Login lub e-mail Hasło   

Potwierdzenie zgodności występowania ilości podciągów liczbowych i funkcji cykli

Zbiory równoliczne są zbiorami równymi tej samej mocy. Tylko pliki 2013r uwzględniają dobry porządek w podzbiorach zbiorów równolicznych dla działań Bijekcji i Surjekcji
Wyświetlenia: 822 Zamieszczono 11/04/2013
Link do orginalnej publikacji. 1 załącznik
 
Potwierdzenie zgodności występowania ilości podciągów liczbowych w pierwszych obiektach funkcji różnowartościowych w podzbiorze
Pierwsze działanie dla bijekcji f : {X} -- > f : {Y}. Dla potwierdzeni odwzorowania funkcji wzajemnie jednoznacznych należących do f : (~). Jeżeli każdy z podciągów liczbowych jedności należący do pierwszych obiektów funkcji różnowartościowych powtórzy się 12 razy w każdej z Grup podzbioru i podzbiorze to potwierdzi, że każda z Grup i każdy podzbiór brzegów, zbiorów równolicznych jest równy względem siebie.
Zbiory równoliczne są zbiorami równymi tej samej mocy.
Dlatego potwierdzając zgodności występowania ilości podciągów liczbowych w pierwszych obiektach funkcji różnowartościowych w Grupach i podzbiorze {bd A1} możemy stwierdzić, że każda z grup podzbioru będzie miała taką samą moc. A funkcje które obliczymy z funkcji różnowartościowych będą względem siebie równoliczne.
 Przypisane wartości liczbowe pierwszym obiektom funkcji różnowartościowych należącym do Grup podzbioru
 Klucz [< 1 >],    <<<1,2> 3>,<4,5,6>, <7,8,9>>       Klucz  [< 2 >],  <<<1,2> 3>,<4,6,5>, <7,8,9>>    Grupa < A >, Lp. 1 podzbioru.
...............................funkcje układów cyklicznych.......................................................funkcje układów cyklicznych
Cykl [ 1 ]  { f : ( 5), f : (x, y)            f : (11), f : (x, y) }                        cykl [ 1 ]  { f : ( 6), f : (x, y)         f : (12), f : (x, y) }
Cykl [ 2 ]  { f : ( 4), f : (x, z)            f : (10), f : (x, z) }                        cykl [ 2 ]  { f : ( 3), f : (x, z)         f : (  9), f : (x, z) }
Cykl [ 3 ]  { f  :( 1), f : (y, z)            f :  ( 7), f : (y, z) }                        cykl [ 3 ]  { f : ( 2), f : (y, z)         f  :(  8), f : (y, z) }
 
Działanie pomocnicze.

Grupa podzbioru  ------------- >

Lp. 1 < A >

Lp. 2 < B >

Lp. 3 < C >

Lp. 4 < D >

Lp. 5 < E >

Lp. 6 < P >

Lp. 7  < X >

Lp. 8 < O >

Lp. 9  < K >

Lp.10 < L >

Liczbaporządkowa..................|.Klucz

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

[<1>]

[<2>]

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

f:( ~)

 1.<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>,
 2.<<<1,2)3>),(<4(5,7>>),(<6,8,9>>,
 3.<<<1,2)3>),(<4(5,8>>),(<6,7,9>>,
 4.<<<1,2)3>),(<4(5,9>>),(<6,7,8>>,
12
12
 
12
 
12
 
 
12
 
 
12
 
 
 
12
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.<<<1,2)3>),(<4(6,7>>),(<5,8,9>>,
6.<<<1,2)3>),(<4(6,8>>),(<5,7,9>>,
7.<<<1,2)3>),(<4(6,9>>),(<5,7,8>>,
 
 
 
 
 
 
 
 
12
12
 
12
 
12
 
 
12
 
 
12
 
 
 
 
 
 
8.<<<1,2)3>),(<4(7,8>>),(<5,6,9>>,
9.<<<1,2)3>),(<4(7,9>>),(<5,6,8>>,
10.<<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<5,6,7>>,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
12
 
12
 
12
 
 
12
 
 
12
Ilość f : (~) w Grupie podzbioru
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
Ilość Grup w podzbiorze
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ilość f : (~) podzbiorze
10 x 24 = 240
 
Zbiory równoliczne są zbiorami równymi tej samej mocy.
{ A } ~ { B }
<UL> to <<1 (2,3>.....................Układ liniowy........................., <UP> to <<1 (3,2>..................Układ przeciwstawny...........................,
.......................................................{bd A}....................................., (~) ............................................................{bd B}.........................................,
........................{bd A1}... (~) .....{bd A2}... (~) ....... {bd A3} ......., (~) ...............................{bd B1}... (~) .....{bd B2}...... (~) ..........{bd B3}.,
..................<< f :~ (240)>)....(< f :~ (240)>)....(< f :~ (240)>>).., ..................................(<< f :~ (240)>)....(< f :~ (240)>)....(< f :~ (240)>>,
<UL> to <<1 (2,3>......<<1( 2,3>,<2( 3,1>, <3( 1,2>>.............,  <UP> to <<1 (3,2>........<<1( 3,2>,.......... <3 ( 2,1>, ..........<2( 1,3>> 
1. liczba kardynalna f : (~) każdego z podzbiorów brzegu wynosi  240    
Liczba kardynalna f : (~) każdego z brzegu [ czyli trzech podzbiorów ] wynosi 6 ! = 720
2. Stałe układy cykliczne z których obliczymy podzbiory należące do każdego z dwóch brzegów zbiorów równolicznych wprowadzają dobry porządek dla liczb cybernetycznych.
<UL> i   <UP, ul > w podzbiorze {bd A1} oraz  <UP> i   <UL, up > w podzbiorze {bd B1}
Liczba kardynalna każdego z podzbiorów brzegu to 840 f : (w, j)
f : (w, j) podzbioru  f : {X} -- > f : {Y}....... f : {X} -- > f : {Y} .......f : {X} -- > f : {Y}.., .. f : {X} -- > f : {Y}....... f : {X} -- > f : {Y} .......f : {X} -- > f : {Y}
liczba kardynalna....<001,......., 840>......<841,.....,1680>......<1681,.., 2520>.., ....<2521,....., 3360>.....<3361,.....,4200>......<4201,.., 5040>.....5040 = 7!
Dlatego należy w podzbiorach uwzględnić : liczbę kardynalną każdego z podzbiorów dla funkcji wzajemnie jednoznacznych. Ponieważ następuje zróżnicowanie kolejności występowania
podciągów liczbowych jedności. W f: (w, j) należącej do f : j układu trójkowego (< <a>,<< b >, < c >, < d >>>) 
Po układ cykliczny podstawiamy funkcje cykliczne, które są przyporządkowane drugim i trzecim obiektom funkcji różnowartościowym
<UL> to <<1 (2,3>             <UP> to <<1 (3,2>
 
Sprawdzenie zgodności przypisanych funkcji cyklicznych [f :(x), f :(y), f :(z)], funkcją równolicznym w Grupach i podzbiorze.
Funkcje cykliczne [ f:(x), f :(y), f:(z)].                            Funkcje równoliczne w każdej z Grup uporządkowane są analogicznie.
 Grupa            < A >,            < B >,           < C >,           < D >,           < E >,           < P >,           < X >,          < O >,           < K >,            < L >
L p : Grupy            1                2                   3                   4                   5                   6                   7                   8                   9                   10
L p : f : (~)
  1.                   f :1(y),            f :1(z)           f :1(y),          f :1(z)           f :1(y),           f :1(z)           f :1(y),          f :1(y),          f :1(z)         f :1(y),
  2.                   f :2(y),            f :2(z)           f :2(y),          f :2(z)           f :2(y),           f :2(z)           f :2(y),          f :2(y),          f :2(z)         f :2(y),
  3.                   f :3(z),            f :3(x)           f :3(z),          f :3(x)          f :3(z),           f :3(y)            f :3(z),          f :3(z),          f :3(y)         f :3(z),
  4.                   f :4(z),            f :4(x)           f :4(z),          f :4(x)          f :4(z),           f :4(y)            f :4(z),          f :4(z),          f :4(y)         f :4(z),
  5.                   f :5(x),            f :5(y)           f :5(x),          f :5(y)          f :5(z),           f :5(x)            f :5(z),          f :5(z),          f :5(x)         f :5(z),
  6.                   f :6(x),            f :6(y)           f :6(x),          f :6(y)          f :6(z),           f :6(x)            f :6(z),          f :6(z),          f :6(x)         f :6(z),
  7.                   f :7(z),            f :7(y)           f :7(z),           f :7(y)          f :7(x),           f :7(y)            f :7(x),          f :7(x),          f :7(z)        f :7(x),
  8.                   f :8(z),            f :8(y)           f :8(z),           f :8(y)           f :8(x),           f :8(y)           f :8(x),          f :8(x),          f :8(z)        f :8(x),
  9.                   f : 9(x),          f : 9(z)           f : 9(x),         f : 9(z)          f : 9(x),          f : 9(z)           f : 9(x),         f : 9(x),         f : 9(y)      f : 9(x),
10.                   f :10(x),       f :10(z)          f :10(x),        f :10(z)        f :10(x),         f :10(z)          f :10(x),        f :10(x),       f :10(y)     f :10(x),
11.                   f :11(y),       f :11(x)          f :11(y),        f :11(x)        f :11(y),         f :11(x)          f :11(y),        f :11(y),        f :11(x)     f :11(y),
12.                   f :12(y),       f :12(x)          f :12(y),        f :12(x)        f :12(y),         f :12(x)          f :12(y),        f :12(y),        f :12(x)     f :12(y),
 
Funkcje cykliczne             [ f : (x),             f : (y),               f : (z)] = ilość
L p : f : (~)
  1.             6                      4            = 10    
  2.             6                      4            = 10    
  3.             2                      2                      6            = 10    
  4.             2                      2                      6            = 10
  5.             4                      2                      4            = 10
  6.             4                      2                      4            = 10
  7.             4                      3                      3            = 10
  8.             4                      3                      3            = 10
  9.             6                      1                      3            = 10
10.             6                      1                      3            = 10
11.             4                      6                                  = 10
12.             4                      6                      ...            = 10
suma             40                    40                    40        120
Odp : Do każdego podzbioru należy po 40 funkcji cyklicznych [ f : (x), f : (y), f : (z)] . Wartości literowych przypisanych 120 funkcją równolicznym
Odp : Do każdej z Grup podzbioru należą cztery układy trójkowe [ f : (x), f : (y), f : (z)] .
 

Podobne artykuły


44
komentarze: 94 | wyświetlenia: 7101
32
komentarze: 38 | wyświetlenia: 70771
17
komentarze: 1 | wyświetlenia: 7747
16
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1788
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1543
6
komentarze: 1 | wyświetlenia: 8255
43
komentarze: 25 | wyświetlenia: 5851
28
komentarze: 35 | wyświetlenia: 4524
31
komentarze: 84 | wyświetlenia: 4829
25
komentarze: 19 | wyświetlenia: 19198
25
komentarze: 36 | wyświetlenia: 1431
25
komentarze: 27 | wyświetlenia: 6210
24
komentarze: 8 | wyświetlenia: 10491
23
komentarze: 5 | wyświetlenia: 2821
22
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1935
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska