Login lub e-mail Hasło   

Mija 20 lat od uchwalenia ustawy o własności lokali

Odnośnik do oryginalnej publikacji: http://wspolnotamieszkaniowa.wordpress.c(...)lokali/
Dnia 24 czerwca 1994 r. ówczesny Sejm II kadencji uchwalił ustawę o własności lokali. Od tej jakże ważnej decyzji władzy ustawodawczej mija właśnie 20 lat.
Wyświetlenia: 396 Zamieszczono 25/06/2014

Przedmiotowa ustawa, została ogłoszona w dniu 27 lipca 1994 r., gdzie z tą chwilą jednocześnie wszedł w życie art. 40 ustawy, natomiast pozostała jej część po prawie pięciomiesięcznym vacatio legis zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 1995 r. Do tej pory nowelizowana pięciokrotnie, ostatnio ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 141 poz. 1492). Obowiązuje do niej jeden akt wykonawczy, a mianowicie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości (Dz. U. 1994 nr 136 poz. 710). Trybunał Konstytucyjny do chwili obecnej wypowiedział się dwa razy na temat konstytucyjności zapisów ustawy – w wyroku z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie o sygn. akt SK. 22/00 (Dz. U. 2002 nr 23 poz. 241 ) oraz w wyroku z z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie o sygn. akt SK 12/12 (Dz. U. 2013 poz. 1006), gdzie w obu przypadkach potwierdził zgodność z ustawą zasadniczą zaskarżonych przepisów. Tak w ogólnym ujęciu statystycznym wygląda przedmiotowa ustawa po 20 latach od jej uchwalenia.

Jednakże, to co jest istotne sprowadza się do kwestii, iż powstała w miarę jednolita regulacja dotycząca zagadnienia odrębnej własności lokali, dająca zarazem pełną swobodę, gdy chodzi o wyodrębnianie lokali chociażby m.in. w przypadku tego kto jest właścicielem budynku np. Skarb Państwa, spółka prawa handlowego czy osoba fizyczna oraz umiejscawiająca odrębną własność lokali w systemie prawa cywilnego. Co ważne sama ustawa nie jest mocno rozbudowana treściowo. Często też operuje pojęciami nieostrymi, a także nie rozwiązuje wszystkich pojawiających w związku z nią zagadnień, pozostawiając w tym zakresie pewne pole do wykształcenia się bogatego orzecznictwa, jak chociażby w kwestii czy wspólnota mieszkaniowa może nabywać majątek (zob. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07).

Zapotrzebowanie na przedmiotową ustawę wynikało przede wszystkim z niepełnej wtedy regulacji, nie obejmującej swym zakresem np. kwestii zarządu w prywatnych nieruchomościach, w sytuacji gdy doszło do wyodrębnienia lokali. Dodatkowo istniejące wówczas przepisy miały zastosowanie jedynie do budynków już istniejących, natomiast nie było regulacji (w sferze prawa cywilnego) dotyczącej wznoszenia budynków specjalnie w celu późniejszego wyodrębnienia własności lokali i ich sprzedaży.

Tym samym, uchwalenie przedmiotowej ustawy uporządkowało w miarę jednolicie regulację dotyczącą odrębnej własności lokali, dając zarazem impuls do rozwoju w tej formie m.in. budownictwa mieszkaniowego. Skutkiem tego jest stan, gdzie wspólnota mieszkaniowa (lokalowa) zaczyna pełnić od pewnego czasu podstawową formę organizacyjną budynków wielorodzinnych czy też użytkowych, kosztem chociażby spółdzielni, ze względu na małą liczbę oddawanych przez nie nowych lokali.

Podsumowując, należy w ogólności stwierdzić, iż zapisy przedmiotowej ustawy w dalszym ciągu odpowiadają istniejącym stosunkom społeczno – gospodarczym, stając się wręcz podstawowymi normami, jeśli chodzi o organizację nowo powstających budynków (nie tylko mieszkalnych), zarazem wypełniając w pełni cel dla jakiego zostały powołane.

Tomasz Bis

Podobne artykuły


33
komentarze: 99 | wyświetlenia: 7376
25
komentarze: 18 | wyświetlenia: 4114
23
komentarze: 42 | wyświetlenia: 3340
22
komentarze: 20 | wyświetlenia: 1810
20
komentarze: 22 | wyświetlenia: 1459
20
komentarze: 7 | wyświetlenia: 1708
19
komentarze: 11 | wyświetlenia: 1910
18
komentarze: 3 | wyświetlenia: 1626
18
komentarze: 30 | wyświetlenia: 62167
17
komentarze: 4 | wyświetlenia: 8965
16
komentarze: 8 | wyświetlenia: 3281
17
komentarze: 19 | wyświetlenia: 4145
16
komentarze: 6 | wyświetlenia: 3145
 
Autor
Artykuł

Powiązane tematy


Brak wiadomości


Dodaj swoją opinię
W trosce o jakość komentarzy wymagamy od użytkowników, aby zalogowali się przed dodaniem komentarza. Jeżeli nie posiadasz jeszcze swojego konta, zarejestruj się. To tylko chwila, a uzyskasz dostęp do dodatkowych możliwości!
 

© 2005-2018 grupa EIOBA. Wrocław, Polska