Login lub e-mail Hasło   

Założenia nowej polityki Polski

Praca nad zrealizowaniem poniższego programu zjednoczy polskie społeczeństwo, w tym polonijne i rozpowszechni polską kultury opartą na pełnym równouprawnieniu kobiet i mężczyzn.
Wyświetlenia: 701 Zamieszczono 07/04/2013

  

Założenia nowej polityki Polski

 

Szanowni Państwo!

 

Od 13 lat prowadzę samodzielne badania nad przyczynami i skutkami zmian klimatu Ziemi. Wyniki badań wskazują jednoznacznie, że wkrótce skończy się okres ocieplenia klimatu i rozpocznie się kolejna faza jego ochładzania. Jak zwykle przyniesie to dramatyczne skutki dla ludzkiej cywilizacji wynikające z pogorszenia  warunków środowiskowych decydujących o wolumenie produkowanej na świecie żywności. Małe oziębienia klimatu światowego w 2008 i 2010 roku wywołały drożyznę żywności co spowodowało rewolucje w Afryce północnej. Większe oziębienia klimatu, które będą następowały narastająco do 2030 roku,  wywołają prawdopodobnie destabilizację sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej w Europie, Rosji, USA i prawdopodobnie w Chinach. Przyniesie to dramatyczne skutki dla świata, który będzie się musiał przystosować do zaistniałej sytuacji. Prawdopodobnie wybuchną wielkie rewolucje a w ich następstwie wojny światowe oraz nastąpią wielkie migracje ludzi z  przeludnionych terenów  Azji  do bogatej Europy i Ameryki Północnej .

Oziębieniu klimatu towarzyszyć będą liczne silne trzęsienia ziemi, które spowodują katastrofy w elektrowniach atomowych co zagrozi zaopatrzeniu świata w energię elektryczną.

Obecnie jeden miliard mieszkańców Europy wytwarza 30 procent światowego GDP, podobnie jak 30 procent światowego GDP wytwarzają cztery miliardy mieszkańców Azji. Mieszkańcy Azji są zatem cztery razy biedniejsi od mieszkańców Europy i nie będzie ich stać na odpowiednie zakupy żywności gdy przyjdzie ochłodzenie klimatu i zwiększenie cen żywności na świecie. Newralgicznym rejonem będzie obszar Azji centralnej –obszar wpływów tureckich, przez który będą się przemieszczać migrujące masy ludzkie. Na obszarze tym podczas wielkich migracji ludności może dojść do konfliktu cywilizacji indoeuropejskiej z bardzo liczną populacją  chińską. Przewidując ten konflikt musimy doprowadzić do porozumienia ludów należących do cywilizacji indoeuropejskiej, czyli między innymi ludów słowiańskich, tureckich i hinduskich w celu zapobieżenia rozwojowi konfliktowej sytuacji. Obserwacja atlasów geograficznych Azji i Europy wskazuje, że to na terenie Europy znajdują się rozległe i żyzne niziny zdolne wykarmić przyszłe migrujące głodujące masy. Niziny te są uprawiane obecnie przez 2 procent ludności Europy. Osadzenie na tych terenach azjatyckich rolników wpłynęłoby na zwiększenie produkcji żywności w Europie-małe gospodarstwa rolne są wielokrotnie bardziej produktywne od wielkich latyfundiów- i zapobieżenie klęsce głodu. Żeby taką politykę zrealizować potrzebne jest zrozumienie wagi problemów przed którymi stoi nasza cywilizacja. Trzeba byłoby zmienić systemy gospodarczo-społeczne obowiązujące w Europie na taki, który umożliwiałby osadzenie na nizinach europejskich setek milionów osadników chłopskich. Jedynym systemem, który może sprostać wymaganiom jest system feudalny oparty o dzierżawę małych działek ziemi rolnej. Piszę o tym w eseju „Konflikt systemów-uwagi o przyczynach kryzysu światowego”.  Potrzebne jest zatem skoordynowane działanie wielu ośrodków politycznych np. mających wpływ na Słowian i ludy azjatyckie w celu wprowadzenia takiego systemu społecznego. Ośrodkiem  koordynującym działania Słowian może być Polska a Turcja już obecnie prowadzi politykę jednoczącą ludy tureckie. Indie są potęgą mającą wielkie wpływy w Azji.

Ważne byłoby wypracowanie jednolitego wzorca systemowego dla państwa indoeuropejskiego składającego się przecież obecnie z bardzo różnych elementów składowych. Wzorzec ten powinien ujednolicać systemy etyczno-religijne jak i organizację państwa stowarzyszonego w imperium indoeuropejskim.

Jak wynika z dorobku historyków polskich[1]  [2] warunkiem powstania państwa jest ukształtowanie się elit społeczeństwa obejmującego w posiadanie określone geograficznie terytorium. Elity wyznaczają kierunek polityki państwa zależny od warunków geograficznych, społecznych czyli środowiskowych. Oznacza to, że proces globalizacji-wymiany gospodarczej, obejmującej międzynarodowe przemieszczanie się elit, ograniczy znaczenie tradycyjnych państw z tej racji, że terytorium działania poszczególnych elit państwowych stał się cały glob. Prawdopodobnie??? zostanie osiągnięte porozumienie między elitami państwowymi umożliwiające masowe ruchy ludności w słabo zaludnione rejony globu, które doprowadzi do rozszerzenie etnicznej bazy społecznej poszczególnych państw-odbiorców migrujących chłopów. Równomierne zaludnienie globu wpłynie na ograniczenie  międzypaństwowej konkurencji gospodarczej zmniejszającej napięcie międzynarodowe.  Międzykontynentalne migracje ludności wpłyną w efekcie na rozszerzenie składu etnicznego społeczeństw  poszczególnych państw umożliwiające zbudowanie wielo etnicznych państwowych elit. Ułatwi to międzynarodowe porozumienie prowadzące do zjednoczenia państw w ramach kontynentów i ostatecznie całego globu.

W minionych latach prowadziłem badania nad takim systemem państwa, który uwzględniałby nasze tradycje jak i wybiegał w przyszłość. Szczegółowe rozwiązania tego systemu opracowane dla przyszłego Państwa Polskiego przedstawiam w  Programie Partii Dekalogu. O wadze wyżywienia w stabilności systemu państwowego piszę w  studium „Rewolucja rosyjska a klimat”. W pracach „Etyka a środowisko”, „Wola i miłowanie nieprzyjaciół”, „Nowa etyka” proponuję podjęcie intensywnych studiów nad uniwersalnym światowym systemem etycznym. Proszę Szanownych Państwa o uwagi na temat  opracowań umieszczonych w Portfolio na mojej stronie internetowej o adresie: http://bogdangoralski.manifo.com/portfolio .

Moje przewidywania należy zweryfikować aby uniknąć błędów w projektowaniu przyszłości. W tym celu należy podjąć kompleksowe badania nad klimatem kontynentu euroazjatyckiego, które pomogą nam podjąć prawidłowe polityczne decyzje. Mam nadzieję, że naukowcy polscy  zrozumieją wagę zagadnień o których piszę powyżej i podejmą stosowne kroki.

 

Bogdan Góralski

 

Warszawa, dnia 27 czerwca 2012 r.

uzupełnienie 7 kwietnia 2013 roku.

 [1] Marceli Handelsman, Średniowiecze polskie i powszechne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s.125-126

[2] Karol Modzelewski, Chłopi w monarchii wczesnopiastowskiej, Ossolineum 1987, s.57-59.

Podobne artykuły


10
komentarze: 173 | wyświetlenia: 888
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 848
7
komentarze: 29 | wyświetlenia: 527
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1306
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 751
5
komentarze: 47 | wyświetlenia: 1086
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142506
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 243480
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 113068
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska