Login lub e-mail Hasło   

Działanie 4 : Obliczanie funkcji wzajemnie jednoznacznych.

Obliczanie funkcji wzajemnie jednoznacznych, obiektów funkcji równolicznych przez zastosowanie układów cyklicznych.
Wyświetlenia: 932 Zamieszczono 12/04/2013

Proszę korzystać z aktualizacji danych.

Klip Video dotyczący omówienia tematu Bijekcji na. https://www.youtube.com/watch?v=zXWwtmC51gE

Plik zawiera 7 załączników. Dla katalogowanej kolejności działań nr 4 , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych

 

Układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych przyporządkowane podstawie obliczeniowej pierwszego obiektu funkcj różnowartościowej.

Funkcje wzajemnie jednoznaczne pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej, wykazują stałe wartości cykliczne w tabelach cykli.
 
Układ cykliczny dla każdej funkcji wzajemnie jednoznacznej obliczymy podstawiając wartości z drugiej i trzeciej trójki. Przypisujemy każdej cyfrze drugiej trójki pierwszą wartość należące do funkcji zadaniowej,
czyli wartości x = 1 która jest stałą wartością trzech pierwszych trójek należących do trzech podciągów liczbowych jedności układu trójkowego funkcji zadaniowej x = [ x1, x2, x3] drugiego i trzeciego obiektu.
W tabelach cykli Nr. : 1, 2, 3, 4 podstawiane układy cykliczne [<UL> = [[ (1,2,3), (2,3,1)] (3,1,2)]] i [<UP, ul > = [[ (1,3,2), (2,1,3)](3,2,1)]] pod uporządkowane pary liczb funkcji cyklicznych [ f :(x), f: (y), f: (z)]  dla układów trójkowych f : (w, j) przyporządkowanych podstawie obliczeniowej. Kolory przypisane parą liczb trzech funkcjach cyklicznych [<1>] zachowują wartość przypisaną kolorami w [<2>]. Dlatego możemy wykonać działania
na Grafach.
Do podzbioru {bd A1} brzegu {bd A } należą tylko dwa układy cykliczne <UP, ul > i <UL>. Funkcji obrazu.
Ponieważ tylko w układach cyklicznych <UP, ul > i <UL> tabeli cykli obliczymy kombinację par liczb trzech trójek niezależnie od układów cyklicznych klucza [< 1 >]  i [< 2 >]
<UP, ul > =  [ f : (1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)] i <UL> = [ f : (1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)] to układy cykliczne należące do podzbioru {bd A1} brzegu {bd A }
<UL, up > = [ f : (1,2,3), (3,1,2), (2,3,1)] i <UP> =[ f : (1,3,2), (3,2,1), (2,1,3)] to układy cykliczne należące do podzbioru {bd B1} brzegu {bd B }
W tabelach cykli wartości układów cyklicznych
<UP, ul > = [ f : (1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)] i <UL> = [ f : (1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)] podzbioru {bd A1} brzegu {bd A}
są wartościami stałymi, a wartości zmienne należy do etykiety funkcji równolicznych przyporządkowanych każdej z 10 Grup podzbioru.
Przykład:
Funkcja zadaniowa układu trójkowego (< b, c, d >> =  [[ b =[1,1,1], c =[ 2,2,2], d =[ 3,3,3 ]] należy do funkcji wzajemnie jednoznacznej, która jest obiektem funkcji równolicznej
[.........….........<<< f: (a)>)..........],  [...(<< f:(b)>).... ],  [...(<< f: (c)>).......],  [...(<< f:( d )>>>..]
f: (y), (1,2,3) ..............................],  [.....1...................],  [......2.....................],  [....3.....................]
f: (z), (3,1,2) ..............................],  [..............1.....….],  [................2...........],  [.............3............] 
f :(x), (2,3,1) ..............................],  [.....................1...],  [.........................2..],  [......................3...]
funkcja zadaniowa, <x, y, z>} = [...x1,...y1,...z1..],  [....x2,....y2,....z2..],  [...x3,...y3,....z3..] 
 
4a. Układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych przyporządkowane podstawie obliczeniowej pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej
{ <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>, <<<1,2)3>),(<4(5,7>>),(<6,8,9>>,...,<<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<5,6,7>>}
dopełnieniami funkcji równolicznych które domykającymi ciąg liczbowy {<1,2,3>, <1,2,4>,..., <7,8,9> }
wykazują stałe wartości cykliczne w tabelach cykli.
Układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych przyporządkowane podstawie obliczeniowej pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej
Funkcje wzajemnie jednoznaczne pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej, wykazują stałe wartości cykliczne w tabelach cykli.
4b. { <<<1,2)4>),(<3(5,6>>),(<7,8,9>>, <<<1,2)4>),(<3(5,7>>),(<6,8,9>>,...,<<<1,2)4>),(<3(8,9>>),(<5,6,7>>}
4c. { <<<1,2)5>),(<3(4,6>>),(<7,8,9>>, <<<1,2)5>),(<3(4,7>>),(<6,8,9>>,...,<<<1,2)5>),(<3(8,9>>),(<4,6,7>>}
4d. { <<<1,2)6>),(<3(4,5>>),(<7,8,9>>, <<<1,2)6>),(<3(4,7>>),(<5,8,9>>,...,<<<1,2)6>),(<3(8,9>>),(<4,5,7>>}
4e. { <<<1,2)7>),(<3(4,5>>),(<6,8,9>>, <<<1,2)7>),(<3(4,6>>),(<5,8,9>>,...,<<<1,2)7>),(<3(8,9>>),(<4,5,6>>}
4 f. { <<<1,2)8>),(<3(4,5>>),(<6,7,9>>, <<<1,2)8>),(<3(4,6>>),(<5,7,9>>,...,<<<1,2)8>),(<3(7,9>>),(<4,5,6>>}
4g. { <<<1,2)9>),(<3(4,5>>),(<6,7,8>>, <<<1,2)9>),(<3(4,6>>),(<5,7,8>>,...,<<<1,2)9>),(<3(7,8>>),(<4,5,6>>}
 
Przykład Obliczanie funkcji wzajemnie jednoznacznych, obiektów funkcji równolicznych przez zastosowanie układów cyklicznych.
 

działanie 1

 

 

działanie 2

Podzbiór {bd A1}

 

 

Podzbiór {bd A1}

f: j.{< b =[1,1,1], c =[2,2,2], d =[ 3,3,3] >},

 

 

f: j.{< b =[1,1,1], c =[2,2,2], d =[ 3,3,3] >},

Cykle układów trójkowych f : (w, j)

 

 

Cykle układów trójkowych f : (w, j)

klucz

[ <1> ]

 

 

 

 

[ <1> ]

 

Lp. :  1 

<<<1,2)3>,

Odczytujemy

w kierunku    --- >

Odczytamy

w układzie

 

 

 

Odczytujemy

w kierunku   < ---

Odczytamy

w układzie

 

<UL>

.................

 

 

 

 

.................

<UL, up>

 

Cykl  [ 1 ]

 Funkcje cyklu

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

 

 

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<7,8,9>>

(<(8,9,7>>

<UP, ul >

 

 

 

(<(8,9,7>>

(<7,8,9>>

<UL>

f : (x)

f : (y)

--- >

 

 

 

f : (y)

f : (x)

< ---

f : <(x, y) z>,

1,3,2

2,1,3

f : (z), 3,2,1

 

 

f : <(y, x) z >,

1,2,3

2,3,1

f : (z), 3,1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl  [ 2 ]

 Funkcje cyklu

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

 

 

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<7,8,9>>

(<(9,7,8>>

<UL>

 

 

 

(<(9,7,8>>

(<7,8,9>>

<UP, ul>

f : (x)

f : (z)

--- >

 

 

 

f : (z)

f : (x)

< ---

f : <(x, z) y >,

1,2,3

2,3,1

f : (y), 3,1,2

 

 

f : <(z, x) y >,

1,3,2

2,1,3

f : (y) 3,2,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl  [ 3 ] 

Funkcje cyklu

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

 

 

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

<UP, ul >

 

 

 

(<(9,7,8>>

(<(8,9,7>>

<UL>

f : (y)

f : (z)

--- >

 

 

 

f : (z)

f : (y)

< ---

f : <(y, z) x >,

1,3,2

2,1,3

f : (x), 3,2,1

 

 

f : <(z, y) x >,

1,2,3

2,3,1

f : (x) 3,1,2

 
Wyniki działań : Liczba porządkowa w podzbiorze właściwym  Lp. : 1  <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>,                     <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>),

Działanie wykonujemy w [<1>], kolumna pierwsza, cykl pierwszy [ f : (x), f : (y)], f : <(x, y) z>,  obliczymy w kierunku --- >, dla <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>)

 

[<1>], <UL> , f : <(x, y) z>, --- >

 

[<1>], [<UL, up> f : <(x, y) z>, --- >

 

[<1>], <UP> , f : <(x, y) z>, --- >

 

[<1>],<UP, ul>, f : <(x, y) z>, --- >

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<7,8,9>>

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

 

(<7,8,9>>

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

 

(<7,8,9>>

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

 

(<7,8,9>>

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

 

f : (x)

f : (y)

f : (z)

 

f : (x)

f : (y)

f : (z)

 

f : (x)

f : (y)

f : (z)

 

f : (x)

f : (y)

f : (z)

 

1,2,3

2,3,1

3,1,2

 

1,2,3

3,1,2

2,3,1

 

1,3,2

3,2,1

2,1,3

 

1,3,2

2,1,3

3,2,1

 

Nie obliczymy

 

Należy do { bd B1}

 

Nie obliczymy

 

Należy do { bd A1 }

Kolumna pierwsza tabeli cykli : kierunek podstawiania --- > układu cyklicznego pod funkcję zadaniową jest wartością stałą.                         działanie 1
[<1>], kolumna pierwsza, cykl pierwszy [ f : (x), f : (y)],  f : <(x, y) z>, obliczymy w kierunku --- >, [<UP, ul > = [[ (1,3,2), (2,1,3)](3,2,1)]], działanie 1
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>), (<<<1(4,7>>),(<2(5,9>>),(<3(6,8>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(4,8>>),(<3(5,7>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(6,7>>),(<3(4,9>>>>, <UP, ul>, --- >,  {bd A1}
 

Działanie wykonujemy w [<1>], kolumna pierwsza, cykl drugi       [ f : (x), f : (z)],  f : <(x, z) y>, obliczymy w kierunku --- >, dla  <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>)

 

[<1>], <UL> , f : <(x, z) y>, --- >

 

[<1>], [<UL, up>, f : <(x, z) y>, --- >

 

[<1>], <UP> , f : <(x, z) y>, --- >

 

[<1>],<UP, ul>, f : <(x, z) y>, --- >

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<7,8,9>>

(<(9,7,8>>

(<(8,9,7>>

 

(<7,8,9>>

(<(9,7,8>>

(<(8,9,7>>

 

(<7,8,9>>

(<(9,7,8>>

(<(8,9,7>>

 

(<7,8,9>>

(<(9,7,8>>

(<(8,9,7>>

 

f : (x)

f : (z)

f : (y)

 

f : (x)

f : (z)

f : (y)

 

f : (x)

f : (z)

f : (y)

 

f : (x)

f : (z)

f : (y)

 

1,2,3

2,3,1

3,1,2

 

1,2,3

3,1,2

2,3,1

 

1,3,2

3,2,1

2,1,3

 

1,3,2

2,1,3

3,2,1

 

Należy do { bd A1 }

 

Nie obliczymy

 

Należy do { bd B1}

 

Nie obliczymy

[<1>], kolumna pierwsza, cykl drugi       [ f : (x), f : (z)],  f : <(x, z) y>, obliczymy w kierunku --- >, [<UL>       = [[ (1,2,3), (2,3,1)] (3,1,2)]] działanie 1
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<7,8,9>>), (<<<1(4,7>>),(<2(6,8>>),(<3(5,9>>>), (<<<1(5,8>>),(<2(4,9>>),(<3(6,7>>>), (<<<1(6,9>>),(<2(5,7>>),(<3(4,8>>>>, <UL >, --- >,  {bd A1}
 

Działanie wykonujemy w [<1>], kolumna pierwsza, cykl trzeci      [ f : (y), f : (z)], f : <(y, z) x >,obliczymy w kierunku --- >, dla  <<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>)

 

[<1>], <UL> , f : <(y, z) x >, --- >

 

[<1>], [<UL, up>, f : <(y, z) x >, --- >

 

[<1>], <UP> , f : <(y, z) x >, --- >

 

[<1>],<UP, ul>, f : <(y, z) x >,  --- >

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

(< 4(5,6>>)

 

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

(<7,8,9>>

 

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

(<7,8,9>>

 

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

(<7,8,9>>

 

(<(8,9,7>>

(<(9,7,8>>

(<7,8,9>>

 

f : (y)

f : (z)

f : (x)

 

f : (y)

f : (z)

f : (x)

 

f : (y)

f : (z)

f : (x)

 

f : (y)

f : (z)

f : (x)

 

1,2,3

2,3,1

3,1,2

 

1,2,3

3,1,2

2,3,1

 

1,3,2

3,2,1

2,1,3

 

1,3,2

2,1,3

3,2,1

 

Nie obliczymy

 

Należy do { bd B1}

 

Nie obliczymy

 

Należy do { bd A1 }

[<1>], kolumna pierwsza, cykl trzeci      [ f : (y), f : (z)], f : <(y, z) x >, obliczymy w kierunku --- >, [<UP, ul > = [[ (1,3,2), (2,1,3)](3,2,1)]], działanie 1     
<<<1,2)3>),(<4(5,6>>),(<8,9,7>>), (<<<1(4,8>>),(<2(5,7>>),(<3(6,9>>>), (<<<1(6,7>>),(<2(4,9>>),(<3(5,8>>>), (<<<1(5,9>>),(<2(6,8>>),(<3(4,7>>>>, <UP, ul>, --- >,  {bd A1}

Podobne artykuły


15
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1095
9
komentarze: 1 | wyświetlenia: 730
30
komentarze: 23 | wyświetlenia: 1916
13
komentarze: 2 | wyświetlenia: 22941
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 8128
158
komentarze: 114 | wyświetlenia: 71374
6
komentarze: 2 | wyświetlenia: 3187
45
komentarze: 12 | wyświetlenia: 42109
33
komentarze: 12 | wyświetlenia: 19268
32
komentarze: 10 | wyświetlenia: 6676
29
komentarze: 9 | wyświetlenia: 5058
29
komentarze: 11 | wyświetlenia: 16585
26
komentarze: 24 | wyświetlenia: 7316
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 2215
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska