Login lub e-mail Hasło   

Czy istnieje idealny system oszczędnościowo-zarobkowy?

Internet roi się od różnych systemów zarobkowych, propozycji biznesu on-line, reklam i anonsów coraz to nowszych MLMów (Multilevel Marketing). Łatwo...
Wyświetlenia: 548 Zamieszczono 01/12/2012

Internet roi się od różnych systemów zarobkowych, propozycji biznesu on-line, reklam i anonsów coraz to nowszych MLMów (Multilevel Marketing).

Łatwo się w tym zagubić, uwieść propozycjom wcale nie najlepszym a nawet oszukańczym.

Z drugiej strony ciągle rosnące ceny, atmosfera kryzysu i niskie wynagrodzenia, zmuszają przynajmniej do przeorganizowania domowego budżetu a najchętniej do znalezienia jakiegoś sposobu aby mieć więcej pieniędzy.

Zarabiać w sieci? To wydaje się najprostsze, ponieważ właśnie w sieci mamy najwięcej potencjalnych możliwości i możemy działać prawie nie ruszając się z domu.

Jednak Internet, e-biznes to dla wielu jeszcze domena nie odkryta i trudna, dla większości podstawową sprawą jest prostu związać koniec z końcem, poradzić sobie z podstawowymi potrzebami.

Na ogół podstawowym składnikiem domowego budżetu są zwykłe zakupy aprowizacyjne. Jak obniżyć związane z tym wydatki?

W Polsce spopularyzowały się systemy zakupów grupowych. Pomysł przyszedł z Zachodu,  ale bazuje na starej zasadzie, że cena hurtowa jest mniejsza od detalicznej. Zatem, gdy zbierzemy wielu chętnych na jakiś produkt, to jego dostawca czy producent gotów jest obniżyć cenę jednostkową.

Innym popularnym rozwiązaniem jest sprzedaż i marketing bezpośredni, w którym dostawca pomija pośredników handlowych (to oni przeważnie tworzą końcową cenę, znacznie odbiegającą od ceny zbytu producenta). 
Ponieważ jednak produkty na ogół wymagają jakiejś reklamy, co też jest czynnikiem podwyższającym cenę, to wymyślono reklamę na zasadzie bezpośrednich poleceń. Zadowolony klient sam chętnie poleci znajomym dobry produkt.  
Połączenie tych dwóch elementów odniosło na świecie wielki sukces w sprzedaży bezpośredniej.
Uzyskaną przez to oszczędność (na braku wielu pośredników i klasycznej reklamy) przeznacza się na zmniejszenie ceny produktu (pierwsza korzyść dla klienta) oraz premie dla osób polecających lub sprzedających w takim systemie. Nie będę tu omawiał wielu wariantów takich systemów, ponieważ są znane z MLM.
Problem w tym, że nie każdy lubi i umie sprzedawać, a w ogóle dość trudno znaleźć na tyle łatwy  system, który można by nazwać przyjaznym i realnym dla każdego. Nazwijmy go roboczo idealnym.

Nie wiem czy taki istnieje, ale zastanówmy się jakie powinien mieć cechy, by się do niego zbliżyć.

To, co wydaje mi istotne dla „systemu idealnego” ująłem w punkty, nie koniecznie w kolejności ich ważności (tym bardziej, że można tu mieć różne osobiste preferencje).

Oczywiście najlepiej było by dużo zarabiać i niczym się nie przejmować, ale to rozwiązanie, chociaż możliwe, zostawmy na koniec, bo to opcja nie dla każdego.

 1. Rozwiązanie dla każdego (zakładam jednak dostęp do sieci, chociażby sporadyczny)
 2. Obniżenie podstawowych kosztów utrzymania
 3. Brak wymogu sprzedaży
 4. Brak wymogu prowadzenia działalności gospodarczej (d.g.)
 5. Brak kosztów wstępnych czy okresowych
 6. Niezależność w działaniu, brak szefów, norm do wypełnienia (kwotowych, ilościowych)
 7. Prostota
 8. Bezpieczeństwo,  brak ryzyka
 9. Uczciwość
 10. Wygoda i dostępność, nawet dla osób z „głębokiej prowincji”
 11. Jeśli system związany z promocją jakichś  produktów, to tych podstawowych, niezbędnych każdemu – łatwość, naturalność poleceń
 12. Możliwość uzyskania gratyfikacji za polecenia
 13. Możliwość zwielokrotnienia tych gratyfikacji w zamian za zaangażowanie (opcja)
 14. Wsparcie w zrozumieniu i realizowaniu takiego systemu
 15. Zastosowanie także w przypadku firm dla obniżenia kosztów działania
 16. Dla zamożniejszych lub tych, którzy aspirują do artykułów luksusowych, możliwość znacznych oszczędności właśnie w przypadku artykułów drogich.

Dodatkowo pożądane:

a)      Oszczędność czasu

b)      Rozwiązanie polskie - nie wymagające znajomości języków, bazujące na polskich przepisach i chroniący polski kapitał

c)      Rozwiązanie stabilne, długoterminowe

d)     Rozwiązanie obliczone na powszechność i pożytek społeczny

e)      Potencjał rozwojowy w sensie nie tylko osiągnięcia domowych oszczędności budżetowych ale także wspomnianych  zarobków i to … nieograniczonych

f)       Możliwość uzyskiwania od pewnego momentu dochodu pasywnego, tj. „z automatu” – bez własnej pracy.

g)      Działanie grupowe przekładające się także  na nowe znajomości i przyjaźnie, wzajemne wsparcie.

Trudne? Czy spotkałeś coś takiego?

Ja znalazłem, i to parę takich rozwiązań, ale dalej omówię jedno z nich - bez reklamowania po imieniu, ponieważ tutaj chodzi o przełamanie pewnej bariery psychologicznej, a chcący wykorzystać podane możliwości łatwo znajdzie ową firmę X.

Mam na myśli system tanich zakupów jaki niedawno powstał w Polsce. Jego założeniem jest umożliwienie nabywania podstawowych produktów, które i tak normalnie kupujemy, w cenach niższych niż w sklepach, często także niższych niż w marketach wielkopowierzchniowych, co zmniejszy koszty utrzymania (2). 
Zatem jest to rozwiązanie dla każdego (1).
Ponieważ chodzi o zakupy na potrzeby własne, to nie mówimy tu  o sprzedaży (3), która tak przestrasza wiele osób, którym proponuje się różne MLMy.

Nie wymaga to d.g. (4, o czym jeszcze dalej).

Przystąpienie do systemu zakupów nie wiąże się z kosztem wstępnym, co najwyżej z drobną opłatą miesięczną, ale nie pobieraną gotówkowo, ale z wygenerowanej oszczędności lub zarobku (5).

Każdy uczestnik robi samoistnie zakupy tak często jak potrzebuje i kupuje to, co chce - w ramach oferowanego asortymentu – nie ma żadnych obligacji, ani kwot miesięcznego obrotu obowiązkowego (6).

Każdy przyzwyczajony jest do zakupów, więc jest to prosta czynność, tyle że tutaj chodzi o zakupy w sklepie internetowym, co jest łatwe do opanowania. 
Asortyment składa się ze znanych markowych produktów, które w zasadzie nie wymagają obszernego opisu ani rekomendacji, tym nie mniej są wyraźnie przedstawione, także graficznie.
Z systemem powiązany jest system rekomendacji i możliwość dodatkowych zarobków. Jest to opcja dla chętnych. 
W podstawach jest prosta, a w dla ambitniejszych nie bardziej złożona niż wymaga to jakiekolwiek zarabianie (7).

Bezpieczeństwo (8) opiera się na prostej idei zakupów dla siebie, markowych produktach, zaawansowanej logistyce, zabezpieczonych płatnościach, doświadczonej kadrze zarządzającej, gwarancjach handlowych, a przede wszystkim na tym, że płaci się za konkretny towar a nie za jakieś obietnice jak np. w wielu programach zarobkowych. Nie inwestujesz pieniędzy, które możesz stracić.

Uczciwość (9) odnosi się tutaj do systemu poleceń, który generuje premie dla polecających wg ich zaangażowania i wyników w rozbudowie bazy klienckiej; wielkość tej bazy jest na bieżąco do podglądu w Internecie, a stawki premii ustalone są regulaminami.

O wygodzie (10) decyduje właśnie to internetowe kontrolowanie transakcji i poleceń a przede wszystkim samo dokonywanie zakupów – szybko z domu, nawet jeśli ktoś mieszka w małej wiosce. Towar dostarczany jest kurierem pod drzwi (w zwyczajowej cenie), a dla zakupów od 150 zł wzwyż dostawa jest darmowa.

Także pozyskiwanie potencjalnych klientów do własnej grupy poleconych jest niepomiernie uproszczone w dobie internetowej komunikacji, znajomości na portalach społecznościowych, forach  itp.

Jak wspomniano, system przewiduje gratyfikacje za polecenia zakupów poprzez firmę X – jest to opcja dla osób, które chcą przy okazji oszczędności także „dorobić” (11).

Gdy uczestnikiem jest firma, to rozlicza ona tę dodatkową działalność w ramach d.g., prywatny uczestnik np.  przez umowę zlecenia, formalności załatwia firma.
Nie jest to sprzedaż czegokolwiek, to przekazywanie informacji. Gdy ktoś się zapisze „pod nami”, jest odtąd w naszej grupie. Gdy dokona zakupu – dostajemy premie obrotową. Przewidziane są i inne premie, które ustala regulamin.

Prowizje wypłacane są co miesiąc na wskazane konto.

Szczególną cechą systemu jest, że oprócz poleceń własnych, system przydziela nam  także automatycznie nowych partnerów od których będą premie.

Jak widać jest to system wielopoziomowy, który umożliwia zwielokrotnienia gratyfikacji (12), otrzymuje się je z wielu dalszych tzw. kręgów, a przez dodatkowe mechanizmy (tzw. klony) daje prawie nieograniczone możliwości rozbudowy sieci i pomnażania dochodów. Ciekawostką jest, że z pierwszych kręgów możemy otrzymywać premie nawet jeśli nikogo do nich nie poleciliśmy, a od pewnego poziomu osiągamy rosnący dochód pasywny, ponieważ sieć żyje już swoim życiem :).

Te wyższe szczeble „kariery”, jak i elementarne czynności na samym początku, są dokładnie objaśnione w materiałach szkoleniowych i cyklicznie wyjaśniane w ramach konferencji on-line – każdy ma wsparcie (13).

System wspiera też firmy (14), dla których przygotowuje się odpowiednią ofertę (etap III), np. w zakresie tańszego zaopatrzenia w materiały biurowe, narzędzia, itp. Z punktu widzenia dodatkowych zarobków kierownictwo firm może rozbudować rozległe sieci dla swych pracowników – korzyść dla firmy i dla personelu.

Przewidziano także etap, w którym dostępne będą droższe produkty (15) jak np. samochody.

Ogólnie, warto wejść w opcję poleceń, ponieważ przez zarobki możemy pośrednio zmniejszyć koszy zakupu nawet o kilkadziesiąt procent – nazwijmy to mądrym kupowaniem.

Dodatkowo – zakupy internetowe dają nam sporą oszczędność czasu (a), a przedstawiony system referencyjny duży potencjał rozwojowy (e, f). Ten potencjał jest zapewniony przez długoterminowy plan, którego stabilność wynika z koncepcji zapewnienia realizacji podstawowych potrzeb obywateli (c), co uzyska poparcie społeczeństwa i ma szansę na duże rozprzestrzenienie (d). Już teraz, mimo niedawnego startu, ma duży pozytywny oddźwięk i pozyskał wiele tysięcy uczestników na etapie przed otwarciem sklepu internetowego.

Przedsięwzięcie jest oparte na polskim kapitale i zarządzane przez doświadczonych polskich menedżerów. Chciało by się powiedzieć – popierajmy swoje!

Z pierwszych doświadczeń jestem pod wrażeniem współpracy (g) w grupach, które inicjują rozwój systemu, budują społeczność konsumencką, wspierają nowych członków w różnych formach.

Łatwo znajdziesz  te grupy i strony społecznościowe, które omawiają  i dyskutują rozwiązania ery tanich zakupów.

Ktoś może argumentować, że istnieją systemy w których można zarobić dużo więcej. Tak, i  kto chce może alternatywnie lub równolegle z tego skorzystać. Przeważnie wiąże się to jednak z ryzykiem, natomiast w podanym tutaj sposobie takiego ryzyka nie ma, nie ma tu żadnej spekulacji, śledzenia trendów rynkowych, zmagania się z konkurencją, ryzykowania kapitałem,  itp.

Cieszę się, że w końcu znalazłem to rozwiązanie i spoglądam w przyszłość z nadzieją – wbrew czarnowidzom.

Leszek Korolkiewicz

Podobne artykuły


8
komentarze: 4 | wyświetlenia: 459
7
komentarze: 18 | wyświetlenia: 942
83
komentarze: 25 | wyświetlenia: 72289
51
komentarze: 40 | wyświetlenia: 647765
44
komentarze: 37 | wyświetlenia: 14936
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21420
30
komentarze: 22 | wyświetlenia: 40365
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 17311
29
komentarze: 8 | wyświetlenia: 13046
29
komentarze: 16 | wyświetlenia: 53144
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22469
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17999
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23047
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska