Login lub e-mail Hasło   

Egzamin na prawo jazdy w UK

Wielu Polaków, mieszkających na Wyspach zastanawia się nad podejściem do egzaminu na prawo jazdy w UK. Jakie dokumenty należy wypełnić, gdzie się udać i jak przygotować do testu?
Wyświetlenia: 1.803 Zamieszczono 22/08/2013

Wielu Polaków, mieszkających w UK myśli o zdaniu egzaminu na prawo jazdy. Jednak strach przed niedostateczną znajomością języka angielskiego, powoduję, że osoby takie rezygnują z podjęcia próby zdawania. Jak się, jednak okazuje sprawa wcale nie wygląda tak źle, ponieważ w UK istnieje możliwość zdawania prawa jazdy w języku polskim! Warunkiem przystąpienia do prawa jazdy w UK jest ukończenie 17 roku życia oraz przebywanie na Wyspach, przez co najmniej 185 dni.

driving licenceNależy wiedzieć, że w przeciwieństwie do naszego kraju w UK, nie ma obowiązku uczęszczania na kurs prawa jazdy. Nie obowiązują żadne przymusowe wykłady  i szkolenia.  Jeżeli koszty wynajęcia instruktora w UK są dla kogoś zbyt wysokie, również nie stanowi to większego problemu, ponieważ w tym kraju można uczyć się jazdy na własną rękę – np. z rodzicem lub kolegą. Warunkiem jest, aby osoba ta posiadała prawo jazdy przynajmniej trzy lata i miała powyżej 21 lat.

W czasie nauki, można korzystać z prywatnego samochodu, należy jednak pamiętać o prawidłowym oznaczeniu go: z przodu i z tyłu konieczne jest zamontowanie specjalnych oznaczeń – czerwonych  liter „L” (w Walii litery „L” lub „D”), które informują innych uczestników ruchu, że pojazd prowadzi osoba ucząca się. Samochód taki musi posiadać, także polisę ubezpieczeniową, która jest wystawiona na nazwisko osoby uczącej się jeździć. Jeżeli osoba taka nie posiada własnego samochodu, dane swoje musi wpisać do ubezpieczenia głównego użytkownika pojazdy, z który osoba ta będzie uczyła się jeździć.

Prawo jazdy w UK, krok po kroku

Na początku należy wypełnić  formularz D1 (DL1 w Irlandii), który służy do wystąpienia o tymczasowe prawo jazdy (provisional driving licence), które upoważnia do:

 • rozpoczęcia jazd szkoleniowych,
 • jest wymagane od osób przystępujących do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego.

Formularz taki można otrzymać w każdym urzędzie pocztowym, w większości szkół nauki jazdy lub w lokalnym oddziale DVLA (Driver and Vehicle Licensing Agency). Zapamiętać trzeba, że do formularza należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zdjęcie,
 • paszport lub dowód osobisty,
 • czek lub przekaz pocztowy (tzw. postal order, za wydanie provisional driving licence ) wystawiony na DVLA / DVA na kwotę, którą wyznacza aktualny cennik.

Dzień, w którym otrzymuje się tymczasowe prawo jazdy to czas, w którym możemy zacząć naukę jazdy samochodem oraz zapisać się na egzamin teoretyczny. Należy, jednak pamiętać, że czas, który upłynie, zanim dostarczony zostanie nam dokument należy poświęcać w jak największej mierze nauce testów, zasad oraz przepisów angielskiego kodeksu drogowego. Pytania testowe obowiązujące podczas egzaminu teoretycznego w UK, można kupić w formie gotowych testów w języku angielskim albo przetłumaczonych już na język polski.

Nauka jazdy w samochodzie, szczególnie, jeżeli nie uczymy się jeździć z instruktorem, ale z kolegą lub rodzicem powinna być zorganizowany w taki sposób, aby obie strony czuły się bezpiecznie. Nauka ta powinna się opierać na wzajemnym zaufaniu. Należy zadawać pytania oraz sygnalizować sytuacje, w których czegoś nie rozumiemy lub nie jesteśmy pewni.

Egzamin teoretyczny

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w UK, składa się z następujących części:

 • test wyboru – zestaw pytań z jedną lub wieloma prawidłowymi odpowiedziami,
 • studium przypadku,
 • hazard perception – testy w postaci filmów pozwalających ocenić, czy zdający potrafi dostrzegać zagrożenia na drodze.

Na początku egzaminu należy okazać dokumenty, ich brak spowoduje, że przystąpienie do egzaminu będzie niemożliwe, są to: obie części ważnego tymczasowego prawa jazdy, czyli:

 • karta ze zdjęciem,
 • counterpart – część prawa jazdy, gdzie wpisuje się dodatkowe uprawnienia, punkty karne, wyroki sądowe za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym itp.

Test wyboru

Zdający odpowiada na 50 pytań. 45 z nich to klasyczny test wyboru, natomiast 5 pozostałych pytań odnosić się będzie do konkretnej sytuacji – studium przypadku. Na udzielenie wszystkich odpowiedzi przeznaczonych jest w sumie 57 minut. Aby zdać tę część egzaminu na prawo jazdy, należy odpowiedzieć poprawnie na 43 pytania (łącznie – z testu i studium).

Na ekranie pojawiają się pytania i odpowiedzi w języku angielskim. Tłumaczenie ich na język polski można usłyszeć w słuchawkach. Tłumaczenie części wprowadzającej oraz pytań jest podawane automatycznie w chwili pojawienia się na ekranie ich angielskiej wersji. Aby usłyszeć tłumaczenie odpowiedzi, należy na ekranie dotknąć jej wersji angielskiej palcem. Tłumaczeń można odsłuchać dowolną liczbę razy. Trzeba tylko za każdym razem dotknąć palcem tekstu na ekranie.

Obok każdej odpowiedzi znajduje się kwadrat, który należy zaznaczyć udzielając odpowiedzi. Jeśli zdający popełni błąd, należy jeszcze raz zaznaczyć kwadratu przy błędnej odpowiedzi, by w ten sposób ją unieważnić, a następnie wybrać inną, właściwą odpowiedź.

Niektóre pytania wymagają kilku prawidłowych odpowiedzi. Ich konkretna liczba będzie podana na ekranie w lewym górnym rogu.

Studium przypadku

Ta część egzaminu polega na przedstawieniu bardzo konkretnej sytuacji, z którą zdający może mieć do czynienia jako kierowca. Zadanie polega na udzieleniu odpowiedzi na pięć pytań odnoszących się do konkretnej sytuacji. Po skończonym teście wyboru i studium przypadku można udać się na trzyminutową przerwę. Po niej automatycznie rozpocznie się następna część egzaminu – hazard perception.

Hazard perception

Ta część egzaminu to test w postaci filmów, które pozwalają ocenić, czy zdający  potrafi dostrzegać zagrożenia na drodze. Trwa ok. 20 minut. Należy zdobyć 44 punkty na 75 możliwych. Przed rozpoczęciem testu pokazywany jest krótki film, który ma wyjaśnić na czym polega i jak przebiega ta część egzaminu. Test hazard perception zdaje się również przy komputerze, ale tym razem przy udzielaniu odpowiedzi korzysta się z myszy.

Na monitorze zostanie wyświetlonych 14 krótkich filmów z codziennymi sytuacjami na drodze. W 13 filmach będzie zamieszczona jedna sytuacja, a w 1 – dwie sytuacje. Aby uzyskać wysoki wynik w tej części testu, trzeba w odpowiednim momencie zidentyfikować zagrożenie. Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za odpowiedzi udzielone podczas każdego filmu, wynosi 5. Jeśli zdający będzie się spóźniać z reakcją podczas rozwijającej się niebezpiecznej sytuacji, w miarę upływu czasu będzie otrzymywać coraz mniejszą liczbę punktów. Należy pamiętać, że trzeba być maksymalnie skoncentrowany podczas trwania całego filmu, ponieważ nie zostanie on powtórzony. Jest tylko jedna szansa, by zareagować na dane zagrożenie.

Egzamin praktyczny

Egzamin trwa około 40 minut, należy pamiętać, że to zdający musi zadbać o samochód, w którym egzamin będzie się odbywał. Musi on spełniać następujące wymagania:

 • być ubezpieczony na osobę zdającą (lub osoba ta musi być dopisana do polisy właściciela),
 • być sprawny technicznie i mieć ważny przegląd,
 • mieć opłacony podatek drogowy,
 • musi posiadać zagłówki w przednich fotelach,
 • prędkościomierz musi pokazywać prędkość w milach na godzinę,
 • trzeba zapewnić na czas egzaminu dodatkowe lusterko wewnętrzne (interior mirror), aby egzaminator mógł widzieć, co się dzieje z tyłu,
 • auto musi mieć kierownicę po prawej stronie,
 • nie ma żadnych ograniczeń co do pojemności i mocy silnika pojazdu.

Przy tej części egzaminu, towarzyszyć może również tłumacz, np. instruktor lub inny znajomy dobrze znający język. Jedyny wymóg stawiany w tej kwestii to wiek, który nie może być niższy niż 16 lat.

Cały egzamin można podzielić na trzy etapy:

 • badanie wzroku,
 • pytania z zakresu bezpiecznej eksploatacji pojazdu,
 • jazda.

Badanie wzroku

To proste zadanie polegające na odczytaniu rejestracji samochodu zaparkowanego w odległości 20 m. Jeżeli zdający słabo mówi po polsku, powinien zanotować to, co zobaczył na kartce. Jeżeli zdarzy się, że tablica zostania błędnie odczytana, wtedy egzaminator ponownie zmierzy odległość i poprosi o ponowne odczytanie widocznych znaków.

Pytania z zakresu bezpiecznej eksploatacji pojazdu

Egzaminator zada dwa pytania sprawdzające, czy zdający  potrafi odpowiednio ocenić stan pojazdu, którym będzie kierował - a więc określić, czy jest on sprawny, gotowy do jazdy oraz bezpieczny dla kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego.

Jazda

Egzaminator przedstawi przebieg trasy, ale ostatecznie będzie liczyło się zgodne z przepisami i bezpieczne dotarcie do wyznaczonego celu; zboczenie (np. przez pomyłkę) z wyznaczonej trasy nie będzie traktowane jako błąd. Samodzielna jazda ma trwać około 10 minut. Zdający wykonuje tylko jeden manewr, np. zawracanie na drodze, cofanie po łuku, parkowanie równoległe albo parkowanie w zatoczce. Osobno traktowany jest manewr awaryjnego zatrzymania się - egzaminator zawsze może dodatkowo poprosić o jego wykonanie. Należy pamiętać, że podczas całego egzaminu praktycznego najważniejsza jest bezpieczna jazda, a egzaminator zwraca uwagę na decyzje i reakcje kierowcy. Trzeba przede wszystkim wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i odpowiedzialnością, właściwie reagować na znaki drogowe, wszystkie manewry wykonywać z zachowaniem ostrożności i unikać sytuacji powodujących zagrożenie w ruchu drogowym. Można popełnić 15 mniej ważnych błędów i, mimo to zdać egzamin (16 i więcej popełnionych błędów powoduje niezaliczenie jazdy).

Zdany egzamin

Egzaminator zapyta zdającego, czy chce, aby prawo jazdy zostało wydane od razu. Oczywiście, większość osób tego właśnie sobie życzy. Wówczas egzaminator zeskanuje tymczasowe prawo jazdy, jego skan wyślę pocztą elektroniczną do DVLA / DVA, a na miejscu zostanie wydane odpowiednie zaświadczenie. Od momentu zdania prawa jazdy, można już samodzielnie podróżować samochodem. Na prawo jazdy należy poczekać około trzy tygodnie – dotrze ono do zdającego pocztą.

Gdy egzamin zakończy się wynikiem negatywnym – należy popracować nad błędami oraz podszkolić jazdę. Do kolejnego egzaminu można przystąpić, gdy minie 10 pełnych dni roboczych.

emano.co.uk

Podobne artykuły


13
komentarze: 62 | wyświetlenia: 1187
13
komentarze: 68 | wyświetlenia: 915
13
komentarze: 9 | wyświetlenia: 1320
13
komentarze: 25 | wyświetlenia: 1544
13
komentarze: 93 | wyświetlenia: 712
12
komentarze: 31 | wyświetlenia: 1530
12
komentarze: 144 | wyświetlenia: 1513
12
komentarze: 5 | wyświetlenia: 1308
12
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1242
12
komentarze: 72 | wyświetlenia: 716
11
komentarze: 124 | wyświetlenia: 722
11
komentarze: 158 | wyświetlenia: 511
11
komentarze: 81 | wyświetlenia: 1041
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska