Login lub e-mail Hasło   

Okultyzm/Spirytyzm - skutki i konsekwencje

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://nickycruz.ovh.org/okultyzm.html
Czym jest okultyzm? - Słowo "occultus" pierwotnie znaczyło "ukryte, tajemnicze, ezoteryczne i nieznane możliwości człowieka".
Wyświetlenia: 3.027 Zamieszczono 16/12/2012

Współcześnie obserwować możemy w świecie niemal wybuchowy rozwój okultyzmu. Setki i tysiące ludzi czytają horoskopy, aby odnaleźć w nich codzienne wskazówki; wielu poszukuje jasnowidzów i wróżbitów, którzy mogą przepowiedzieć przyszłość. Inni zanurzają się w świat białej i czarnej magii w nadziei znalezienia tam mocy, która pozwoli im zrealizować pragnienia, nieosiągalne w naturalnym świecie. Jeszcze inni podążają za urokami spirytyzmu, poszukując kontaktów z umarłymi, aby uzyskać objawienia od osób, które znalazły się po drugiej stronie zawsze fascynującej człowieka bariery - śmierci. Ludzie tacy, jak Shirley MacLaine, promują współcześnie różne techniki, np. channeling. Wszystko to przedstawiane jest w zdrowym świetle, a wiele tych praktyk zdobywa sobie miejsce w szkolnictwie i w programach edukacyjnych (np. TM, wizualizacja, channeling i tym podobne), regularnych, obowiązkowych kursach dydaktycznych. Jaka jest wobec tego prawda o okultyzmie? Czy jest pomocny i przydatny, czy też szkodliwy? Czy Bóg dopuszcza go w naszych oświeconych czasach? Czy chrześcijanie są odporni na tego typu stymulacje? Czy wszystko jest w porządku, gdy nasze dzieci grają w Lochy i Smoki ? [Dungeons i Dragons - generalnie gry z grupy tzw. role-playing; przypis tłumacza] Czy okultyzm wywiera jakiś wpływ na nas, na nasze rodziny, kraje, narody? Wszystko to są bardzo ważne i znaczące pytania, na które musimy sobie odpowiedzieć, jeśli zamierzamy podejmować rozsądne, boże decyzje w kwestiach, dotyczących okultyzmu, a również wpływać na decyzje innych zwrócenia się ku lub przeciw niemu. Przystąpmy więc do rozważań na ten trudny temat.

- Czym jest okultyzm? -

Słowo "occultus" pierwotnie znaczyło "ukryte, tajemnicze, ezoteryczne i nieznane możliwości człowieka". Dotyczyło sfer wszelkiego rodzaju ponadnaturalnych fenomenów, związanych z magią, wróżbiarstwem, spirytyzmem, czarnoksięstwem, fałszywymi religiami i wszelkiego rodzaju działalnością poszukiwania mocy, mądrości, poznania, uzdrowienia lub przewodnictwa poza możliwościami pięciu naturalnych zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, dotyku, smaku i powonienia. Zawierało także próby zdobycia poznania ze sfer pozarozumowych, takich jak: misteria, tajemnice, lub cokolwiek innego, zakrytego przed naszymi naturalnymi zmysłami; a także kontakty z ponad-naturalnymi siłami, działającymi na korzyść człowieka i na jego rozkaz.

Działalność okultystyczna ma trzy zasadnicze cechy:

a) Ma do czynienia z tajemnymi lub ukrytymi informacjami, które są niedostępne naturalnymi metodami poznania za pomocą naszych pięciu zmysłów. Na przykład w razie morderstwa, policja normalnie poszukuje dowodów rzeczowych i śladów, pozostawionych przez mordercę. Czasem jednak brak jest materiałów, w oparciu o które mogłoby rozwijać się śledztwo; wówczas policja zwraca się czasem do medium, by dowiedzieć się, gdzie można odnaleźć właściwe informacje i kto dopuścił się przestępstwa. Gazety zaś umieszczają na pierwszych stronach historie, w których medium dostarczyło rozstrzygających dowodów w trudnej sprawie;

b) Obejmuje sterowanie wydarzeniami, wydającymi się być w ludzkiej mocy, jednakże przebiegającymi poza percepcją naszych zmysłów. Ludzie, którzy rzucają czar na innych, wydają się być tacy, jak inni; jednakże mogą przejąć ponadnaturalną kontrolę nad ludźmi i wydarzeniami, których, w zgodzie z możliwościami człowieka, nie są w stanie osobiście kontrolować. Ktoś na przykład jest głęboko zraniony przez inną osobę. Udaje się więc do medium, by rzuciło czar choroby na tamtą osobę, aby ją ukarać bez konieczności udania się do niej bezpośrednio i zmierzenia się z nią ponownie. Urok działa, a jego rezultatem jest choroba, często nie poddająca się normalnej, medycznej terapii;

c) Obejmuje po nadnaturalną aktywność sił duchowych, takich jak demony. W naszych próbach zrozumienia okultyzmu ważne jest, byśmy uznali, że źródła takich duchowych mocy nie leżą w ludzkiej naturze, niezależnie od tego, co nauczyciele i wyznawcy New Age mogą tu twierdzić. Każda duchowa moc pochodzi z jednego z dwu źródeł: od Boga albo od szatana i jego demonów. Ponieważ każdy jest stworzony, posiada naturalną potrzebę kontaktu z duchową rzeczywistością; gdyż człowiek również jest istotą duchową. W wielu krajach Trzeciego Świata kontakt ze światem duchów jest zwyczajnym, codziennym rytuałem. Nie ma w tym nic niezwykłego. Jednakże w zachodnim świecie, zdominowanym przez nowoczesne technologie, postęp materialny i techniczny, kontakt ze światem duchów jest postrzegany jako wydarzenie co najmniej niezwykłe.

- Dlaczego ludzie angażują się w okultyzm? -

Dlaczego tak wielu ludzi zwraca się dziś w stronę okultyzmu? Przez wieki tego typu działalność miała charakter marginalny, dziś jednak wydaje się stawać powszechnym doświadczeniem wszystkich grup społecznych kraju. Przyjrzyjmy się kilku podstawowym powodom, dla których wielu kieruje swą uwagę w stronę praktyk okultystycznych.

1. Współczesny kościół wydaje się być pozbawiony większości swojej duchowej mocy, którą powinno być widać w życiu jego członków, Wielu ludzi nie widzi więc w kościele mocy, która mogłaby ich uzdrowić, dać możliwość życia w samym środku ważnych wydarzeń lub przezwyciężyć ich problemy. Zwracają się więc ku okultyzmowi, aby otrzymać pomoc w swoim bólu -fizycznym, duchowym lub emocjonalnym. Mówiąc krótko, kościół rozmija się ze swoją rolą; a to zachęca wielu do poszukiwania alternatywnych odpowiedzi, nawet w obszarach okuityzmu.

2. Współcześni ludzie dużo mniej czytają. Za sprawą TV wielu przyzwyczaja się do przekazu ustnego, a nie pisanego. TV zaś jest dziś przesiąknięta okultyzmem, począwszy od prostych programów, mówiących o przeszłości, po ewidentną magiczną i okultystyczną działalność, widoczną zwłaszcza w wielu kreskówkach dla dzieci. Ogólny odbiór TV jest przy tym pozytywny. Ludzie przyjmują więc to, co tam zobaczą, jako materiał pozytywny, akceptowalny, i coraz bardziej wzrasta ich zainteresowanie tematami okultystycznymi.

3. Presja współczesnego życia jest przygniatająca dla bardzo wielu ludzi. Koszty życia są wysokie; stres w pracy jest zjawiskiem powszechnym; rodziny rozpadają się; wzrasta liczba klęsk żywiołowych; życie staje się coraz bardziej niepewne; wczorajsze odpowiedzi wydają się już dziś nie wystarczać. Ludzie zwracają się więc ku nowym źródłom odpowiedzi i siły do życia: ku okultyzmowi. "Stare religie" wydają się nie spełniać oczekiwań i potrzeb wypełnienia pustki w złamanych domach; towarzyszy temu wielki kryzys ludzkiego poczucia własnej wartości i szacunku do siebie. W jaki sposób człowiek może więc odkryć swoją wartość? Wielu pomaga w tym okultyzm. Wydaje się dostarczać odpowiedzi, siły i dawać pewność przyszłości.

4. Wielu ludzi podążając za bożkiem materializmu, nagle odkryło ciągłą pustkę i poczucie bezsensu swojego życia, wielu z nich z materializmu zwróciło się właśnie ku okultyzmowi. Wielu chce stawiać wyzwania swojemu życiu, pragną w tym co robią, odnaleźć poczucie spełnienia. Pędzą w "wyścigu szczurów", wciąż niezaspokojeni. Niektórzy chcą więc porzucić świat materializmu i poszukują szczęścia w duchowych światach okultyzmu.

5. Eskapizm stał się sposobem spędzania wolnego czasu w naszym hedonistycznym społeczeństwie. Jednakże w połączeniu z pędem ku przygodzie (przykładem może być choćby skakanie na gumowej linie), może w ich umysłach łatwo zatrzeć poczucie zagrożenia, a miast tego stworzyć wrażenie nowej, fascynującej przygody. To właśnie, między innymi, doprowadziło do upadku imperiów Rzymu i Germanów. Ucieczka od rzeczywistości i poszukiwanie przygody... Okultyzm wydaje się otwierać tu szeroką ofertę dla każdego.

6. Wielu ludzi stało się działaczami, religia stała się natomiast widowiskowym sportem, choć Bóg powiedział, że każdy Jego dar i służba, jaką daje, przyczyniać się ma do budowania innych. Wielu jest więc znudzonych i chce mieć jakiś wpływ na życie i na świat wokół nich. W okultyzmie poszukują możliwości zmiany i poruszenia społeczeństwa.

7. Inni biorą udział w praktykach okultystycznych z czysto egoistycznych pobudek. Pragną zdobyć moc do panowania nad innymi i wpływania na nich lub posiąść sławę i majątek, obiecane przez duchy. Nasze ego zawsze jest wrażliwe, a szatan i jego demony wiedzą, w jaki sposób odwołać się do naszego egoizmu. Łudzą nas więc możliwością kontrolowania innych i posiadaniem władzy.

8. Ciekawość nie jest cnotą, jednakże poprzez nią zdobywa się próżność wielu umysłów. Niemal każdy jest dziś narażony na wpływ okultyzmu, czy to poprzez kreskówki, programy TV, książki, czasopisma, itd.. Odwieczne jest pytanie "Czy to działa?". Wielu ludzi rozpoczyna od niewinnych z pozoru zabaw z horoskopami, stopniowo coraz bardziej zagłębiając się w okultystyczne praktyki - ponieważ nie są w stanie oprzeć się własnej ciekawości.

9. Biblia mówi, że w czasach ostatecznych, w których żyjemy, rozwój i aktywność praktyk okultystycznych wzrastać będzie proporcjonalnie do zbliżania się Dnia Pańskiego. Szatan wzmoże swą aktywność w nadziei podporządkowania sobie całej ludzkości i pokonania Chrystusa. Możemy oczekiwać, że stanie się to za naszych czasów. Przeczytaj następujące wersety: Obj 9:1-9; 12:7-9; 13:1-10; 19:11-16; Mk 13:22; 2Kor 11:14; l Tm 4:1-6; 1J 4:1-7. Wzmożenie zjawisk okultystycznych jest bezpośrednio związane ze zbliżaniem się końca czasów.

- Najpowszechniejsze formy kultu -

Wielu ludzi nie wie nic o najpospolitszych formach okultyzmu. Ważne więc jest, byśmy wyjaśnili sobie, co jest, a co nie jest okultyzmem. Wielokrotnie jakaś działalność jest akceptowana społecznie, jednak w rzeczywistości jest działalnością okultystyczną (jak choćby czytywanie horoskopów, czytanie z dłoni, szukanie pomocy u parapsychicznego uzdrowiciela; lub, jak kto woli, bioenergoterapeuty). Przyjrzyjmy się więc trzem zasadniczym kategoriom działalności okultystycznej: wróżbiarstwu, magii i spirytyzmowi.

- Wróżbiarstwo; wróżby -

Zjawisko najpowszechniejsze spośród wymienionych tu trzech kategorii. Jest to sztuka przepowiadania przyszłych wydarzeń lub też określania charakterystyki danej osoby przy zastosowaniu pięciu ludzkich zmysłów. Wróżbita często jest nazywany jasnowidzem; może ujrzeć przyszłość albo zobaczyć w człowieku coś, co było jego głęboko skrywaną tajemnicą. Może posługiwać się przy tym kartami, wahadełkiem, znakami lub lustrem. Do przepowiadania przyszłości używa się też astrologii; układane są horoskopy i prowadzone obserwacje, w jaki sposób układy gwiazd i planet wpływają na wydarzenia na ziemi. Ktoś inny może wyczytać z kryształowej kuli tajemnice, dotyczące osoby badanej. Karty tarota używane są przez czarownice do przepowiadania przyszłości poprzez manipulowanie kartami. Chiromancja, czyli sztuka odczytywania i interpretowania linii na dłoni, jest zjawiskiem powszechnym. Różdżkarstwo, które jest po prostu wróżeniem za pomocą różdżki, wahadełka, laski lub czegoś jeszcze innego w poszukiwaniu wody lub innego ukrytego obiektu, zyskało w ostatnich latach ogromną popularność (statystyczne badania wykazują, że jest to metoda dużo mniej skuteczna, niż prowadzenie odwiertów w poszukiwaniu wody). Psychometria stosowana jest do wyjaśnienia charakteru danej osoby poprzez obserwację jakiejś części jej ubrania. Numerologia natomiast jest rodzajem wróżbiarstwa, przypisującym liczbowe wartości imieniu i dacie urodzenia celem określenia przeznaczenia i charakteru danej osoby.

- Magia i czarnoksięstwo -

Jest to najbardziej niezwykła kategoria okultyzmu, wywodzi się z pragnienia sięgania po efekty spoza granic ludzkiej możliwości. Krótko mówiąc, jest próbą kontaktu z duchowymi mocami wszechświata; jest aspiracją człowieka do panowania nad innymi ludźmi, miejscami, zwierzętami lub wydarzeniami. Magię podzielić można na cztery duże grupy zjawisk:

a) Osobowe: dana osoba usiłuje kontrolować działalność duchowych bytów, aby doprowadzić do zaistnienia magicznych wydarzeń.

b) Bezosobowe: dana osoba usiłuje zapanować nad siłami przyrody poprzez zaklęcia, rzucanie uroków, posługiwanie się czarami lub amuletami celem manipulowania innymi.

c) Czarna: osoba znajduje się w bezpośrednim kontakcie z szatanem lub z jego demonami, aby doprowadzić do zaistnienia ponadnaturalnych zdarzeń, generalnie - wymierzonych w kogoś.

d) Biała: Biała magia różni się od czarnej tym, że osoba zaangażowana usiłuje wywołać w innych zmiany pozytywne. Na przykład telepatia - jest przeniesieniem myśli jednego człowieka w umysł drugiego bez werbalnej komunikacji. Może też przejawiać się wykorzystywaniem amuletów w celu uzdrowienia chorego ciała.

- Spirytyzm -

Jest to grupa zjawisk, wymagających udziału medium, które w stanie transu nawiązuje kontakt ze "zmarłym lub otrzymuje objawienia niedostępne ludzkiemu zmysłowemu poznaniu. Komunikacja ze światem duchowym nawiązywana jest za pomocą kilku sposobów na przykład poprzez telekinezę czyli przemieszczanie obiektów bez udziału siły fizycznej; lewitację, czyli ponadnaturalne unoszenie się osoby lub obiektu; apportację, przenoszenie obiektów przez zamknięte drzwi lub z pojemników; automatyczne pisanie, kiedy medium przypuszczalnie obdarzane jest mocą do pisania listów, słów lub zdań w odpowiedzi na stawiane pytania. Do spirytyzmu zalicza się także magię prześladowczą, kiedy to medium powoduje u określonej osoby, będącej celem ataku, psychiczne urazy lub choroby.

Jest to tylko niewielka próbka całej gamy popularnych okultystycznych praktyk. Istnieje też wiele innych form okultyzmu; wszystkie one wymagają kontaktu z mocami duchowymi, choć ich techniki i sposoby mogą być bardzo różne.

Oto lista innych form takiego typu praktyk:

Wróżenie z fusów herbaty lub kawy, astrologia, posługiwanie się tabliczką ouija, ESP (poznanie pozazmysłowe), reinkarnacja, medytacja transcendentalna, czarnoksięstwo, alchemia, nekromancja (przepowiadanie przyszłości poprzez kontakt z umarłymi), magia, wróżenie z wnętrzności zwierząt, jasnowidztwo (przypuszczalnie zdolność czytania w czyichś myślach), biofeedback (próby kontrolowania funkcji ciała i emocji), wentrylogizm, przenoszenie astralne, joga, karate, pakty krwi, wywoływanie duchów, oglądanie pokazów magicznych lub okultystycznych w TV lub na żywo, życie według przesądów i zabobonów, przechowywanie amuletów, przedmiotów szczęścia, na przykład króliczej łapki, przynależność do lóż masońskich, myśli samobójcze lub życzenie komuś śmierci, stosowanie leków i środków chemicznych zmieniających świadomość, uzależnienia od alkoholu, rocka, oglądanie pornografii, voyeuryzm (podglądactwo - definiowane jako dewiacja seksualna), czytanie literatury kultycznej lub pism fałszywych proroków, takich jak choćby Jeanne Dixon, angażowanie się w jakąkolwiek działalność w pogańskich świątyniach, nawet w roli turysty.

Przeczytaj jeszcze raz tę listę uważnie. Zaznacz sobie wszystkie te praktyki, w które sam kiedyś się zaangażowałeś; kiedy dojdziemy do omawiania kwestii uwolnienia, możesz zastosować ją do siebie. Niech lista ta nie będzie więc dla ciebie jedynie źródłem informacji, ale niech będzie także praktyczną pomocą w poszukiwaniu pełnego uwolnienia od wszelkich wpływów okultyzmu w twoim życiu. Pamiętaj: nie ma znaczenia, czy to zaangażowanie było bierne czy aktywne.

- Dlaczego praktyki okultystyczne działają? -

Jeśli to działa, dlaczego posługiwanie się tym wszystkim miałoby być czymś niewłaściwym? Jeśli modlę się o uzdrowienie do Boga a On mnie nie uzdrawia, dlaczego nie mogę zwrócić się o pomoc do spirytysty, skoro jego działania mogą być skuteczne? Jest to jeden z najczęstszych powodów wkraczania ludzi w krąg okultystycznej działalności. Dlaczego jednak praktyki te rzeczywiście wydają się odnosić skutek?

Nie daj się zwieść - okultyzm działa. Dzieje się tak z kilku przyczyn.

1. Po pierwsze dlatego, ponieważ złe duchy mają realną moc. Są one bardzo aktywne i słyszą i widzą wszystko, co robimy. Znają nasze pragnienia; i aby nas zwieść, czynnie mogą prowokować zaistnienie oczekiwanych lub chcianych przez nas sytuacji, rzecz jasna w granicach ich możliwości.

2. Po drugie, czasem działanie może nastąpić poprzez sugestię. Na przykład: przeczytałeś swój horoskop i oczekujesz, że coś się wydarzy i rzeczywiście częściowo ma to miejsce, ponieważ sam zaaranżowałeś sytuację, odpowiadającą twoim oczekiwaniom.

3. Ponieważ czasami Pan sprawdza nas, by zobaczyć, czy istotnie chcemy być Jemu posłuszni. Thce wiedzieć, czy, jeśli istotnie kochamy Go całą naszą duszą i sercem, gotowi jesteśmy słuchać Go, służyć Mu i mocno się Go trzymać (5M 13:1-5).

- Okultyzm - nieszkodliwy czy niebezpieczny? -

Wielu ludzi uważa, że na przykład magiczne sztuczki dla dzieci są całkowicie niegroźną zabawą, częściowo dlatego, że są aranżowane; częściowo, ponieważ wydaje się, że nie pozostaje po nich żaden trwały efekt. Inni postrzegają to jako pasjonującą zabawę, która z czasem traci w życiu człowieka na znaczeniu. Inni jeszcze mówią: "To jest po prostu zabawne, a poza tym zupełnie w to nie wierzę, to nie może mnie w żaden sposób dotknąć." Lub też: "Rozwija to moją świadomość Boga; uczę się w ten sposób wartościowej lekcji od Niego". Należy jednak zadać sobie pytanie, i udzielić na nie odpowiedzi: czy okultyzm jest nieszkodliwy, czy może stanowi zagrożenie?

Wszelka działalność okultystyczna zawsze wiąże się z nawiązywaniem kontaktów ze złymi duchami, a każdy zły duch śmiertelnie cię nienawidzi. Usiłują one więc zwieść ludzi tak, by sądzili, że tego typu zabawy są niegroźne, lub wręcz przedstawiać je jako atrakcyjne i niosące korzyści na przykład: "Możesz rzucić palenie dzięki hipnozie". Jednakże wszystkie te zjawiska mają znacznie głębszą rzeczywistość, niż możemy to dostrzec na pierwszy rzut oka.

Zaangażowanie się w okultystycznych praktykach może spowodować problemy, związane z popadnięciem w jeden z trzech stopni bycia kontrolowanym przez siły duchowe:

1. Okultystyczne podporządkowanie, które może mieć miejsce po kontakcie z okultyzmem; dana osoba pozostaje wówczas pod dominacją i kontrolą ducha także po zakończeniu seansu;

2. Okultystyczny ucisk, który także przydarzyć się może po uczestnictwie w okultystycznych praktykach i z którymi mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba cierpi i jest gnębiona umysłowo, fizycznie, emocjonalnie lub psychologicznie, przy czym dolegliwości te nie ustępują pod wpływem zastosowanego prawidłowego postępowania lekarskiego;

Opętanie, o którym możemy mówić wtedy gdy zły duch dosłownie wejdzie w daną osobę i przejmie nad nią kontrolę, choć nie musi się to manifestować nieustannie. Osoba taka traci panowanie nad swoim życiem, wolą i osobowością i popada w niewolę ducha, z którym zetknęła się podczas okultystycznych zajęć.

Nie ma potrzeby dowodzić, że uprawianie okultyzmu nie jest rzeczą nieszkodliwą. Taka zabawa może bardzo drogo kosztować; zarówno w sferze wolności osobistej, jak też umysłowego, emocjonalnego lub fizycznego zdrowia. Może doprowadzić do zniszczenia struktur osobowości. Może spowodować bezwolne popełnienie przestępstwa i zaprowadzić człowieka do więzienia. Może zniszczyć małżeństwo lub inną ważną międzyludzka relację. Może też leżeć u źródeł głębokiej depresji, którą leczenie jedynie pogorszy. Może stać się przyczyną koszmarów nocnych i bezsenności ze strachu przed duchowymi atakami. Może też lec u podstaw tendencji samobójczych, jeśli duch niszczy umysłowe i emocjonalnie możliwości samoobrony człowieka. Może powodować niekontrolowane myśli pożądliwości, nienawiści, smutku itp. Może stymulować autodestrukcyjne zachowania lub tworzyć niekończące się podejrzliwości wobec innych osób, stać się powodem chronicznych niedomagań lub bluźnierczych myśli. Tę listę można by przeciągnąć na kilka następnych stron. Stwierdźmy jednak jasno: okultyzm jest szkodliwy dla każdego, kto się do niego zbliża, bez żadnych wyjątków! Może ponadto wywierać wpływ na kolejne pokolenia poprzez zasadę pokoleniowej schedy z 2 Mojż 20:3-6

Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.
Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą,
A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Dotyczy ona takich przypadków, gdy bliski krewny aktywnie parał się okultyzmem; wówczas kolejne pokolenia dziedziczą przekleństwo. Dana osoba może również popaść w podporządkowanie lub ucisk demoniczny poprzez okultystyczna aktywność któregoś z bliskich członków jej rodziny. Bóg jednak daje nam słowo, które stanowi klucz do tego problemu: "Ten który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1 Jana 4:4).

- Biblia a okultyzm -

"Nie będziesz się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym." (3 Mojż 19:31)

"Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, czy guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych." (5 Mojż 18:10-11)

Biblia jednoznacznie potępia wszelką działalność okultystyczną. Bóg nie wykazuje najmniejszego pobłażania w tej kwestii.

Okultyzm jest zbiorem wysiłków szatana, mających na celu zakłócenie Bożej działalności i odwiedzenie ludzi od Stwórcy. Biblia daje nam wyraźne wskazówki na ten temat i ostrzega nas przed angażowaniem się w jakąkolwiek formę okultyzmu.

1. Jest to bunt przeciwko Bożemu Słowu. Biblia absolutnie zabrania wszelkich form magii, wróżbiarstwa i spirytyzmu, takich jak wymienione powyżej. W każdym takim ostrzeżeniu zawarta jest informacja, że ci, którzy to czynią "są znienawidzeni przez Boga". Boży lud ma trwać w społeczności ze swoim Panem, aby rozpoznawać Jego wolę poprzez modlitwę, dary Ducha Świętego, rozróżnianie i mądrość, w oparciu o Biblię i o Boże poradnictwo. Zatem poszukiwanie pomocy w sferach okultyzmu jest zakazane, ponieważ poddaje ludzi w niewolę szatanowi i gasi dzieło Boga w ich życiu. Oczywiście, szatan kroczy krętymi ścieżkami i chętnie zaprasza każdego, kto pragnie odkryć tajemną, ukrytą wiedzę drogą okultystycznych praktyk. Bóg jednak mówi stanowcze nie! Ponadto magia jest według Biblii bałwochwalstwem (2 Król 21:1-9; 1 Kor 10:20). A wróżbiarstwo jest niewiarygodne. Nikt, włączając w to szatana i jego demony nie może kontrolować i przewidzieć wszystkiego ze 100% dokładnością. Może to uczynić jedynie Bóg, ponieważ On jest wszechwiedzący. A zatem poszukiwanie poznania i wiedzy dotyczących przyszłości i kontrolowania innych ludzi za pomocą okultyzmu jest ewidentnym i bezpośrednim nieposłuszeństwem Bogu. Przeczytaj:

2 Moj. 7:11-12

Wtedy także faraon wezwał mędrców i czarowników, a czarownicy egipscy uczynili to samo czarami swoimi. Każdy z nich rzucił laskę swoją i zamieniły się w węże. Ale laska Aarona połknęła laski ich.

3 Moj. 19:26

Nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować.

3 Moj. 19:31

Nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym.

3 Moj. 20:6

Kto zaś zwróci się do wywoływaczy duchów i do wróżbitów, by naśladować ich w cudzołóstwie, to zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i wytracę go spośród jego ludu.

3 Moj. 20:27

A jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich.

2 Król. 21:5-6

Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swego syna oddał na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go.

Izaj. 2:6

Lecz ty porzuciłeś swój lud, dom Jakuba, gdyż pełno jest wśród nich wróżbitów Wschodu i czarowników jak u Filistynów, a z cudzoziemcami zawierają umowy.

Izaj. 8:19

A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?

Jer. 27:9-10

Wy więc nie słuchajcie waszych proroków ani waszych wieszczbiarzy, ani waszych marzycieli, ani waszych wieszczków, ani waszych czarowników, którzy mówią wam: Nie będziecie służyli królowi babilońskiemu, Gdyż prorokują wam kłamliwie, aby was oddalić od waszej ziemi, bym Ja was odrzucił i zginęlibyście.

Zach. 10:2

Lecz terafy mówią słowa mylne, a wróżbici mają kłamliwe widzenia. Sny, które tłumaczą, są złudne, puste ich słowa pociechy. Dlatego ludzie włóczą się jak trzoda, błąkają się, gdyż nie mają pasterza.

Mal. 3:5

Wtedy przyjdę do was na sąd i rychło wystąpię jako oskarżyciel czarowników, cudzołożników i krzywoprzysięzców, tych, którzy uciskają najemnika, wdowę i sierotę, gnębią obcego przybysza, a mnie się nie boją - mówi Pan Zastępów.

Dz.Ap. 8:9-24

A był w mieście od jakiegoś czasu pewien mąż, imieniem Szymon, który zajmował się czarnoksięstwem i wprawiał lud Samarii w zachwyt, podając się za kogoś wielkiego. A wszyscy, mali i wielcy, liczyli się z nim, mówiąc: Ten człowiek to moc Bożą, która się nazywa Wielka. Liczyli się zaś z nim dlatego, że od dłuższego czasu wprawiał ich w zachwyt magicznymi sztukami. Kiedy jednak uwierzyli Filipowi, który zwiastował dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić, zarówno mężczyźni, jak i niewiasty. Nawet i sam Szymon uwierzył, gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, Którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze zstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A gdy Szymon spostrzegł, ze Duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądzeI powiedział: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: Niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego; Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i w więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: Módlcie się wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście.

Dz.Ap. 16:16-19

A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała mówiąc; Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł znękany, zwrócił się do ducha i rzekł: Rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. A gdy jej panowie ujrzeli, że przepadła nadzieja na ich zysk, pochwycili Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed urzędników.

Gal. 5:19-21

Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, Bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą,

Obj. 21:8

Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga.

Obj. 22:14-15

Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je,

2. Jest pogwałceniem pierwszego przykazania: "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie" (2M 20:3). Bóg jest Bogiem zazdrosnym i nie będzie tolerował oddawania czci lub wiązania się przez człowieka z jakimkolwiek innym bogiem. Szatan kontroluje wszelkie przejawy okultyzmu, a jakakolwiek forma zaangażowania w nie jest zarazem uprawianiem jego kultu. Usiłuje on zająć miejsce Boga w życiu człowieka, a tych, których uda mu się zwieść, prowadzi wprost ku ciemności. Szatan zwiódł Ewę i powiedział, że mogłaby czcić Boga i jego. Powinniśmy strzec się zatem dzielenia czci oddawanej Bogu z oddawaniem jej w tym samym czasie czemukolwiek innemu. Nie da się tego pogodzić, jest albo ten Jeden, albo inni.

3. Jest to alternatywa wobec duchowego oddawania czci Bogu. Wszelka forma okultyzmu wymaga kontaktu z duchami. Ponieważ Jezus nauczał, że powinniśmy uwielbiać Boga "w duchu i w prawdzie", nie możemy wiązać się z innymi duchowymi bytami i angażować się w oddawanie czci jakimkolwiek innym duchom. Musimy wybrać: albo nasz duch jest całkowicie podporządkowany Bogu w oddawaniu Mu chwały, albo poddany jest demonom okultyzmu.

4. Bóg ma nieporównywalnie większą moc, mądrość i wiedzę, niż szatan i wszystkie demony razem wzięte. Dlaczegóż więc mielibyśmy przedkładać coś o mniejszej wartości i znaczeniu - nad większe? Jest nielogiczną i kiepską inwestycją wybieranie czegoś pośledniego, podczas gdy Bóg oferuje nam wszystko, co najlepsze: "Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie" (1J 4:4). Zwracanie się do Najwyższego jest dużo lepsze, niż sięganie ku mniejszemu.

5. I wreszcie, Biblia mówi nam, iż jesteśmy istotami duchowymi, musimy więc rozróżniać, sprawdzać, szacować i wartościować wszystko (1 Kor 2:15); nie wierzmy zatem każdemu duchowi, ale badajmy duchy (1J 4:1). Biblia jasno określa naszą odpowiedzialność za sprawdzanie okultystycznych praktyk w świetle Biblii, aby zobaczyć czy podobają się one Bogu, czy też nie; ponieważ my sami musimy odnaleźć to, co miłe jest Bogu i czynić to (Ef 5:10).

Boży zakaz kontaktów z okultyzmem dziś nic nie stracił na swej aktualności. Ci, którzy podejmują działalność na tym obszarze, poddają się pod wpływ złego, gorzej nawet; mogą popaść w jego kontrolę lub wręcz opętanie. Poszukiwanie jakiejkolwiek pomocy w obrębie okultyzmu jest równoznaczne z "wzywaniem innych bogów". Wzbudza to i prowokuje Boży gniew; jest ponadto flirtem z szatanem i niszczy wiarę człowieka. Nie mamy zatem wyboru - musimy całkowicie odrzucić okultyzm i strzec się wszelkich z nim kontaktów.

- Rezultaty zaangażowania w okultyzm -

Ważne jest, by znać efekty takich "zabaw", ponieważ każda okultystyczna działalność ma jakiś wpływ na nasze życie. Przede wszystkim jednak rozróżnić musimy pomiędzy grzechem a okultystycznym związaniem. Jeśli masz jakiś nawyk lub przyzwyczajenie, lub czynisz coś złego w swoim życiu i możesz powstrzymać się przed tymi działaniami i zrezygnować z nich, jest to grzech. Jeśli nie możesz swobodnie, dobrowolnie i natychmiast tego porzucić, to jest to grzech z demonicznym związaniem lub wręcz po prostu czyste związanie. A zatem nie wszystkie problemy mają charakter demoniczny; większość z nich to przypuszczalnie problemy grzechu, którymi demony usiłują obciążyć nasze życie.

Jednakże oprócz trzech wyżej wymienionych specyficznych rezultatów okultystycznych praktyk, warto podać jeszcze krótką listę innych możliwych efektów:

- okultyzm może doprowadzić do zniewolenia lub nałogowego nadużywania środków zmieniających świadomość lub leków;
- może doprowadzić do zaburzeń w mowie i zachowaniu;
- może doprowadzić do samobójstwa;
- może prowadzić do niekontrolowanego przepływu negatywnych myśli;
- może stać się podłożem dla rozwoju perwersji seksualnych;
- może doprowadzić do nieustającej depresji;
- może skłonić do nawiązywania kontaktów i przebywania w towarzystwie złych ludzi;
- może przyczynić się do głębokich, negatywnych zmian w ludzkiej osobowości;
- może doprowadzić do problemów zdrowotnych, takich, jak padaczka, pojawiania się piany na ustach, zmiany głosu, zamącenia myśli, itp.;
- może prowadzić do zaburzeń umysłowych i psychicznych;
- co najgorsze, prowadzić może do oddalenia się człowieka od Jezusa, Biblii, modlitwy, Kościoła i niechęci do przebywanie z wierzącymi, z którymi wcześniej doznawał wspólnej radości życia dla Boga.

- Uwolnienie od okultyzmu -

W całym tym ponurym temacie jest jednak dobra nowina: jest nadzieja natychmiastowego, wiecznego uwolnienia! Bóg nie pozostawił nas bez nadziei. Jeśli tylko pragniemy i gotowi jesteśmy poczynić konieczne kroki ku wolności, On nas uwolni. A oto owe kroki; zapamiętaj jednak, że warto mieć przy sobie doświadczonego, mądrego i dojrzałego chrześcijanina, aby ci towarzyszył, gdy spróbujesz przez nie przejść, aby szatan nie zwiódł lub nie oszukał cię.

1. Wyznaj Jezusa Chrystusa jako Pana twojego życia. Tylko On może cię uwolnić. A zatem z głębi swego serca powiedz, że Jezus jest twoim Panem.

2. Wyznaj swoje zaangażowanie we wszelką formę okultyzmu, z jaką się zetknąłeś, jako grzech. Wyznaj więc każdy rodzaj twojego udziału w tych praktykach. Wyznanie jest przyznaniem przed Bogiem, że zgadzasz się z Nim, że były to złe czyny. Teraz szczególnie podkreśl oszustwa szatana.

3. Wyrzeknij się szatana i wszelkiej działalności okultystycznej, nakaż mu, by zostawił cię na zawsze. Jest to kluczowy krok: zamykasz drzwi, przez które złe moce wdarły się do twojego życia. Szatan nie jest dżentelmenem; jest agresorem. Musimy więc przemocą wyrzucić go z naszego życia i zamknąć przed nim drzwi.

4. Módl się modlitwą uwolnienia, łamiąc moc szatana nad twoim życiem, domem, rodziną, pracą itd.

5. Uwierz, że Bóg cię uwolnił. Pamiętaj, iż Jezus rozbroił wszystkie moce ciemności i wystawił je na pokaz jako pokonanego, słabego wroga (Kol 2:15). Pamiętaj także, że Jezus przezwyciężył wszelką moc i zniszczył wszelkie dzieło szatana. Ty możesz dziś uczynić to samo (1J3:8).

6. Zniszcz wszelkie okultystyczne przedmioty, książki, nagrania, obrazy, itd., jakie są w twoim posiadaniu.

7. Módl się codziennie w Duchu i rozumem; czytaj i rozważaj Biblię; śpiewaj pieśni wielbiące Boga; przebacz wszystkim, którzy cię zranili, aby nie dać szatanowi żadnej możliwości do działania w twoim życiu; przywdziewaj codziennie całą zbroję Bożą (Ef 6:10); całkowicie poświęć się Bogu; znajdź społeczność biblijnego, bogobojnego kościoła; nieustannie szukaj pomocy, aż całkowite uwolnienie stanie się twoim udziałem.

Podobne artykuły


13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1202
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 718
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1371
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1606
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 928
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1316
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1546
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1322
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 724
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 403
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1107
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 913
11
komentarze: 65 | wyświetlenia: 1224
 
Autor
Dodał do zasobów: swistak
Artykuł

Powiązane tematy

  Remter,  16/12/2012

Posłuchaj; http://www.alberto.pl/index.ph(...)le.html
To jest kazanie byłego Jezuity, który wie więcej niż my ... bo On był w środku okultyzmu ..

  swistak  (www),  16/12/2012

@Teresa Rembielińska: posłuchałem i poczytałem. Czy ten rzucajacy żarówkami w obraz to od was ?

  Remter,  16/12/2012

@swistak: Ja nie jestem nigdzie .. ale nieraz sama lubię posłuchać co mówią inni, chociaż i na ten temat mam inne spojrzenie , które może kiedyś przedstawię.. na razie to się zastanawiam nad tym , kto tak naprawdę ma radochę z tych wszystkich kłótni i walk jakie pomiędzy sobą prowadzą wszyscy wierzący niby w tego samego Boga .. kto ich tak napuszcza, aby wciąż litera dzieliła.. przecież Życie nie jest ani dogmatem , ani doktryną ..

  oculus,  16/12/2012

Kocia wiara i obłąkani katolicy zrobili sobie z tego portalu ambonę dla swoich chorych przekonań.

  Remter,  16/12/2012

@oculus: Każda choroba wewnętrzna domaga się wydalenia na zewnątrz, dopiero zewnętrzna powłoka może odpowiedzieć co tak nas boli .. wewnętrznie.. człowiek , który tłamsi w sobie wszystko podlega jeszcze większej degradacji .. natomiast wymiana myśli pobudza do zmiany światopoglądu na pewne sprawy, a najtrudniejsze są do zmiany przekonania .. wiem coś na ten temat .. gdyż to sama przerabiałam.. a w ...  wyświetl więcej

  oculus,  16/12/2012

@Teresa Rembielińska: Kot to mądre zwierzę i może nie jest mądrze nazywać tych wyznawców w ten sposób.:)

  Remter,  16/12/2012

@oculus: też tak myślę ..

  dzepson,  18/12/2012

@oculus: "Kocia wiara i obłąkani katolicy zrobili sobie z tego portalu ambonę dla swoich chorych przekonań..."
dorzuć jeszcze wrażliwych poetów

"

  Areva,  18/12/2012

Te uboczne skutki jakie rzekomo głupi nurt dla znudzonych jaki przynosi okultyzm miałam bo próbie nawracania mnie jednego z katolika i jednego jehowcy i jeszcze był taki tekst jakiego pomyleńca (też głosił chwałę boga) który wierzył że jest ...wcieleniem anioła-on sam nieidentyfikował z tym aniołem, który wierzył że jest jego duszą.
Wszystkie religie i sekty mają ten sam motyw uderzenia i o ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska