Login lub e-mail Hasło   

Ewolucyjne przyspieszenie

Wszystko wokół nas coraz szybciej pędzi, przyspiesza – to niewątpliwie jedno z odczuć, które wspólnie dzielimy.
Wyświetlenia: 767 Zamieszczono 11/04/2013

Wszystko wokół nas coraz szybciej pędzi, przyspiesza – to niewątpliwie jedno z odczuć, które wspólnie dzielimy i jedna z charakterystycznych cech tych fascynujących czasów. Ewolucyjne przyspieszenie dotyka wszystkich dziedzin naszego życia i - jak zobaczymy - także nas samych. Jesteśmy obserwatorami i uczestnikami tych niezwykłych dziejowych transformacji. Miliony ludzi na całym świecie zwracają się ku swemu wnętrzu, ku wartościom serca. Po raz pierwszy w historii znanego nam świata (i znanej nam historii) ewolucja skierowuje się do wewnątrz. Materiałem ewolucyjnym jest obecnie człowiek i jego świadomość  - stajemy się strażnikami procesu ewolucyjnego.

Świat materii i świat energii

Od czasu rewolucji kwantowej w fizyce wiadomo, że na głębszym poziomie wszystko jest energią. Z jednej strony każdy z nas jest ciałem fizycznym, z drugiej zaś - polem energii. Świat materii, który postrzegamy naszymi pięcioma zmysłami wyłania się ze świata energii - jest on podzbiorem świata kwantowego. Wejrzenie w świat energii daje nam więc szerszą perspektywę na temat dokonujących się obecnie zmian.

Jak się okazuje, to właśnie ze świata energii przychodzą nader krzepiące wieści. A ich zwiastunami są dwa pojęcia: masy krytycznej i rezonansu morficznego.

Masa krytyczna

Początkowo pojęcie masy krytycznej odnoszono wyłącznie do procesów fizykochemicznych,  gdzie oznacza ono ilość materiału rozszczepialnego potrzebną do rozpoczęcia niekontrolowanej reakcji łańcuchowej. Z czasem jednak zauważono, że pojęcie to opisuje równie dobrze prawidłowości zachodzące w świecie materii ożywionej. Tutaj masa krytyczna oznacza minimalną progową ilość osobników, które opanowały daną umiejętność wymaganą do tego, by ta nowa umiejętność była dostępna całej zbiorowości czy gatunkowi.

Rezonans morficzny

Brytyjski biolog Rupert Sheldrake uważa, że systemy biologiczne, są zawiadywanie przez to, co nazywa polami morfogenetycznymi. Z jego teorii wynika, że jeśli jakiś osobnik danego gatunku nauczy się nowego postępowania, pole morfogenetyczne gatunku zmienia się. Jeśli to postępowanie jest powtarzane wystarczająco długo, wówczas rozwija się tzw. rezonans morficzny pola, które zaczyna oddziaływać na cały gatunek.

Rekapitulując: Pojęcie masy krytycznej mówi nam, że potrzebna jest pewna minimalna ilość osobników, które dokonały zmiany, by ta zmiana stała się udziałem  wszystkich. Pojęcie rezonansu morficznego wyjaśnia nam dlaczego tak się dzieje.

Dlaczego ta wiedza jest dla nas istotna? Oznacza to, że im więcej będzie ludzi, którzy osiągną nowy, wyższy stan świadomości, tym bliżej będziemy osiągnięcia masy krytycznej i tym potężniejsze będzie pole morfogenetyczne tych nowych stanów. Aż w końcu rozwinie się rezonans morficzny, dojdzie do reakcji łańcuchowej i wszyscy ludzie wzniosą się na wyższy poziom świadomości. Zobaczymy, że właśnie taki proces jest w toku na Ziemi.

Przyspieszenie

Naukowcy badający wyłanianie się kolejnych poziomów ewolucyjnych zauważyli, że każdy nowy poziom charakteryzuje się zwiększoną szybkością i złożonością zachodzących w nim zmian. Obecność tych czynników (zwiększonej szybkości i złożoności) na danym poziomie jest jednym ze zwiastunów informujących o gotowości przejścia na następny poziom ewolucyjny.  

Oto jak zmieniło się życie na Ziemi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Zaledwie!

Komputery: Po pierwsze - uczestniczyliśmy w narodzinach informatyki. Po drugie - moc obliczeniowa osobistego komputera jest obecnie większa niż ta, jaką miał pojazd księżycowy programu Apollo 11. A i te dane - choć spektakularne - są już zamierzchłą historią, gdyż czeka nas następne kolosalne przyspieszenie: komputer kwantowy i Internet kwantowy.

Zmiany genetyczne: Z najnowszych badań nad genomem ludzkim prowadzonych przez ekipę antropologa Johna Hawks’a z uniwersytetu z Wisconsin - Madison wynika, że przez ostatnie 5000 lat zmiany genetyczne u człowieka (selekcja pozytywna) zachodziły w tempie 100 razy szybszym niż w jakimkolwiek innym okresie ludzkiej ewolucji.  Zmiany dokonują się w nas samych, w naszym wnętrzu.

Wiedza:  Od czasu Sumerów, czyli od około 3800 lat przed Chrystusem do roku 1900 ludzkość zgromadziła pewną ilość wiedzy. Od 1900 do 1950 roku ilość tę podwojono. Tę ostatnią wielkość podwojono już tylko w ciągu dwudziestu lat - od 1950 do 1970 roku.  Od tamtego czasu stan naszej wiedzy podwaja się co systematycznie co kilka lat.

Transport: W ciągu około stu lat od przemieszczania się pieszo, potem konno, poprzez kolej, samochód, samolot, ponaddźwiękowiec, dotarliśmy do wahadłowców i rakiet. Naukowcy zapewniają, że napęd ponadświetlny mający swe źródło w wykorzystaniu tuneli czasoprzestrzennych czy fałdowania przestrzeni  czy też napęd typu WARP z wykorzystaniem energii punktu zerowego jest kwestią najbliższych dziesięcioleci.

Komunikacja: W ciągu kilkudziesięciu lat planeta pokryła się gęstą - przypominającą ilością i złożonością połączeń mózg - siecią komunikacyjną: Internet, telefon, telefonia komórkowa, faksy.

To tylko niektóre z przykładów, które można by mnożyć. Przyspieszenie dotyka całokształtu naszego życia. I rośnie nie tylko ilość, ale i złożoność połączeń.

Ku wnętrzu

Innym objawem tego ewolucyjnego przyspieszenia jest rosnąca liczba ludzi, którzy zwracają sie ku swemu wnętrzu. Można tu wymienić Kulturowo Kreatywnych, LOHAS, ludzi praktykujących różne formy medytacji, terapii niekonwencjonalnych, tworzenie wspólnot i inicjatyw społecznych, itd. Jak zobaczymy, nie są to odizolowane przypadki oderwanych od życia idealistów, lecz setki milionów ludzi, którzy zwracają się ku wartościom serca i którzy świadczą o tym w życiu swoimi wyborami.

Kulturowo Kreatywni. Socjologowie Paul H. Ray i Sherry R. Anderson w książce: „The Cultural Creatives. Fifty Million Who Will Change the World” przedstawiają fascynujące badania nad przemianą wewnętrzna dokonującą się u milionów ludzi, których nazywają: Kulturowo Kreatywnymi. Ludzie ci zaangażowani są w sprawy środowiska, świadomą konsumpcję, szeroko rozumianą ekologię i przyszłość planety, w inicjatywy sprawiedliwości społecznej i ekonomicznej, w zwiększenie znaczenia kobiety w ich życiu publicznym, we wzrost świadomości we wszystkich dziedzinach życia. Interesują się medycyną holistyczną, zdrowym odżywianiem i wegetarianizmem. Są świadomi, że zmieniając siebie mogą przyczynić się do budowy świata, którego pragną - stąd zaangażowanie w rozwój osobisty i inicjatywy obywatelskie. W 1996 roku opublikowano w Ameryce rezultaty przeprowadzonej de facto w 1994 ankiety. Wykazała ona, iż w USA istniało wówczas około czterdziestu 44 mln kulturowo kreatywnych. Dane z 1999 roku wskazywały liczbę 55 mln - 26% populacji Ameryki! We Francji  ankieta z 2007 roku wskazywała na 17% populacji Francji czyli około 11 milionów ludzi.Nie posiadam danych satystycznych z roku 2012, lecz opierając sią na cytowanych powyżej liczbach myślę, że można - i będzie to oszacowanie bardzo ostrożne - ocenić stan obecny Kulturowo Kreatywnych w krajach uprzemysłowionych na 25 - 30% ludności.

LOHAS. (Akronim od: Lifestyles of health and sustainability – styl życia podporządkowany zdrowiu i zrównoważonemu rozwojowi). Jest to konsument, który ma świadomość, że jego wybory mają wpływ na kształt i losy świata. Kupując, wybiera produkty etyczne i ekologiczne, które powstały z poszanowaniem dla środowiska naturalnego i dla praw osób je wytwarzających, których użytkowanie nie szkodzi środowisku. W jego pole zainteresowań wchodzą: joga, sport, rozwój osobisty, zielone budownictwo, energia odnawialna, medycyna i kosmetyka naturalna, naturalne środki do czyszczenia. New York Times z 20 lipca 2003 roku cytuje ankietę przeprowadzoną przez Natural Marketing Institute, z której wynika, iż 68 milionów Amerykanów (około ⅓ populacji dorosłych) kwalifikuje się jako LOHAS, co stanowiło 30% -owy wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Praktyki medytacyjne i metody samorozwoju. Rozpowszechniają się dyscypliny medytacyjne i praktyki duchowe wszelkich tradycji, powstają też nowe techniki samorozwoju:  Vipassana, Flower of Life, medytacja labiryntu, praktyki podróży poza ciałem (Instytut Monroe), techniki szamańskie – tensegrity, firewalk, eksploracje przeszłych żywotów, odżywianie światłem, kundalini joga, kąpiele gongów, tantra, tarot, kryształy, channelling, pielgrzymki, taoizm, NLP, itd.

Terapie niekonwencjonalne: Te same tendencje widzimy w świecie terapii - przywracane są do łask dawne metody leczenia i powstają wciąż nowe. Spośród wielu wymienić można: breathwork, sofrologię, akupunkturę, akupresurę, hipnoterapię, bioenergoterapię, homeopatię, ayurvedę, DNA theta healing, regresing, matrycę energetyczną, praktyki uzdrawiania eseńczyków, shiatsu, watsu, aromaterapię, koloroterapię, ziołolecznictwo, germańską nową medycynę, urynoterapię, kinezjologię, esencje kwiatowe, fitoterapię, radiestezję, pracę z ciałem, konstelacje rodzinne, metodę Feldenkreisa, metodę Alexandra.

Wg francuskiego dziennka l’Express (31.03.2010) we Francji aż 40% pacjentów dotkniętych ciężką chorobą odwołuje się do terapii naturalnych w uzupełnieniu swojego leczenia alopatycznego. Aż 83 miliony Amerykanów praktykuje terapie niekonwencjonalne czy konsumuje żywność ekologiczną. W Kanadzie połowa kobiet przechodzących próg menopauzy wybiera tą samą drogę. W Szwajcarii medycyna niekonwencjonalna jest od niedawna wpisana do Konstytucji.

Wspólnoty i inicjatywy społeczne. Na świecie istnieje obecnie ponad milion inicjatyw na rzecz sprawiedliwości społecznej i ochrony środowiska. Jest to największy ruch społeczny w historii. W Kanadzie i USA jest zarejestrowane ponad dwa tysiące działających wspólnot.

Ten zwrot ku wnętrzu widać też w inicjatywach takich jak rolnictwo ekologiczne, Permakultura, Ethical Markets, Zrównoważony Rozwój, Faire Trade (Sprawiedliwy Handel), Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR – Corporate Social Respnability) i inne.

Z tego krótkiego i bynajmniej niekompletnego przeglądu (ramy artykułu zobowiązują) widać dowodnie, iż z jednej strony spełniony jest warunek złożoności i ilości połączeń – jesteśmy gotowi do przejścia na następny poziom ewolucji. Z drugiej strony widzimy, że liczba ludzi skierowujących się ku swojemu wnętrzu sięga setek milionów i ciągle rośnie - zbliżamy się do osiągnięcia masy krytycznej!

Czy ją osiągniemy? Wszystko zależy od nas, wszystko jest w naszych rękach. Człowiek, dzięki wiedzy, po raz pierwszy może współuczestniczyć w procesie ewolucyjnym – ko-ewoluować.  A może to robić poprzez swoje świadome wybory. Niech więc nasze wybory będą świadectwem tego, co w nas najlepsze i najszlachetniejsze.

Podobne artykuły


12
komentarze: 2 | wyświetlenia: 126400
10
komentarze: 0 | wyświetlenia: 41636
15
komentarze: 11 | wyświetlenia: 12924
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1834
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 14963
36
komentarze: 35 | wyświetlenia: 2240
35
komentarze: 94 | wyświetlenia: 3420
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 5889
31
komentarze: 26 | wyświetlenia: 2333
29
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3797
28
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2562
26
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2213
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska