Login lub e-mail Hasło   

Inteligentny projekt

Artykuł z Nowego Ekranu
Wyświetlenia: 3.677 Zamieszczono 25/04/2013

Temat kontrowersyjny

Inteligentny projekt - (ang. theory of intelligent design, określana często skrótem ID – intelligent design)  jest to koncepcja, która utrzymuje, że wyjaśnieniem dla pewnych cech Wszechświata i żywych organizmów jest siła sprawcza - "inteligentna przyczyna", a nie działające samoistnie niesterowane procesy przyrodnicze, takie jak dobór naturalny i samoczynna ewolucja.

 

Nauka powinna zajmować się szukaniem PRAWDY o świecie. Nie powinniśmy osądzać z góry, co może być prawdą i mówić: to wyjaśnienie mi się nie podoba, więc je odrzucę. Gdy natrafiamy w przyrodzie na jakąś zagadkę, powinniśmy próbować wyjaśnić ją na wszelkie możliwe sposoby.


Od czasów Darwina, od schyłku XIX wieku, po części ze względu na traktat "O powstawaniu gatunków", naukowcy przyjęli inną definicję nauki, wykluczającą możliwość projektu jako wyjaśnienia naukowego. Ma to swoją nazwę: naturalizm metodologiczny. Oznacza to, że jesli chcesz być naukowcem, musisz ograniczyć się wyłącznie do wyjaśnień opartych o przyczyny naturalne. Nie możesz powoływać się na inteligencję jako przyczynę.

 

Co ciekawe, cały czas odwołujemy się do inteligencji. Rozpoznawanie inteligencji jest normalną częścią naszego rozumowania. Przyglądając się hieroglifom wyrytym na ruinach egipskich pomników, nikt nie przypisałby kształtów i układow tych symboli przyczynom naturalnym , takim jak erozje, burze piaskowe, trafienia piorunem. Rozpoznajemy w nich dzieło starożytnych skrybów - inteligentnych ludzkich sprawców.


Podobnie - posągi postaci na Wyspach Wielkanocnych - widać po nich, że nie powstały w efekcie działania wody i wiatru w długim czasie. 


Albo postaci zwierząt wycięte w ogrodowych żywopłotach - nie zakładamy, że mogłyby samodzielnie przybrać taką formę bez inteligentnego prowadzenia. Cały czas wyciagamy takie wnioski o inteligencji, wiemy też, że sa one słuszne. Pytanie brzmi - na jakiej podstawie wyciągamy takie wnioski, jakie cechy pozwalają nam rozpoznać inteligencję ?


 

Na brzegu morza, na plaży, kolejny nieprawdopodobny wyryty w ziemi wzór pokazuje, jak odkrywamy projekt  [wyryte serce, w nim napis "Jan kocha Marię"]. Nikt nie wyciągnąłby wniosku, że napis ten powstał w wyniku przypływu lub odpływu. Ze względu na charakter tego wzoru, słowa te rozpoznajemy jako twór inteligencji. Ten nieprawdopodobny do samoistnego powstania układ, jest zgodny ze znanym, niezależnym wzorem. Kształ liter - znany z alfabetu, wyrazy znane ze słownika. 
Tak więc nieprawdopodobieństwo samoistnego powstania plus zgodność z niezależnie podanym wzorem, wywołuje świadomość projektu.

 

Kryteria wykrywania projektu - nikłe prawdopodobieńtwo plus zgodność z istniejącym wzorem (specyficzność) - są w gruncie rzeczy odpowiednikiem informacji. Są to informacje występujące nie tylko w obrazach, tekstach pisanych, ciągach liczb - są też zakodowane w oprogramowaniu komputerowym i sygnałach radiowych.

 

Zdolność wykrywania informacji w sygnałach elektromagnetycznych umożliwiła niespotykane dotąd poszukiwania inteligencji.  Przez ponad 30 lat astronomowie biorący udział w programie → SETI, monitorują sygnały elektromagnetyczne z przestrzeni kosmicznej, szukając jakichś wzorów zasobnych w informację.  Astronomowie są przekonani, że gdyby kiedykolwiek odebrali sygnał niosący jakieś informacje, potwierdziłoby to istnienie inteligentnego życia poza Ziemią.  Niektórzy spekulują, że pozaziemska cywilizacja spróbuje przekazać wiadomość za pomocą uniwersalnego języka matematyki, może jakiegoś rozpoznawalnego wzoru. Np. ciągu liczb pierwszych. Coś takiego, aby nie mogło być dziełem przypadku, wymagałoby złożoności, nieprawdopodobieństwa, wielu liczb pierwszych oraz wzoru. Musi to być właściwy wzor, nie jakiś narzucony, lecz obiektywny.

 

Do tej pory badania SETI nie wykazały istnienia jakiegokolwiek wzoru czy informacji, wskazujących na istnienie inteligencji w odległych galaktykach. Ale w innym miejscu we Wszechświecie, o wiele bliższym Ziemi, naukowcy wykryli kopalnię informacji - zawartych w jądrze żywej komórki. DNA posiada strukturę idealną do przenoszenia informacji. We wszystkich nukleotydach typu A, T, C i G, zasadach podwójnej helisy DNA, kryje się potencjał zdolny do przechowywania ogromnych ilości informacji. Właściwie w całym znanym Wszechświecie, nie ma istnienia, które gromadzi i przetwarza więcej informacji w sposób tak efektywny jak cząsteczka DNA.

 

Pełny komplet ludzkiego DNA zawiera 3 miliardy znaków. Analiza kodujących obszarów cząsteczki DNA wskazuje, ze jej symbole chemiczne mają określony układ, który pozwala im na przekazywanie szczególowych instrukcji lub informacji, bardzo podobnie jak litery w sensownym zdaniu lub cyfry w dwójkowym kodzie komputerowym. Bill Gates powiedział, że DNA jest jak program komputerowy, tylko że o wiele bardziej skomplikowany niż jakikolwiek, który potrafiliśmy skonstruować. Jeśli się nad tym przez chwilę zastanowić, jest to b. przekonujące spostrzeżenie. Bill Gates nie zatrudnia wiatru, erozji czy przypadkowych generatorów liczbowych do wytwarzania swego oprogramowania. Zatrudnia natomiast inteligentnych inżynierów - programistów.

 

Tak więc wszystko, co znamy z naszego doświadczenia, sugeruje, że systemy z bogatym zasobem informacji, powstają w wyniku inteligentnego projektu. Co jednak zrobimy z faktem, że fenomen życia zależy od informacji, zawartej w każdej żywej komórce ? Oto podstawowa tajemnica - skąd pochodzi ta informacja? Obecnie wiemy, że nie ma żadnego przyrodniczego wyjaśnienia, żadnej naturalnej przyczyny, która tworzyłaby informację. Nie jest to dobór naturalny, ani procesy samoorganizacji, ani też czysty przypadek. Znamy jednak przyczynę zdolną do tworzenia informacji - jest nią inteligencja.

 

Więc gdy wyciągamy wniosek o projekcie na podstawie informacji zawartej w DNA, w gruncie rzeczy dokonujemy czegoś, co w filozofii nauki nazywamy najlepszym wyjaśnieniem [ wnioskowaniem abdukcyjnym ]. Gdy w komórce, zwł. w cząsteczce DNA znajdujemy system z bogatym zasobem informacji, możemy wnioskować, że inteligencja odegrała jakąś rolę w powstawaniu tego systemu, choć nie mogliśmy obserwować, jak ten system powstaje.

 

Teoria projektu daje nowe narzędzie i wyjaśnienie, należące do kompletu narzędzi nauki: inteligentne przyczyny są prawdziwe. I zostawiają dowody swego istnienia. Zdrowa nauka to taka, która szuka przyczyny i pozwala, by dowody mówiły same za siebie. Argument przemawiający za inteligentnym projektem, opiera się na obserwacji faktów. Na tym właśnie polega prawdziwa nauka - na obserwacji faktów.

 

Tak więc, teoria inteligentnego projektu jest całkowicie naukowa. Oczywiście, może za sobą pociągać konsekwencje religijne, ale nie opiera się na religijnych przesłankach. Obiektywnie przyglądając się dowodom, bez wykluczania możliwości projektu - projekt po prostu pojawia się jako najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie.

 

Wolność Słowa i Poglądów jest dobrem każdego człowieka.
Ale czy na prawdę tak jest??

Jak dużo wolności mają dzisiejsi Naukowcy w prowadzeniu swoich badań??
Czy dzisiejszy Darwinizm przyjął taktykę Kościoła Katolickiegi ze średniowiecza??
W jakim stopniu są dopuszczane Nauki Alternatywne w stosunku do Teorii Darwinistów??

Te a także wiele inych Pytań zawiera poniższy  Materiał Filmowy

  http://talbot.nowyekran.pl.nowyekran.pl/post/91661,inteligentny-projekt

Podobne artykuły


13
komentarze: 49 | wyświetlenia: 1545
11
komentarze: 1 | wyświetlenia: 1298
11
komentarze: 40 | wyświetlenia: 3208
11
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2732
10
komentarze: 93 | wyświetlenia: 516
10
komentarze: 81 | wyświetlenia: 2534
10
komentarze: 123 | wyświetlenia: 1069
10
komentarze: 29 | wyświetlenia: 739
10
komentarze: 65 | wyświetlenia: 3523
10
komentarze: 156 | wyświetlenia: 860
10
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1053
10
komentarze: 38 | wyświetlenia: 2111
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  mojra  (www),  26/04/2013
  ryh,  30/04/2013

@mojra: "prawda o Jezusie i zbawieniu" stworzona przez Konstantyna I w celu przeciwdziałania konfliktom religijnym w upadającym Cesarstwie Rzymskim. Tak jakby "Kopciuszek" i "Królewna Śnieżka" w jednej bajce...i jeszcze "Czerwony Kapturek"...taka bajka powszechna tak jak i kościół.

Artykuł oparty na materiałach Klubu Dyletantów( sama nazwa wskazuje z jakim materiałem mamy do czynienia) proponuję lekturę: Michio Kaku, Jerry Coyne, Lisa Randall, Sean Caroll, Marcus Chown, Steven Gubser, Christopher Potter, Brian Greene, Richard Dawkins, Stephen Hawking wystarczy połowa by zorientować się, że wszechswiat to fizyka a nie czary, że ewolucja to nie okres z piątku na niedzielę, długo można polemizować, ale nie z dyletantami.

  mojra  (www),  26/04/2013

@mojra: Naprawdę? http://odkrywcy.pl/kat,111394,(...)sc.html Ale do tego średnie wykształcenie nie wystarczy. :)

  mojra  (www),  26/04/2013

@Robert Molnar: Zrobił klona ze sztucznym DNA na bazie żywej komórki a dziennikarzy w konia!

@mojra: Jeśli tak to widzisz, to oznacza, że w konia zrobił nie tylko dziennikarzy, ale i speców z własnego podwórka.

@mojra: Właśnie w USA małżeństwo wymodliło śmierć dla dwojga swoich dzieci, zaiste miłosierny ten twój bóg.

  mojra  (www),  27/04/2013

@Robert Molnar: Można z jednego jajka usunąć żółtko i zastąpić je innym żółtkiem i ogłosić, że rozwiązano problem sztucznej kreacji życia! Jak to zrobią z ugotowanym jajkiem i wykluje się kurczak to będzie coś nowego!

  mojra  (www),  27/04/2013

@Krzysztof Mrozowski: yuongocośtam używanie klona do ziania nienawiścią to nie dowód odwagi u nie gojów!

@Krzysztof Mrozowski: Dlaczego powołujesz się na autora, skoro jak widać z Twojego komentarza nie przeczytałeś jego publikacji. Właśnie Stephen Hawking jest zdecydowanym zwolennikiem teorii wielkiego Projektu. Sam będąc zdeklarowanym ateistą, właśnie na podstawie badań w dziedzinie fizyki, w której jest specjalistą, twierdzi, że wszechświatem rządzą prawa precyzyjnie dostrojone, co w jego ocenie implikuje istnienie "Wielkiego Projektu". Polecam lekturę!

@Anna Dziedzik: Dzięki, ale właśnie jestem po lekturze Krótkiej historii czasu, być może źle interpretuję jego tekst, ale jakoś nie mogę doszukać się analogii do istnienia stwórcy. Być może pisząc o precyzyjnym dostrojeniu miał na myśli dostosowanie życia do istnienia we wszechświecie. Hawking zawsze twierdził i z tego co wiem nie wycofał się z tego, że idea Boga nie jest mu potrzebna do wyjaśniania praw astrofizyki.

@Krzysztof Mrozowski: Polecam! Przeczytaj jego książkę "Wielki Projekt". Choć jak refren, co chwilę pisze w niej, że Bóg jest mu niepotrzebny (całkiem, jakby sam siebie musiał o tym przekonywać), to stanowczo twierdzi, że za tym wszystkim, co nas otacza kryje się Projekt. Cała książka tego właśnie dowodzi. Jak na ironie w książce tej powołuje się na największych naukowców w dziedzinie fizyki, ludz ...  wyświetl więcej

  ryh,  30/04/2013

@mojra: Od dłuższego czasu ktoś puszcza balonik że jakiś żydowski bóg ulepił nas z gliny z miłości i również na to dowodów brak.

  ryh,  30/04/2013

@Anna Dziedzik: Za powstaniem bomby atomowej też kryje się projekt. Padnijmy na kolana oddajmy cześć projektantowi.

@ryh: Kto ma rozum, niech z niego korzysta i oceni, kto zaprojektował bombę atomową.

  ryh,  30/04/2013

@Anna Dziedzik: Czyli sam projekt, jako dzieło, nie wymusza na nas oddawania czci projektantowi.

@ryh: Istnienie projektu dowodzi istnienia projektanta. Czyżbyś uważał, że jesteś na etapie projektu? Nie znam Cię, nie wiem, w jakiej jesteś postaci, ale mniemam, że jesteś człowiekiem, a więc "gotową" istotą. I za to należy się Bogu cześć i chwała, że obdarzył Cię życiem, że masz, co jeść, czym oddychać, że możesz teraz siedzieć przed komputerem i delektować się przemiłą konwersacją z przemiłym towarzystwem.

Mojra gdyby ewolucji nie bylo to siedzialbys teraz na drzewie.
To ewolucja posadzila cie na fotelu, nauczyla cie pisac i...pic herbatke, czy wolisz koniak, to tez ewolucja!
Chciaz w twoim przypadku ewolucji cos sie wymknelo dlatego .........masz kuku na muniu.!!!!
Czego ty oczywiscie nie jestes swiadomy !!

  ulmed,  10/06/2014

@Robert M.: Nie bądź śmieszny, jakież życie?

  ulmed,  26/04/2013

Robercie, skopiować to znaczy ściągnąć? czy w szkole dają piątki ściągającym?

@ulmed: Znowu się mylisz. To nie jest szkolne ściąganie, tylko zamiana całego DNA komórki. Prawdziwe zostało usunięte a na jego miejsce wstawiono całkowicie sztuczny twór. To nie była modyfikacja jednego czy dwóch genów... Najgorsze jest to, że „toto” żyło dalej i jeszcze się namnażało! Zdajesz sobie sprawę co to oznacza?

  mojra  (www),  27/04/2013

@Robert Molnar: Usuniecie z żyjącej komórki jej DNA i zastąpienie innym, to klonowanie, nawet jeśli DNA jest sztuczne. To nie jest tworzenie życia tylko psucie dzieła Boga. Dlaczego nie da się tego zrobić z nieżywą komórka? Jest ideowe zapotrzebowanie na podważenie kreacjonizmu przez tego typu pseudo eksperymenty. Dlatego linkowany art. to ateistyczna propaganda!

  ulmed,  27/04/2013

@Robert Molnar: Jak tego nie nazwać ściąganiem?! Miał projekt wg którego działał. Miał narzędzia, miał materiały, ściśle sterowane środowisko.
Gdyby tenże człowiek zrobił pstryk i JEST, to mógłbyś powiedzieć, że coś stworzył.
"Najgorsze jest to, że „toto” żyło dalej i jeszcze się namnażało! Zdajesz sobie sprawę co to oznacza?" z tym zdaniem zgadzam się, to może być coś strasznego. Miejmy nadzieję, że zdechło.

@ulmed, Mojra: Podziwiam waszą wiedzę. Jesteście wyrocznią w każdej dziedzinie, naukowej i nienaukowej. Szkoda, że marnują się tacy znawcy i autorytety w dziedzinach wszelakich. Proszę tylko, abyście w następnej dyskusji sprawdziły temat w którym orzekacie. W tym wypadku najpierw sprawdźcie - co to jest klonowanie. Dla ułatwienia: ...  wyświetl więcej

  mojra  (www),  27/04/2013

@Robert Molnar: Sam widzisz jak tajny i niebezpieczny był ten eksperyment, że nie wiemy czy komórka żyła, czy pozostawiono w niej wyjałowione z DNA jądro, do którego wprowadzono jakieś DNA itp. Aj waj, ale jaki wydźwięk propagandowy!

  ulmed,  27/04/2013

@Robert Molnar:Tak z patriotycznej troski, zamiast podziwiać posłuchaj mądrzejszych, bo bez wolnych obywateli nic dobrego nas nie czeka. Wszelkie dyskusje są ożywcze pod warunkiem, że się nie obrażamy.
Ja optuję za kreacjonizmem i za wolnością w życiu. Mam nadzieję, że mi wolno. Zachęcam do posłuchania ludzi, którym się chce coś zrobić, zmienić, którzy myslą o kształcie Polski; ...  wyświetl więcej

@ulmed: Optuj sobie za czym chcesz, twoja wola. Ale nie proponuj mi swojej wolności, bo jest ona - wolnością niewolnika. Wolnością w której możesz mieć swoje zdanie pod warunkiem, że jest ono zgodne z doktryną twoich pasterzy duchowych i przewodników politycznych. W każdym innym przypadku - „morda w kubeł”, lub - „fora ze dwora”!

Mądrzejszych zawsze należy słuchać, ale jak ich rozpoznać? C

...  wyświetl więcej

  ulmed,  29/04/2013

@Robert Molnar: Mylisz się te czasy nie minęły. Maja się dobrze, a nawet lepiej.

Niestety powtarzanie kłamstw i indoktrynacyjne wbijanie ich w ludzkie mózgi ma się dobrze, a nawet lepiej, gdyż technologia na to teraz pozwala... To jest takie zapętlenie, że szkoda gadać...

  ulmed,  29/04/2013

@Skalny Kwiat: Z ust wyjęłaś :))

@ulmed: Może i masz rację? Cyt: „Ciemny lud wszystko kupi“ Jacek Kurski. Skoro od trzech lat wałkuje się teorię zamachu, niektórzy na prawdę w nią uwierzyli. Otworzyło to drogę dla nowej religii głoszącej wiarę smoleńską i kryształowość postaci byłego prezydenta i jego brata. Odnośnie religii smoleńskiej głoszącej brak jakichkolwiek nacisków że strony L. Kaczyńskiego na kogokolwiek, najlepiej świa ...  wyświetl więcej

  ulmed,  29/04/2013

@Robert Molnar: Poza wszystkim, powinieneś wiedzieć, że piloci podjęli decyzję; ODCHODZIMY.
Dla mnie zawsze liczą się fakty, a nie domniemania.

@ulmed: Piloci? Ten fragment stenogramu ,świadczy o czym innym, takie są fakty!
10:40:50,5 Odchodzimy

10:40:59,3 Odgłos zderzenia z drzewami
10:41:00,3 Kurwa mać!
10:41:02,0 Odejście na drugi krąg!

Tak, ODCHODZIMY odejściu pada na 12 sek. Przed katastrofą i nic się dzieje. Zero reakcji. Mnie bardziej interesują wcześniejsze minuty:
10:26:18,8 KBC: Panie

...  wyświetl więcej

  ryh,  30/04/2013

@mojra: Ciekawe co za gadzina "zepsuła" dzieło boże i wymyśliła wady genetyczne naturalnego chowu?

“Projekt architektoniczny nie jest jeszcze Bazylika Św Piotra.
Plany wakacyjne to nie są jeszcze wakacje na Hawajach.
Drożdże nie są winem.
DNA nie jest człowiekiem."

  ulmed,  29/04/2013

@youngcontrarian: Oczywiście, że masz rację. Bazylika, plany na wakacje,to projekty, nawet piłka jest projektem. Właśnie o to chodzi, że jest projekt i może być zgodnie z tym projektem zrealizowane.
Najwspanialszym, najdoskonalszym projektem jest projekt DNA. Projekt dla drożdży też jest perfekcyjny.
Sądzę, że różnimy się tylko w tym, że ja uważam, że to jest ręką Boga napisany i zre ...  wyświetl więcej

@ulmed: Wypowiadasz się w imieniu Boga nie znając jego istoty, nie wiedząc o nim nic, opierasz się tylko na pismach stworzonych przez prymitywnych ludzi, którym się coś uroiło. Piłka jest produktem człowieka, który jest wynikiem ewolucji. Ewolucja to nie jest okres tysięcy lat a znacznie dłużej, zapoczątkowany przez proste replikatory...... zbyt mało miejsca na wyjaśnienia, przeczytaj ze dwie ksią ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  30/04/2013

@Krzysztof Mrozowski: vel youngocośtam! Bóg dał ci role ateisty, a bez odebrania wzroku i słuchu duchowego nie można jej grać z gorliwością, samouwielbieniem i autentyzmem. Zasługujesz na Oscara ateizmu a będzie nim figurka R. Dawkinsa z tombaku.

  swistak  (www),  30/04/2013

@youngcontrarian: vel Krzysztof Mrozowski: Bóg dał ci role ateisty, a bez odebrania wzroku i słuchu duchowego nie można jej grać z gorliwością, samouwielbieniem i autentyzmem. Zasługujesz na Oscara ateizmu a będzie nim figurka R. Dawkinsa z tombaku.

@youngcontrarian: Nie sądzisz, że jeżeli stoi taka budowla, jak Bazylika Św. Piotra, stoi tyle stuleci i pewnie jeszcze trochę postoi, to ktoś musiał ją zaprojektować. Czy może powstała z przypadkowo na siebie upadających cegieł? Potem opady deszczu wraz z niesionymi przez siebie materiałami mineralnymi naniosły na tą budowlę pokłady, stanowiące obecnie tynki, a cieknąca przez dach woda z nieznane ...  wyświetl więcej

@swistak: Pochlebiasz mi, byłby to dla mnie wielki zaszczyt dostać cokolwiek Dawkinsa nawet może być z tombaku.

@Anna Dziedzik:

CYTUJE: "Oczywiste jest, że za informacją kryje się inteligencja, więc pytam: czyje inteligencja kryje się za kodem DNA?"

Nie czekajac na wyniki badan naukowych... chyba nie wypada mi nic innego jak przyznac Ci racje, ze dokonal tego jeden z 3500 zarejstrowanych przez religioznawcow i antropologow bytow nadprzyrodzonych... ktore Ty nazywasz "bogami" :-)

@youngcontrarian: amen

@youngcontrarian: Mieszkasz w N.Y., więc nie sprawi Ci kłopotu zdobycie książki Abrahama Joshuy Heschela pt. "Bóg szukający człowieka". Jeżeli będziesz miał czas i ochotę, polecam przeczytanie. Trzeba się "wsłuchać" w myśli, ale warto, bo są głębokie.

  ulmed,  30/04/2013

@Krzysztof Mrozowski:Ja się nie wypowiadam w imieniu Boga. Ja uznaję jego istnienie.
Mnie się nic nie uroiło, gen Boga ma każdy człowiek, czasem nie uruchamia się, ale to jest odwracalny proces. Zawsze może się coś zdarzyć w Twoim życiu, że gen zaskoczy. I staniesz po tej samej stronie co ja.
Ja już dawno przeczytałam 'Samolubny gen'. Poszukaj tam zdania - niestety cytuje z pamięci; ...  wyświetl więcej

@ulmed: Nie ma czegoś takiego jak gen Boga, jeżeli już to mem, widać nieuważnie czytasz książki. To samo dotyczy zdania o wyzerowaniu mutacji, Dawkins mówi o tym na zasadzie, że jest to niemożliwe w sytuacji kiedy ewolucja się odbywa, stwierdza również, że ewolucja nie mogłaby się dokonać gdyby odkryto szczątki królika w okresie poprzedzającym powstawanie ssaków.

@Anna Dziedzik:
No dobrze poszukam ... skoro on/oni nie moze/moga mnie znalezc ...

Tylko blagam Cie po raz kolejny uscislij ktory z 3500 zarejstrowanych przez religioznawcow i antropologow bytow nadprzyrodzonych masz na mysli.
Podkreslam, ze nie ironizuje... dla moich hinduskich (politeistrycznych) przyjaciol takie postawienie sprawy jest jak najbardziej sensowne.

  ulmed,  30/04/2013

@Krzysztof Mrozowski: The God Gene. How Faith Is Hardwired into our Genes (2004)

@youngcontrarian: Pytasz o Jego imię? Ma imion wiele: Pan, Jestem i najbardziej tajemnicze JHWH. " Jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus".

  ulmed,  01/05/2013

@Krzysztof Mrozowski: Podaje CI tytuł do przeczytania; @Krzysztof Mrozowski: The God Gene. How Faith Is Hardwired into our Genes (2004)
Jeśli idzie o dążenie do zerowania mutacji, to uważam, że jest to faktem. Interpretacja tego faktu może być różna.
Pan R.D. mówi, że ewolucja bez mutacji jest niemożliwa. I ja się z tym zdaniem zgadzam całkowicie.
Ewolucja jest po prostu niemożliwa. Mutacje są błędem i prowadzą do degeneracji gatunku.

@ulmed: Niestety nie znam na tyle angielskiego, by czytać w tym języku książki, sam tytuł tej publikacji mi nic nie mówi, tak jak napisałem wcześniej nie ma czegoś takiego jak gen boga, bo dr Dawkins już dawno by to opisał- co z resztą było by sprzeczne z teorią ewolucji, gdyż gen ten by świadczył o istnieniu czegoś co wymyślili ludzie. Tak jak już napisałem może istnieć tylko mem boga, a jaka to różnica to zapraszam do lektury Samolubny Gen lub jak wolisz w j. angielskim THE SELFISH GENE

  ryh,  30/04/2013

Ok. Kreacja jest faktem.Tylko co nam to daje? Czyż budowniczy,który pozostawia swoją budowlę samej sobie jest lepszy od zbiegu okoliczności/przypadku?Czy to że uznamy geniusz "Stwórcy" zmusza nas do jego uwielbienia? I czy rzeczywiście ów demiurg był genialny w swej nieomylności?Czyż nie przypomina matki, która zdrowego noworodka pozostawia w śmietniku? Wolę wierzyć w przypadek niż we wszechmogącego dewianta.

@ryh: Nie, nie pozostawił nas szmym sobie. Prowadzi nas przez te tysiąclecia naszego istnienia. Troszczy się o nas, obdarowuje nas wszystkim, co jest nam potrzebne i nieustannie zaprasza, byśmy chcieli z Nim być. Woła do nas :"Miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń" (Oz. 6,6). Od nas zależy, czy skorzystamy z zaproszenia, czy je odrzucimy; czy przyjmiemy prezent, czy odwrócim ...  wyświetl więcej

@Anna Dziedzik: Aniu znowu piszesz co innego niż jest w Starym Testamencie, fundamencie religii.

@Krzysztof Mrozowski: ??????????????????

  ryh,  30/04/2013

@Anna Dziedzik: "...........Nie, nie pozostawił nas szmym sobie. Prowadzi nas przez te tysiąclecia naszego istnienia. Troszczy się o nas, obdarowuje nas wszystkim, co jest nam potrzebne i nieustannie zaprasza, byśmy chcieli z Nim być. Woła do nas :"Miłości chcę, a nie ofiary, i poznania Boga, a nie całopaleń"....... "

Tak jak prowadził Hioba narażając go na cierpienie i mordując całą jego rodzinę tylko po to aby wygrać zakład ze swoim synem Szatanem?

@ryh: Szatan nie był synem, lecz stworzeniem, jak ja , czy Ty. A jeżeli chodzi o Hioba, to ulubiony temat wszystkich, którzy usiłują oskarżyć Boga o okrucieństwo, ale przykład chybiony. Jeżeli masz Pismo Święte, to przeczytaj, co Hiob powiedział do Boga pod koniec swoich cierpień: "Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Aleć to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mn ...  wyświetl więcej

  ryh,  30/04/2013

@Anna Dziedzik: Hioba1-6"Zdarzyło się pewnego dnia, gdy synowie Boży udawali się, by stanąć przed Panem, że i szatan też poszedł z nimi"
Prawo do oceny treści mitów dałem sobie sam.Hiob w swoim fanatyzmie nie wziął pod uwagę że jego najbliżsi mogli chcieć jeszcze żyć nie będąc obiektem boskich rozgrywek.

@Anna Dziedzik: Szczególną troskę okazał wszystkim pomordowanym, tylko dlatego, że przekroczyli jakieś prawo, zauważ, że prawie za każde przewinienie w S.T. jest kara śmierci. Aniu jako osoba wierząca, odpowiedz mi na pytanie jak się czuje spadkobierca morderstw tych wymyślonych w Biblii, jak i tych realnych dokonanych przez papieski kościół, dlaczego zawsze pomijacie tę kwestię, przecież nie może ...  wyświetl więcej

@Krzysztof Mrozowski: Muszę Cię zmartwić, Twoja diagnoza nie jest trafna. Nie ponoszę odpowiedzialności za spalenie Giordana Bruno, Husa, Hieronima, za płonące stosy inkwizycji, podobnie, jak nie ponoszę odpowiedzialności za mordowanie chrześcijan w pierwszych wiekach naszej ery. Nie jestem spadkobierczynią starożytnego, ani nowożytnego Rzymu. Nie zlokalizowałeś mnie poprawnie światopoglądowo. Moż ...  wyświetl więcej

@Anna Dziedzik: Nie wiem na jakiej podstawie oceniasz mnie jako osobę, która się martwi tym iż inna osoba okazała się prawa. Z twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie jesteś katoliczką, a najprawdopodobniej wyznawczynią kościoła srebrnego księżyca lub innego z tysięcy istniejących, albo Świadkiem Jehowy. Skoro odrzucasz dogmaty KK, to jesteś usprawiedliwiona i nie jesteś spadkobiercą ich zbrodniczej d ...  wyświetl więcej

@Krzysztof Mrozowski: Wiesz, jest to typowe dla ludzi, którzy znajdują upodobanie w oskarżaniu Boga. Wyrwałeś tekst z całej hostorii i mniemasz, że znalazłeś dowód. Jeżeli rzeczywiście masz dobrą wolę, to przeczytaj cały rozdział 16 z IV Mojż., a jest tam wyjaśnienie, dlaczego Pan unicestwił tych ludzi. Tak, tak, już słyszę krzyk humanisty:' ale dlaczego dzieci?' Bóg, gdy na górze Syjon przekazał ...  wyświetl więcej

@Anna Dziedzik: No cóż pozostaje mi tylko zakończyć naszą dyskusję, gdyż jeżeli uważasz, że można karać kogoś za nie jego winy, to nie dojdziemy do porozumienia. Nadal podpierasz się tylko pismami, które przedstawiają świat jednokierunkowo, znasz boga tylko z tych pism, w których pełno jest okrucieństw( i nie pisz mi, że jest to jednostkowe i wyrwane z kontekstu- bo biblia jest pełna tych wydarzeń ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  30/04/2013

@swistak: może określ personalnie kogo nazywasz głupcem, jeżeli masz odwagę cywilną.

  ryh,  30/04/2013

@swistak: Jakaż celna samokrytyka. A co to ta hasbara?

  swistak  (www),  30/04/2013

@Krzysztof Mrozowski: tych co zadaja takie pytania

  ryh,  30/04/2013

@ryh: No doczytałem. Masz uczylenie na żydów? PrzecieżJahwe to bóg żydowski, Jezus był żydem, apostolowie również, a i Konstantyn uchonorował ten naród łącząc swoją mitologię i żydowską tytułując ten zlepek Biblią.

@swistak: Zrozumiałem, że masz mnie na myśli, ok wiem jakim językiem z tobą rozmawiać.Spodziewam się, że wolałbyś aby nie zadawać takich pytań, bo to stawia twoje bóstwo w złym świetle. Generalnie żaden katolik jeszcze nie odpowiedział na te proste ludzkie pytania.

@ryh: To, że Jezus był Żydem, to prawda, że apostołowie byli Żydami, to też prawda, ale Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, bo Izrael ma swój początek od Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem. Prawdą również nie jest to, że Konstantyn "zlepił" Biblię. Kanon hebrajski często cytował Jezus, który żył 300 lat przed Konstantynem, a jeśli chodzi o Nowy Testament, to istnieją papirusy Chestera Beatty, czyli ...  wyświetl więcej

@swistak: Duskusja nie polega na "pokonywaniu", lecz na wymianie poglądów. Nie zamierzam również nikogo przekonywać, bo jest ktoś potężniejszy ode mnie i to Jego rola. Jedyne, co mogę zrobić, to być "głosem wołającym na pustkowiu". Pan Jezus z nikim nie walczył, z nikim "się nie kopał" i On winien być przykładem dla każdego, kto chce być Jego uczniem. Szanował każdego, także tych, którzy Go zgładz ...  wyświetl więcej

  ulmed,  01/05/2013

@Anna Dziedzik: Dziś oglądałam program (TRWAM), gdzie młodzież wypowiadała się o odwadze. Jesteś Aniu odważną dziewczyną. Stawić czoła atakom personalnym, atakom na Boga, w dzisiejszym świecie to jest odwaga.
Jeśli czyni to kobieta, to tym większy budzi mój szacunek.
Z wielką przyjemnością przeczytałam Twoje spokojne komentarze.
posyłam słoneczko, bo ten promyk od Pana Boga ni ...  wyświetl więcej

@Anna Dziedzik: >> To, że Jezus był Żydem, to prawda, że apostołowie byli Żydami, to też prawda, ale Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, bo Izrael ma swój początek od Jakuba, którego Bóg nazwał Izraelem. <<

Czy Egipcjanie, Kananejczycy, Fenicjanie i inni – żyli w czasach Abrahama i przed nim? Czy czasami nie mieli własnych bogów i nie od nich wywodzili swój początek?

>

...  wyświetl więcej

@Robert Molnar: Nie wszyscy Apostołowie spisali Ewangelie. Wielu ludzi uprawia radosną twórczość literacką, nie zawsze zgodną z prawdą. Tak jest teraz, tak było kiedyś. Powstawało wiele "Ewangelii" autorstwa różnych ludzi, często z wieków odległych od apostolskich, które tytułowano imionami Apostołów. Pewnie i dziś znaleźliby się chętni do spisania kolejnych, byleby uwiarygodnić głoszone przez sie ...  wyświetl więcej

@ulmed: Cieszę się, że podjęłaś temat, który mnie bardzo nurtuje i który zgłębiam, gdy tylko mam możliwość. Jeszcze 100 lat temu, ludzie ufający Słowu Bożemu mieli trudniej bronić swojej wiary. Od tamtej pory rozwój technologiczny umożliwia zajrzenie dalej i głębiej. Karol Darwin wprawdzie widział pod mikroskopem komórki, może nawet jakieś zarysy większych organelli komórkowych, ale z uwagi na ogr ...  wyświetl więcej

@Anna Dziedzik: Aniu piszesz :Im dalej czasowo bowiem od czasów apostolskich, tym większe zniekształcenia, tym więcej ludzkich nauk zamiast czystej Ewangelii. Dlatego stanowczo nie zgadzam się z twierdzeniem niektórych krytyków, że Kościół Katolicki zafałszował Pismo Święte. Czy zniekształcenia to czasami nie to samo co zafałszowania?
Nie wiemy kto napisał Ewangelie. Początkowo krążyły jako ...  wyświetl więcej

  ulmed,  02/05/2013

@Anna Dziedzik: Zauważam, że coraz więcej ludzi, naukowców nabiera odwagi do powiedzenia swojego zdania. To jest jaskółka.
Jak się poznaje meandry niesamowitej złożoności budowy i procesów zachodzących w komórce, to kreacja Boga jest jedyną odpowiedzią na ten nieogarniony kosmos w maleńkiej komórce.
"...Tobie ziemia, Tobie morze..."

  ryh,  06/05/2013

@Anna Dziedzik: Tak , masz rację. Konstantyn nie użył pędzla z klajstrem i nie pozlepiał w jedno powyrywanych z innych mitologi kartek. Masz również rację że historia jest nauczycielką życia.Jednak spełnia ona swoje zadanie tylko wtedy kiedy jej poznawanie nie polega na żonglowaniu datami, lecz na kontekstowej analizie wydarzeń historycznych.To Konstantyn doprowadził do mariażu chrześcijaństwa i p ...  wyświetl więcej

  ryh,  06/05/2013

@Robert Molnar: Dla wierzącego nie ma nic skomplikowanego.

@ryh: W czasach wczesnego chrześcijaństwa nie było "wyznań". Kościół Chrystusowy trwał w jedności i midlitwie. Masz rację, co do Tego, co zrobił Konstantyn Wielki, konsekwencją tego było wypaczenie wielu nauk pochodzącech od Chrystusa i Jego Apostołów. Aby "wcielić" pogan do kościoła chrześcijańskiego, przyjmowano do tegoż mnóstwo zwyczajów i obrzedów pogańskich, które do dzisisiaj funkcjonują, po ...  wyświetl więcej

  ryh,  06/05/2013

@Anna Dziedzik: Fantasmagorie prawisz Anno.>> Dlatego myślę ważne jest dotrzeć do nauk czysto Apostolskich, czyli tych, które utrwalili ludzie, którzy czerpali od samego Jezusa; oczyścić Chrześcijaństwo od różnych naleciałości i przywrócić mu pierwotnego ducha.<<. Musiałabyś odrzucić nauczanie Pawła, który w podejrzanych okolicznościach "skontaktował " się z Jezusem, i "zinternacjonali ...  wyświetl więcej

@ryh: Apostoł Paweł nie był uczniem Jezusa, gdy Ten żył na Ziemii, jednak po swoim nawróceniu przebywał wśród uczniów Jezusa, więc czerpał od bezpośrednich świadków wydarzeń. Jeżeli chodzi o Ewangelistów, to dwaj z nich byli bezpośrednimi uczniami Jezusa (Mateusz i Jan), a dwaj czerpali wiedzę od bezpośrednich uczniów ( Marek i Łukasz). Poza tym zawsze trzeba patrzeć na owoce. Dla Ciebie relacja P ...  wyświetl więcej

  ryh,  06/05/2013

@Anna Dziedzik:"... Pokaż mi człowieka, który odda życie za kłamstwo, które sam spreparuje?..."
http://www.okiem.pl/bog/sekty/(...)mat.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
"... Poza tym zawsze trzeba patrzeć na owoce...."- A o jakie owoce Tobie chodzi? Milion ...  wyświetl więcej

@ryh: Nie jest to winą Boga, ani Biblii. Źródłem podziałów nie jest Bóg, ale bardzo często ludzka pycha i przerośnięta ambicja. Nie martw się jednak, przyjdzie czas, że cała ludzkość spolaryzuje się na dwóch biegunach: ludzie żyjący z Bogiem (niestety niewielu, których Biblia w Księdze Apokalipsy nazywa "resztką") i wszyscy inni, którzy dołożą wszelkich starań, by tą resztkę zgładzić.

  swistak  (www),  30/04/2013
  ryh,  30/04/2013

@swistak: Katolickie bunga-bunga to krucjaty i stosy. Urwało się ale tęsknota pozostała. Co nie?

  swistak  (www),  30/04/2013
  swistak  (www),  30/04/2013
  ryh,  30/04/2013

@swistak: Aryjczycy od krematoriów nie byli ateistami. Inspirowali się działaniami inkwizycji, współpracowali z duchownymi wyznań chrześcijańskich w Niemczech.
Nie zaniżaj poziomu dyskusji swoimi prostackimi zwrotami

  swistak  (www),  30/04/2013

@ryh: W czasie wojny Hitler olał Watykan i założył własny Narodowy Kościół i sam mianował biskupów. Księży katolickich wymordował u siebie a potem na terenach okupowanych. Szantażował Piusa XII, że jak będzie krytykował Niemców to zacznie mordować niemieckich katolików.

  ryh,  30/04/2013

@swistak: oglądnij chociażby to: http://www.dailymotion.com/pl/(...)=x7dvgu

  mugol  (www),  30/04/2013

@ryh: chyba na klona youngcontrariana za małoś rozgarnięty

  ryh,  02/05/2013

@mugol: na klona pewnie tak.

@ryh:
Bardzo ciekawe materiały pod tym linkiem. Szczególnie podoba mi się ateistyczne hasło nazistów: "Gott mit uns".

Artykuł uznałem za ciekawy jako, swego rodzaju, grę intelektualną. Zawsze pozostaje pytanie - czy Bóg jest wytworem ewolucji, czy inteligentnym projektem.

  swistak  (www),  02/05/2013

@Leszek Małkowski: każdy sprawiedliwy ma okazję zadać mu osobiście to pytanie.

  ulmed,  02/05/2013

@swistak: Celna uwaga, i językiem układnym podana :))

@swistak: czyli wyznawcy zbrodniczego kościoła papieskiego nie będą mieli takiej szansy

Inteligentny projekt jest pomysłem (wymysłem) umysłu człowieka.
A ten zanurzony jest w przestrzeni, która stale się powiększa.
Nie jest żadnym problemem znaleźć się umysłem na krańcach Wszechświata
i wymyślać koncepcje co do jego pochodzenia. A to przecież może zrobić tylko Bóg
- być myślą wszędzie - tu i tam

Myśl ludzka nie ma ograniczenia w przestrzeni i w cza

...  wyświetl więcej

  ulmed,  02/05/2013

Niektórzy to nawet poza czubek swojego nosa nie są w stanie spojrzeć.
Możesz sobie myśleć, co chcesz, bo Bóg Ci dał taką możliwość. Bez Niego, ani Ciebie, ani Twoich genialnych myśli...

  ulmed,  07/05/2013

Jestem pod wrażeniem, 98 komentarzy! Ciekawe dlaczego taki temat budzi tyle emocji?

@ulmed: Odpowiedź jest bardzo prosta, bo ludzie nie godzą się na to by brednie ingerowały w ich życie, by wg tych bredni tworzono prawo, by wreszcie nie zmuszano nas do płacenia na utrzymanie głosicieli tychże bredni. WYZNAWCY BREDNI FINANSUJCIE SIĘ SAMI I ODPIEPRZCIE SIĘ OD TEGO BIEDNEGO KRAJU.

  ulmed,  08/05/2013

No comments.

@ulmed: Faktycznie nie można skomentować, jak mawiał KLASYK oczywistej oczywistości.

  ulmed,  09/05/2013

Jak brak argumentów to się krzyczy; "WYZNAWCY BREDNI FINANSUJCIE SIĘ SAMI I ODPIEPRZCIE SIĘ OD TEGO BIEDNEGO KRAJU."
Chyba czujesz bezsens tego Twojego komentarza. Może jeszcze krzykniesz, a tam biją Murzynów.

@ulmed: Jeżeli nie widzisz w moim krzyku argumentu, to faktycznie nie da rady z Tobą dyskutować. W takim razie odpowiedz mi; dlaczego chcesz abym płacił za twoje urojenia, dla czego chcesz aby z moich podatków były finansowane Twoje fanaberie, dlaczego nie powiesz, dobra- płacę za swojego boga (na marginesie co to za bóg co nie daje sobie rady z kasą i ciągle żąda więcej nawet od tych co w niego n ...  wyświetl więcej

  ulmed,  16/05/2013

"Analiza kodujących obszarów cząsteczki DNA wskazuje, ze jej symbole chemiczne mają określony układ, który pozwala im na przekazywanie szczególowych instrukcji lub informacji, bardzo podobnie jak litery w sensownym zdaniu lub cyfry w dwójkowym kodzie komputerowym. Bill Gates powiedział, że DNA jest jak program komputerowy, tylko że o wiele bardziej skomplikowany niż jakikolwiek, który potrafiliśmy ...  wyświetl więcej

  luli,  04/06/2013

Ulmed gratuluję artykułu i wiedzy. Trzeba mieć odrobinę pokory, żeby dostrzec, że nie jesteśmy najwyższą i jedyną inteligencją na świecie. Że wszystko co mamy dobrego "komuś" zawdzięczamy. Że można być wdzięcznym za życie. Ja głęboko wierzę nie tylko w istnienie inteligentnej Praprzyczyny, ale też w to, że ona ciągle interesuje się swoim dziełem. I jest to wiara bardzo mocno oparta na dowodach. I ...  wyświetl więcej

  ulmed,  05/06/2013

@luli: No właśnie, KTOŚ czegoś od nas oczekuje. :)))

PODPINAM SIĘ pod gratulacje do artu... ale
zwłaszcza gratki za prowadzenie dyskusji przez autorkę i
...niewpuszczanie się w "maliny"

  ulmed,  05/06/2013

@DONATello: Dzięki, ponieważ opór materii jest tak wielki to trzeba siły argumentów, by opozycjonistom utrudnić harce.
Staram się, choć mam świadomość syzyfowej...

@ulmed: Dzielna z Ciebie kobieta. Zgadzam sie z Twoim światopoglądem. Wszechświat powstał Świadomie. Nasze zmysły nie siegają opisu samego Stwórcy i jego Pomocników- jest dla nas Tajemnicą. Są naukowcy -0 liczący się w swiecie nauki, którzy nazwali Stwórcę Wielkim Programistą. Być może nauka - to nic innego jak cząstkowe czytanie tego Programu Stwórcy. DNA (kod genetyczny) to może być program "wym ...  wyświetl więcej

  ulmed,  31/07/2013

@freelancer: Artykuł, zaiste wspaniały, szkoda wielka, że to nie spod mojego pióra. Ja się zgadzam z autorem i dlatego tu go przedstawiłam.
Dziękuję w imieniu autora, zapewne się cieszy, że jeszcze ktoś przeczytał.Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska