Login lub e-mail Hasło   

Formy i metody szkoleń BHP

Warunkiem koniecznym dla wykonywania określonego zawodu jest posiadanie adekwatnych kompetencji i umiejętności.
Wyświetlenia: 1.657 Zamieszczono 20/05/2014

Jednak art. 237 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania obowiązków zawodowych, jeżeli nie posiada znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki pracodawcy i pracownika

Organizacja szkolenia BHP dla pracowników zatrudnianych, jak i już zatrudnionych to obowiązek każdego pracodawcy – bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Pracownik powinien odbyć szkolenie właściwe dla zajmowanego stanowiska i pełnionych obowiązków zawodowych. W ramach szkolenia pracownik jest zapoznawany z przepisami i zasadami BHP oraz sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku i w danym przedsiębiorstwie. Pracownik skierowany na szkolenie BHP ma obowiązek w nim uczestniczyć, a jego ukończenie i zdanie ewentualnych egzaminów potwierdza poprzez złożenie podpisu na odpowiednich dokumentach. Również pracodawca zobligowany jest do odbywania regularnych szkoleń BHP uprawniających go do wykonywania obowiązków służbowych. Ze szkolenia mogą być zwolnione osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie i nie zmieniają stanowiska pracy, a przypisane zadania nie ulegają modyfikacji.

Szkolenie wstępne i okresowe

Szkolenie BHP przeprowadzane jest w godzinach pracy i na koszt pracodawcy, a jego rodzaje i częstotliwość warunkuje zawód pracownika i specyfika wykonywanych przez niego zadań.

Dla pracowników zatrudnianych, praktykantów i stażystów organizowane są tzw. szkolenia wstępne, składające się z dwóch części. Pierwsza, zwana szkoleniem ogólnym, polega na zapoznaniu pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu BHP wynikającymi z Kodeksu pracy oraz Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Druga część, tzw. instruktaż stanowiskowy, polega na zapoznaniu pracownika ze specyfiką stanowiska, które będzie zajmował w przedsiębiorstwie, a także sposobami wykonywania zadań. Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć tego typu instruktaż, jako warunek konieczny do wykonywania przypisanych mu obowiązków w ramach danego stanowiska pracy.

Częstotliwość i formy szkoleń BHP

Szkolenie okresowe organizowane jest dla pracowników już zatrudnionych na danym stanowisku. Pierwsze odbywa się po 12 miesiącach od ukończenia szkolenia wstępnego, natomiast kolejne nie rzadziej niż raz na 3 lata. W przypadku osób wykonujących prace o charakterze szczególnie niebezpiecznym, szkolenie okresowe powinno być organizowane przynajmniej raz w roku. Z kolei częstotliwość szkoleń bhp w przypadku osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych to zgodnie z przepisami raz na 6 lat.

Ponieważ szkolenie bhp może przeprowadzać nie tylko kwalifikowany specjalista z zewnątrz, ale też pracodawca posiadający stosowane uprawnienia, musi on odbyć kurs przed rozpoczęciem zadań z zakresu służby bhp.

Szkolenie BHP może mieć różne formy – bezpośrednie spotkanie ze specjalistą w ramach kursu bądź seminarium, ewentualnie jako samokształcenie kierowane polegające na samodzielnej pracy w oparciu o materiały przekazane przez organizatora. Szkolenie okresowe powinien kończyć egzamin potwierdzający uzyskaną wiedzę z zakresu BHP uzyskaną przez pracownika.

Przy współpracy https://e-specjalistabhp.pl/

Podobne artykuły


17
komentarze: 107 | wyświetlenia: 2240
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1133
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1074
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 804
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 569
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 629
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 686
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 992
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 651
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 498
10
komentarze: 9 | wyświetlenia: 512
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska