Login lub e-mail Hasło   

Egzamin maturalny z języka angielskiego

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.angielski.e-matura.net/
Egzamin maturalny z języka angielskiego każdego roku wzbudza sporo emocji wśród uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników.
Wyświetlenia: 1.305 Zamieszczono 26/04/2014

Matura z języka angielskiego obejmuje część ustną oraz pisemną. W 2014 roku egzaminy ustne będą odbywać się w dniach od 5 do 30 maja, natomiast pisemna matura z angielskiego odbędzie się w następujących terminach:

- matura na poziomie podstawowym - 7 maja o godz. 9:00,

- matura na poziomie rozszerzonym - 7 maja o godz. 14:00.

Część ustna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa 15 minut, a jej celem jest przede wszystkim ocena sprawności mówienia przez ucznia. W trakcie rozmowy z egzaminatorem, maturzysta musi wykazać się znajomością angielskich struktur językowych oraz umiejętnością samodzielnego tworzenia wypowiedzi w tym języku nowożytnym. Każdy uczeń losuje zestaw egzaminacyjny, który obejmuje rozmowę z odgrywaniem roli, opis ilustracji (wraz z odpowiedzią na pytania egzaminatora) oraz wypowiedź na bazie materiału stymulującego. Na tym etapie przyda się znajomość popularnych zwrotów, w szczególności tych stosowanych podczas ustnej części egzaminu, w przypadku których nie ma nawet chwili na zastanowienie się nad doborem ciekawych słówek. 

Przykładowe zwroty na egzamin ustny:

  • (Personally) I think that...
  • It seems to me that...
  • First of all, I think that..
  • I see what you mean but I'm not at all convinced...
  • Why don't we go bowling today!
  • It's only partly true that...

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego trwa nieco dłużej, a głównym zadaniem tej części jest ocena rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów pisanych. Maturzysta w części pisemnej musi również napisać tekst zgodny ze wskazówkami zamieszczonymi w arkuszu egzaminacyjnym. Może to być na przykład list, wiadomość elektroniczna bądź tekst z elementami opisu. Wypowiedź ta jest oceniania pod względem poprawności językowej, spójności, logiki oraz zastosowanych struktur gramatycznych.

 

Zarówno w trakcie części ustnej, jak i pisemnej matury z języka angielskiego, uczeń musi wykazać się znajomością struktur gramatycznych. Dlatego przed egzaminem maturalnym warto powtórzyć sobie takie struktury gramatyczne, jak: bezokoliczniki i formy osobowe, czasowniki posiłkowe, czasowniki modalne, czasowniki regularne i nieregularne, budowę słowotwórczą czasownika oraz czasy gramatyczne.

Więcej przydatnych zwrotów na maturę znajduje się w materiale "Zwroty na maturę ustną z angielskiego" w serwisie e-matura.net.

Podobne artykuły


36
komentarze: 15 | wyświetlenia: 4549
30
komentarze: 6 | wyświetlenia: 15756
20
komentarze: 10 | wyświetlenia: 17323
45
komentarze: 11 | wyświetlenia: 139204
25
komentarze: 54 | wyświetlenia: 4624
10
komentarze: 11 | wyświetlenia: 4673
118
komentarze: 23 | wyświetlenia: 240269
31
komentarze: 7 | wyświetlenia: 86973
50
komentarze: 14 | wyświetlenia: 67292
15
komentarze: 4 | wyświetlenia: 22153
41
komentarze: 16 | wyświetlenia: 55794
33
komentarze: 11 | wyświetlenia: 24181
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska