Login lub e-mail Hasło   

Powództwo wspólnoty mieszkaniowej z tytułu bezumownego korzystania

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://wspolnotamieszkaniowa.wordpress.c(...)polnej/
Mimo, iż tytułowe zagadnienie dość rzadko pojawia się w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych to ze względu na jego finansowy charakter należy mieć je szczególnie na uwadze.
Wyświetlenia: 1.052 Zamieszczono 21/06/2014

Tytułowe stwierdzenie to w gruncie rzeczy sentencja uchwały Sądu Najwyższego z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 25/12), na skutek przedstawionego do rozpatrzenia zagadnienia prawnego przez Sąd Okręgowy,a mianowicie „Czy w świetle art. 21 ust. 1 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wspólnota mieszkaniowa ma legitymację czynną do dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie przez osobę trzecią z części nieruchomości będącej we współużytkowaniu wieczystym członków wspólnoty mieszkaniowej, niesłużącej wyłącznie do użytku właścicieli lokali?” Istota problemu sprowadzała się w zasadzie do odpowiedzi na pytanie czy dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej od osoby trzeciej przez wspólnotę jest ex lege elementem zarządu i leży w zakresie kompetencji wspólnoty czy też wręcz przeciwnie, stanowi sferę indywidualnych interesów właścicieli lokali.

Należy podkreślić, iż powództwo z tytułu bezumownego korzystania, w tym wypadku z części nieruchomości wspólnej jest roszczeniem uzupełniającym w stosunku do roszczenia windykacyjnego, uregulowanym w art. 224 i 225 ustawy kodeks cywilny. Jednocześnie jak wiadomo sprawowanie zarządu nieruchomością wspólną dzieli się na czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu (art. 22 w zw. z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali). Wśród czynności zwykłego zarządu można dodatkowo wyodrębnić czynności zachowawcze, które są w pewien sposób ukierunkowane na ochronę np. własności, takie jak – wytoczenie powództwa o ochronę tejże własności, o zapłatę czynszu, dochodzenie odszkodowania z tytułu uszkodzenia np. nieruchomości. Jednym słowem czynność zachowawcza może mieć charakter czynności faktycznej, prawnej lub procesowej.

Nie wdając się w bardziej szczegółowe rozważania na ten temat należy przytoczyć konkluzję stanowiska Sądu Najwyższego wyrażoną w przedmiotowej uchwale, a mianowicie, iż „dochodzenie roszczenia uzupełniającego jest czynnością zachowawczą, która jest czynnością zarządu, zatem dochodzenie roszczenia uzupełniającego jest czynnością zarządu nieruchomością wspólną, która może być dokonana przez zarząd wspólnoty mieszkaniowej jako nieprzekraczająca zakresu zwykłego zarządu”.

Tym samym mając na uwadze powyższe, zarząd wspólnoty mieszkaniowej może dochodzić wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z części nieruchomości wspólnej i należy to traktować jako czynność zwykłego zarządu, a więc nie wymagającą zgody właścicieli lokali wyrażoną w uchwale.

Warto w tym momencie zwrócić uwagę, iż już w przypadku wad fizycznych na nieruchomości wspólnej wspólnota mieszkaniowa nie ma legitymacji czynnej do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, dopiero na podstawie umowy przelewu właściciel lokalu może przenieść na wspólnotę mieszkaniową uprawnienia przysługujące mu wobec sprzedawcy lokalu, czyli całkiem odmiennie niż w przedmiotowym przypadku powództwa z tytułu bezumownego korzystania z części nieruchomości wspólnej (zob. wpis dotyczący powództwa za wady fizyczne na nieruchomości wspólnej).

Tomasz Bis

Przydatne orzeczenia: uchwała SN z dnia 6 czerwca 2012 r. (III CZP 25/12)

Podobne artykuły


131
komentarze: 42 | wyświetlenia: 101851
39
komentarze: 11 | wyświetlenia: 10131
31
komentarze: 17 | wyświetlenia: 2375
28
komentarze: 55 | wyświetlenia: 3648
27
komentarze: 46 | wyświetlenia: 1839
27
komentarze: 22 | wyświetlenia: 2618
26
komentarze: 18 | wyświetlenia: 4341
27
komentarze: 10 | wyświetlenia: 20094
25
komentarze: 27 | wyświetlenia: 6119
24
komentarze: 18 | wyświetlenia: 3832
24
komentarze: 9 | wyświetlenia: 2012
24
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1586
27
komentarze: 19 | wyświetlenia: 2946
23
komentarze: 42 | wyświetlenia: 3498
 
Autor
Artykuł
Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska