Login lub e-mail Hasło   

Ocena 360 stopni – Geometria pracownika

„Oczy wokół głowy” – obróć pracownika o 360 stopni Ocena 360 stopni : To narzędzie diagnostyczne wspomagające proces oceny pracownika określane...
Wyświetlenia: 1.057 Zamieszczono 05/06/2013

 

„Oczy wokół głowy” – obróć pracownika o 360 stopni

Ocena 360 stopni:

To narzędzie diagnostyczne wspomagające proces oceny pracownika określane jako ocena „oczy wokół głowy”, ocena wieloźródłowa, ocena z wielu punktów widzenia, pełna informacja zwrotna, sprzężenie zwrotne 360 stopni, 360 feedback. Czujemy się jak w szkole (i to jest wartościowe), bo musimy dokonać samooceny, oceniają nas współpracownicy, ale też zarząd, klienci i ewentualni podwładni. Stąd kompleksowe podejście do naszego funkcjonowania w organizacji.

Ocena zachowania osoby badanej jest wypadkową oceny innych osób. Im więcej jest takich oceniających, tym pełniejszy obraz siebie w oczach innych może w wyniku tego badania uzyskać każda osoba badana.

 

Ocena  personalna 360° - Jak Cię widzą…

Narzędzie pomaga określić,  jak osoba badana jest postrzegana w środowisku pracy. Do wykonania opisu osoby badanej w kontekście środowiska pracy niezbędne jest zaproszenie jej przełożonych, podwładnych, współpracowników, dostawców i klientów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Oczywiście dobór respondentów jest uzależniony od struktury organizacyjnej firmy i specyfiki stanowiska. Feedback można uzyskać od osób bezpośrednio związanych zawodowo z osobą podlegającą ocenie, według ogólnego poniższego  schematu.

 

Pełna ocena to korzyść dla wszystkich

Po co dokonywać oceny 360 stopni?

- Aby uzyskać wielowymiarową ocenę pracownika

- Aby zestawić oczekiwania wobec pracownika z pozostałymi oczekiwaniami    kompetencyjnymi

- Aby uzyskać sprawną i wymierną ocenę pracownika

- Aby zarządzać procesem oceny.

Jak to działa? Czyli czas i wydatki pod kontrolą

Nasze narzędzia on-line umożliwiają pełne zautomatyzowanie procesu diagnozowania pracownika. Właściwie przez 24 godziny na dobę można wypełnić ankiety, korzystając z komputera. Wygenerowanie raportu odbywa się automatycznie, co przyspiesza i usprawnia proces oceny. Daje jednocześnie możliwość zredukowania kosztów zatrudnienia specjalisty.

Po wykonaniu ankiety jawi nam się charakterystyka poszczególnych obszarów funkcjonowania badanego pracownika  z perspektywy oceniających i samej osoby badanej. Wyniki tych opisów są jedynie poglądowe i mówią o tym jak jest ona widziana i służą jedynie udzieleniu informacji zwrotnej w obszarach opisowych. Wyciąganie innych wniosków niż przedstawione w raporcie zwrotnym porównania i opisy mogą być nadużyciem.

            Raport z analizy personalnej

 

Analiza personalna 360° zawiera zestawienie podstawowych analiz ogólnych i szczegółowych dotyczących 3 najważniejszych kompetencji zawodowych:

 - merytorycznych

- społecznych  

- wewnątrzorganizacyjnych.

Ocena kompetencji merytorycznych dotyczy pracy samej w sobie - ogólnej oceny umiejętności jej wykonania w odniesieniu do czasu i sposobu.  Raport zwrotny z analizy personalnej zawiera wykresy,  które dokładnie obrazują jaka jest spójność pomiędzy wyobrażeniem o sobie pracownika poddanego badaniu w pracy, jego umiejętnościach a obrazem jaki mają inne osoby w jego środowisku pracy w odniesieniu do poszczególnych kompetencji merytorycznych.

 

Ocena kompetencji społecznych dotyczy tych umiejętności interpersonalnych, jakie mają wpływ na jakość naszego funkcjonowania w środowisku pracy. Daje nam możliwość porównania, jakie jest spostrzeganie własnych umiejętności społecznych przez osobę badaną w zderzeniu z tym, jak widzą je inni w jej otoczeniu zawodowym.

 

Ocena kompetencji wewnątrzorganizacyjnych dotyczy sposobów funkcjonowania w  organizacji w odniesieniu do zasad i reguł nią rządzących oraz przyjętych, powszechnych wartości. Prezentowane porównania odnoszą się do osoby badanej w odniesieniu do zasad organizacyjnych - dają one badanej/badanemu odpowiedź na pytanie czy inni oceniają jej zachowania wewnątrzorganizacyjne podobnie jak ona sama.

 

            Wnioski końcowe

           

            Raport analizy personalnej nie może zawisnąć w próżni. Powinniśmy z pracownikiem, którego poddaliśmy ocenie 360 stopni, uzgodnić wspólne wnioski z wyników oceny. I konstruktywnie zaplanować jego przyszłość w organizacji w trzech najważniejszych obszarach kompetencji zawodowych.

 

Opracował: Zespół tomastest.eu

Podobne artykuły


17
komentarze: 130 | wyświetlenia: 2403
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1174
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 852
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 723
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 665
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 748
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 695
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 542
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 751
10
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1525
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 533
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Doskonała platforma do prowadzenia projektów Oceny 360, doświadczeni i pomocni konsultanci. Przejrzyste raporty i normalizacja wyników. http://konsultancipersonalni.p(...)60.htmlDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska