Login lub e-mail Hasło   

Marketing tworzący sieci relacji w kontekście programu motywacyjnego Amazon.com.

Program partnerski Amazon associates stanowi przykład innowacyjnych działań marketingowych wykorzystujących możliwości tkwiące w rozproszonej naturze internetu.
Wyświetlenia: 3.357 Zamieszczono 14/06/2014

Charakterystyka programu partnerskiego Amazon associates.

Program partnerski Amazon associates stanowi przykład innowacyjnych działań marketingowych wykorzystujących możliwości tkwiące w rozproszonej naturze internetu. Istotą programu partnerskiego jest wykorzystanie witryn internetowych klientów i sympatyków Amazon.com do sprzedaży książek. Pierwotnie jednym z powodów powstania programu były działania zmierzające do zwiększenia wiarygodności Amazon.com jako profesjonalnej księgarni przez umożliwienie specjalistom w danym temacie dokonywania rekomendacji.

Amazon.com pozwala umieścić klientom na ich własnych stronach internetowych banery z książkami, które sprzedaje. Jeżeli dotychczasowy klient posiada własną stronę dotyczącą np. XIX -wiecznej poezji angielskiej może umieścić banery z tomikami takiej poezji na swojej stronie. Banery te prowadzą bezpośrednio na witrynę Amazonu i umożliwiają natychmiastowy zakup konkretnej pozycji. Za każdą sprzedaną w ten sposób pozycję właściciel otrzymuje od 4% do 10% wartości produktu. Tworzona jest w ten sposób wspólnota interesów. Właściciel ukierunkowanego tematycznie serwisu ma możliwość zaoferowania swym klientom nowej usługi, a tym samym zyskuje nowe źródło dochodów. Całą usługę faktycznie wykonuje Amazon.com, który zajmuje się realizacją transakcji, ponosi koszty wszystkich procesów składających się na wartość dostarczaną klientowi, których nie byłby wstanie ponosić właściciel serwisu.

Korzyści dla Amazon.com wynikające z zastosowania takiej formy współpracy ze specjalistycznymi stronami internetowymi, są na tyle różnorodne, że wymagają szczegółowej analizy. Program partnerski umożliwia Amazon.com:

  • wsparcie klientów rekomendacjami specjalistów;

  • dokładne adresowanie przekazu reklamowego, który trafia do klientów o określonych potrzebach;

  • pozyskanie informacji o nowych klientach;

  • poszerzenie kanału dystrybucji;

  • zminimalizowanie zagrożenia konkurencyjnego ze strony specjalistycznych serwisów internetowych;

Pierwsza z wymienionych korzyści oznacza rozszerzenie koncepcji tworzenia unikalnej wartości dla klienta dzięki obsłudze klienta, która w elementach transakcyjnych, związanych z zapewnieniem klientowi informacji o produkcie, wspiera klienta rekomendacjami autorytetów z poza firmy. Należy zauważyć, iż klient znajdując się na ukierunkowanej tematycznie witrynie internetowej może nie tylko nie mieć zamiaru dokonania zakupu określonej książki w Amazon.com poprzez tę witrynę, może teoretycznie nawet nie mieć pojęcia o istnieniu takiej firmy. Rekomendacje właściciela witryny w postaci banerów z książkami są więc w istocie formą reklamy Amazon.com.

Potencjalny klient trafiając na witrynę internetową odpowiadającą jego zainteresowaniom otrzymuje przekaz reklamowy w postaci banerów z książkami związanymi tematycznie z jego zainteresowaniami, które sam określa niejako domyślnie odwiedzając wybraną przez siebie witrynę internetową. Adresowanie przekazu reklamowego do grup docelowych dzięki wykorzystaniu rozproszonej natury internetu jest więc niezwykle efektywne. Co więcej, taka forma reklamy praktycznie nie generuje żadnych kosztów gdyż właściciel witryny otrzymuje wynagrodzenie w postaci prowizji w momencie dokonania zakupu przez klienta pozyskanego dzięki jego witrynie, samo umieszczenie reklamy jest bezpłatne. Możliwy jest pełny pomiar efektywności takiego przekazu reklamowego, i dotyczy on nie tylko dotarcia do grupy docelowej, którego miarą jest liczba „wejść” potencjalnych klientów do księgarni internetowej Amazon.com z określonej witryny, ale także bezpośrednich skutków reklamy w postaci wygenerowanej sprzedaży.

Reklama internetowa w postaci banerów lub linków tekstowych charakteryzuje się możliwością natychmiastowej realizacji transakcji. Zatem program Amazon associates umożliwia pozyskanie nowych klientów. Są to dwie kategorie klientów, na temat których firma uzyskuje znaczące informacje już na początku wzajemnych kontaktów. Pierwszą kategorię stanowią klienci, pozyskani dzięki partnerskim serwisom tematycznym. Firma już przy pierwszym, zrealizowanym w taki sposób zakupie dysponuje wiarygodnymi informacjami o zainteresowaniach klienta. Drugą kategorię klientów możliwych do pozyskania dzięki programowi partnerskiemu stanowią sami uczestnicy programu – właściciele specjalistycznych serwisów internetowych, którzy aby móc przyłączyć się do sieci partnerów Amazon.com muszą podać swoje dane personalne. Jeżeli nowi uczestnicy programu partnerskiego nie byli dotychczas klientami Amazon.com, jest bardzo prawdopodobne, że firma będzie mogła uczynić ich swoimi klientami.

Sieć witryn internetowych uczestniczących w programie partnerskim jest skoncentrowana na „przesyłaniu” potencjalnych klientów bezpośrednio na witrynę Amazon.com w celu realizacji transakcji. Specjalistyczne witryny internetowe pełnią w ten sposób funkcję pośredników w kanale dystrybucji Amazon.com grupując konsumentów według kryterium psychograficznego opartego o zainteresowania i umożliwiając firmie dotarcie ze zindywidualizowaną ofertą do wielu często bardzo od siebie różniących się grup konsumentów. Program partnerski intensyfikuje proces dystrybucji, poprzez praktycznie nieograniczone możliwości poszerzania kanału dystrybucji o nowych, wyspecjalizowanych pośredników.

Włączanie w obszar działania Amazon.com ukierunkowanych tematycznie serwisów internetowych redukuje zagrożenie konkurencyjne ze strony specjalistycznych księgarni internetowych. Amazon.com współpracując z partnerami – specjalistami w swojej dziedzinie może konkurować pogłębioną, fachową wiedzą, która jest podstawowym atutem specjalistycznej księgarni przy konstruowaniu oferty i obsłudze klienta. Innym atutem wynikającym ze współpracy z wieloma specjalistycznymi serwisami internetowymi jest zajęcie wielu różnych nisz rynkowych i wyłączenie z rynku serwisów internetowych, które działając samodzielnie mogłyby stać się potencjalną konkurencją.

Program afiliacyjny programem motywacyjnym?

Opisane korzyści dotyczą wielu różnych obszarów działania i wskazują, że program partnerski Amazon associates jako instrument marketingowy ma bardzo szeroki zakres oddziaływania. Integruje w sobie elementy obsługi klienta w postaci rekomendacji specjalistów, funkcjonując jako rozproszona w internecie sieć reklamowa pozwala na pozyskiwanie nowych klientów, umożliwia sprzedaż produktów stanowiąc w ten sposób element kanału dystrybucji. Problem klasyfikacji tego nowego instrumentu marketingowego jest więc złożony, choć niewątpliwie program partnerski najbliższe związki ma z aktywizacją sprzedaży. Istotnym w toku dalszych rozważań wydaje się sam proces oddziaływania za pomocą tego instrumentu marketingowego na rynek, który polega na tworzeniu relacji opartych na wzajemnych korzyściach, pomiędzy firmą i specjalistycznymi witrynami internetowymi. W istocie jest to program motywacyjny, nagradzający za efekty współpracy w postaci wyników sprzedaży. Program motywacyjny Amazon associates w swych założeniach odwołuje się do koncepcji tworzenia wspólnoty lojalnych klientów wokół marki Amazon.com. Jest to główny, strategiczny cel marketingowy firmy, realizowany poprzez dostarczanie klientom unikalnej wartości wynikającej z obsługi klienta. W programie partnerskim społeczność lojalnych klientów współtworzą razem z firmą sami najbardziej lojalni, zaangażowani klienci, którzy są jednocześnie właścicielami specjalistycznych serwisów internetowych.

Podobne artykuły


42
komentarze: 17 | wyświetlenia: 6494
33
komentarze: 30 | wyświetlenia: 21260
28
komentarze: 29 | wyświetlenia: 17866
29
komentarze: 15 | wyświetlenia: 22254
26
komentarze: 34 | wyświetlenia: 22865
25
komentarze: 10 | wyświetlenia: 22627
19
komentarze: 12 | wyświetlenia: 21484
17
komentarze: 16 | wyświetlenia: 19090
17
komentarze: 6 | wyświetlenia: 10691
16
komentarze: 9 | wyświetlenia: 4710
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska