grzegorz z Nyssy, Jan Chryzostom, Ambroży, Hieronim i Augustyn. Intencje były słuszne i zasadne. Miało to na celu wyeliminowanie wyzysku. Pod wpływem tych opinii Sobór Nicejski a potem papież Leon I zabronili uprawiania lichwy. Lichwą stała się jakakolwiek działalność polegająca na pożyczaniu pieniędzy na procent. Początkowo dotyczyło to tylko duchownych. Reszty dopełnił Karol Wielki, który dekretem z 789 r. rozciągając ów zakaz także na osoby świeckie. Od końca XII w. lichwiarzy zaczęły ścigać sądy biskupie. Doktryna stała się bardzo surowa, a pożyczanie pieniędzy na procent ścigano z całą konsekwencją. Wtedy właśnie lukę wypełnili Żydzi. Co prawda w torze napisano :„Jeśli Twój brat zubożeje, podtrzymasz go (...) Nie będziesz brał od niego odsetek ani lichwy" (Kpł 25,35-36), jednak już „od obcych możesz się domagać" (Pwt 30,20-24). Żydowska moralność "swojego chroń, obcego złup". 

Dla Żydów okazało się to błogosławieństwem, ale i przekleństwem. Z jednej bowiem strony wyspecjalizowali się i zmonopolizowali operacje finansowo-bankowe, z drugiej jednak skupili na sobie zawiść, prześladowania i niechęć. Zasłużone i niezasłużone. Możni tamtego świata bardzo chętnie pożyczali, ale z regulowaniem należności bywało różnie. Odsetki od kredytów były wypadkową chciwości bankiera, ale i sporego ryzyka. To w dużej mierze powodowało niechęć do Żydów. Żyd najczęściej pozbawiony większości praw był bezradny. Winę za lichwiarskie odsetki ponosiły najczęściej obie strony. Koszty niespłaconych kredytów musiały być przerzucone na kolejnego kredytobiorcę.

Przykładem dwulicowości Watykanu było z kolei to, że operacjami lichwiarskimi mogli się zajmować finansiści nie-Żydzi z Lombardii, Cahors i Florencji, ale oni zajmowali się operacjami finansowymi papiestwa. Późniejsze sobory konsekwentnie obstawały przy tej linii, aż do XIX w. Dogmat jednak stał się uciążliwy i należało coś z tym zrobić.

Trzeba było pojednać się z procentami i uznano, przy całej grzeszności lichwy, że pobieranie od pożyczek odszkodowań za niemożność dysponowania swoimi pieniędzmi oraz za ryzyko kredytowe związane z transportem morskim są neutralne i zgodne z Prawem Bożym. Dopuszczono też karę za nieterminowe spłacenie pożyczki.

Potem wymyślono inne furtki. W XV w. Bernardyn ze Sieny odróżnił „lichwę rzeczywistą" od „pozornej". I zaczął zakładać tzw. banki pobożne. Pożyczano w nich pod zastaw z odsetkami w wysokości ok. 4-10%. Taki współczesny lombard. Dominikanie nie mogli tego puścić płazem i franciszkanie byli przez nich ostro atakowani. Sporom położył kres papież uznając banki franciszkańskie za zgodne z Prawem Boskim. Pragmatyzm zaczął zwyciężać doktrynę.

Ubogi Żyd Isaac Rotszyld osiedlił się we Frankfurcie nad Menem w 1530 roku. Był protoplastą rodu największych bankierów. Rozkwit rodzinnych interesów nastąpił jednak w latach sześćdziesiątych XVIII wieku, kiedy Mayer Amschel Rothschild założył kantor finansowy. Dziś to jedna z najbardziej wpływowych rodzin na świecie. Królowie bankierów i bankierzy królów. W latach 1900-1914 wysuwają się na czoło w Ameryce i na świecie jeszcze dwie międzynarodowe potęgi finansowe : Rockefellerów i grupa Morgana. Rockefellerowie rządzą imperium naftowym "Sandard Oil", przejmują kontrolę nad rynkami miedzi , stali , tytoniu oraz centrów bankowych, w szczególności "National City Bank" i U.S. Trust Company" jak też nad jednym z największych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych na świecie "Equitable Life and Mutual " w Nowym Jorku. Z kolei Morganowie rządzą przemysłem stoczniowym, elektrycznością, kauczukiem, jak również centrami bankowymi - "National Bank of Commerce" i "Chase National Bank" oraz firmami ubezpieczeniowymi. Klejnotami ich fortuny są "General Electric" oraz "Guaranty Trust Company".  

Żydowskie rodziny bankierów są dziećmi doktryny chrześcijańskiej. Monopol finansowy tworzony przez stulecia jest trudny do złamania.  Dziś można mieć pretensje do garbatego, że ma dzieci proste.

Na zdecydowaną zmianę stanowiska jednak trzeba było czekać aż do 1830 r. Święte Oficjum w odpowiedzi na list pewnego biskupa, odpowiedziało, by nie nękać już więcej zarabiających na procentach od kapitału. Hamulcowi odpuścili.

Dziś Watykan posiada własny bank pod nazwą Instytut Dzieł Religijnych, którego nie ominęły poważne skandale finansowe.

 

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 769
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 73280
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648154
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15101
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21568
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40515
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17440
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22661
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13131
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53289
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18146
25
komentarze: 6 | wyświetlenia: 18698
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Zauważyłem brak logiki w twoim wywodzie:
Najpierw twierdzisz, że kupcy deponowali u bankierów złoto, by nikt go nie ukradł. Dalej, że za zdeponowane złoto bankierzy wystawiali "kwity depozytowe", a potem że "Tak narodził się pierwszy pieniądz papierowy".
Czy jeśli kwit depozytowy był na okaziciela, a tak sugerujesz twierdząc, że był pieniądzem to był bezpieczniejszy niż złoto. Moim z ...  wyświetl więcej

Kwit depozytowy był środkiem płatniczym, nie tylko potwierdzeniem wpłaty i zbywalnym. Za zdeponowane pieniądze można było kupić towar w innym miejscu bez potrzeby transportowania monet. Zamierzeniem artykułu jest wytłumaczenie dlaczego większość instytucji finansowych jest w rękach Żydów. To jedynie wstęp. Historia banków to materiał na książkę.

@Andrzej P Urbański
Nie zgadzam się zarzucanym przez Ciebie brakiem logiki - kwit depozytowy znacznie łatwiej ukryć niż sakiewkę lub worek ze złotem.
A Grameen Bank i jego mikrokredyty z perspektywy czasu nie wyglądają tak jednoznacznie:
http://klid.pl/ramka/2596/mikr(...)acenie/
P ...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  26/02/2012

Z tego co pamiętam Muhammad Yunus założył ten bank z czystej chęci zysku, bo to była luka na rynku ofert bankowych, a nie z jakiś pobudek moralnych. A mimo to dostał za to pokojową nagrodę Nobla. Hmmm, ciekawe.

Bank jest przedsiębiorstwem generującym zysk z różnicy oprocentowania wkładów i kredytów. Można oczywiście pożyczać 100 zł i odbierać po latach 100 zł, ale to będzie towarzystwo charytatywne, które musi sobie poszukać sponsora pokrywającego koszty i inflację.

  Rotek  (www),  26/02/2012

Wiem, wiem Hamiltonie. W sumie to studiuję zarządzanie, więc coś tam na ten temat liznąłem ;) Nie o to mi jednak chodzi. Chodzi o to, że pomoc tym ubogim ludziom była zwyczajnym efektem ubocznym. I teraz pytanie, czy Nobla powinno się dostawać za sam czysty efekt, czy również brać pod uwagę szlachetne motywy, których tutaj zabrakło.

Niekoniecznie to co pozbawione zysku jest szlachetne i odwrotnie. John D. Rockefeller zarobił gigantyczną fortunę na produkcji nafty, dzięki nowej technologii , a ceny nafty spadły z ponad 30 centów do 8 centów za galon, a to spowodowało, że nafta stała się oświetleniem ubogich. Zyskały obie strony. Zysk jest kategorią ekonomiczną, nie moralną.

  krychoo85  (www),  25/05/2012

Z tej dyskusji dowiedziałem się więcej ciekawych rzeczy niż z samego artykułu ;)

  adam120  (www),  29/06/2012

Bo to nie jest ważne jakie masz intencje tylko jaki jest efekt ;)

  Bilbo Bagins  (www),  28/02/2012

Franciszkanie zakładali tzw. banki pobożne, czyli kasy zapomogowo-pożyczkowe, których celem była ochrona ubogiej ludności przed lichwą. Na umiarkowany procent, albo i bez niego, użyczano pożyczek każdemu, kto znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. Oprócz banków pieniężnych zakładano również „banki zbożowe”, których celem było popieranie rolnictwa przez pożyczanie ziarna na zasiew ubogim rolnikom, którzy potem zwracali je po żniwach z pewną nadwyżką.
Artykuł nieobiektywny.

@Bilbo Bagins: Nie wierzę, że każdemu. Niespłacalność pożyczek w dzisiejszych czasach jest bardzo duża. Podejrzewam, że kiedyś było jeszcze trudniej.

Ty wogóle masz inne zajęcie niż oczernianie Kościoła? Bo wiesz czym innym jest szukanie prawdy a czym innym szukanie potwierdzenia hipotezy.

Nie widzę niczego zdrożnego w działalności franciszkanów. Przeciwnie. Gdzie ten brak obiektywizmu i próba oczernienia:
Nie było doktryny kościelnej zakazującej oprocentowanych pożyczek?
Żydzi nie zdominowali rynku usług bankowych i finansowych?
Nie ma żadnego związku z tym zakazem działalności bankowej, a dominacją
Żydów w tej dziedzinie?
Czy trzeba być geniuszem ...  wyświetl więcej

Biblia nie jest podręcznikiem do ekonomii, ani polityki, kosmologii, czy paleontologii. Teraz, kiedyś uważano inaczej.
Poczytaj:
http://mateusz.pl/JPII/rozmowy(...)i08.htm

  Bilbo Bagins  (www),  29/02/2012

Nie mam zamiaru pisać artykułu ani za ani przeciw Kościołowi. Przynależenie do niego jest indywidualną sprawą każdego człowieka, sprawą sumienia, a sumieniem ludzi nie powinno się manipulować. Nikt nie może stwierdzić ze to co mówi jest prawdą, bo jeśli się myli a miliony w to uwierzą to będzie katastrofa, tak jak z faszyzmem, socjalizmem i każdym innym -izmem może nawet katolicyzmem.

Spalmy zatem podręczniki historii, bo może ktoś się gdzieś pomylił, ludzie uwierzą i dojdzie do katastrofy.
Powinno się zabronić produkcji samochodów, bo zdarzają się wypadki.

Historia to zbiór faktów kompletowany przez ludzi, a ludzie są omylni. Ktoś w twoim wieku powinien pamiętać jak nauczano histori w PRL-u, jak twierdzono, że "Sprawa Katynia" to wymysł.
Człowiek powinien dążyc do obiektywizmu i jeśli pisze o historii to nie powinien kierować się uczuciami lub uprzedzeniami jak ty to robisz.
Przykład samochodów od bani. Co ma wspólnego technika z ideologią??????

To ty reagujesz emocjonalnie. Ja kierowałem się faktami.

Zabrakło argumentów hehe....Mustela putorius...

Bilbo błysnąłeś znajomością zoologii, to pewnie kolejny z twoich licznych fakultetów. Dyskusję uznajmy za zakończoną, bo żadne argumenty cię nie przekonają, że czarne jest czarne, a białe jest białe, hehe

  Bilbo Bagins  (www),  03/03/2012

Jak na razie to nie podałeś żadnych argumentów. Rzucasz parę sloganów a jak krytyka podnosi głowę to uciekasz pod kołdrę. Żałosne....

Bilbao z takimi jak ty się nie dyskutuje. Nawet nie podaje się ręki. Zarzucasz mi kłamstwo, w komentarzu potwierdzasz, że franciszkanie prowadzili banki, propozycja napisania własnej wersji jest dla ciebie ponad twe wątłe siły, a mnie zarzucasz tchórzostwo. I czego oczekujesz? Mam się przed tobą tłumaczyć. Znasz bajkę o wężu, jak nie to s.........

Zawsze musisz mieć ostatnie słowo? Nie prowadzili banków, tylko kasy zapomogowo-pożyczkowe, czytaj wszystko, a nie to co jest ci potrzebne.

Co chcesz przez to udowodnić? Problem polegał na tym, że KK wrzucił wszystko do jednego worka, a działalność franciszkanów w tym zakresie również początkowo wzbudzała sprzeciw innych członków katolickiej społeczności. Doktryna ewoluowała od całkowitego zakazu do norm jakie obowiązują dziś. O tym ten art.

http://www.przk.pl/nr/wiara_i_(...)ow.html

To czy Żyd prowadził czy nie prowadził banku, to nieważne. Ważne czy - jeśli go prowadził - robił to w/g zasad bożych, czy nie oszukiwał itd. I proszę Autora o nie mylenie Chrześcijanstwa z Judaizmem, i to źle pojętym - tak przez Autora jak i niektórych Żydów.

  adam120  (www),  04/07/2012

Swoją drogą to żydzi bardzo się wnerwią właśnie (chyba wczoraj) trybunał praw człowieka wypowiedział się na tema obrzeżania -to okaleczanie ciała, pozbawianie podstawowych praw człowieka dziecka. Obrzezanie w Unii Europejskiej może być niedługo zakazane tak jak kradzież pieniędzy z baku ;)

W porządku artykuł. Nie lubię się czepiać szczegółów :) Odrzucając drobnostki można, wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski.

http://eiba.pl/z

Aaa, to oczywista. :-)

  Sholove  (www),  02/07/2012

Dzięki Waszym komentarzom autor artykułu może go teraz uzupełnić i będzie bardziej wartościowy, więc chyba wszystkim to wyszło na dobre ;)

  akula,  06/08/2012

Dla uzupełnienia artykułu polecam film pt. "Money as Debt" - Pieniądz jako dług.

  fikusz  (www),  03/01/2014

Powinni tego uczyć w szkołach!

http://x-profit.com/
Uczestnicząc w serwisie X-Profit.com otrzymasz od 2$ do 10$ za lot, którym handlujesz sam!

Zamknięte pozycje, które są mniejsze niż 1.0 lot(np.0.01lot) również będą rozliczane.

Sprawdz i przekonaj sie jak dziala procent skladany na forex.

Sygnaly Forex Analizy Forex Rabaty Forex Forum Forex Strategia na Forex Systemy na Forex

  kk1984  (www),  03/06/2016

Mimo nieprzychylnych komentarzy to ja się sporo nowych rzeczy dowiedziałem (oby zgodnych z prawdą :) i nie żałuje tych paru minut

  dagmara20  (www),  17/04/2018

całkiem ciekawy artykuł, taki pouczający.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska