Login lub e-mail Hasło   

Bitwa o Ziemię

Czas zapłaty...
Wyświetlenia: 2.921 Zamieszczono 09/10/2012

...

...

- Odpowiadam jej: - "Znajdź mi w Biblii choć jedno miejsce…

- gdzie jest choć słowo o Słowianach, o Białorusinach, o Rusiczach, o Polakach, o Serbach?”.

- Nie ma tam nic, a skoro nie ma, to nie jest to moje.

...

...

Bitwa o Ziemię

 

 

- Witam, na wstępie proszę o błogosławieństwo; - Błogosławię!

- Proszę o zdanie na taki temat...

- Chodzi mi o to, że pojawiło się obecnie mnóstwo literatury...

- Święta Księga Welesa itd. - ze Staroruskich obrzędów...

- Ku czci Peruna, Swaroga, Świętowita, Świetagora...

- Nie trzeba wymieniać, ja znam temat.

- Aha, chciałbym poznać wasze zdanie w tej kwestii; - Proszę...

- Czy powinniśmy to wszystko uznawać za nasze pradawne źródła kanoniczne.

- Zrozumiałem.

- Oto moje zdanie, ale nie tylko moje bo zdanie całej wspólnoty Ruskiej Cerkwi Prawosławnej w tym wypadku również się pokrywa.

- Powiem słowami poety: - "Zebrać wszystkie księgi i spalić".

- A DLACZEGO ?

- Dlatego, że te księgi nie są autentyczne.

- Jedne z nich są sporządzone przez autorów mających "zła wolę"...

- a inne są po prostu obrzydliwością.

- Może się pan zwrócić do dowolnego specjalisty z dziedziny literatury starożytnej...

- i wyjaśnią to panu naukowo.

- CO WYMIENIAŁ TELEFONUJĄCY DO STUDIA, SĄDZĘ, ŻE NIE MUSZĘ WYJAŚNIAĆ... - POSŁUCHAJMY CZŁOWIEKA, KTÓRY JEST WYDAWCĄ TYCH KSIĄŻEK PO ROSYJSKU.

- Proszę powiedzieć jaki jest pański stosunek do chrześcijaństwa?

- Istnieje książka Istarchowa o nazwie: - "CIOS RUSKICH BOGÓW"...

- mówi ona o tym, że chrześcijaństwo jest stworzoną przez żydów bronią informacyjną - między innymi do podbicia świata...

- że ono przeczy wierze Wedyjskiej i że tak naprawdę jest nauczaniem szatana.

- Wyjaśniam, Władimir Aleksiejewicz ma swoje spojrzenie i swoją książkę, "CIOS RUSKICH BOGÓW" nazywa on nie inaczej jak "szokowa terapia dla śpiących mózgów".

- Ja nie mam żadnych relacji z chrześcijaństwem, ponieważ ja mam relacje ze Słowiaństwem.

- A.J. Hiniewicz "Pater Dij" - przew. Staroruskiej Cerkwi Prawosławnych Starowierców - Inglingów.

- Rozumie pan, jak tam żyją chrześcijanie...

- to, że chrześcijaństwo pojawiło się w Izraelu i jest ono dla narodu Izraela...

- tego nie powiedział Istarchow.

- Otwórzcie biblię, ew. Mateusza 15.24 ...

- Tam Jezus mówi do swoich uczniów: - "Jestem posłany tylko do umarłych owiec domu Izraela".

- Na temat Ruskich, Słowian, Serbów nie ma ani słowa.

- To jest dla nich.

- Jeśli choć raz otworzyliście biblię, to tam jest mowa o dwóch rodzajach ludzkości.

- Pierwszy jest stworzony 6 dnia na obraz i podobieństwo; - Prawda? – Ze swastycznym systemem, czyli ciało, dusza, duch i sumienie…

- oraz o drugim stworzonym 8-mego dnia.

- Dla przykładu: - "I stworzył, nie Bóg, ale PAN człowieka z ziemskiego prochu, tchnął w jego lico życie i stał się człowiek żywą duszą"…

- czyli stworzono duszę…

- a rozdz. 3, werset 21 powiada: - "I uczynił pan Adamowi i jego żonie odzież ze skóry i odział ich".

- Oznacza to, że otrzymali ciało, dlatego mają oni ciało i duszę.

- Ducha i sumienia nie mają dlatego posłano do nich Jezusa.

- On im powiedział: - "Kochani, przyniosłem wam ducha świętego…

- albowiem, kto przyjmie ducha świętego stanie się jak małe dziecko i przejawi się w nim sumienie".

-  Komu to odpowiadało, ten poszedł za nim.

- Komu nie, ten powiedział do Jezusa: - "Proszę przejść na krzyż" - i to wszystko.

- To są ich osobiste sprawy.

- Jak oni się tam prowadzą w Izraelu, w co oni wierzą?; - To ich sprawa.

- Przyjeżdżali do mnie z naszej telewizji NTV: - "Jak pan rozwiązuje kwestie żydowskie?".

- Ja odpowiadam, że nie mam tu nic do rozwiązywania.

- Dlatego na przykład, gdy u nas w 1995 roku w Omsku otwarto największy meczet na Syberii…

- najwyższy muffi północno-wschodniej Syberii zaprosił mnie na otwarcie i ja przyszedłem.

- Nie dlatego, że jestem przedstawicielem Islamu, ale dlatego, że znam tego człowieka od 1967 roku.

- I przyszedłem do niego, a redaktorzy TV: - "Pan co tu robi?".

- Ja mówię: - "Szekierdianowicz zaprosił to przyszedłem, kto go nie szanuje ten nie przyszedł".

- A miejscowy metropolita nie przyszedł, a to było w dobrym tonie.

- Dlatego też miejscowi chrześcijanie, mam na myśli Cerkiew Prawosławną, od razu zaliczyli mnie do wrogów nr 1.

- Zauważcie: - „Ilu uczniów miał Jezus?; - 12; - Prawda? A w Biblii jest raptem 2 ewangelie uczniów Jezusa…

- i 2 ewangelie uczniów Pawła, a gdzie ewangelie pozostałych uczniów?

- One są zakazane, ogłoszono je apokryfami - zakazane jest ich czytanie.

- Zauważcie, wczoraj jechaliśmy do Chersonez…

- a tam stoi pomnik Andrzeja Pierw-pozwanego; - Prawda?

- A dlaczego nie uznano ewangelii Andrzeja, gdzie rozdz. 5 zaczyna się następującymi słowami…

- "I zapytał Andrzej uczeń: - "Rabbi jakim narodom nieść dobrą nowinę o Królestwie Niebieskim?".

- Odpowiedział mu Jeszua: - "Chodźcie do narodów na wschodzie, zachodzie i południu, czyli tam gdzie żyją synowie i córki domu Izraela...

- Do Jazyczników na północy nie chodźcie, bo są bezgrzeszni i nie znają grzechów i występków domu Izraela".

- Jeśli Jezus wyjaśnia Andrzejowi Pierwopozwanemu, by na północ nie chodzić...

- bo tam nie znają grzechów i występków domu Izraela…

- to dlaczego ta ewangelia nie jest przestrzegana?

- Rozumiecie… - my mamy swoją niosącą ład i porządek kulturę.

- Po co mam „nabijać sobie” głowę kulturą cudzoziemców?

- Mama moja powiada: - "Tam są prawidłowe miejsca i dobre rady".

- Ja jej odpowiadam: - "Mamo, w naszych Wedach jest pełno".

- Odpowiadam jej: - "Znajdź mi w Biblii choć jedno miejsce…

- gdzie jest choć słowo o Słowianach, o Białorusinach, o Rusiczach, o Polakach, o Serbach?”.

- Nie ma tam nic, a skoro nie ma, to nie jest to moje.

- STANOWISKA STRON MOŻNA BYŁO PRZEWIDZIEĆ

- A TERAZ SIĘGNIJMY NIECO GŁĘBIEJ I POZNAJMY ZDANIE STRON NA ZNANY POWSZECHNIE TEMAT…

- Oto i stanowisko kościoła wobec tak zwanych UFO…

- dążenie do wejścia w kontakt z tymi nieznanymi siłami…

- i romantyka, którą okraszony jest temat UFO…

-  wszystko są to rzeczy niebezpieczne duchowo; - A dlaczego?

- Kiedyś odpowiadałem na pytanie o UFO i powiedziałem wprost, że nie mogę sobie wyobrazić, aby stworzenia rozumne…

- które znajdują się na zdecydowanie wyższym niż nasz poziomie cywilizacyjnym…

- które posiadają o wiele większą od nas wiedzę…

- które są w stanie przemieszczać się tak w przestrzeni używając jakichś doskonałych latających urządzeń…

- aby te rozumne istoty nie przystąpiły do otwartego kontaktu z ludźmi.

- A dlaczego?; - Gdyby nasi kosmonauci przylecieli na jakąś planetę i na przykład zobaczyli tam rozumne istoty…

- Czy oni będą się ukrywać i wodzić za nos tych nieszczęśników?

- Czy będą tworzyć jakąś tajemnicę wokół swego istnienia?

- Oni od razu wejdą w kontakt, nawet jeśli jest to ryzykiem.

- A to dlatego, że ludzki rozum będzie wymagał od nich… - od naszych kosmonautów…

- kontynuacji eksperymentu, taka jest logika badacza.

- Dlaczego zatem te tajemnicze istoty nie wchodzą z nami w kontakt?

- Dlatego, że to nie jest żadne UFO!

- OPS! A CZYM TO JEST?

- Diabeł na przeciągu wieków objawiał się ludziom w rozmaity sposób.

- Przejawiał się im poprzez Jazyczewskich Bogów…

- może też pojawiać się pod postacią kosmicznych przybyszów.

- ZAPAMIĘTAMY TĘ WYPOWIEDŹ NASZEGO PATRIARCHY, TERAZ WYSŁUCHAMY DRUGIEJ STRONY.

- Czy faktycznie te latające obiekty są nieznane? Co o tym mówili nasi Przodkowie i Bogowie?

- ALEKSIEJ TREHLEBOV - znawca Wed; - Nasi Przodkowie precyzyjnie opisują jakie istoty żyją na jakich planetach.

- Mało tego… - jak tylko pojawia się możliwość życia biologicznego na jakiejś planecie, to jest ona od razu zasiedlana biologiczną formą życia.

- A tak w ogóle na każdej planecie jest życie, nawet na słońcu jest, wszystko jest opisane w Wedach.

- NIC ZASKAKUJĄCEGO - POGLĄDY SĄ ZNÓW ROZBIEŻNE. O ILE PATRIARCHA NIE BYŁ W STANIE POWIEDZIEĆ NAM NIC WIĘCEJ O TYLE WIEDUN – TAK…

- Jak pan przypuszcza? Z kim mamy do czynienia w tym wypadku?

- Przede wszystkim obecnie przylatują do nas stworzenia Demoniczne.

- Póki trwa "Noc Swaroga" nie przylatują tutaj stworzenia Boskie.

- Obecnie nasz system znajduje się w zacienionym ramieniu galaktyki…

- i dopiero po 2012 słoneczny system wejdzie wraz z ramieniem galaktyki w obszar światła…

- i wtedy nasi Przodkowie zaczną tutaj przylatywać.

- A obecnie są ci, którzy nie są dla nas zbyt przyjaźni albo w najlepszym przypadku neutralni.

- POJAWIAJĄ SIĘ PYTANIA: - 1. CZYM JEST "NOC SWAROGA"?; - 2. CO TO JEST "ERA LISA"?; - 3. DLACZEGO W 2012 ROKU?

- Zgodnie z prastarym kalendarzem Słowiano-Aryjskim nazywanym "Darem Koljady"…

- na granicy 2012 roku powinna nastąpić zmiana epok.

- Nasze ramię galaktyczne opuszcza przestrzeń Lisa i przemieszcza się do przestrzeń Wilka.

- W greckim systemie zodiakalnym nazywa się to nadejściem Epoki Wodnika.

- Zgodnie z tradycją Wedyjską - Epoka Kali Yuga, której cechą szczególną jest totalne kłamstwo i zdrada dobiega końca.

- TAK WIĘC WYJAŚNILIŚMY, WIEDUN MIAŁ NA MYŚLI KALENDARZ SŁOWIANO-ARYJSKI. JESZCZE PYTANIE: - CO ONI TU ROBIĄ?

- W Wedach opisano te właśnie Reptile… - (kadry z filmu "Mój własny wróg")…

- czyli ludojady, które tutaj przylatują i które obecnie przejęły władzę nad światowym rządem.

- Oni używają ludzkość przede wszystkim jako swoich niewolników.

- To mówią i oni i Wedy mówią o tym współcześnie.

- Udokumentowane znaleziska potwierdzają to wszystko.

- Tak naprawdę oni tu rządzą.

- ("Pierwsze UFO"1995 kadry z filmu dokumentalnego.); - Podstawowe cechy  Reptili…

- mają oni pionowo zorientowane źrenice oka.

- Co się tyczy szczególnych cech genetycznych, to są nieco podobne do modliszki.

- Istnieje jeszcze inna grupa, około 2,5 m wzrostu z blado szarym odcieniem skóry zupełnie nieowłosieni.

- Nikt nie wie ile tak naprawdę istnieje ich odmian; - Naprawdę nie wiemy.

- Czego oni tu szukają?; - Jaki jest cel ich obecności na Ziemi?

- Najważniejsze dla nich jest byśmy wydobywali dla nich złoto.

- Dlatego złoto, że oni potrzebują zrobić efekt cieplarniany na swojej planecie, na Nibiru czy też Niviru.

- Ona krąży wokół Mary - gasnącego słońca.

- Aby mieć szanse przetrwania potrzebują stworzenie efektu cieplarnianego poprzez rozpylanie złota w atmosferze.

- Niezbędne są dla nich diamenty jako paliwo do ich statków kosmicznych.

- Potrzebują też pierwiastków ziem rzadkich, które używają, a także produkty naftowe używane przez nich jako materiały budowlane - jako polimery.

- Wykorzystują nas do ich wydobycia.

- NIBIRU? TA SAMA?

- Uczeni wyjaśnili, że kiedyś już Nibiru spowodowała zniszczenie drugiej planety.

- Okazało się, że 16 mln lat temu w naszym systemie słonecznym istniała planeta Faeton.

- Znajdowała się ona między Marsem, a Jowiszem…

- dziś na jej miejscu jest pas asteroidów.

- Uczeni sądzą, że ten pas nie jest niczym innym jak fragmentami starej planety.

- Według astrofizyków najprawdopodobniej Nibiru zderzyła się z Faetonem, gdy po raz kolejny przechodziła przez system słoneczny.

- Po takim uderzeniu planeta rozleciała się na kawałki.

- TU UCZENI NIECO SIĘ MYLĄ: - FAETON ALBO FATA BYŁ JEDNYM Z SATELITÓW TEJ SAMEJ PLANETY "DEA", TO TEMAT KOLEJNEGO FILMU.

- Aleksieju Wasiliewiczu, problem jest taki…

- Przybliża się nie po prostu planeta, ale planeta krążąca wokół gasnącego słońca.

- Wynika z tego, że możemy być świadkami nie tylko zaburzeń pola magnetycznego Ziemi, ale pola grawitacyjnego całego systemu słonecznego?; - Czy tak?

- Uczeni potwierdzają, że mamy system z dwoma gwiazdami; - Jest nasze Słoneczko i ta Mara krążąca po spłaszczonej orbicie i mająca cykl obrotu 3600 lat.

- Ona wychodzi poza przedziały ostatnich planet.

- Oni mają dobrą okazję do wydobycia potrzebnych bogactw naturalnych.

- Czyli raz na 3600 lat budują tutaj cywilizację technokratyczną, narzucają nam fałszywe wartości i zmuszają do wydobycia tego co potrzebują.

- (Kadry z filmu "Chronos" z 1985)…

- Wydobywają, a potem, gdy już nie potrzebują tej technokratycznej cywilizacji…

- (kadry z filmu "Pojutrze" 2004)… - posługują się zmianą grawitacji i występującymi kataklizmami przyrodniczymi i po prostu tę cywilizację niszczą…

- a Bogowie odbudowują tutaj na powrót  społeczeństwo kultury.

- Tak więc cele Bogów i Demonów są dziś zbieżne, to są po prostu rytmy kosmiczne; - CZY COŚ SIĘ ZACZYNA WYJAŚNIAĆ? NIE? POPATRZMY DALEJ...

- Na ile to będzie poważne jeszcze nie wiadomo.

- Choć były przypadki, gdy obrót planety zatrzymywał się na dzień, 3.5 do 10 dni.

- (Kadry z filmu 2012)… - Podniesienie się skorupy ziemskiej, procesy wulkaniczne, fala przypływu wys. około 3 km, itd.

- Oni to wszystko wykorzystują by "zredukować pogłowie zwierząt roboczych"…

- czyli, że te filmy  "2012", to nie przypadek?

- Oczywiście, oni to wszystko wiedzą, że tak powinno się wydarzyć.

- Jeśli dobrze zrozumiałem, to kosztowności w rodzaju złota, diamentów, brylantów i innych drogocennych kamieni okazują się narzuconymi nam z zewnątrz?

- Oczywiście, że nam to na nic.

- A jakie zatem są nasze skarby kultury, które przyjdzie nam odbudowywać po zakończeniu funkcjonowania społeczeństwa technokratycznego?

- My mamy stać się Bogami, to jest po prostu „ośrodek treningowy”.

- Można „ssać pierś matki” i żywić się jej mlekiem, a można też „gryźć”.

- Demony sprawiają, że „gryziemy pierś matki”…

- dlatego też cierpimy, chorujemy, żyjemy bardzo krótko.

- Nasi Przodkowie żyli po kilka tysięcy lat, a my ledwie kilkadziesiąt… - (kadry z filmu Władca Pierścieni 2004)…

- a to dlatego, że nieprawidłowo postępujemy w stosunku do przyrody.

- Naszym zadaniem jest odbudować społeczność kultury, która pozwoli nam rozwijać nasze zdolności wewnętrzne i stać się prawdziwymi Bogami.

- To jest dla nas wartościowe, tego nam trzeba.

- Nasi Przodkowie jeszcze 100 lat temu żyli bez żadnej elektryczności, bez tej całej technokracji - czuli się wspaniale i rozwijali się.

- Nam potrzebne prawdziwe, rzeczywiste wartości, które pozwolą nam rozwinąć zdolności wewnętrzne.

- Nie jakieś „protezy technokratyczne”, ale właśnie zdolności wewnętrzne, aby stać się prawdziwymi Bogami, tego nam trzeba .

- A TERAZ WRÓCIMY DO SPRAW NASZEGO PATRIARCHY RAZ JESZCZE…

- Kiedy odpowiadałem na pytanie o UFO odpowiedziałem, że nie mogę sobie wyobrazić, że…

- stworzenia rozumne znajdujące się wiele poziomów wyżej w rozwoju - z cywilizacji przewyższającej na po wielokroć…

- które dysponują o wiele większą od nas wiedzą…

- które są w stanie przemieszczać się tak w przestrzeni używając jakichś doskonałych latających urządzeń…

- aby te rozumne istoty nie przystąpiły do otwartego kontaktu z ludźmi.

- A dlaczego?; - Gdyby nasi kosmonauci przylecieli na jakąś planetę i na przykład zobaczą tam rozumne istoty…

- czy oni będą się ukrywać i wodzić za nos tych nieszczęśników?

- Czy będą tworzyć jakąś tajemnicę wokół swego istnienia?

- Oni od razu wejdą w kontakt, nawet jeśli jest to ryzykiem.

- A to dlatego, że ludzki rozum…

- będzie wymagał od nich, od naszych kosmonautów, kontynuacji eksperymentu - taka jest logika badacza.

- Dlaczego zatem te tajemnicze istoty nie wchodzą z nami w kontakt?

- CZY TERAZ NIE MAMY ODCZUCIA, ŻE PATRIARCHA SAM ODPOWIEDZIAŁ NA SWOJE PYTANIE?; - DLATEGO, ŻE DAWNO JESTEŚMY JUŻ Z NIMI W KONTAKCIE.

- Jednym z sekretnych punktów w planach elity światowej, jest budowa baz podziemnych, które tworzone są na całym świecie.

- O to co mówi o tym sławny wojenny geolog Philip Schneider…

- "Myślałem, że służę swojemu krajowi i wypełniam przysięgę żołnierską.

- To się wszystko dokładnie odwróciło.

- Gdy dowiedziałem się, że wojenne bazy będą używane do tajnych operacji zdecydowałem się porzucić moją służbę w armii.

- Zakazano mi odejścia i aresztowano na 3 tygodnie.

- Potem mnie wypuszczono, ponieważ mój ojciec zmarł.

- Więcej tam nie wróciłem, nawet po to by odebrać ostatnią zapłatę.

- Przez 17 lat zdołał pracować na 13 obiektach podziemnych".

- Według słów Schneidera w grudniu 1995 roku w USA istniało 131 baz podziemnych.

- Jeszcze  w 1995 uprzedzał on, że nowy porządek światowy zniszczy systemy rządowe.

- Istnieje wpływ szkodliwego narodu prowadzącego do powstania jedynego rządu światowego, który poprzez powszechne chipy chce osiągnąć pełną kontrolę nad wszystkimi ludźmi na Ziemi.

- Mówił on o tym, że podziemne bazy wojenne, to nie tyle schrony zaopatrzone we współczesną technikę na wypadek ekstremalnych zdarzeń…

- ale bazy ze współczesną aparaturą do kierowania świadomością ludzi, z mocną bronią rażącą i systemami kontroli pogody.

- Średnia głębokość takiej bazy wynosi 1.5 kilometra - są to prawdziwe podziemne miasta o objętości od 4 do 7 kilometrów sześciennych.

- Do budowy używane są ogromne maszyny ryjące tunele z szybkością do 11 km dziennie.

- Niektóre bazy podziemne mają ogromne przestrzenie jaskiń.

- W swoich wykładach Schneider opowiadał, że rozprzestrzenione sieci tuneli jednoczą wszystkie bunkry.

- Każdy schron doprowadzony ma dwa rodzaje tuneli.

- Jeden typ jest w stanie obsłużyć transport starego typu.

- Wymyślny system pojazdów elektrycznych na potężnym zawieszeniu poruszających się z ogromną prędkością.

- Niektóre pojazdy przystosowane są do transportu więźniów.

- 140 elementowe składy ze specjalnym oprzyrządowaniem dla więźniów.

- Bazy zaopatrzone są w ogromne zapasy żywności i wszelkich niezbędnych rzeczy.

- Specjalne pola podziemne zaopatrują bazy w warzywa i inne produkty.

- Wszystkie te bazy przeznaczone są dla przedstawicieli elity na wypadek naturalnego kataklizmu na Ziemi.

- Bazy te wypełnione są infrastrukturą typowego miasta - domami, deptakami, wodociągami wód gruntowych, elektrycznością, restauracjami, szpitalami, sklepami… - systemami transportu, systemami utylizacji śmieci.

- W 1995 roku Filip Schneider wystąpił z więcej niż 50 wykładami, a w 1996 zginął w skrajnie zagadkowych okolicznościach.

- Badacz Richard Sauder w swojej książce opisuje podziemne i podwodne bazy.

- Mówi on o tym, że poza USA takie bazy mają Chiny, Rosja, Anglia, Australia, Arabia Saudyjska i Izrael; - I JESZCZE COŚ...

- Bardzo mało wiemy o prawdziwych zdarzeniach, o prawdziwej historii naszego kraju.

- Istnieją mapy pochodzenia europejskiego na których Rosja w czasie Wieków Średnich ma rozmiary zdecydowanie inne niż te, o których dowiedzieliśmy się w szkole.

- Istnieją świadectwa, że powstanie Pugaczowa było tak naprawdę wojną domową.

- Bitwa na którą został skierowany generał wojny Suworow mające miejsce pod Lodi nie była jedyną bitwą pomiędzy różnymi częściami kraju.

- W miejscowości Czandar znaleziono kamienną płytę z przestrzennym odwzorowaniem regionu Uralu…

- z rzekami i hydrotechnicznymi budowlami, a system kanałów ciągnął się na długości 12 tys. kilometrów.

- Na terytorium Rosji istnieją starożytne wykopaliska.

- Wiele znalezionych tam naczyń szacowanych jest na dziesiątki wieków.

- Znaleziono na przykład figurkę z doskonale odwzorowaną słowiańską twarzą kobiety z przed 30 tysięcy lat p.n.e. na stanowisku archeologicznym Sungir w pobliżu miasta Władimir.

- Wielki Mur Chiński jest w trudnym górzystym terenie jedyną możliwością ochrony granicy.

- Ale jest wiele świadectw na to, że baszty w murach skierowane są na południe.

- W tej kwestii trzeba zwrócić uwagę na starożytne - nieukończone części muru.

- Nie tylko w Egipcie i Ameryce są piramidy ale i w Chinach.

- Przy czym największa z nich jest wiele większa od Egipskiej.

- Budowane były na całym świecie i nie według przypadku lecz miały one ważną funkcję praktyczną.

- Księżyc ma na swoje powierzchni niemało sztucznych budowli…

- a zaświadczają o tym liczne fotografie z satelitów.

- Mało tego… - księżyc sam okazuje się sztuczną budowlą, potwierdza to jednakowa głębokość kraterów na tym satelicie Ziemi.

- Szczególne podziękowania dla autorów poszczególnych filmów użytych w tym materiale; - Ciąg dalszy nastąpi...

 

 

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1604
15
komentarze: 60 | wyświetlenia: 917
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 1188
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 767
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 464
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1035
13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 770
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 586
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 736
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 724
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 508
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 997
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1125
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Bitwa się toczy - tylko od nas i naszej świadomości popartej działaniami zależy, jaki będzie jej wynik. Pożyjemy -zobaczymy. Pozdrawiam serdecznie:)

  Elba,  09/10/2012

Ku przestrodze polecam analizę zdjęć Marsa z łazika Curiosity http://www.youtube.com/watch?v(...)aY8B1zM
http://www.youtube.com/watch?v(...)=relmfu
Mars - został tak nazwany na pamiątkę największej i ostatniej wojny w jego historii... Zróbmy wszystko, by nie zdarzyło się to samo na Ziemi...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska