Login lub e-mail Hasło   

Śladami dziedzictwa UNESCO w Indiach

... wakacje moich marzeń ! .... może ....bo przecież ..."Prawdziwi podróżnicy to ci, którzy wyruszają, aby wyruszyć...
Wyświetlenia: 4.386 Zamieszczono 21/06/2012

"Tylko pokonując szczyty życia,dostrzec możemy nowe ścieżki.
A podróżując tymi ścieżkami,możemy osiągnąć nowe cele.
W życiu istnieją pewne związki, o których wiemy...
Ale nie chcemy ich wyjawić sobie na wzajem.
Ale tam w środku serce rozumie wszystko, Wszystko wie.
Serce pokazuje sny,które nigdy nie staną się rzeczywistością.
Dystans pomiędzy snem a rzeczywistością to tylko mrugnięcie.
Sen jest, gdy oczy są zamknięte.
A rzeczywistość gdy są otwarte." 

 Humko Deewana Kar Gaye

Wyprawa moich marzeń  ...

"Prawdziwi podróżnicy to ci, którzy wyruszają, aby wyruszyć."

Charles Baudelaire

 „Oto naprawdę są Indie!

Kraj marzeń i romantycznych wzruszeń, bajecznego bogactwa i niewiarygodnej nędzy, wspaniałości i bladych promyków nadziei, pałaców i lepianek, karłów i gigantów i lamp Aladyna, tygrysów i słoni, kobr i dżungli, kraj stu narodów i stu języków, tysiąca religii i dwóch milionów bogów (...), jedyny kraj pod słońcem, który wszyscy ludzie pragną ujrzeć, a raz ujrzawszy, choćby tylko przelotnie, nie zechcą oddać ujrzanego obrazu za wszystkie widoki świata razem wzięte.”

MARK TWAIN, More Tramps Abroad, 1897

 

Groty w Adżancie (K I, II, III, VI / 1983)

W wykutych skale grotach Adżanty znajduje się zespół zabytków buddyjskich, z których pierwsze pochodzą z II i I w. p.n.e. Kolejne, większe i bogato zdobione groty, wykute zostały w epoce Guptów (V i VI w. n.e.). Malowidła i rzeźby Adżanty uważane są za arcydzieła buddyjskiej sztuki sakralnej, o znaczącym oddziaływaniu artystycznym.

Indischer Maler des 6. Jahrhunderts 001.jpg

 

Groty w Elurze (K I, III, VI / 1983)

Ściśle przylegające do siebie trzydzieści cztery klasztory i świątynie zostały wykute w ścianie wysokiego zbocza bazaltowego w pobliżu Aurangzebu. Elura, z nieprzerwaną serią zabytków pochodzących z lat 600-1000, przywróciła do życia cywilizację dawnych Indii. Zespół Elury stanowi unikalne osiągnięcie artystyczne i techniczne, a sanktuaria buddyjskie, hinduistyczne oraz dźinijskie ilustrują ducha tolerancji, charakterystycznego dla dawnych Indii.

Obrazek

 

Czerwony Fort w Agrze (K III / 1983)

W sąsiedztwie ogrodów Tadż Mahal, Czerwony Fort w Agrze, cenny zabytek XVII-wiecznej sztuki Mogołów, jest potężną twierdzą z czerwonego piaskowca, obejmującą - w obrębie 2,5-kilometrowych murów - miasto cesarskie z licznymi bajkowymi pałacami, takimi jak pałac Dżahangira i wzniesiony przez Szahdżahana Khas Mahal, sale audiencyjne (Diwan-i-Khas) oraz dwa piękne meczety.

Czerwony Fort, AgraObrazek

Tadż Mahal (K I / 1983)

Monumentalne mauzoleum grobowe z białego marmuru zostało wzniesione w Agrze w latach 1631-1648, na polecenie Szahdżahana, władcy z dynastii Wielkich Mogołów, dla upamiętnienia jego ukochanej żony. Tadż Mahal, najdoskonalszy skarb sztuki muzułmańskiej w Indiach, jest jednym z powszechnie podziwianych arcydzieł dziedzictwa ludzkości.

Tadż Mahal Tadź Mahal

Świątynia Słońca w Konaraku (K I, III, VI / 1984)

Świątynia w Konaraku, położona na wybrzeżu Zatoki Bengalskiej i zwrócona w kierunku wschodzącego słońca, jest monumentalnym przedstawieniem rydwanu boga Słońca Surji, o dwudziestu czterech kołach, obficie zdobionymi rzeźbionymi motywami symbolicznymi oraz o zaprzęgu złożonym z sześciu koni. Świątynia zbudowana została w XIII w. i jest jednym z najsłynniejszych sanktuariów hinduistycznych Indii.

Plik:Konark Temple.jpgObrazek

Zabytkowy zespół w Mahabalipuram (K I, II, III, VI / 1984)

Zespół świątyń, powstały na wybrzeżu koromandelskim z inicjatywy władców z dynastii Pallawów, został wykuty w skale i zbudowany w VII i VIII w. Zespół tworzą świątynie w kształcie wozów zwane ratha, świątynie skalne mandapa, monumentalne reliefy skalne, takie jak słynne Zejście Gangesu na Ziemię oraz Świątynia Nadbrzeżna, z setkami rzeźb ku chwale Śiwy.

Plik:Shore Temple (2443686883).jpg

Park Narodowy Kaziranga (N II, IV / 1985)

W samym sercu Asamu, park Kaziranga, jeden z ostatnich niezakłóconych przez człowieka obszarów północnych Indii, zamieszkuje największa na świecie populacja jednorogich nosorożców indyjskich oraz liczne inne gatunki ssaków - tygrysy, słonie, pantery, niedźwiedzie oraz tysiące ptaków.

Obrazek Kaziranga National Park by <a href=''>Hide Katada</a>

 

Rezerwat zwierząt w Manas (N II, III, IV / 1985)

U podnóża Himalajów, gdzie lesiste wzgórza przeplatają się z łąkami aluwialnymi oraz z lasami tropikalnymi, rezerwat Manas zamieszkuje bogata fauna, składająca się z wielu zagrożonych gatunków, takich jak tygrysy, świnie karłowate oraz indyjskie słonie i nosorożce.

Obrazek

Plik:Manas National Park.jpg

Park Narodowy Keoladeo (N IV / 1985)

Park Narodowy Keoladeo, dawny teren książęcych polowań na kaczki, stanowi główne zimowisko tysięcy ptaków wodnych przybywających z Afganistanu, Turkmenistanu, Chin i Syberii. Występuje tam 364 gatunków ptaków, wśród których rzadki żuraw syberyjski.

 Park Narodowy Keoladeo (Bird Sanctuary) w Radżastan, Indie Zdjęcie Seryjne - 4326816

Kościoły i klasztory Goa (K II, IV, VI / 1986)

Zespół kościołów i klasztorów Goa, dawnej stolicy Indii Portugalskich, a szczególnie kościół Bom Jesus, w którym znajduje się grób świętego Franciszka Ksawerego, ilustruje działalność misyjną w Azji. Zabytki te rozpowszechniły wzorce sztuki manuelińskiej, manieryzmu i baroku we wszystkich krajach misyjnych w Azji.

Obrazek

Zespół zabytkowy w Khadźuraho (K I, III / 1986)

Świątynie w Khadźuraho, z których obecnie pozostało jedynie około dwudziestu, są dziełem dynastii Ćandelów, której świetność przypadła na lata 950-1050. Dzielą się one na trzy odrębne grupy i należą do dwóch różnych religii: hinduizmu i dźinizmu, tworząc przykładną syntezę architektury i rzeźby. Świątynia Kandariji Mahadewy posiada bogatą dekorację rzeźbiarską zaliczającą się do największych arcydzieł plastyki hinduskiej.

Plik:Khajuraho11.jpg

 Khajuraho

 

Zespół zabytkowy w Hampi (K I, III, IV / 1986)

Surowe i imponujące Hampi było ostatnią stolicą ostatniego wielkiego państwa hinduskiego Widźajanagara, którego książęta, niezwykle bogaci, rozkazali wznieść świątynie drawidyjskie oraz pałace, podziwiane przez podróżników w okresie pomiędzy XIV i XVI w. W 1565 r. miasto zostało zdobyte przez Konfederację Islamską Dekanu, było plądrowane przez 6 miesięcy, po czym zostało opuszczone.

ObrazekPlik:Hampi 0018.jpg

Fatehpur Sikri (K II, III, IV / 1986)

„Miasto zwycięstwa”, zbudowane w drugiej połowie XVI w. przez sułtana Akbara, było stolicą państwa Wielkich Mogołów jedynie przez dziesięć lat. Stanowi ono jednolity zespół architektoniczny, z licznymi zabytkami i świątyniami, wśród których znajduje się jeden z największych meczetów Indii, Jami Masjid.

Fatehpur Sikri

 

Zespół zabytkowy w Pattadakal (K III, IV / 1987)

Zabytki w Pattadakal, w stanie Karnataka, ilustrują apogeum sztuki eklektycznej, która - w VII i VIII w. - za panowania dynastii Ćaluków, potrafiła stworzyć udaną syntezę form architektonicznych Indii północnych i południowych. Znajduje się tam seria imponujących świątyń hinduistycznych oraz jedno sanktuarium dźinizmu. W grupie tej wyróżnia się świątynia Wirupakszy, arcydzieło wzniesione około 750 r. przez królową Lokamahedevi, w celu uczczenia zwycięstwa odniesionego przez jej męża nad władcami Południa.

Obrazek

Groty w Elefancie (K I, III / 1987)

„Miasto grot”, położone na wyspie Morza Arabskiego w pobliżu Bombaju, tworzy zespół skalny typowy dla kultu Śiwy, w którym sztuka Indii odnalazła najdoskonalszy wyraz, szczególnie w monumentalnych rzeźbach groty głównej.

Wielkie żywe świątynie Ćola (K II, III / 1987, 2004)

Wielką świątynię Tańdźore (Tańdźawur) wzniesiono w latach 1003-1010, za panowania potężnego władcy Radżaradża, założyciela państwa Ćolów, które obejmowało Indie południowe i sąsiadujące wyspy. Świątynia Bryhadiśwara, otoczona dwoma pierścieniami murów na planie prostokąta, zbudowana jest z bloków granitowych i częściowo z cegły. Przykryta jest wimaną, wieżą w kształcie trzynastopiętrowej piramidy o wysokości 61 m i zwieńczona wybrzuszonym elementem kamiennym. Ściany świątyni pokrywa bogata dekoracja rzeźbiarska.

Dwie ogromne świątynie Ćola z XI i XII wieku zostały dodane do wpisanej wcześniej świątyni Brihadiswara w Thańdźawur. Pochodzą one z okresu rozkwitu Imperium Ćolów, po którym pozostały do dziś trzy ogromne XI i XII – wieczne Świątynie: Bryhadiśwarar w Thańdźawur oraz Gangaikonda Ćolaśwarar w Ćolapuram i Airawateśwarar w Darasuram. Świątynia Gangaikonda Ćolaswarar, wzniesiona przez Radżendra I, została ukończona w 1035 r. Jej mierząca 53 m vimana (święta wieża) ma wbudowane narożniki, podkreślające elegancką sylwetkę, kontrastującą z prostą i surową wieżą w Thańdźawur. 6 par potężnych, monolitowych posągów dwarapalas strzeże wejścia i znajdujących się wewnątrz bezcennych brązów. Kompleks świątyń Airawateswara, zbudowany przez Radżaradżę II w Darasuram, wyróżnia się 24– metrową vimaną oraz kamiennym posągiem Sziwy. Świątynie są świadectwem wspaniałych osiągnięć dynastii Ćola w architekturze, rzeźbie, malarstwie oraz ornamentyce wnętrz.

Brihadeshwara back right.jpg Bas reliefes w Mandir. Brihadishwarar Temple. Tańdźawur, Tamil Nadu, Indie Zdjęcie Seryjne - 8971766

Park Narodowy Sundarban (N II, IV / 1987)

Region Sundarban obejmuje obszar lądowy i wodny w delcie Gangesu, o łącznej powierzchni 10 tys km2, którego przeszło połowa znajduje się w Indiach, a pozostała część w Bangladeszu. Występuje tam największe na świecie skupisko lasów namorzynowych. Park zamieszkuje kilka rzadkich lub zagrożonych gatunków, m. in. tygrysy, ssaki wodne, ptaki i gady.

 Sundarban

Nanda Dewi i Park Narodowy Doliny Kwiatów (N III, IV /1988, 2005)

Położony bardzo wysoko w Zachodnich Himalajach, Park Narodowy Doliny Kwiatów w Indiach słynie z łąk, na których występują endemiczne kwiaty alpejskie i z nadzwyczajnego krajobrazu. Jest to bardzo zróżnicowany obszar, na którym występują też rzadkie i ginące gatunki zwierząt, takie jak azjatycki niedźwiedź czarny, leopard śnieżny, niedźwiedź brunatny i bharal (azjatycka dzika owca górska).

Pofałdowany krajobraz Parku Narodowego Doliny Kwiatów dopełniają dzikie i strome góry Parku Narodowego Nanda Devi, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa w 1988 r. Jest on jedną z najbardziej widowiskowych stref naturalnych Himalajów, nad którą góruje szczyt Nanda Dewi, o wysokości 7817 m n.p.m. Na terenie parku nie ma żadnej osady ludzkiej, a ze względu na niedostępność pozostał on prawie nienaruszony. Park stanowi siedlisko kilku zagrożonych gatunków ssaków, takich jak pantera śnieżna, piżmowiec oraz bharal (azjatycka dzika owca górska). Razem dwa parki tworzą unikalny obszar między łańcuchami gór Zanskar i Wielkimi Himalajami, ceniony od ponad stu lat przez alpinistów i botaników, a od bardzo dawna obecny w mitologii hinduskiej.

Nanda Devi 2006.JPG

Zabytki buddyjskie w Sańći (K I, II, III, IV / 1989)

W Sańći, około 40 km od Bhopalu, na wzgórzu dominującym równinę, wznosi się zachowany w całości zespół zabytków buddyjskich (monolityczne filary, pałace, świątynie i klasztory), pochodzących w większości z II i I w. p.n.e. Jest to najstarsze istniejące sanktuarium buddyjskie, które do XII w. stanowiło główny ośrodek buddyzmu w Indiach.

Obrazekhttp://www.eioba.pl/files/user15487/a179671/220px-sanchi.jpg

Grobowiec Humajuna w Delhi (K II, IV / 1993)

Grobowiec ten, zbudowany w 1570 r., ma istotne znaczenie kulturowe, gdyż stanowi pierwszy na subkontynencie indyjskim przykład grobu-ogrodu. Zainspirował on liczne nowatorskie rozwiązania architektoniczne, które najwybitniej uwidoczniły się w budowie Tadż Mahal.

Plik:Humayuns Tomb Delhi 31-05-2005 pic2.jpgPlik:Humayuns Tomb Delhi 31-05-2005 pic3.jpg

Kutb Minar i zespół zabytkowy w pobliżu Delhi (K IV / 1993)

Minaret Kutb Minar, położony kilka kilometrów na południe od Delhi, został zbudowany w początkach XIII w. Jest on wieżą z czerwonego piaskowca o wysokości 72,5 m, o średnicy podstawy 14,32 m i średnicy wierzchołka 2,75 m. Trzy kondygnacje wieży pokryte są przemiennie żłobkowaniem kanciastym lub zaokrąglonym. W sąsiedniej strefie archeologicznej znajdują się grobowce, wspaniały portal Ala'i Darwaza, wzniesiony w 1331 r. i uważany za arcydzieło sztuki indomuzułmańskiej, dwa meczety, wśród których Kuwwat-al-Islam, najstarszy w Indiach północnych, zbudowany z wtórnie użytych materiałów, pochodzących z około dwudziestu świątyń hinduistycznych.

Obrazek

Koleje górskie w Indiach (K II, IV /1999, 2005, 2008)

Obiekt obejmuje Darjeeling Himalayan Railway, linie kolejowe wpisane w 1999 r. jako pierwszy i najbardziej niezwykły przykład pasażerskiej kolejki górskiej oddanej do użytku w 1881, do budowy której zastosowano śmiałe rozwiązania z zakresu konstrukcji kolei w regionie górskim. Kolejka, przebiegająca przez niezwykle malowniczy krajobraz, jest nadal w użyciu i większość jej pierwotnych rozwiązań pozostała nienaruszona. Wpis został rozszerzony w 2005 o linię kolejową w Górach Nilgiri w Stanie Tamil Nadu. Jest to jednokierunkowa linia kolejowa o długości 46 km. Jej budowę zaplanowano już w 1854 roku, ale ze względu na trudności występujące na obszarze górzystym, prace rozpoczęto dopiero w 1891 roku i zakończono w 1908. Linia kolejowa zaczyna się na wysokości 326 m n.p.m. i osiąga w najwyższym punkcie 2203 m. Czynna nadal, stanowi zabytek ilustrujący osiągnięcia ówczesnej techniki. Kolej miała duże znaczenie w epoce kolonialnej, przewożąc ludzi i sprzyjając rozwojowi społeczno-gospodarczemu regionu. Kolejne rozszerzenie z roku 2008 objęło zbudowaną w XIX w. linię kolejową Kalka Shimla o długości 96 km, która zapewniła łączność ze światem położeniu wysoko w górach miastu Shimla.

Plik:KSR Train on a big bridge 05-02-12 71.jpeg

Zespół świątyni Mahabodhi w Bodh Gaya (K I, II, III, IV, VI / 2002)

Zespół świątynny stanowi jedno ze świętych miejsc związanych z życiem Buddy, a szczególnie z jego Oświeceniem. Pierwsza świątynia została wzniesiona przez cesarza Aśokę w III w. p.n.e., zaś obecna świątynia pochodzi z V lub VI w. n.e. Jest to jedna z najstarszych zachowanych świątyń buddyjskich w Indiach i jedna z nielicznych świątyń końca epoki Guptów zbudowanych w całości z cegły.

Plik:Mahabodhi in Bodhgaya.jpg

Mahabodhi Temple

Schroniska skalne Bhimbetka (K III, V / 2003)

Schroniska skalne Bhimbetka znajdują się u stóp gór Windhja, na południe od płaskowyżu Malwa w środkowych Indiach. Pięć zespołów naturalnych schronisk skalnych położonych jest wśród ogromnych ostańców z piaskowca, powyżej piętra gęstego lasu. Zespoły ozdobione są malowidłami, pochodzącymi z okresu od mezolitu do czasów historycznych. Przedstawienia figurujące na malowidłach naskalnych przypominają tradycje kulturowe mieszkańców dwudziestu jeden wiosek otaczających zespół.

Plik:A man being hunted by a beast, Bhimbetka Cave paintings.jpgPlik:Bhimbetka Cave Paintings.jpg

Dworzec kolejowy Czatrapati Sziwadżi, dawniej Dworzec Victoria (K II, IV / 2004)

Dworzec kolejowy Czatrapati Sziwadżi w Mumbaju (do 1985 r. Bombaju), niegdyś noszący nazwę Dworca Victoria, jest znakomitym przykładem indyjskiej architektury wiktoriańsko – neogotyckiej. Budynek, zaprojektowany przez brytyjskiego architekta F.W. Stevens’a, stał się symbolem Bombaju jako „Gotyckiego Miasta” i głównego międzynarodowego portu handlowego w Indiach. Terminal był budowany ponad 10 lat, począwszy od 1878 r., zgodnie z zasadami wiktoriańskiego gotyku, opartego na późnośredniowiecznych wzorach włoskich. Jego niezwykła kamienna kopuła, wieżyczki, ostre łuki i nieregularny plan parteru bliskie są tradycjom indyjskiej architektury pałacowej. Dworzec kolejowy Czatrapati Sziwadżi to niezwykły efekt spotkania dwóch kultur, powstały dzięki połączonym wysiłkom brytyjskich architektów i indyjskich rzemieślników, którzy stworzyli w Mumbaju nowy, unikalny styl architektoniczny.

Plik:Chhatrapati Shivaji Terminus (Victoria Terminus).jpg

 

Park Archeologiczny Czampaner – Pavagad (K III, IV, V, VI/ 2004)

Skupisko w znacznej mierze nieodkopanych jeszcze historycznych obiektów dziedzictwa kulturalnego tworzy imponujący krajobraz, który obejmuje miejsca prehistoryczne z okresu późnego mezozoiku (kreda), twierdzę na wzgórzu z okresu istnienia tu pierwszej stolicy hinduskiej oraz pozostałości XVI-wiecznej stolicy państwa Gudżarat. Miejsce to obejmuje również, pośród innych pozostałości, fortyfikacje, pałace, świątynie, przyległe tereny mieszkalne, obszar upraw rolnych oraz instalacje wodne z okresu od VIII do XIV wieku. Świątynia Kalikamata na szczycie wzgórza Pawagad, uważana za ważne sanktuarium, przyciąga rokrocznie tłum pielgrzymów. Miejsce to jest jedynym zachowanym w całości i w nienaruszonym stanie muzułmańskim miastem z czasów przedmogolskich.

Plik:Pavadagh.JPGPlik:Jama masjid in Champaner.JPG

Kompleks Czerwonego Fortu (K II, III, VI / 2007)

Kompleks Czerwonego Fortu, wzniesiony jako pałac Szachdżehana - piątego władcy (1628-58) imperium Mogołów w jego nowej stolicy Szachdżehanabadzie. Swoją nazwę zawdzięcza barwie murów z czerwonego piaskowca. Prywatne apartamenty królewskie to rząd pawilonów połączonych kanałem wodnym, zwanym Nahr-i-Behisht (Rajski Strumień). Pałac zbudowany został na podobieństwo raju opisanego w Koranie i umieszczony na jego ścianie napis głosi: „Jeśli istnieje raj na ziemi, to jest on tutaj, właśnie tutaj”. Ogólny projekt przestrzenny pałacu jest zgodny ze stylem budowli muzułmańskich, ale w każdym z pawilonów znalazły się elementy architektoniczne typowe dla budownictwa mogolskiego, łączącego tradycje perskie, timurydzkie i hinduskie. Nowatorski styl architektoniczny Czerwonego Fortu wywarł znaczny wpływ na kształt późniejszych budowli i ogrodów w Radżastanie, Delhi i Agrze.

Plik:Red Fort Wide.JPGPlik:Red Fort, Delhi by alexfurr.jpg

Obserwatorium astronomiczne Jantar Mantar (K III, IV / 2010) 

Jantar Mantar w Jajpurze jest obserwatorium astronomicznym wzniesionym na początku XVIII wieku. Obejmuje zespół 20 murowanych obiektów. Są to monumentalne instrumenty astronomiczne, wprawdzie znane, ale często odznaczające się szczególnymi cechami. Służą do obserwacji gołym okiem i są świadectwem innowacji architektonicznych i technicznych. Jantar Mantar jest najbardziej znaczącym, najpełniejszym i najlepiej zachowanym kompleksem wśród dawnych obserwatoriów indyjskich. Stanowi świadectwo umiejętności w dziedzinie astronomii i koncepcji kosmologicznych, które rozwinęły się pod koniec epoki Mogołów za sprawą światłego księcia.

 Plik:Jantar Mantar Delhi 27-05-2005.jpgDołączona grafika

 Dołączona grafika

  

"W życiu są dwie drogi: jedna dobra, druga zła. 

Zła droga jest prosta, kusząca. 

A właściwa droga będzie trudna, pełna przeszkód i kłopotów.

Na początku złej drogi możesz znaleźć sukces, szczęście. 

Ale na końcu przegrasz. 

Właściwa ścieżka początkowo na każdym kroku piętrzy trudności i kłopoty. 

Ale na jej końcu zawsze wygrywasz." 

Cytaty z filmów ...  Bollywood

"Nigdy nie mów "żegnaj".

"Żegnaj" odbiera całą nadzieję na ponowne spotkanie"

 Kabhi Alvida Naa Kehna

 

Odrobina historii

Ok. 1500 p.n.e. napłynęły do Indii plemiona indoeuropejskie Arjów, zajmując Pendżab i posuwając się w głąb Półwyspu Indyjskiego.
Zjednoczenia licznych państw indyjskich dokonał w IV w. p.n.e. Ćandragupta z dynastii Maurjów, zdobył prawie cały subkontynent indyjski. Od VIII w. rozpoczęły się najazdy muzułmanów, którzy w końcu X w. utworzyli sułtanat z siedzibą w Ghazni.
W połowie XVI w. pojawili się Anglicy, Francuzi, powstały kompanie handlowe W XVIII w.
Anglicy przystąpili do podboju wnętrza kraju.
W 1885 powstał Indyjski Kongres Narodowy, rozwinął się ruch narodowowyzwoleńczy.
1930-1933 nasilił się ruch na rzecz niepodległości Indii, równocześnie władze kolonialne podsycały rozdźwięki między hindusami i muzułmanami.
1942 Kongres uchwalił rezolucję w sprawie niepodległości Indii, żądając opuszczenia kraju przez Anglików.
1947 Indie zostały podzielone na 2 niepodległe państwa: Indie i Pakistan.
1948-1949 między oboma państwami wybuchła wojna o Kaszmir, który został podzielony linią przerwania ognia.
Ponowne walki o Kaszmir trwały 1948-1949 i 1971.
Od 1950 Indie są niepodległą republiką związkową o ustroju demokratycznym, członkiem brytyjskiej Wspólnoty Narodów.
Do 1977 wpływ na rząd miał Indyjski Kongres Narodowy.
Kryzys gospodarczy 1973-1975 wywołał niezadowolenie z rządów I. Gandhi, która wprowadziła w 1975 stan wyjątkowy. 1977-1979 władzę przejęła opozycyjna partia Janata, która z powodu braku jednolitego programu politycznego nie była w stanie jej utrzymać.
W 1980 u władzy ponownie znalazł się Kongres.
W latach 80. nasiliła się działalność separatystów sikhijskich (sikhowie), domagających się powstania w Pendżabie niepodległego państwa - Khalistanu.

Powierzchnia – 3 287 262 km²

Położenie – Azja Południowa nad Oceanem Indyjskim, od północy ograniczone masywem Himalajów, od wschodu Zatoką Bengalską, a od zachodu Morzem Arabskim.

Skrajne punkty – północny 37°06'N, południowy 8°04'N, zachodni 68°07'E, wschodni 97°25'E. Rozciągłość południkowa wynosi 3200 km, a równoleżnikowa 2800 km.

Indie graniczą z następującymi państwami:

Linia brzegowa – 7001 km

_________________________

Obszar Indii widziany z kosmosu.

 

Źródła:

http://www.dookolaswiata.pl/kraje/azja/indie/indie.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Geografia_Indii
http://www.unesco.pl/?id=232
http://whc.unesco.org/en/list/1101
http://kobietywschodu.fsl.pl/dziedzictwa-unesco-w-indiach-t56.html#p161
http://xxxbaskaxxx.blog.onet.pl/Indie,2,ID409709533,n
http://pl.wikipedia.org/
http://www.paranormalne.pl/topic/25762-jaipur-tajemnice-rozowego-miasta/
http://cudaswiata.pl/azja/tadz_mahal.html
http://pl.worldpoi.info/
http://www.davidbrassrarebooks.com/wp-content/plugins/wp-shopping-cart/single_book.php?sbook=1002

Podobne artykuły


11
komentarze: 22 | wyświetlenia: 750
10
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1024
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 658
9
komentarze: 44 | wyświetlenia: 926
9
komentarze: 3 | wyświetlenia: 459
9
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1247
9
komentarze: 16 | wyświetlenia: 528
9
komentarze: 13 | wyświetlenia: 621
9
komentarze: 56 | wyświetlenia: 533
9
komentarze: 33 | wyświetlenia: 869
9
komentarze: 0 | wyświetlenia: 784
9
komentarze: 36 | wyświetlenia: 882
8
komentarze: 5 | wyświetlenia: 414
8
komentarze: 25 | wyświetlenia: 554
8
komentarze: 27 | wyświetlenia: 287
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  hussair  (www),  21/06/2012

Pierwszy!
Ale powiem szczerze: kultura Indii nie pociąga mnie w ogóle.
Co innego arabskie klimaty... Mam słabość do bajek, historii, strojów, architektury, muzyki... no i tego tam, prawda, tańca brzucha, hm, hm... Skrobniesz mi coś arabistycznego, miła? ;-)

  Gamka  (www),  21/06/2012

Dla Ciebie Miły... to i może i skrobnę ;P
Taniec brzucha i derwisze, Szeherezada - beduini mogą być ?... szaleńcza jazda po pustyni? dotyk i zapach wielbłąda ? cudowne rafy koralowe ! ...to zajrzyj na Google Miły :)

  oculus,  21/06/2012

Dobra robota Gamko.:)

  hussair  (www),  21/06/2012

Bardzo dobra! Prawie polubiłem Indie. ;)

  Paweł Malec  (www),  21/06/2012

No. Gamka trzyma poziom.

  Gamka  (www),  21/06/2012

Dzięki za miłe słowa ;-) no staram się :) aby to było ciekawe ...

Gameczko, kiedy rozpoczynasz podróż? :)))

  Gamka  (www),  21/06/2012

W marzeniach rozpoczęłam ją już dawno ! a kiedy się na nią wybiorę ? .... to wszystko zależeć będzie kiedy uda mi się te marzenia zrealizować !... a niestety zależna też jestem od bliskich mi osób ;) ...no i te many ...many...
http://www.youtube.com/watch?v(...)bUT6u7Q :D

Gamko! Uczta dla oka i ducha.

  Gamka  (www),  23/06/2012

Bardzo się cieszę Janie, że mogłam uraczyć Twe oko i zaserwować tę indyjską potrawę jako ucztę duchową ;-)
Pozdrawiam serdecznie

  Elba,  21/06/2012

No i oczywiści nie zapominajmy o fenomenie rzeki Ganges. Pozdrawiam. http://www.youtube.com/watch?v(...)ngFsboU

  Gamka  (www),  23/06/2012

Rzeka Ganges to faktycznie symbol Indii.... ale powiem szczerze, że za żadne pieniądze świata bym do niej nie weszła. Sam widok koloru rzeki napawa mnie obawą o własne życie i zdrowie.
Rozumiem, że to święta rzeka Indii i hindusi wierzą w jej „właściwości” ale niestety ....! wszystko ale nie to ;)
Do rzeki spływa wszystko co znajduje się w pobliżu czyli prochy zmarłych, mydliny ludzi ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  23/06/2012

Gameczko, popluskajmy się w naszej uzdrawiającej Rabce, OK? Kamieniste dno zrobi akupresurę, chłód wody zmarszczki wygładzi. :)

  Gamka  (www),  23/06/2012

OK ;-) z przyjemnością ..To kiedy ?

  hussair  (www),  23/06/2012

Dam znać. :)
Muszę jakie seksowne kąpielówki sprawić...
...z przetartą gumką. ;-)

  Elba,  23/06/2012

Ciekawa jesteś Gameczko, czy zażyłabym oczyszczającej kąpieli w nurtach Gangesu…?
Rytualna kąpiel w Świętej Rzece dla obcokrajowców jest ryzykowna, a w niektórych miejscach wręcz niebezpieczna dla zdrowia. Nogi na pewno bym zanurzyła tak do kolan – nie wyżej…
Dziennie w Gangesie kąpie się 2 miliony ludzi lecz coraz częściej pielgrzymi poprzestają na zanurzeniu ciała, rezygnując z wyp ...  wyświetl więcej

  Gamka  (www),  23/06/2012

Nawet nóg bym nie zanurzyła !... chociaż patrząc na innych, których skusiłaby ta rytualna kąpiel, a i znając swoje zamiłowanie do ekstremalnych swoich zachowań, byłabym skłonna ;-) ... ale rozsądek i wiedza na temat zapaleń bakteryjnych skóry i zakażeń całego organizmu, ..... to!... za żadne pieniądze! ... chciałbym takich wypraw zaliczyć jeszcze kilka a nie spędzać pozostałe dni swojego życia na ...  wyświetl więcej

  Elba,  23/06/2012

Zdjęcie w tym artykule http://eiba.pl/a0 - to też Ganges (górny).
Tutaj to pewnie byś się odważyła nawet popływać - krokodyli nie ma, sprawdziłam:)

  Strzyga  (www),  07/07/2012

A jak już będziesz w Indiach, przywieziesz mi słoiczek oryginalnego tandoori masala?:-)

Do tego rezerwatu w Manas bym najchętniej pojechał.. ale na tomi jeszcze przyjdzie trochę poczekać..Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska