Login lub e-mail Hasło   

Religia Chrześcijańska w świetle religji solarnych. Mity, podania legendy? cz.2

Witam Przyjrzyjmy się dzisiaj imieniu Jahwe Najpierw troszkę o Egipcie i ich starożytnych mitach Yah jest jednym z imion boga Egipskiego reprezentowanego w mitologii egipskiej p...
Wyświetlenia: 6.415 Zamieszczono 25/06/2013

Witam

Przyjrzyjmy się dzisiaj imieniu Jahwe

Najpierw troszkę o Egipcie i ich starożytnych mitach

Yah jest jednym z imion boga Egipskiego reprezentowanego  w mitologii egipskiej przez postać z głową krowy. Był to bóg księżyca.

Pierwsze udokumentowane zapisy hieroglificzne boga Yah znajdziemy w świątyni Saleb, zbudowanej przez faraonaMonhatera III poświęconej bogu Ra 1400 lat przed Chrystusem.

Inny zapis o bogu Yah istnieje w kolejnej świątyni zbudowanej przez Ramzesa II w 13 w.p.n.e. w zachodnim Amorak.

Zauważmy iż wielu egiptologów jak chociażby Donald Redford(Kanadyjski archeolog i egiptolog, profesor na Pennsylvania State University.) nie kwestionują że zapisy te dotyczą boga czczonego przez Izraelitów.

 

W papirusie z Ami  1240 r.p.n.e. w rozdziale 2 czytamy:

„Zaklinam Cię byś przyszedł za dnia i żył po śmierci. Są to słowa wypowiedziane przez Ozyrysa: Jeden jasny jak bóg księżyca- Yah. Jeden lśniący jak – Yah.”

 

Każdy Faraon powstał z  boga Yah, a każdy faraon był znany jako "Syn słońca [bóg] Re". Znajdziemy to w wersecie “Balu-Mer mówi do wielkiego Króla(Boga) Panie mój: padam u stóp Wielkiego Króla, który jest słońcem na niebie siedem razy siedem razy " (William L. Moran, The Amama Letters, "A Plea for Royal Concern" EA 260, Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1987, 1992).

Biorąc pod uwagę iż najstarszy tekst starego testamentu spisano w 12 w.p.n.e (Pieśń Debory z Księgi Sędziów) Mamy wyraźne przesłanie iż Egipcjanie byli pierwsi. To Egipcjanie czcili boga Yah. Boga księżyca.

To ciekawe, że najwcześniejsze wzmianki o Yah  określają  księżyc, jako satelitę Ziemi w jego fizycznej postaci. Od tego terminu będzie on rozumiany jako księżycowe bóstwo, jako obraz antropomorficzny, ale którego manifestacje, na podstawie hieroglifów,  obejmowały także półksiężyc nowiu, Ibisa i sokoła, który jest porównywalny i utożsamiany z innymi bóstwami  np. Horus

Najwyższą popularnością cieszył się  Yah w okresie panowania XII dynastii i zaraz po (ok.1800-1700 r.p.n.e.), kiedy wiele osób wyemigrowało z Lewantu i Hyksos którym rządził Egipt. Dlatego prawdopodobne jest, że kontakty egipskiego boga Yah z  ludźmi z regionów Palestyny​​, Syrii i Babilonu były ważne w rozwoju boga Jahwe. George Hart, w swoim "Słowniku egipskich bogów i bogiń" ( 1986 opublikowany przez Routledge, ISBN 0-415-05909-7 ) uważa, że ​​ cudzoziemcy w Egipcie mogli połączyć Yah z akadyjskim bogiem księżyca, Sin, który miał ważną świątynię w Harron w północnej Syrii

Cóż maja wspólnego Chrześcijański Yahweh i Egipski Yah?

Wielu badaczy jak i wszyscy chrześcijanie zgadzają się iż pierwowzorem imienia Jahwe był tetragram YHWH

Pamiętajmy iż starożytny hebrajski nie miał pisanych samogłosek, nie jest więc pewne, jak wymawiane było imię boga izraelitów pierwotnie, ale są zapisy jego imienia w języku greckim, który miał pisane  samogłoski. (jahwe-Yahweh)

 

Dlaczego Yah a nie Yahweh?

W wielu miejscach w starym testamencie mamy do czynienia z imieniem boga Yah a nie yah-weh (np. Exodus 12:5)

Więc skąd wzięło się Yahweh? otóż z zapisu fonetycznego imienia Yah

Także  etymologia imienia Jezus mówi nam o bogu Yah

Imię Jezusa jest tłumaczone jako:

 JAH zbawia, czyli BÓG OJCIEC zbawia.

 

Analizując etymologiczne korzenie Hebrajskiego zauwarzymy iz słowo Yah  jest słowem  ściśle powiązanym z księżycem.

Jest to jedna z dróg powstania imienia Jahwe i jedna z możliwości skąd wzięło się ono w starym testamencie.

A teraz przyjrzyjmy sie  innej nazwie chrześcijańskiego boga. Adonai.

W  hebrajskim Starym Testamencie pojawia się 306 razy oraz w 134 miejscach wskazanych przez masoretów,( Masoreci (hebr.. בעלי המסורה, czyt. baʽalé hammasoráh, „panowie tradycji") – żydowscy uczeni Tory, którzy między VIa XI w.. stworzyli system zapisu samogłosek w alfabecie hebrajskim oraz opracowali oficjalny tekst Biblii Hebrajskie znany jako tekst masorecki.)

I znów wracamy do egiptu:

W mieście Achetatona, starożytna religiia Atona została „odświezona”.Wystruj swiatyni Aten-a , rytuały i symbolika (postać z głową sokoła, słoneczny dysk który odnosi sie do Re-Herakhty) pochodzi pierwotnie z tradycji kultu słonecznego boga Ra, którego ośrodkiem kultu było od bardzo dawnych czasów  Memphis i On (Heliopolis ). Z czasem człowiek - sokół został usunięty z symboliki  boga ATEN. Aten miał w istocie stać się bogiem bez wizerunku. (1)  Słoneczny dysk był teraz uważany za  jedyną fizyczną reprezentacje, boga niewidzialnego i wiecznego, Ra, (2)  . Co ciekawe „płyta słońca” wykorzystywana była  później jako królewski "lamelech" pieczęć przez Królów Judy). (3)

 

Nazwa egipskiego bóstwa Atona transliteruje do  hebrajskiego słowa Adon (4) Adon, które używane wraz z imieniem Yhwh w Biblii jako wyłącznych nazw osobistych Boga. Co więcej, w czasach starożytnych, imię Yhwh było zapisywane, ale nigdy nie mówione, wypowiadane. Ilekroć napisane imię Yhwh było czytane  na głos, Adon (Aten) czytano w zamian. (5), forma pisemna z Adon jest rzadka, jednak jego zastosowanie jest istotne, zwłaszcza w pierwszych sześciu księgach.  Mojżesz zwracając  się do Boga używa tytułu Adon / Aten (Księga Wyjścia 4:10,13, 5:22, 34:9, Księga liczb 14 : 17; Księga Powtórzonego Prawa 03:23, 07:26, 10:17). Joshua także nazywa Boga używając tytułu Adon / Aten (Joshua 05:14 b, 07:07). Jak wspomniano powyżej, istnieje stała zależność pomiędzy pismami egipskiej  XVIII dynastii a Biblią . Psalm 104 jest kopią Hymnu do Atona, który został znaleziony przez archeologów w mieście Achetaton. (6)

(1) A. Osman. Moses Pharaoh of Egypt 128, 162

(2) C. Aldred.  Akhenaton 239

(3) A. Mazar. Arheology of the land of Egypt

(4)  A. Osman. Moses Pharaoh of Egypt 166-167

(5)  Ibid 168

(6) Redford. Egypt, Canaan, and Israel ancient times

Nie uważam iż posiadam monopol na „prawdy objawione” Jednakże pokazuje tylko iż istnieje prawdopodobieństwo iż tak mogło by być. I wielu badaczy twierdzi podobnie.

Jest co najmniej kilkanaście równie prawdopodobnych lub nieprawdopodobnych wyjaśnień, pochodzenia imienia Boga Jahwe.

Jeśli znajdziemy w „piśmie świętym” kilka nieścisłości to można to zrzucić na karb tłumaczeń itp. jednakże jeśli doszukamy się iż biblia to mniej lub bardziej wierna kopia wierzeń Egipskich, stawia to ja w innym świetle.

A Llogari Pujol (ur. w 1939 r., Katalończyk, były ksiądz, studiował teologię na uniwersytecie w Strasburgu, biblista, badacz tekstów staroegipskich. Wspólnie z żoną napisał  książkę „Jezus, 3000 lat przed Chrystusem. Faraon zwany Jezusem")

Uważa cyt.:. Ewangelie zostały napisane przez uczonych żydowsko-egipskich kapłanów ze świątyni Serapisa w Sakkarze, w Egipcie, którzy słowo po słowie przetłumaczyli teksty egipskie.

Pamiętajmy istnieje wiele zapożyczeń w religii chrześcijańskiej z wierzeń Egipskich.

Teksty, których spore fragmenty znamy dzisiaj jako pisma Starego i Nowego Testamentu – mają swoje analogie w Tekstach Piramid, Tekstach Sarkofagów i innych pismach starożytnego Egiptu, które powstały wiele wieków przed powstaniem ewangelii.

S. Sharpe już w 1863 r. pisał: „Jeśli chodzi o obrazy [na ścianach świątyni w Luksorze], widzimy zwiastowanie, narodziny i adorację, tak jak opisuje je Łukasz w I i II rozdziale ewangelii 

Tak jak z imieniem chrześcijańskiego Boga tak i z trójcą świętą jest podobnie.

 Judaizm jest zdecydowanie monoteistyczną religią bez cienia trójcy. Biblia Hebrajska (Stary Testament) jest wypełniona wersetami takimi jak; "Nie było Boga przede mną, ani nie będzie po Mnie" (Iz. 43:10 QTd. Izajasz), i "nie ma innego Boga. .. Ja jestem Pan i nie ma innego "(Iz. 45:14,18 QTd. Izajasz). Komentarz żydowski stwierdza, że ​​" inni bogowie nie istnieją, a uznanie ich byłoby bluźnierstwem ..." (Chumash 458). Mimo, że "Słowo", "Duch" Obecność "," i "Mądrość" jest używane jako personifikacji Boga, badacze biblii zgadzają się, że Trójca święta nie jest uznawana, czy też wymieniona,  przez autorów Starego Testamentu (Lonergan 130; Fortman XV; Burns 2).

 

Możemy stwierdzić bez większych trudności, że koncepcja Trójcy nie pochodzi z judaizmu. Ani Jezus nie mówi o trójcy. Przesłanie Jezusa było o nadchodzącym królestwie, było orędzie miłości i przebaczenia. Jeśli chodzi o jego relacje po z Ojcem, Jezus powiedział: "... Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli Tego, który Mnie posłał ", {# Joh 05:30} i w innym miejscu" Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał "; {# Jn 07:16 } i jego słowa "Ojciec jest większy niż ja" {# Joh 14:28} nie pozostawiają wątpliwości co do ich związku.

 

Słowo "trójca" nie pojawia się, aż Tertuliana, ponad 100 lat po śmierci Chrystusa. Ani Trójca św ani  „homousis i ousis”, nie są  biblijne, ale pochodzą od stoickiej myśli.

 Nigdzie w Biblii nie wspomniano o Trójcy.

 Według Pelikan "Jednym z najbardziej powszechnie akceptowanych wniosków z 19-wiecznej historii dogmatu była teza, że ​​dogmat o Trójcy nie pochodził z  Nowego Testamentu, a tym bardziej nie było go w Starym Testamencie, ale ewoluował on wiele razy do 4 wieku naszej ery.” (Pelikan, Jaroslav. The Emergence of the Catholic Tradition (100-600). Chicago: U of Chicago P. 1971. Vol. 1 of The Christian Tradition: A History of the Development of Doctrine. 5 vols.)

Jeśli Tójca św. nie pochodzi z Biblii, to skąd to się wzięła? Aby znaleźć genezę Trójcy w chrześcijaństwie, musimy spojrzeć na okoliczności, w których znaleźli się pierwsi chrześcijanie.

Pierwsi chrześcijanie szukali swojego „miejsca na świecie” wykorzystywali wiele zapożyczeń z innych religii. Wielu badaczy uważa iż chrześcijańska trójca święta była kopia egipskiej św. trójcy.

W swojej książce „Mity Egipskie”, George Hart, wykładowca w British Museum i profesor starożytnych hieroglifów Egipskich na Uniwersytecie w Londynie, pokazuje, jak Egipt również wierzył w "transcendentalnego, powyżej stworzenia, i istniejącego wcześniej" jednego, boga Amona. Amon był naprawdę kompilacja bogów w jednym. Re był jego twarzą, Ptah jego ciałem a Amon, jego ukrytą tożsamością. (Hart, George. Egyptian Myths. Austin: U of Texas. 1990).

 Znany historyk Will Durant zgadza się, że Ra, Amon i Ptah były "połączone w trzech postaciach  w jednego najwyższego  boga" (Oriental Heritage 201). Dodatkowo, hymn do Amona, napisany w 14 wieku p.n.e. określa egipską trójcę: "Wszyscy bogowie są w trójcy złączeni: Amon, Re, Ptah, oni nie mają sobie równych. Jego imię jest ukryte w Amonie, jest re ... przed [ludźmi], a jego ciało jest Ptah "(Hornung 219).

 

Tak widzimy iż  „pismo swiete” nie jest  „prawdą objawioną” a tylko kopią, mniej lub bardziej wierna, lecz tylko kopia, wierzeń Egipskich.

 

 

 

            C.D.N

Podobne artykuły


11
komentarze: 172 | wyświetlenia: 488
10
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1146
8
komentarze: 0 | wyświetlenia: 291
6
komentarze: 48 | wyświetlenia: 670
6
komentarze: 81 | wyświetlenia: 327
6
komentarze: 58 | wyświetlenia: 2481
5
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1036
124
komentarze: 52 | wyświetlenia: 141784
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 239780
91
komentarze: 20 | wyświetlenia: 111167
90
komentarze: 29 | wyświetlenia: 122178
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

Niech wyznawcy roznych wyznan ustalaja miedzy soba prawa autorskie/patent na/do "boga" ja tymczasem zajme sie prawdziwymi problemami dreczacymi ludzkosc na tym ziemskim padole.

***

-Ojcze, jestem głodny...
-Nie lękaj się, moje dziecko. Pomodlę się za Ciebie...

Wiecej: http://eiba.pl/8vr6

  swistak  (www),  25/06/2013

@youngcontrarian: pewnie ćpasz albo pijesz jak Szymon, nie dowidząc Świętej Trójcy, tak jak Ją widział Święty Paweł w objawieniu!

@swistak:
CYTUJE: "...pewnie (..) pijesz jak Szymon..."

Gdybysmy tylko mogli z Szymonem przemieniac wode w wino...?

Swistaku, wiem, ze jako zrodla informacji uzywasz Biblii zamiast Wikipedii ...
Rzeczywiscie tzw Pismo Swiete jest skarbnica wiedzy niby o wszystkim ale akurat przepisu na transsubstancjacje tlenku wodory w nawet sredniogatunkowe wino (najlepiej importowane)...w niej nie znajdziesz... a szkoda...

  rafaelti,  27/06/2013

@youngcontrarian: To szlachetne, ale niekoniecznie może Ci się udać ;) :
"Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!"

Odnośnie Imienia Bożego i artykułu... Biblia mówi, że było ono znane niemal od początku dziejów ludzkości:

...  wyświetl więcej

@rafaelti:
Twoja znajomosc biblijnej narracji jest imponujaca...
Dzieki za antropologiczne wyjasnienie pochodzenia okreslenia "boga".

CYTUJE:
"Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować."

Wiesz, czesto slysze te slowa od religijnych entuzjastow. Zazwyczaj protekscjonalnie dodaja, ze beda sie za mnie modlic. Zazwyc

...  wyświetl więcej

  swistak  (www),  27/06/2013

@youngcontrarian: załóż portal tylko dla siebie i klonów a będziesz przeszczęśliwy!

  garm,  27/06/2013

@swistak: Nie wiem skąd przekonanie iż Garm i Youngcontrarian to ta sama osoba.
Ps. Miło mi jak porównujesz moją skromną osobe do autora tekstów które lubie i cenie. Niestety Ja to nie On:)
Pozdrawiam serdecznie!

  rafaelti,  27/06/2013

@youngcontrarian: Zawsze zdumiewała mnie łatwość z jaką historycy na podstawie relacji archeologów odtwarzali historię starożytną. Jak może im to przychodzić tak gładko skoro fachowcy dzisiaj kłócą się o to, co było zaledwie 50 lat temu (?!)

  rafaelti,  27/06/2013

@rafaelti: "Tak widzimy iż „pismo swiete” nie jest „prawdą objawioną” a tylko kopią, mniej lub bardziej wierna, lecz tylko kopia, wierzeń Egipskich."
Ha ha ha! Uwielbiam takie wnioski wolaków... :) To jest właśnie dziecinne myślenie niektórych historyków: jeśli archeolog znajdzie w pewnym regionie jakieś rzeczy podobne do znalezionych w innym to od razu formułuje wniosek, że regiony te były ...  wyświetl więcej

  garm,  27/06/2013

@rafaelti: Po pierwsze są dowody na migracje ludnosci z Egitu w rejony gdzie powsala religia judochrześcijańska, setki lat przed jej pojawieniem się.
Po drugie: Ja nic nie udowadniam, tylko staram sie pokazać drugą strone, tzn. jesli biblia jest "słowem bozym" to dlaczego znajdziemy tam aż tyle zapożyczeń! Nie powinna być ona, jedyna, niepowtarzalna, "święta"?

  rafaelti,  27/06/2013

@garm: nawet jeśli przyjmiesz, że w Biblii jest wiele zapożyczeń, jak język (co jest normalne, bo kultury w pewnym stopniu się przenikały) to zwróć uwagę, że cała historia Izraela to historia walki z zapożyczeniami właśnie! Prorocy YHWH walczą z kultami obcych bogów ludów otaczających Izrael: Astarte, Baala. Izrael ma być narodem świętym, czyli oddzielonym, jednak dostaje się do niewoli za swe bał ...  wyświetl więcej

  *Karo*  (www),  02/07/2013

@youngcontrarian: wiec dobrowolnie ktoś za Ciebie się modli i wierz mi to najbardziej pomaga;)

@rafaelti: Każdy dla swoich potrzeb ma swoja rację inną i w ten sposób powstaje historia racji sobie innych, z których każda dotyka prawdy, choć nigdy całkowitą prawdą nie jest.

@*Karo*: ... temu, który się modli.

@swistak:
youngcontrarian: pewnie ćpasz albo pijesz jak Szymon, nie dowidząc Świętej Trójcy, tak jak Ją widział Święty Paweł w objawieniu!
_____________________________________________________________________________

Zdradz prosze co zazyl sw. Pawel przed objawieniem ????

  swistak  (www),  28/06/2013

Diagnozę cywilizacji, jej wiedzy i wiary, postawił człowiekowi Bóg na krzyżu słowami "Wybacz im Ojcze bo nie wiedzą co czynią" Cierpienie duszy, która wie, a nie tylko wierzy, lub podejrzewa istnienia Boga sprawiedliwego
wynika z ignorancji braci i sióstr idących przez życie jak barany na rzeż. Szatan stworzył system kompromitujący człowieka w oczach Boga od urodzenia do starości. Miłość Bo ...  wyświetl więcej

  rafaelti,  28/06/2013

@swistak: Piękne słowa, ale jeśli za słowami nie dą czyny to jest to tylko hipokryzja. Po owocach (a nie po krasomówstwie) ich poznacie - mówił Jezus. Czy Jezus przymuszał kogoś do chrztu, czy przyjęcia jego słów? Nie. Czy On, albo jego apostołowie poszli do królów ziemskich targując się o konkordat, czyli wygodne życie na koszt innych? Nie. Czy On, albo jego apostołowie założyli sobie "Stolicę Ap ...  wyświetl więcej

  rekurent,  06/07/2013

A może te wszystkie biblie religie(jak i pieniądz czy władza), to standart we wszechświecie
do kontroli życia na tym etapie rozwoju.
A na naszą dalszą przeszłość są kolejne "podpunkty"

A skąd się wzięła ta egipska cywilizacja? Na jakich pierwowzorach bazuje? Sama z siebie? Od razu na takim wysokim poziomie? Ale to już inny temat. Sądzę, że ograniczanie spraw do Egiptu jest sporym zawężeniem. Wpływ kultury egipskiej na Mojżesza był oczywisty. Także na chrześcijan. Sądzę jednak, że pierwotniejszą była kultura Sumerów. Jej wpływ na Egipt, a także na treść Biblii (Starego Testamentu ...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska