Login lub e-mail Hasło   

Wspólny apel Cerkwii Rosji i Ukrainy o powstrzymanie ludobójstwa

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://uogcc.org.ua/en/actual/article/?a(...)le=8409
złożony na ręce na ręce: Deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy i Rosyjskiej Dumy Państwowej
Wyświetlenia: 1.697 Zamieszczono 05/11/2012

Ideologia globalnej redukcji liczby ludzkości ma na celu przeprowadzenie duchowego, moralnego i fizycznego ludobójstwa. Jej głównymi aktorami są ONZ, światowi bankierzy i żydomasońskie organizacje i loże, które za pomocą ponadnarodowych struktur kierują światową polityką. Wojna światowa, którą oni rozpoczęli z zamysłem redukcji liczby ludzkości, prowadzona jest za pomocą profesjonalnego oszustwa systemu Antychrysta, który to system jest tworzony w całym świecie. Podstawową zasadą, którą oni wprowadzają jest „dobrowolna” samozagłada. Podstawowymi obiektami ich agresji nie są bazy militarne ale maleńkie, bezbronne dzieci. Najbardziej skutecznym sposobem osiągnięcia ich duchowej, moralnej i ostatecznie fizycznej likwidacji jest odebranie im szczęśliwego dzieciństwa, odebranie im kochających rodziców, pozbawienie ich rodzinnego ciepła ogniska domowego i uczynienie z nich bezdomnych, porzuconych stworzeń, które poddadzą się przemocy, bezprawiu, demoralizacji i satanizmowi. Po tym wszystkim staną się one zaprogramowanymi bio-robotami, które po popełnieniu ciężkich przestępstw skończą życie samobójstwem. Strategia, która wykorzystywana jest w tej wojnie to psychologiczna manipulacja i systematyczne oszustwo pochodzące bezpośrednio ze strony oficjalnych władz. Ludzie jeszcze do tej pory nie rozumieją, że są oszukiwani przez oficjalne instytucje państwowe, oficjalne dokumenty i nawet przez własne państwa. Ta strategia oszustwa stosowana jest w tym celu żeby wyeliminować jakikolwiek opór i żeby ta wojna toczyła się możliwie najskuteczniej. Za pomocą metod psychologicznych każdy naród i każdy człowiek powinien zapewnić sobie własną samozagładę. Jeżeli ktokolwiek chciałby ratować zmanipulowaną ofiarę to sama ofiara wystąpi przeciwko swemu dobroczyńcy.

Jedną z metod tej III Wojny Światowej jest zaprojektowany obłęd i szaleństwo, które negują największe doświadczenie dotyczące rodziny i wychowywania dzieci. Tak zwani nowi specjaliści i architekci zaplanowanej redukcji, inaczej ludobójstwa, ludzkości, są inspirowani przez samo Piekło, wymyślili nie ludzkie, ale czysto szatańskie projekty do demonizacji i satanizacji przyszłego pokolenia. Służą im do tego dwie główne zasady:

- ideologia gender-gay (płciowo-sodomicka)

- prawo dla nieletnich

Ideologia płciowo-sodomicka (gender-gay) z tak zwanymi prawami dla mniejszości seksualnych wprowadza i promuje zboczenia najcięższego kalibru, nie tylko pedofilię ale nawet zoofilię i nekrofilię…

ONZ wprowadza w tym programie tak zwane wychowanie seksualne dla dzieci w wieku 5 lat a nawet poniżej tego wieku. Pod różnymi górnolotnymi hasłami i frazesami, jak na przykład „prawa dziecka” albo „eliminacja przemocy w rodzinie”, promuje najbrutalniejszą tyranię w historii ludzkości. W konsekwencji tego nastąpi wymieranie jednego narodu po drugim.

Dzisiaj malutkie kraje, takie jak Finlandia, Norwegia, Holandia, już w istocie wymierają.

Na bazie likwidacji wartości moralnych, wartości instytucji rodziny, normalnego zdrowego wychowania, zdolności rozróżniania dobra od zła, sprawiedliwości od bezprawia, powinno być stworzone nowe pokolenie bio-robotów i przestępców.

Będzie ono sprawiedliwie wymierzać zemstę na społeczeństwach, które odrzuciły prawdę, uwierzyły kłamstwu i otworzyły drzwi temu najstraszniejszemu systemowi. Było tak i z janczarami, którzy byli najbardziej okrutnymi tyranami własnego ludu.

Największą winę za cały ten system powszechnego samobójstwa narodów ma „katolicka” hierarchia razem z protestanckimi „kościołami”, które to przyjęły ducha świata tego i ludobójczą moralność. Pobożne i obłudne frazesy są jedynie ich asekuracją.

Ta apostacka (odstępcza, zdradliwa) „katolicka” hierarchia zaprzecza podstawowym Prawdom Wiary! Przez przyjęcie ducha Asyżu, ducha Antychrysta, zdradziła ona Ewangelię Jezusa Chrystusa (List Świętego Pawła Apostoła do Galatów 1: 8-9).

Owocem herezji i synkretyzmu jest amoralność. Wiadomości o skandalach pedofilskich w „Kościele Katolickim” przefrunęła od Ameryki przez Irlandię do Australii. Obłudna hierarchia do tej pory nie chce odbyć prawdziwej pokuty. Wiele „kościołów” protestanckich już zaakceptowało sodomię, tę nową antymoralność (na przykład „biskupka” w Sztokholmie to jawna lesbijka). Te odstępcze, zdradzieckie antykościoły są duchowym Babilonem i Nierządnicą Antychrysta. Te antykościoły są strategiczną częścią ludobójczego planu demonizacji ludzkości !!!

Do mechanizmów prawa dla nieletnich należy tak zwana „mediacja” i „probacja”.

Co to takiego „mediacja”? Mediacja odrzuca solidne procedury sądowe i przynależy do tak zwanej „restorative justice” (sprawiedliwość rekonstrukcyjna). Mediator jako strona trzecia zawsze ma na celu rozstrzygnięcie sporu tak żeby nie doszło do sprawy sądowej, żeby nie istniały żadne dokumenty i nie była zachowana ani jedna sprawiedliwość i przestrzeganie prawa. W systemie mechanizmów prawa dla nieletnich mediatorzy są donosicielami, którzy śledzą dzieci i ich rodziny i konstruują sztuczne oskarżenia.

Służba probacji ma kompetencje do odebrania dziecka, bez żadnych wyjaśnień, każdej rodzinie lub ze szkoły i oddania go rodzinie zastępczej. I może to być dokonane w przeciągu jednego dnia, bez udziału jakiegokolwiek sądu i bez żadnych rzeczywistych powodów.

Dzieci zabiera się rodzicom i oddaje rodzinom zastępczym i dopiero wtedy poszukuje się sztucznego pretekstu żeby ich czasowe odebranie zmienić na trwałe. Ponadto dzieci są tak szybko przemieszczane z jednej rodziny zastępczej do innej, że, na przykład, w Bułgarii traci się już kontrolę w sprawie rzeczywistego miejsca pobytu dziecka. Po prostu nie wiedzą gdzie ono jest.

Cóż to jest tak zwana rodzina zastępcza? Rodzina zastępcza jest sztuczną strukturą.

Nie można w jej wypadku mówić o stałej, prawdziwej adopcji dziecka.

Jest to zasadniczo niekontrolowany, cyniczny i przestępczy biznes na dzieciach.

Strukturę tę wprowadzają zbrodniczy architekci ONZ, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy i innych ponadnarodowych struktur. Obłudnie likwiduje się domy dziecka i instytucje dla niemowląt i to szlachetnie wyjaśnia się tak zwanym przenoszeniem dzieci do rodzinnych struktur wychowawczych. W istocie jest to sprytne, pod przykrywką szlachetnej działalności, przeprowadzanie manewru bezoporowego wprowadzania okrutnego mechanizmu rodzin zastępczych, który to mechanizm będzie już służył do moralnej likwidacji dzieci skradzionych ze szczęśliwych rodzin. Dzieci krążą pomiędzy rodzinami zastępczymi, od jednej rodziny zastępczej do drugiej. Jest to całkowita utrata przez dziecko nie tylko rodzinnego ciepła ale i poczucia bezpieczeństwa. Motywacja komercyjna jest anormalna.

W Norwegii biznes-przedsiębiorstwo tak zwanej „Foster family” (rodzina zastępcza) co miesiąc otrzymuje na jedno dziecko 9 tysięcy euro.

Pytanie: za co? Odpowiedź: za to, że nowy system zniszczy psychikę przyszłego pokolenia, oderwie go od miłości rodzicielskiej, opieki i zdrowego wychowania.

Rodzinami zastępczymi są dzisiaj sodomici, lesbijki, pedofile, narkomani, alkoholicy i cyniczni „biznesmeni”, dla których dzieci są „żyłą złota”.

Ale co to za absurdalne zachowanie państwa widzimy? Czy deputowani, wybrani przez społeczeństwo, stracili swoje sumienie i zdrowy rozsądek? Jak mogą uchwalać takie zbrodnicze prawa?

Robią to dlatego, że cały system chowa się za największymi autorytetami, którymi są ONZ, Rada Europy, Unia Europejska i fundacje „charytatywne”, a „Kościół” w obliczu tych zbrodni milczy !!! Prócz tego terminologia prawna jest niejasna a kto nie zna ludobójczej ideologii ten daje się oszukiwać pięknie brzmiącym frazesom, za którymi kryją się najcięższe zbrodnicze projekty.

Normalni ludzie są pasywni ponieważ nie chcą uwierzyć, że takie zbrodnie mogą w ogóle istnieć i że mogą pochodzić od oficjalnych władz, z oficjalnego ustawodawstwa i mogą istnieć pod terminami „wolność” i „ochrona”…

Jest to największe międzynarodowe oszustwo w historii !

Cały ten zbrodniczy system dąży do stworzenia bio-robotów, które będą dokonywać najcyniczniejszych przestępstw. Dlatego dzieciom odebranym kochającym rodzicom mogą bez powodu aplikować elektrowstrząsy i przeprowadzać na nich operacje podczas których będą zabijać część tkanki mózgowej a w niektórych krajach już istnieją takie prawa (Kanada). Zbrodni takich nie dokonywali nawet nazistowscy zbrodniarze w obozach koncentracyjnych na więźniach skazanych na karę śmierci.

Jeżeli dziecko przejdzie przez ten zbrodniczy system to stanie się zaprogramowanym przestępcą i praktycznie niemożliwością już będzie żeby ono w ogóle kiedykolwiek stało się normalnym człowiekiem. Tyrania, której jest ono poddane, wywołuje duchową ranę, która będzie źródłem nienawiści, zemsty i cynizmu. Chodzi tutaj w rzeczywistości o zmianę myślenia i całej psychiki. Do publicznej wiadomości podano informacje na temat zbrodniczego programowania dziecięcej psychiki metodą „alfa, beta, delta”.

Alfa- faza przygotowawcza, psychologiczna manipulacja i elektrowstrząsy

Beta- gwałcenie seksualne, pedofilia, sodomia

Delta- zbrodnicze programy sadyzmu, zabójstw i wreszcie samobójstwo

Tak chcą zmienić psychikę dzieci żeby służyły one ludobójczemu planowi współczesnych zbrodniczych struktur ONZ, światowych bankierów i żydomasońskich architektów ludobójstwa.

Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat wzywa władze Ukrainy i Rosji i wszystkich deputowanych do unieważnienia ratyfikacji fałszywych i oszukańczych konwencji, zaleceń i rezolucji ONZ, Unii Europejskiej, Rady Europy. Apelujemy do Rosji i Ukrainy o odesłanie wszystkich zagranicznych tak zwanych organizacji „charytatywnych” i fundacji wraz z ich niszczycielskimi projektami. Żądamy unieważnienia wszystkich ustaw i projektów ustaw dotyczących ideologii płciowo-sodomickiej (gender-gay) i prawa dla nieletnich!

Wzywamy do odseparowania się obu narodów od Parlamentarnego Zgromadzenia Rady Europy. Rosja i Ukraina mają wystarczającą ilość bogactw naturalnych żeby mogły uniknąć utraty swojej suwerenności państwowej w śmierdzącej szopie współczesnej, amoralnej Zachodniej Europy. Trzeba koniecznie uczynić ten rewolucyjny krok.

Trzeba także zakazać działalności ponadnarodowej tajnej organizacji żydomasońskiej i jej odgałęzień, które to organizacje pracują nad przygotowaniem ludobójstwa Ukrainy i Rosji.

Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat wzywa wszystkich chrześcijan żeby w tym roku nieprzerwaną modlitwą rozpoczęli prosić Boga o ratunek. Każdy uczestnik niech się modli w domu codziennie w Świętą Godzinę od 20:00 do 21:00 i jeszcze swoją jedną godzinę w ciągu jednego tygodnia w miesiącu (http://vkpatriarhat.org.ua/ru/?p=3502 )

Bóg pragnie uratować Ukrainę i Rosję od ludobójstwa, które przygotowali zdrajcy narodu i ponadnarodowe struktury.

Eliasz

Patriarcha Bizantyjsko-Katolickiego Patriarchatu

Metody OSBMr Tymoteusz OSBMr

Biskupi – Sekretarze

Lwów, Ukraina 10 października 2012 roku

Kopie na ręce:

Deputowani Rady Najwyższej Ukrainy i rosyjskiej Dumy Państwowej

Przywódcy cerkiewni Ukrainy i Rosji

Media

Podobne artykuły


17
komentarze: 32 | wyświetlenia: 1330
14
komentarze: 33 | wyświetlenia: 1060
14
komentarze: 21 | wyświetlenia: 989
14
komentarze: 60 | wyświetlenia: 752
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 785
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 433
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 573
13
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1033
12
komentarze: 23 | wyświetlenia: 975
12
komentarze: 3 | wyświetlenia: 626
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 1392
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 863
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 486
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 411
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 559
 
Autor
Dodał do zasobów: swistak
Artykuł

Powiązane tematy

  Amicus,  05/11/2012

"z protestanckimi „kościołami”, które to przyjęły ducha świata tego i ludobójczą moralność. Pobożne i obłudne frazesy są jedynie ich asekuracją."
Wygląda na to, że niejaki pan Eliasz nie jest miłośnikiem protestantów.
O ile mi wiadomo, protestanci to... chrześcijanie. Skoro więc pan Eliasz zaprasza ich do wspólnej akcji ("Bizantyjsko-Katolicki Patriarchat wzywa wszystkich chrześcijan ...  wyświetl więcej

  Amicus,  05/11/2012

"Te odstępcze, zdradzieckie antykościoły są duchowym Babilonem i Nierządnicą Antychrysta. Te antykościoły są strategiczną częścią ludobójczego planu demonizacji ludzkości !!!"
Określenie "antykościoły" wiele wyjaśnia...
Biznes szedłby znacznie lepiej, gdyby nie ta przeklęta konkurencja. Prawda, panie Eliaszu? ;)

  swistak  (www),  05/11/2012

Który koment jest od żyda, a który od masona ?

  Amicus,  05/11/2012

No, jesteś nareszcie! Witaj Drogi Przyjacielu! :))

  Amicus,  05/11/2012

No i jescze te nieszczęsne "prawa dziecka".
Taa, rzeczywiście, to już gruba przesada jest! Kto to słyszał, żeby przedmioty miały jakieś prawa, niech się bachory cieszą, że w ogóle żyją!
;)

  swistak  (www),  05/11/2012

nie jestem przyjacielem gejów ani pedofilów

  Amicus,  05/11/2012

"Świat według Świstaka' składa się przecież wyłącznie z żydów, pedofilów, masonów i gejów. Czy to oznacza, że w ogóle nie masz przyjaciół? :)

  swistak  (www),  05/11/2012

Trudno ci zaprzeczyć widząc dokąd zmierza w globalizacyjnym tryndzie

  ykes,  05/11/2012

Od rzeczy pierdzielenie.

  swistak  (www),  05/11/2012

ykes, twój koment jest bąkiem pierdziela

  ykes,  05/11/2012

Wiem wiem, to doprawdy fascynujące jak bardzo jesteśmy do siebie podobni.

  Areva,  05/11/2012

Jak świstaku myślisz dać dziecku prawo żeby mogło się bronić czy nie dać bo wg kk dziecko jest ,,przedmiotowo" własnością rodziców/bardziej mężczyzn (w systemie kk mężczyźni są ludźmi kobiety i dzieci przedmiotami) którzy mogą je bić, i jeszcze przyprowadzac do klechy zboka bo oni myślą że ten klęcha robi dobrze dla dziecka? Ja wybieram tę masońskie prawo- DAĆ DZIECKU I KOBIECIE PRAWO DO GODNEGO Ż ...  wyświetl więcej

Według wrogów Kościoła dziecko jest własnością państwa i można je zabić, albo oderbać rodzicom! Tak więc albo zostawiasz rodziny i dzieci w spokoju, albo promujesz aborcję i lewactwo. Co wolisz głupcze?

  Areva,  05/11/2012

Ale u fundametalistycznych katoli, żydów i islamistów to normalne że można niszczyć w imię boga życie bezbronnym-zmuszając ich do niewolnictwa, bycia katowanym, poniżanym i zabijanym. U nich kobiety i dzieci to przedmioty oni chronią tylko komórki bo to ich dla nich bardzo cenna darmowa siła robocza i obiekty do spełniania w przyszłości swoich chorych pomysłów i idei. Czy któryś z obrońców wspomin ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  06/11/2012

areva, dzięki za twoje bezcenne komenty. Są świadectwem, że egzorcysci długo nie stracą zajęcia

  Areva,  06/11/2012

Ale przez ciebie tracą robotę bo egzorcyzm ciebie nie działa i są niesłusznie uznani za brak prowadzenia ducha świętego:) ;). A mi co da egzorcyzm od opętanych teoriami zamachów pisem natankiem i kk egregorem? Ja byłam0w waszym bagnie i do niego wracać nie zamierzam. Jacek Piekara może mieć rację to wy jesteście złem na ziemi. I wy jesteście obok żydówmasonow źródłem biedy, nazizmu pedofili i innego plugastwa. Ja mam to przyjąć do serca? I od tego umrzeć?

  Ivi,  06/11/2012

O Chryste.....przeczytałam do połowy, więcej nie dam rady. Czytałam już tysiące teorii spiskowych, ale to już całkiem jest rodem z bajek wyjęte....

  Amicus,  06/11/2012

Ivi, człowiek uczy się całe życie :))

  Ivi,  06/11/2012

Aż się boję czego sie naucze 'jutro'. Dodam jeszcze że u nas w Polsce jest kolosalna różnica w wychowaniu pokolenia z lat 80 a 'terazniejszego' Dzieci teraz mają 'wygodniej' obchodzą się z nimi jak z jajkiem, co ma też swoje minusy, ale dniem twierdzić, że z pkt widzenia czysto humanistycznego, dzieci są o wiele bardziej ' zadbane' pod kazdym względem

  swistak  (www),  06/11/2012

ivi, dlatego o niektórych mówi się " półgłówki " bo czytają pół, a rozumią ćwierć

  Ivi,  06/11/2012

czy mi się zdaje czy próbujesz mnie obrazić?:D
Daremny Twój trud, sporo byś się musiał napracować:****

  Amicus,  06/11/2012

W jednym Świstak ma rację: niektórzy rozumieją, a niektórzy "rozumią" ;)

  jotko49,  06/11/2012

Świstaczku, takie masochistyczne wpatrywanie się w lusterko, by móc nabazgrać koment wyzwalający orgazm sięgający wyżyn piekielnych, jest bardziej wyczerpujący dla twych paluszków,od najprymitywniejszej masturbacji.
Ten czwarty minus masz w prezencie i gratis ;)

  swistak  (www),  06/11/2012

Hasbara schodzi na psy co nic nie rozumieją

  Ivi,  06/11/2012

Ja rozumiem, że fanatyzm popycha ku nienawiści swojego bliźniego, którego Jezus nakazał kochać. Przez fanatyków własnie KK jest postrzegany tak jak jest postrzegany, bo zamykają się w swoim klaustrofobicznym świecie, nie dopuszczając do słowa nikogo,negując wszystko i wszędzie dopatrując się spisków szatana.
I z góry mówię, że to nie jest napaść na KK czy też Boga- to się odnosi fanatyzmu. który nigdy przenigdy nie przyniósł NICZEGO dobrego.

  swistak  (www),  06/11/2012

ivi, dołączyłaś do stada burków i obszczymurków, jak jotko, co nic konstruktywnego nie wnoszą. Apel prawosławnego Papieża jest przemyślany i poparty argumentami. Niestety, jest niekoszerny dla Tygodnika Powszechnego i Gazety Wyborczej, jak i reszty mediów.Stąd taka wścieklizna u burków ujadających dzięki pieniądzom hasbary.

  Ivi,  06/11/2012

Svvistak- buraki uwielbiam nie tylko ze względu na ich walory smakowe, ale ze względu na kolor:d
Nic konstruktywnego powiadasz? A co konstruktywnego można powiedzieć o artykule, w którym jest tyle bzdur?
Jak można dyskutować z człowiekiem, który ma w sobie tyle negatywnych uczuć i próbuje obrazić każdego kto się z nim nie zgadza?
Bez obrazy, ale takie epitety szczególnie do kobiety trochę nie bardzo.

Gdyby nie ta cała otoczka religijna i klerykalne słownictwo, to byłabym skłonna uznać ten apel za podobny temu, co głosi David Icke i parę innych źródeł...
Prawdą jest, że upadek moralności sięgnął dna w tej panującej nam epoce Kali Jugi... Prawdą jest, że koncerny farmaceutyczne panoszą się coraz bardziej w ustawodawstwie światowym, choćby niedawno podpisywałam petycję o niezakazywaniu dys ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  06/11/2012

Kwiecie ! Dzięki za wsparcie. Nasz Episkopat mimo podpisania porozumienia z Cerkwią nie ma jaj, bo też powinien apelować do Sejmu. Widocznie słowa prawosławia o KK są prawdą

Świstaku, każdy, kto spojrzy głębiej poza papkę, jaką karmią nas media i wszelakie instytucje, te "boże" i te "świeckie" jednako, kto zechce poobserwować ruch ustawodawczy w wielu państwach, i jak nagminnie łamane są prawa człowieka, i jakie metody reżimu są stosowane, by zastraszyć ludzi, zmusić ich do walki o byt na poziomie fizycznym, by nie mieli za dużo czasu na myślenie, by nie protestowali ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  03/01/2013

@Skalny Kwiat: na trawienie Matki Boskiej i Jezusa stać tylko tych, co kochaja Stwórcę.

@swistak: Jeśli kochają Go tak jak swoich bliźnich, to marnie to wypada...

  Remter,  03/01/2013

@Skalny Kwiat: Tak kwiatuszku widzimy jakie problemy mamy z tymi od mateczek .. pozdrawiam;)

WSpaniały!Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska