Login lub e-mail Hasło   

Funkcje zadaniowe, funkcji różnowartościowej

Pliki zawierają zbiór danych funkcji różnowartościowej i jej Graf
Wyświetlenia: 1.004 Zamieszczono 09/04/2013
link do orginalnych publikacji.  Plik zawiera 6 załączników.
 
Plik : ,,Funkcja różnowartościowa. Zbiór danych, Graf '' został podzielony na części dla uwzględnienia tematów związanych z zagadnieniem.
1.Funkcje zadaniowe pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej Graf.
2.Funkcje zadaniowe drugiego i trzeciego obiektu funkcji różnowartościowej.
3.Obliczanie drugi i trzeci obiektów funkcji różnowartościowej przez zastosowanie układów cyklicznych i Grafów.
4.Obliczanie funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej.
5.Funkcje wzajemnie jednoznaczne liczbowego układu trójkowego { Lu 3 } i { L u 5 }
6.Funkcja zadaniowa funkcji różnowartościowej z zastosowanie liczb pierwszych. [1,2,3, 5, 7,11,13,17,19 ]
Funkcja różnowartościowa liczbowego układu trójkowego to funkcja do której należą trzy obiekty o zróżnicowanych wartościach z których obliczymy  dwie funkcje równoliczne.
 
Graf funkcji różnowartościowej. f : 1(x, y) = [ f : (1), f : (x), f : (y) ], funkcje równoliczne z funkcji różnowartościowej f : [ (1x) ~ (1 y)]           
Obiekt f : ( 1 )
Drugi obiekt funkcji różnowartościowej  f : (x)
 
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
Pionowe wiersze
 
 
 
f : (x1)
f : (y1)
f : (z1)
f : (x2)
f : (y2)
f : (z2)
f : (x3)
f : (y3)
f : (z3)
Funkcja zadaniowa
1
2
3
4
kolumny
f : (w, j) = [<< a>), (< b, c, d >>]
{.......................<b >……........},
{................…....<c >…..........}, 
{................….....<d>...........}    
Funkcja zadaniowa
f :( wartość liczbowa) np. : f : ( 1 )
Układ trójkowy funkcji wzajemnie jednoznacznych f : (wpisujemy wartość literowa z tabel układu cykli ) np.: f : (x)
 
 
.....................
..Etykieta funkcji..........
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
Dopełnienie..............
Podstawa
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f:(w, j)
obliczeniowa
.................
Dopełnienie
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.....................
.................
filara...........
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.....................
.rdzeń.......
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.....................
.filara........
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.....................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
 
........Filar......................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiekty [ f : ( 1 ) i f : (x)] to  f : ~ ( 1x )
Obiekty [ f : ( 1 ) i f : (y)] to  f : ~ ( 1y )
 
 
Trzeci obiekt funkcji różnowartościowej  f : (y)
Układ trójkowy funkcji wzajemnie jednoznacznych  f :(wpisujemy wartość literowa z tabel układu cykli ) np.: f : (y)
 Ukłdy trójkowe ........f : (w j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
Dopełnienie..............
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
 f :(w, j)

Funkcje zadaniowe pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej
podział pliku: Zbiór danych funkcji różnowartościowej Graf na części
Kolory przypisane uporządkowanym parom liczb funkcji układów cyklicznych [ f: (x), f: (y), f: (z) ] i Grafom, to wartości stałe.
Przykład :Graf wartości przypisywanych obiektom funkcji różnowartościowej f : 1(x, y). [ f : (1), f : (x), f : (y) ]
Funkcje równoliczne obliczone z funkcji różnowartościowej f : 1(x, y)  to f : [ (1x) ~ (1 y)]  możemy także zapisać f : 1 (x ~ y). Ponieważ : ich wspólnym elementem jest pierwszy obiekt, któremu zawsze przypisujemy liczbę porządkową liczby kardynalnej.
Dane dla podzbioru właściwego są w pliku :
Podzbiór właściwy {<< 1a,2a, 3a,...,70a>),..,(<71, 72,…, 280>>}. Podciągom liczbowym jedności od (<71, 72,…, 280>> w układach trójkowych funkcji wzajemnie jednoznacznych przypiszemy wartości literowe < b, c, d > zgodnie z kolorami dla funkcji układu cykli [ f : (x), f : (y), f : (z)]. Funkcja zadaniowa f : (w, j) < a >),(< b, c, d >>
Pierwszy obiekt funkcji różnowartościowej, czyli w pierwszej kolumnie funkcji różnowartościowej
1.Etykieta funkcji różnowartościowej. 2. Podstawa obliczeniowa. 3.Drugi i trzeci pionowy wiersz, pierwszego obiektu to : Etykieta funkcji i filar. 4. Filar : do filara należą, rdzeń filara i dopełnienie filara
 5).Układ liczb zależnych. Z układu liczb zależnych obliczamy pierwszy obiekt funkcji różnowartościowej.
 Funkcje zadaniowe pierwszego obiektu to sumy składników w uporządkowanych trójkach każdego z wymienionych elementów 
a) podstawy obliczeniowej, etykiety, filara, rdzenia dopełnienia filara
Podział pliku to skatalagowanie danych dotyczących tego samego zagadnienia i dotyczy : 
Działanie :Obliczanie pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej z zastosowaniem tabel układów cyklicznych, funkcji zadaniowej rdzenia i filara.
Pierwsze obiekty funkcji różnowartościowych w Grupach podzbioru zostały uporządkowane analogicznie, a o jej kolejności decydują.
1. O przyporządkowaniu do grupy podzbioru decyduje etykiete funkcji
2. O kolejności w Grupie decyduje kolejność cyfr uporządkowanych trójek w rdzeniu filara przyporzadkowanych podstawie obliczeniowej : <1<2,4>> i <1<2,5>>

Podobne artykuły


124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 63627
159
komentarze: 44 | wyświetlenia: 45918
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 23155
74
komentarze: 26 | wyświetlenia: 9488
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8288
29
komentarze: 7 | wyświetlenia: 6956
30
komentarze: 33 | wyświetlenia: 7761
24
komentarze: 8 | wyświetlenia: 9744
24
komentarze: 7 | wyświetlenia: 2350
23
komentarze: 19 | wyświetlenia: 3122
24
komentarze: 26 | wyświetlenia: 6902
20
komentarze: 21 | wyświetlenia: 2216
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1792
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska