Login lub e-mail Hasło   

Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://www.delphi.edu.pl/
W każdym zawodzie, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, występuje zjawisko tzw. ryzyka zawodowego.
Wyświetlenia: 1.283 Zamieszczono 05/06/2014

Pojęcie ryzyka zawodowego rozumiane jest jako prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia, wynikającego ze specyfiki środowiska pracy lub sposobu wykonywania obowiązków, a powodującego straty - w odniesieniu do zdrowia lub życia.

Każdy pracownik, zarówno wykonujący pracę fizyczną, jak i umysłową, jest narażony na wystąpienie niepożądanego zdarzenia, sytuacji potencjalnie niebezpiecznej wynikającej z charakteru powierzonych mu obowiązków. Konsekwencją takiego zdarzenia może być wypadek przy pracy lub wystąpienie niekorzystnych skutków zdrowotnych, tzw. choroby zawodowej.

Termin ryzyko zawodowe został zdefiniowany w dyrektywie Rady Europy z dnia 12 czerwca 1989 roku O wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy zdrowia pracowników podczas pracy. W celu dostosowania przepisów unijnych w Polsce dokonano nowelizacji obowiązujących ustaw i dodatkowo wprowadzono nowe. Tym samym zagadnienie ryzyka zawodowego regulują:

 • Kodeks Pracy (art. 226) – znowelizowany w 1996 r.,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP,
 • Norma PN-N-1050. Zasady oceny ryzyka,
 • Norma PN-N-18001. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania,
 • Norma PN-N-18002. Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.

Zgodnie z przyjętymi metodami ryzyko zawodowe określa się, ustalając prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia właściwego dla danego stanowiska pracy. Zatem, wystąpienie zagrożenia może być:

 • mało prawdopodobne – czyli takie, które nie powinno wystąpić u pracownika w trakcie jego aktywności zawodowej,
 • prawdopodobne – czyli takie, które może pojawić się u pracownika w trakcie jego aktywności zawodowej, ale tylko kilkukrotnie,
 • wysoce prawdopodobne – czyli takie, którego częstotliwość występowania u pracownika w trakcie aktywności zawodowej będzie wysoka.

Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka zawodowego bierze się pod uwagę również stopień ewentualnych następstw, klasyfikowanych jako:

 • małe – to czasowe pogorszenie stanu zdrowia, które nie powoduje dłuższej nieobecności pracownika w pracy,
 • średnie – to dolegliwości, które mają charakter nawracający, ale nie powodują dłuższych nieobecności pracownika,
 • duże – które są przyczyną trwałego uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci.

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy musi więc przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i w zakresie wszystkich stanowisk pracy. Po dokonaniu oceny powinien zastosować wszelkie niezbędne środki profilaktyczne minimalizujące ryzyko, jako osoba odpowiedzialna za likwidowanie wszelkich zagrożeń na terenie przedsiębiorstwa i ochronę przed nimi. Ponadto każdy pracownik musi zostać poinformowany o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez niego pracą oraz o obowiązujących zasadach ochrony przed zagrożeniami. Z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego pracodawca zobligowany jest sporządzić dokumentację świadczącą o wypełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ocena ryzyka zawodowego powinna być przeprowadzona przy tworzeniu i oddawaniu stanowiska pracy do użytku, w przypadku zmian technologicznych i organizacyjnych związanych ze stanowiskiem, w sytuacji zmian w zakresie stosowanych środków ochronnych, a także w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy na danym stanowisku.

Podobne artykuły


17
komentarze: 107 | wyświetlenia: 2258
14
komentarze: 2 | wyświetlenia: 1136
14
komentarze: 15 | wyświetlenia: 1081
13
komentarze: 53 | wyświetlenia: 805
13
komentarze: 5 | wyświetlenia: 593
11
komentarze: 137 | wyświetlenia: 631
11
komentarze: 34 | wyświetlenia: 999
11
komentarze: 70 | wyświetlenia: 691
11
komentarze: 92 | wyświetlenia: 655
11
komentarze: 37 | wyświetlenia: 504
10
komentarze: 5 | wyświetlenia: 725
10
komentarze: 97 | wyświetlenia: 411
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska