Login lub e-mail Hasło   

Kamasutra

Obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża - tym jest Kamasutra.
Wyświetlenia: 9.015 Zamieszczono 25/06/2012

 

LEKCJA "..."

"Odkrycie pamięci swojej krwi - pamięci genetycznej. Spłodzenie pełnowartościowego potomstwa."

 Ten tekst, to tylko takie małe zasygnalizowanie tematu, ponieważ każdy z tych punktów jest szczegółowo wyjaśniony i objaśniony w tej publikacji - http://www.koshuny.nm.ru/book.htm - niestety, jest to wydanie w języku rosyjskim - kolega (youtube-michalxl600) przetłumaczył tylko ten fragment jak do tej pory.

 Kamasutra to w skrócie sztuka opisująca obowiązki męża wobec żony, oraz obowiązki żony wobec męża. Mąż to energia Yang - siła, ekspansja, a Żona to energia Yin - delikatność, pasywność. Kiedy mąż i żona zaczynają tworzyć rodzinę, ich energie łączą się. Ich celem jest spłodzenie potomstwa, czyli wrodzenie w ten świat swoich przodków - inkarnowanie ich w ten materialny świat. Łono kobiety, to bram, przez którą wchodzą w ten świat nasi zmarli przodkowie.

 Mąż i Żona tworzą jeden organizm - jedność pod postacią rodziny. Aby ta "łódka", która nazywa się rodzina, nie rozbiła się na oceanie, pod nazwą życie, mąż i żona muszą nauczyć się wypełniać swoje obowiązki. Tylko wtedy, rodzina ma szansę przetrwać. Oczywistą sprawą jest, że wypełnienie wszystkich tych punktów, w dzisiejszych czasach jest prawie niemożliwością, lecz dążenie do ideału jest naszym celem, ponieważ, czy można dążyć do czegoś innego, jak nie do ideału?. Oczywiście można dążyć do bylejakości, ale to już indywidualna sprawa każdej istoty. Mamy przecież wolną wolę. Ja zachęcam jednak, skierować swoją uwagę na ideale i do niego właśnie dążyć...

 Kobiece powinności:

 Mądre Kobiety wiedzą jak zyskać szczęście rodzinne. Do tego by zostać dobrą matką, najpierw trzeba być dobrą Żoną, a jeszcze wcześniej dobrą Kobietą. W zapiskach Weddyjskich, na przykład w Kamasutrze, mówi się o tym, że prawdziwa kobieta powinna posiadać kunszt w 64 sztukach niezbędnych dla pełnowartościowego życia rodzinnego:


1. Wolę postępowania ( pomagania,podążania) za mężem
2. Umieć dostarczyć mężowi jak najwięcej przyjemności
3. Umieć odgadywać i uprzedzać życzenia męża
4. Umieć się znaleźć w każdej sytuacji
5 . Władać i kierować swoją seksualną siłą aby pomóc się wcielić w swoje dzieci uduchowionych przodków męża.
6. Umieć zachować czystość (być czystą, również w sensie higieny)
7. Znajomość miłosnych gier i pieszczot
8. Zwinność w pozycjach miłosnych
9. Umiejętność pięknego rozebrania się
10. Umiejętność zainteresowania sobą męża poprzez zachowanie i ubiór
11. Umiejętność zaprezentowania siebie
12. Umiejętność podniecenia męża
13.. Umieć dać wytchnienie i nie przeszkadzać śpiącemu mężowi
14. Znać sposoby aby usnąć po mężu.
15. Umieć spać w dowolnym położeniu
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Wiedza na tematy życiowe (bytowe) i obrzędowe-znajomość narodowych obrzędów.
19. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- dobrych i nie dobrych dni.
20. Umiejętność komunikowania się z żywiołami przyrody.
21. Umiejętność posługiwania się swoimi włosami (sztuka więzi z kosmosem),wiedza o stylach upięcia i uczesania i umiejętność ułożenia włosów.
22. Znajomość różnych charakterów
23. .Umiejętność przejawienia właściwego charakteru
24. Umiejętność wyrażenia i podporządkowania (władania) swoich uczuć.
25. Umiejętność koniecznej obrony swojej czci i godności.
26. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
29. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości
30. Znajomość systemu podatków
31. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
32. Umiejętność wykazania swojej racji (słuszności)
33. Umiejętność rozpoznawania umiejętności i zdolności ludzi.
34. Umiejętność rozwikłania snów i wyjaśniania przyszłych zdarzeń.
35. Sztuka wytworzenia sobie w domu komfortu w każdej sytuacji.
36. Sztuka wykonania z gliny naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
37. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
38. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń -znajomość podstaw znaczenia kolorów.
39. Znajomość właściwości kamieni i umiejętność posługiwania się nimi.
40. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
41. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach i leczeniu.
42. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
43. Wiedza o hodowli zwierząt.
44. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
45. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie
46. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa i rysunku swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
47. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
48. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
49. Przygotowanie kukiełek (lalek) do zabawy, obrzędów i duchowych sztuk Wedyjskich.
50. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
51. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
52. Umieć płynnie się poruszać i tańczyć do różnych melodii.
53. Sztuka w zabawach rozrywkowych-zręczność i umiejętność
54. Umiejętność podjęcia szybkiej decyzji
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Sztuka okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
57. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
58. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
59. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
60. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
61. Umiejętność płaczu.
62. Sztuka udobruchania rozgniewanego małżonka.
63. Sztuka władania zazdrością męża
64. Sumiennie wypełniać swoje obowiązki także w wypadku utraty męża.

  Wedy podają trzy główne punkty, dlaczego warto nauczyć się tych sztuk:

- stosując te zasady łatwiej zawojować serce swojego ukochanego.
- kobieta władająca tymi sztukami zdobywa poczytne miejsce w społeczeństwie.
- znajomość tej sztuki skutkuje jeszcze większemu oczarowaniu, przyjaźni i pociągowi do takiej ukochanej.

  Męskie powinności:

 Ogólnie - utrzymywać żonę, kupować stroje i ozdoby, ochraniać, uczyć, obdarowywać zaufaniem, miłością i słodkimi słowami. Nigdy jej nie denerwować. Mężczyzna potrafiący posiąść miłość cnotliwej kobiety osiągnął sukces w zrozumieniu wiary i włada wszelkimi cnotami.
Najcenniejsze co mężczyzna może dać kobiecie to jego siła, charakter swojego ducha i swojej krwi. Jeśli dla kobiety jej mąż jest pierwszym mężczyzną, który "rzucił" w nią swoje nasienie to - o ile odnosi się do niej jak do matki swoich przyszłych dzieci, a nie jak do obiektu pożądania/samozaspokojenia - może dać jej nie tylko energię swojego nasienia i siły niezbędnej dla zapłodnienia i donoszenia dziecka lecz może także odkryć, "odpieczętować" jej żeńską linię (mądrość babek i prababek). Mężczyzna przekazując żonie obraz swojego ducha - charakterystykę swojego "ja" i obraz swojej krwi - "jakości" swojej linii rodowej, bierze ją pod opiekę swojego rodu. Oddaje jej swoją żeńską linię rodową ("dolę") -powodując możliwość kochania męża i dzieci i uaktywnia jej własną rodową pamięć - intuicyjną zdolność korzystania z nazbieranego przez swoich i jego przodków z żeńskiej linii doświadczenia, a co za tym idzie stworzenie w rodzinie stosunków miłości i podtrzymania porządku i ładu w domu.

1. Umiejetność świadomego działania w zgodzie z przykazaniami Przodków , prawami swoich Bogów i prawami Praojca.
2. Dążenie do osiągnięcia sztuk : skromności, pokory, wyrzeczenia się przemocy, tolerancji, prostocie, nakierowanie się na wartościowego nauczyciela duchowego, czystości, stabilności, samodyscyplinie, wytrwałości, odwrócenie się (wyrzeczenie) od obiektów zaspokajania zmysłów, wyrzeczenie kłamliwego ego, świadomość tego, że narodziny, śmierć i starość oraz choroby są złe, pozbycie się przywiązań, niezależność od ujarzmienia poprzez żonę, dom, dzieci, domowym gospodarstwem i pracą, spokojem w obliczu tak przyjaznych jak i nieprzyjaznych zdarzeń, ciągłe i czyste poświęcenie/oddanie się swojemu Rodowi, oświecenie umysłu i zamiana spotkań towarzyskich oraz skupisk ludzkich na odosobnienie, samowystarczalność, przyłożenie nacisku dla osiągnięcia doskonałości, nieprzerwanego głębokiego poznania ducha, światła oraz Istoty/sedna "ja", mądremu poszukiwaniu doskonałego sedna.
3. Znajomość pism Wedyjskich.
4. Umiejętność przenoszenia swojej świadomości w ciała subtelne (w ciała Navi, Klubie, Kolobie i Divie ), czyli w astralne , eteryczne , umysłowe, świetliste ( różne szkoły mają tu różne nazwy dla naszych ciał subtelnych -czyli "rzadszych " od materialnego)
5. Znajomość kopnego prawa i umiejętność wykazania swojej racji.
6. Umiejętność kontroli swoich uczuć.
7. Sztuka władania siłą życiową i centrem "chara" ( kondensat energii- magazyn w okolicach pępka ).
8. Umiejętność uporządkowania swojej rodziny i społeczności wokół.
9. Umiejętność nauczania żony.
10. Sztuka podjęcia decyzji na miejscu/natychmiastowej decyzji.
11. Umiejętność kontaktu z żywiołami przyrody.
12. Umiejętność posługiwania się/korzystania ze swoich włosów i brody.
13. Znajomość narodowych obyczajów i wypełnianie obrzędów według zaleceń przodków.
14. Znajomość podstaw czytania z gwiazd- rozpoznania dni przychylnych i nieprzychylnych.
15. Umiejętność zachowania higieny osobistej.
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie
17. Znachorskie leczenie: ziołolecznictwo, zamawianie , leczenie siłą życiową itp.
18. Posiadanie czci i godności, umiejętność obrony siebie, swojej rodziny, Rodu, Narodu i Ojczyzny.
19. Znajomość rozmaitych typów wojennych sztuk.
20. Doskonałość w sztuce "gier na arenie" ( rywalizacji ,pojedynkach), wojennej strategii i taktyki.
21. Doświadczenie we władaniu różnymi rodzajami broni, zwinność i umiejętność i biegłość.
22. Umiejętność płynnego/zgrabnego poruszania się i wykonywanie w tańcu przykładów walki wręcz.
23. Umiejętność wykonania rozmaitych rodzajów broni, sprzętów i narzędzi.
24. Umiejętność projektowania i budowy- znanie symboliki siedziby (mieszkania).
25. Sztuka rozumowania , wyjaśniania prawidłowości i wyciągania wniosków.
26. Umiejętność znalezienia się w każdej sytuacji.
27. Umieć wymownie wyrazić swoje myśli
28. Znajomość różnych charakterów
29. Znajomość zabaw rozwijających myślowe umiejętności człowieka.
30. Znajomość rozmaitych gier w wypadku sprzeczki/sporu.
31. Sztuka przebiegłego myślenia i okłamywania ( ruskie "ob-man" czyli to co "razem z umysłem", z prawdą - triki, machinacje, rozgrywki, zwinność rąk, przebiegłość).
32. Umiejętność wprowadzenia w błąd /"wyprowadzenia w pole" współzawodników /przeciwników.
33. Umiejętność odgadnięcia pomyślane cyfry, imiona , przedmioty,zwroty itp.
34. Znajomość zabaw opartych o zgadywanie ( zagadki, rebusy,szarady, itd )
35. Prowadzenia gospodarskich obliczeń, znajomość miar wagi, objętości, gęstości.
36. Znanie systemu podatków.
37. Umiejętność dogadywania się i prowadzenia działalności gospodarczej
38. Umiejętność rozpoznania talentów, umiejętności , stanów i zamiarów człowieka po jego podejściu, sposobie poruszania, gestach, mimice i pozie.
39. Sztuka rozpoznawania stanu człowieka po jego piśmie, sztuka pięknego i gramatycznego wyrażania się piśmiennie.
40. Umiejętność przekazania z użyciem malarstwa , rysunku, rzeźby , grawerowania, tłoczenia, kucia ,odlewu , rzeźby w kamieniu i drzewie swój stan i postrzeganie otaczającego świata.
41. Znanie własności kamieni i umiejętność użycia ich.
42. Umiejętność wyjaśniania snów i rozpoznawania przyszłości.
43. Wykonywanie girland, wianków i bukietów oraz i znajomość ich ukrytego znaczenia.
44. Umiejętność wykonania z gliny materiałów budowlanych, naczyń, przedmiotów gospodarstwa domowego i zabawek.
45. Sporządzenie tkanin i przędzy z rozmaitych materiałów, sporządzenie i ubarwienie odzieży, znajomość ukrytego znaczenia wzorów i charakteru wyrobu.
46. Sporządzenie barwników, barwienie tkanin, przędzy, odzieży, naczyń
47. Sztuka kulinarna (kucharska) i przygotowania napojów.
48. Znajomość dziko żyjących roślin i używanie ich w życiu, posiłkach
49. Wiedza jak uzyskać w ogrodzie dobry urodzaj , ochrona jego i jak sporządzać żywnościowe zapasy.
50. Wiedza o hodowli zwierząt.
51. Umiejętność zajmowania się i zabawy ze zwierzętami, ich nauka i wpojenie koniecznych przyzwyczajeń.
52. Znajomość, bajek, opowiadań i przekazów ,przysłów i powiedzeń oraz pieśni narodowych.
53. Układanie wierszy, pieśni i ich wykonawstwo.
54. Znajomość dobrze oddziałujących i nieprzyjaznych rytmów muzycznych, taktów i melodii i ich słuchanie (rozpoznanie ) na różnych instrumentach.
55. Umiejętność żonglowania rozmaitymi przedmiotami.
56. Władanie i kierowanie swoją seksualną siłą.
57. Umiejętność rozkręcenia (rozbudzenia) z małżonką wiru energii seksualnej dostatecznej siły aby spłodzić arystokratę ("aristokrata" - Arii w stokroć ), bojara ( "bojarin"- bo -Jarin [polskie "Jary") - światły, oświecony, mądry, silny , mężny ).
58. Władanie siłą seksualną i jej zjednoczenie z energią żony w rozmaitych pozach miłosnych.
59. Znajomość sztuki miłosnych pieszczot i zabaw.
60. Umiejętność zadowolenia (zaspokojenia) małżonki i dostarczenia jej jak najwięcej rozkoszy.
61. Znajomość ukrytego znaczenia kobiecych strojów i ozdób , umiejętność wręczania ich swojej żonie.
62. Umiejętność nie zasmucania/martwienia żony.
63. Znajomość pieszczotliwych słów i umiejętność posługiwania się nimi.
64. Sumiennie wypełniać w/wymienione obowiązki wobec żony.

Ale główną powinnością mężczyzny jest wypełnienie swojego najważniejszego zadania - szczegółowo pisanego w zapisach Weddyjskich, w osiągnięciu (dotarciu do) Królestwa Niebieskiego. Dokładnie dlatego wszyscy święci zalecali : "osiągnij doskonałość sam, a wokół ciebie doświadczą go tysiące". Człowiek osiągający doskonałość pomoże swojemu Rodowi - swoim krewnym siedem pokoleń w przód i wstecz.


 "U mądrego męża żona zadbana - u głupiego zawsze spracowana"


Przydatne linki:

http://www.youtube.com/watch?v=Ado4zpRKKSA&feature=plcp

http://www.youtube.com/watch?v=PsiK4YzFiic&feature=plcp

tłumaczenie by miachalxl600 (youtube)

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1801
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 1058
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1341
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1225
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 564
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1029
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 708
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 977
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1103
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 814
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1246
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1126
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 927
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Elba,  25/06/2012

Obowiązki równo rozdzielone, role w planowanej sztuce życia rodzinnego rozdane, ... dosłownie wszystko, by sprostać powierzonym zadaniom. Jak w dobrej orkiestrze - każdy gra na innym instrumencie lecz harminijnie współbrzmiąc tworzy muzykę, bez popisywania się swoimi możliwościami... no chyba, że jest to solówka współbrzmiąca z granym wspólnie utworem. Każda dysharmonia jest nie do zniesienia, zar ...  wyświetl więcej

O uzdrawianiu 7 pokoleń w przód i wstecz mówią także Rdzenni Indianie - nie tylko Wedy dają ten przekaz. Generalnie, Starszyzna Indian pięknie się wyraża o rolach kobiety - matki - łącznika z Przodkami - przekazywania wiedzy i mężczyzny - wojownika - troszczyciela - obrońcy rodziny i swojej kobiety, który umożliwia Jej przekazywanie tej wiedzy i wprowadzanie w życie Jej wizji dla społeczności. Uzu ...  wyświetl więcej

Jakież to cudowne:))... i niedzisiejsze...:((

Dla niektórych i dzisiejsze, tylko nazywają nas dziwakami, odmieńcami, poganami, dzikusami... można wyliczać, ale mam to w głębokim poważaniu. Niektórzy z moich znajomych już powoli akceptują moją inność i to, że podobnych odmieńców przybywa w społecznościach... Powrót do korzeni i poszanowania Matki Ziemi i jej Dzieci zaczyna być coraz bardziej widoczny, jeśli uważnie spoglądamy wokół...

  hussair  (www),  25/06/2012

Piękne... Czuję się zainspirowany. :)
PS - punkt 12 męskich powinności jest trochę intrygujący. :)

  Siemargl  (www),  25/06/2012

Jesteśmy istotami wielowymiarowymi, tzn.:
- Istnieje świat materialny (Jawi - np. sen na Jawie) - w nim posługujemy się ciałem biologicznym. Ciało biologiczne ma czakramy, które odpowiadają za więź tego ciał z pozostałymi. Jest taka czakra jak - Chara - ona jest takim magazynem energii dla ciała fizycznego - znajduje się w okolicach pępka, to taki akumulator - potrzebujemy siły i energii, w ...  wyświetl więcej

  Siemargl  (www),  25/06/2012

Jeszcze coś typowo wyjęte z życia - układanie włosów, odpowiedni sposób czesania jest bardzo ważny.
Czesanie włosów do przodu, tzn. na czoło wzmacnia naszą intuicję, czesanie na lewy bok wzmacnia lewą półkulę mózgową, czesanie na prawo wzmacnia prawą półkulę mózgową (lewa odpowiada za analityczne myślenie, a prawa za kreatywne myślenie), czesanie włosów do tyłu powoduję harmonijny rozwój ob ...  wyświetl więcej

To już wiem dlaczego chodzę rozczochrana:P Nie mogę się zdecydować po prostu:P

  awers,  25/06/2012

TM, oczywiste przecież, że skoro przeszła burza, to kobiety chodzą rozczochrane... nie mogą się czasem zdecydować na wybór fryzjera. Najlepszy ten z brodą, jeśli jej umie używać. Na długo musieliby mnie zamknąć, żeby wyszkolić według powyższej instrukcji!

Fryzjera nie muszę wybierać:P Od lat mam jedną i tą samą fryzjerkę (bez brody), która zazwyczaj lepiej wie, czego chcę i ten układ mi bardzo odpowiada. Heh, gdyby znalazł się taki facet...:P A co do tekstu, mnie nigdzie nie musieliby zamykać:P

  hussair  (www),  25/06/2012

Fryzjerka bez brody? E, lipa...

Osobiście wolę kochanków z brodą, niż fryzjerów. Ot, takie dziwadło ze mnie:P

  awers,  25/06/2012

To dyskryminacja zawodowa - z brodą , ale żeby wejść do łóżka musi porzucić zawód! I pewnie kupić krokodyla z przemytu.

  hussair  (www),  25/06/2012

A broda typu babilońskiego może być? :)

Awers, za krokodyla dziękuję. Wolę kochanków wielorazowego użytku. A co do dyskryminacji, zawsze możesz mnie pozwać do sądu:P
Hussair, a czemu pytasz?

  hussair  (www),  25/06/2012

Zapuszczam. ;)

Ale mam nadzieję, że nie poświęcasz się jakoś specjalnie... i... nie lepiej na zimę?:P

  hussair  (www),  25/06/2012

Ja się nie poświęcam, tylko zapuszczam. ;) Proces rumcajsowania tudzież babilowania jest wygodny i fascynujący, choć niekoniecznie seksowny jednak. ;)

Nie jest seksowny? Mam nadzieję, bierzesz pod uwagę, że kobiety mają jakiś spaczony gust i taki kilkudniowy zarost....hmmmm...:P

  hussair  (www),  25/06/2012

Kilkudniowy zarost jest sexy, bo to coś a la bad boy, horny cowboy i takie tam... Ale czy aby na pewno seksownym jest taki fason babiloński:
...  wyświetl więcej

  awers,  25/06/2012

Husarzu, ale musi Ci strasznie szumieć w chałupie.

  hussair  (www),  25/06/2012

Rzekłeś!

  Remter,  25/06/2012

Zarost babiloński to zarost 3 dniowy i nie można go mylić z brodą http://ibeauty.pl/artykuly,7,5(...)ywiscie

  hussair  (www),  25/06/2012

No patrz, to istnieje takie określenie jak zarost babiloński? A ja sądziłem, że tak sobie oryginalnie tu pokpiwam. :) Mam wrażenie, że taki Babilończyk formował swoją brodę jakieś dwa lata. :)

  Remter,  25/06/2012

Nosi go najbogatszy Polak - Jan Kulczyk..

  Gamka  (www),  25/06/2012

Wow….!?
Najlepiej będzie jak wypunktuję !
3. Umieć odgadywać i uprzedzać życzenia męża …;(
13.. Umieć dać wytchnienie i nie przeszkadzać śpiącemu mężowi …;(
14. Znać sposoby aby usnąć po mężu.
15. Umieć spać w dowolnym położeniu
16. Znać sztukę rozmaitych masaży , umieć podtrzymywać długowieczność i zdrowie …MĘŻA ?
61. Umiejętność płaczu.
62. ...  wyświetl więcej

  Siemargl  (www),  25/06/2012

Sztuka podtrzymywania długowieczności, to również złożone zagadnienie - trzeba spełnić wiele warunków.

"Na osiągnięcie długowieczności składa się wiele czynników o których dziś się wiele nie mówi. Wręcz są one zakazane. Taki np. onanizm to nic innego jak pozbawianie się "lat z życia". Aby wyprodukować jedną porcję spermy, którą wyrzucamy podczas "orgazmu" trzeba zużyć tyle energii, ile pot

...  wyświetl więcej

  Siemargl  (www),  25/06/2012

W tych linkach na samym dole artykułu, dokładnie wyjaśnione jest, jak powinny wyglądać relacje między małżonkami.

  Remter,  25/06/2012

Wybujałe "ego" tylko mogło to stworzyć.. odrzucam ze względu na niszczenie psychiki ludzi słabszych, żyjących bardziej odczuciem niż manipulacją ..

"żyjących bardziej odczuciem niż manipulacją .."
Możesz to wytłumaczyć Tereso? Brak mi w tym sensu... Jak można żyć manipulacją?

  Remter,  25/06/2012

Jeżeli szukasz sensu.. to nie szukasz zjednoczenia i jedności.. jedynie żywisz się sugestiami filmu, jaki inni nam podają na tacy.. coraz bardziej podwyższając poprzeczki.. czy oto chodzi w udanym związku ? Przecież to jest intymna sprawa każdego udanego związku, że jest on żywy a nie sztuczny.. W tym przypadku jest to związek rozumowy.. robię coś aby inny dla mnie zrobił też coś.. mam wymagania.. ...  wyświetl więcej

  Elba,  25/06/2012

Tereso, jaka tam manipulacja! Raczej ułatwienie życia rodzinnego. Zastosowałam dziś parę wskazówek dotyczacych mądrości kobiecej - rezultat zaskakująco pozytywny.
Przecież tak naprawdę, to nikt nas nie uczy jak być dobrym mężem albo żoną!
Same dobre chęci nie wystarczą, którymi podobno piekło jest wybrukowane :) Potrzebna jest wiedza i wsparcie mądrych ludzi, byśmy nie byli skazani t ...  wyświetl więcej

  Siemargl  (www),  25/06/2012

"Działanie dla wzajemności jest rabunkiem" - kiedy, ktoś działa, żeby mieć z tego zysk, wtedy zawiązuje supełek karmiczny i oczekuje na rezultaty swojego działania. Może to być wzajemność materialna, emocjonalna itd. Aby nie zawiązywać nowych supełków, należy nie przywiązywać uwagi do efektów swoich działań - " Zrobiłem coś - ok, niech tak będzie - idę dalej i zapominam o sprawie." Podarowałem coś ...  wyświetl więcej

  Siemargl  (www),  25/06/2012

A to z Dezyderaty - "Porównując się z innymi możesz stać się próżny i zgorzkniały, bowiem zawsze znajdziesz lepszych i gorszych od siebie." - głupcem jest ten, kto zazdrości lepszym od siebie, oraz głupcem jest ten, kto poniża gorszych od siebie. Ponieważ, każdy z nas jest na swoim stopniu "schodów" ewolucyjnego rozwoju i każdy jest inny, każdy ma swoje doświadczenie, i prędzej, czy później zrobi kolejny krok, który wzniesie go wyżej i stanie się doskonalszą istotą.

Tereso, manipulujesz moimi słowami... Poprosiłam o wyjaśnienie twojego stwierdzenia, a ty zakładasz, że mi "może takie życie odpowiadać". Mądry wybiera kwintesencję przekazu i doświadcza jej, odrzucając manipulację czy "zalecenia", gdy zrozumie czym one są lub nie są. Wedyjskie zalecenia dla kobiet i mężczyzn nie muszą być stosowane co do joty by związek był udany, opanowanie jednak tych umiejętno ...  wyświetl więcej

  Remter,  25/06/2012

Nie znam się na wedach i nie mam zamiaru ich stosować .. dlatego czuję co innego.. idę za czuciem.. a nie za logiką lub przekonaniem.. lubię naturalność.. z serca ;)

Odrzucasz coś, czego nie masz zamiaru poznawać... to coś jest w sercach innych, kroczących ku poznaniu i światłu inną, niż twoja czy moja, ścieżką. Wedy są kopalnią wiedzy, tak jak Biblia dla niektórych...

  Remter,  25/06/2012

Widzisz , to nie jest z mojej świadomości jaką rozwijam.. uważam wszelkie poradniki za coś, co jest sztuczne i nie żywe.. Życie ma swoje potrzeby i chęci.. jeżeli nie czuję chęci na coś.. to mam prawo nie wykonywać takich a takich poleceń, gdyż jeżeli uczynię to siłą woli - nie będzie to smaczne.. W głębi siebie mamy wszystko, możemy odczuwać siebie i wówczas sami wiemy co tak naprawdę potrzebujem ...  wyświetl więcej

Wedy to nie poradnik... To bardzo stare Święte Księgi...

  Remter,  25/06/2012

Możliwe.. dla danej społeczności.. jaka je studiuje ..

Uniwersalna Księga dla wszystkich... podobna do cytowanej przez ciebie tak często Biblii... Akurat ten poradnik małżeński jest maleńką jej cząstką...
"Wedy, Weda (dewanagari वेद , "wiedza"; podobieństwo tych słów wynika ze wspólnego językowego praprzodka indosłowiańskiego[1]) – to święte księgi hinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wi ...  wyświetl więcej

  Remter,  25/06/2012

Każda wiedza coś w człowieku pobudza.. życie nasze jest zbyt krótkie aby móc każdą nabytą wiedzę sprawdzać na sobie.. w moim przypadku akurat ta wiedza nie pobudza mnie.. Biblijni pisarze znali natomiast Kabalę Babilońską i znali pierwotne znaczenia praw w jakich sami zostaliśmy zakreśleni.. możliwe, że nie jestem Słowianką.. skoro geny mnie nie ciągną do nauk hinduistycznych a raczej dobrze czuję się w Sumerze, Egipcie i Salem.. moje DNA musi być inne ..

Fascynacja mnie wobec tego ogarnia, kiedy pomyślę o moim DNA... i co mnie pobudza w nabywaniu wiedzy i jej praktycznym stosowaniu ;)

  Remter,  25/06/2012

Dlatego warto się fascynować tym, czym tak naprawdę jesteśmy.. w tym jest cały urok, aby wydobywać z wewnątrz własne skarby i nimi się dzielić.. wówczas wszyscy ujrzą pasję .. coś co porusza drugich i prowadzi do wspólnoty.. i to stworzy rzeczywiste więzi.. piękno jest w odmienności dostrzegane..

  Elba,  25/06/2012

Myślę, że podążanie różnych ludzi różnymi ścieżkami dla osób prawidłowo rozwiniętych duchowo nie jest problemem. Przecież i tak spotkają się na tym samym Bożym szczycie :)
Problemem jest negacja istnienia innych ścieżek, odrzucanie artykułów - świadczy to o niestabilności umysłu osoby negującej i braku otwartości na różnorodność świata. W świecie nikt nie ma monopolu na prawdę.

Ano... Takoż to pojmuję, Elbo.

  Remter,  25/06/2012

Elu.. w tym przypadku .. art. nie mówi o ścieżce duchowej.. art mówi o czymś co blokuje życie.. serca.. gdyż cały ten ciąg punktów jest jedną wielką manipulacją , sam zwrot "mądra kobieta" już sugeruje jej , że to wszystko co poniżej winno stać się dla niej święte.. jeżeli wyjdziemy z założenia, że sami wiemy co nam jest tak naprawdę potrzebne do szczęścia.. to nigdy nie spotkamy się w tym jednym ...  wyświetl więcej

Tak was podglądam i stwierdzam, że jedna i druga ma rację, no i mam dylemat, która bardziej, ale ja młoda i głupia jestem, więc dylematy to dla mnie codzienność...:)

  Remter,  25/06/2012

@ The Meaning - tutaj nie chodzi o rację.. tylko o coś , co odbiera radość i zadowolenie na rzecz wytresowania siebie nawzajem .. to nie rozwój duchowy.. rozwój duchowy jest inny i na czym innym polega..

  Elba,  25/06/2012

... a racja jak zwykle TM - leży po środku. Jak trafnie wyraził to ks. Jan Twardowski:

"Jezu który nie brałeś pióra do ręki
nie pochylałeś się nad kartką papieru
nie pisałeś ewangelii

dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest"

  Elba,  25/06/2012

Tereso piszesz coś o brudzie i smrodzie, ma to się nijak do pkt.6... To po pierwsze, a po drugie - tu nikt nikogo do niczego nie agituje... pasuje Ci to bierz, czerp garściami, a jak nie to po co tracisz czas i energię nad niewartym Twojej uwagi tekstem :)
Ja tam np. Świstakowych artykułów nie odrzucam, chociaż kompletnie mi nie pasują. A jak jakiś mnie zainteresuje, to i nawet zapunktuję!

  Remter,  25/06/2012

I to są prawdziwe słowa.. piękne słowa.. w sercu nie ma zakłamania.. dlaczego więc nie potrafimy przemawiać do siebie sercem ? Bo nie ćwiczymy się w odczuwaniu innych ludzi.. jako samych siebie .. a czyż nie było by to godne przyznać się do własnych ułomności, przecież ktoś kto nas lubi i kocha - zawsze nas zrozumie i utuli.. nawet wówczas kiedy milczymy - jak z nami ktoś pomilczy też będzie bezpieczniej..

  Elba,  25/06/2012

Bo słowa są martwe, więc trudno na ich podstawie zrozumieć drugiego człowieka, no chyba że serce przychylniej bije... Ono rozumie :)

  Remter,  25/06/2012

No to ból wyszedł na zewnątrz.. jeżeli odrzucam to naprawdę czynię to bardzo rzadko .. dlaczego tak uczyniłam - wyjaśniłam Ty możesz sobie stosować te rady .. ja uważam je za szkodliwe w większości przypadków.. po prostu niszczą .. niszczą relacje i więź.. wymagają czegoś co jest nierealne na naszym kontynencie.. określanie wykonawcy za "mądrego" świadczy o tym, iż inni są głupi ..

  Elba,  25/06/2012

Znaki nakazu i zakazu też psują mi radość z jazdy samochodem, ale to nie znaczy, że ich nie przestrzegam - no może nie wszystkie i nie zawsze...:) Ale dobrze, że są! Nie próbuję ich usuwać!

  Remter,  25/06/2012

znaki samochodowe są dla poruszania się maszyną stworzone, natomiast człowieka jako przedmiot traktować ???to coś co jest niegodne .. człowiek jest podmiotem i ma prawo sam decydować o swoim stosunku do innych.. jeżeli dokona złego wyboru - poniesie konsekwencje.. lecz będzie to jego wybór , a nie dlatego, że ktoś mu nakazał.. na tym polega życie w wolności.. dajmy ją odczuć innym a oni ją dadzą nam .. Dobrej nocki Tobie życzę ..

  Elba,  26/06/2012

Wolność bywa różnie rozumiana... U ortodoksów raczej nie istnieje. Jako przykład polecam filmik: http://www.youtube.com/watch?f(...)seTQqWM

  Siemargl  (www),  25/06/2012

"Głupi Jasio", czyli "Ivan Durak" - http://www.youtube.com/watch?v(...)yMcEAJI - to osoba, która już zaczyna rozumieć, że istnieją lepsze sposoby poznania świata, niż czysto analityczny, rozumowy, intelektualny odbiór rzeczywistości. Ego w tym momencie traci swoją moc i siłę, schodzi na dalszy plan. W grę wchodzi serce i umysł, rozum i intel ...  wyświetl więcej

Prawdziwa noc poetów i pięknoduchów.

  Siemargl  (www),  25/06/2012

Śmierć - Jan van Helsing, napisał taką książkę "Rozmowy ze śmiercią", kiedyś czytałem fragmenty, ale to było dawno - jedno wiem, że temat mnie zaciekawił. Jak ja mogę bać się śmierci, skoro odpowiedziałem sobie na pytanie: Kim Jestem? - Jestem Żywatmą i buduję ciało z takich samych Żywatm, jak ja sam. Tworzę drużynę z takich samych maleńkich cząstek, jak ja sam. Jestem poza czasem i przestrzenią i ...  wyświetl więcej

Ono się broni jak może... dochodzę coraz bardziej do wniosku, że ziemskie wcielenia mają nas przybliżyć do pokonania Ego...

  Siemargl  (www),  25/06/2012

Trzeba sobie zdać sprawę i zrozumieć to, że umieramy każdej nocy i rodzimy się każdego dnia na nowo.
Kiedy usypiamy, nasza świadomość przechodzi do świata nawii - astralnego - każdej nocy, tyle tylko, że jak się budzimy rano to nic nie pamiętamy - to bardzo proste.
"Umieramy" - nocą i "Rodzimy się" - rano. Zmiana świadomości, trzeba najpierw zacząć od siebie...

  Paweł Malec  (www),  25/06/2012

To ze związkiem trochę jak z biznesem - żeby wyjąć, trzeba najpierw włożyć. Tyle że w biznesie droga na skróty chyba częściej na sucho uchodzi.

Bardzo fajny artykuł. Coś w nim jest. Oczywiście każdy ma inne doświadczenia ale główne nurty są zbiezne.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska