Login lub e-mail Hasło   

Religia Chrześcijańska w świetle religji solarnych. Mity, podania legendy?

Witam Państwa. Słowem wstępu. Chciałbym wyjaśnić cóż „zmusiło” mnie do napisania tych artykułów. Tych artykułów? Tak, ponieważ będzie to cykl, n...
Wyświetlenia: 5.748 Zamieszczono 21/06/2013

Witam Państwa.

Słowem wstępu. Chciałbym wyjaśnić cóż „zmusiło” mnie do napisania tych artykułów. Tych artykułów? Tak, ponieważ będzie to cykl, na podstawie mojej książki.

 Jakiś czas temu w trakcie moich badań nad religiami solarnymi, znalazłem się w miejscu, w którym musiałem uznać religie chrześcijańska za jeden z systemów wiary helioliatralnych (gr. helio – słońce latreia – służba bogom)

Nadmieniam iż nie będą to artykuły mające na celu walkę z wiarą!

Wiara to coś pięknego.

To religia jest źródłem zła, wojen i cierpienia.

Do rzeczy. Na podstawie  dowodów i faktów, postaram się Państwu pokazać ileż to religia chrześcijańska ma wspólnego z religią starożytnego Egiptu.

A większość legend i mitów zawartych w ewangeliach, jest zapożyczonych z wierzeń egipskich.

Proszę się w tym momencie nie obruszać. Rozmawiamy o faktach.

Nie jest to spór- Czy? Ale -  jak?

 

Możemy wierzyć w istnienie Jezusa! To jest kwestia wiary.

Możemy w Niego wierzyć, pomimo iż  nie ma udowodnionego Jego istnienia w źródłach Rzymskich. Pomijając takie „rewelacyjne” informacje, jak te zawarte w „Dziejach dawnego Izraela” znanej też pod tytułem „ Starożytności żydowskiej”  Juliusza Flawiusza, gdzie we fragmencie Testimonium Flavianum (XVIII 63-64) wspomina on o postaci zwanej Jezus.

W obecnych czasach wielu badaczy uważa   Testimonium Flavianum za późniejszy dodatek, interpelacje . Orygnes (185-254) najbardziej płodny komentator pisma świętego, pisze iż Juliusz Flawiusz nie uważał Jezusa za Mesjasza. Nawet zestawiając dzieło Flawiusza z Agapiuszem który to cytował  np. stwierdzenie iż: Nie Jezus ukazał się na trzeci dzień, TYLKO ŻE TAK TWIERDZILI JEGO UCZNIOWIE.

Kolejne „Źródło” Roczniki Tacyta (55-120) gdzie pisał  ów Tacyt: cyt.:

„Początek tej nazwie dał Chrystus, który za panowania Tyberiusza skazany został na śmierć przez prokuratora Poncjusza Piłata, a przytłumiony na razie zgubny zabobon znowu wybuchnął” (Roczniki, księga XV rozdz. 44 w przekładzie Seweryna Hammera)

Czytając cały tekst, tak naprawdę nie dostajemy informacji co było uważane za zabobon. Fakt istnienia Jezusa, czy też religii chrześcijańskiej?

Tak naprawdę nie ma informacji w tekstach rzymskich o istnieniu Jezusa, ale jak napisałem wcześniej: To kwestia wiary!

Jednakże Biblia podobno jest napisana przez Boga , ludzką ręką. Tam to znajdziemy Boskie wytyczne, jak żyć? Kim jest dla Nas Bóg. Jak się on nam objawił.

Gdyby tak było, to dlaczego lwia większość z informacji zawartych w czterech ewangeliach, jest wierna kopią, mitów starożytnych Egipcjan?

Rozpatrzmy na początek czy religia Egipska była to religia monoteistyczna, czy też , jak powszechnie się uważa - politeistyczna?

 

Przeczytajmy  hieratyczny tekst z Papirusu Turyńskiego. Papirusu pochodzącego z czasów panowania Ramzesa II Koronowanego na króla po śmierci ojca w czerwcu 1279 r. p.n.e.  Tekst  historii  opublikowanej przez Pleyte i Rossi, Le Papyrus de Turynie , 1869-1876, pll. 31-77 i 131-138

  ." Następnie powiedziała, Isis do Ra, "Co ty mówisz:  Czyż nie jest to imię twoje, O powiedz mi je , a trucizny odstąpią;. Albowiem żył będzie ten którego imię, zostanie ujawnione. " Teraz trucizna spala jak ogień, i to było twardsze niż płomień i piec, i majestat Boga powiedział: I powiadam, że Isis ma trwać we mnie, i że moje imię przechodzi od mnie do niej. Wtedy Bóg ukrył się przed bogami, a jego miejsce w łodzi przez miliony lat było puste. A kiedy czas przyszedł dla  Ra, by przyjść, Isis mówi do jej syna Horusa,  "Bóg połączył się przysięgą z Tobą, Ty będziesz Jego oczyma" (czyli słońce i księżyc). Takie teraz było imię wielkiego boga (Horus) pobranego od niej-  Isis, a ona, powiedziała: "Odejdź, trucizna, wyjdzie z Ra. Oczy Horusa, idźcie z Bogiem, i świećcie poza jego ustami. To  ja, która pracuje, to ja to uczyniłam, upadłam na ziemię  zwyciężyłam truciznę!  Imię wielkiego boga zostało mu odebrane ,teraz  Ra może żyć i umrzeć ,  "Są to słowa z Isis, wielkiej bogini, królowej bogów, która uznała Ra przed sobą [1]

Widzimy więc, że nawet do wielkiego boga Ra zostały przypisane wszystkie słabości i kruchości śmiertelnego człowieka, i że "bogowie" i "boginie" mogą umrzeć i zginąć. W rezultacie wydaje się, że słowo "Bóg" powinno być zarezerwowane do wyrażania nazwy Stwórcy Wszechświata, i że „neteru”, zwykle tłumaczone "bogowie", powinno być przetłumaczone  za pośrednictwem innego słowa, ale  słowo to, powinno być  niemożliwe, aby je mówić. [2]

(1). Hieratyczne tekst tej historii został opublikowany przez Pleyte i Rossi, Le Papyrus de Turynie , 1869-1876, pll. 31-77 i 131-138; francuskie tłumaczenie to zostało opublikowane przez M. Lefebure, którzy po raz pierwszy ujęło prawdziwy charakter kompozycji, w ​​AEG. Zeitschrift , 1883, s.. 27 ff, a tłumaczenie przez Wiedemann w swojej kolekcji "Sonnensagen," Religion der alten Aegypter , Münster, 1890, s.. 29 ff.

(2). Podobny problem istnieje także w języku hebrajskim, na elomhim oznacza Boga i "bogowie"; porównać Psalm lxxxii, i]..

Nawet Bóg Ra nie był najwyższym Bogiem dla Egipcjan, był Jeszcze większy Bóg, którego imienia nie wypowiadano.

 

 

Przez to jak był  Bóg przedstawiany w egipskich tekstach wszystkich epok,Dr Brugsch,  Emanuel de Rouge i inni wybitni egiptolodzy doszli do zdania, że ​​mieszkańcy  doliny Nilu, od najdawniejszych czasów, znali i czcili jednego Boga, bezimiennego , niezrozumiałego i wiecznego.

 

W 1860 de Rouge napisał:

Bóg Egipski jest jeden i jest najwyższym i samoistnym bytem, jest wiecznością, Jest wszechmocny; przypisywane jest mu stworzenie świata i wszystkich istot żywych, do tego posiada atrybuty najwyższego Boga; nieśmiertelności duszy. Egipcjanie posiadali, również dogmat o karach i nagrodach:. takie są trwałe podstawy, które, pomimo wszystkich odchyleń i wszystkich ozdób mitologicznych, muszą zapewnić  wierzeniom starożytnych Egipcjan najbardziej zaszczytne miejsce wśród religii starożytności "[3] Dziewięć lat później , omówił on trudność pogodzenia wiary w jednego Boga z politeizmem, który istniał w Egipcie od najdawniejszych czasów, powtórzył swoje przekonanie, że Egipcjanie wierzyli w jednego Boga , który stworzył człowieka, i który obdarzył go nieśmiertelną duszą [4] W rzeczywistości, de Rouge  powtarza co Champollion-Figeac  napisał w 1839 roku: ". Egipska religia to czysty monoteizm, który objawiał się zewnętrznie przez symbolikę politeizmu ". [5] M. Pierret przyjmuje pogląd, że teksty pokazują nam, iż Egipcjanie wierzyli w jednego, nieskończonego i wiecznego Boga.  Powtarza stwierdzenia  Jean-François Champollion w "La pantheon Egyptien" (6).

 Ale najnowszym zwolennikiem teorii monoteistycznej jest dr Brugsch, który zebrał kilka charakterystycznych fragmentów tekstów z tych fragmentów, możemy wybrać:. -

 

Bóg jest jeden, i nikt inny nie istnieje  z Nim - Bóg jest jeden, ten, który uczynił wszystkie rzeczy - Bóg jest duchem, ukrytym duchem, duchem duchów, wielki duch Egipcjan, boski duch - Bóg jest od początku, a On był  początkiem. On istniał, gdy nic innego nie istniało, a co istnieje Stworzył, jest On Ojcem początku - Bóg jest wieczny On, który jest wieczny i nieskończony i wytrwa na wieki wieków - Bóg jest ukryty i nikt nie zna jego formy. A i nikt nie był w stanie odszukać swojego podobieństwa w Nim, On jest ukryty dla bogów i ludzi,  On jest tajemnicą. Nikt nie wie, w jaki sposób Go poznać - Jego Imię pozostanie ukryte; Jego Imię jest tajemnicą dla Jego dzieci. Jego imiona są niezliczone, są wielorakie i nikt nie zna ich liczby - Bóg jest Prawdą i On żyje przez prawdę i On karmi prawdą. On jest królem prawdy, On bowiem stworzył ziemię skutkiem tego - Bóg jest życiem i przez Niego wszystko żyje.

(3). Études des Rituel Funéraire des Anciens Égyptiens (in Revue Archéologique), Paryż, 1860, p. 72.

(4). La croyance à l'Unité du Dieu suprême, à ses attributs de Créateur et de Législateur de l'homme, qu'il a doué d'une âme immortelle; voilà les notions primitives enchâssées comme des diamants indestructibles au milieu des superfétations mythologiques accumulées par les siècles qui ont passé sur cette vieille civilization. Zobacz na konferencji religii starożytnych Egipcjan  (w Annales de Philosophic Chrétienne, 5ième Série, t. xx., Paryż, 1869, pp. 325-337

(5). Égypte, Paryż, 1839, p. 245 , col. 1.

(6). Le Panthéon Égyptien,  Paryż , 1881, p. 4.]

Reasumując, czyż nie widzimy podobieństw jak Egipcjanie nazywali, przedstawiali swojego Boga, a opisem Boga chrześcijan?

A przecież Biblia to „słowo Boże”

Może jednak ludzie chcą tak postrzegać Boga, a może chrześcijanie skopiowali  opis Boga od Egipcjan? Któż to wie?

C.D.N 

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 721
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 649
7
komentarze: 81 | wyświetlenia: 748
7
komentarze: 2 | wyświetlenia: 451
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 912
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1258
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 142075
119
komentarze: 23 | wyświetlenia: 241679
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111918
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122465
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  swistak  (www),  21/06/2013

Drogi Garmie, witaj na Eiobie.
Gratuluje intrygujacego ale interesujacego dziewiczego tekstu. Wlasciwie nie mowisz nic nowego. Chrzescijanstwo (i ogolnie mowiac religie judeochrzescijanskie) jest plagiatem wczesniejszych mitow/wierzen.
A teraz sprobuj wyjasnic te teorie Braciom Muzulmanskim w Egipcie i teologom Watykanskim...
Zycze Ci powodzenia...

  swistak  (www),  21/06/2013
  arturant,  24/06/2013

@youngcontrarian: Pomyłkowo dałem minus, ale masz rację .

@youngcontrarian: Też to samo i dziękuję!

  Elba,  21/06/2013

„Zabij Buddę” - mówi pewien stary koan...

  epegeiro,  24/06/2013

@Elba: Tak zabij Buddę ,Jezusa,Zaratustrę. Oni wszyscy to palce wskazujące na coś większego.Ludzie z tych "palców" uczynili bożki zamiast dostrzec na co one wskazują...

  Elba,  24/06/2013

@epegeiro: Otóż to! Skoro mamy okazję uczestniczyć w kolejnej fazie radykalnej zmiany sposobu widzenia rzeczywistości, to czas usunąć przesłony, które zasłaniają nam horyzont. I bedzie to pierwszy niezbędny krok poszerzania perspektywy!

A może biblia to jednak nie Słowo Boże?

  Amicus,  21/06/2013

@Skalny Kwiat:
...uważaj, nadlatują kamienie ;)

  swistak  (www),  21/06/2013

@Amicus:tobie i Skalnu Kwiatu trzeba skruchy i pokory by Duch Święty mógł wlać łaske zrozumienia Biblii. Do pełnego bzdetów naczynia, jakim jest dusza, nawet Salomon nie doleje!

  Amicus,  21/06/2013

@Skalny Kwiat:
...a nie mówiłem ;)

@Amicusie:
@Skalny Kwiecie:
Nie tylko kamienie... ale i bledy gramatyczne... nie wiem co gorsze...

Możliwe że Jezus naprawę żył. Wspomina o nim też Orygenes w "Contra Celsum". http://pl.wikipedia.org/wiki/T(...)Pantera

  garm,  22/06/2013

@Robert Molnar:
"Maria została odrzucona przez jej męża, z zawodu cieślę, po tym jak została skazana (uznana za winną) za niewierność. Wyrzucona przez męża i tułająca się na pustkowiu w niesławie, wtedy w opuszczeniu urodziła Jezusa, z pewnego żołnierza Panthery. (Orygenes, Contra Celsum, 1:28)
No tak, fakt, ale wzmianka nie potwierdza "boskości" Jezusa

@garm: Nigdzie nie twierdziłem, że był bogiem. Napisałem jedynie: Możliwe, że Jezus żył naprawdę. Mogło być z nim podobnie jak z Apoloniuszem z Tiany, czy z całkiem współczesnym hinduskim - Sai Babą. :)

@Robert Molnar: Jest duże prawdopodobieństwo,że żył. Tylko jaki był jego rzeczywisty obraz a jaki został wykreowany dla potrzeb kultu.Może niektórzy co go dziś tak zażarcie bronią widząc go wtedy przeszli by obojętnie albo gorliwie starało się go zwalczać.

  marek74,  24/06/2013

Dobry artykuł. Kontrowersyjny, ale ciekawy. A'propos, gratuluje odwagi:)

Czekam na kolejne artykuły.

Egipcjanie nie mieli jedynego, wszechmogącego Boga, lecz pełno bogów! Próbujesz na siłę naciągnąć teorię o rzekomym egipskim pochodzeniu Chrześcijaństwa jak gumę na małego. Żałosny artykuł.

  epegeiro,  24/06/2013

@lechu20: Synkretyzm religijny polega na tym,że pewne idee się zapożycza i nieco modyfikuje a inne odrzuca.Na koniec wyznawca niewtajemniczony w tło historyczno- kulturowe myśli,że żydzi czy chrześcijanie otrzymali wyjątkowe objawienie od Boga...

Wiara w istnienie boga to dogmat stworzony dla poparcia swoich racji, kiedy sie tych racji nie ma !
Dogmat oznacza "wierz i nie pytaj, bo my tez nie znamy odpowiedzi"
To czlowiek stworzyl pojecie boga kiedy ewolucyjny rozwoj intelektu mu na to pozwolil.
Poziom tego intelektu nie pozwolil mu jednak zrozumiec istoty i zagadek otaczajacego swiata.
Nie pozwolil owczesnemu c ...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  28/06/2013

@zakrawarski: judeocośtam! Żyd co stanął pod ściana płaczu, nie wiedząc, że znalazł sposób na eutanazje mówiąc cichutko Allahu akbar. Trafiłó go kilkanaście kul snajperów. To się nazywa wolność religijna!!

@swistak:
Stan przed sciana placzu i wypowiedz te slowa.
Izraelici nie beda do ciebie strzelac.
oni nie zabijaja UMYSLOWO ULOMNYCH !!!!

@zakrawarski: Brawo, nawet mamy tu jednego kandydata, by go posłać ze świętą misją.

Czy oznacza to, że ten egipski Bóg trancedentalny niepersonifikalny mógł być pierwowzorem chrześcijaństwa? To raczej bliższe panteizmowi. Swoją drogą, Mojżesz pobierał nauki w Egipcie. Monoteizm nie musiał być wynalazkiem Izraelitów. Ich zasługą jest przekazanie idei (chyba bardziej postępowej intelektualnie, niż politeizm), innym narodom. Chrześcijaństwo jest jednak cofnięciem się, bo przecież pr ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska