Login lub e-mail Hasło   

Funkcje zadaniowe funkcji równolicznych przeciwdziedziny

Funkcje zadaniowe należące do funkcji równolicznych przeciwdziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach podzbioru {bd A1}
Wyświetlenia: 631 Zamieszczono 22/04/2013
div>

Przeciwdziedzina podzbioru. Plik zawiera 10 załączników. Dla katalogowanej kolejności działanie nr 6 b , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych

 
Działanie 6b/ 6, b1 Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych przeciwdziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach { A, B, C, D, E } podzbioru
Przeciwdziedzina podzbioru. Plik zawiera 10 załączników. Dla katalogowanej kolejności działanie nr 6 b , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych
Działanie 6b/ 6, b1. Plik zawiera 5 załączników dla pięciu Grup { A, B, C, D, E } przeciwdziedziny.
 
Działanie 6b/ 6,b2. Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych przeciwdziedziny z uwzględnieniem podgrup w Grupach { P, X, O, K , L} podzbioru
Przeciwdziedzina podzbioru. Plik zawiera 10 załączników. Dla katalogowanej kolejności działanie nr 6 b , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych
Działanie 6b/ 6,b2. Plik zawiera 5 załączników dla pięciu Grup { P, X, O, K ,L } przeciwdziedziny
 
1. Pliki należą do katalogu przeciwdziedziny. I zostały uporządkowane w 10 Grupach dla dalszych działań.
2. Uporządkowane wyniki końcowe z działań każdej Grupy są dopisywane po ich wykonaniu, dlatego pełny zakres poszczególnych działań jest w pliku {Grupy} której przypisano
wartości Lp. 10 < L >
3. W każdym pliku, dla każdej Grupy podane są obiekty – [ układy trójkowe funkcji równolicznych Surjekcja ] należące do podgrup z przyporządkowaniem do przeciwdziedziny
i uwzględnieniem odwzorowań funkcji wzajemnie jednoznacznych.
Np. : Do podgrupy przeciwdziedziny w Grupie <A> należą f : (~) które zostały do niej przyporządkowane przez Bijekcje
Czyli do przeciwdziedziny podzbioru będzie należało 10 podgrup, a do każdej z nich 4 obiekty Surjekcji po 3 funkcje równoliczne. Odwołanie się do Tabel cykli.
4. Funkcje zadaniowe obiektów Surjekcji odczytamy z tabel cykli, które uwzględniają układy trójkowe funkcji cyklicznych
5. W tych plikach nie uwzględniono funkcji zadaniowej należącej do funkcji równolicznych przeciwobrazu.
Cykle tabel odnoszą się tylko do funkcji zadaniowej należącej do funkcji równolicznej obrazu
[ funkcja zadaniowa obrazu dotyczy drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowej.{< b =[1,1,1], c =[2,2,2], d =[ 3,3,3] >}]
6. Działania nr < 1,2,3,4 > z tabeli cykli to wartości przypisane obiektom Surjekcji podgrup.
Dla funkcji równolicznych obrazu należących do dziedziny i przciwdziedziny zastosujemy taką samą funkcję zadaniową. 
Pliki przeciwdziedziny uwzględniają następujące funkcje zadaniowe.
Funkcje zadaniowe, funkcji równolicznych przeciwdziedziny podzbioru {bd A1}   Funkcje obrazu.
Dopełnienie funkcji równolicznej decyduje o przyporządkowaniu jej do klucza układu tabeli cykli, a pierwsza funkcja cykliczna o przypisaniu wartości literowej do liczbowej.
Przypisane wartości liczbowe pierwszym obiektom funkcji różnowartościowych należącym do Grup podzbioru wpisujemy do tabeli cykli
Obliczanie przeciwdziedziny przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej – obiektów funkcji równolicznej :
Działanie pierwsze. Pierwszy obiekt funkcji różnowartościowej:
1. funkcja zadaniowa filara : iloczyn kartezjański
2. funkcja zadaniowa układu liczb zależnych.
Działanie drugie. W tym działaniu tylko dopełnieniu f : (~) przypisano zgodność kierunku odczytu i liczbę porządkową działania zgodną z tabelą cykli
Działanie czwarte. Przykład.
O przyporządkowaniu f:~(1z) do f :{Y} decydują wartości w uporządkowanych trójkach filara pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej
f:~(1z) i jej obiekty f : (w j) przyporządkowane podstawie obliczeniowej. Uporządkowane zgodnie z cyklami i kluczami. Bijekcja
pierwszy obiekt f : różnowartościowej         | G |  Í  | klucz| f:(~) należy do   f :{Y} | f: (w j)  L p  -- >  f:(~) | G | klucz f : {X}
<<<1,2)3>),(<4(8,9>>),(<7,5,6>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 778  -- > (  4z)| L [<1>] f : {X} sp.
<<<1,2)4>),(<3(5,8>>),(<7,9,6>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 289  -- > (  6y)| D [<1>] f : {X} sp.
<<<1,2)5>),(<3(4,6>>),(<8,9,7>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 157  -- > (11x)| B [<1>] f : {X} sp.
<<<1,2)6>),(<3(8,7>>),(<9,4,5>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 746  -- > (11x)| K [<2>] f : {X} sp.
<<<1,2)7>),(<3(5,9>>),(<4,6,8>>),        | L |bdA1|[<1>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 173  -- > (  1y)| C [<1>] f : {X} sp.
<<<1,2)8>),(<3(9,6>>),(<5,7,4>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 482  -- > (  9z)| P [<2>] f : {X} sp.
<<<1,2)9>),(<3(7,4>>),(<6,8,5>>),        | L |bdA1|[<2>]| (  1z)|                   f :{Y} | f:(w j) 084  -- > (12y)| A [<2>] f : {X} sp.
sp. Sprawdzona została zgodność odwzorowania funkcji wzajemnie jednoznacznej
działanie nr 1, 2 tabeli cykli to [<1>]  nr 3, 4 to [<2>]
Działanie piąte. Surjekcja
Sumy składników pionowych wierszy kolumn od podstawy obliczeniowej <<1,2)4>, to funkcja zadaniowa drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowej.
Działanie szóste i siódme.  Np.:
Tabela układów cykli f:~ obrazu (1y), dla układów trójkowych f : (w j) należących do funkcji różnowartościowej. f : 1(y, z).
Tabela układów cykli f:~ przeciw obrazu (1y), dla układów trójkowych f : (w j) należących do funkcji różnowartościowej. f : 1(y, z)

Podobne artykuły


12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 114682
33
komentarze: 62 | wyświetlenia: 12900
29
komentarze: 17 | wyświetlenia: 32314
28
komentarze: 13 | wyświetlenia: 81778
26
komentarze: 7 | wyświetlenia: 10093
23
komentarze: 12 | wyświetlenia: 1852
22
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1996
41
komentarze: 45 | wyświetlenia: 140025
124
komentarze: 93 | wyświetlenia: 61045
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 1773
28
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4430
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska