Login lub e-mail Hasło   

Czy wszyscy jesteśmy wyznawcami okultyzmu ?

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://historiazakazana.wordpress.com
Dagon - bóg - ryba Starożytni Filistyni oraz Amoryci czcili kombinację człowieka i ryby, Dagona. Według ich wierzeń Dago reprezentował płodność oraz seksualną aktywność....
Wyświetlenia: 10.721 Zamieszczono 12/03/2013

Dagon - bóg - ryba

Starożytni Filistyni oraz Amoryci czcili kombinację człowieka i ryby, Dagona. Według ich wierzeń Dago reprezentował płodność oraz seksualną aktywność. Dagon był według ich wierzeń ojcem Baala. Więcej w linku z Wikipedii po polsku...http://pl.wikipedia.org/wiki/Dagon
Znajdziemy tak ciekawą wzmiankę - "Przez chrześcijan Dagon uznawany jest za demona."  Słowo Boże wymienia imiennie Dagona w kilkunastu wersetach.
1. Jozuego 19:27; 2. Sędziów 16:23; 3.  1 Samuel 5:2, 5:3, 5:4, 5:5, 5:7; 4. 1 Chronicles 10:10.
Gwoli ciekawości dodajmy, że wielu księży katolickich tłumaczyło Biblię (Biblia Tysiąclecia czy Biblia Warszawska). Nie sądzę że wzmianki o Dagonie filistyńskim mogły podczas tłumaczenia Słowa Bożego ujść ich uwadze!
Wikipedia nie podaje nam ani jednego zdjęcia Dagona. Niemniej wizerunek kapłana Dagona jest dla nas bardzo ważny.
 
 
Zwróćmy uwagę na nakrycie głowy kapłana Dagona. Widzimy wyraźnie, że jego okryciem jest duża ryba, a nakryciem głowy jest rybia głowa. Zwróćmy także uwagę na znak, jaki kapłan nosi na obu rękach, na przegubie.
Przyjrzyjmy się teraz zdjęciu papieża JP II.
 
 
 
 
Zwróćmy uwagę na symbol na prawej ręce na zdjęciu z lewej . Następne zdjęcie ukazuje nam watykańska procesję kapłanów z mitrą na głowie w kształcie rybiej głowy.

Kult słońca

Wielbienie słońca posiada szczególne znaczenie w naszej historii. Kult słońca był niemal kultem ogólnoświatowym a poszczególne państwa czy kultury czciły słońce oraz boga reprezentującego Słonce pod najrozmaitszymi postaciami. Ze względu na niezwykłą popularność a także na niezwykłe znaczenie słońca w starożytności istnieje potrzeba przeegzaminowania tych kultów. Zwłaszcza ze względu na to, że Lucyper jest według Biblii 'wschodzącą jutrzenką, światłem świata a jego wyznawcy nazywani są oświeconymi... Iluminatami czyli tzw. bractwem świetlistym.
Według MS Encarta słońce było wielbione jako bóstwo lub symbol bóstwa. Szeroko rozpowszechniony kult słońca obejmował Amerykę Północną, (pierwotne plemiona indiańskie) a także Meksyk i Peru. Hindusi także zajmowali się wielbieniem słońca, a Drawidianie z południowych Indii uważali boga słońca za wyjątkowo złośliwego. Plemię Munda w Indiach także wielbiło złośliwego boga słońca. Babilończycy byli szczególnie znani z kultu słońca a Persowie także wielbili Mitrę. Starożytni Egipcjanie wielbili boga Ra, jako boga słońca. Grecy wierzyli w Apollo, Heliosa oraz w Wenus, Artemidę. Cała Europa także wielbiła różne bóstwa słońca, starożytni mieszkańcy Polski wielbili Swarożyca, boga ognia ofiarnego i domowego.
Obecnie nie ulega wątpliwości, że Masoneria oraz wszelkie tajemnicze bractwa także wielbią słońce. Ich symbolizm zawiera wiele obrazów słońca pod najrozmaitszymi postaciami i kształtami. Nie jest obecnie tajemnicą, że Masoneria wielbi Lucyfera!
Niedawno Masoni przyznali, że symbol piramidy z okiem na szczycie jest symbolem czysto masońskim. Masoni w przeszłości gorliwie zaprzeczali, że mają cokolwiek wspólnego z symboliką dolara amerykańskiego.
 
Lucyfer czyli Szatan jest nazywany "Niosącym Światło", "Poranną gwiazdą" czyli Wenus, która obwieszcza narodziny słońca czyli poranek. (Por Izajasza 14:12 oraz Objawienie 22:16:)

Wielbienie słońca jest czystym wielbieniem Lucyfera.

 
 
Powyżej mamy okładkę książki opisującej masońskie oraz okultystyczne symbole.
Interesującym elementem wszelkich kultów słońca jest wielbienie 25 grudnia, jako narodziny bóstwa.
 

Baal - bóg słońca

Baal był głównie wielbiony przez mieszkańców Babilonu oraz Kanaanu czyli Kananejczyków. Istniały różne wersje tego wielbienia. Baal jako bóg słońca oraz jako bóg płodności, a także bóg piorunów. jak już wiemy z Wikipedii Dagon byłDemonem,  co oczywiście czyni boga słońca, Baala także demonem. Baal także był wielbiony Fenicjan. Nazwa Baal znaczy -Pan! Znacznie więcej informacji mamy w Katolickiej Encyklopedii na linii - http://www.newadvent.org/cathen/02175a.htm
Czyli tożsamość Baala, boga słońca jako demona niedwuznacznie wskazuje nam Lucyfera lub jakiegoś innego demona działającego z polecenia Lucyfera.
Skoro Baal jest bogiem słońca, należy się spodziewać, że formy jego wielbienia będą się charakteryzowały najrozmaitszej maści obrazów czy rycin słońca.
W przypadku Baala Wikipedia nie podaje nam za wiele a symboli słońca także nam nie podaje.http://pl.wikipedia.org/wiki/Baal
Mamy jednak inne źródła. Na powyższych zdjęciach mamy znany symbol Baala - krzyż w kole. Źródło - Israel Ministry of Foreign Affairs, Hatzor: "The Head of all those Kingdoms" [EN] 
 
Powyższa ilustracja pokazuje nam tzw. koło bogini Istar (Ishtar, Astarte)
Zwróćmy uwagę na poniższy tekst biblijny:
2 Królewska 23:11 Kazał usunąć konie, które królowie judzcy poświęcili Słońcu u wejścia do świątyni Pańskiej, blisko mieszkania eunucha Netanmeleka, które było w obrębie podwórca, i spalił w ogniu rydwan słoneczny.
Jest jeszcze inny symbol gwiazdy Wenus (Istar). Jest to ośmioramienna gwiazda w okręgu.
Wystarczy spojrzeć na poniższe zdjęcie pałacu papieskiego, aby zobaczyć wiele pogańskich symboli 'ozdabiających' apartamenty papieskie. 
 
Jest trudno oprzeć się wrażeniu, że widać wyraźnie krzyż Baala w okręgu z fallicznym obeliskiem w środku. Krzyż na fallicznym obelisku w takim otoczeniu wydaje się zupełnym nonsensem. Zwykły przypadek? Taka możliwość także istnieje. Ale sprawdźmy inne poszlaki, niedwuznacznie wskazujące nam kierunki podążania Watykanu.
Ciekawe jest powiązanie Diany/Artemidy z Efezu. (Dzieje 19:21-40) W języku greckim występuje słowo ekklesia, które oryginalnie oznaczało formalne zgromadzenie Greków w greckich miastach w celach... wielbienia pogańskich bogów!
Hebrajskie słowo ze ST to QUAHAL. Łaciński termin dla ludu Bożego to congregation czyli - zbór.
Skąd się wzięło pojęcie kościół? Po angielsku kościół to - church. (czerch - pl) wywodzi się z Cirke!!!
"CHURCH: FORMS: (a) cirice, cyrice, chiriche, churiche, chereche, (b) CIRCE, cyrce, chyrce, cirke, etc., etc., (Oxford English Dictionary)
Oto skąd wzięła się nazwa kościół - od bogini Circe. (Kirke - po polsku)
Circe była poprzedniczką Diany oraz Cybele. Circe była boginią grecką która zamieniała mężczyzn w świnie! Jest o tym w Oddysei Homera!
Na ilustracji widać Cyrce ofiarującą ZŁOTY PUCHAR Ulisesowi. Kliknij aby powiększyć.
Artemida była boginią... swastyki! http://www.reformation.org/swastika-goddess.html
Innym ciekawym elementem jest wielbienie Niedzieli.
Niedziela po angielsku - Sunday czyli Sun Day - Dzień Słońca!
 

Poważna sugestia że niedziela jest dniem wielbienia Lucyfera

Zwróćmy uwagę na szczególny sposób ukazywania Chrystusa przez Kościół.
 
Pierwszym elementem rzucającym się w oczy, to słoneczna aureola, symbolizująca osobę świętą. Drugi charakterystyczny szczegół, to długie włosy naszego Pana.
I Kor 11:14 Czyż sama natura nie poucza nas, że hańbą jest dla mężczyzny nosić długie włosy,
Objawienie podaje nam opis demonów.
 
Objawienie 9:8 i miały włosy jakby włosy kobiet, a zęby ich były jakby zęby lwów,
Jak wiemy ze Słowa Bożego Jezus nigdy nie zgrzeszył ani nie zachował się niezgodnie z Prawem Mojżeszowym. Nie mógł więc mieć długich włosów. Po za tym przedstawia się Go na obrazach często bardzo... zniewieściałego, niemal jak... homoseksualistę.
 
Aureola ponad głowami (lub poza) 'świętych' oznacza ich świętość. Nietrudno zauważyć, że owa aureola jest kopią słońca. Zważywszy, że owych świętych ustanowił Kościół Katolicki a Bóg ściśle zabronił czynienia czegokolwiek, przed czym człowiek mógłby klękać i tym samym oddawać bałwanom cześć boską. Chwała według przykazań Bożych należy się wyłącznie Jemu, ponieważ to On jest stwórcą wszystkiego i nie ma zamiaru dzielić swej chwały z bałwanami.
Już samo sporządzanie wizerunków Jezusa jest ewidentnym łamaniem drugiego przykazania.
Wyjścia 20:4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
Słynny krzyż papieski Jana Pawła II nie dość, że jest bałwochwalstwem, jest także niesmaczną karykaturą: tak krzyża jak i naszego Zbawiciela.
 

I.H.S. Pogańska Trójca

Wielu z nas widziało lub widuje nadal znany z KRK symbol - I.H.S. Wielu być może się zdziwi, ale pogańscy Rzymianie czciliIsis, Horus oraz Set. (Seb, Seth)
I.H.S. KRK tłumaczy w ten sposób - Iesus Hominum Salvator - (Jezus Zbawiciel Ludzi)
Poniższy symbol to symbol Zakonu Jezuitów - tych samych, którzy zapoczątkowali tak Syjonizm jak i Masonerię. Przypominam, że Masoneria wielbi Lucyfera!
Nie jest łatwo jednoznacznie udowodnić intencje KRK, ale w świetle masy innych dowodów nie można teorii I.H.S. jako trójcyIsis, Horus oraz Set. zupełnie odrzucić. Zwłaszcza, że IHS jest w środku słońca a zza krzyża także widać rozchodzące się promienie słoneczne. Gdyby ten przykład był przykładem odosobnionym, zgodziłbym się na twierdzenie, że przeciwnicy KRK stanowczo przesadzają. Ale masa innych dowodów wskazuje niedwuznacznie na rzeczywiste intencje przywódców KRK. 
Nie jest łatwo jednoznacznie udowodnić intencje KRK, ale w świetle masy innych dowodów nie można teorii I.H.S. jako trójcyIsis, Horus oraz Set. zupełnie odrzucić. Zwłaszcza, że IHS jest w środku słońca a zza krzyża także widać rozchodzące się promienie słoneczne. Gdyby ten przykład był przykładem odosobnionym, zgodziłbym się na twierdzenie, że przeciwnicy KRK stanowczo przesadzają. Ale masa innych dowodów wskazuje niedwuznacznie na rzeczywiste intencje przywódców KRK. 
Monstrancja przypomina nam wizerunek słońca. Co ciekawe w tym przypadku, na szczycie owej monstrancji ukazany jest mężczyzna z trójkątem poza głową, trzymający dziecko na kolanach. Źródło -http://www.marianbooksandgifts.com/church_goods.htm 
Na powyższym zdjęciu JPII trzyma monstrancję z hostią wewnątrz przed przyklękającymi pielgrzymami. Nie można się oprzeć, aby nie skojarzyć, że JPII powoduje klękanie przez słońcem z emblematami Izydy, Horusa i Seba. 
 
Jedna strona medalu wybita Katolicki Eucharystyczny Kongres w Chicago w roku 1926. Ponownie hostia sprawia wrażenie słońca promieniującego we wszystkich kierunkach.
Dla porównania gest Kananejczyków.
 
Nie ma tutaj mowy o pomyłce. KRK wielbi Eucharystię. Kościół Katolicki sam twierdzi, że Eucharystia jest prze zeń wielbiona. Kapłan świadomie przyklęka przed ołtarzem, na którym znajduje się Monstrancja zawierająca hostię, która jest uważana za rzecz świętą.
Więcej na temat mszy świętej oraz innych rytuałów w linku - Magia Kościoła Katolickiego.
Objawienie 9:21 Ani się nie odwrócili od swoich zabójstw, swych czarów, swego nierządu i swych kradzieży.
Powyższy werset jest podsumowaniem dzisiejszego społeczeństwa, służącego świadomie lub nie Lucyferowi. Wszystkie cztery wymienione powyżej grzechy są masowo stosowane na całym globie ziemskim. Zabójstwa, morderstwa oraz wojny to jeden rodzaj aktywności dzisiejszych władców świata. Drugim grzechem, znacznie mniej znanym publicznie (zwłaszcza w Polsce) z prostego powodu - media skutecznie blokują dostęp do tych informacji. Tymczasem nawet pobieżne śledztwo w te sprawy wykazuje niezwykłą aktywność wszystkich ludzi na tzw. świeczniku socjalno/polityczno/kulturowym. Czary i magia są stosowane niemal w każdej gałęzi władzy czy korporacji. Nierząd - pornografia, prostytucja oraz wszelkie zboczenia są życiem tego świata a kradzieże małe oraz te globalne powodują nędzę całych narodów. Lichwa to także forma kradzieży. Nie trzeba dodawać, że za wszystkie owe rzeczy Watykan ponosi całkowitą odpowiedzialność, jako faktyczna władza tego świata, aczkolwiek skrzętnie przed nami ukrywana.
 
Powyższe zdjęcie ukazuje nam Jana Pawła II w momencie zaznaczania go dwiema równoległymi liniami na czole przez kapłankę Śivy. Zdjęcie to zostało dostarczone do Cutting Edge przez organizację Former Catholics For Christ (Byli katolicy dla Chrystusa). Grupa ta publikuje tygodniowe artykuły na tematy związane z katolicyzmem. W roku 1998 grupa ta opublikowała artykuł w którym ujawniła owo zdjęcie oraz sytuację, w jakiej zdjęcie to zrobiono.
Oczywiście grupa ta była oburzona na papieża, który przyjął taki znak z rąk wyuzdanej kapłanki Śiwy czyli czarownicy! Religia Śiwy Określa Śiwę jako boga iluzji, jogi, zwierząt a przede wszystkim... seksu. Śiva jest... obojnakiem. Jest to czysto demoniczna religia oparta głównie na seksie. Właśnie z tej religii biorą się najrozmaitsze pozycje Tantry ponieważ głównym wielbieniem Śiwy jest wielbienie boga za pomocą praktykowania Seksu Tantry. Czysto demoniczny szatański kult. Natychmiast nasuwają się słuszne pytania.
Cóż wspólnego ma papież z czystym demonizmem czy tantryjskim seksem, skoro jest zaprzysiężonym do życia w celibacie?

Przyjmując znak Śiwy na czoło papież zaakceptował publicznie ów szatański kult!

Na myśl przychodzi natychmiast werset z Objawienia na temat Fałszywego Proroka.
Niestety Wikipedia nie podaje nam wiele prawdy na temat Śivy wybielając jej (jego) demoniczne powiązanie. Tutaj mamy link do satan society (Szatańskie społeczeństwo), które to reklamuje Śiwę.http://www.sanatansociety.org/hindu_gods_and_goddesses/shiva.htm
Jednym z takich wizerunków jest Śiwa z Parwati podczas medytacji w Himalajach, co już omówiliśmy. Kali natomiast jest najczęściej ukazywana jako stojąca na Śiwie lub podczas związku seksualnego z nim. Te dwie formy są ze sobą ściśle związane i mają znaczenie symboliczne. Jednym z elementów ich przesłania filozoficznego jest jedność pierwiastka męskiego i żeńskiegoCytat z Wikipedii

Boże Narodzenie

Jak wiadomo obchodzone jest 25 Grudnia. Wszyscy doskonale znamy scenariusz. Stajenka z oślęciem, Józefem, Marią orz dzieciątkiem Jezus a przed nimi trzech króli, ofiarowujących złoto, kadzidło oraz mirrę. Do tego mamy ozdobioną choinkę, Świętego Mikołaja, prezenty gwiazdkowe oraz betlejemską gwiazdę.
 
Nie jest to wszystko pozbawione uroku. Ale urok szybko pryska, kiedy dowiadujemy szczegółów owych elementów gwiazdkowych.
Najpierw data - 25 Grudnia.
Jest to pierwszy dzień, w którym słońce rozpoczyna coraz dłuższą wędrówkę po niebie czyli rozpoczynają się coraz dłuższe dni, z kulminacyjnym najdłuższym dniem 24 Czerwca. 24 Grudnia to dzień najkrótszy w roku. Dlatego właśnie starożytni poganie uprawiający boga słońca, (Baala, Horusa czy jakiekolwiek inne bóstwo przedstawiające w sumie rzeczywistego boga słońca - Lucyfera) czcili narodziny słońca, które rozpoczynało coraz dłuższą wędrówkę po nieboskłonie, czyli symboliczne narodziny słońca. Innymi słowy - urodziny... Lucyfera.
Istnieje rozpowszechnione wierzenie, że Jezus narodził się 25 Grudnia. Jest to zupełnie bezpodstawne wierzenie i Biblia nigdzie podaje nam daty narodzin Mesjasza.
Według Adam Clarke Commentary, 5 część strona 370 mamy taki tekst: "Było żydowskim zwyczajem wysłanie pasterzy na pola około Paschy (wczesna wiosna) i sprowadzanie ich do domu przed rozpoczęciem pierwszych deszczy. Pierwsze deszcze rozpoczynały się na przełomie Września/Października. Trzody owiec utrzymywano przez całe lato zanim nie rozpoczęła się pora deszczów. W lecie pasterze mogli więc przebywać na pastwiskach, czyli nie później niż do Października.
Encyclopedia Britannica, pod hasłem "Christmas": " W rzymskim świecie, Saturnalia (Grudzień 17) był czasem pozdrowień oraz wzajemnym obdarowywaniem się. 25 Grudzień był także uważany jako dzień narodzin irańskiego boga, Mitry - Sprawiedliwego Słońca. Rzymski Nowy Rok (1 Stycznia) był obchodzony za pomocą dekoracji domów gałęziami zielonymi oraz palonymi światłami, wzajemnym obdarowywaniem się prezentami oraz podarunków dla dzieci i ubogich. Te zwyczaje zostały dodane do germańskich i celtyckich rytuałów, Yule (Jul) był obchodzony także przez Gallów, Britonów oraz w całej środkowej Europie. (15 wydanie Vol.II, p. 903 - tłumaczenie autora)
 
W tym kontekście widać dosyć wyraźnie, że tzw. Boże Narodzenie posiada znacznie więcej elementów pogańskich, niż chrześcijańskich. Dzień 25 Grudnia został wybrany wyłącznie dlatego, że był on datą pogańskich Saturnalii, święta Saturna.Nie ma on nic wspólnego z rzeczywistą datą narodzin Jezusa Chrystusa.
Bóg najwyraźniej celowo nie poinformował nas o dacie narodzin swego Syna i w Jego Słowie nie mamy ani jednej wzmianki co do dokładnego czasu narodzin Mesjasza.
 

Boże Narodzenie, czyli prawie wszyscy jesteśmy poganami !

Wywodzi się z Biblii - czy Pogaństwa?
Ludzie na całym świecie sadzą, że Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi chrześcijańskimi świętami. 

Bez zadawania żadnych pytań założyli, że obchodzenie tych świąt jest konieczne. Przyjęli, że Jezus urodził się 25 grudnia i że Biblia wyznacza ten dzień, by był świętowany przez Chrześcijan.

To Kłamstwo i manipulacja!
Istnieje wiele faktów których powinniśmy być świadomi . Przestańmy to więcej lekceważyć i ignorować .

Samo słowo 'Christmas' znaczy 'mass of Christ' (msza Chrystusa), czy jak poźniej skrócono - 'Christ-mass'. Pochodzi od mszy rzymskokatolickiej. 

A skąd przejęli to katolicy? ... 
Z pogańskich obchodów 25 grudnia urodzin 'Sola', boga słońca! Obchody tego dnia były starożytnym rytuałem baalistycznym (kult Baala kultywowany do dziś przez członków elit z grupy Bilderberga czy podczas spotkań elit w Bohemian Groov) - który Biblia zupełnie potępia.

Nie wspomina o tym Nowy Testament, czy apostoł Paweł, czy też wczesny prawdziwy kościół! Jedną z opowieści Paweł wspomina w 2 TYMOTEUSZA 4:4. Stwierdza, że obchodzenie świąt może znudzić świat i zaprowadzić w podążanie za słabą i pozbawioną mocy Ewangelią!

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA WCALE NIE SĄ URODZINAMI CHRYSTUSA. Nie pochodzą od Chrześcijan, ale od pogan z Babilonu. Niektórzy powiedzą, "Cóż z tego? Ważny jest nastrój tego czasu".

Warto jednak zwrócić uwagę na to co kryje się za wprowadzeniem kolejnych pokoleń w okowy okultyzmu przy jednoczesnym zmniejszeniu nacisku na zasady, moralność, etykę... 
Efekty tego rozluźnienia są już widoczne kult ciała, kult mamona , kult krwi i wolność zewnętrzna ...

Pójdźmy trochę dalej...

JEZUS nie urodził się 25 grudnia, ani też w czasie zimy. Dlaczego? Ponieważ pasterze pilnowali na polu swych owiec w nocy (ŁUKASZA 2:8). Przed 15 października w Palestynie pasterze zawsze zabierali swoje owce z pastwisk, by chronić je przed zimnem i deszczem. (Zobacz PIEŚNI NAD PIEŚNIAMI 2:11 i EZDRASZA 10:9,13). 

W Palestynie (warto w tym okresie pomyśleć o niedoli Palestyńczyków wypieranych przez Khazarów z własnej ziemi i z własnych domów) zima jest porą deszczową i pasterze w tym czasie pozostają w domu. 

Wśród Plemion Izraela zwyczajem było w owych dniach wyprowadzać owce na pola i opuszczać pastwiska podczas Passover (wczesnej wiosny) i przyprowadzać je do domu w momencie pojawienia się pierwszego deszczu. 

Pasterze czuwali w dzień i w nocy. Żadna encyklopedia nie powie nam, że Chrystus nie urodził się 25 grudnia; data Jego narodzin nie jest znana. Jeżeli Bóg chciałby, aby człowiek świętował narodziny Dzięciątka jako 'Boże Narodzenie', zawarłby wskazówkę w Swoim Słowie i nie chciałby utrzymywać tej daty w tajemnicy.

POWINNIŚMY BYĆ POINFORMOWANI, ŻE BIBLIA NIE ZAWIERA ANI JEDNEGO SŁOWA MÓWIĄCEGO NAM BYŚMY OBCHODZILI 'BOŻE NARODZENIE'.

Encyklopedie wskazują, że Boże Narodzenie nie było obchodzone przez pierwszych dwieście, trzysta lat po narodzeniu Chrystusa. 

Więc, JAK wprowadzono ten pogański zwyczaj? SKĄD naprawdę pochodzi?

Nimrod, wnuk Hama (jeden z synów Noego), był prawdziwym propagatorem babilońskiego systemu, który w czasie jego życia opanował świat. 

Był to ustrój zorganizowanej konkurencji, bazującej na wytwarzającym korzyści systemie ekonomicznym. (co ciekawe system ten przywędrował wraz z Khazarami, i trwa po dzień dzisiejszy podobnie jak kult krwi)

Nimrod zbudował wieżę Babel, starożytną Niniwę i kilka innych miast.

Imię 'Nimrod' pochodzi od hebrajskiego słowa 'Marad', oznaczającego 'rebelionista'. Nimrod był do tego stopnia zły i bezobożny, że poślubił swoją własną matkę - Semiramis. 

Po wczesnej śmierci Nimroda, jego matka-żona szerzyła diabelską naukę, że żyje on nadal jako duch. 
Twierdziła, że w nocy z uschniętego pnia drzewa wyrosło wiecznie zielone drzewko, które symbolizuje nowe życie zmarłego Nimroda. 

W każdą rocznicę jego urodzin Nimrod miał odwiedzać to zawsze zielone drzewo i zostawiać pod nim prezenty. 25 grudnia był dniem urodzin Nimroda: tutaj mamy prawdziwą genezę 'bożonarodzeniowego drzewka'.

Na skutek jej intrygi Babilończycy zaczęli stopniowo postrzegać Semiramis jako 'Królową Nieba', a Nimrodowi zaś nadawano różne imiona m.in. 'Bożego Syna Nieba'. 

Po długim okresie bałwo-chwalstwa Nimrod czczony był również, jako Mesjasz, Syn Baala i Bóg Słońca. 

Ten babiloński kult 'matki i dziecka' (Semiramis i odrodzonego Nimroda) stał się głównym obiektem czci. 
Czczenie 'matki i dziecka' rozprzestrzeniło się z Babilonu na cały świat. 
Zmieniły się tylko imiona w zależ-ności od kraju. 

W Egipcie byli to, 'Izis i Ozyrys', w Azji, 'Cybele i Dosius', w pogańskim Rzymie, 'Fortuna i Jupiter'. Nawet w Grecji, Japonii, Chinach i Tybecie znaleźć można było obiekty czci Madonny - długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata.

W czwartym i piątym wieku kiedy poganie z rzymskiego świata tysiącami zaczęli przyjmować nowe popularne 'Chrześcijaństwo', wnosili swoje pogańskie zwyczaje i wierzenia pod chrześcijańsko brzmiące imiona. 

Pomysł Madonny 'matki i dziecka' stał się bardzo popularny, zwłaszcza w czasie świąt Bożego Narodzenia. Każdego roku w święta ludzie śpiewają kolędę "Cicha Noc, Święta Noc" z rodzinnym tematem 'matki i dziecka'. 

Dzisiaj jesteśmy urodzeni w babilońskim świecie, przez całe nasze życie wychowani w szacunku do tych form jako świętych. 

Nigdy nie pytaliśmy skąd się wywodzą; czy z Biblii, czy też z pogańskiego bałwochwalstwa.

BÓG NAKAZUJE Swojemu ludowi "Wołaj na całe gardło, nie powściągaj się, podnieś jak trąba swój głos i wspominaj mojemu ludowi jego występki..." (IZAJASZA 58:1); i powinniśmy zdać sobie sprawę, że prawdziwe pochodzenie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z Babilonu. 

W Egipcie zawsze wierzono, że syn 'Izis' (egipskie imię 'Królowej Nieba') urodził się 25 grudnia.

Dlatego też poganie obchodzili te sławne urodziny na wiele wieków przed urodzeniem Chrystusa.
Biblia nie zawiera ani jednego słowa mówiącego nam, że powinniśmy czcić 'matkę i dziecko'; apostołowie i wczesny kościół nie oddawali im czci, dzisiaj także możemy znaleźć ludzi, którzy tego nie robią!

W ŁUKASZA 1:28, 42 i 48 Maria ukazana jest jako wielce błogosławiona przez Boga, ale nie ma mowy o tym by wysławiać ją, czy robić z niej istotę boską, podczas gdy była jedynie człowiekiem. 

Rozpowszechniony kult Marii, jako 'matki Boga' - doktryna o niepokalanym poczęciu, która odnosi się do niej jako fałszywego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem - jest kontynuacją starożytnego babilońskiego bałwochwalstwa rozpoczętego przez Semiramis, żonę Nimroda. 

Jest to szatańskie kłamstwo, które trzyma nasze oczy z dala od Jezusa Chrystusa, powstałego Pana - siedzącego po prawicy Boga; który nie jest dzieciątkiem, ani nie leży w grobie, ale który zasiada razem ze Swoim Ojcem, naszym Bogiem.

Tak więc w ten sposób, ta starożytna, bałwochwalcza pogańska 'tajemnica' została przekazana przez pogańskie religie, Kościołowi Rzymskokatolickiemu, a stamtąd protestanckim denominacjom i powszechnie ludziom.

Pochodzenie Wieńca Adwentowego, Jemioły i Drzewka Bożonarodzeniowego:

Wśród starożytnych pogan, jemioła używana była na Świętach Solistycznych, ponieważ była uważana za poświęconą słońcu! Uczono, że posiada cudowną siłę uzdrawiania. Poganie mieli w zwyczaju składanie pocałunków pod jemiołą tuż przed wielką ucztą i pijaństwem, poświęconym obchodom śmierci 'starego słońca' i narodzinom 'nowego słońca'. Jemioła poświęcona na pogańskich świętach, jest pasożytem i niszczycielem drzew na których rośnie. Święte jagody były również uważane za poświęcone bogu słońca.

Yule Log (choinka) jest w rzeczywistości 'bogiem słońca'; 'yule' znaczy 'koło', pogański symbol słońca. Nawet dzisiaj Chrześcijanie mówią o "świetym okresie Yule". 

Również zapalanie ogni i świec uznawane za 'chrześcijańską' ceremonię, jest to kontynuacją pogańskiego zwyczaju, zachęcającego boga słońca, do tego by zaświecił ponownie, gdy osiągnie najwyższy punkt na niebie.

Święty Mikołaj:

On także ma pochodzenie pogańskie. Nazwa 'Święty Mikołaj' pochodzi od nazwy 'Święty Nicolas', był nim rzymskokatolicki biskup, który żył w piątym wieku. Święty Mikołaj był biskupem w mieście Myra, ten 'Święty' był czczony w dniu 6-go grudnia przez Greków i przez narody łacińskie. 

Legenda głosi, że podarował on potajemnie posąg trzem córkom zubożałego mieszczanina. Stąd wziął się zwyczaj, iż wieczorem przed dniem Świętego Mikołaja (6-go grudnia) daje się potajemnie prezenty. Przeszło to później na dzień Bożego Narodzenia. Od tego czasu istnieje powiązanie między Bożym Narodzeniem, a Świętym Mikołajem.

Drzewko Bożonarodzeniowe:

W tym momencie byłoby dobrze spojrzeć na to co Biblia mówi o drzewkach bożonarodzeniowych.

"Tak mówi Pan: Nie wdrażajcie się w zwyczaje narodów, nie lękajcie się znaków niebieskich, chociaż narody się ich lękają! Gdyż bóstwa ludów są marnością. 

Są dziełem rąk rzemieślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, które przyozdabiaja srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami, aby się nie chwiało". (JEREMIASZA 10:2-4)

Pomyśl o tym, co powiedziane jest o nie przyjmowaniu pogańskich kultów i nie podążaniu za ich zwyczajami.

Prezenty Bożonarodzeniowe:

KUPOWANIE PREZENTÓW w okresie Bożonarodzeniowym stanowi bardzo istotną część tego święta. Wielu powie: "Biblia mówi nam, byśmy dawali prezenty. Czy mędrcy nie dawali prezentów, kiedy narodził się Chrystus?"

JAKA JEST HISTORYCZNA GENEZA WYMIENIANIA PREZENTÓW? Porównajmy dzisiejszy zwyczaj z tym co mówi Biblia:

Wymiana podarunków pomiędzy przyjaciółmi jest charakterystyczna zarówno dla Saturnalii 
i Bożego Narodzenia (i zostało przeniesione z jednych do drugich). Wymiana podarunków w czasie Bożego Narodzenia nie wywodzi się z Chrześcijaństwa. Tym nie świętujemy urodzin Chrystusa, ani nie oddajemy Mu czci!

Przyjmijmy, że chcesz uczcić kogoś w dniu jego urodzin, czy kupowałbyś prezenty dla każdego z wyjątkiem tego, którego urodziny chciałbyś obchodzić?

Jednak ludzie nadal robią to (zakładając, że robią to w intencjach religijnych) rok po roku. W tym wszystkim Chrystus nie jest czczony, a prezenty są przeznaczone dla rodziny i przyjaciół. Ludzie są zbyt zajęci, by myśleć o Jezusie Chrystusie.

Biblia mówi:

"Gdy zaś Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten, nowonarodzony, król żydowski? ... I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę". MATEUSZA 2:1-11

Zauważ, że oni dowiedzieli się, o dziecku Jezus, które urodziło się jako Król Żydowski i tylko podarowali Jezusowi prezenty, nie swoim przyjaciołom ani sobie nawzajem. Oni przyszli by oddać cześć ich Królowi.

Podsumowując, powinniśmy zdać sobie sprawę, że nie ma jakiejkolwiek biblijnej podstawy, by obchodzić Boże Narodzenie. Zarówno Boże Narodzenie jak i Wielkanoc są skomercja-lizowanymi pogańskimi świętami i Apostoł Paweł nadmienił, że Chrześcijanie nie powinni obchodzić nawet świąt opisanych w Starym Testamencie (GALACJAN 4:9-11).

Matki biorą swoje dzieci by zobaczyły pogańskiego 'Świętego Mikołaja' w sklepach; rodziny schodzą się by obchodzić razem święta, które zostały zapoczątkowane przez pogan setki lat przed Chrystusem - CO CHRYSTUS MA Z TYM WSPÓLNEGO?

Ludzie są pochłonięci przez dzisiejszy materialny świat, oszukani przez Bożego przeciwnika, i dający uwielbienie fałszywym bogom. Większość załamań w dzisiejszym (nowym a jednak starym) porządku świata została spowodowana przez narody wielbiące innego Boga, kroczące za innym Jezusem i głosząca 'Ewangelię', której nie znajdziemy w Bibli.

TERAZ JEST CZAS OPAMIĘTANIA I PRZEBUDZENIA (Czas dokonać zmiany w sercu, duszy i zwrócenia się do Boga).

CAi
 

Podobne artykuły


12
komentarze: 55 | wyświetlenia: 20776
21
komentarze: 19 | wyświetlenia: 15852
17
komentarze: 13 | wyświetlenia: 3306
15
komentarze: 6 | wyświetlenia: 30213
94
komentarze: 44 | wyświetlenia: 14804
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 5782
27
komentarze: 35 | wyświetlenia: 2106
28
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3706
29
komentarze: 142 | wyświetlenia: 5185
25
komentarze: 52 | wyświetlenia: 2271
25
komentarze: 61 | wyświetlenia: 11054
26
komentarze: 14 | wyświetlenia: 1554
23
komentarze: 10 | wyświetlenia: 5453
24
komentarze: 10 | wyświetlenia: 2662
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  12/03/2013
  Elba,  12/03/2013

@swistak: Zbawienie na tym ziemskim padole, nie polega na wyzwoleniu się ze szponów szatana, o czym niestety z dobrym skutkiem kłamliwie przekonał naiwnych Polaków kościół katolicki, ale od tego, jakiego wyboru dokonuje przeciętna Polka lub Polak swoją myślą, słowem i działaniem, czyli że dziełem przeciętnego człowieka jest to, z czym boryka się w materialnej ziemskiej rzeczywistości. Jeżeli siedz ...  wyświetl więcej

  Liga Świata  (www),  12/03/2013

To kościół Katolicki jest patogenem wykorzystującym Boga i ludzką naiwność do własnych celów za pomocą ukrytego okultyzmu, ludzie tacy jak Ty zaślepieni w moc innych ludzi (m.in Papieży ) niszczą wiarę w Boga zastępując ją wiarą w ludzi (nakaz autorytatywny), krew i okultyzm... Każdy gest religijny i rytuał nigdy nic nie miał i nie ma wspólnego z pierwotnym chrześcijaństwem (Kult Jana Chrzciciela) ...  wyświetl więcej

  Elba,  12/03/2013

„Gdyby głupota od wewnątrz nie była do złudzenia podobna do talentu, a z zewnątrz nie mogła uchodzić za postęp, genialność, nadzieję i ulepszenie, nikt chyba nie zgodziłby się być głupi i głupota w ogóle by nie istniała.” Wszyscy katolicy dajecie się wodzić za nos, "patrzycie, a nie widzicie"... komu cześć oddajecie. Zdziwicie się potem bardzo, gdy to co utajnione, będzie odsłonięte... Nie pomoże wam już wtedy "płacz i zgrzytanie zębami"...

  ykes,  12/03/2013

"Wielbienie słońca jest czystym wielbieniem Lucyfera" - człowieku, ogarnij się wreszcie.

  Amicus,  12/03/2013

@ykes: Krótko mówiąc, ilu plażowiczów, tylu wyznawców Lucyfera ;)

  Amicus,  12/03/2013

Mój powyższy komentarz nie dotyczy Świstaka, który artykuł odrzucił.
Blady Niko?
http://www.youtube.com/watch?v(...)M3DAPQM
;)

  ykes,  12/03/2013

@Amicus: Teraz odbieram ten tekst o wiele bardziej pozytywnie. Otwierasz oczy dużo lepiej niż Liga Świata ;)

Wypowiem się w rzeczy, więc proszę mnie nie wyrzucać. Mianowicie, zbyt bardzo kładziesz nacisk i tworzysz sztuczny wydźwiek Twoich masońskich interpretacji. Szatan i Słońce? Słońce to ciepło, które lubię ... Jak chcesz, to policzę swoją datę urodzneia = 33 = 6 , ale przecież to nie ma nic do rzeczy poza tym, że jestem pionkiem na tym świecie.

Ktoś kto wierzy w Boga, podatny jest na wierzen

...  wyświetl więcej

"Czy wszyscy jesteśmy wyznawcami okultyzmu?"
Nie wszyscy. Niektórzy nie są.

Witam. Mam pytanie co do egzorcyzmow . Dlaczego one czesto są skuteczne chociaz jak wiemy odprawiają je ksieza. Wyznawcy kościoła Rzymsko - Katolickiego?

  adi,  15/12/2015

@killuminati2113: dlatego że to Najwyższy Duch - Bóg ma autorytet i jak obiecał w Słowie Bożym przez Mesjasza, tak pomaga. Jednak jest jeszcze kwestia że te duchy z którymi "rozmawiają" egzorcyści katoliccy często ich wkręcają odnośnie Maryi, że się jej boją itd, szatan i jego kopie, legiony, to kłamcy, z terrorystami się nie dyskutuje...Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska