Login lub e-mail Hasło   

Działanie 1 Podzbiór właściwy zbiorów równolicznych liczbowego układu trójkowego

Elementy podzbioru właściwego to analogicznie uporządkowana kolejność cyfr ciągu liczbowego < 1,2,..,9 >, w trzech trójkach. {<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>}
Wyświetlenia: 795 Zamieszczono 08/04/2013
 link do orginalnej publikacji. 1 załącznik
 

Podzbiór właściwy zbiorów równolicznych liczbowego układu trójkowego. { L u 3}

 Elementy podzbioru właściwego to analogicznie uporządkowana kolejność cyfr ciągu liczbowego < 1,2,..,9 >, w trzech trójkach. {<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>}
Podzbiór właściwy {A} ~ {B} to 280 elementów.
[ .................................iniekcja....................] działania na uporządkowanych trójkach wykonujemy w domkniętych przedziałach liczbowych
[[................Permutacja.........], [kombinacja], [ elementy podzbioru właściwego]
[[<<...3 !.>,<..3 ! >,<..3 !...>>], [ <...3 ! >.....], [................280..............................] = [[ <6 > x < 6 > x < 6 >] <6 >]] x 280 = 1296 x 280 = 9 ! = 362 8809 ..<<1,2,3>,<4,5,6>,<7,8,9>>
W podzbiorze właściwym możemy wyróżnić elementy należące do :
a). Do pierwszych kolumn – pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych należy 70 podciągów liczbowych jedności podzbioru właściwego.
{<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>},{<<1,2,3>, <4,5,7>, <6,8,9>>},...,{<<1,2,9>, <3,7,8>, <4,5,6>>}
Liczba porządkowa tych elementów. {<1,2,..,70>}
b). W pierwszych obiektach funkcji różnowartościowych należy wyróżnić etykiety, czyli pierwsze podciągi liczbowe jedności, które przyporządkowują elementy zbiorów równolicznych do Grup w podzbiorach. <<1,2>3>,<4<5,6>>,<7,8,9>>, <<1,2>3>,<4<5,7>>,<6,8,9>>,..., <<1,2>3>,<4<8,9>>,<5,6,7>>.
Liczba porządkowa tych elementów. {<1,2,..,10>}
O ilości elementów podzbioru właściwego należących do pierwszego obiektu funkcji różnowartościowych decyduje podstawa obliczeniowa.
 c). Do drugich, trzecich i czwartych kolumn – drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych należy 210 podciągów liczbowych jedności podzbioru właściwego.
{<<1,3,4>, <2,5,6>, <7,8,9>>},{<<1,3,4>, <2,5,7>, <6,8,9>>},...,{<<1,8,9>, <2,6,7>, <3,4,5>>}
Liczba porządkowa tych elementów. {<71,72,73,..,280>}
 Do elementu podzbioru właściwego należą trzy obiekty, którymi są uporządkowane trzy trójki a obiektami trójek są ich pary liczb.
Podzbiór właściwy zbiorów równolicznych to analogicznie uporządkowany ciąg liczbowy trójek {<<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>>}, {<<1,2,3>, <4,5,7>, <6,8,9>>},...,{<<1,8,9>, <2,6,7>, <3,4,5>>} ciągu liczbowego< 1,2,..,9 >. Funkcja zadaniowa podciągu liczbowego jedności {<<1+2+3>, <4+5+6>, <7+8+9>>} = 6 + 15 + 24 = 45
 Każdemu z elementów podzbioru właściwego – podciągowi liczbowemu jedności w funkcji zadaniowej należącej do funkcji wzajemnie jednoznacznej przypiszemy wartość literową. {< a, b, c, d>}
Przykład : Pierwszym obiektom funkcji różnowartościowych przypiszemy dwie wartości dla funkcji zadaniowej f : (w, j) {<< 1a,2a, 3a,...,70a>), (< b, c, d>>}
------------------------------------ Obliczanie drugiego obiektu funkcji różnowartościowej z zastosowaniem funkcji zadaniowej--------------------------------------,,
 Zgodnie z działaniem dla obiektu pierwszego funkcji różnowartościowej w tabelach cyklicznych obliczymy f : (1) należącą do Grupy <A> podzbioru {bd A1}
|----------pierwszy-----------------|, |------------------------------------------------------------drugi albo trzeci ---------------------------------------------|  Obiekty funkcji różnowartościowej
|----kolumna pierwsza ----------|, |-----------------------układ trójkowy obiektu i funkcji wzajemnie jednoznacznej  ---------------------------|  Obiekty funkcji różnowartościowej
<< --------- f : ( a) -------------->), (<< ------------- f : ( b ) ----------- >, < -------------- f : ( c  ) ------------>, < --------------- f : ( d ) --------- >>> funkcja zadaniowa
<< --------- f : ( a) -------------->), (<<f : <<x, y> z>, [ x (1,2,3), y (3,1,2), z (2,3,1)] , f: j.{< b =[1,1,1], c =[ 2,2,2], d =[ 3,3,3 ] >},.Obrazu  >>>
<<1,2>x>,<3<x,x>>,<x,x,x>>), (<<1<x,x>>,<2<x,x>>,<x<x,x>>,<<1<x,x>>,<2<x,x>>,<x<x,x>>, <<1<x,x>>,<2<x,x>>,<x<x,x>>>,  f: (w, j)
<< --------- f : ( a) -------------->), (<< --------------- stałe wartości literowe  <x, y, z > obiektów funkcji różnowartościowej ----------------------- >>>
Elementy podzbioru właściwego { A } ~ { B } są podciągami liczbowymi jedności podciągów liczbowych :
a). Podciągu liczbowego par liczb obliczonych iloczynem kartezjańskim {<<1,2>,<1,3>,...,<8,9>>} funkcji wzajemnie jednoznacznej która jest obiektem f : (~)
b). Podciągami liczbowymi jedności ciągu liczbowego trójek {<<1,2,3>,<1,2,4>,...,<7,8,9>>} należącego do funkcji równolicznej.
Z analizy danych wynika, że funkcja równoliczna to siedem funkcji wzajemnie jednoznacznych po cztery elementy podzbioru właściwego.
Uporządkowana trójka – obiekt elementu podzbioru właściwego <1,2,3>.
Ponieważ w uporządkowanej trójce należy podać kolejność jej elementów, to możemy ją rozpisać 3! = {<<1,2,3>,<2,3,1>, <3,1,2>,<1,3,2>,<3,2,1>, <2,1,3>>}
Z działania wynika, że rozpisane trójki wykazują właściwość cykliczną. {<<1,2,3>,<2,3,1>, <3,1,2>>}, {<<1,3,2>,<3,2,1>, <2,1,3>>}
Każda uporządkowana trójka po uwzględnieniu dwóch cykli będzie zawiera uporządkowane trzy pary liczb.
Ponieważ do każdej z rozpisanych trójek należą uporządkowane pary liczb {<a, b, c>} = {<(a, b), (a, c), (b, c)>}, czyli obiekty trójek to po ich wprowadzeniu obliczymy.
{<1(2,3)>,<2(3,1)>, <3(1,2)>} = {<1( b, c )>,<2( c, a)>, <3( a, b)>}
{<1(3,2)>,<3(2,1)>, <2(1,3)>} = {<1( c, b )>,<2( b, a)>, <3( a, c)>}
Pierwszy układ trzech trójek po uwzględnieniu uporządkowanych par liczb przyporządkujemy do układu liniowego UL = {<1(2,3)>,<2(3,1)>, <3(1,2)>}
a drugi do przeciwstawnego liniowemu. UP = {<1(3,2)>,<3(2,1)>, <2(1,3)>}.
 Sprawdzamy czy uporządkowane pary liczb decydują o właściwościach układów liniowego i przeciwstawnego do liniowego w układzie cyklicznym.
    UL     UP
<<1(2,3>>        <<1(3,2>> układ pierwszy, par liczb ( 2,3)  < -- > (3,2 ) wykazuje taką zależność.
<<2(3,1>>        <<3(2,1>> układ drugi, par liczb wykazuje taką zależność pomiędzy   ( 3,1) < -- >  ( 1,3 )
<<3(1,2>>        <<2(1,3>> układ trzeci, par liczb wykazuje taką zależność pomiędzy  ( 1,2 ) < -- >  ( 2,1 )
Odp: Uporządkowane pary liczb sześciu trójek decydują o występowaniu zależności pomiędzy dwoma układami cyklicznymi. Zaznaczone są kolorem niebieskim.
 
Z działania wynika, że obliczyli my zapis graficzny { |, ><, } dla uporządkowanych sześciu par liczb trzech trójek i wprowadzili dobry porządek do elementu podzbioru właściwego.
,,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,
 
 
  k        n!              9         1*2*3*4*5*6*7*8*9
C   =              =  --------------- =          =  -------------------------  =   84     Podstawowy układ uporządkowanych trójek do działań w układzie trójkowym zbiorów rozłącznych.
  n         k             k! ( n – k ) !     3              2 *3  (9 – 3 )
 
<1(2,3>>,         <1(3,4>>,         <1(4,5>>,         <1(5,6>>,         <1(6,7>>,         <1(7,8>>,         <1(8,9>>,
<1(2,4>>,         <1(3,5>>,         <1(4,6>>,         <1(5,7>>,         <1(6,8>>,         <1(7,9>>,
<1(2,5>>,         <1(3,6>>,         <1(4,7>>,         <1(5,8>>,         <1(6,9>>,
<1(2,6>>,         <1(3,7>>,         <1(4,8>>,         <1(5,9>>,
<1(2,7>>,         <1(3,8>>,         <1(4,9>>,
<1(2,8>>,         <1(3,9>>,
<1(2,9>>,
 
<2(3,4>>,         <2(4,5>>,         <2(5,6>>,         <2(6,7>>,         <2(7,8>>,         <2(8,9>>,       <3(4,5>>,         <3(5,6>>,            <3(6,7>>,         <3(7,8>>,         <3(8,9>>,
<2(3,5>>,         <2(4,6>>,         <2(5,7>>,         <2(6,8>>,         <2(7,9>>,                                 <3(4,6>>,         <3(5,7>>,            <3(6,8>>,         <3(7,9>>,
<2(3,6>>,         <2(4,7>>,         <2(5,8>>,         <2(6,9>>,                                                            <3(4,7>>,         <3(5,8>>,            <3(6,9>>,
<2(3,7>>,         <2(4,8>>,         <2(5,9>>,                                                                                      <3(4,8>>,         <3(5,9>>,
<2(3,8>>,         <2(4,9>>,                                                                                                                <3(4,9>>,
<2(3,9>>,
 <4(5,6>>,         <4(6,7>>,         <4(7,8>>,         <4(8,9>>,         <5(6,7>>,         <5(7,8>>,         <5(8,9>>,         <6(7,8>>,            <6(8,9>>,         <7(8,9>>,
<4(5,7>>,         <4(6,8>>,         <4(7,9>>,                                    <5(6,8>>,         <5(7,9>>,                                     <6(7,9>>,
<4(5,8>>,         <4(6,9>>,                                                              <5(6,9>>,
<4(5,9>>,
,,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,
Pierwszym obiektom funkcji różnowartościowych przypiszemy dwie wartości dla funkcji zadaniowej f : (w, j) {<< 1a,2a, 3a,...,70a>), (< b, c, d>>}
Wartość literowa  dla funkcji zadaniowej f : (w, j) to litera {<< a >),(< b, c, d>>}
 
Elementy podzbioru właściwego pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych.
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp...........................................................Lp
  1  <<<1,2>3>,<4<5,6>>,<7,8,9>>,      11  <<<1,2>4>,<3<5,6>>,<7,8,9>>,       21  <<<1,2>5>,<3<4,6>>,<7,8,9>>,       31  <<<1,2>6>,<3<4,5>>,<7,8,9>>,
  2  <<<1,2>3>,<4<5,7>>,<6,8,9>>,      12  <<<1,2>4>,<3<5,7>>,<6,8,9>>,       22  <<<1,2>5>,<3<4,7>>,<6,8,9>>,       32  <<<1,2>6>,<3<4,7>>,<5,8,9>>,
  3  <<<1,2>3>,<4<5,8>>,<6,7,9>>,      13  <<<1,2>4>,<3<5,8>>,<6,7,9>>,       23  <<<1,2>5>,<3<4,8>>,<6,7,9>>,       33  <<<1,2>6>,<3<4,8>>,<5,7,9>>,
  4  <<<1,2>3>,<4<5,9>>,<6,7,8>>,      14  <<<1,2>4>,<3<5,9>>,<6,7,8>>,       24  <<<1,2>5>,<3<4,9>>,<6,7,8>>,       34  <<<1,2>6>,<3<4,9>>,<5,7,8>>,
  5  <<<1,2>3>,<4<6,7>>,<5,8,9>>,      15  <<<1,2>4>,<3<6,7>>,<5,8,9>>,       25  <<<1,2>5>,<3<6,7>>,<4,8,9>>,       35  <<<1,2>6>,<3<5,7>>,<4,8,9>>,
  6  <<<1,2>3>,<4<6,8>>,<5,7,9>>,      16  <<<1,2>4>,<3<6,8>>,<5,7,9>>,       26  <<<1,2>5>,<3<6,8>>,<4,7,9>>,       36  <<<1,2>6>,<3<5,8>>,<4,7,9>>,
  7  <<<1,2>3>,<4<6,9>>,<5,7,8>>,      17  <<<1,2>4>,<3<6,9>>,<5,7,8>>,       27  <<<1,2>5>,<3<6,9>>,<4,7,8>>,       37  <<<1,2>6>,<3<5,9>>,<4,7,8>>,
  8  <<<1,2>3>,<4<7,8>>,<5,6,9>>,      18  <<<1,2>4>,<3<7,8>>,<5,6,9>>,       28  <<<1,2>5>,<3<7,8>>,<4,6,9>>,       38  <<<1,2>6>,<3<7,8>>,<4,5,9>>,
  9  <<<1,2>3>,<4<7,9>>,<5,6,8>>,      19  <<<1,2>4>,<3<7,9>>,<5,6,8>>,       29  <<<1,2>5>,<3<7,9>>,<4,6,8>>,       39  <<<1,2>6>,<3<7,9>>,<4,5,8>>,
10  <<<1,2>3>,<4<8,9>>,<5,6,7>>,       20  <<<1,2>4>,<3<8,9>>,<5,6,7>>,       30  <<<1,2>5>,<3<8,9>>,<4,6,7>>,       40  <<<1,2>6>,<3<8,9>>,<4,5,7>>,
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp
41  <<<1,2>7>,<3<4,5>>,<6,8,9>>,       51  <<<1,2>8>,<3<4,5>>,<6,7,9>>,       61  <<<1,2>9>,<3<4,5>>,<6,7,8>>,
42  <<<1,2>7>,<3<4,6>>,<5,8,9>>,       52  <<<1,2>8>,<3<4,6>>,<5,7,9>>,       62  <<<1,2>9>,<3<4,6>>,<5,7,8>>,
43  <<<1,2>7>,<3<4,8>>,<5,6,9>>,       53  <<<1,2>8>,<3<4,7>>,<5,6,9>>,       63  <<<1,2>9>,<3<4,7>>,<5,6,8>>,
44  <<<1,2>7>,<3<4,9>>,<5,6,8>>,       54  <<<1,2>8>,<3<4,9>>,<5,6,7>>,       64  <<<1,2>9>,<3<4,8>>,<5,6,7>>,
45  <<<1,2>7>,<3<5,6>>,<4,8,9>>,       55  <<<1,2>8>,<3<5,6>>,<4,7,9>>,       65  <<<1,2>9>,<3<5,6>>,<4,7,8>>,
46  <<<1,2>7>,<3<5,8>>,<4,6,9>>,       56  <<<1,2>8>,<3<5,7>>,<4,6,9>>,       66  <<<1,2>9>,<3<5,7>>,<4,6,8>>,
47  <<<1,2>7>,<3<5,9>>,<4,6,8>>,       57  <<<1,2>8>,<3<5,9>>,<4,6,7>>,       67  <<<1,2>9>,<3<5,8>>,<4,6,7>>,
48  <<<1,2>7>,<3<6,8>>,<4,5,9>>,       58  <<<1,2>8>,<3<6,7>>,<4,5,9>>,       68  <<<1,2>9>,<3<6,7>>,<4,5,8>>,
49  <<<1,2>7>,<3<6,9>>,<4,5,8>>,       59  <<<1,2>8>,<3<6,9>>,<4,5,7>>,       69  <<<1,2>9>,<3<6,8>>,<4,5,7>>,
50  <<<1,2>7>,<3<8,9>>,<4,5,6>>,       60  <<<1,2>8>,<3<7,9>>,<4,5,6>>,       70  <<<1,2>9>,<3<7,8>>,<4,5,6>>,    {<< 1a,2a, 3a,...,70a>),..,(< a m >>}
,,-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,
Elementy podzbioru właściwego pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych. Otwarte przedziały liczbowe par liczb trójek
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp...........................................................Lp
  1  <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>,    11  <<<1,2)4>),(<3(5,6>>),(<7,8,9>>,     21  <<<1,2)5>),(<3(4,6>>),(<7,8,9>>,     31  <<<1,2(6>),(<3(4,5>>),(<7,8,9>>,
  2  <<<1,2)3>),(<4(5,7>>),(<6,8,9>>,    12  <<<1,2)4>),(<3(5,7>>),(<6,8,9>>,     22  <<<1,2)5>),(<3(4,7>>),(<6,8,9>>,     32  <<<1,2(6>),(<3(4,7>>),(<5,8,9>>,
  3  <<<1,2)3>),(<4(5,8>>),(<6,7,9>>,    13  <<<1,2)4>),(<3(5,8>>),(<6,7,9>>,     23  <<<1,2)5>),(<3(4,8>>),(<6,7,9>>,     33  <<<1,2(6>),(<3(4,8>>),(<5,7,9>>,
  4  <<<1,2)3>),(<4(5,9>>),(<6,7,8>>,    14  <<<1,2)4>),(<3(5,9>>),(<6,7,8>>,     24  <<<1,2)5>),(<3(4,9>>),(<6,7,8>>,     34  <<<1,2(6>),(<3(4,9>>),(<5,7,8>>,
  5  <<<1,2)3>),(<4(6,7>>),(<5,8,9>>,    15  <<<1,2)4>),(<3(6,7>>),(<5,8,9>>,     25  <<<1,2)5>),(<3(6,7>>),(<4,8,9>>,     35  <<<1,2(6>),(<3(5,7>>),(<4,8,9>>,
  6  <<<1,2)3>),(<4(6,8>>),(<5,7,9>>,    16  <<<1,2)4>),(<3(6,8>>),(<5,7,9>>,     26  <<<1,2)5>),(<3(6,8>>),(<4,7,9>>,     36  <<<1,2(6>),(<3(5,8>>),(<4,7,9>>,
  7  <<<1,2)3>),(<4(6,9>>),(<5,7,8>>,    17  <<<1,2)4>),(<3(6,9>>),(<5,7,8>>,     27  <<<1,2)5>),(<3(6,9>>),(<4,7,8>>,     37  <<<1,2(6>),(<3(5,9>>),(<4,7,8>>,
  8  <<<1,2)3>),(<4(7,8>>),(<5,6,9>>,    18  <<<1,2)4>),(<3(7,8>>),(<5,6,9>>,     28  <<<1,2)5>),(<3(7,8>>),(<4,6,9>>,     38  <<<1,2(6>),(<3(7,8>>),(<4,5,9>>,
  9  <<<1,2)3>),(<4(7,9>>),(<5,6,8>>,    19  <<<1,2)4>),(<3(7,9>>),(<5,6,8>>,     29  <<<1,2)5>),(<3(7,9>>),(<4,6,8>>,     39  <<<1,2(6>),(<3(7,9>>),(<4,5,8>>,
10  <<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<5,6,7>>,     20  <<<1,2)4>),(<3(8,9>>),(<5,6,7>>,     30  <<<1,2)5>),(<3(8,9>>),(<4,6,7>>,     40  <<<1,2(6>),(<3(8,9>>),(<4,5,7>>,
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp
41  <<<1,2)7>),(<3(4,5>>),(<6,8,9>>,     51  <<<1,2>8>),(<3(4,5>>),(<6,7,9>>,    61  <<<1,2)9>),(<3(4,5>>),(<6,7,8>>,
42  <<<1,2)7>),(<3(4,6>>),(<5,8,9>>,     52  <<<1,2>8>),(<3(4,6>>),(<5,7,9>>,    62  <<<1,2)9>),(<3(4,6>>),(<5,7,8>>,
43  <<<1,2)7>),(<3(4,8>>),(<5,6,9>>,     53  <<<1,2>8>),(<3(4,7>>),(<5,6,9>>,    63  <<<1,2)9>),(<3(4,7>>),(<5,6,8>>,
44  <<<1,2)7>),(<3(4,9>>),(<5,6,8>>,     54  <<<1,2>8>),(<3(4,9>>),(<5,6,7>>,    64  <<<1,2)9>),(<3(4,8>>),(<5,6,7>>,
45  <<<1,2)7>),(<3(5,6>>),(<4,8,9>>,     55  <<<1,2>8>),(<3(5,6>>),(<4,7,9>>,    65  <<<1,2)9>),(<3(5,6>>),(<4,7,8>>,
46  <<<1,2)7>),(<3(5,8>>),(<4,6,9>>,     56  <<<1,2>8>),(<3(5,7>>),(<4,6,9>>,    66  <<<1,2)9>),(<3(5,7>>),(<4,6,8>>,
47  <<<1,2)7>),(<3(5,9>>),(<4,6,8>>,     57  <<<1,2>8>),(<3(5,9>>),(<4,6,7>>,    67  <<<1,2)9>),(<3(5,8>>),(<4,6,7>>,
48  <<<1,2)7>),(<3(6,8>>),(<4,5,9>>,     58  <<<1,2>8>),(<3(6,7>>),(<4,5,9>>,    68  <<<1,2)9>),(<3(6,7>>),(<4,5,8>>,
49  <<<1,2)7>),(<3(6,9>>),(<4,5,8>>,     59  <<<1,2>8>),(<3(6,9>>),(<4,5,7>>,    69  <<<1,2)9>),(<3(6,8>>),(<4,5,7>>,
50  <<<1,2)7>),(<3(8,9>>),(<4,5,6>>,     60  <<<1,2>8>),(<3(7,9>>),(<4,5,6>>,    70  <<<1,2)9>),(<3(7,8>>),(<4,5,6>>,        {<< 1a,2a, 3a,...,70a>),..,(< a m >>}
,,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,
Elementy podzbioru właściwego drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych.
Liczba porządkowa.............................................Lp..........................................................................Lp
71  <<<1(3,4>>),(<2(5,6>>),(<7,8,9>>,              81  <<<1(3,5>>),(<2(4,6>>),(<7,8,9>>,                91  <<<1(3,6>>),(<2(4,5>>),(<7,8,9>>,
72  <<<1(3,4>>),(<2(5,7>>),(<6,8,9>>,              82  <<<1(3,5>>),(<2(4,7>>),(<6,8,9>>,                92  <<<1(3,6>>),(<2(4,7>>),(<5,8,9>>,
73  <<<1(3,4>>),(<2(5,8>>),(<6,7,9>>,              83  <<<1(3,5>>),(<2(4,8>>),(<6,7,9>>,                93  <<<1(3,6>>),(<2(4,8>>),(<5,7,9>>,
74  <<<1(3,4>>),(<2(5,9>>),(<6,7,8>>,              84  <<<1(3,5>>),(<2(4,9>>),(<6,7,8>>,                94  <<<1(3,6>>),(<2(4,9>>),(<5,7,8>>,
76  <<<1(3,4>>),(<2(6,7>>),(<5,8,9>>,              85  <<<1(3,5>>),(<2(6,7>>),(<4,8,9>>,                95  <<<1(3,6>>),(<2(5,7>>),(<4,8,9>>,
75  <<<1(3,4>>),(<2(6,8>>),(<5,7,9>>,              86  <<<1(3,5>>),(<2(6,8>>),(<4,7,9>>,                96  <<<1(3,6>>),(<2(5,8>>),(<4,7,9>>,
77  <<<1(3,4>>),(<2(6,9>>),(<5,7,8>>,              87  <<<1(3,5>>),(<2(6,9>>),(<4,7,8>>,                97  <<<1(3,6>>),(<2(5,9>>),(<4,7,8>>,
78  <<<1(3,4>>),(<2(7,8>>),(<5,6,9>>,              88  <<<1(3,5>>),(<2(7,8>>),(<4,6,9>>,                98  <<<1(3,6>>),(<2(7,8>>),(<4,5,9>>,
79  <<<1(3,4>>),(<2(7,9>>),(<5,6,8>>,              89  <<<1(3,5>>),(<2(7,9>>),(<4,6,8>>,                99  <<<1(3,6>>),(<2(7,9>>),(<4,5,8>>,
80  <<<1(3,4>>),(<2(8,9>>),(<5,6,7>>,              90  <<<1(3,5>>),(<2(8,9>>),(<4,6,7>>,              100  <<<1(3,6>>),(<2(8,9>>),(<4,5,7>>,
 
101  <<<1(3,7>>),(<2(4,5>>),(<6,8,9>>,             111  <<<1(3,8>>),(<2(4,5>>),(<6,7,9>>,             121  <<<(1(3,9>>),(<2(4,5>>),(<6,7,8>>,
102  <<<1(3,7>>),(<2(4,6>>),(<5,8,9>>,             112  <<<1(3,8>>),(<2(4,6>>),(<5,7,9>>,             122  <<<(1(3,9>>),(<2(4,6>>),(<5,7,8>>,
103  <<<1(3,7>>),(<2(4,8>>),(<5,6,9>>,             113  <<<1(3,8>>),(<2(4,7>>),(<5,6,9>>,             123  <<<(1(3,9>>),(<2(4,7>>),(<5,6,8>>,
104  <<<1(3,7>>),(<2(4,9>>),(<5,6,8>>,             114  <<<1(3,8>>),(<2(4,9>>),(<5,6,7>>,             124  <<<(1(3,9>>),(<2(4,8>>),(<5,6,7>>,
105  <<<1(3,7>>),(<2(5,6>>),(<4,8,9>>,             115  <<<1(3,8>>),(<2(5,6>>),(<4,7,9>>,             125  <<<(1(3,9>>),(<2(5,6>>),(<4,7,8>>,
106  <<<1(3,7>>),(<2(5,8>>),(<4,6,9>>,             116  <<<1(3,8>>),(<2(5,7>>),(<4,6,9>>,             126  <<<(1(3,9>>),(<2(5,7>>),(<4,6,8>>,
107  <<<1(3,7>>),(<2(5,9>>),(<4,6,8>>,             117  <<<1(3,8>>),(<2(5,9>>),(<4,6,7>>,             127  <<<(1(3,9>>),(<2(5,8>>),(<4,6,7>>,
108  <<<1(3,7>>),(<2(6,8>>),(<4,5,9>>,             118  <<<1(3,8>>),(<2(6,7>>),(<4,5,9>>,             128  <<<(1(3,9>>),(<2(6,7>>),(<4,5,8>>,
109  <<<1(3,7>>),(<2(6,9>>),(<4,5,8>>,             119  <<<1(3,8>>),(<2(6,9>>),(<4,5,7>>,             129  <<<(1(3,9>>),(<2(6,8>>),(<4,5,7>>,
110  <<<1(3,7>>),(<2(8,9>>),(<4,5,6>>,             120  <<<1(3,8>>),(<2(7,9>>),(<4,5,6>>,             130  <<<(1(3,9>>),(<2(7,8>>),(<4,5,6>>,
Liczba porządkowa...............................................Lp.......................................................................Lp
131  <<<1(4,5>>),(<2(3,6>>),(<7,8,9>>,             141  <<<1(4,6>>),(<2(3,5>>),(<7,8,9>>,             151  <<<1(4,7>>),(<2(3,5>>),(<6,8,9>>,
132  <<<1(4,5>>),(<2(3,7>>),(<6,8,9>>,             142  <<<1(4,6>>),(<2(3,7>>),(<5,8,9>>,             152  <<<1(4,7>>),(<2(3,6>>),(<5,8,9>>,
133  <<<1(4,5>>),(<2(3,8>>),(<6,7,9>>,             143  <<<1(4,6>>),(<2(3,8>>),(<5,7,9>>,             153  <<<1(4,7>>),(<2(3,8>>),(<5,6,9>>,
134  <<<1(4,5>>),(<2(3,9>>),(<6,7,8>>,             144  <<<1(4,6>>),(<2(3,9>>),(<5,7,8>>,             154  <<<1(4,7>>),(<2(3,9>>),(<5,6,8>>,
135  <<<1(4,5>>),(<2(6,7>>),(<3,8,9>>,             145  <<<1(4,6>>),(<2(5,7>>),(<3,8,9>>,             155  <<<1(4,7>>),(<2(5,6>>),(<3,8,9>>,
136  <<<1(4,5>>),(<2(6,8>>),(<3,7,9>>,             146  <<<1(4,6>>),(<2(5,8>>),(<3,7,9>>,             156  <<<1(4,7>>),(<2(5,8>>),(<3,6,9>>,
137  <<<1(4,5>>),(<2(6,9>>),(<3,7,8>>,             147  <<<1(4,6>>),(<2(5,9>>),(<3,7,8>>,             157  <<<1(4,7>>),(<2(5,9>>),(<3,6,8>>,
138  <<<1(4,5>>),(<2(7,8>>),(<3,6,9>>,             148  <<<1(4,6>>),(<2(7,8>>),(<3,5,9>>,             158  <<<1(4,7>>),(<2(6,8>>),(<3,5,9>>,
139  <<<1(4,5>>),(<2(7,9>>),(<3,6,8>>,             149  <<<1(4,6>>),(<2(7,9>>),(<3,5,8>>,             159  <<<1(4,7>>),(<2(6,9>>),(<3,5,8>>,
140  <<<1(4,5>>),(<2(8,9>>),(<3,6,7>>,             150  <<<1(4,6>>),(<2(8,9>>),(<3,5,7>>,             160  <<<1(4,7>>),(<2(8,9>>),(<3,5,6>>,
 
161  <<<1(4,8>>),(<2(3,5>>),(<6,7,9>>,             171  <<<1(4,9>>),(<2(3,5>>),(<6,7,8>>,
162  <<<1(4,8>>),(<2(3,6>>),(<5,7,9>>,             172  <<<1(4,9>>),(<2(3,6>>),(<5,7,8>>,
163  <<<1(4,8>>),(<2(3,7>>),(<5,6,9>>,             173  <<<1(4,9>>),(<2(3,7>>),(<5,6,8>>,
164  <<<1(4,8>>),(<2(3,9>>),(<5,6,7>>,             174  <<<1(4,9>>),(<2(3,8>>),(<5,6,7>>,
165  <<<1(4,8>>),(<2(5,6>>),(<3,7,9>>,             175  <<<1(4,9>>),(<2(5,6>>),(<3,7,8>>,
166  <<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3,6,9>>,             176  <<<1(4,9>>),(<2(5,7>>),(<3,6,8>>,
167  <<<1(4,8>>),(<2(5,9>>),(<3,6,7>>,             177  <<<1(4,9>>),(<2(5,8>>),(<3,6,7>>,
168  <<<1(4,8>>),(<2(6,7>>),(<3,5,9>>,             178  <<<1(4,9>>),(<2(6,7>>),(<3,5,8>>,
169  <<<1(4,8>>),(<2(6,9>>),(<3,5,7>>,             179  <<<1(4,9>>),(<2(6,8>>),(<3,5,7>>,
170  <<<1(4,8>>),(<2(7,9>>),(<3,5,6>>,             180  <<<1(4,9>>),(<2(7,8>>),(<3,5,6>>,
Liczba porządkowa...............................................Lp.......................................................................Lp
181  <<<1(5,6>>),(<2(3,4>>),(<7,8,9>>,             191  <<<1(5,7>>),(<2(3,4>>),(<6,8,9>>,             201  <<<1(5,8>>),(<2(3,4>>),(<6,7,9>>,       
182  <<<1(5,6>>),(<2(3,7>>),(<4,8,9>>,             192  <<<1(5,7>>),(<2(3,6>>),(<4,8,9>>,             202  <<<1(5,8>>),(<2(3,6>>),(<4,7,9>>,       
183  <<<1(5,6>>),(<2(3,8>>),(<4,7,9>>,             193  <<<1(5,7>>),(<2(3,8>>),(<4,6,9>>,             203  <<<1(5,8>>),(<2(3,7>>),(<4,6,9>>,       
184  <<<1(5,6>>),(<2(3,9>>),(<4,7,8>>,             194  <<<1(5,7>>),(<2(3,9>>),(<4,6,8>>,             204  <<<1(5,8>>),(<2(3,9>>),(<4,6,7>>,       
185  <<<1(5,6>>),(<2(4,7>>),(<3,8,9>>,             195  <<<1(5,7>>),(<2(4,6>>),(<3,8,9>>,             205  <<<1(5,8>>),(<2(4,6>>),(<3,7,9>>,       
186  <<<1(5,6>>),(<2(4,8>>),(<3,7,9>>,             196  <<<1(5,7>>),(<2(4,8>>),(<3,6,9>>,             206  <<<1(5,8>>),(<2(4,7>>),(<3,6,9>>,       
187  <<<1(5,6>>),(<2(4,9>>),(<3,7,8>>,             197  <<<1(5,7>>),(<2(4,9>>),(<3,6,8>>,             207  <<<1(5,8>>),(<2(4,9>>),(<3,6,7>>,       
188  <<<1(5,6>>),(<2(7,8>>),(<3,4,9>>,             198  <<<1(5,7>>),(<2(6,8>>),(<3,4,9>>,             208  <<<1(5,8>>),(<2(6,7>>),(<3,4,9>>,       
189  <<<1(5,6>>),(<2(7,9>>),(<3,4,8>>,             199  <<<1(5,7>>),(<2(6,9>>),(<3,4,8>>,             209  <<<1(5,8>>),(<2(6,9>>),(<3,4,7>>,       
190  <<<1(5,6>>),(<2(8,9>>),(<3,4,7>>,             200  <<<1(5,7>>),(<2(8,9>>),(<3,4,6>>,             210  <<<1(5,8>>),(<2(7,9>>),(<3,4,6>>,       
 
211  <<<1(5,9>>),(<2(3,4>>),(<6,7,8>>,
212  <<<1(5,9>>),(<2(3,6>>),(<4,7,8>>,
213  <<<1(5,9>>),(<2(3,7>>),(<4,6,8>>,
214  <<<1(5,9>>),(<2(3,8>>),(<4,6,7>>,
215  <<<1(5,9>>),(<2(4,6>>),(<3,7,8>>,
216  <<<1(5,9>>),(<2(4,7>>),(<3,6,8>>,
217  <<<1(5,9>>),(<2(4,8>>),(<3,6,7>>,
218  <<<1(5,9>>),(<2(6,7>>),(<3,4,8>>,
219  <<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3,4,7>>,
220  <<<1(5,9>>),(<2(7,8>>),(<3,4,6>>,
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp
221  <<<1(6,7>>),(<2(3,4>>),(<5,8,9>>,             231  <<<1(6,8>>),(<2(3,4>>),(<5,7,9>>,             241  <<<1(6,9>>),(<2(3,4>>),(<5,7,8>>,
222  <<<1(6,7>>),(<2(3,5>>),(<4,8,9>>,             232  <<<1(6,8>>),(<2(3,5>>),(<4,7,9>>,             242  <<<1(6,9>>),(<2(3,5>>),(<4,7,8>>,
223  <<<1(6,7>>),(<2(3,8>>),(<4,5,9>>,             233  <<<1(6,8>>),(<2(3,7>>),(<4,5,9>>,             243  <<<1(6,9>>),(<2(3,7>>),(<4,5,8>>,
224  <<<1(6,7>>),(<2(3,9>>),(<4,5,8>>,             234  <<<1(6,8>>),(<2(3,9>>),(<4,5,7>>,             244  <<<1(6,9>>),(<2(3,8>>),(<4,5,7>>,
225  <<<1(6,7>>),(<2(4,5>>),(<3,8,9>>,             235  <<<1(6,8>>),(<2(4,5>>),(<3,7,9>>,             245  <<<1(6,9>>),(<2(4,5>>),(<3,7,8>>,
226  <<<1(6,7>>),(<2(4,8>>),(<3,5,9>>,             236  <<<1(6,8>>),(<2(4,7>>),(<3,5,9>>,             246  <<<1(6,9>>),(<2(4,7>>),(<3,5,8>>,
227  <<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3,5,8>>,             237  <<<1(6,8>>),(<2(4,9>>),(<3,5,7>>,             247  <<<1(6,9>>),(<2(4,8>>),(<3,5,7>>,
228  <<<1(6,7>>),(<2(5,8>>),(<3,4,9>>,             238  <<<1(6,8>>),(<2(5,7>>),(<3,4,9>>,             248  <<<1(6,9>>),(<2(5,7>>),(<3,4,8>>,
229  <<<1(6,7>>),(<2(5,9>>),(<3,4,8>>,             239  <<<1(6,8>>),(<2(5,9>>),(<3,4,7>>,             249  <<<1(6,9>>),(<2(5,8>>),(<3,4,7>>,
230  <<<1(6,7>>),(<2(8,9>>),(<3,4,5>>,             240  <<<1(6,8>>),(<2(7,9>>),(<3,4,5>>,             250  <<<1(6,9>>),(<2(7,8>>),(<3,4,5>>,
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp
251  <<<1(7,8>>),(<2(3,4>>),(<5,6,9>>,             261  <<<1(7,9>>),(<2(3,4>>),(<5,6,8>>,             271  <<<1(8,9>>),(<2(3,4>>),(<5,6,7>>,
252  <<<1(7,8>>),(<2(3,5>>),(<4,6,9>>,             262  <<<1(7,9>>),(<2(3,5>>),(<4,6,8>>,             272  <<<1(8,9>>),(<2(3,5>>),(<4,6,7>>,
253  <<<1(7,8>>),(<2(3,6>>),(<4,5,9>>,             263  <<<1(7,9>>),(<2(3,6>>),(<4,5,8>>,             273  <<<1(8,9>>),(<2(3,6>>),(<4,5,7>>,
254  <<<1(7,8>>),(<2(3,9>>),(<4,5,6>>,             264  <<<1(7,9>>),(<2(3,8>>),(<4,5,6>>,             274  <<<1(8,9>>),(<2(3,7>>),(<4,5,6>>,
255  <<<1(7,8>>),(<2(4,5>>),(<3,6,9>>,             265  <<<1(7,9>>),(<2(4,5>>),(<3,6,8>>,             275  <<<1(8,9>>),(<2(4,5>>),(<3,6,7>>,
256  <<<1(7,8>>),(<2(4,6>>),(<3,5,9>>,             266  <<<1(7,9>>),(<2(4,6>>),(<3,5,8>>,             276  <<<1(8,9>>),(<2(4,6>>),(<3,5,7>>,
257  <<<1(7,8>>),(<2(4,9>>),(<3,5,6>>,             267  <<<1(7,9>>),(<2(4,8>>),(<3,5,6>>,             277  <<<1(8,9>>),(<2(4,7>>),(<3,5,6>>,
258  <<<1(7,8>>),(<2(5,6>>),(<3,4,9>>,             268  <<<1(7,9>>),(<2(5,6>>),(<3,4,8>>,             278  <<<1(8,9>>),(<2(5,6>>),(<3,4,7>>,
259  <<<1(7,8>>),(<2(5,9>>),(<3,4,6>>,             269  <<<1(7,9>>),(<2(5,8>>),(<3,4,6>>,             279  <<<1(8,9>>),(<2(5,7>>),(<3,4,6>>,
260  <<<1(7,8>>),(<2(6,9>>),(<3,4,5>>,             270  <<<1(7,9>>),(<2(6,8>>),(<3,4,5>>,             280  <<<1(8,9>>),(<2(6,7>>),(<3,4,5>>,
{<< 1a,2a, 3a,...,70a>),..,(<71, 72,…, 280>>}
Podciągom liczbowym jedności od (<71, 72,…, 280>> w układach trójkowych funkcji wzajemnie jednoznacznych przypiszemy wartości literowe < b, c, d >
zgodnie z kolorami dla funkcji układu cykli [ f : (x), f : (y), f : (z)]. Funkcja zadaniowa f : (w, j) < a >),(< b, c, d >>
,,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,
 Elementy podzbioru właściwego pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych.
Otwarte przedziały liczbowe par liczb w trójkach do działań na iloczynie kartezjańskim
 Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp...........................................................Lp
  1  <<<1,2)3>,<4(5,6>>,<7,8,9>>,        11  <<<1,2)4>,<3(5,6>>,<7,8,9>>,         21  <<<1,2)5>,<3(4,6>>,<7,8,9>>,         31  <<<1,2)6>,<3(4,5>>,<7,8,9>>,
  2  <<<1,2)3>,<4(5,7>>,<6,8,9>>,        12  <<<1,2)4>,<3(5,7>>,<6,8,9>>,         22  <<<1,2)5>,<3(4,7>>,<6,8,9>>,         32  <<<1,2)6>,<3(4,7>>,<5,8,9>>,
  3  <<<1,2)3>,<4(5,8>>,<6,7,9>>,        13  <<<1,2)4>,<3(5,8>>,<6,7,9>>,         23  <<<1,2)5>,<3(4,8>>,<6,7,9>>,         33  <<<1,2)6>,<3(4,8>>,<5,7,9>>,
  4  <<<1,2)3>,<4(5,9>>,<6,7,8>>,        14  <<<1,2)4>,<3(5,9>>,<6,7,8>>,         24  <<<1,2)5>,<3(4,9>>,<6,7,8>>,         34  <<<1,2)6>,<3(4,9>>,<5,7,8>>,
  5  <<<1,2)3>,<4(6,7>>,<5,8,9>>,        15  <<<1,2)4>,<3(6,7>>,<5,8,9>>,         25  <<<1,2)5>,<3(6,7>>,<4,8,9>>,         35  <<<1,2)6>,<3(5,7>>,<4,8,9>>,
  6  <<<1,2)3>,<4(6,8>>,<5,7,9>>,        16  <<<1,2)4>,<3(6,8>>,<5,7,9>>,         26  <<<1,2)5>,<3(6,8>>,<4,7,9>>,         36  <<<1,2)6>,<3(5,8>>,<4,7,9>>,
  7  <<<1,2)3>,<4(6,9>>,<5,7,8>>,        17  <<<1,2)4>,<3(6,9>>,<5,7,8>>,         27  <<<1,2)5>,<3(6,9>>,<4,7,8>>,         37  <<<1,2)6>,<3(5,9>>,<4,7,8>>,
  8  <<<1,2)3>,<4(7,8>>,<5,6,9>>,        18  <<<1,2)4>,<3(7,8>>,<5,6,9>>,         28  <<<1,2)5>,<3(7,8>>,<4,6,9>>,         38  <<<1,2)6>,<3(7,8>>,<4,5,9>>,
  9  <<<1,2)3>,<4(7,9>>,<5,6,8>>,        19  <<<1,2)4>,<3(7,9>>,<5,6,8>>,         29  <<<1,2)5>,<3(7,9>>,<4,6,8>>,         39  <<<1,2)6>,<3(7,9>>,<4,5,8>>,
10  <<<1,2)3>,<4(8,9>>,<5,6,7>>,         20  <<<1,2)4>,<3(8,9>>,<5,6,7>>,         30  <<<1,2)5>,<3(8,9>>,<4,6,7>>,         40  <<<1,2)6>,<3(8,9>>,<4,5,7>>,
Liczba porządkowa................................Lp............................................................Lp
41  <<<1,2)7>,<3(4,5>>,<6,8,9>>,         51  <<<1,2)8>,<3(4,5>>,<6,7,9>>,         61  <<<1,2)9>,<3(4,5>>,<6,7,8>>,
42  <<<1,2)7>,<3(4,6>>,<5,8,9>>,         52  <<<1,2)8>,<3(4,6>>,<5,7,9>>,         62  <<<1,2)9>,<3(4,6>>,<5,7,8>>,
43  <<<1,2)7>,<3(4,8>>,<5,6,9>>,         53  <<<1,2)8>,<3(4,7>>,<5,6,9>>,         63  <<<1,2)9>,<3(4,7>>,<5,6,8>>,
44  <<<1,2)7>,<3(4,9>>,<5,6,8>>,         54  <<<1,2)8>,<3(4,9>>,<5,6,7>>,         64  <<<1,2)9>,<3(4,8>>,<5,6,7>>,
45  <<<1,2)7>,<3(5,6>>,<4,8,9>>,         55  <<<1,2)8>,<3(5,6>>,<4,7,9>>,         65  <<<1,2)9>,<3(5,6>>,<4,7,8>>,
46  <<<1,2)7>,<3(5,8>>,<4,6,9>>,         56  <<<1,2)8>,<3(5,7>>,<4,6,9>>,         66  <<<1,2)9>,<3(5,7>>,<4,6,8>>,
47  <<<1,2)7>,<3(5,9>>,<4,6,8>>,         57  <<<1,2)8>,<3(5,9>>,<4,6,7>>,         67  <<<1,2)9>,<3(5,8>>,<4,6,7>>,
48  <<<1,2)7>,<3(6,8>>,<4,5,9>>,         58  <<<1,2)8>,<3(6,7>>,<4,5,9>>,         68  <<<1,2)9>,<3(6,7>>,<4,5,8>>,
49  <<<1,2)7>,<3(6,9>>,<4,5,8>>,         59  <<<1,2)8>,<3(6,9>>,<4,5,7>>,         69  <<<1,2)9>,<3(6,8>>,<4,5,7>>,
50  <<<1,2)7>,<3(8,9>>,<4,5,6>>,         60  <<<1,2)8>,<3(7,9>>,<4,5,6>>,         70  <<<1,2)9>,<3(7,8>>,<4,5,6>>,
 

Podobne artykuły


21
komentarze: 7 | wyświetlenia: 8188
8
komentarze: 3 | wyświetlenia: 3612
39
komentarze: 19 | wyświetlenia: 36376
37
komentarze: 21 | wyświetlenia: 293973
31
komentarze: 54 | wyświetlenia: 7439
23
komentarze: 19 | wyświetlenia: 5162
21
komentarze: 36 | wyświetlenia: 1730
21
komentarze: 13 | wyświetlenia: 13874
18
komentarze: 13 | wyświetlenia: 28314
17
komentarze: 10 | wyświetlenia: 4498
17
komentarze: 22 | wyświetlenia: 3686
16
komentarze: 7 | wyświetlenia: 54435
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 125455
17
komentarze: 57 | wyświetlenia: 10721
16
komentarze: 2 | wyświetlenia: 11706
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska