Login lub e-mail Hasło   

Przykazania (nie)zmienne

Czyli o prawie, które nie lubi zmian, i o tym, co można, a czego nie można w nim zmieniać.
Wyświetlenia: 4.191 Zamieszczono 31/03/2014

Amerykańska konstytucja jest obecnie najstarszą obowiązującą konstytucją na świecie. Ma 227 lat. Składa się z siedmiu artykułów i przez te wszystkie lata doczekała się jedynie 27 poprawek. Zna ją każdy Amerykanin i jest z niej dumny. W tym czasie Polacy mieli już konstytucje: majową, marcową, kwietniową, stalinowską i tzw. małą konstytucję. Obecna z roku 1997 ma 243 artykuły, a stopień znajomości jej przepisów w społeczeństwie polskim jest bliski zeru. Dlaczego? Może dlatego, że coś, co zbyt często ulega zmianom, nie jest warte zapamiętywania. Może się bowiem okazać, że zanim przyswoimy sobie nowe regulacje, kolejna władza już je zmieni.

Dobre prawo nie lubi zmian. Zbyt często uchwalane, kierowane doraźnymi interesami politycznymi nowelizacje wprowadzają tylko chaos i atmosferę niepewności w stosunkach prawnych i zwykłym codziennym życiu. W takich warunkach ludzie boją się zakładać i prowadzić firmy, a inwestorzy inwestować. Nie są pewni, czy nowy rok nie przyniesie im kolejnej zmiany przepisów podatkowych, celnych, bankowych, która doprowadzi ich do bankructwa. Podobno ilością stanowionych przepisów nasz system prawa przypomina prawo czasów bizantyjskich.

Doszło do tego, że zmienia się nawet to, co wydawałoby się, że zmieniać się nie powinno. Już latem ubiegłego roku media donosiły o zmianach w prawie instytucji, która od lat w oczach Polaków uchodzi za ostoję tradycjonalizmu, konserwatyzmu i stabilności, a do wszelkich zmian nastawiona jest raczej niechętnie. Chodzi o Kościół rzymskokatolicki i przykazania kościelne.

 

Taneczne piątki

W marcu polscy biskupi zatwierdzili zeszłoroczną zmianę czwartego przykazania kościelnego. Do tej pory brzmiało ono: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Okresami pokuty jak dotąd były w katolicyzmie wszystkie piątki, dla upamiętnienia dnia śmierci Chrystusa na krzyżu. Nowe brzmienie tego przykazania jest następujące: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Jak widać teraz powstrzymanie od zabaw zostało ograniczone tylko do Wielkiego Postu.

Tłumacząc zmianę, znany warszawski duchowny ks. Mateusz Matuszewski wyjaśnia, że „Kościół ma świadomość czasów, w których żyjemy, i tego, że utrzymując zakaz zabaw w piątki, wierni praktycznie nie mogliby pójść potańczyć"[1].

Każda zmiana przykazań kościelnych wywołuje wśród wiernych Kościoła rzymskokatolickiego pewne poruszenie, żeby nie rzec — konsternację. I trudno się ludziom dziwić, że bardziej sobie cenią wartości trwałe i niezmienne. Zmiany w prawie świeckim denerwują i utrudniają życie, ale zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić. Natomiast zmiany w prawie kościelnym, dotykającym sfery sacrum, mogą budzić obawy katolików — że oto zmianie ulega coś, co z natury rzeczy, jak sądzą, powinno pozostać niezmienne.

 

Kościelne nie znaczy Boże

Żeby te obawy rozwiać wspomniany ks. Mateusz Matuszewski wyjaśnia, że w Polsce często myli się przykazania kościelne z Bożymi. Mówi: „Mamy dwie grupy przykazań: Przykazania Boże i Kościelne. Dekalog dał sam Bóg, te przykazania nigdy nie będą zmienione”[2] — wyjaśnia ksiądz. Co oznacza, że te drugie — kościelne — zmieniane być mogą.

Prawie tak samo w 2003 roku pisał „Tygodnik Powszechny”: „Przykazania kościelne mają inną naturę niż przykazania Boże: Nie są one częścią Objawienia Bożego, które jest zapisane w Piśmie Świętym i ma charakter zamknięty, tzn. nie podlega zmianom i uzupełnieniom”[3]. Wyjaśniając na nasze, przykazania Boże są niezmienne, a kościelne już zmienne.

I tu trzeba „Tygodnikowi Powszechnemu” oddać rację, a nawet świętą rację. Dekalog, czyli dziesięć przykazań Bożych, jako część Pisma Świętego jest niezmienny, gdyż ustanowił go niezmienny Bóg. Przykazania kościelne są dużo niższej rangi i Kościół, który je ustanowił, może je zmieniać, jak chce. Nie ma się na co gniewać. Choć strach pomyśleć, co by było, gdyby tak wiernym ogłoszono kiedyś, że zmieniono już nie kościelne, ale Boże przykazania.

I tu trzeba wrócić do wypowiedzi ks. Mateusza — że przykazania dekalogu „nigdy nie będą zmienione”. Chciałoby się, żeby tak było. Jednak prawda jest inna. One już zostały zmienione! I przez kogo? Jasno i bez ogródek wyjawił to ponad sto lat temu ks. prof. F. Spirago, tak pisząc o dekalogu w Katolickim katechizmie ludowym: „Nie naruszając istoty przykazań, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszym, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania (…) Nakaz święcenia sabatu przemienił Kościół na nakaz święcenia niedzieli”[4]. No, jak to są tylko nieistotne zmiany formalne, to jakie musiałyby być istotne zmiany merytoryczne? Może nakaz zabijania rodziców albo zakaz składania prawdziwego świadectwa? Czy jak zmienia się dzień święty, to nadal jest to zmiana li tylko formalna? To po co nam był powrót do 3 maja, skoro mieliśmy 1 maja? Po co nam był 11 listopada, skoro mieliśmy 22 lipca? To też były tylko zmiany formalne?

* * *

Prawo to ta dziedzina ludzkiej aktywności, która potrzebuje pewnego minimum stabilności i która sama tę stabilność wprowadza. Stabilne prawo stwarza poczucie bezpieczeństwa. Jest lepiej znane, a przez to bardziej szanowane. Nie należy negować potrzeby drobnych zmian, bo to wymóg życia, które znamionuje ciągły ruch. Ale rzeczy kardynalne, zasadnicze, powinny pozostać takie same. Zbyt częste zmiany w tych sprawach nie tylko denerwują, ale wywołują poważniejsze konsekwencje — zmieniają postawę społeczeństwa wobec prawa. Przestaje się je szanować. A to prędzej czy później każdy boleśnie odczuje na własnej skórze. Pozostaje więc jedynie apelować do prawodawców — obojętnie świeckich czy kościelnych: panowie, co musicie i co wasze, zmieniajcie, ale czego nie musicie i co nie wasze, zostawcie w spokoju!

A.S.  

 

[1] Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Polscy-biskupi-zmienili-przykazanie-koscielne-dotyczace-zabaw,wid,16490967,wiadomosc.html?ticaid=1126f0&_ticrsn=3 [dostęp: 25.3.2014]. [2] Tamże. [3] Przykazania też się zmieniają, „Tygodnik Powszechny” z 23.11.2003. [4] Mikołów — Warszawa 1906, t. II, s. 79, kursywa A.S.

 

Dodatek

Dekalog biblijny

I

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.

II

Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żad­nej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał ani służył. Ja jestem Pan, Bóg twój, mocny, zawistny, karzący nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawi­dzą; a czyniący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mię miłują i strzegą przy­kazań moich.

III

Nie będziesz brał imie­nia Pana, Boga twego, nadaremno, bo nie będzie miał Pan za niewinnego tego, który by wziął imię Pana, Boga swego, nadaremno.

IV

Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz i będziesz wykonywał wszystkie roboty twoje; ale dnia siódmego sabat Pana, Boga twego, jest: nie będziesz wykonywał weń żadnej ro­boty, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój i służebnica twoja, bydlę twoje i gość, który jest między bra­mami twymi. Przez sześć dni bowiem czynił Pan niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest, a odpo­czął dnia siódmego, i dlatego pobłogosławił Pan dniowi sobotniemu i po­święcił go.

V

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

VI

Nie będziesz zabijał.

VII

Nie będziesz cudzo­łożył.

VIII

Nie będziesz kradzieży czynił.

IX

Nie będziesz mówił fałszywego świa­dectwa przeciw bliźniemu twemu.

X

Nie będziesz pożądał domu bliźniego twe­go, ani będziesz pragnął żony jego, ani sługi,
ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

[Tekst dekalogu pochodzi z Księgi Wyjścia 20,1-17 w katolickim przekładzie ks. Jakuba Wujka]

Podobne artykuły


72
komentarze: 26 | wyświetlenia: 110554
72
komentarze: 28 | wyświetlenia: 26240
53
komentarze: 32 | wyświetlenia: 5334
44
komentarze: 15 | wyświetlenia: 3681
38
komentarze: 18 | wyświetlenia: 6070
34
komentarze: 11 | wyświetlenia: 2971
25
komentarze: 4 | wyświetlenia: 5051
22
komentarze: 0 | wyświetlenia: 1894
21
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1760
19
komentarze: 17 | wyświetlenia: 3058
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 15011
20
komentarze: 8 | wyświetlenia: 5551
16
komentarze: 35 | wyświetlenia: 64008
16
komentarze: 4 | wyświetlenia: 1770
14
komentarze: 6 | wyświetlenia: 2654
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy

  miki2,  01/04/2014

Witaj Andrzeju.

Zaintrygował mnie Twój wywód o tym, że społeczeństwo nie lubi zmienności.
To fakt. Trzeba przyznać, że nie lubimy, kiedy dobre rzeczy podlegają zmianie.
Faktem jest także ważne stwierdzenie, które poczyniłeś, że Bóg jest niezmienny
"Aż do waszej starości Ja będę ten sam ..." (Izajasza 46:4);
"Ponieważ Ja, Jahwe, nie odmieniam się ... " (Malachias

...  wyświetl więcej

Uważam, że Pan Bóg takie ustanowił przykazania, które miałyby nam służyć w niezmienionej formie aż do końca. W takim razie, czy uczynione zmiany nie podważają Jego autorytetu?

  kasiao,  01/04/2014

o... dostałam minusika, ciekawe za co?
No to odwróćmy to co napisałam, może dostanę plusika :)
1. Przykazania Boże, były do czasu, bo i tak nikt ich nie przestrzegał, więc okazały się niepraktyczne.
2. Ponieważ okazały się niepraktyczne, człowiek uznał, że można je zmienić.

@kasiao: Minus nie ode mnie:-)

o...już nie ma minusika :)
ktoś chyba poczuł się zdezorientowany, po drugiej mojej wypowiedzi...

ponieważ okazały się niepraktyczne Pan Bóg postanowił je zmienić?

  miki2,  01/04/2014

@kasiao:
Witaj Kasiu.
Pytasz, czy Prawa Boże były niepraktyczne?
Były jak najbardziej praktyczne na swoje czasy i okoliczności.

Albo, czy obrzezanie ma dzisiaj takie znaczenie i wartość, jak od czasów Abrahama do czasów Jezusa?
Apostoł Paweł wyjaśnił to: "Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewo

...  wyświetl więcej

@miki2: "Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych" (1 Kor 7,19).

  ryh,  01/04/2014

@kasiao: Nieskromnie przyznam się że to ja dałem Ci plusiki, które zniwelowały wcześniejsze minusy. Uczyniłem to z tego powodu iż Twoje wypowiedzi są jasne i ciekawe- zmuszają do myślenia.
Uważam że jedynym prawem, które mogłoby być dane przez ewentualnego boga i nie uległoby zmianie przez ingerencję innego człowieka w nasze życie jest prawo do śmierci. Pozostałe przywileje są ustanowione przez ewoluującą ciągle ludzką cywilizację i w każdej chwili możemy je utracić.

@miki2: To jest mój wniosek, nie pytanie :) Tak tłumaczę tych, którzy uważają, że przykazania nie obowiązują oraz tych którzy dopuścili się zmian. Mówiąc o przykazaniach mam na myśli 10 przykazań Bożych.

  miki2,  01/04/2014

@Andrzej Siciński:
Właśnie to dałem do zrozumienia Kasi.

  miki2,  01/04/2014

@kasiao:
Kasiu, kiedy coś stwierdzasz nie stawiaj na końcu pytajnika (znaku zapytania).

@miki2: a co myślisz o 10 przykazaniach?

@ryh: i tak dostałam minusy, ale te już pewnie nie od Ciebie :)

  kasiao,  01/04/2014

@ryh: a tak to działa, myślałam że zmieniłeś zdanie, a Ty zniwelowałeś czyjeś minusy swoimi plusami, w takim razie dziękuję :) ale chyba się już od tych minusów nie odgonię. Sorry, że tak nudzę, ale jestem tu nowa i tak mnie te plusy i minusy ciekawią :)

  miki2,  02/04/2014

@kasiao:
W jakim sensie, bo pytanie zbyt ogólnikowe?

  ryh,  06/04/2014

@kasiao: Nie przejmuj się tym tak bardzo. To tylko taka zabawa...aczkolwiek może służyć rozwojowi. Zadawaj jak najwięcej pytań i udzielaj jak najwięcej szczerych i prawdziwych odpowiedzi. Ot i cała instrukcja obsługi.

  kasiao,  09/04/2014

@ryh: rozumiem plusy na fb, bo ktoś coś fajnego udostępnił, ale tuuu...? Tu się wymieniamy poglądami, po co je oceniać?
Podoba mi się Twoja wskazówka: dużo pytać, dużo odpowiadać, ale szczerze. "Szczerze" - nie inaczej, ale "dużo" mnie trochę przeraża. Chciałoby się załatwić wszystko jednym pytaniem i jedną odpowiedzią, bo człowiek czasu nie ma, ale może rzeczywiście trzeba "dużo". :) Dzięki!

Panie Andrzeju, zdaje się, że Pan nie należy do KK, więc ten "kamyczek" w jakim jest celu?( na marginesie, bardzo mnie to cieszy )

@Krzysztof Mrozowski: Cel? Bieżący komentarz do ciekawej z punktu widzenia publicysty adwentystycznego wypowiedzi katolickiego księdza o niezmienności przykazań dekalogu, zwłaszcza jeśli się wie, że KRK ten dekalogo jednak zmienił. To się aż prosiło o komentarz.

@Andrzej Siciński: Panie Andrzeju, podoba się i zagłosuję. Sprawność z jaką KRK nagina starożytne teksty, by dopasować je do obecnych czasów jest zadziwiająca :-)

  ryh,  01/04/2014

@Krzysztof Mrozowski: Krzysztofie o jakiej sprawności Ty mówisz? Krk miał ok. 1500 lat ( reformacja) na dopasowanie całej historii świata do swojej doktryny...i ku.wa też im nie wyszło. ]:-). No to gdzie tu sprawność? Teraz zaczynają uderzać w agresywną pokorę mianując na szefa milusiego Franciszka. Może uratują tym swój biznes od krachu? Obserwujmy.

@ryh: Obserwujmy...może faktycznie z tą sprawnością przesadziłem :)

  miki2,  02/04/2014

@Andrzej Siciński: Co do zmian 10 Przykazań, to dzisiaj w Katechizmie wyglądają one tak:

http://www.katechizm.opoka.org(...)2-1.htm


Przerazajace fakty z historii kk !!.....Badz gotow na szok !
----------------------------------------

http://eiba.pl/5a

4 pierwsze przykazania mają związek z wyłącznym kultem zazdrosnego Boga Jahwe.
1 Czcić tylko jego żadnych innych bogów
2 Żadnych obrazów ,figurek i innych przedmiotów kultu
3 Imię Jahwe święte
4 Odpoczywać tylko w sobotę w pozostałe dni pracować
Czy o taką moralność chodzi?

  Remter,  02/04/2014

@epegeiro: Takie rozumowanie posiada człowiek nie obeznany z dekalogiem, o tym świadczy Twoja wypowiedź . JAHWE a konkretnie JHWH to tetragram w jaki Ty zostałeś zamknięty we własnym działaniu... Zbadaj pierwszy podział komórki, którą dotknie Życie, czyli akt stwórczy a ujrzysz wówczas coś, co ci dalej pozwoli zbadać własnym intelektem tą wypowiedź jaką tu napisałeś ... do dzieła chłopcze !

  epegeiro,  02/04/2014

@biały kamyk: "JAHWE a konkretnie JHWH to tetragram w jaki Ty zostałeś zamknięty we własnym działaniu..."- o co Ci chodzi w tej wypowiedzi???

  Remter,  02/04/2014

@epegeiro: Sam dotrzyj do tego ... a wówczas ujrzysz Boga ... kieruj się pytaniami jakie w sercu się pojawią i na nie szukaj odpowiedzi ... to Twoje zadanie a nie moje .. ja dałam podpowiedź - wykorzystaj ją . Pozdrawiam ;)

  epegeiro,  02/04/2014

@biały kamyk: uważasz ,że słowa Biblii są tylko skorupą za którą ukryta jest prawdziwa rzeczywistość?

  Remter,  02/04/2014

@epegeiro: Biblia ukazuje nam dwie świadomości i zależnie w jaką Ty sam wejdziesz - tak ją odczytasz ... życzę abyś wszedł w tą , która w ogrodzie Eden była nazwana Drzewem Życia a nie Drzewem Śmierci . Te drzewa znajdują się w nas samych... Biblia nas doprowadza w zależności od naszych wyborów - do ich owoców... ( Bóg szanuje naszą wolną wolę ).

  miki2,  02/04/2014

@epegeiro:
Witaj.
Czym są słowa zapisane w Biblii? Słowo Boże udziela odpowiedzi na Twoje pytanie. Dla tych, którzy je czytają, mają w poszanowaniu i stosują się do jego mądrych rad, Biblia jest tym:

"Bo słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także stawów i ich szpiku, i jest zdo

...  wyświetl więcej

@miki2: Amen.

  miki2,  02/04/2014

@biały kamyk:
No to niech się tak stanie.
Pozdrawiam :-)

@miki2: cytując biblię ŚJ domyślam się ,że jesteś Świadkiem Jehowy albo ich sympatykiem. Jeśli tak jest to i tak w Twoim mniemaniu nie będę zbawiony jeśli nie będę w organizacji ŚJ. Dla Adwentysty znowu ŚJ będzie fałszywą religią mimo,że jedni i drudzy cytują te same słowa z biblii.

@biały kamyk: O taki Amen Ci chodzi...Amen - jedno z imion egipskiego boga życia i płodności Amona, znanego szerzej jako Amon-Re. W tradycji judaistycznej egipski bóg Amon jest przedstawiany jako demon.

  miki2,  02/04/2014

@epegeiro: Nie liczy się moje mniemanie.
"3 Dla mnie zaś jest sprawą bardzo błahą, czy miałbym być osądzany przez was czy przez jakiś trybunał ludzki. Nawet ja samego siebie nie osądzam. 4 Nie jestem bowiem świadom niczego, co byłoby przeciwko mnie. Jednakże to nie dowodzi, że jestem prawy, a tym, który mnie osądza, jest Jehowa. 5 Toteż niczego nie sądźcie przed stosownym czasem, aż przyjdz ...  wyświetl więcej

@epegeiro: NIE o Amon tylko Amen. http://remter3.wrzuta.pl/audio(...)minutes - tak się je wypowiada ...

  miki2,  02/04/2014

@epegeiro: Jest różnica między słowem "amen" (transliteracja hebrajskiego ʼamén), a między bóstwem egipskim AmOnem, nie AmEnem.
Amen, dosłownie znaczy: "niech się tak stanie".
Zwracaj większą uwagę na literki. Podobny błąd każdemu może się przydarzyć.
Pozdrawiam.

@epegeiro:
"4 pierwsze przykazania mają związek z wyłącznym kultem zazdrosnego Boga Jahwe.
1 Czcić tylko jego żadnych innych bogów
2 Żadnych obrazów ,figurek i innych przedmiotów kultu
3 Imię Jahwe święte
4 Odpoczywać tylko w sobotę w pozostałe dni pracować
Czy o taką moralność chodzi?"

-gdyby było inaczej to co to za Bóg by był? Jakiś taki NIJAKI

...  wyświetl więcej

No i mamy mały kongres teologiczny przy okazji tematu o interpretacji bajek :))))

  miki2,  02/04/2014

@Krzysztof Mrozowski:
Stwierdziłeś Krzysztofie, że "RELIGIA JEST ŹRÓDŁEM ZŁA".
http://eiba.pl/tc7fb
A zatem w jakim celu przebywasz tak często między ludźmi tworzącymi "ZŁO"?

@miki2: Bo ja chcę być najlepszy wśród złych (:666 :)

  miki2,  02/04/2014

@Krzysztof Mrozowski: Uważasz się za osobę religijną, czy palisz głupa?

@miki2: Domyśl się- geniuszu intelektu.

@Krzysztof Mrozowski:
Bedzie trudno ! Przed Toba miliony ! Pozatym "sludzy boga" maja pierwszenstwo,
bo sa ..........najgorsi !!

Ludzie złoci! Jest podany temat, fakty czarno na białym. Może lepiej usiąść w ciszy i zastanowić się co jest grane. Nad czym tu tak dyskutować. Są tylko dwa wyjścia, albo uznaję te przykazania co są napisane poniżej artykułu albo nie. Jakoś nikt do tej pory nie potrafił powiedzieć wprost. I nie chodzi o to co robią inne religie z tymi przykazaniami, ale o Ciebie, o Twój osobisty do nich stosunek.

  miki2,  02/04/2014

@kasiao:
"Naskrobałem" Kasiu sporo, by wyjaśnić, że przykazania nadane narodowi izraelskiemu nie obowiązują.
Jakoś nie doczytałaś.
Obowiązuje "prawo Chrystusowe" i niezmienne zasady Boże.

Część z dziesięciu przykazań Jezus powtórzył w Kazaniu na Górze (Mateusza 5 rozdział), lecz nie wszystkie. Przy innej okazji wymienił też i te: "Znasz przykazania: ‚Nie morduj; nie cu

...  wyświetl więcej

@miki2: O kurcze, a ja myślałem, że Bóg Starego Testamentu i Jezus to jest to samo bóstwo.

  miki2,  02/04/2014

@Krzysztof Mrozowski: Widocznie myślenie nie jest Twoją najsilniejszą stroną.

@miki2: Twierdzenie, że Bóg zniósł obowiązywanie 10 przykazań, żeby w NT powtórzyć prawie wszystkie z nich (niektórzy twierdzą, że nawet 9), jest zupełnie nielogiczne. Okazuje się, że solą w oku jest przykazanie o sobocie. Nikt nie znosi całego prawa, żeby zaraz je prawie całe uchwalić na nowo tylko po to, by znieść jeden przepis. W takich sytuacjach znosi się tylko jeden przepis.
"Pisaniu ...  wyświetl więcej

  miki2,  02/04/2014

@Andrzej Siciński: Witaj Andrzeju.
Cóż zatem mają świadczyć te jednoznacznie brzmiące wypowiedzi:
"Gdyż Chrystus jest końcem Prawa, aby każdy, kto wierzy, osiągnął prawość" (Rzymian 10:4 PNŚ);
"Ale teraz zostaliśmy uwolnieni od Prawa - ponieważ umarliśmy względem tego, co nas mocno trzymało - abyśmy byli niewolnikami w nowym sensie przez ducha, a nie w starym sensie przez spis ...  wyświetl więcej

@miki2: Zacytowane teksty wcale nie są tak jednoznaczne, jak twierdzisz. Też wychodzę, więc odpowiem wieczorem.

@miki2: Jeżeli chodzi o myślenie o bajkach, to masz absolutną rację- nie jest to moja najsilniejsza strona.

  Remter,  02/04/2014

@miki2: Możliwe, iż dotyczy to Prawa Mojżeszowego... ponieważ dziesięć przykazań a konkretnie 10 słów ma trwać na wieki i "prędzej ziemia i niebo przeminą , jak one znikną". Czyli jest to Prawo Wieczne regulujące relacje ludzkie z Bogiem i z ludźmi żyjącymi na ziemi ... Wszelkie bezprawie wiąże się z przekreślaniem tych przykazań.

  miki2,  02/04/2014

Witaj Tereniu. Dawno już nie mieliśmy okazji do porozmawiania.
Cieszę się, że przytoczyłaś fragment z Łukasza 16:17. Dotyczy on tylko 10 przykazań, czy całego Prawa Mojżeszowego?

  miki2,  02/04/2014

@Krzysztof Mrozowski:
Cieszę się, będę czekał.
W międzyczasie napiszę - jak obiecałem - o sabacie. A teraz szoruję szykować kolacyjkę.

  Remter,  02/04/2014

@miki2: Myślę, iż Jezus miał na myśli 10 przykazań... Nowe Przymierze jakie zapanuje na Nowej Ziemi - ustali już inne powinności dla ludzi odrodzonych Duchem. Pozdrawiam;)

  miki2,  02/04/2014

@Krzysztof Mrozowski: Przepraszam. Powyższe było do Andrzeja Sicińskiego

  miki2,  02/04/2014

@Andrzej Siciński: Cieszę się, będę czekał.
W międzyczasie napiszę - jak obiecałem - o sabacie. A teraz szoruję szykować kolacyjkę.

  miki2,  02/04/2014

@Teresa Rembielińska: Tereniu przeczytaj kontekst, a następnie wyciągaj wnioski:

"Aż do Jana sięgało Prawo i Prorocy; odtąd głosi się Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, i każdy gwałtem wdziera się do niego" (BT);
"Do czasów Jana był zakon i prorocy, od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera" (Bw). (Łukasza 16:16).

O jakim "Prawie" ("zak

...  wyświetl więcej

Zadam Tobie takie jedno pytanie; Czy w Dekalogu widzisz coś sprzecznego z naukami Jezusa ?

  miki2,  02/04/2014

@Andrzej Siciński:
Czy chrześcijanie muszą obchodzić cotygodniowy sabat, skoro Chrystus wypełnił Prawo?

Apostoł Paweł w natchnieniu od Boga udzielił następującej odpowiedzi: "Dlatego niech was nikt nie osądza co do jedzenia i picia bądź w odniesieniu do jakiegoś święta lub przestrzegania nowiu albo sabatu; bo te rzeczy są cieniem tego, co ma nadejść, ale rzeczywistość należy do Chry

...  wyświetl więcej

  Remter,  02/04/2014

@miki2: Przykazanie uświęcenia siódmego dnia tygodnia - jakim jest sobota - obowiązuje od ogrodu Eden - jest to dzień w którym dominuje pokój i odpoczynek , aby móc nabrać sił do pracy w następnym tygodniu ... natomiast zamiana na niedzielę dokonała się bezprawnie ... przyniosła bardzo dużo szkód w odczuwaniu duchowości. Dzisiaj widzimy do czego ona służy..

  miki2,  03/04/2014

@Teresa Rembielińska:
Tak Tereniu, sabat to sobota, a nie niedziela.
Biblia wskazuje na 6 dni dzieła stwórczego i siódmy dzień odpoczynku, a nie na sabat. Było by tak, gdyby Bóg dzieło stwórcze wykonał w 6 literalnych dni. A przecież zwróć uwagę na to, że siódmy dzień (dzień odpoczynku Bożego od dzieła stwórczego) trwa po dziś dzień.

@miki2:
Ozacza to, ze ty myslisz..... "na sile" ?
Badz ostrozny z ta sila, bo mozesz nabawic sie himorojdow !!

  Remter,  03/04/2014

@miki2: Sobota była zawsze siódmym dniem tygodnia - natomiast niedzielę jako pierwszy dzień tygodnia uczyniono siódmym bodajże w XV wieku ...

@Teresa Rembielińska: W USA chyba tak to funkcjonuje (sobota-7 dzień tyg.)

  miki2,  04/04/2014

@Andrzej Siciński: Witaj Andrzeju.
Może w ten weekend uda się Tobie znaleźć trochę czasu na odpowiedź? Będę wypatrywał.

  miki2,  02/04/2014

Tereniu, nie odpowiedziałaś mi, o jakim "Prawie" ("zakonie") jest mowa w Łukasza 16:17. Twoje pytanie do mnie świadczy, że pojęłaś właściwie, iż chodzi o całe Prawo Mojżeszowe, a nie tylko o 10 Słów.

Odpowiadając Tereniu na Twoje pytanie posłużę się raz jeszcze rozróżnieniem, które poczynił Jezus między Dziesięciorgiem Przykazań, a prawem, które on ustanowił:

"Słyszeliście, że tym

...  wyświetl więcej

  Remter,  02/04/2014

@miki2: W tym co napisałeś znajdziesz odpowiedź na pytanie jakie zadaje dzisiaj wielu z nas . Dlaczego tak wielu braci i sióstr popada w ciężkie depresje ? Bo wypełnienie tego prawa wiąże się z uśmierceniem pragnień wszelakich... a to oznacza cielesną śmierć. Słowo pisane nie jestem taka pewna aby przetrwało do naszych czasów w niezmienionej formie. Religia ma to do siebie, iż potrafi sama od sieb ...  wyświetl więcej

  miki2,  02/04/2014

@Teresa Rembielińska:
Tereniu, skąd Twoje wątpliwości, co do prawdziwości Słowa Bożego? Czy Bóg nie zadbał o to, by Jego Słowo przetrwało? Skąd tak mało wiary?
W podobny sposób myśląc, można podważyć wszelkie istniejące dowody, na cokolwiek. Ale czy to będzie oznaczało, że ma się rację?

...  wyświetl więcej

  miki2,  03/04/2014

@miki2: Widzę, że chwilowo niedostępny jest artykuł, więc podaję link do innej strony, może nikt nie zablokuje :-)

http://tygodnik.onet.pl/wiara/(...)u/3f5r8

  Remter,  03/04/2014

@miki2: To wynika z tego, iż te same słowa mają wiele znaczeń... W Starym Testamencie jest spisana historia w odniesieniu Boga do człowieka , człowieka do Boga , jak i ludzi do ludzi. Natomiast w Nowym Testamencie - który powstał w wyniku myśli greckiej i stworzony został dla Prawosławia przez Greków... myśl on kieruje na proroctwa, które dzisiaj się wypełniają... Jasnowidzenie tamtych pisarzy uzm ...  wyświetl więcej

  miki2,  03/04/2014

@Teresa Rembielińska: Witaj Tereniu.
1) Powiedz mi, czy w Pismach Greckich (tzw. Nowym Testamencie) nie została "spisana historia w odniesieniu Boga do człowieka , człowieka do Boga , jak i ludzi do ludzi"?
2) Czy Pisma Greckie (NT) powstawały w wyniku myśli greckiej? Możesz podać jakieś przykłady na ten wniosek?
3) Co wskazuje na to, że Pisma Greckie (NT) "stworzone zostały d ...  wyświetl więcej

@miki2: To są tematy nie na odpowiedź w jednym komentarzu a w kilku artykułach... zmiana samego imienia Jeszua a zastąpienie go imieniem nie mającym odniesienia do znaczenia w Biblii - daje dowód , iż możemy mieć do czynienia z innym postrzeganiem...

  miki2,  03/04/2014

@Teresa Rembielińska: To napiszesz je?

@miki2: W zasadzie 10 przykazanie można podciągnąć pod słowa Jezusa o patrzeniu i pożądaniu.Pozdrawiam.

@miki2: Spróbuję ...

  miki2,  03/04/2014

@Teresa Rembielińska: Będę wypatrywał.
Pozdrawiam.

  miki2,  03/04/2014

@epegeiro: Kwestia nie dotyczy JEDNEGO przykazania, ale jak sama nazwa wskazuje, na DZIESIĘĆ.

Urocze są te dywagacje o bajkach, których oryginałów nie posiadamy, nie mamy nawet ich pierwszych kopii, a szczerze mówiąc, nie posiadamy kopii kopii oryginałów, ani kopii kopii kopii ich kopii. Manuskrypty, które znamy, powstały później, i to dużo później. W większości przypadków są to odpisy stworzone po setkach lat, a każdy z nich różni się od wszystkich pozostałych w tysiącach szczegółów.

@Krzysztof Mrozowski:
Zeby to przynajmniej bajki, bo te zawieraja jakis ukryty sens moralny, lub krytyke moznowladcow !
Biblia to wysilek przedsatawienia faktow, ........ktore sie samemu wymyslilo !!
Stwierdzam, z wielkim zdziwieniem, ze wielu eiobowiczow to bogowiercy !
PS chodza sluchy, ze Arab na Synaju znalazl rekopis....sorry dlutopis 10-ciu przykazan !
Waty ...  wyświetl więcej

  epegeiro,  03/04/2014

@Krzysztof Mrozowski: Zgadza się

  kasiao,  02/04/2014

Człowieczym przywilejem jest poznawanie Boga. Każdy może Go poznać. Jego motywacje, charakter, zasady. Wiele, wiele możemy wyczytać i dowiedzieć się z Jego Słowa, ale to nie wszystko. Kiedyś Jezus powiedział do faryzeuszy, " badacie Pisma, bo sądzicie że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie" Co z tego, że znali Pisma skoro źle je interpretowali, i dlatego nie przyjęli Jezus ...  wyświetl więcej

  miki2,  03/04/2014

@kasiao:
Kasiu, widzę że i Ty nie dostrzegasz różnicy między Prawem Mojżeszowym, a prawem Chrystusowym.
Czy Jezusowi chodziło TYLKO o SAMĄ kradzież, morderstwo, cudzołóstwo?

Wytłumaczę raz jeszcze, tym razem na innych przykładach.

Przykazania z Prawa Mojżeszowego dotyczące morderstwa, kradzieży, cudzołóstwa, i innych, nie zawierały takiego rozszerzenia, jakie nadawało

...  wyświetl więcej

@kasiao:
obietnicami że nie będziemy tego robić, czyli kraść, zabijać.
-------------------
Oznacza, ze ty nie kradniesz, gwalcisz, zabijasz dlatego ze 10 przykazan zabrania tego ?
Gdyby ich nie bylo, to bys dzgal na lewo, i na prawo od rana do wieczora ?!
---------------------
Twoj cytat;.....gdzie te wszystkie prawa nie będą już suchymi wymogami, których ...  wyświetl więcej

  kasiao,  06/04/2014

@zakrawarski: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie :)

@kasiao: Napisz prosze, kto to jest ten sprawiedliwy ? Zgaduje; czy to ten??
-------------------
1099 r. - Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie (w tym ok. 70 000 Saracenów). Kronikarz Rajmund d'Aguilers pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdzi ...  wyświetl więcej

  kasiao,  09/04/2014

@zakrawarski: ci, których wymieniłeś pewnie sami chcieli dojść do sprawiedliwości, temu alla fine taka porażka. Prawdziwy sprawiedliwy to ten, którego tak oceni i nazwie Bóg, więc tu nie może być pomyłki. A możesz być tak pozytywnie oceniony i pięknie nazwany, że jesteś sprawiedliwy, jeśli Twoje życie pokaże, że ufałeś Bogu, Jego słowu, a nie sobie czy ludziom. :)

@kasiao: Podaj jedno slowo, ktore bog wypowiedzial osobiscie !
Nie podawaj tych z biblii, bo te napisali ludzie !!!

  miki2,  03/04/2014

Wytrwałym dobrej nocy życzę :-)

  miki2,  04/04/2014

@Andrzej Siciński:
Witaj Andrzeju.
Może w ten weekend uda się Tobie znaleźć trochę czasu na odpowiedź? Będę wypatrywał.

  kasiao,  06/04/2014

Andrzej Siciński napisał:
"Coś co zbyt często ulega zmianom, nie jest warte zapamiętania"
"Dobre prawo nie lubi zmian"
"Nowelizacje wprowadzają tylko chaos i atmosferę niepewności..."
"Ludzie bardziej sobie cenią wartości trwałe i niezmienne"
"Stabilne prawo stwarza poczucie bezpieczeństwa. Jest lepiej znane a przez to szanowane"
"Częste zmiany nie tylko d ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  06/04/2014

MUSISZ WYBRAĆ: MOJŻESZ, ALBO PAN JEZUS! INNEJ OPCJI NIE MA!

Witajcie!

Stare Prawo zapisane na Tablicach Kamiennych przyniósł z Góry Synaj Mojżesz. To on, był pośrednikiem pomiędzy Panem Jezusem, a izraelitami. Dekalog Biblijny, Dekalog starotestamentowy, składał się z Dziesięciu Słów, z Dziesięciu Boskich Przykazań.

Jednak dawno temu, przyszedł na ziemię „ktoś większy niż M

...  wyświetl więcej

@57kerenor: Czy mógłbyś powiedzieć wprost do jakiej organizacji należysz ... czy też kościoła, który postawił ludziom religijnym taki warunek... ? Z tego co mnie jest wiadome - to Dekalog był dany narodowi Izraelskiemu , aby ten naród mógł się w nim przeglądać i widzieć własną grzeszność... a teraz Ty proponujesz "Kochaj bliźniego tak aby spadła z niego ostatnia koszula ... a boga , którego uważas ...  wyświetl więcej

@57kerenor:
Zatem Czytelniku, musisz wybrać:
Przystępujesz do Góry Synaj, by odebrać 10 Przykazań z rąk Mojżesza, albo przystępujesz do Góry Syjon, by odebrać Przykazania z Rąk Pana Jezusa Chrystusa?
Innej opcji nie ma!
--------------------------------------------

Jest opcja ! Wyjdz na gore z ciezkim plecakiem !
Wchodzac bedziesz zmeczony, spocony i sprag

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  07/04/2014


KOMENTARZ PEŁEN MĄDROŚCI!

Kompletnie nie wiem, co odpowiedzieć Ci na Twój komentarz "mesje" zakrawarski! Tyle mądrości, przerzutni i ripost, oraz niebywała elokwencja, sprawiają, że czuję się za mały, by spojrzeć na blask Twojego wpisu.

Szkoda, że na temat wiary w Pana Jezusa Chrystusa nie masz nic do powiedzenia! Ot, choćby kilka słów o sprawie, którą poruszył Autor.

...  wyświetl więcej

@57kerenor:
Spelniam Twoje zyczenie: " na temat wiary w Pana Jezusa Chrystusa nie masz nic do powiedzenia"
Mam, podaje cytat papieza Leona 10-siatego.
Papiez jest nieomylny wiec musisz wierzyc w to co on mowi !
--------------------------------

"Patrzcie, co bajka o Jezusie Chrystusie dla nas zrobiła". Papież Leon X.
http://eiba

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  07/04/2014

KATOLICY I ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO!

Papież mnie nie interesuje zakrawarski. Każdy papież kłamie, obraża Majestat Pana Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Papieże rozkazują swoim wiernym modlić się do Marii, a Bóg Ojciec tylko Syna Swego nam Dał. Zatem papieże są bałwochwalcami i kłamcami.

Ale nie myśl, że tylko papieże tak postępują. Adwentyści wywyższają swoją prorokinię Ellen White, a

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  08/04/2014


@AUTOR...

PRZYMIERZE, NIE TAKIE JAK ZA CZASÓW MOJŻESZA!

(31) Oto idą dni - Mówi Pan - że ZAWRĘ Z DOMEM IZRAELSKIM I Z DOMEM JUDZKIM NOWE PRZYMIERZE. (32) NIE TAKIE PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI W DNIU, GDY ICH UJĄŁEM ZA RĘKĘ, ABY ICH WYPROWADZIĆ Z ZIEMI EGIPSKIEJ, które to przymierze oni zerwali, chociaż Ja byłem ich Panem - mówi Pan - (33) lecz takie przymierze z

...  wyświetl więcej

  kasiao,  09/04/2014

@57kerenor:
uważam, że to tak trochę głupio, publicznie mówić o kimś z jakiego jest kościoła. To takie pokazywanie palcami, nie kulturalne po prostu. O sobie możesz nam mówić co chcesz :)

Dużo tekstów podajesz, czy możesz je wyłożyć jak one się mają w praktycznym życiu?

  57kerenor  (www),  09/04/2014

ZAKON ZOSTAŁ NADANY PRZEZ MOJŻESZA, ŁASKA I PRAWDA STAŁA SIĘ PRZEZ PANA JEZUSA.

Kasiao, Autor tekstu nie ukrywa przecież, że jest Adwentystą Dnia Siódmego. Jak zaznacza pod swoim zdjęciem, jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa „Znaki Czasu”, no i w dodatku podaje swoje nazwisko.

Zresztą, od kilku lat znam z wirtualnego świata wyżej wymienionego Autora, który z reguły wysługuje się

...  wyświetl więcej

  kasiao,  10/04/2014

@57kerenor:

azi mnie coś takiego, więc gwoli ścisłości:
Autor napisał, że jest redaktorem...Reszta na jego temat jest tylko Twoim domysłem.
Nie posunęłabym się też do takiego stwierdzenia, że autor wysługuje się kimś innym, by samemu nie odpowiadać.
To kolejny domysł, który może być nieprawdziwy.
Czy Twój apel jest skierowany do mnie? Jeśli tak, to także tu domy

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  11/04/2014

TO CO NIEGDYŚ MIAŁO CHWAŁĘ, TERAZ CHWAŁY NIE MA!

DROGA KASIU…

Szczególnie chciałbym byś zwróciła uwagę na słowa Apostoła Pawła wyrażone w Drugim Liście do Koryntian, na temat Przykazań wypisanych na Tablicach Kamiennych:

„(7) Jeśli tedy SŁUŻBA ŚMIERCI, WYRYTA LITERAMI NA TABLICACH KAMIENNYCH taką MIAŁA CHWAŁĘ, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z pow

...  wyświetl więcej

  kasiao,  10/04/2014

Tak więc z tego co zrozumiałam to:
10 przykazań nie obowiązuje
Należy czasem myśleć o 10 przykazaniach
Część z nich obowiązuje, ale w nowej poszerzonej formie
Teraz obowiązują 2 przykazania miłości - do Boga i do bliźniego.
4 przykazanie o święceniu soboty jest bożkiem dla tych którzy go przestrzegają.

Co się to w świecie chrześcijańskim porobiło?

  57kerenor  (www),  11/04/2014

PRAWO WYPISANE DUCHEM BOGA ŻYWEGO, NIE TABLICACH KAMIENNYCH, LECZ NA TABLICACH SERC LUDZKICH!

Witaj kasiao!

Jak wiesz, temat dotyczy bardzo ważnej sprawy. Mianowicie, trzeba zadać sobie tutaj pytanie, czy Zakon zatwierdzony przez Pana Boga YHWH, a przyniesiony z Góry Synaj przez Mojżesza, jest nadal aktualny, czy też nie!

Ja, wymienionego wyżej pastora znam z wirtualnego św

...  wyświetl więcej

  Remter,  11/04/2014

@57kerenor: Zrozumienie Bożej łaski jest możliwe dla serc dotkniętych Duchem... i oddanych w chrzcie Panu ... kiedy ten proces jeszcze nie nastąpił - człowiek sam z siebie nie jest w stanie zachowywać Prawa. Te dwa przykazania są skrótem tych 10 a pomaga je wypełnić Duch Chrystusa w sercu wierzącego. http://remter3.wrzuta.pl/audio(...)oznaniu

  Remter,  11/04/2014

Ruch Drugiego Adwentu przyniósł nauki bardzo ortodoksyjne... łaska i miłosierdzie stoją na drugim miejscu ... człowieczeństwo upada a język jakim posługują się pastorzy nie przemawia do ducha ludzkiego nie zjednoczonego z Bogiem.
Przepływ Życia w naturze bożej wymaga odrodzenia serc ... a dotknąć serce może jedynie drugie serce już odrodzone... a dopóki nie ma natury bożej zaszczepionej w c ...  wyświetl więcej

Zaniepokojonym moim milczeniem odpowiadam, że jestem bardzo zapracowany, a odpowiadać po łebkach nie potrafię. Dobra odpowiedź wymaga czasu, a tego aktualnie mi bardzo brak. Uwag 57Kerenora o "wysługiwaniu się" kimś zupełnie nie rozumiem. Dziękuję wszystkim komentatorom za wszystkie uwagi.

  57kerenor  (www),  11/04/2014

TO CO NIEGDYŚ MIAŁO CHWAŁĘ, TERAZ CHWAŁY NIE MA!

DROGA KASIU…

Szczególnie chciałbym byś zwróciła uwagę na słowa Apostoła Pawła wyrażone w Drugim Liście do Koryntian, na temat Przykazań wypisanych na Tablicach Kamiennych:

„(7) Jeśli tedy SŁUŻBA ŚMIERCI, WYRYTA LITERAMI NA TABLICACH KAMIENNYCH taką MIAŁA CHWAŁĘ, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z pow

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  12/04/2014

NIEWOLNICY PRAWA MOJŻESZOWEGO!

Spośród mnóstwa dowodów na to, iż Prawo Stare straciło ważność na korzyść Prawa Nowego, przypomnę dwa:

„31) Oto idą dni - Mówi Pan - że ZAWRĘ Z DOMEM IZRAELSKIM I Z DOMEM JUDZKIM NOWE PRZYMIERZE. (32) NIE TAKIE PRZYMIERZE, JAKIE ZAWARŁEM Z ICH OJCAMI W DNIU, GDY ICH UJĄŁEM ZA RĘKĘ, ABY ICH WYPROWADZIĆ Z ZIEMI EGIPSKIEJ…”.

Jeremiasz 31/31, 32

...  wyświetl więcej

  kasiao,  13/04/2014

@57kerenor:
Napisz coś o sobie. Co daje Ci wiara, czego się po niej spodziewasz. Opowiedz tak ogólnie o swoim chrześcijańskim życiu. Napisałeś: "Swoje życie opieram na Dwóch Przykazaniach Miłości... " Teoretycznie a jak praktycznie? A na koniec napisz mi tak konkretnie co jest zapisywane na tablicach serc ludzkich?

  57kerenor  (www),  13/04/2014

TYMCZASEM PISZĘ O MOIM PANU I BOGU, JEZUSIE CHRYSTUSIE!

Kasiao, czy mogłabyś ustosunkować się do omawianego tematu? Oczywiście moje przeżycia są dla mnie bardzo ważną sprawą, jednak Autor pisze niezgodnie z Duchem Nowego Przymierza i poniża Majestat Bożego Syna, sugerując, że Jego Śmierć na krzyżu nie znosi Starego Prawa.

Posłuchaj Autora: „Okazuje się, że solą w oku jest przykazan

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  14/04/2014

TABLICE SERC!

Witaj kasiao!

Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest podstawą mojego codziennego życia. I wiesz przecież, że nie jest to tak, że człowiek w jakiś sposób staje się nieomylny, czy doskonały. Wdzięczny jestem Zbawicielowi, że swoimi tajemniczymi sposobami, czasami używa „laski pasterskiej”, by swoją owieczkę skierować na odpowiednie tory.

Przez wiele lat byłem katoli

...  wyświetl więcej

  kasiao,  14/04/2014

@57kerenor:
Nie wiem czemu zatem nie jesteś katolikiem. Skoro te 2 przykazania są najważniejsze i polegają na okazywaniu sobie miłości, to po co wychodzić z KK . Nieważne przykazania, nieważne doktryny. Najważniejsza miłość. Cały świat za tym idzie, cały protestantyzm. Widziałeś odezwę papieża do protestantów? Z takimi poglądami będziesz miał okazje wrócić na łono kościoła katolickiego. ...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  14/04/2014

KASIAO, PRZESTAŃ BYĆ NIEWOLNICĄ ZAKONU!

Co się z Tobą dzieje? Czy Ty nie zgadzasz się z PANEM Jezusem? Czyż cały Zakon nie zamyka się w Dwóch Przykazaniach Miłości, o których Uczył Zbawiciel?

Czy czytałaś, że Apostoł Paweł pisze, że Przykazania Dekalogu wypisane na Tablicach Kamiennych, w porównaniu z Prawem Duchowym, które Przyniósł Od Boga Ojca Pan Jezus, są służbą śmierci i służ

...  wyświetl więcej

  kasiao,  14/04/2014

@57kerenor:

a po czym poznajesz, że nauka kościoła katolickiego jest bałwochwalcza?

  57kerenor  (www),  15/04/2014


A JA WAM POWIADAM…

Oraz: PRAWDZIWY SABAT!

Napisałaś:

„Są tylko dwa wyjścia, albo uznaję te przykazania co są napisane poniżej artykułu albo nie. Jakoś nikt do tej pory nie potrafił powiedzieć wprost”.
*
Owszem Kasiu, odpowiedziałem na Twoje pytanie, tylko zapewne tego nie zauważyłaś. Napisałem komentarz, nadając mu tytuł: „PRAWO WYPISANE DUCHEM BOGA ŻY

...  wyświetl więcej

  kasiao,  16/04/2014

@57kerenor:

A ja znowu muszę sprostować Twoją wypowiedź. Nie mogłam zauważyć Twojej wypowiedzi, ponieważ mój wpis był wcześniej niż Twój. Zauważyłeś, że trochę mieszasz?
Ale i tak Cię polubiłam :)
Inna moja uwaga jest taka, że dziwnie wyrażasz się o Mojżeszu. Tak jakby on był jakimś samozwańcem ze swoimi prawami a przecież to Bóg go wybrał i to Bóg pisał swoim palcem na tych

...  wyświetl więcej

@kasiao: I w tym miejscu należy zadać pytanie ; Cóż miał na myśli Paweł pisząc "list dłużny" ? Czy miał na myśli 10 słów z tablic , czy też Prawa ustanowione dla narodu izraelskiego, których tak skrzętnie pilnowali faryzeusze( a było ich ponad 5000). Cóż zatem, czy Syn może unieważniać Prawa Ojca ? Przenigdy ! Dlatego Kerenor coś słyszał ... lecz nie wie od kogo to słyszał ... Skoro wolą Boga było ...  wyświetl więcej

@Teresa Rembielińska:

Kiedy czytam te teksty rozumiem, że to moje winy zostały przybite do krzyża. To one mnie obciążały. A swoją winę widzę patrząc na 10 przykazań.

  57kerenor  (www),  16/04/2014


KASIU KPISZ SOBIE Z OFIARY PANA JEZUSA CHRYSTUSA!

Napisałaś do mnie:

„Więc jak Ty mi proponujesz wybór Mojżesza czy Pana Jezusa, to ja wybieram obu, ponieważ mi się to ze sobą nie kłóci”.

*

No cóż, zatem jak się to Tobie, jak powiadasz, „to ze sobą nie kłóci”, to podam pewien przykład:

Stoi sobie Pan Jezus Bóg i Zbawiciel Stwórca nieba i ziemi, a obo

...  wyświetl więcej

@57kerenor:
Dlaczego na siłę mi coś wmawiasz?

"Wiedzcie to, umiłowani bracia moi. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania,
nieskory do mówienia, nieskory do gniewu.
Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga.
Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo,
które może zbawić d

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  17/04/2014

PAN JEZUS STWÓRCĄ ŚWIATA WIDZIALNEGO I NIEWIDZIALNEGO!

Oraz:

ADWENTYSTO, uwolnij się od fałszywej nauki!

*

Kasiu Droga, ja Ci nic nie wmawiam.

Przeczytaj, co napisałaś:

„Więc jak Ty mi proponujesz wybór Mojżesza czy Pana Jezusa, to JA WYBIERAM OBU, ponieważ mi się to ze sobą nie kłóci”.

Wydałaś bardzo złe świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie.

...  wyświetl więcej

  57kerenor  (www),  03/09/2014

O ZAPRACOWANYM TAKIM JEDNYM CZŁOWIEKU, PASTORZE ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KTÓREGO NAZWISKO BRZMI ANDRZEJ SICIŃSKI!

Jest wrzesień roku 2014.

Okazuje się, że pastor Adwentystów Dnia Siódmego Pan Andrzej Siciński, nadal nie ma czasu by zająć zgodne z Nauką Pana Jezusa stanowisko na temat Starego i Nowego Zakonu!

Wyżej wymieniony pastor powyżej napisał:

„Zaniepokojonym

...  wyświetl więcejDodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska