Login lub e-mail Hasło   

Działanie 2 Obliczanie pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych.

Druga zasada obliczania, pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych. Wprowadzanie dobrego porządku w Grupach, podzbioru.
Wyświetlenia: 945 Zamieszczono 10/04/2013
W klipie Video zostały przedstawione dwie metody opisowe, obliczania pierwszych obiektów funkcji różnowartościowej z uwzględnieniem funkcji zadaniowych.
 
1. Przykład obliczania pierwszych obiektów domkniętego przedziału liczbowego pierwszych Grup podzbiorów .
2. Zastosowanie dwóch funkcji cyklicznych dopełnienia funkcji równolicznych z których obliczymy równocześnie dwa pierwsze obiekty funkcji różnowartościowych należących do pierwszej Grupy podzbioru.  
 
 
Link do orginalnej publikacji. Plik zawiera 2 załączniki.
 
Obliczanie pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych z zastosowaniem iloczynu kartezjańskiego i układów cyklicznych.

Druga  zasada obliczania, pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych. Wprowadzanie dobrego porządku w Grupach, podzbioru.

Kolejność działań.
1). Obliczamy drugie i trzecie trójki pierwszego obiektu.
W działaniu każdej z trójek podstawy obliczeniowej przypisujemy tylko te pary liczb z układu cyklicznego w których nie występuje ostatnia cyfra z trójki podstawy.
Przykład : <<1,2> 4>, nie wpiszemy par f: (x) = <1<4,7>> i  f: (y) = <1<4,8>>, Ponieważ cyfra 4 występuje w podciągu liczbowym jedności
W działaniu pierwszym przypisywali my pełny układ par liczb z trzech układów cyklicznych <5,7>,<5,8>,<5,9>,<6,7>,<6,8>,<6,9>, a wdziałaniu drugim tylko pary liczb z dwóch układów cyklicznych należących do obliczanych funkcji różnowartościowych. { f : (x) = [<4,5,6), (7,8,9>] = cykl  [<4,7>,<5,8>,<6,9>], f : (y) = [<4,5,6), (8,9,7>] = cykl [<4,8>,<5,9>,<6,7>] }. Do podstawy <<1,2> 4>, przypiszemy tylko [ <5,8>,<6,9>,<5,9>,<6,7>] a następnie do każdej pary dopiszemy pierwszą wartość analogiczną ciągu liczbowego jedności dla drugich trójek. czyli cyfrę 3 [<3(5,8>>,<3(5,9>>,[<3(6,7>>,<3(6,9>>] i domykamy trzecią trójkę brakującymi cyframi ciąg liczbowy jedności
Działanie powtarzamy dla każdej trójki podstawy obliczeniowej. Następnie
2). Po wykonaniu działania, jeżeli powtarzające się pary trójek w układach liczbowych (zaznaczone są kolorem czarnym i podkreślone ) skreślamy.
Przepisujemy obliczone dwa układy liczbowe - par liczb. Następnie drugiej trójce przyporządkowujemy układ par liczb trójki trzeciej.
3). Skreślamy powtarzające się układy liczbowe i pierwszej trójce przyporządkowujemy układ par liczb trójki trzeciej.
Przykład : <<1,2> 4>, [<3(5,9>>, <6,7,8>] = [<3,5>,<3,9>,<5,9>],[<6,7>,<6,8>,<7,8>],
4).Następnie w rdzeniu filara zaznaczamy dwa układy cykliczne par liczb, obliczanych funkcji  . f: (x, y) zaczynając od f: (x)
{ f : (x) = [<4,5,6), (7,8,9>] =cykl  [<4,7>,<5,8>,<6,9>]                  f : (y) = [<4,5,6), (8,9,7>] = cykl [<4,8>,<5,9>,<6,7>] }
Dopełnieniem układu trójkowego drugiego i trzeciego obiektu f : (x ,y), funkcji różnowartościowej jest układ  cykliczny  f : (z) = [<4,9>,<5,7>,<6,8>]
Ponieważ zasada obliczania pierwszych obiektów funkcji różnowartościowej jest taka sama, to dalszy przykład - opis dotyczy f: (x, z)
 5). Uporządkowane pary rdzenia obliczamy – zaznaczamy kolorami przypisanymi funkcją [ f: (x), f : (y), f :(z)], zaczynając od pierwszej funkcji z tabel układów cyklicznych.
Czyli zachowujemy kolejność odczytu dopełnień drugiego i trzeciego obiektu funkcji różnowartościowej. Dla f: (x, z) i f: (x, z) od f : (x )
Po skreśleniu powtarzających się trzecich trójek w działaniu pierwszym ( zaznaczone kolorem czarnym)
<<1,2> 4>, [<3(5,7>>, <6,8,9>], [<3(5,8>>, <6,7,9>], [<3(6,8>>, <5,7,9>], [<3(6,9>>, <5,7,8>], pierwszym układem par liczb dla podstawy obliczeniowej <<1,2> 4>,
z zachowaniem kolejności analogicznie jest <<1,2> 4>, [<3(5,8>>, <6,7,9>] i jemu przypisujemy f: (x), a drugim układem par liczb jest <<1,2> 4>, [<3(6,8>>, <5,7,9>],
i jemu przypisujemy drugą wolną wartość funkcji, w tym układzie pary f: (x, z)  jest funkcja  f :(z)
Rozpisujemy trójki iloczynem kartezjańskim dla obliczenia podwójnej ilości par liczb występujących w rdzeniu filara i jego dopełnieniu.
f: (x)   <<1,2> 4>, [<3(5,8>>, <6,7,9>] = [[<3,5>,<3,8>,<5,8>], [<6,7>,<6,9>,<7,9>]]
f :(z)   <<1,2> 4>, [<3(6,8>>, <5,7,9>] = [[<3,6>,<3,8>,<6,8>], [<5,7>,<5,9>,<7,9>]]. Pamiętajmy, że nie obliczamy funkcji równolicznych którym przypisujemy stałą wartość literową z układu cyklicznego dla funkcji zadaniowej dopełnienia, tylko działanie wykonujemy dla obliczenia rdzenia pierwszego obiektu z obiektu drugiego i trzeciego dla uporządkowanych par liczb należących do [ f: (x), f :(z) ]  i ich funkcji zadaniowej x = [ x1, x2, x3 ].
6). Sprawdzamy zgodność podwójnych par liczb funkcji zadaniowej filara.
 Wartości liczbowe pierwszym obiektom funkcji różnowartościowym przypisujemy po wykonaniu działań w <Grupie > podzbioru.
O kolejności analogicznej decyduje kolejność cyfr w trójkach rdzenia, od podstawy obliczeniowej <<1,2> 4>, <<1,2> 5>.
Ponieważ, zbiory równoliczne są zbiorami równymi, to także ilość pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych w każdej Grupie podzbioru będzie zawsze równa sobie.i wynosi 12. {<1,2,..,12>}
Pierwsza funkcja zadaniowa : Podstawianie uporządkowanych par liczb [ po trzy pary liczb należące do dwóch trójek] dla każdej z trzech funkcji cyklicznych pod układ cykliczny. 
Przykład : W obiektach funkcji różnowartościowej : drugim f: (x) i trzecim f: (y). Czyli funkcji f : 1(x, y) w każdym z dwóch dopełnień dla funkcji zadaniowych zapiszemy
dla wartości x funkxji zadaniowej x = [ x1, x2, x3 ] Odwołanie się do Grafu funkcji różnowartościowej.
Ponieważ, pierwszymi wartościami uporządkowanych trzech trójek w każdym z dwóch układów cyklicznych jest cyfra 1 dla x.
Dlatego zapiszemy x = 1. Natomiast pierwszymi wartościami w sześciu uporządkowanych trójkach rdzenia pierwszego obiektu jest cyfra 3.
Dlatego zapiszemy x = 3. Ponieważ występuje zależność – relacja pomiędzy pierwszymi wartościami uporządkowanych trójek układu cyklicznego a rdzeniem dla funkcji zadaniowej, która należy do końcowego działania. Dlatego dla relacji pomiędzy uporządkowanymi trójkami <x <y, z>>, dla x należy przyjąć dwie wartości.
Układ cykliczny <1 <y, z>> a rdzeń <3 <y, z>>. Relacja dotyczy dwóch funkcji zadaniowych.
Przyporządkowanie układów cyklicznych w 10  Grupach podzbioru, funkcją cyklicznym klucza [<1>] cykl [ 1 ]. f: (x, y), cykl [ 2 ]. f: (x, z ), cykl [ 3 ]. f: (y, z )
oraz klucza [<2>] cykl [ 1 ]. f: (x, y), cykl [ 2 ]. f: (x, z ), cykl [ 3 ]. f: (y, z ) przez zastosowanie uporządkowanych trzech par liczb w trzech trójkach, trzech pierwszych trójek ciągów liczbowych jedności drugiego i trzeciego obiektu funkcji różnowartościowej. Jest pierwszym z trzech działań jakie należy wykonać dla kluczy podzbiorów równolicznych.
 
Klucz  [< 1 >] układ liniowy i Klucz  [< 2 >]            układ przeciwstawny cyklu właściwego w pierwszym podzbiorze zbiorów {{ A } ~ { B }} wprowadzając do nich tylko częściowy.
Tabele 10 Grup układów cyklicznych dla pierwszego podzbioru należącego do brzegu {bdA1} zbiorów { A } Ç { B }   = zbiór pusty  = {{ A } ~ { B }}
Przypisanie wartości literowych funkcją równolicznym występujących w funkcjach różnowartościowych. Obliczanie układów trójkowych funkcji różnowartościowych w każdej
z 10 Grup podzbioru.
Opis tabeli : Funkcje [ f :(x), f: (y), f: (z)] układów cyklicznych w tabelach należące do klucza [< 1 >] i [< 2 >], to uporządkowane trzy par liczb w pierwszych trzech trójkach każdego z trzech podciągów liczbowych jedności należących do drugiego i trzeciego obiektu funkcji różnowartościowej.
Układ cykliczny funkcji należących do klucza [< 1 >] jest układem liniowym i zapiszemy <1<2,3>>, a klucz [< 2 >] jest układem przeciwstawnym do liniowego i zapiszemy<1<3,2>>
 
 

Podobne artykuły


25
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2085
124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 64395
14
komentarze: 7 | wyświetlenia: 10717
14
komentarze: 4 | wyświetlenia: 10752
11
komentarze: 3 | wyświetlenia: 10059
77
komentarze: 227 | wyświetlenia: 148369
14
komentarze: 11 | wyświetlenia: 3931
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 38792
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42489
36
komentarze: 122 | wyświetlenia: 10064
34
komentarze: 31 | wyświetlenia: 6156
31
komentarze: 14 | wyświetlenia: 54344
31
komentarze: 9 | wyświetlenia: 28166
27
komentarze: 16 | wyświetlenia: 9136
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 20873
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska