Login lub e-mail Hasło   

Regulaminy sklepów internetowych

Każdy przedsiębiorca, który posługuje się klauzulami sprzecznymi z prawem musi liczyć się z tym, że może zostać pozwany przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Wyświetlenia: 688 Zamieszczono 17/08/2012

W ostatnich tygodniach szerokim echem po portalach internetowych rozeszła się wieść o działaniach podejmowanych przez radcę prawnego z Tarnowa, który złożył setki a być może nawet tysiące pozwów przeciwko właścicielom małych sklepów internetowych. Nie rozwodząc się nad motywami działania Mecenasa., jak również nie zajmując stanowiska, co do etycznego charakteru podejmowanych przez niego działań, z całą stanowczością należy stwierdzić, że regulaminy sklepów internetowych wymagają zmian!

Regulamin oczami przedsiębiorcy

Przykład wspomnianego Mecenasa dobitnie pokazuje, że brak świadomości prawnej, niewiedza, w niektórych zaś przypadkach być może także zła wola, mogą pociągnąć za sobą cały szereg negatywnych konsekwencji. Każdy przedsiębiorca, który świadomie lub nie posługuje się klauzulami sprzecznymi z prawem musi liczyć się z tym, że może zostać pozwany przed Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z treścią przepisów kodeksu postępowania cywilnego, powództwo o uznanie postanowień wzorca umowy (w szczególności regulaminu) za niedozwolone może wytoczyć każdy, kto według oferty pozwanego mógłby zawrzeć z nim umowę zawierającą niedozwolone postanowienia (klauzule).

Należy mieć na względzie fakt, że wystąpienie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pozwem o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone nie wiąże się dla powoda z żadnymi kosztami. W świetle przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, strona wnosząca o uznanie postanowień umownych za niedozwolone nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych. W przypadku niekorzystnego dla przedsiębiorcy wyroku sądowego i uznania klauzuli zawartej w regulaminie za niedozwoloną, strona przegrywająca obowiązana jest do pokrycia kosztów procesu, na które obok koszów zastępstwa procesowego (co najmniej 360 zł + VAT) składają się koszty publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Należy zaznaczyć, że koszty publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych, a to z uwagi na fakt, że opłatę ustala się w zależności od ilości znaków licząc po 0,70 złotych za jeden znak (w tym spacje, kropki, przecinki itd.). Koszt publikacji niniejszego artykułu wyniósłby więc ponad 4 tysiące złotych. Powyższe oznacza, że przedsiębiorca, który posługuje się w swoich regulaminach klauzulami niedozwolonymi, w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i przegrania sprawy musi liczyć się z kosztami rzędu kilku tysięcy złotych.

W Internecie można znaleźć informacje, że badania przeprowadzone w 2004 r. przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na 186 polskich e-sklepach wykazały nieprawidłowości formalnoprawne w każdym z nich. Reasumując. Przedsiębiorca, który posługuje się klauzulami niedozwolonymi musi liczyć się z koniecznością poniesienia ww. kosztów, w przypadku przegranej sprawy sądowej, jak również z utratą zaufania potencjalnych klientów. Klauzule niedozwolone są bowiem publikowane na stronie internetowej UOKiK, ze wskazaniem przedsiębiorcy, który się nimi posługiwał. Ponadto w przypadku ewentualnego sporu sądowego dotyczącego konkretnej transakcji, przedsiębiorca stosujący niedozwolone klauzule musi liczyć się z przegraną. W zależności od wartości zakupionego przez konsumenta towaru, koszty procesu, w szczególności zaś koszty zastępstwa procesowego mogą sięgnąć nawet kilku tysięcy złotych (przy założeniu, że konsument korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika). Należy przyjąć, że w większości przypadków, w których przedsiębiorca narusza przepisy prawa, przegra proces i będzie zobowiązany do pokrycia powstałych kosztów. Za klauzule niedozwolone mogą zostać uznane w szczególności takie postanowienia regulaminów, które ograniczają prawo konsumenta do odstąpienia od umowy, ograniczające możliwość wytoczenia powództwa tylko do sądu właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, czy też nakazujące zwrócić zakupiony produkt w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Zadbaj o klienta a interes zadba sam o siebie

Biorąc pod uwagę fakt, że z każdym rokiem konsumenci stają się coraz bardziej świadomi swoich praw, sklepy internetowe, które nie będą mogły „pochwalić” się przejrzystym – i co najważniejsze, zgodnym z przepisami prawa – regulaminem, będą skazane na biznesową porażkę. Świadomy swych praw konsument, nie będzie bowiem chciał kupować towarów czy też usług od przedsiębiorcy, który nie przestrzega prawa, a być może świadomie je łamie, (zamieszczając w swoim regulaminie postanowienia sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami). Niedozwolone klauzule są dla konsumenta czytelnym znakiem, że przedsiębiorca, który się nimi nie posługuje nie zasługuje na zaufanie, i że nie będzie chciał respektować przysługujących konsumentowi z mocy ustawy uprawnień. Dla swojego bezpieczeństwa, konsumenci wybiorą więc tych przedsiębiorców, którzy przestrzegają przepisów prawa. W dobie niezwykle szybkiej wymiany informacji, w dobie forów internetowych i wszechobecnych komentarzy, przedsiębiorca, który nadszarpnie zaufanie, którym darzą go klienci, będzie miał duże problemy z utrzymaniem, czy też wywalczeniem silnej pozycji rynkowej. W biznesie niejednokrotnie mówi się, że jedna dobrze załatwiona reklamacja przynosi większe rezultaty niż najlepsza reklama. Podobnie rzecz się ma z dobrym regulaminem. Zaufanie klientów jest przecież w dzisiejszych czasach bezcenne.

Autor: Rafał Sucharzewski – Prawnik w kancelarii prawniczej Siwek Gaczyński & Partners

Podobne artykuły


7
komentarze: 4 | wyświetlenia: 2537
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 75052
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 648729
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 15373
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21805
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40731
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17619
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13280
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53540
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22949
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18374
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23562
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska