Login lub e-mail Hasło   

"Wiara czyni wolnym"

Przesłanie z zaświatów od Marii Valtorty dla największych Eiobowych producentów i eksporterów miłości do bliźniego.
Wyświetlenia: 3.623 Zamieszczono 01/06/2013

“…(Bóg) powierzył Polsce przewodnią rolę, by zaprowadziła cywilizację do Nieba. Zaczniemy od siebie, potem UE i reszta świata.

Jak Bóg z nami to nieistotne kto przeciw!" 

Słowo “raj” (ang."paradise", "garden"/ germ. garten/ starosłow. gard > pol. "ogród" > ros. огород) jest pochodzenia staroirańskiego i oznacza zagrodę, wybieg dla zwierząt, otoczony płotem/murem/ogrodzeniem : “pairi-” - dookoła + “-diz " otaczać murem. Tak w starożytności określano pięknie zaprojektowane i wypielęgnowane królewskie parki/ogrody oraz menażerie z egzotycznymi zwierzętami. Termin pojawia się rownież w dziełach ateńskiego uczonego Ksenofona w 4. wieku przed Chrystusem i z grubsza oznacza ”rezerwat dla zwierząt”.

 

Kochani i wierni szermierze Chrystusa, od lat obserwuję Waszą służbę Bogu na łamach Eioby, którą powoli wyrywacie z krogulców Złego. Z chrześcijańskim podnieceniem czekam na Wasze przybycie do Królestwa Niebieskiego aby razem z Wami wiecznie chwalić Pana.

Wierzę w Wasze wniebowstąpienie albowiem nigdy nie splamiliście się przestępstwem samowolnego, nieautoryzowanego (przez Boga) myślenia.

Festung Eioba obok Frondy to ostatni bastion Chrześcijaństwa w polskiej cyberprzestrzeni… to nasz katolicki Stalingrad, nasze Termopile i Westerplatte.

Zapewniam Was, że tu w Niebie otrzymacie ode mnie jak najlepsze referencje. Całe Królestwo Niebieskie zaczytuje się “na śmierć” Waszymi eiobowymi wklejkami a zwłaszcza  proroczymi, pulsującymi miłością do bliźniego i erudycją komentarzami - intelektualnie obezwładniającymi naszych światopoglądowych wrogów. Wszyscy w Królestwie Pana podziwiamy Wasza wytrwałość w wierze pod lawiną absurdalnych ateistyczno-humanistycznych argumentów, wulgarnych obelg i upokorzeń.

Z dumą i z godnością nieście do końca swój krzyż siejąc ziarna wiary i nadzei.

Kochani, mimo iż niektórzy z Was zasmakowali już błogosławieństwa NDE pragnę w kilku słowach opisać Wam Królestwo Niebieskie.

Przede wszystkim jest to miejsce gdzie spełni się każde Wasze życzenie i zachcianka. Jest to miejsce wiecznej szczęśliwości i niekończących się pozytywnych emocji i energii... Spotkacie tu swoich zmarłych dziadków, rodziców a nawet osoby, z którymi relacje za życia na ziemskim padole nie układały się Wam najlepiej (np. z podłą ale pobożna teściową czy z po katolicku przez Was poślubionymi - obecnymi i byłymi mężami/żonami... i to nawet tymi, którzy nie dotrzymali Wam przysięgi małżeńskiej).

Ogrody Edenu pełne są egzotycznych zwierząt przyjaźnie usposobionych do siebie jak i do otaczających ich ludzi. Lwy-wegetarianie z iście anielską cierpliwością przeżuwają tu marchewkę a potulne jak baranki wilki spokojnie skubią trawę w otoczeniu owiec, danieli i innych jeleni. Oprócz jabłek - zakazanych w raju już od dłuższego czasu - znajdziecie tu wszystkie owoce.

 

Skromna replika Edeńskich ogrodów w Gdańsku

“Jeśli ktoś jest wierzący, to wie, że nawet w niebie jest hierarchia” -  prof. Krystyna Pawłowicz 

 

Marzeniem każdego nowoprzybyłego rezydenta Królestwa Niebieskiego jest dotarcie do wyżyn niebiańskich VIP-ow czyli tzw. “Siódmego Nieba” - czasami z angielska określanego słodkim mianem “Sugarcandy Hill”.

O ile wiem można tam spotkać anatomicznie kompletnego Lecha Kaczyńskiego, kardynała Glempa i oczywiście Karola Wojtyłę w stanie poprzedzającym jego zapaść na chorobę Pakinsona. Niebiańskie VIP-y odziane w przepyszne szaty, mieszkają w  wybudowanych przez aniołów pałacach ze złota i otoczeni są luksusem i drogocennymi klejnotami.

Powiem krótko, nawet najniższy (pierwszy poziom) Królestwa Niebieskiego jest 100 razy lepszy od najlepszego życia na ziemi.

 

Na rampie przed brama do Królestwa Niebieskiego ozdobiona wielkim napisem “WIARA CZYNI WOLNYM” Archanioł Gabriel jednym skinięciem ognistego miecza kieruje przybyłych codziennym transportem gości na prawo - do biura przepustek bądź tych, którzy Chrystusa nie przyjęli popycha na lewo - ku otchłaniom piekielnym.

Selekcja jest bezlitosna nie uznająca więzi rodzinnych, pozycji społecznej, rasy, wieku, orientacji politycznej, przynależności kibolsko-klubowej a nawet zajmowanego miejsca w Eiobowym rankingu autorów. Podstawą otrzymania przepustki nie jest nawet godziwe “życie za życia” ale dobrowolne przyjęcie wiary w Pana Naszego i Zbawiciela Jesusa Chrystusa przed opuszczeniem ziemskiego padołu.

 

Po sezonie jabłkowym w Edenie pozostało już tylko słodkie wspomnienie.

Dlatego radzę wam najeść się jabłek do syta zanim staniecie przed Bramą Piotrową.

 

Czasami po wspięciu się na nieowocujące Drzewo Poznania Dobra i Zła, zza unoszących się z pobliskich czeluści piekielnych kłębów dymu, w których żywcem palą się - oczerniający cywilizacyjne osiągnięcia polskiego i światowego Kościoła Katolickiego - eiobowi świeccy humaniści, wojujący ateiści, heretycy, bolszewicy, eurosyjoniści, żydomasoni, ekofaszyści, demokraci, liberałowie, darwiniści/ewolucjoniści, lewacy, feminiści i inni tęczowi zboczeńcy - ponoć można ujrzeć - nie pozbawioną cielesnych pokus - strefę raju okupowaną przez Muzułmanów.

Według niesprawdzonych informacji wypełniony jest on męczennikami, którym towarzyszą liczne czarnookie dziewice z wytatuowanym na piersi imieniem Allaha. Są wiecznie piękne i młode i posiadają unikalną zdolność bezabiegowego odnawiania swojego dziewictwa. Ponoć widziano muzułmanina, w towarzystwie 72 hurys.  W zależności od woli męczennika mogą one mu urodzić dzieci, osiągające pełną dojrzałość w ciągu godziny.

A tych, którzy uwierzyli i czynili dobro, wprowadzimy do Ogrodów; gdzie w dole płyną strumyki. Będą oni tam przebywać na wieki, nieśmiertelni. Będą tam mieli małżonki bez skazy.  I wprowadzimy ich do cienia cienistego. (Koran 4:57)

Ministerstwo Ewangelizacji i Walki z Konkurencyjnymi bogami i ich kultami poprzez działalność edukacyjną obnaża absurdalność i nie-naukowość podobnych roszczeń naszych - nadal teologicznie błądzących - młodszych abrahamistycznych braci siejących obyczajowy ferment wśród pobożnych, wielbiących ascezę Chrześcijan i ich pasterzy.

 Augusto Pinochet - obecnie Minister  Permanentnej Wojny z Szatanem a przed wniebowstąpieniem nagrodzony przez Jana Pawła II medalem za długoletnie pożycie małżeńskie - czuwa nad utrzymaniem porządku Bożego blokując i przechwytując wszelkie materiały wywrotowo-propagandowe przemycane na teren Raju przez upadłych aniołów bądź nie-chrześcijańską konkurencję.

 Wielki Chilijski generał i wierny syn Kościoła Katolickiego, regularnie grywa w golfa z Karolem Wojtyla i Ronaldem Reaganem na katolickich Polach Elizejskich.

Skorumpowani słowem szatana niektórzy rezydenci - nawet po dostąpieniu Łaski Bożej - podejmowali próby nielicznych i rzecz jasna nieudanych ucieczek z Raju, co traktowane jest jako przejaw schizofrenii. Nieszczęśnicy nie zdawali sobie sprawy, że opuszczenie strefy chrześcijańskiej Raju jest niemożliwe za sprawą cierniowych zasieków otaczających Królestwo Niebieskie. Reszty dokonuje religijne uzależnienie psychologiczne w praktyce przyjmujące formę syndromu sztokholmskiego i przede wszystkim 24 godzinny monitoring wszechobecnego Ducha Świętego śledzącego nasz każdy czyn, słowo i myśl.

Tych, którym nie pomogła rehabilitacja w zamkniętych, odosobnionych ośrodkach medycyny pastoralnej a zwłaszcza tych, którzy symulowali chorobę psychiczna spotyka surowa Kara Boska i wieczne potępienie.

Nie jest tajemnicą wiary fakt, że Karol Wojtyła wraz z najwybitniejszymi papieżami Janem XII, Benedyktem IX, Aleksandrem VI, Innocentym VIII, Juliuszem II, Piusami XII i XIII, Janem XXIII przygotowuje pokazowe procesy.

Na Sądzie Ostatecznym jako pierwszy stanie dezerter Ratzinger.  Następnym na ławie oskarżonych będzie sabotujący i niweczący ponad 2000-letni duchowy i… materialny dorobek Kościoła Powszechnego, otwarcie flirtujący z podszytą komunizmem "teologią wyzwolenia" łże-papież i tani populista - Bergoglio.

Obaj oskarżeni zostaną postawieni do dyspozycji Prokuratora kardynała Wyszyńskiego gdy tylko pojawią się u rajskich wrót przed obliczem Świętego Piotra.

“Under the spreading chestnut tree

I sold you and you sold me” - stara piosenka angielska


Chrześcijańskie Królestwo Niebieskie obok wymienionych wyżej kluczowych ministerstw posiada rozbudowaną i doskonale funkcjonującą administrację, w której najważniejsza rolę spełniają następujące resorty:

 • ·  Ministerstwo do Spraw Okazywania wiecznej Wdzięczności Trójcy Przenajświętszej i przestrzegania całodobowej adoracji       Świętej Panienki.
 • ·        Ministerstwo Niekwestionowania Prawd Objawionych
 • ·        Ministerstwo  Pokory i Ślepego Posłuszeństwa
 • ·        Ministerstwo Symbolicznych Gestów i Dobrego Wrażenia
 • ·        Ministerstwo Wiary na Słowo
 • ·        Ministerstwo Obietnic bez Pokrycia
 • ·        Ministerstwo  Trwałości Rodziny za wszelka cenę (nawet tych dysfunkcyjnych)  i Wartości Chrześcijańskich
 • ·        Ministerstwo Czystości Wiary, Myśli i Snów
 • ·        Ministerstwo Pokoju i Życia Wiecznego
 • ·        Ministerstwo Prawdy i Walki z Herezją (dawniej znane pod nazwą "Święta Inkwizycja")
 • ·        Ministerstwo Miłości do Bliźniego (tzn. wyłacznie osób tego samego wyznania)
 • ·        Ministerstwo Obfitości, Zaspokajania Pobożnych Życzeń i Potrzeb (oczywiście wyłącznie duchowych)

Pragnę nadmienić, że z racji faktu obsadzenia większości w/w stanowisk ministerialnych przez słynnych Polaków, językiem urzędowym w Królestwie Niebieskim jest język polski.

"...zmartwychwstańcy będą sądzeni na podstawie ich posłuszeństwa wobec nakazów objawionych w Nowym Testamencie." - Apokalipsa Św. Jana. 20:12   

Nadaniu przepustki do nieba towarzyszy publiczne wyznanie wiary i podpisanie listu lojalności o następującej treści:

"Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władze, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus". - 1 List do Tymoteusza 2:1-5  

Harmonogram zajęć w Raju jest bardzo napięty od wschodu słońca do zmierzchu... i często rozciąga się na porę nocną.

Po codziennym apelu porannym dobrowolni niewolnicy Chrystusa opuszczają swoje zagrody aby w szyku piątkowym, przy dźwiękach rajskiej orkiestry pod batutą Richarda Wagnera i pod nadzorem doświadczonych pasterzy radośnie wyruszyć na pierwszą modlitwę.

Modlitwy brewiarzowe są podstawowym miernikiem niebiańskiego czasu.

Na jeden niebiański dzień składają się następujące godziny kanoniczne:

 • ·        Wezwanie (Invitatorium) odmawiane na rozpoczęcie modlitwy liturgicznej. Wezwanie rozpoczyna się wersetami "Panie otwórz wargi moje / A usta moje będą głosić Twoją chwałę", po czym następuje rytmiczny psalm.
 • ·        Godzina Czytan (Matutinum) odmawiana dawniej łącznie z Laudes po Completorium a nawet nocą . Rozpoczyna ją werset "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu" a kończy porywający hymn: “Ciebie Boże chwalimy”
 • ·        Jutrznia (Laudes) odmawiana w okolicach wschodu słońca i rozpoczynająca się wersetem "Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu / Panie pospiesz ku ratunkowi memu", po czym następuje czytanie biblijne i prośba o uświęcenie dnia i pracy dla Boga. Ukoronowanie stanowi brawurowa “Modlitwa Pańska”.
 • ·        3 częściowa modlitwa dzienna (hymn, psalmodia, krótkie czytanie biblijne i oracja) :
 • ·        przedpołudniowa Tertia / tercja,
 • ·        południowa Sexta / zwana sekstą,
 • ·        popołudniowa Nona / zwana noną;
 • ·        Nieszpory (Vesperae) odmawiane wieczorem, kiedyś łącznie z Completorium, tradycyjnie o zachodzie słońca, zbudowane są podobnie jak Jutrznia. Psalmodia składa się z dwóch psalmów i pieśni z Nowego Testamentu, a w miejscu Benedictus jest Magnificat, czyli pieśń (kantyk) Maryi; po niej następują prośby ułożone na wzór modlitwy powszechnej,  szlagier wszechczasów “Ojcze nasz” i oracja;
 • ·       Kompleta (Completorium), odmawiana bezpośrednio przed snem (hymn, rachunek sumienia, psalmodia) krótkie czytanie biblijne, responsorium,  Nunc Dimittis - czyli pieśń (kantyk) Symeona, oracja, na koniec radosna antyfona do Matki Bożej). 

Części składowe Jutrzni odmawianej o wschodzie słońca:

 • ·       hymn wybierany w zależności od tygodnia psałterza, obchodu liturgicznego
 • ·       psalmodia złożona z psalmu porannego, kantyku starotestamentalnego i psalmu wielbiącego
 • ·       czytanie dowolne z Pisma Świętego
 • ·       responsorium
 • ·        pieśń Zachariasza (Benedictus)
 • ·        prośby o uświęcenia dnia i pracy dla Boga
 • ·        “Ojcze Nasz”
 • ·        modlitwa końcowa 

W wolnych chwilach dopuszczane są modlitwy fakultatywne o wstawiennictwo ulubionych świętych:

Litania do Wszystkich Świętych
Wariacje modlitewne do Świętego Józefa (Ojczyma Chrystusa)

 • ·         Litania do świętego Józefa
 •  ·        Nowenna do świętego Józefa
 •  ·        Pieśni ku czci świętego Józefa
 •  ·        Modlitwa ułożona przez papieza Piusa X
 •  ·        Modlitwa o łaskę czystości
 • ·         Modlitwa o dobrą Śmierć (dla tych, którzy jeszcze nie dostąpili tego zaszczytu)

 

Modlitwy do świętego Antoniego

 • ·        Litania do świętego Antoniego
 • ·        Nowenna do świętego Antoniego
 • ·        Pieśni ku czci świętego Antoniego

Modlitwy do świętego Franciszka

 • ·        Nowenna do świętego Franciszka
 • ·        Modlitwy i litanie do św. Franciszka
 • ·        Wspomnienie błogosławionej śmierci świętego Franciszka

Modlitwy do świętej Klary

 • ·        Nowenna do świętej Klary
 • ·        Modlitwy i Litanie do świętej Klary

Modlitwy do św. Andrzeja Boboli

 • ·        Modlitwy o wstawiennictwo i pomoc
 • ·        Modlitwy do św. Andrzeja Boboli
 • ·        Akt zawierzenia rodziny

Modlitwy do świętych: ElżbietyLudwika i Jana z Dukli
 

***

Ale życie wieczne w Raju nie sprowadza się li tylko do przywileju odprawiania modłów na cześć Pana ale również do codziennych obowiązkowych spowiedzi połaczonych z dobrowolną samokrytyką i manifestowaniem poczucia wstydu i winy przed własnym chrześcijańskim sumieniem i Bogiem.

Modlitwy urozmaicane są ćwiczeniami rytualno-kalanetycznymi o różnym stopniu intensywności. Bardziej aktywne i dynamiczne jak np. grupowe, nadzorowane przemarsze połączone z przenoszeniem drewnianych obiektów/desek z jednego miejsca na drugie. Są też czynności o charakterze bardziej statycznym jak np. przyjmowanie klasycznej kościelnej pozycji stojącej poprzez oddawanie poddańczych ukłonów połączone ze składaniem dłoni, wykonywanie pionowych i poziomych ruchów prawym przedramieniem, spożywanie pokarmu bezpośrednio z dłoni/kolan innych osób, przyjmowaniem pozycji klęczacej a nawet leżącej brzuszno-horyzontalnej.

Chętnym zapewnia się liczne kółka zainteresowań: obowiązkowy kurs gry na harfie, kurs lewitacji, mówienie językami, chodzenia po wodzie i bardzo popularny kurs zamiany wody w wino.

Co tydzień w przerwach między stadną religijną refleksją wszyscy rezydenci Królestwa Niebieskiego wyruszają (również w formacji piątkowej) na cotygodniową obowiązkowa projekcję “Pasji”  Mela Gibbsona dla urozmaicenia przeplatana odcinkami “Plebanii”.

Na otwartym niedawno przez Steva Jobsa niebiańskim portalu dziennikarstwa pastoralnego można wklejać wyłącznie artykuły mojego autorstwa bądź też tych napisanych przez Vassule Ryder i występować pod niegraniczoną ilością pseudonimów, oddając na siebie nieskończoną ilość głosów i rekomendacji (funkcja minusowania jest zdezaktywowana).

Ogrody Edenu wymagają stałej pielęgnacji tym bardziej, ze zbuntowani aniołowie regularnie spuszczają nań plagę stonki ziemniaczanej i innych szkodników.

Wszystkie Baranki Boże biorą masowy udział w comiesięcznych czynach społecznych na rzecz rozbudowy infrastruktury Królestwa celem przyjęcia kolejnych transportów osób zmartwychwstałych zwłaszcza po niecierpliwie oczekiwanym Armagedonie.

Sporą uwagę administracja Królestwa Niebieskiego udziela przygotowaniu ośrodków filtracyjnych/czyśćcowych, w których dokona się starannej lustracji kandydatów na otrzymanie dokumentu stałego pobytu (Niebiańskiej karty/Celestial Card). 

“Przyjdzie dzień w którym słońce zgaśnie.

A gwiazdy ze sklepienia niebieskiego spadać będą;

Góry zostaną uniesione w powietrze; […]
Zwierzęta drapieżne gromadami snuć się będą.
Otchłanie oceanu zleją się,
A dusze z swemi martwemi zwłokami połączą się.
Kiedy dziewicy pogrzebionej za życia
Zapytają, jaką, popełniła zbrodnię.
Wówczas otwartą, zostanie księga przedwieczna.

Gdy spadnie zasłona z nieba, zwiną, się jego sklepienia.”

Koran, At-Takwir, Sura 81

Jak widzicie życie pozagrobowe naprawdę istnieje!

Czyż mój list skierowany do Was nie jest tego niepodważalnym dowodem?

Czekam Was, Kochani!

Razem z Wami łączę się w modlitwie do Świętego Józefa (Ojczyma Chrystusa) o szybką i dobrą śmierć dla Was. Przybywajcie Eiobowi bracia i siostry w Chrystusie, czym prędzej. Jak mawia Wielki Jan Paweł II : "Nie lękajcie się (śmierci).

Przywitajcie ją z radością i nadzieją! Śmierć z Chrystusem w sercu to wielki zaszczyt i prawdziwe wyzwolenie!

Pragnęłabym zakończyć swoje przesłanie do Was pełnymi optymizmu i wiary słowami: "I AM ON MY WAY TO HEAVEN"  ...wypisanymi na ścianach kostnicy, gdzie deponuje się zwłoki dostarczane z tzw. "domu dla umierających" (nie mylić z hospicjum) w Kalkucie założonym przez Panią Agnes Gonxha Bojaxiu zwaną również Matką Teresą (obecnie pełni ona odpowiedzialną funkcję Ministra Symbolicznych Gestów i Dobrego Wrażenia). 

Z eschatologicznym pozdrowieniem,

Memento mori…

Maria Valtorta

 

***

 

EPILOG NAPISANY RĘKĄ SZATANA

"@zakrawarski: Pewnie jesteś wykapanym aryjczykiem i ateistą z izraelskim paszportem, a czasem youngotarianem, hameczką 128 albo ryhem!”

"Szymonie! Masz psychiczny kompleks wiecznej dziewicy o której piszesz w każdym arcie. Jesteś teolog czy ginekolog?"

“Oj jesteś Szymonie łatwowiernym głupkiem!”

 "@Szymon Bachir: Bóg Honor Ojczyzna a u Tatara tylko dupa blada i gorzała"

"Tele goń się, Wachowska!”

"@Szymon Bachir: jesteś niesmaczny jak nieświeży Tatar ozdobiony zbukiem!" 

"@Krzysztof Mrozowski: yuongocośtam bluźnisz jak byś ze świniami wpiepszał koszerne odchody rabinów!"

"@jotko49: jak się podnieciłeś, to użyj zielonego banana i wazeliny, bo żółty za miękki! "

"@Krzysztof Mrozowski: a jednak zostałeś oświecony, pewnie gromnicą od tyłu?"

"@youngcontrarian: czy twoja żona pokazałaby cycki na paradzie? Czy wszystkie klony to jej męski harem?"

"@andrzejs: może żona na paradzie pokazała cycki a prof. Pawłowicz się nie spodobały?"

 "@ryh: Ateista to satanista wojujący z Bogiem. Innych nie znam i nie spotkałem…”

 "@youngcontrarian: Córka autora pewnie zagra prostytutkę dla pedofili (…) Przecież może dostać Oskara albo jego złoty nocnik”
"@youngcontrarian: Alfonsie ! Nie poprawiaj tylko usuń z polskiej strony i przenieś na portal znajomych w Usraelu” .

“@Skalny Kwiat: Skalne Badziewie zawsze tam gdzie rechot i podłość anonimowych chamów ubliżajacych Polakom.”

"youngcostam! Czy to nie badziewie robić z własnej matki odlew pisuaru. Może to życzenie ojca by sikać jej w usta i po oczach jak wejdzie do łazienki uwalony”. 

“Дмитрий Кузьмин! U ciebie też takie pisuary z wizerunkiem twojej matuszki?” 

"@youngcontrarian: Twoja córka będzie mogła utrzymac ojca. Będzie zapotrzebowanie na koszerne profesjonalistki. Czyli skurwi się sporo nie-gojek.” 

"@Łukasz Grysiak: a kiedyś dałeś mi punkt! Moje arty spadają z tapety, a hasbara chichocze jak hieny! 

"@Hamilton Starszy: już zaczynam! Hamiltonie! Jesteś jak kupa gnoju wywiezioną na pole PGRu..."

 *

“-Przeżyłem NDE, wiem, że jest w życie wieczne, kocham Trójcę i Maryję, ale nie pomogę Bogu leżąc na kanapie z pilotem w ręku.

-Wybacz (…), ale nas raczej nie interesuje co Ty trzymasz w ręku leżąc na kanapie...

-youngcośtam! Czytaj ze zrozumieniem. Nie leżę i nie trzymam. Wasze brudne dusze piorę i wyżymam.”

***

W artykule wykorzystałem materiały graficzne i fotograficzne z zasobów “Google Images”.

Podobne artykuły


17
komentarze: 50 | wyświetlenia: 1581
17
komentarze: 71 | wyświetlenia: 1198
16
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1006
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 837
14
komentarze: 32 | wyświetlenia: 946
13
komentarze: 16 | wyświetlenia: 878
13
komentarze: 4 | wyświetlenia: 924
12
komentarze: 53 | wyświetlenia: 540
12
komentarze: 0 | wyświetlenia: 869
12
komentarze: 8 | wyświetlenia: 756
12
komentarze: 30 | wyświetlenia: 759
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  Robert M.,  01/06/2013

Świstak, Mugol i Mojra stają przed bramą niebios. Święty Piotr wita ich słowami:
- Możecie dostać się do nieba, jeśli odpowiecie na jedno proste pytanie religijne. Pytanie brzmi: co to jest Wielkanoc?
Pierwsza odpowiada Mojra:
- Wielkanoc to takie święto, kiedy odwiedzamy groby naszych bliskich...
- Źle! Odpowiada Święty Piotr. Nie przestąpisz bram królestwa niebieskieg ...  wyświetl więcej

  mojra  (www),  01/06/2013

@Robert Molnar: Plus dodatni ode mnie za świetną anegdotę.

  ryh,  03/06/2013

@mojra: Im więcej ludzi sięgnie po Marię Valtorte tym więcej będzie takich artów.

Gratuluję i kłaniam się w pas,świetne ujęta satyra o prawdzie watykańskiej, pozdrawiam

  mojra  (www),  01/06/2013
  ryh,  03/06/2013

@mojra: Czy "dupa Tatara" to Twoja nowa mantra mojro?

  Elba,  01/06/2013

Wiara czyni wolnym. Zastanawiam się od czego wolnym...? Od myślenia...?
W teologi jest tak dział -Teologia spekulatywna ... Tam uczą, jak uprawiać żonglerkę słowną i posługiwania się unikami typu: to jest literalne, a to jest metafora lub hiperbola... Wszystko, co ci nie pasuje, automatycznie ci wytłumaczą i nie ważne że potrafisz to błyskawicznie odtłumaczyć...
Sam Jezus nie był pop ...  wyświetl więcej

  mojra  (www),  01/06/2013
  ryh,  03/06/2013

@mojra: Oj wydłuża Ci się, mojro, ta lista reakcjonistów, wydłuża.

  ryh,  03/06/2013

@Elba: "...Wiara czyni wolnym. Zastanawiam się od czego wolnym...? Od myślenia...?..."
No raczej. Po co masz myśleć nad jakimś zagadnieniem skoro wierzysz że jest tak jak przedstawili Ci to inni. Tym bardziej że myślenie bywa bolesne , a przynajmniej trudne. Obierasz sobie autorytet i mechanicznie powtarzasz jego tezy. I masz święty spokój. A że czasami coś Ci nie pasuje.....od tego jest au ...  wyświetl więcej

  nse,  06/06/2013

@Elba: dodam tylko ..., wiara ... jak i czym ukształtowana ?? ... dokąd wiodąca( jakie owoce przynosi ) ??
Wiara w Jezusa czyli wiara w rycerza na białym rumaku który wyzwoli tylko za to że ktoś wiernie i bezczynnie czeka, czy wiara w Jego nauki i poszukiwanie zrozumienia tych nauk tak by móc je stosować w swoim życiu na chwałę Bożą ??

  Areva,  01/06/2013

Ja po religiach/wibrach do którego byłam zmuszona-teraz od jakiegoś mam po nich cierpię na syndrom stresu pourazowego (odmiana DESNOS).

  mojra  (www),  01/06/2013
  Areva,  01/06/2013

@mojra: po objawieniach to mi się syndrom się pogłębiał. Bez urazy Vassula piękne poematy pisze ale ja ogólnie objawień-schizow unikam dla swojego zachowania zrównoważonego zdrowia psychicznego;)
pozdrawiam.

@Areva:
Pamietam takie powiedzenie z mojego pobytu na Balkanach w latach 90-ych:
"Jezeli slyszysz ludzi wzywajacych boga - szukaj najblizszegho schronu..."

  ryh,  03/06/2013

@mojra: Wg zasady klin- klinem mojra zaleca stosowanie wersji stres zwalczaj stresem.

@youngcontrarian:
Artykuły masz super! Jesteś wielki! Pozdrawiam ;---))

@haneczka0129:
Haneczko, rumienie sie na calego...
Co "Eiobowa Trojca" sobie pomysli...?
Obawiam sie, ze znow opluje Cie (i mnie) "miloscia do blizniego"....
Sciskam serdecznie...

  mojra  (www),  01/06/2013
  ryh,  03/06/2013

@mojra: Zapomniałaś dodać " dupa Tatara".

  Areva,  01/06/2013

Nie pamiętam żeby św Faustyna, Mojżesz i inni biblijni bohaterowie mieli udział ,,podróże w czasie" i widzenie oczami Jezusa. Gdyby ktoś zdołał popatrzeć oczami Jezusa-taki nie pisał nieżyciowych głupot i nieżyciowych przykładów (autokatowanie, siedzenie na skupie, zamurowywanie się) jako poradnik życia.

Skomentuję satyrę dowcipem:

Polak, Rusek i Niemiec poszli na chwilę do nieba.
Powiedziano im tam, że mają iść do spowiedzi.
Ten kto będzie miał NAJMNIEJ grzechów to dostanie NAJLEPSZY pojazd, natomiast ten kto będzie miał NAJWIĘCEJ grzechów dostanie NAJGORSZY pojazd.
Więc Niemiec idzie do spowiedzi- 5 grzechów - dostał mercedesa...
Rusek idzie do spowiedzi - 10

...  wyświetl więcej

  wookasz,  02/06/2013

Zabawne i ciekawie sformułowane. Gratuluję talentu do pisania.
Religia to często przyzwyczajenie, panaceum na lęk przed śmiercią i wiele innych sposobów łechtania ego.
Człowiek z takim pakietem żyje i umiera przepełniony sensem i wolny od niepokojów. Sam dokonał wyboru i wybrał sobie taką drogę. Trzeba to uszanować i zostawić go w spokoju.

Jakoś nie widzę celu wytrwałych "kru

...  wyświetl więcej

  jotko49,  02/06/2013

@wookasz: Te wszelkie przepychanki w tematach religijnych, wywołują nieraz smutek, nieraz rozbawienie gdyby po czasie nie okazało się że przynoszą skutek odwrotny od zamierzonego, pomijając niesmak, wrogość i szkody miast pożytku.
Wiele tu poprawiaczy świata na siłę, namolnych i upierdliwych niepomiernie więcej od niektórych sekciarzy.
Przypominają interwencję "majstra" po którego dr ...  wyświetl więcej

@wookasz:
Drogi Wookaszu, witaj na Eiobie. Dziekuje za zainteresowanie moim tekstem i zachecajacy komentarz.
O moim swiatopogladowym credo dowiesz sie z mojego profilu i moich "artykulow-manifestow":
http://eiba.pl/z
a zwlaszcza: ...  wyświetl więcej

@wookasz:
Mam spore problemy z pelna akceptacja ponizszego stwierdzenia:

"Religia to często przyzwyczajenie, panaceum na lęk przed śmiercią i wiele innych sposobów łechtania ego.
Człowiek z takim pakietem żyje i umiera przepełniony sensem i wolny od niepokojów. Sam dokonał wyboru i wybrał sobie taką drogę. Trzeba to uszanować i zostawić go w spokoju."

Niech za moja od

...  wyświetl więcej

  ryh,  03/06/2013

@wookasz: "...Najczęściej przeciwnicy religii wiedzą o nich więcej niż ich zagorzali wyznawcy..."
Zagorzali wyznawcy powinni być wdzięczni przeciwnikom. Nikt nie jest tak skuteczny w poszukiwaniu Twojego słabego puntu jak przeciwnik.

  ryh,  03/06/2013

@jotko49: "....Wiele tu poprawiaczy świata na siłę, namolnych i upierdliwych niepomiernie więcej od niektórych sekciarzy.
Przypominają interwencję "majstra" po którego drobnych poprawkach w miarę sprawnym domu, chałupa nadaje się już tylko do wyburzenia....'
Być może dzięki tym kiepskim majstrom z przeszłości chałupa jeszcze stoi. Życie nie składa się tylko z układania lekkich rymowanek.

  jotko49,  03/06/2013

@ryh: Czyż aż tak trudno dostrzec jaka tematyka dominuje na tym portalu.
Bazuje ona na przeklejkach pewnej grupy, wciskającej na siłę poglądy z jednotematycznych stron informacyjnych. Wywołując tym samym jałowe polemiki przeplatane Onetową kulturą wypowiedzi, pełną pogardy i nienawiści. Odpycha to wszystko od zaglądania na ten portal, bowiem całodzienne rekolekcje z dyżurnymi prelegentami/t ...  wyświetl więcej

  wookasz,  03/06/2013

@ryh: Tu tkwi haczyk. Przeciwników i zwolenników religii często łączy nieumiejętność obserwacji. Ateista zgłębiając religię skupia się na szukaniu jej słabych punktów i znajdzie tylko je. Zwolennik nie próbuje jej samodzielnie poznać i posługuje się gotowymi interpretacjami. Taka powierzchowność przynosi więcej strat niż pożytku.
Nie można nauczyć się niczego nowego przyjmując z góry założo ...  wyświetl więcej

  ryh,  03/06/2013

@jotko49: Ależ nie żywię do Ciebie żadnej urazy. W swoim wystąpieniu chciałem jedynie zaznaczyć iż wymiana myśli jest konieczna bo to gwarantuje nasz rozwój. Rozumiem Twoją niechęć do publicznego roztrząsania tematów, które w "normalnych" społeczeństwach są raczej uważane za osobiste, a nawet intymne. Ludzie powinni przekazywać sobie pozytywną energię, która niewątpliwie zawarta jest w Twoich "lek ...  wyświetl więcej

  ryh,  03/06/2013

@wookasz: " Tu tkwi haczyk. Przeciwników i zwolenników religii często łączy nieumiejętność obserwacji..."
Haczyk raczej tkwi w tym, iż wydaj nam się iż nasze obserwacje są najgłębsze, a przez to najlepsze i wyciągnięte z nich wnioski są najtrafniejsze. Każda krytyczna uwaga lub pytanie , które przekaże nam inna osoba traktowana jest jako atak ad personam.Z religiami jest taki kłopot, że wmó ...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  05/06/2013

@youngcontrarian: Ale nie wydaje Ci się, że wyśmiewając religię zachowujesz sie dokładnie w ten sam sposób, co ci, którzy nawracają innych na siłę? To ten sam kierunek, jedynie zwrot inny.
Znam wiele osób wierzących, którzy mimo wszystko potrafią myśleć trzeźwo i racjonalnie. Wiara jest dla nich tylko czymś w rodzaju poduszki, zepchnięta do podświadomości, żeby uwolnić się od lęków i trzyma ...  wyświetl więcej

@Rotek:

Drogi Rotku, witaj na Eiobie.
Dziekuje za zainteresowanie moim tekstem i godny uwagi komentarz.

O moim swiatopogladowym credo dowiesz sie z mojego profilu i moich bardzie powaznych tekstow a wlasciwie "artykulow-manifestow": http://eiba.pl/z a zwlaszcza: http://eiba.pl/3
Swoimi - utrzymanymi w konwe

...  wyświetl więcej

  ryh,  05/06/2013

@Rotek: Gdyby religia katolicka, w naszym kraju, zajmowała należną jej pozycję i miejsce tzn. w miejscach kultu religijnego to miałbyś, Rotku, całkowitą rację.Niestety, a zdajesz sobie z tego sprawę i Ty, po zmianie systemu kościół katolicki poczuł się jak monopolista- kombatant, któremu naród powinien wyrazić wdzięczność za przywrócenie niepodległości, zawłaszczając sobie część przestrzeni public ...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  06/06/2013

@youngcontrarian: Nie jestem nowy na eiobie ;) zabrałem tylko pierwszy raz głos w dyskusjach religijnych, bo mnie już męczą. Pobieżnie zapoznałem sie właśnie z Twoimi poglądami i motywami. Rozumiem, że chcesz nieść kaganiec oświaty i wyplenić przekonania, które ograniczają szersze horyzonty myślowe. Dlatego też w moim poprzednim komentarzu zadałem kilka pytań, na które niestety mi nie odpowiedział ...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  06/06/2013

@ryh: Nie znoszę, zarówno sytuacji, gdy któs próbuje nawrócić drugą osobę, jak i sytuacji w której ktoś próbuje odebrać wiarę. Co do kościoła, to w takiej formie w jakiej obecnie istnieje nie ma on racji bytu jak dla mnie. Ale co to ma do rzeczy?

@Rotek: podpinam się pod ten post bo lepiej bym swego stanowiska w słowa nie potrafił ująć!
W tej religijnej wojnie eiobowej już nie chodzi chyba o dyskusję tylko emocjonalną strzelankę na oślep w stronę barykady przeciwnika

@Rotek:
"Dyskusja o tym co jest dobre, co jest piękne, wzniosłe, czyste i prawdziwe nie powinna się nigdy skończyć. Dlaczego chcę tej dyskusji, ponieważ jest to jedyna dyskusja, którą warto prowadzić. I chciałbym Was przekonać abyście przyjrzeli się ludziom, którzy mówią wam, że jesteście martwi dopóki nie będziecie wierzyć tak jak oni wierzą. I powiedza wam, że możecie żyć tylko poprzez za ...  wyświetl więcej

  ryh,  07/06/2013

@Rotek: Ale do jakiej rzeczy?

  ryh,  07/06/2013

@DONATello: Jeżeli denerwują Cię dyskusje o podłożu religijnym to czytaj sobie poezje. Nikt tu nikogo do niczego nie zmusza.

@ryh: Jego nie denerwują dyskusje, tylko dokładanie sobie prawych sierpowych ;) A swoją drogą, zawsze się zastanawiałam, dlaczego sprawy wiary wzbudzają takie niezdrowe emocje u ludzi, dających się wkręcać w demagogię wyznaniową, bo kto je podsyca i w czyim interesie leżą wojny religijne na micro i makro skale, to wiemy od dawna...
A poezję warto czytać, choćby po to, by doświadczyć ukojenia nerwów w krainie łagodności...

  ryh,  07/06/2013

"...Jego nie denerwują dyskusje, tylko dokładanie sobie prawych sierpowych ;)...."
Poniekąd na tym polega dyskusja. Jeżeli ktoś nie jet odporny na argumenty adwersarza nie powinien włączać się do dyskusji.

"...A swoją drogą, zawsze się zastanawiałam, dlaczego sprawy wiary wzbudzają takie niezdrowe emocje u ludzi,..."
Ludzie po prostu boją się upadku swoich autorytetów, a co z

...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  07/06/2013

@youngcontrarian: Odnośnie cytatu Christophera Hitchensa: ja tam czułem się szcęśliwszy, gdy wierzyłem. A dyskusji o religii nie uważam za dyskusję o tym co dobre, wzoniosłe itp., ale za przepychankę ludzi, którzy mówią drugiemu jak ma żyć i jakie sposoby na szczęście są jedynie słuszne.
CYTUJĘ: 1998 „The Pew Survey statistics:
The 4% of the general US population that identify as non ...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  07/06/2013

@ryh: " Ale do jakiej rzeczy? " Odnośnie kwestii wiary, a nie kwestii kościoła. To dwie różne rzeczy.
"Jeżeli ktoś nie jet odporny na argumenty adwersarza nie powinien włączać się do dyskusji. " Przemyślałeś to? Nie wiem, może ja źle zrozumiałem, ale jeżeli ktoś jest odporny na argumenty to po co w ogóle z kimś takim gadać? Ja jak słyszę argument to staram się nad nim zastanowić, przeanaliz ...  wyświetl więcej

  ryh,  07/06/2013

@Rotek:>> "Jeżeli ktoś nie jet odporny na argumenty adwersarza nie powinien włączać się do dyskusji. " Przemyślałeś to? Nie wiem, może ja źle zrozumiałem, ale jeżeli ktoś jest odporny na argumenty to po co w ogóle z kimś takim gadać? Ja jak słyszę argument to staram się nad nim zastanowić, przeanalizować go i wyciągnąc wnioski. Nie odbić.<<
Tak, Rotku, źle zrozumiałeś. Trzeba ro ...  wyświetl więcej

@Rotek:

"Każda religia jest pełna przemocy, nielogiczna, nietolerancyjna, nierozerwalnie złączona z takimi pojęciami jak rasizm, ustrój plemienny czy bigoteria; zakorzeniona w ignorancji i wrogo nastawiona do wszelkich prób poznawczych, pogardliwa wobec kobiet i narzucana dzieciom."
Christopher Hitchens

“Tylko wiara w Jezusa prowadzi do wiecznego zbawienia. Wszystkie inne re

...  wyświetl więcej

  Rotek  (www),  08/06/2013

@youngcontrarian: "Niewlasciwie mnie zrozumiales... Ja jedynie zachecam do DYSATANSOWANIA SIE od wierzen w byty nadprzyrodzone (w bostwa/bogowie/boginie) zrodzonych w epoce bronzu i narracji z nimi zwiazanych... bedacych zreszta plagiatem religii przed-chrzescijanskich." Dla mnie wychodzi na to samo, to jest odżeganie od wiary, tylko inaczej ujęte w słowa.

"Każda religia jest pełna przemoc

...  wyświetl więcej

@Rotek:
CYT: "Dla mnie wychodzi na to samo, to jest odżeganie od wiary, tylko inaczej ujęte w słowa."

Aby sie od czegos "odzegnac" wczesniej trzeba sie do tego "dozegnac"...

CYT; "
Czy Twoje obserwacje faktycznie pokrywają się z tym co stwierdził Christopher Hitchens w podanym cytacie?"

W mojej pracy w regionach objetych konfliktami (od Bosni do Bliskiego Wsch

...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  03/06/2013
  ryh,  03/06/2013

@swistak:"...Ponieważ nie użył przemocy w oczach Boga został zwycięzcą!..."
Jak to nie używał przemocy? Przecież rozgonił kupców w świątyni i zezwolił apostołom na noszenie broni. Ususzył także nieposłuszne drzewko figowe. ]:-)
O jakim zwycięstwie mówisz? Głównym zadaniem mesjasza miało być założenie królestwa bożego na Ziemi, a nie dawanie kolejnych obietnic. A na tym zakończyła się misja Jezusa. A Szatan nadal ma się dobrze....a nawet lepiej.

W wyobraźni katolickiej nie piekło jest dla mnie świadectwem największego okrucieństwa, ale niebo - szczęśliwi zbawieni, których błogości nie może poruszyć los potępionych. Leszek Kołakowski
Jeżeli chodzi o naszą eiobową "trójcę"to zaprzestałem odpowiadać na inwektywy, odpowiadać będę tylko na merytoryczne posty ( choć zapewne to nie przyniesie skutku )

@Krzysztof Mrozowski:
Krzysku, jestem wielkim fanem Kolakowskiego - zreszta dosc dobrze znanego przez elity intelektualne na Zachodzie.
Dzieki za cytat, ktorego - ze wstydem sie przyzneje - nie znalem....
Pozdrawiam serdecznie i wracam do ogladania tenisa (meskiego:-)...

  swistak  (www),  03/06/2013

@youngcontrarian:Człowiek niewierzący to ofiara kłamstwa Szatana, władcy świata ziemskiego, któremu spokój zakłócił Jezus. Bóg wcielony w człowieka przekonał się na własne oczy, że zwykły dobry człowiek jest bezsilny wobec systemu samogrającego na potępienie każdej duszy. Jedyną osobą bez grzechu była Maryja a potem urodzony przez Nią Jezus. Jezus jako człowiek nie miał szans, by pokonać system, b ...  wyświetl więcej

@swistak:

Oczywiscie mowiac o osobach "niewierzacych" masz na mysli "osoby niewierzace w zjawiska i byty nadprzyrodzone". Lubie precyzje i klarownosc okreslen.

P.S.
Kierowany miloscia do blizniego "wyzerowalem" Cie albowiem miales minusa....

@swistak: A skąd ty to wszystko wiesz i na czym opierasz pewność, że to co piszesz jest prawdą.

@Krzysztof Mrozowski:
Krzysku... Tobie jeszcze nie opadaja rece? Podziwiam Twoja anielska... sorry... diabelska cierpliwosc... :-)

óżnica pomiędzy filozofią i teologią.

Przypuścmy, że celem eksperymentu wprawadzimy do całkowicie zaciemnionego pomieszczenia filozofa i teologa i to na dodatek z zawiązanymi oczami i poprosimy ich o znalezienie w nim czarnego kota. Filozof nie d

...  wyświetl więcej

@youngcontrarian:
Czytalem, a niektore odcinki kilkakrotnie i przyznaje, ze za kazdym razem garbacialem coraz bardziej.
Przygnebiajaca zawartosc to opis obowiazkow obciazajacych mieszkanca raju.
Pomyslalem ...ora et labora...to czynnosci, ktore zawleczono do raju z ziemi!!
Tam do kata ! Co robic ?? (to rajowanie to ciezka charowka)
Pomyslalem i realizuje ......de ...  wyświetl więcej

@zakrawarski:

:-)
Objawien swiadkow zycia wiecznego znalazlem w internecie mnostwo...
Gorzej jest z swiadkami z piekla... jak dotychczas najwidoczniej nikt nie przezyl tak wysokich temperatur... i niesamowitego stezenia siarkowodoru...

Moze jeden z Eiobowych eksporterow milosci do blizniego otarl sie o pieklo podczas jednego ze swych transcendentnych odlotow okreslanych przez psychiatrow jako NDE...i podzieli sie z nami tymi doswiadczeniami.

  swistak  (www),  04/06/2013

@youngcontrarian:Człowiek niewierzący w prawdę o Bogu, objawiona przez Jego Syna Jezusa i Mesjasza, to ofiara kłamstwa Szatana, władcy świata ziemskiego, któremu spokój zakłócił Jezus. Bóg wcielony w człowieka przekonał się na własne oczy, że zwykły dobry człowiek jest bezsilny wobec systemu samogrającego na potępienie każdej duszy. Jedyną osobą bez grzechu była Maryja a potem urodzony przez Nią J ...  wyświetl więcej

@swistak: Po raz drugi pytam, skąd ty to wiesz.

  Areva,  06/06/2013

do @Krzysztof Mrozowski:

z objawień marji valtorty, kiedy miała silna gorączkę

@Krzysztof Mrozowski:
@swistak: Po raz drugi pytam, skąd ty to wiesz.
__________________________________________________

Krzysztof, mieszkam od wielu lat w Szwecji. Zona Szwedka, dwoch synow o pochodzeniu Polak/Szwed
Wymieniam to, aby Ci uzmyslowic, ze znam wielu Szwedow.
Jaden z nich, Jan Andersson byl w kontygencie UN (a po polsku Narodow Zjednoczonych ?

...  wyświetl więcej

@zakrawarski: Masz rację, bez sensu jest polemika z kimś kto jest "zamknięty", pozdro

  ryh,  08/06/2013

@zakrawarski: Ciekawa koncepcja.]:-)

  epegeiro,  06/06/2013

A Pan Buczek jak milczał ta milczy dalej! Czego właściwie można się spodziewać po bogu którego nie ma? Wszyscy orędownicy utopijnych wizji raju i Boga to z reguły frustraci i tchórze! Niepotrzebnie niektórzy nakręcają ich fanatyzm próbując z nimi polemizować...

  ryh,  08/06/2013

@epegeiro: Brak polemiki może być odebrany jako milcząca akceptacja.

  epegeiro,  10/06/2013

@ryh: Tak to prawda działa to w dwie strony.

  adam4,  06/06/2013

“Jeśli ktoś jest wierzący, to wie, że nawet w niebie jest hierarchia” - prof. Krystyna Pawłowicz

Jest zwana drabiną Jakubową, jej najnizszy szczebel mozliwy do osiągniecia jest mozliwy na ziemi tylko dla nielicznych

@adam4:
Adamie, dziekuje za uzupelnienie... zawsze mi sie mylila "drabina Jakubowa" z "madejowym lozem"

@youngcontrarian: Hehe...

@Skalny Kwiat:
Skalny kwiatuszku uwazaj z Twoim he-he, aby Cie jakis "niecny" turysta nie "zerwal" !!
Nie mylic z "poderwal"
Nie wiem jakie masz doswiadczenie w tych sprawach, ale sam jako doswiadczony w zrywaniu
kwiatow pragne Cie poinformowac, ze natura ciagnie wilkow do lasu. Wnioski ???

@zakrawarski: wnioski wyciąga każdy sam dla siebie podług swego działania i projekcji rzeczywistości... Niecnych turystów nie zapraszam - do mnie zawsze zacni docierają ;)

  Dorota.,  07/06/2013

Uwielbiam Cię.

@Dorota.:
Droga Doroto, Dzieki za niezwykle mile slowa, ktore sa dla mnie prawdziwym, szczerym odzwierciedleniem "milosci do blizniego".
Milo jest byc polechtanym przez Eiobowy glos zdrowego rozsadku.
Bardzo serdecznie Cie pozdrawiam...

Dużo wysiłku i dowcipu włożył Autor w dokopanie chrześcijaństwu i samo zaangażowanie osobiście mi się podoba. Jest tylko małe "ale": tyłki się kopiącemu pomyliły i kopał nie w ten, co trzeba, a przecież chyba z nie mniejszym zmęczeniem, nż gdyby kopał w ten, co należało. Katolicyzm nigdy nie był chrześcijanski, chociaż za taki się pdaje i za taki uchodz. O takim drobiazgu ktoś, wypowiadający się n ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska