Login lub e-mail Hasło   

Premia termomodernizacyjna, czyli jak otrzymać wsparcie na docieplenie budynku

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.docieplenia-profil.pl/blog/86(...)85.html
Pomoc finansowa na docieplenie domu lub wymianę systemu ogrzewania polega na umorzeniu części zaciągniętego kredytu na termomodernizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Wyświetlenia: 700 Zamieszczono 07/06/2013
Zgłoszony przez 2 użytkowników jako spam

Jednym z warunków decydujących o przyznaniu pomocy jest przedstawienie wyników audytu energetycznego, z którego wynika, że po realizacji przedsięwzięcia nastąpi roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Jakie jeszcze wymagania trzeba spełnić aby otrzymać wsparcie?

Premia termomodernizacyjna - definicja

Premia termomodernizacyjna jest formą wsparcia inwestorów, chcących zrealizować przedsięwzięcia związane z poprawą wydajności energetycznej obiektu przyznawaną z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Wysokość możliwej pomocy wynosi 20% wykorzystanej kwoty kredytu, nie więcej jednak niż 16% kosztów poniesionych na realizację projektu termomodernizacyjnego. Warto zaznaczyć, że nie ma możliwości otrzymania premii w przypadku, gdy inwestor będzie realizował przedsięwzięcie z własnych środków. Należy się ona bowiem jedynie tym, którzy korzystają ze wspomnianego wcześniej kredytu. Istotnym z punktu widzenia kosztów jest brak konieczności opłacenia podatku dochodowego od uzyskanego wsparcia, natomiast 0,6% uzyskanej premii odliczane jest dla Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach prowizji.

Wymagania podczas składania wniosku o dofinansowanie

Głównym wymogiem, który należy spełnić starając się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej jest załączenie do wniosku kredytowego dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego. Opracowanie powinno zawierać opis parametrów technicznych i ekonomicznych dotyczących planowanej inwestycji ze wskazaniem najbardziej optymalnego rozwiązania – zarówno w obszarze kosztów jak oszczędności energii. Z dokumentu powinno jasno wynikać, że realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w skali roku oraz zmniejszenia rocznych strat energii o co najmniej 25%. O premię termomodernizacyjną może ubiegać się inwestor, będący właścicielem lub zarządcą budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  

Jak ubiegać się o wsparcie finansowe - krok po kroku

  1. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznaje premię w przypadku dostępności wolnych  środków oraz nie przekroczenia limitu określonego w jego planie finansowym.
  2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do Banku Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem banku kredytującego wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego przeprowadzenie audytu energetycznego oraz oświadczeniem na temat wykluczenia wykorzystania kredytu na spłatę prac, na które uzyskano środki z Unii Europejskiej, a także potwierdzenie o nie korzystaniu wcześniej z tego typu wsparcia.
  3. Rozpatrzenie wniosków przez BGK w kolejności ich wpłynięcia.
  4. Weryfikacja załączonych dokumentów pod kątem spełnienia warunków ustawowych.
  5. Wydanie opinii w ciągu 30 dni przez BGK - w przypadku negatywnej weryfikacji powiadamia się inwestora oraz bank kredytujący. Pozytywna decyzja, potwierdzająca spełnienie wszystkich warunków przyznania premii przekazywana jest do banku kredytującego wraz z podaniem jej wysokości.
  6. Premia termomodernizacyjna przekazywana jest bankowi kredytującemu w momencie zakończenia prac zgodnie z projektem budowlanym oraz we wskazanym wcześniej terminie.
  7. Pobranie przez BGK od inwestora prowizji  w wysokości 0,6% przyznanej premii.

Podobne artykuły


42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6614
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21471
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 18038
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22528
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 23100
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22764
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 21594
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19240
17
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4801
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10814
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska