Login lub e-mail Hasło   

Czy bać się fundamentalizmu?

Źle się stało, że we współczesnym spojrzeniu na fundamentalizm pozytywne skojarzenia budowania na fundamencie zmieniły się na negatywne — burzenia do fundamentów.
Wyświetlenia: 2.411 Zamieszczono 17/12/2013

„Ani dom, ani religia nie są wystarczająco silne bez solidnych fundamentów. Wszyscy muzułmanie są fundamentalistami” — powiedział, w wywiadzie dla „Dispatch International” imam warszawskiego meczetu Nezar Charif. To wystarczyło, żeby katolicki portal Fronda.pl zilustrował komentarz do tej wypowiedzi zdjęciem islamisty z zamaskowaną twarzą oraz Koranem w jednej ręce i kałasznikowem w drugiej[1]. Takie skojarzenie jest zdecydowanie za daleko idącym uproszczeniem. Wypacza ono pojęcie fundamentalizmu, które funkcjonuje nie tylko w islamie, ale i w chrześcijaństwie, i innych religiach.

Pokłosie 11 września

Obecnemu pokoleniu fundamentalizm religijny, zwłaszcza arabski jednoznacznie kojarzy się z terroryzmem. Przyczyniły się do tego zamachy z 11 września 2001 na wieżowce World Trade Center. Tamtego września byłem w Holandii na międzynarodowej konferencji. Wieści z w Nowego Jorku sprawiły, że nikt nie był w stanie słuchać wykładów. Wszyscy siedzieli przed wielkim ekranem, z przerażeniem i niedowierzaniem patrząc, jak walą się wieże i wśród ludzi wybucha panika. Najbardziej zaszokowani byli uczestniczący w konferencji Amerykanie — niektórzy z nich płakali.

Zastanawiałem się wtedy, w jakim kierunku rozwiną się te wydarzenia i jaka będzie reakcja Ameryki. Miałem czarne myśli. Część z nich znalazła niedługo potem w artykule pt. Dokąd zmierza Ameryka? opublikowanym w miesięczniku „Znaki Czasu”[2]. Pisałem wtedy, że Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę nie tylko arabskim fanatykom religijnym, ale wszelkim grupom terrorystycznym, ich mocodawcom i poplecznikom, oraz że karząca ręka amerykańskiej sprawiedliwości dosięgnie ich nawet na obcej ziemi. I tak się stało. Przewidywałem, że rozbudowaniu ulegnie system inwigilacji i zbierania informacji o wszelkich podejrzanych osobach, a zwłaszcza różnej maści fanatykach religijnych, a pozbawianie wolności bez sądu stanie się w takich sytuacjach regułą. Amerykańskie więzienie w bazie Guantanamo na Kubie jest tego dobitnym przykładem. Pisałem, że służby specjalne dostaną pełną swobodę w śledzeniu, podsłuchiwaniu, podglądaniu wszystkich i wszystkiego. (To akurat stało się nie tylko amerykańską domeną). A wszystko po to, by uchronić świat przed kolejnymi zamachami arabskich fanatyków, których do terroru popycha fundamentalizm religijny. Wyraziłem też wtedy obawę, czy rozbudowane służby specjalne, w których rękach znajdzie się tak olbrzymia, pozbawiona cywilnej kontroli władza, zechcą ją kiedyś — gdy już pokonają ostatnich terrorystów-fundamentalistów — oddać? Czy raczej, w imię jej dalszego dzierżenia, znajdą sobie nowego wroga, innych „fundamentalistów” do ścigania. Wydaje się, że na spełnienie tego ostatniego „proroctwa”, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

 

Problem z fundamentalizmem

Z fundamentalizmem w ogóle jest pewien problem. Nie bardzo wiadomo, jak go zdefiniować. Większości ludzi — zapewne za sprawą mediów — kojarzy się on wprost z arabskim terroryzmem. To istotna kwestia, gdyż fundamentalizm religijny sam w sobie jest bardzo starym zjawiskiem, a terror jest jedynie jego okresowo występującym wypaczeniem.

Najpopularniejsza definicja fundamentalizmu religijnego określa go jako powrót do źródeł religii, jej fundamentów, do czystej, pierwotnej wiary przodków i oczyszczenie jej ze wszystkich naleciałości, uzupełnień, dodatków. I gdyby na tym poprzestać, wcale nie byłoby źle. W takim znaczeniu fundamentalistą religijnym był sam Jezus, który krytykował przywódców religijnych swojego narodu za odstępowanie od dawnych nauk i praw: „Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować”[3]. „Od początku tak nie było”[4] — podkreślał.

Pismo Święte często odwołuje się do symboliki fundamentu, i zawsze w sensie bardzo pozytywnym: „Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus”[5]. Jako wierzący, jesteśmy „domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”[6]. Ci, którzy postępują według Jego nauk, podobni są „do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany”[7].  Ci natomiast, którzy tak nie czynią, podobni są „do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny”[8].

Źle się stało, że we współczesnym spojrzeniu na fundamentalizm pozytywne skojarzenia budowania na fundamencie zmieniły się na negatywne — burzenia do fundamentów. Dziś w telewizyjnych przekazach na temat fundamentalizmu dominują obrazy brodatych, fanatycznie wrzeszczących mężczyzn, którzy z Koranem w jednej ręce i karabinem w drugiej domagają się ustanowienia na ziemi państwa Allaha. Do tego dochodzi niekoniecznie prawdziwe utożsamianie fundamentalistów ze wszystkimi muzułmanami i tylko z nimi. A przecież fundamentalizm to dziś zjawisko globalne, obecne również w judaizmie, chrześcijaństwie (zarówno tym katolickim, jak i protestanckim), hinduizmie i innych religiach. Jego rozwój wiąże się z globalnym kryzysem wartości, charakterystycznym dla świata z końca XX w. W tym ujęciu trudno mówić nawet o jednym fundamentalizmie — lepiej natomiast o fundamentalizmach. Badacze zagadnienia postrzegają fundamentalizm jako renesans religijności, radykalny sprzeciw wobec nowoczesnej świeckiej kultury i „moralności” typu zachodniego, wobec modernizmu usiłującego przystosować doktrynę religijną do współczesnych dążeń filozoficznych, naukowych i społecznych.

W aspekcie psychologiczno-religijnym fundamentalistami określa się dziś ludzi fanatycznie przekonanych o słuszności własnych poglądów, a przy tym nietolerancyjnych wobec innych, którzy nie podzielają ich idei. Nie dopuszczają oni jakiejkolwiek krytyki czy próby korekty własnych poglądów. Dominuje w nich poczucie lęku i stałego zagrożenia ze strony zewnętrznego świata. Stąd mają oni tendencję do zamykania się w hermetycznych grupach, otaczania się tylko sobie podobnymi. Nie potrafią prowadzić dialogu z ludźmi o odmiennych zapatrywaniach, a gdy już się na niego zdobędą, mają skłonności do agresji.

Tak ujęty fundamentalizm nie ogranicza się jedynie do religii. To dziś zjawisko na wskroś polityczne, charakteryzujące się m.in. dążeniem do kontrolowania przez władzę wszelkich przejawów życia kulturalnego, społecznego, politycznego i ekonomicznego oraz do narzucania społeczeństwu „jedynie słusznej” interpretacji rzeczywistości. W konsekwencji ogranicza się ludzką wolność i możliwość głoszenia własnych poglądów.

 

Mój fundamentalizm

Krótki artykuł to nie miejsce na dogłębną analizę zjawiska fundamentalizmu w ogóle, a „religijnego” w szczególności. Słowo „religijnego” wziąłem w cudzysłów nie tylko po to, by je wyróżnić, ale także dlatego, by jako człowiek religijny odciąć się od takiego rozumienia fundamentalizmu, jakie obecnie dominuje — ze szkodą dla religii. Moja religia nie pozwala mi czynić krzywdy bliźniemu, nawet jeśli nie podziela on moich poglądów czy jest moim wrogiem. Więcej — każe mi go kochać, a zło zwyciężać dobrem. Moja religia daje mi wolność, ale też każe szanować wolność innych, nawet jeśli dokonują złych wyborów. W końcu moja religia wzywa mnie do budowania na fundamencie, którym jest Chrystus i Jego Słowo, do ścisłego posłuszeństwa Pismu Świętemu i do odrzucania wszelkich późniejszych naleciałości interpretacyjnych, które zmieniają pierwotne znaczenie biblijnego tekstu.

Czy zatem jestem fundamentalistą religijnym? W powszechnym rozumieniu tego wyrażenia — Boże broń!  Ale określenia „fundamentalista biblijny” wcale nie miałbym już powodu się wstydzić.

Andrzej Siciński

 

[1] Zob. http://www.fronda.pl/a/imam-warszawskiego-meczetu-wszyscy-muzulmanie-sa-fundamentalistami,32766.html [dostęp: 17.12.2013]. [2] Zob. http://www.eioba.pl/a/2ckv/dokad-zmierza-ameryka [dostęp: 17.12.2013]. [3] Mk 7,7-9. [4] Mt 19,8. [5] 1 Kor 3,11. [6]  Ef 2,20-21. [7] Łk 6,48. [8] Łk 6,49.

[Artykuł jest uzupełnioną i zmienioną wersją felietonu pt. Czy należy się bać fundamentalizmu?, który ukazał się w miesięczniku „Znaki Czasu” 9/2007].

Podobne artykuły


28
komentarze: 39 | wyświetlenia: 4547
27
komentarze: 23 | wyświetlenia: 4840
18
komentarze: 5 | wyświetlenia: 3427
17
komentarze: 21 | wyświetlenia: 15406
17
komentarze: 10 | wyświetlenia: 7868
16
komentarze: 31 | wyświetlenia: 5919
95
komentarze: 44 | wyświetlenia: 15321
43
komentarze: 12 | wyświetlenia: 6567
31
komentarze: 29 | wyświetlenia: 6072
 
Autor
Artykuł  hussair  (www),  17/12/2013

Bardzo mądra lektura, zwłaszcza teraz. Gratuluję nie tylko artykułu, ale tego właściwie pojmowanego fundamentalizmu, to jest trwania - spokojnie, ufnie mocno, zgodnie ze swoim wyborem - wobec oczywistego ześlizgu wartości i ogólnej manipulacji tymi wartościami. Wesołych świąt, Panie Andrzeju.

@hussair: Dziękuję za życzenia i cenny komentarz. Życzenia oczywiście odwzajemniam:-)

@Andrzej Siciński: Ale określenia „fundamentalista biblijny” wcale nie miałbym już powodu się wstydzić.
Kto pracuje w ciągu szabatu powinien być zabity
Nie ma nic złego w sprzedaniu córki na niewolnika
Ja gdybym był fundamentalistą takich idei zapadłbym się pod ziemię

@Krzysztof Mrozowski: Objawienie Boga w Piśmie Świętym miało charakter progresywny, tzn. że się rozwijało - Bóg na różnych etapach relacji z ludźmi i swoim ludem przemawiał do nich w innych sposób i objawiał siebie i swoją wolę pełniej. Stąd na objawienie starotestamentowe należy nakładać to nowotestamentowe. Choć w ST nakazywano kamienować cudzołożników, Chrystus w NT mówi: kto jest bez grzechu, ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: A skąd niby ta pewność, że w piśmie zwanym "świętym" mamy do czynienia z objawieniem się Boga? I jakie to niby "różne relacje Boga z ludźmi i swoim ludem" (swoją drogą jakże znamienne rozróżnienie swoich od obcych!) są opisane w Biblii? Proszę o wskazanie konkretnego tekstu biblijnego opisującego scenę "przemowy" Boga do szerokiego audytorium słuchaczy?

@Michał Aleksy Mentrak: Nie ma nic takiego.Oczywiście większość tych "sprzedawców zbawienia" zdaje sobie z tego sprawę ale mając z tego korzyści (kapłani,pastorzy itd.) głoszą te brednie.Metafora Jezusa o łowieniu ludzi jest bardzo trafna do pozbawiania ludzi wolności i uczynienia z nich niewolników zabobonów...

  Noemi*,  17/12/2013

Bardzo ciekawy i rzeczowy artykuł. Zdając sobie sprawę z niebezpieczeństwa fanatyzmu, którego jednym z przejawów może się stać terroryzm, dostrzegam inne niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą kompletna bezideowość. Wydaje mi się że bezideowość jest bardziej niepokojąca, ponieważ prowadzi do deprawacji charakteru. Nepotyzm, korupcja, oszustwa to skutki bezideowości. O ile reakcje fanatyków można ...  wyświetl więcej

To fakt. Równie niebezpieczny - jak fundamentalizm religijny - jest fundamentalizm ateistyczny.

@Desipere: czy samo to ze ktos sie autuje jako atheista jest fundamentalizmem?

@miro von kässelbach: Dlaczego łączysz ateizm z autowaniem? Niejeden wierzący wyautował się z życia dlatego, że nie znalazł dla swoich poglądów zrozumienia ...

Krzyk ateisty o rozsądek słychać nawet bez tego autowania. On po prostu cierpi z braku zrozumienia i z tego cierpienia zamyka się w sobie jak w muszli, by - kiedy nadejdzie odpowiednia pora - uderzyć fundamentalnie, cepem między oczy ...

@Desipere: Wytłumacz mi co to jest fundamentalizm ateistyczny .

@Krzysztof Mrozowski: Fundamentalizm związany jest ze sposobem rządzenia. Mówimy, że np. w Egipcie u władzy są fudnamentaliści, ponieważ to ich prawa (religijne) są narzucane całemu społeczeństwu - nawet jeśli nie wszyscy ten sposób rządzenia akceptują.

Fundamentalista ateistyczny, czyni to samo - mówi np.: oferuję społeczeństwu demokrację, ale przecież ta demokracja nie jest "równa" i nie

...  wyświetl więcej

@Desipere: mysle ze nie jestes jeszcze tak daleko, brakuje ci dystansu by oceniac atheistöw jak na razie wyrokujesz, w mojej skromnej ocenie, pozdrawiam serdecznie.

@Desipere: Zadam jeszcze raz pytanie: co to jest fundamentalizm ateistyczny i błagam bez filozofii podwórkowej.

@miro von kässelbach: Każdy z nas jest tak daleko, jak tylko jest.

Ateizm jest produktem kapitalizmu świata zachodniego, więc doskonale pasuje do schematu jo-jo: wzrostów gospodarczych i upadków. Istnieje po to, by dystansować się od wierzeń religijnych, by następnie tą religijność przywoływać do życia ... aby wzmocnić ateizm, po którym następuje wzmocnienie ... wiary - bo nic tak nie utrwala wiary, jak wiary zaprzeczanie.

@Krzysztof Mrozowski: ... a wolisz filozofię naukową ... ateistów?

@Desipere: czyzby istniala filozofia naukowa teologöw?!

@Desipere: Mowa o Kazimierzu Lyszczynskim, polskim Naukowcu i filozofie spalonym na stosie za Ateizm tez juz z zachodu?? komu wiec blizej do jego säsiada ? pozwolilem sobie zacytowac z WOLNEJ encyklopedii "...Zadenuncjowany przez sąsiada, Jana Kazimierza Brzoskę (stolnika bracławskiego albo łowczego brzeskiego), który nie chcąc zwrócić pożyczonej mu przez Łyszczyńskiego dużej sumy pieniędzy, wykra ...  wyświetl więcej

Nie w tym rzecz, że są przypadki, ale w tym, że z tych przypadków powstaje reguła ... Ileż to już razy, z domniemania naukowego wyciągano wnioski nieprawdziwe, które potem trzeba było naprawiać? Ile jeszcze błądzenia, by udowodnić coś, co nie istnieje poza myślą?

Wiara nie potrzebuje tego - choć znane są zakusy tych, którzy tą wiarę próbują udowadniać lub jej zaprzeczać - głównie ateistów.

...  wyświetl więcej

  Areva,  17/12/2013

Fundamentalizmu powinne najbardziej bać się kobiety bo one w tym systemie są tylko chodzącym mięsem reprodukcyjnym, do bicia i je zabijania.

Piszesz; "Źle się stało, że we współczesnym spojrzeniu na fundamentalizm pozytywne skojarzenia budowania na fundamencie zmieniły się na negatywne — burzenia do fundamentów."

Jeżeli przyjmiemy za fundament naszego świata "chciwość". Już Arystoteles powiedział ; "Rodzaj ludzki jest nienasycony w swej chciwości" ­. Przemysł aby mógł się realizować musi tworzyć pragnienia, to samo dzieje się w

...  wyświetl więcej

Nie było by daty 11 września ... gdyby nie pragnienia ... dzisiaj odkrywane są z tą datą przerażające fakty... na ile prawdziwe ? Kiedy poznamy fundament - będziemy wiedzieli.

Dokładnie tak.

Dalai Lama wykluczył w latach 80. - na podstawie medytacji - wiarę buddystów (jednego z 4 wyznań) w tzw. Dorje Shudgen - reinkarnacyjnego strażnika, który chroni nas przed samarą - a więc przed tym co jako złe objawia się w naszym życiu. Po jego słownym wystąpieniu, dokonało się coś, co jest sprzeczne z ideą buddyzmu: wzajemna walka i wykluczenie tych, którzy wierzą i czczą

...  wyświetl więcej

@Desipere:Fundamentalista ateistyczny, czyni to samo - mówi np.: oferuję społeczeństwu demokrację, ale przecież ta demokracja nie jest "równa" i nie jest dla wszystkich - tych, którzy są przeciw niej, wsadza do więzienia.
Podaj przykłady takich ateistycznych fundamentalistów. Mirosław mylisz pojęcia. Sprawdź co to jest ateizm. Odpowiedz mi, czy wierzysz w różowe smoki, krasnoludki, Zeusa cz ...  wyświetl więcej

Drogi Krzyśku! Jestem tylko człowiekiem, więc na zarzuty reaguję tylko po ludzku.

Tu nie chodzi o jakiekolwiek odrzucanie czegokolwiek. Ja nie odrzucam ateistów jako faktu ich istnienia. Natomiast mocno przeciwstawiam się spychaniu religii (wiary) do roli niepotrzebnego bękarta ludzkiej myśli. Moje zachowanie wynika z prostej reguły: jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie - czyli sięga do najprostsz

...  wyświetl więcej

Mimo wszystko nie myliłbym fundamentalizmu religijnego z fanatyzmem religijnym.

@Andrzej Siciński: A jak myślisz ... skąd się bierze fanatyzm religijny ? On również oparty jest na fundamentalizmie religijnym... Prowadziłam kiedyś rozmowę z fanatyczką religijną. W końcówce wyraziła ona swoje zdanie w stosunku do własnych zachowań tym, iż kiedy jej wiara zostanie zabrana ... to co jej pozostanie ? Dlatego zadałam jej podstawowe pytanie; czy to jest wiara do której sama doszła , ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: alez one sie bardzo dobrze uzupelniaja

Nigdy żaden fundamentalizm nie pozwoli na dotarcie ludziom do zrozumienia Ojca niebiańskiego, gdyż nauki fundamentalne stoją ponad Bogiem. Żydzi wyraźnie mówią o swoim Bogu, iż on czyta dzieło takie jak ich Talmud i uczy się z niego ! A więc kto jest ich bogiem fundamentalnym ?

  hussair  (www),  18/12/2013

@Teresa Rembielińska: Wedle mojej logiki i przekonania, Bóg kocha wszystkich - wszyscy zatem trafią do niego, niezależnie od drogi, jaką obrali. Nie ma powodu bać się o katolików, warto natomiast bać się o swoje bezpieczeństwo.

@hussair: To dobrze nawet brzmi "według mojej logiki " a na podstawie czego tak wywnioskowałeś ? Jeżeli na podstawie przejawiającej się natury... to za mało aby tak sądzić... A jeżeli przyjąć , iż każdy z nas ma swojego boga, to tak! Lecz dla tych , którzy szukają nie Boga a Ojca - dróżka jest wąziutka i niewielu znajdzie się na niej ... z powodu niewygody ! Dobry Ojciec nie tylko hoduje lecz i wychowuje dziatwę ...

@hussair: Dzięki za ten link. Widziałem ten materiał już wcześniej i nawet sam rozważałem, czy aby go tu nie wkleić dla ilustracji fanatyzmu ateistycznego..., nihilistycznego... Jak zwał, tak zwał, ale na pewno nie religijnego. Ten obraz starcza za tysiące słów.

  hussair  (www),  18/12/2013

@Andrzej Siciński: Tak. Starcza za tysiące. Reszta to już kwestia inteligencji i poziomu etycznego czytelników Eioby.

  ,  18/12/2013

@hussair:
To jest dopiero szczyt hipokryzji: http://wiadomosci.wp.pl/kat,13(...)icrsn=5

  hussair  (www),  18/12/2013

@viverti: Powiem tak. Dla kilku osób było dziś lepiej udać, że nie widziało się linku, który zamieściłem. Cokolwiek każdy z nas tu po sobie dziś zostawił - będzie świadectwem rozumu i serca.
Jak Eiobowicze wiedzą, rzadko daję się wciągnąć w takie, hm, utarczki. Ostatnio i tak gryzłem się w język, widząc rozkręconą ponad miarę korbę manipulacji (lub obsesji), i widząc w tym udział także tych ...  wyświetl więcej

@hussair: mogles zalaczyc tez ten z polskich ruchawek, a ile tysiecy slöw wystarczylybyby ci te zdjecia !? Rozbawia mnie zawsze jesli ktos rzuca jako argumentöw etyke i inteligencje, zycze nabrania dystansu

  hussair  (www),  19/12/2013

@miro von kässelbach: Nie no jasne, nie ma to jak nabrać dystansu do patologii i degeneracji. Jak w przypadku 50% Twoich akcji na Eiobie, popisałeś się światłością jaskiniowca.

@hussair: a pozostale 50% czyzbym zasluzyl na pochwale przkoscielnego intelektualisty?

  hussair  (www),  19/12/2013

@miro von kässelbach: Każdy szanujący się portal ma swojego trolla, orka tudzież inną tego typu ,,formę życia''. Trzeba docenić zaangażowanie, z jakim pełnisz tę dystyngowaną funkcję. :)

  golesz,  18/12/2013

Islam, chrześcijaństwo, buddyzm, itd., a więc wszystkie światopoglądy teistyczne, traktować można jako drogowskazy. Ateizm, jego wszelkie odmiany, również. Jest jednak pewna subtelna między nimi, drogowskazami, różnica. Różniczka, jak powiedział Newton.

Taka mianowicie, iż te pierwsze, to drogowskazy stabilne, przyswojone poprzez wieki, utrwalone, i z założenia przecież, mające być drogows

...  wyświetl więcej

Artykuł mówił o fundamentalizmie religijnym, a dyskusja toczy się wokół ateizmu,na domiar wszyscy dyskutujący podciągają ateizm pod religie czy ideologie. Nie popieram absolutnie wszelkiego rodzaju burd, ale link jaki podał hussair jest ze strony bardzo tendencyjnej ( nie wspomnę o języku jakim został opatrzony artykuł na tej stronie). Nie mamy pewności, że osoby protestujące są ateistami ( pewnie ...  wyświetl więcej

@Krzysztof Mrozowski: Przytoczony filmik jest bez wątpienia w swej intencji tendencyjną manipulacją ideologiczną.
Tyle tylko, że raczej mocno nietrafioną.
Ja widzę na tym filmie grupę rozbawionych ludzi cieszących się wolnością. Czy roześmiany człowiek jest symptomem agresji? Kolorowo pomalowane panie w strojach topless usiłują zaprosić do wspólnej zabawy grono ściśniętych w kordon s ...  wyświetl więcej

@Michał Aleksy Mentrak: Czy my aby oglądaliśmy ten sam film? Bo jeśli ten sam, to albo ja choruję na oczy, albo Pan. Rozbestwiony tłum, który narusza godność i nietykalność osobistą ludzi spokojnie stojących, plując na nich, szarpiąc, niszcząc ich ubrania (by tym w istocie jest mazanie ich farbą w sprayu) - to dla Pana jedynie "grupa młodych ludzi cieszących się wolnością". Rozumiem, że ci spokojn ...  wyświetl więcej

" ... można być całkowicie wolnym od bajeczek, baśni, legend i mitów, a przy tym posiadać ludzką godność, wrażliwość i... moralność." - Brawo Michale! Jest jednak małe ale ... skąd ta godność, wrażliwość i moralność u ateistów się bierze, w czym tkwi źródło jej istnienia? Powstały w procesie doboru naturalnego i eliminacji słabszych jednostek - jak to proponuje ewolucjonizm Darwina? Ile takich jed ...  wyświetl więcej

  golesz,  18/12/2013

@Michał Aleksy Mentrak:
"Nikt nie został pobity, nikt ranny, nie było też trupów - to gdzie jest ta agresja???"
Gratuluję antydefinicji agresji.

  hussair  (www),  18/12/2013

@Michał Aleksy Mentrak: ,,Tyle tylko, że raczej mocno nietrafioną.'' - jest to odpowiedź godna albo cynika, albo ślepca wobec zachodzących wydarzeń. Nieszczególnie interesuje mnie, co dotyczy Ciebie. Mnie ten film porusza z kilku przyczyn. Nie tylko z powodu trwania tych oblężonych (jak to nazywasz: zapraszanych), ale z powodu żałosnej, maniakalnej natarczywości tych drugich. Owszem, ,,zapraszanie ...  wyświetl więcej

@Desipere: A od kiedy moralność jest własnością czy wynalazkiem religii. o jakiej moralności mówisz: czy o takiej, która zaleca kamienowanie za cudzołóstwo, czy śmierć za apostazję?. moralność jest wynalazkiem całej ludzkości, a nie jakiegoś pustynnego boga. Od wieków wiadomo było, że źle jest zabijać i nie potrzeba było do tego świętych ksiąg.

@hussair: Wiem, że jesteś wrażliwy na bodźce wzrokowe( gorszą Cię pocałunki i nagość )i w tej materii nie będę polemizował, ale zauważ, że znasz relacje z jednej strony. Może dobrze by było poznać drugą. Kraje latynoskie mają w swojej kulturze system patriarchalny i wspierany przez kościół , może kobiety w tych krajach mają już dość życia pod butem "macho" , może w ten sposób chcą się wyrwać z teg ...  wyświetl więcej

Ok! A o jakiej moralności Ty mówisz? Jeśli nie religijnej, to tej tworzonej przez nasz wspaniały rozum? Ile trupów ten rozum usłał na Ziemi? Ile istnień w imię nauki jako wybranki wszechwiedzy, ile istnień przez tą wszechwiedzę cierpiało? (Hiroszima, Nagasaki). Ile jeszcze cierpień nas czeka, przez niezłomną wiarę w potęgę umysłu.

Chcesz mieć wygodne mieszkanie, umebluj je swoimi pragnieni

...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  18/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: ,,... gorszą Cię pocałunki i nagość...'' - Mnie nie gorszą. Ale myślę o czymś, co być może Ty przegapiasz - o tym, że dzieci albo są na ulicach, albo wlepiają oczy w TV i w ten sposób czerpią informacje o zasadach życia. Widzisz większy problem w tym, żeby swoje piersi czy krocza obnażać tylko we własnym zaciszu, a nie publicznie? Czy jest to aż tak uciążliwe poświęcenie? Inn ...  wyświetl więcej

@hussair: Ode mnie masz plusa, za celność spostrzeżenia. Owszem, to była świadoma prowokacja; może i cyniczna. Ale gra się tak, jak przeciwnik pozwala.

Najpierw odpowiem na Twoje pytanie o istnienie granic. Odpowiem cytatem z eseju "Mit Syzyfa" Alberta Camus'a: "To, że wszystko jest dozwolone, nie oznacza wcale, że nic nie jest zabronione."
A więc istnieją granice i - mało tego - ni

...  wyświetl więcej

@Desipere: Widzę, że nadal nie wiesz co to jest ateizm. Postrzegasz naukę tylko przez pryzmat wynalazków zniewalających człowieka ( zawsze znajdą się jednostki, które to wykorzystują) Natomiast religia zniewala dodatkowo człowieka budując chore dogmaty moralne.

@Desipere: Z uporem godnym lepszej sprawy chcesz się licytować na ilość ofiar. Można być masochistą, tylko po co?
Już raz to doradzałem Rembielińskiej, poradzę i Tobie. Weź Biblię, karteczkę i coś do pisania. Czytaj tę książeczkę od deski do deski i stawiaj ptaszki przy ofiarach boga Jahwe i szatana. Potem policz te ptaszki i pomyśl co Ci wyszło i dlaczego. Przy potopie przyjmij ok. 2 milio ...  wyświetl więcej

@hussair: Myślisz, że jeżeli zabronisz to pozbędziesz się problemu, myślisz, że jeżeli nie zabronisz to ogarnie nas wszechobecna jak to ująłeś Kopulacja, Toaleta. Martwisz się o dzieci, że niby co zobaczą: nagość czy seks. A cóż takiego jest złego w tych "okropnościach". W wielu krajach jest to element życia codziennego i nikogo nie gorszy całująca się się para, czy naga kobieta. Uważam, że większ ...  wyświetl więcej

  ,  18/12/2013

@Michał Aleksy Mentrak:
Odwracanie kota ogonem i rozmydlanie. Równie dobrze możesz się cofnąć do epoki kamienia łupanego czy australopiteka, dodać wpływ zorzy polarnej na miesiączkę u pingwinów i wyjdzie ci to samo.
Wystarczy na Wikipedii wpisać "Argentyna", przeczytać kilka zdań by przekonać się jakie brednie piszesz i manipulujesz ht ...  wyświetl więcej

@Michał Aleksy Mentrak: Drogi Michale - Biblia ma około 2-3 tys. lat istnienia? Świat ludzi-zwierząt aż po ludzi-myślących (że są lepsi) istnieje kilka milionów lat? Rzeczywiście, grzechy Boga można zmieścić na kartce, ale czy starczy kartki by zmieścić grzechy człowieka humanisty?

@viverti: Widzę, że mamy znawcę pingwinich miesiączek :))))

Pewnie masz rację - nie wiem co to ateizm, tak samo jak nie wiem co oznaczają miliony innych szufladek pojęć wymyślonych (nie tylko) przez ateistów. Domyślam się, że "masz w głowie dobrze poukładane", tzn. odnosząc się do jakichś problemów, otwierasz odpowiednią szufladkę, która jest odpowiedzią-receptą na całe zło. Jednak prawdziwa mądrość, prawdziwa wiedza o życiu, ta intuicyjna także, podpowiad ...  wyświetl więcej

@Desipere: To nie szufladki, ale pudełka :) http://www.youtube.com/watch?v(...)yUCyVtU

  hussair  (www),  18/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: ,,Myślisz, że jeżeli zabronisz to pozbędziesz się problemu, myślisz, że jeżeli nie zabronisz to ogarnie nas wszechobecna jak to ująłeś Kopulacja, Toaleta. Martwisz się o dzieci, że niby co zobaczą: nagość czy seks. A cóż takiego jest złego w tych "okropnościach" - nie wiem, czy masz jakieś kłopoty z rozumieniem tekstu, czy tylko manewrujesz, by jakoś wybrnąć ze ślepej uliczki ...  wyświetl więcej

@hussair: Widzisz większy problem w tym, żeby swoje piersi czy krocza obnażać tylko we własnym zaciszu, a nie publicznie? Nie wkładaj mi w usta poglądu, że nagość jest okropnością samą w sobie. To raczej jest Twój slalom, raz Cię razi publiczne obnażanie innym razem nie. Poza tym możemy się licytować kto nie zrozumiał kogo i czyja argumentacja jest licha, ale myślę, że to nie doprowadzi do jakiego ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  18/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: ,,...troglodycie nie będę podpowiadał...'' - no widzisz, muszę to jednak sprecyzować dobitniej. Otóż nie rozmawiamy o troglodytach stosujących przemoc wobec kobiet, ale o mężczyznach atakowanych przez kobiety (w kordonie chroniącym kościół przed dewastacją). To taki przykład na Twój slalom. Bo to zupełnie inna tematyka jest.
,,... raz Cię razi publiczne obnażanie innym ...  wyświetl więcej

@hussair:potrafię dojrzeć problemy protestujących pielęgniarek, mimo że nie przypominam sobie z ich strony obnażonych piersi. Natomiast nie potrafisz dostrzec problemu molestowanych kobiet tylko przez to, że pokazały piersi. a zrobiły to by zwrócić uwagę świata na swój problem, bo inaczej nikt ich nie zauważa.
Czy w Twojej sypialni jest rząd krzeseł dla dziecięcej widowni? Strzelam, że nie. ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  18/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: ,,...nie potrafisz dostrzec problemu molestowanych kobiet tylko przez to, że pokazały piersi. a zrobiły to by zwrócić uwagę świata na swój problem, bo inaczej nikt ich nie zauważa...'' - a posiadasz jakieś statystyki na potwierdzenie, że demonstracje bez bielizny mają przewagę skutkową wobec tych przyzwoitych? Po drugie - Michał Mentrak pisał coś o ,,grupie rozbawionych ludzi ...  wyświetl więcej

@Andrzej Siciński: Panie Andrzeju, z uwagi na późną porę nie włączam się w obszerną dyskusję,
głos i rekomendacja jest wyrazem uznania dla rzeczowego i bardzo rozsądnego artykułu,
pozdrawiam serdecznie i łączę świąteczne życzenia orz szczęśliwego Nowego Roku :)

@re-gnostyk: Dziękuję i również łączę wzajemne najlepsze życzenia:-)

@hussair: a posiadasz jakieś statystyki na potwierdzenie, że demonstracje bez bielizny mają przewagę skutkową wobec tych przyzwoitych? To wcale nie oznacza,że takowych nie należy przeprowadzać, skutek oczywisty-zauważyłeś ich protest, ale nie zauważyłeś o co im chodzi, gdyż jesteś zaślepiony katolicką moralnością ,która wpoiła Ci, że widząc obrazki w internecie nie dociekasz przyczyn takiego zacho ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  19/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: ,,...- zauważyłeś ich protest, ale nie zauważyłeś o co im chodzi...'' - no, stary, agresja i chamstwo raczej przesłaniają cel demonstracji, jeśli wierzyć, że poza zadymą jest rzeczywiście jakiś słuszny i szczery. Jestem zdania, że jak w każdej akcji i dziele człowieka, tak i w demonstracji zawiera się jakość wykonania, to jest jakość ducha i charakteru autora tegoż.
,, ...  wyświetl więcej

@hussair: no, stary, agresja i chamstwo raczej przesłaniają cel demonstracji, jeśli wierzyć, że poza zadymą jest rzeczywiście jakiś słuszny i szczery.
Niewątpliwie agresja i chamstwo przysłoniło cele( nie wiesz czy słuszny i szczery, bo się nie chciałeś tego dowiedzieć), i tylko dlatego skreśliłeś tych ludzi, gdyż użyli formy, która daje szansę na zauważenie ich problemu( żeby było jasne ni ...  wyświetl więcej

  hussair  (www),  19/12/2013

@Krzysztof Mrozowski: Nie podejrzewam Cię o tego rodzaju głupotę, żebyś miał nie domyślić się, że mam na myśli Boga, który traktuje tak samo wszelkich ludzi, których stworzył, nie dzieląc ich na buddystów, adwentystów, baptystów, czy innych jako ,,jedynie słusznych''. Zatem doceniam ten... żart.
;)

@Desipere: Zjedz Snickers'a, bo jak jesteś głodny to wygadujesz głupstwa., albo może jedną szklaneczkę mniej?

Należy bac się u nas jego w katolickim wydaniuDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska